Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:12430

Sangere - Mejser

Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus eu12430

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Fåtallig Sommer: Fåtallig Efterår: Tilfældig

Fotos


Sivsanger

Diagrammer


Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus  

DOFBasen:2024


2023:  Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 1 4
MaxRst 1 2 1 1 1 2
Nobs 1 14 9 1 1 26
Ndag 1 13 9 1 1 25
Fænologi 21·· ···· ···· ···· ··01

2022:  Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus  (min. 96, xx, 7)

Et par observationer udenfor vigen: 4/5 1 syng i rapsmark Nørrevang, 19/5 2 Korshage og 9/6 1 syng Slettermose.

De første fugle i Hovvig 29/4 1 syng og 30/4 1 syng - to forskellige steder. Hvorvidt der har været nye fugle blandt de øvrige 59 rapporteringer herfra, udover 3/5, må stå hen i det uvisse. Følgende dage 2 syng: 3/5, 19/5, 21/5, 3/6 og 4/6.

Årets sidste fugle: 13/7 1, 18/7 1 syng og 22/7 1 alle Hovvig.

4/10-2023 LB 

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 8 6 1 16
MaxRst 1 2 2 1 2
Nobs 2 17 18 9 46
Ndag 2 16 17 9 44
Fænologi 29·· ···· ···· ··22

2021:  Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 2 7
MaxRst 1 3 2 2 1 3
Nobs 2 20 20 11 1 54
Ndag 2 19 20 11 1 53
Fænologi 27.. …. …. …. ..08

2020:  Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 2 1 2
Nobs 5 9 14
Ndag 5 9 14
Fænologi 02.. ..27

2019:  Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus (min. 96, 192, 7)

24/4, 28/4 og 8/5 1 syng Dybesø er usædvanligt. 17/5 1 syng, 23/5 2 syng nordenden, 3/6 2 langs vejen, 8/6 1, 3/7 1 syng samt 5/7 - 6/7 Hovvig.

Lidt speciel tidsmæssig fordeling med meget få fugle i april/maj, men nogle flere i maj/jun.

Det bør bemærkes, at der er flere steder i Hovvig, hvor der kan sidde syngende fugle, som vi næppe har mulighed for at registrere.

20/8-2020 LB 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 3 2 1 7
MaxRst 1 2 2 1 2
Nobs 2 3 2 2 9
Ndag 2 3 2 2 9
Fænologi 25.. …. …. ..05

2018:  Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus (min. 96, 187, 5)
Ankomst 30/4 1 syng Hovvig. 5/5 3 syng Hovvig norddel. Fra syddel mange meldinger, men ikke over 2 syngende flere datoer maj – juni. Således 5 sikre inden for høreafstand af offentligt tilgængelig sti. Ynglebestanden i Hovvig dermed fortsat helt stabil. Ingen trækobs og ingen set uden for Hovvig. Sidste 13/7 1 syng Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 26 17 2 46
MaxRst 1 3 2 1 3
Nobs 1 20 15 2 38
Ndag 1 20 15 2 38
Fænologi 30.. …. …. ..13

2017:  Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus  (min 96, 180, 7)
Ankomst 3/5. Kun set/hørt i Hovvig, hvor der i år kom lidt bedre styr på arten. Op til 3 syng hanner mellem broen og tårnet i syddel. Op til 4 syng hanner i norddelen. Hermed kan bestanden opgraderes til 7 par, hvilket svarer bedre til den ubetingede stabilitet. Sidste allerede 2/7.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 53 33 5 91
MaxRst 6 2 2 6
Nobs 35 24 4 63
Ndag 21 14 2 37
Fænologi 03.. …. ..02

2016:  Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus  
Ankom 30/4 1 syng Hovvig. Et velkendt scenarie her med mange rapporter fra dæmningen, fra 6/5 regelmæssigt 3. 9/5 eneste dag med 4 fugle. Ingen fra norddelen. 3 sikre ynglehanner – men der gemmer sig sikkert lidt flere længere ude uden for hørevidde. 1/5 1 syng han Slettermosegård. Da det er eneste dag, anses den som en trækfugl. Sidste fugl noteret 26/7 i Hovvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 45 34 23 103
MaxRst 1 4 3 3 4
Nobs 1 27 24 18 70
Ndag 1 26 24 18 69
Fænologi 30.. …. …. ..26

2015:  Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus  (min 96, 170, 5)
29/4 – 19/7 4 syng hanner Hovvig. Mange rapporter om 1 – 2 fra dæmningen, men i hvert fald 1 yderligere, der sad længere ude. I år kom der så også 1 syng fra norddelen. Lille, helt stabil bestand, der sandsynligvis tæller yderligere nogle fugle i centrale Hovvig. 1/9 1 rast Korshage ved p-pladsen var årets enlige trækfugl og eneste uden for Hovvig.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 24 22 9 1 58
MaxRst 1 2 2 1 1 2
Nobs 2 19 16 9 1 47
Ndag 2 19 16 9 1 47
Fænologi 29.. …. …. ..19 01

