Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:12370

Indholdsfortegnelse

Sangere - Mejser

Flodsanger Locustella fluviatilis eu12370

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: - Sommer: - Efterår: -

Årsrapporter


2024:  Flodsanger  Locustella fluviatilis  

DOFBasen:2024


2023:  Flodsanger  Locustella fluviatilis  

DOFBasen:2023


2005:  Flodsanger  Locustella fluviatilis  (0, 3/3, 1/1)
27/5 - 4/6 1 syngende Langesømosen ved Myntestien (EVR, m.fl.)
Ni dages høj-vokal Flodsanger i månedsskiftet maj - juni! Fuglen havde placeret sig på særdeles typisk habitat i tæt buskads i kantzonen af fugtig skov. Synger igennem i lange perioder fra sin skjulte position, men kan også ses, når den forivrer sig glimtvist frem. Kan ikke undgå at blive opdaget, men første mand på ruten får jo æren (EVR) (4:40). Ivrigt rapporteret – i alt 26 – mest træfsikker tidlig morgen, men høres også formiddag og sen eftermiddag).
Det er så 4. fund fra området. De 3 første observationer var alle af trækfugle, der kun høres ganske kort (21/5 1983,16/5 1985 og 21/5 2002). Det er således den første stationære Flodsanger. Lidt senere opdukken og neddumpning i den rigtige habitat har sandsynligvis fået fuglen til at hænge på.

DOFBasen:2005


2002:  Flodsanger  Locustella fluviatilis  (0, 2, 1)
21/5 1 syngende han Flyndersø (LB) - kl. 4:35 - 4:42. Sjældenhed - 3. observation fra Rørvig!
Det vil sige, at de 7 minutters maskinlyd var, hvad arten bød på, og der har således været tale om en fugl på træk - iagttagelsen er derfor helt parallel med de 2 første iagttagelser (21/5 - 1983 og 16/5 - 1985), der også er fra Korshage - Dybesøområdet.

DOFBasen:2002


1997:  Flodsanger  Locustella fluviatilis  (0,2,0)
Tilfældig gæst, 2 forekomster:
1983: 21/5 1 syngende Korshage.
1987: 16/5 1 syngende Dybesø.
Indtil 1992 var arten set på ca 75 lokaliteter i Danmark, men kun fra Christiansø var der mere end 5 fund. På denne baggrund kan vi vel næppe klage over vores to fund.

DOFBasen:1997


Flodsanger  Locustella fluviatilis  

1987: 1
Tilføjet 1988: Stationens 2. Flodsanger:
16/5 1 hørt (7:22-7:24) og (8:12-8:18) ved Dybesø (PCC,PR,BV). Godkendt af SU.

1983: 1
1 udokumenteret (PEL,PKK,BBP,PR,LL,EVR).
Det skulle dog efter sigende ikke være postvæsenets skyld at SU endnu ikke har modtaget en beskrivelse. (Er godkendt senere).

DOFBasen:<1995art/12370.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1