Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:12360

Sangere - Mejser

Græshoppesanger Locustella naevia eu12360

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Sjælden Sommer: Meget sjælden Efterår: -

Diagrammer


Årsrapporter

Se også: Obstabeller.

Rettelse 11/10 2016: Sumtal generelt forhøjet med 3 grundet gammel regnefejl (LB).


2024:  Græshoppesanger  Locustella naevia  (2, 317, 1)

DOFBasen:2024


2023:  Græshoppesanger  Locustella naevia  (2, 317, 1)

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 13·· ··07

2022:  Græshoppesanger  Locustella naevia  (2, 314, 3)

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 08··17

2021:  Græshoppesanger  Locustella naevia  (2, 312, 2)

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 01..11

2020:  Græshoppesanger  Locustella naevia  (2, 309, 3)

Den sædvanlige i Hovvig - utroligt, at den kan blive ved: 8/5 + 15/6 1 syng samt 1 trækgæst 27/5 1 syng Korshage (EVR).

10/10-2023 LB

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 08.. ..15

2019:  Græshoppesanger  Locustella naevia  (2, 303 308, 1)

Hænger fast med det yderste af neglene som årlig gæst.
11/6 1 syng Hovvig (EVR).

20/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 11

2018:  Græshoppesanger  Locustella naevia  (2, 300 305, 3)
2 trækfugle: 12/5 1 syng Korshage (EVR) og 25/5 1 syng Langesø Mose (JB).
Ynglestedet i nordligste Hovvig er stadig besat, men kun rapporteret fra 5/5 1 syng Hovvig (EVR). Den har været her hvert år siden første registrering i 2014 og altså i fem år. Stedet er ikke helt let tilgængeligt, idet der ikke er tilladelse til at gå langs diget i Hovvig, og alternativet er private småveje og matrikler i sommerhusområdet nord for.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 05..25

2017:  Græshoppesanger  Locustella naevia  (2, 297 302, 3)
9/5 – 23/5 1 syng han Hovvig (EVR) – ynglefugl kendt fra samme sted i Hovvigs nordende gennem et par år. 13/5 – 22/5 1 syng han Rørvig Bugt (LB) må også regnes for en yngle(forsøgende) fugl. Endelig 11/5 1 syng Søndervang (CG) der lignede en fra tidligere tiders regelmæssige forekomst af typiske trækfugle, der nu næsten er sunket helt i grus.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 7
MaxRst 1 1
Nobs 7 7
Ndag 7 7
Fænologi 09..23

2016:  Græshoppesanger  Locustella naevia (2, 294 299, 3) 
8/5 1 syng Korshage, 1 syng Hovvig norddel ved kanalen og 25/5 1 syng Korshage (alle EVR).
To af fordums langt hyppigere trækfugle på Korshage og en potentiel ynglefugl samme sted som i 2015.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 2 2
Fænologi 08..25

2015:  Græshoppesanger  Locustella naevia  (2, 292 297, 2)
19/5 – 11/6 1 syng han Hovvig (EVR – hele perioden). Sad svært tilgængeligt i norddelen, men stabil over en lang periode som hos en ynglefugl. Den anden 29/6 1 syng han Hovvig (CG) sad syd for tårnet og kun denne ene dag. Arten var slet ikke fremme ved Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2 4
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 2 4
Ndag 2 2 4
Fænologi 19.. ..29

2014:  Græshoppesanger  Locustella naevia  (2, 285 290, 7)
Fjerde år med konsolidering på 5 – 7 fugle efter nogle kritiske år. Ganske som sidste år spredning på både lokaliteter og tidspunkt, hvor der tidligere oftest var en koncentration af fugle primo maj på Korshageområdet. Alle syngende hanner.
11/5 1 Flyndersø (BV), 14/5 1 Hovvig (TA m.fl.), 14/5 – 16/5 1 og igen 30/5 1 Langesø Mose (BV, EVR m.fl.), 15/5 1 Dybesø (LB, BV), 20/5 1 Slettermosegård (LB) og 14/7 1 Hovvig (EVR). Sidste i samme busk som majfuglen. Lange intervaller og manglende kontinuitet mellem fundene i både Hovvig og Langesø Mose, men arten banker i hvert fald i øjeblikket på som ynglefugl.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 1 9
MaxRst 1 1 1
Nobs 8 1 9
Ndag 6 1 7
Fænologi 11..30 14

