Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:12380

Indholdsfortegnelse

Sangere - Mejser

Savisanger Locustella lusciniodes eu12380

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Tilfældig Sommer: Tilfældig Efterår: -

Fotos


Savisanger

Årsrapporter


2024:  Savisanger  Locustella luscinioides  

DOFBasen:2024


2023:  Savisanger  Locustella luscinioides  

DOFBasen:2023


2019:  Savisanger  Locustella luscinioides   (0, 11/11, 1/1)

Meget usædvanligt tidspunkt: 30/7 1 syng Hovvig (JS, VWS). Det bør bemærkes at der 26/7 - 5/8 også var en syng fugl ved Korevlerne.

Vi har aldrig haft en så sen Savisanger før. Vi har 2 fugle fra juni - seneste 11/6 og 1 fra april, de øvrige er alle fra maj.

20/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 30

2018:  Savisanger  Locustella luscinioides  (0, 10/10, 1/1)
27/5 – 31/5 1 syng Hovvig (JS m.fl.).
Havde med stor præcision placeret sig i rørskoven samme sted som seneste fugl i 2016 nær stien og kanalen ved bådhuset, hvor der åbenbart er nogle meget tiltrækkende Savi-rør. Gav derved mulighed for fine iagttagelser under sangen. Det er 11. Savisanger fra Rørvig (10. fra Hovvig) og med 5 dage en solid flerdagsfugl. Kun den 4. af de 11, der har været til stede mere end 1 dag.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 5
MaxRst 1 1
Nobs 5 5
Ndag 5 5
Fænologi 27..31

2016:  Savisanger  Locustella luscinioides (0, 9/9, 1/1)  
8/5 1 syng Hov Vig (JS m.fl.).
Blev opdaget 06:40 syngende fra rørene ganske tæt ved dæmningen. Meget aktiv i morgentimerne, hvor fuglen kunne ses helt overdådigt. Man kunne se ind i det røde gab under de snurrende sangpassager. Senere på dagen mere sporadisk aktivitet, blev hørt frem til 20:15, men væk næste dag.
Sammen med en fugl ved Tude Å årets første på Sjælland, hvor arten blev meldt fra 5 lokaliteter. Lokalt et kærkomment comeback: Forrige 2 fugle var begge fra 2000 i Hovvig. Af i alt 10 Savisangere fra Rørvig har kun 3 været flerdagsfugle.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 08

2000:  Savisanger  Locustella luscinioides  (0, 7, 2)
22/4 - 25/4 1 syngende Hovvig (LB, JHC, EVR, HVR, JS, KES). 14/5 1 syngende Hovvig (KES). Det er 8. og 9. fund - heraf kun 3 stationære mere end 1 døgn. Med majfuglen holder KES stadig titlen som halvøens førende sumpsanger-detektor.

DOFBasen:2000


1998:  Savisanger  Locustella luscinioides  (0, 6, 1)
4/6 1 syngende han Hovvig (EVR).
Kun højfrekvent snurren i rørskoven denne aften - dermed har 5 ud af 7 Savisangere været begrænset til kun én aften/nat.

DOFBasen:1998


1997:  Savisanger  Locustella luscinioides  (0,6,0)
Tilfældig forårsgæst, 6 forekomster:
1973: 8/5 1 syngende Korshage.
1975: 18/5 1 syngende Korshage.
1983: 4/6 - 11/6 1 syngende (3 observationsdage) Flyndersø.
1992: 5/6 - 6/6 1 syngende Hovvig.
1993: 30/5 - 9/6 1 syngende (8 observationsdage) Hovvig.
1995: 29/5 1 syngende Korshage.
I Danmark registreredes stigning i forekomsten indtil midt i 1970'erne, flest 1971 - 1973 (25 - 30 årligt), herefter tilbagegang og fra sidst i 1970'erne stagnerende antal (10 - 20 årligt). Fra først i 1990'erne igen høje tal med 27 i 1993 og 1994 og 33 - 34 i 1995. Vores fund afspejler således ganske godt forekomsten på landsplan.

DOFBasen:1997


1995:  Savisanger  Locustella luscinioides  (0, 5, 1)
29/5 1 syng Korshage (EVR). Sidst set i 1993.

DOFBasen:1995


Savisanger  Locustella luscinioides  

1993: 1
Set for andet år i træk - og stationens 5. fund:
30/5-9/6 1 syngende (8 observationsdage) Hovvig.

1992: 1
Stationens fjerde iagttagelse:
5/6-6/6 1 syngende Hovvig (PCC,EVR,KES,ET).

1983: 1
4/6 - 11/6 1 syngende (3 observationsdage) Flyndersø (KA,EVR).
3. iagttagelse for området, sidst set 1975.

1975: 1
18/5 1 syngende KH-E (LB).
2. iagttagelse for området.

1973: 1
8/5 1 KH-A, i den alleryderste busk. Ny art for området.

DOFBasen:<1995art/12380.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1