Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:12420

Indholdsfortegnelse

Sangere - Mejser

Vandsanger Acrocephalus paludicola eu12420

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: - Sommer: - Efterår: -

Fotos


Vandsanger

Tekst


Tilfældig gæst
Kun 1 fund 5/9 2004 1 1k rastende Flyndersø (KES m.fl.).
Det var 30. fund fra Danmark. Næsten alle øvrige fund har været ringmærkede fugle (19) eller meget gamle fund af fyrfaldne fugle (8) – Flyndersøfuglen var derved først den 3. feltbestemte SU-godkendte Vandsanger i Danmark. Det var endvidere første fund på Sjælland.
Det var et fund af betydelig dimension. Vandsangeren er specialiseret til starmoser og forekommer kun i et begrænset område hovedsagenlig i Polen, Hviderusland og Baltikum og verdensbestanden lille, antagelig under 10000 par.
Der er kun et yderligere fund fra Sjælland: 8/6 2009 1 1k Vestamager, og antallet fund i Danmark er nu 31.
Opdateret 7/10 2016 LB

Årsrapporter


2024:  Vandsanger  Acrocephalus paludicola  

DOFBasen:2024


2023:  Vandsanger  Acrocephalus paludicola  

DOFBasen:2023


2004:  Vandsanger  Acrocephalus paludicola  (0, 0, 1/1)
NY ART FOR RØRVIG!
5/9 1 1k rastende Flyndersø (KES m.fl.).
Siden Spottesangeren i 1978, det mest uventede fund i Rørvig. Observatøren havde denne dag på en tidlig runde fundet en Storpiber rastende ved Flyndersø og vendte derfor tilbage til lokaliteten med fotoudstyr. Støder i kanten af vejsporet over Flyndersøengen en lille orange-brunlig, meget stribet fugl op fra sivbevoksningen, som kort efter sætter sig op i vegetationen og nu åbenbarer en kraftig mørk issestribe, vender sig og fremviser 2 brede lysende rygstriber og en motorvejsbred lysende gulbeige issestribe.
Det er en Vandsanger – den ultimative Acrocephalus!
Fuglen raster i relativ åben lokalitet med øer af sivbevoksning (af ”hvas avneknippe”). Holder sig overvejende i dækning, men popper fra tid til anden op og skifter flere gange placering inden for samme område. De næste timer kommer alle karaktererne frem helt ned til de tilspidsede halefjersender. Opdages 14.20 og forsvinder i mørket kl. 20.00.
Omkring 60 ornitologer når frem inden aften, og hovedparten får én eller flere gode observationer. Det blev dermed en veldokumenteret fugl, og ikke mindst lykkedes det at få nogle fotos.
Det er et fund af betydelig dimension. En art der er specialiseret til starmoser i et begrænset område omkring Hviderusland og Baltikum og en lille verdensbestand, givet under 10000 par. Det er 30. fund fra Danmark, men næsten alle øvrige fund er ringmærkede fugle (19) eller meget gamle fund af døde fugle (8) – Flyndersøfuglen er derved først den 3. feltbestemte, SU-godkendte Vandsanger. Det er første fund fra Sjælland.
Heldet er, at fuglen findes på en relativ åben lokalitet – i stedet for de typiske netfangster i massive vestjyske rørskove. Selvom enhver strategisk beliggende siv/rørhabitat er potentiel Vandsangerlokalitet, er det meget overraskende, at arten bliver fundet i Rørvig. Specielt da trækorienteringen er vest eller nordvest – og ikke nordøst.

DOFBasen:2004


Vandsanger  Acrocephalus paludicola  

Ingen fund før 1995.

DOFBasen:<1995art/12420.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1