2013:  Græshoppesanger  Locustella naevia  (2, 278 283, 7)
I 2010 var vi nede på rystende 1 fugl, så de sidste års 5 og 6 og dette års 7 giver da håb om en konsolidering. Året var usædvanligt med sen ankomst og fund spredt over hele maj måned:
7/5 1 syng han Brentebjerg (AF, EVR), 14/5 1 syng han Korshage ved p-plads (JB), 16/5 1 set Flyndersø (JB), 19/5 1 syng han Rørvig Lyng (BV), 20/5 1 syng han Korshage ved Fjordglimt (BV), 21/5 1 syng han Flyndersø (EVR) og 31/5 1 syng han Korshage (LB).
Iagttagelsen ved Flyndersø var en tavs fugl, der blev trådt op x 2 i totter af græs og marehalm. Krøb i skjul som en mus. I oktober ville det have udløst panik om artsbestemmelsen!

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 7
MaxRst 1 1
N 7 7
Fænologi 07..31

2012:  Græshoppesanger  Locustella naevia  (2, 272 277, 6)
Meget fåtallig gennem mere end 10 år og årets 6 er derfor et fint år for arten. 3 forekomsttyper:
3/5 1 syng han Rørvig Bugt (LB) og 4/5 1 syng han Korshage (JB) fra yderste hybenkrat er typiske for primære trækfugle.
19/5 1 syng han Nørrevang (KBR) og 20/5 1 syng han Korshage (LB) er sekundær bølge.
13/6 1 syng han Dybesø (LB) og 3/7 1 syng han Hovvig nordlige enge/rørskov (PG) er mere lokale strejffugle.
Samtlige 6 var flygtigt syngende og dermed ingen territoriale. Og med kun 1 observatør. Kun hanner med sang registreres hos denne især på trækket ekstreme skulker. For eksempel sang fuglen 4/5 2 x 15 sekunder kl. 06:45 på få meters afstand. Trods opdækning i mere end 1 time så eller hørte man så ikke mere til den.

DOFBasen:2012


2011:  Græshoppesanger  Locustella naevia  (2, 267 272, 5)
En art der er gået tilbage i Nordeuropa, og det har tydeligt afspejlet sig i vigende antal trækfugle. Årets 5 repræsenterer i dette lys et godt år. Fundene fordelte sig helt usædvanligt, idet der kun var ét fund fra Korshage, der normalt dominerer de få årlige fund:
25/4 1 Hovvig (LB) – aprilankomst ikke længere usædvanligt.
6/5 1 Rørvig (LB) og 2 Hovvig (AF) – 3 på én dag efter en mulet, vindfattig nat! Lige før der var Græshoppesanger-fald på sydlige del af halvøen.
9/5 1 Korshage (JB) – sad i relativ tør rydning ved Gyvelbo.
Arten har nærmeste ynglebastioner Trundholm Mose (2) og Klint Sø (uoplyst).

DOFBasen:2011


2010:  Græshoppesanger  Locustella naevia  (2, 266 271, 1)
26/4 1 syngende Korshage (HBr, LB) – tidlig morgen. Som sidste år er første fugl i april, men modsat sidste års 6 fugle var det årets eneste! Nærmere ved at gå i 0 efter årtiers fast trækforekomst kan man ikke komme. Men der er et par små ynglepopulationer i Odsherred, nærmeste i Trundholm Mose.

DOFBasen:2010


2009:  Græshoppesanger  Locustella naevia  (2, 264 269, 2)
2 (to!) fugle:
1/5 1 syngende han Korshage (EVR) – klassisk trækfugl.
1/6 1 syngende han Nørrevang (JS) – en af de sene fugle, hørt fra observatørens matrikel.
Det lille pop-up sidste år holdt ikke – arten er blevet svær og ustabil efter trækbestandens tydelige nedgang.
Odsherred har endnu i hvert fald 3 ynglebastioner besat med ca. 3 fugle hvert sted (Trundholm Mose, Ellinge Lyng og Klint Sø/Sonnerup).