2014:  Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus  (min 96, 164, 6)
Eneste uden for Hovvig var årets ankomst: 25/4 1 rast Nørrevang. Resten var den lille stabile ynglegruppe i Hovvig:
26/4 – 16/5 1, siden ofte 2 syngende hanner, 28/6 sås en gammel fugl med 2 juv. Sidste observation 26/7.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 22 7 3 35
MaxRst 1 2 3 1 3
Nobs 3 15 4 3 25
Ndag 3 15 4 3 25
Fænologi 25.. …. …. ..26

2013:  Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus  (min.96, 157, 7) 
Hovvig: Op til 3 fugle set og hørt fra 4/5 fra sydlige Hovvig ved dæmningen, yderligere 1 syngende han 5/5 nord for skarvkolonien, så givet tale om i hvert fald 4 fugle (lille, men stabil ynglebestand).
Der var 3 observationer uden for Hovvig: 4/5 1 Dybesø, 27/5 1 Flyndersø og 9/9 1 Rørvig By, der tilskrives trækfugle. Fuglen i september er et af vores meget få oplagte trækfund fra efteråret.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 28 19 1 1 1 50
MaxRst 2 3 1 1 1 3
N 21 13 1 1 1 37
Fænologi 04.. …. …. …. ..09

2012:  Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus  (min 96, 150, 7)
Ankom 1/5 2 set og hørt ved broen, Hovvig (PG). Enten var det 2 rastende trækfugle eller også diffunderede de ud i Hovvig uden for hørevidde. Blev i hvert fald fulgt af 17 dage helt uden Sivsanger.
Der var 2 fine trækobs: 18/5 1 syng han Rørvig By og 22/5 1 syng han Rørvig Bugt.
I Hovvig registreret Sivsanger 20/5 – 8/7 på ret beskedne 16 dage fra sydenden med 1 fugl fraset 12/6, hvor der blev noteret 2. De normale 1 - 2 syngende hanner.
Interessant var 6/6 1 syngende han Ringholms marker fra kanal (AF). Omsider en ynglende/territoriehævdende Sivsanger uden for Hovvig. Afvandingskanaler med lidt rør/buskbræmmer er velkendt Sivsanger-biotop. Dermed opfordring til at kanalerne gås efter i 2013. Man kan ved samme lejlighed lytte efter en art i ekspansion - Sydlig Blåhals!

DOFBasen:2012


2011:  Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus  (min 96, 147, 3)
I betragtning af hvor få individer der udgør et Sivsanger-år på Rørvig beundringsværdig stabil. Årets netto er 2 ynglefugle og 1 trækfugl.
6/5 - 7/6 1-2 syngende hanner Hovvig fra det sædvanlige yngleområde. Siden kun sporadiske observationer. Sidste set 9/8.
Er alt andet end årlig som trækfugl, men i år kom der én: 9/5 1 han set og hørt Langesømosen (JB)

DOFBasen:2011


2010:  Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus  (min 96, 144, 3)
Ankomst 24/4 1 Hovvig (JB) er normal.
I perioden frem til 28/6 hørt fast fra Hovvig – 1 syngende han ved broen eller lidt øst for og op til 2 (5 datoer) nær tårnet, enkelt gang på begge sider af dæmningen. Det er den vanlige lille ynglepopulation, som man kan tillade sig at opgradere til 3 syngende hanner. Yderligere kan jo gemme sig lidt længere ude, hvor der er passende biotop med buske i rørskov. Ingen træk-Sivsangere. Sidste ses 14/8 Hovvig.

DOFBasen:2010


2009:  Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus  (min 96, 142, 2)
Første registreringsdag er ualmindelig sen – først 18/5 2 Hovvig. 18/5 - 4/7 noteres 1 – 2 fugle som udtryk for de 2 faste ynglerevirer, der kan registreres fra dæmningen, Hovvig. Lille, men stabil ynglebestand – lidt flere kan gemme sig længere ude. Afklaring af det vil kræve en forsommer-transekt op gennem Hovvig.
Det lykkedes således ikke at finde en træk-Sivsanger i år.

