Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:12420

Sangere - Mejser

Vandsanger Acrocephalus paludicola eu12420

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: - Sommer: - Efterår: -

Fotos


Vandsanger

Tekst


Tilfældig gæst
Kun 1 fund 5/9 2004 1 1k rastende Flyndersø (KES m.fl.).
Det var 30. fund fra Danmark. Næsten alle øvrige fund har været ringmærkede fugle (19) eller meget gamle fund af fyrfaldne fugle (8) – Flyndersøfuglen var derved først den 3. feltbestemte SU-godkendte Vandsanger i Danmark. Det var endvidere første fund på Sjælland.
Det var et fund af betydelig dimension. Vandsangeren er specialiseret til starmoser og forekommer kun i et begrænset område hovedsagenlig i Polen, Hviderusland og Baltikum og verdensbestanden lille, antagelig under 10000 par.
Der er kun et yderligere fund fra Sjælland: 8/6 2009 1 1k Vestamager, og antallet fund i Danmark er nu 31.
Opdateret 7/10 2016 LB

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2004:  Vandsanger  Acrocephalus paludicola  (0, 0, 1/1)
NY ART FOR RØRVIG!
5/9 1 1k rastende Flyndersø (KES m.fl.).
Siden Spottesangeren i 1978, det mest uventede fund i Rørvig. Observatøren havde denne dag på en tidlig runde fundet en Storpiber rastende ved Flyndersø og vendte derfor tilbage til lokaliteten med fotoudstyr. Støder i kanten af vejsporet over Flyndersøengen en lille orange-brunlig, meget stribet fugl op fra sivbevoksningen, som kort efter sætter sig op i vegetationen og nu åbenbarer en kraftig mørk issestribe, vender sig og fremviser 2 brede lysende rygstriber og en motorvejsbred lysende gulbeige issestribe.
Det er en Vandsanger – den ultimative Acrocephalus!
Fuglen raster i relativ åben lokalitet med øer af sivbevoksning (af ”hvas avneknippe”). Holder sig overvejende i dækning, men popper fra tid til anden op og skifter flere gange placering inden for samme område. De næste timer kommer alle karaktererne frem helt ned til de tilspidsede halefjersender. Opdages 14.20 og forsvinder i mørket kl. 20.00.
Omkring 60 ornitologer når frem inden aften, og hovedparten får én eller flere gode observationer. Det blev dermed en veldokumenteret fugl, og ikke mindst lykkedes det at få nogle fotos.
Det er et fund af betydelig dimension. En art der er specialiseret til starmoser i et begrænset område omkring Hviderusland og Baltikum og en lille verdensbestand, givet under 10000 par. Det er 30. fund fra Danmark, men næsten alle øvrige fund er ringmærkede fugle (19) eller meget gamle fund af døde fugle (8) – Flyndersøfuglen er derved først den 3. feltbestemte, SU-godkendte Vandsanger. Det er første fund fra Sjælland.
Heldet er, at fuglen findes på en relativ åben lokalitet – i stedet for de typiske netfangster i massive vestjyske rørskove. Selvom enhver strategisk beliggende siv/rørhabitat er potentiel Vandsangerlokalitet, er det meget overraskende, at arten bliver fundet i Rørvig. Specielt da trækorienteringen er vest eller nordvest – og ikke nordøst.

DOFBasen:2004


Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 03

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

1999:
DOFBasen:1999

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

1998:
DOFBasen:1998

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

art/12420.txt · Sidst ændret: 2020/07/01 17:43 af kes