DOFBasen:2009


2008:  Græshoppesanger  Locustella naevia  (2, 258 263, 6)
En art der har været fulgt med bekymring, men dog har konsolideret sig lidt. Ikke mindst i år med 6 expl. Det bedste vi har set i 6 år.
Arten ankommer normalt mellem 2/5 og 8/5 og bortset fra en enkelt ældre observation er årets første 26/4 1 syngende han Korshage uhørt tidlig (LB). Og det er generelt, idet de næste også er tidlige - 30/4 1 Korshage og 1/5 1 Korshage. Siden 5/5 1 og igen 11/5 1 Korshage – alle syngende fugle
rastende på trækket.
Også en enkelt af de mere sene, territoriehævdende og mere stationære fugle – på ny lokalitet:
15/5 - 31/5 1 syngende han Slettermosegård.

DOFBasen:2008


2007:  Græshoppesanger  Locustella naevia  (2, 253 258, 5)
10/5 2 han syngende Langesømosen (JB).
Den klassiske trækobservation og årets eneste i denne kategori. Fuglene sang 5.30 - 6.30 – især den ene kontinuerligt, men herefter tavse og væk næste nat.
24/5 - 26/5 1 syngende han Vesterlyng (KES,EVR) og
24/5 - 30/5 1 syngende han Hovvig (LB, PG).
Disse 2 observationer er af typen sene, kortvarigt territoriehævdende fugle.
Totalen på 4 fugle er 2 mere end sidste år, men på niveauet fra 2003, hvor arten dykkede fra de typiske 8 - 9 til 2 - 4 fugle årligt.
Artens udvikling i Rørvigområdet ses af nedenstående diagram, der illustrerer historien gennem 34 år fra 1974 til 2007.
En historie om Græshoppesangerens storhed og (næsten) fald!
Dukker op i 70’erne, tiltager og når absolutte top i 1981 - 85. Dumper lidt ned, men holder sig stabil på et niveau omkring 9 fugle årligt gennem 17 år. Fra 2003 mere end halveret til nuværende status på de kritisk få 2 - 4 fugle årligt. Afspejler negativ bestandsudvikling i Danmark og øvrige Skandinavien.
Tilføjelse 11/10 2016 LB: 26/7 1 Hovvig - total dermed 5 (ikke 4)

DOFBasen:2007


2006:  Græshoppesanger  Locustella naevia  (2, 251 256, 2)
8/5 1 syngende han Korshage (AF)
16/5 1 syngende han Søndervang (PEL)
Dvs. 2 (to!). Røde lamper blinker videre for denne art med den bekymrende faldende population af gennemtrækkende fugle. Også i de senere års frie fald er der et vist system over tallene, jfr. 2001 8, 2002 9, 2003 4, 2004 4, 2005 2, 2006 2. Prognosen tegner altså ikke lys.
Der er stadig trøst at hente 3 km vest for vores undersøgelsesområde ved Klint hvor 3 Græshoppesangere i år var forstærket med en Flodsanger medio juni.

DOFBasen:2006


2005:  Græshoppesanger  Locustella naevia  (2, 249 254, 2)
Årets 2 (to!):
8/5 1 syngende han Søndervang/grenpladsen (KES).
27/5 1 syngende han Langesømosen (EVR)
Således fortsat med god grund, at denne art er ”rødlistet” på halvøen – Græshoppesangerens storhed og fald? Næsten 250 fugle er det blevet til fra en næsten ukendt status i starten af 70erne til kulmination i 80erne, faldende antal og nu nærmest deroute! Det tynder ud i bestanden i hele Skandinavien. Enkelte lokaliteter holder stand – som trøst ligger en af dem kun få km vest for Rørvig Fuglestations undersøgelsesområde.

DOFBasen:2005


2004:  Græshoppesanger  Locustella naevia  (2, 245 250, 4)
De fire: 2/5 1 Korshage (EVR), 8/5 1 Rørvig Lyng (BV), 17/5 1 Korshage (EVR) og 24/5 1 Flyndersø (EVR).
Bekymringen for denne arts udvikling fra sidste år bekræfter sig, idet vi lander på præcist samme niveau med 4 fugle.
Det er ikke en overraskelse, da det generelt går tilbage i Skandinavien, og tidligere velkørende græshoppesangerlokaliteter i f.eks. Sverige tynder ud.
Status er, at en tidligere regelmæssig art nu er et ”subhit” på halvøen – hvis EVR ikke havde hængt på i vestenvinden, var der kun set én fugl.