DOFBasen:2009


2008:  Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus  (min. 96, 138, 4)
Der regnes med 4 fugle: 2 trækforekomster uden for Hovvig og de 2 syngende fugle, som har været niveauet i Hovvig i nogle år.
26/4 1 syngende han Dybesø – er samtidig ankomst (KES). Og 10/5 1 syngende han Flyndersø. Rart med trækobservationer efter et par magre år!
I Hovvig hørt i perioden 27/4 - 15/6 med minimum 2 fugle. Den mest ihærdige fra sydøsthjørnet ved fugletårnet, én mere sporadisk ved broen. 28/5 høres med sikkerhed 2 fugle. Som vanligt meldes arten lidt uregelmæssigt. Én årsag er sangpositionens afstand til dæmningen – rykker fuglen for langt ud kan den ”drukne” i Rørsanger-koret. Fuglene er meget lokalitetstro fra år til år og må repræsentere en lille stabil ynglepopulation.

DOFBasen:2008


2007:  Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus  (min. 96, 135, 3)
4/5 1 syngende han Hovvig (AF) – kunne være en trækfugl. I hvert fald intet fra sivsangerfronten de næste 14 dage.
Fra 18/5 1 syngende han Hovvig, 1/7 imidlertid registreret 2 syngende han Hovvig (broen, fugletårnet) – 18/7 høres 1 som sidste dato. Sandsynlighed for 2 par Hovvig som udtryk for en lille, men stabil bestand.
Bemærkelsesværdig sjælden som egentlig træk-rastende – en hel del skal trods alt igennem til Nordskandinavien.

DOFBasen:2007


2006:  Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus  (min. 96, 133, 2)
27/4 1 syngende Hov Vig (LB) typisk ankomsttidspunkt.
Siden 3 meldinger: 30/4, 5/5 og 9/5 igen 1 syngende fugl Hovvig.
Gættes på at 2 fugle var involveret, men tyder på at der er ét fast ynglepar i Hovvig hvor fuglen typisk høres mellem broen og tårnet - år efter år.
Ingen sikre træk-sivsangere i år.

DOFBasen:2006


2005:  Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus  (min 96, 128, 5)
Måske alligevel ved at rette sig lidt?
Deler sig i 2 – en af de få sandsynlige trækobservationer og aktivitet i Hovvig. Alle nævnt:
3/5 1 syng han Hovvig (AF) er første.
14/5 - 15/5 1 syngende Hovvig (KES m. fl.)
22/5 1 han hørt og set Flyndersø (KES)
2/6 - 11/6 og igen 30/6 - 18/7 1 han Hovvig regnes for samme fugl.
18/8 1 Hovvig (NN).

DOFBasen:2005


2004:  Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus  (min 96, 124, 4)
3 forårsfugle: 27/4 1 (LB), 12/5 1 (AF) og 23/5 1 (BN) – alle syngende hanner i Hovvig, er det niveau, vi kender, og nærmest pænt. Mod sædvane et efterårsfund – 5/9 1 rast Flyndersø (MFJ) som et kollateralt fund til det berømte familiemedlem, der opholdt sig samme sted.

DOFBasen:2004


2003:  Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus  (min 96, 123, 1)
3/5 1 syngende han Hovvig (LB) - typisk træktidspunkt og stadig ikke indicier på at ynglefugle gemmer sig i Hovvig. Fortsat tynd status - i år tæt ved helt at ryge ud af årslisten!

DOFBasen:2003


2002:  Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus  (min 96, 121, 2)
7/5 1 syngende han Nykøbing Bugt (LB) og 9/5 1 syngende han Flyndersø (LB). Årstotal: To!!
Hermed undgås endnu engang at kopiere skræk-året 1986 hvor ingen Sivsangere blev set. Ud over de få potentielle trækobs kunne arten gemme sig i Hovvig, men det forekommer efterhånden usandsynligt at der er ynglefugle tilbage. Efterlyses: En årlig nat/morgentransekt i Hovvig!

DOFBasen:2002


2001:  Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus  (min 96, 117, 4)
Det vurderes at der i år var 4 fugle (baseret på 8 rapporter).
Registreres i Hovvig 30/4 - 8/5 som følger - 30/4 1, 3/5 1, 4/5 1, 5/5 1 og 8/5 1 - skønnes at dreje sig om i alt 3 individer. Den 4. fugl sidder 16/5 - 17/5 1 Vangen.
Da begge lokaliteter er velbesøgte (Vangen på grund af en stjerneoptrædende drosselfugl), må det konkluderes, at det er trækfugle, og at der ikke er dokumentation for lokal yngleforekomst.

DOFBasen:2001


2000:  Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus  (96, 112, 5)
Niveauet uændret ringe, sjælden, i år vurderes 5 fugle, alle i Hovvig: 22/4 1, 23/4 1, 29/4 1, 1/5 1, 18/5 1, 19/5 1 og 29/7 1. Ingen af de helt typiske fald-obs. Det er vanskeligt at vurdere det nøjagtige antal fugle.