DOFBasen:2004


2003:  Græshoppesanger  Locustella naevia  (2, 241 246, 4)
Vi er pludseligt nede på 4 - halvdelen af flere års meget konstant forekomst. Måske tilfældigt - men der er færre græshoppesangere i omløb. Artens storhedstid var i 80erne, fortsætter den vigende tendens bliver det endnu en af de arter der bliver små-sjældne på halvøen.
Årets observationer: 3/5 1 (EVR), 17/5 1 (KES,LB), 18/5 1 (LB), samt den klassiske sene 13/6 1 (JS) alle Korshageområdet.

DOFBasen:2003


2002:  Græshoppesanger  Locustella naevia  (2, 232 237, 9)
Tro mod sit faste mønster på halvøen: Første 3/5 1 Korshage er ret tidlig og i øvrigt samme ankomstdag som sidste år. 9/5 1 Korshage og 2 Flyndersø i fint selskab med Blåhalse. 11/5 2 Korshage og 12/5 1 Langesømosen afrunder trækket. 17/5 - 21/5 er vi nået til de småstationære med 2 forskellige fugle syngende på det sydlige Nakke.

DOFBasen:2002


2001:  Græshoppesanger  Locustella naevia  (2, 223 228, 9)
I alt 8 i år, de første ret tidligt 3/5 2 Korshage, herefter 10/5 1 Korshage + 1 Langesømosen, 13/5 1 Korshage, 15/5 1 Hovvig snurrende en regntung eftermiddagsstund, 17/5 1 Korshage og 18/5 1 Askehaven ved Nykøbing. Dermed bliver de sidste 5 års totaler 8 - 9 - 8 - 6 - 8 og det er endnu engang en imponerende regelmæssighed der udvises af så få fugle - alle endagsrastende trækfugle.
Tilføjelse 11/10 2016 LB : 27/5 1 Korshage - total dermed 9 (ikke 8)

DOFBasen:2001


2000:  Græshoppesanger  Locustella naevia  (2, 215 220, 8)
Stadigvæk interessant at så få årlige fugle kan udvise så stor præcision i antal.
I 9 ud af de sidste 10 år har totalen været 6 - 9 og med 4 - 7 i Korshage-området.
Typisk ankomst 8/5 1 Korshage. Herefter 9/5 1 Korshage og 1 Flyndersø, 13/5 1 Flyndersø, 16/5 1 Korshage og 27/5 1 Korshage - i alt 6 typiske trækobs. Hovvig har 22/5 - 26/5 1 ved Brentebjerg. Og igen i år en sen: 8/7 - 5/8 1 nær det store fugletårn i Hovvig.

DOFBasen:2000


1999:  Græshoppesanger  Locustella naevia  (2, 209 213, 6 7)
Ret tidlig førstefugl 3/5 1, herefter 7/5 1, 13/5 1, 19/5 1 alle Korshage samt 21/5 1 Østerlyng og 22/5 1 Korshage, der lukker for endnu et traditionelt år med 6 fugle. Det er endagsfugle på træk, og der var ikke andre locustella-dage i 1999.

20-04-23 LB Tilføjelse: 13/5 1 syng Flyndersø - dermed 7 fugle.

DOFBasen:1999


1998:  Græshoppesanger  Locustella naevia  (2, 201 205, 8)
Helt typisk forår med ankomst 9/5 2 syngende Korshage. Herefter 14/5 1 Langesømosen, 16/5 1 Nørrevang, 18/5 1 Korshage, 26/5 1 Myntestien og en sen 14/6 1 Flyndersø. Nærmest en forbløffende konstans i antal og periode.
Til gengæld er 10/8 1 syngende han Hovvig (HVR) - usædvanligt.

DOFBasen:1998


1997:  Græshoppesanger  Locustella naevia  (2, 192 196, 9 - 10)
Fænologi: (24/4) 11/5 - 31/5 (29/8)
Meget sjælden trækgæst om foråret og muligvis uregelmæssig yngletrækfugl. Årlig siden 1974. Efter en markant fremgang i 80'erne, har totalerne i 90'erne ikke nået samme niveau. Tocifrede årstotaler kun registreret i perioden 1981 - 1990, hvor 7 ud af 10 totaler lå over 9. Mulige ynglefugle (langtids stationære) konstateret i årene 1983, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994 og 1995. En udpræget maj-art. Antal observationer fra øvrige måneder: april 2, juni 16, juli 1 og august 1. Fordeling i maj måned fremgår af figuren, der viser, at chancen for at registrere en Græshoppesanger bør være størst i perioden 14/5 - 20/5.

Årstotaler 1973 – 77 1978 – 82 1983 – 87 1988 – 92 1993 – 97
Middel / Max 2 / 5 12 / 24 9 / 14 10 / 14 6 / 9

Største rastdage:
18/5 1980 6, 10/5 1981 4, 17/5 1982 4, 15/5 og 17/5 1981 3 samt 10/5 1990 3.

1997: Ret tidligt og koncentreret gennemtræk: 9/5 3 - 4, 10/5 2, 12/5 2, 13/5 1 og 24/5 1 alle rastende Korshage - Flyndersøområdet.

DOFBasen:1997


1996:  Græshoppesanger  Locustella naevia  (2, 183 190, 6)
13/5 1, 17/5 1, 21/5 1 og 22/5 1 alle Korshage. 22/5 endvidere 1 Flyndersø. Årets sidste obs også herfra, men først 24/7! Observatøren anfører glædeligt, at det må være en ynglefugl. Det kan undre, at ingen i så fald har bemærket den i den mellemliggende periode. Stedet er et populært stop på natekskursioner, men det kan være, at fuglen har siddet tilpas afsides, til at den er blevet overhørt.

DOFBasen:1996


1995:  Græshoppesanger  Locustella naevia  (2, 181 184, 2 6)
Tillæg 1994: 23/5 Hovvig 1 syng. Bringer totalen op på 7.
Hørt synge i Langesømose 12/5, 17/5, 19/5, 22/5 - 27/5 og 4/6 - 5/6. Selvom der er mindre forskydninger imellem de enkelte observationsteder, må man gå ud fra, at det drejer sig om den samme fugl.
Derudover 23/5 1 Nakke.

20-04-23 LB Der er simpelthen for lange pauser i observationsserien fra Langesømose til at det kan være samme fugl. Splittet til 5 fugle i henhold til angivelserne ovenfor. „Fuglens“ smårokeringer taler også for flere individer.

DOFBasen:1995


Græshoppesanger  Locustella naevia

1994: 7
Yderligere nedgang fra de 8 9 fugle i 1993.
Samtlige obs:
5/5-17/5 1 syng. Flyndersø (5 obs.).
11/5 1 i de yderste buske KH og 1 Nørrevang,
15/5 1 KH og 1 Nørrevang,
23/5 1 syng HV (tilføjet 1995),
26/5 1 nord for Nakke By.
Skeptikere vil måske endda reducere totalen med 2 ud fra pâstanden om, at fuglene i løbet af dagen flytter fra KH og op på Nørrevang.

1993: 9
Årets 9 fugle er omkring gennemsnittet, men dog et pænt antal i betragtning af at forekomsten af sangere, generelt var lille.
Alle obs. nævnes:
11/05 1 KH,
13/5 1 Nykøbing,
14/5 1 KH,
15/5 1 HV,
17/5 2 KH,
21/5 1 Nakke,
30/5 1 HV,
2/6 1 HV,
alle syngende fugle.

1992: 8
Et år omkring gennemsnittet, alle obs nævnes:
11/5 1 KH + 1 Flyndersø engen,
14/5 1 KH + 1 Flyndersø engen,
15/5 2 KH,
17/5 1 KH.
Og en af de sjældne efterårsfugle:
29/8 1 HV.

1991: 9
Igen et gennemsnitsår for denne art, med følgende obs:
11/5 1 KH,
12/5 1 Nørrevang,
19/5 1 Flyndersø,
21/5 1 KH og 1 Dybesø,
22/5 1 KH og 1 Flyndersø,
27/5 1 KH,
31/5-5/6 1 HV nord.
(LB,SP,EVR,KES,AT).

1990: 14
Bedste år siden 1985, hvor der blev set 13 fugle. Bemærk igen i år en sen fugl 1 HV.
Alle obs. nævnes:
6/5 1 KH og 1 Langesø mosen,
8/5 1 Langesø mosen,
10/5 3 syngende KH,
11/5 1 syngende KH,
12/5 1 Wiebrandts eng og 1 Flyndersø,
13/5 1 KH,
17/5 1 Langesø mosen,
19/5 1 Langesø mosen,
22/5 1 HV,
6/6-15/6 1 HV.
(JB,KB,LB,JC,PEL,SP,EVR,HVR,KES,PW).

1989: 9
Et almindeligt gennemsnitsår for denne art, med følgende obs:
5/5 1 Flyndersø,
20/5 1 HV,
21/5 2 HV.
24-25/5 1 KH og 1 Langesømosen.
26/5 2 HV,
10-26/6 1 HV.
(KB, PEL, BBP, EVR, HVR, KES).

1988: 11
Året gav ialt 11 Græshoppesangere, herunder den absolut tidligste nogensinde:
24/4 1 syngende KH i snevejr (JB)
De øvrige observationer faldt mere normalt med/ult maj, alle af syngende fugle:
12/5 1 KH,
14/5 1 Langesømosen og 1 HV,
15/5 1 Nakke og 1 KH,
17/5 1 Flyndersø,
23/5 1 KH,
24/5 1 Langesømosen,
25/5 1 HV,
28/5 1 Flyndersø
(JB,KB,LB,JC,PCC, PEL,HVR, KES, BV, JW).

1987: 7
Et år under normalen, i alt 8 7 observationer fordelt således:
15/5 1 Flyndersø (PCC),
16/5 1 Langesømosen (PCC,EVR,PR,BV) + 1 Dybesø (LB) + 1 Flyndersø (PCC),
18/5 1 KH (EVR),
19/5 1 KH (EVR),
24/5 1 KH (PEL,EVR).

1986: 2
Et meget dårligt år. Kun to registreret (LB, LL, PEL):
12/5 1 syng KH,
21/5 1 syng KH.

1985: 13
Selv om et par af de faste folk klagede over den manglende forekomst, må årets resultat betegnes som normalt. Samtlige obs:
11/5 1 KH (BP, PR, EVR, BV) + 1 Højsandet (KB) + 1 skansehage (EVR),
14/5 1 KH (KB),
16/5 2 KH (PCC, BP, PR, EVR),
18/5 2 KH (EVR, HVR),
20/5 1 KH (EVR) + 1 HV (PG),
22/5 1 KH (KA, PCC, EVR) + 1 HV (UR),
26/5 1 Højsandet (LL).

1984: 10
Samtlige observationer:
4/5 1 KH (LB,LL),
19/5 1 KH (LB),
20/5 2 KH (LB, JC, LL, PEL, EVR) + 2 HV (JC),
24/5 1 Dybesø (EVR),
26/5 1 indlandet (LL),
28/5 1 KH (LB) og 2/6 1 HV (LB).
Sandsynligvis 10 forskellige fugle, ret normalt.

1983: 14
Ialt 14 (JB, KB, LB, JC, PEL, LL, BBP, PR, ET, EVR), heraf 4 mere eller mindre stationære (kunne høres om aftenen):
6/5 1 Flyndersø,
21/5-6/6 og 8/7 1-2 HV,
12/6 1 SH.
Øvrige obs.:
29/4, 5/5, 6/5 2, 8/5, 14/5 2 (1 rm), 17/5, 19/5 og 23/5.
Totalen må de sidste års udvikling taget i betragtning siges at være normal.
Yderdatoerne slog dog de tidligere ekstremer med hhv. 10 og 18 dage.

1982: 15
I alt 15, heraf de 14 i perioden 11/5-22/5, flest 15/5-17/5 11.
Fuglen d. 22/5 blev ringmærket (LL).
Sidste hørt 20/6 ved vandhul pa Nø.W.
Alle iagttagelser er fra KH-Flyndersø området.
11/5 1 syng Flyndersø (EVR).
14/5 1 syng KH (EVR),
15/5 3 syng (2 KH + 1 Flyndersø) (EVR,PKK,PEL),
16/5 4 syng (2 KH + 2 Flyndersø) (EVR,LB,PKK,PEL),
17/5 4 syng KH (EVR, LB),
22/5 1 KH (LL),
20/6 1 syng. Nø.W (LL).
I de forløbne år er arten registreret i flg. antal: 73:0, 74:3, 75:1, 76:5, 77:2, 78:4, 79:6-7, 80:9, 81:24-26, 82:15.
(figur 5: Fordeling af samtlige obs på dato).

1981: 25
Atter rekord-år alt 26 obs af min.24 individer, fordelt over hele halvøen:
9/5 1 KH (LL,EVR),
10/5 4 KH + 2 Flyndersø (JB,LL,EVR),
11/5 1 KH (LB),
12/5 1 KH (EVR),
14/5 1 KH (EVR),
15/5 3 KH (1 ringmærket) + 1 Dybesø + 1 Skansehage (JC,PKK,LL,EVR,HVR,JW),
16/5 1 KH + 1 Dybesø + 1 Rørvig (KB og mdtl. opl.),
17/5 3 KH + 1 Flyndersø + 1 HV (JC,LL),
20/5 1 KH (PKK),
31/5 30/5 1 HV (JC,EVR).

1980: 9
11/5 1 KH-D (JB,JC,EVR),
17/5 1 KH-A (JC,LL,EVR),
18/5 6 KH (KA,JC,HVR),
25/5 1 KH-A (KA).
I alt 9. Tidligere højeste total: 5 (1976).

1979: 7
13/5 1 KH-D (LB m.fl.),
17/5 1 Flyndersø (PKK,EVR),
18/5 1 KH-D (LB),
19/5 2 KH (D+E) (KB,LB,PKK,EVR),
20/5 1 Flyndersø (PKK,EVR),
24/5 1 Flyndersø-vest (JC,EVR).
I alt 6-7.

1978: 4
13/5 1 KH-A (LB,EVR),
20/5 1 KH-D (SP),
24/5 1 KH-E (LB),
31/5 1 KH-E (LB).
Samt ult. maj 2 Flyndersø (Kjeld Andersen) - sikkert de samme som 24/5 og 31/5.

1977: 2
14/5 1 han KH-D (EVR),
19/5 1 han KH-D (LB).
Må efterhånden anses som årlig.

1976: 5
12/5 1 KH-A (LB),
18/5 1 KH-D (LB),
20/5 1 KH-D (LB),
21/5 1 KH (SP),
23/5 1 KH-G (EVR).
Givetvis 5 forskellige fugle.

1975: 1
18/5 1 KH-A (LB,DOF,SP)
Denne dag var også en af de bedre ved Falsterbo, med flere halm. arter bl.a. denne.
Som et tillæg til 1974-rapporten skal det tilføjes at årets fugl sad og sang i den samme busk hele dagen, hvorfor vi er tilbøjelige til at mene, at sidste års iagttagelser har drejet sig om 3 forskellige fugle.

1974: 3
18/5 1 KH-F (EVR),
19/5 1 (03:30-05:00) KH-E (LB,EVR) + 1 (10:30) Dybesø (en).
Hvor mange ex. dette drejer sig om overlader vi trygt til eksperterne at afgøre. Ingen af stederne hørtes arten dagen efter. Desuden bør det nok bemærkes at 18/5-fuglen opholdt sig i en gyvelbusk midt i et nåleskovsområde.

1973: –

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 08··17

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 01··11

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 08·· ··15

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 11

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 05··25

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 7 7
Ndag 7 7
Fænologi 09··23

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 2 2
Fænologi 08··25

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 2 4
Ndag 2 2 4
Fænologi 19·· ··29

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 7
MaxRst 1 1 1
Nobs 9 1 10
Ndag 6 1 7
Fænologi 11··30 14

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 7
MaxRst 1 1
Nobs 7 7
Ndag 7 7
Fænologi 07··31

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 1 1 6
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 4 1 1 6
Ndag 4 1 1 6
Fænologi 03·· ···· ··03

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 4 5
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 4 5
Ndag 1 2 3
Fænologi 25·· ··09

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 29

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 01·· ··01

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 4 6
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 8 10
Ndag 2 8 10
Fænologi 26·· ··31

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 1 5
MaxRst 2 1 2
Nobs 6 1 7
Ndag 4 1 5
Fænologi 10··30 26

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 08··18

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 08··27

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 4 4
Fænologi 02··24

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 1 4
MaxRst 1 1 1
Nobs 3 1 4
Ndag 3 1 4
Fænologi 03·· ··13

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 9 9
MaxRst 2 2
Nobs 9 9
Ndag 7 7
Fænologi 03··21

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 9 9
MaxRst 2 2
Nobs 8 8
Ndag 7 7
Fænologi 03··27

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 1 8
MaxRst 2 1 1 2
Nobs 8 2 1 11
Ndag 7 2 1 10
Fænologi 08··27 08·· ··05art/12360.txt · Sidst ændret: 2023/10/10 07:55 af kes