DOFBasen:2000


1999:  Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus  (0, 107, 5)
Registreres i Hovvig fra 29/4 1 til 13/7 1. I den mellemliggende periode vurderes 2 syngende fugle, hvoraf den ene sang standhaftigt fra SØ-hjørnet med i alt 22 dages indrapportering.
Eneste brud på monotonien er: 19/5 2 Nørrevang i kornmark og 21/5 3 Hovvig (begge AF) - som må repræsentere rastende fugle med kurs nordlige Skandinavien.

DOFBasen:1999


1998:  Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus  (0, 104, 3)
3 fugle: 2/5 1 SØ for Nykøbing, 14/5 1 og 16/5 1 Hovvig. Trist år, nu hvor der ellers var tendens til, at arten havde rettet sig lidt.

DOFBasen:1998


1997:  Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus  (>96, 97, 7)
Fænologi: (29/4) 9/5 - 30/6 (20/9)
Meget sjælden trækgæst om foråret og uregelmæssig yngletrækfugl.
I 1960'erne var arten en fåtallig ynglefugl i Hovvig, Flyndersø og Dybesø, med mindst 5 par på de to førstnævnte lokaliteter. Sidst i dette årti blev Sivsangeren ramt af en kraftig tilbagegang, der slog meget hårdt igennem hos os. Arten var ved at være en sjælden fugl allerede ved fuglestationens start. I 1972 sås Sivsangeren for sidste gang i yngletiden ved Dybesø og 1976 er sidste år, hvor der foreligger formodninger om yngel ved Flyndersø. Dette var sandsynligvis også sidste år med flere par (2 - 4) i Hovvig. Der er dog aldrig foretaget en totaloptælling på denne lokalitet, og da store dele af området er utilgængeligt, kan det ikke udelukkes, at der har været Sivsangere, som vi ikke har registreret. Nedgangen kulminerede i 1986, hvor vi ikke så en eneste Sivsanger. Siden har der været enkelte lyspunkter. I de sidste ti år, har vi registreret følgende antal stationære syngende fugle i Hovvig: 1989 1 - 2, 1993 0 - 2 og 1996 2. Hovvig er i dag den eneste lokalitet, hvor arten ses regelmæssigt. Fra øvrige lokaliteter foreligger fund fra følgende år efter 1976: Dybesø 3 (1984, 1992 og 1993), Flyndersø 4 (1978, 1979, 1981 og 1982), Korshage 7 (1978 , 1987, 1989 og 1991 - 1994) og Rørvig Bugt 2 (1981 og 1985).

1997: Pænt rykind på Korshage med 4 fugle: 9/5, 13/5, 16/5 og 24/5. Set i Hovvig 13/5, 14/5, 18/5, 24/5 - 28/5, 3/6, 19/6 og 3/8 alle dage 1 fugl. Sammenholdt med fordelingen på Korshage kan det godt tolkes som 3 forskellige fugle.

DOFBasen:1997


1996:  Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus  (>96, 109, 3 - 13)
Kun set i Hovvig. I alt 13 iagttagelser , heraf de 11 i maj. Første obs 8/5, max 12/5 2 og 18/5 2. Herefter blot 6/6 1 og 29/7 1. Hvor mange fugle der er involveret, er stort set umuligt at sige, når der ikke foreligger nøjagtige lokalitetsangivelser. Hovedparten af majobservationerne drejede sig dog nok om samme mere eller mindre stationære fugle, 1 sydvest for tårnet og 1 vest for broen.

DOFBasen:1996


1995:  Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus  (> 96, 99, 10)
Hovvig bød på 10 obs. De 6 er forsynet med nøjagtig lokalitetsangivelse og alle fra forskellige hjørner af vigen!!: 30/4 - 1/5 1, 4/5 1, 10/5 1, 19/5 2, 21/5 1, 24/5 1, 26/5 1 og 4/6 1. Den tidsmæssige spredning begrænser ligeledes muligheden for gengangere.
Endvidere den årlige fugl fra Korshageområdet: 17/5 1 syng Langesømose.

DOFBasen:1995


Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 8 6 1 16
MaxRst 1 2 2 1 2
Nobs 2 17 18 9 46
Ndag 2 16 17 9 44
Fænologi 29·· ···· ···· ··22

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 5
MaxRst 1 3 2 2 1 3
Nobs 2 20 20 11 1 54
Ndag 2 19 20 11 1 53
Fænologi 27·· ···· ···· ···· ··08

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 2 1 2
Nobs 5 9 14
Ndag 5 9 14
Fænologi 02·· ··27

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 3
MaxRst 1 2 2 1 2
Nobs 2 3 2 3 10
Ndag 2 3 2 3 10
Fænologi 25·· ···· ···· ··06

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 1 3 2 1 3
Nobs 1 20 15 2 38
Ndag 1 20 15 2 38
Fænologi 30·· ···· ···· ··13

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 6
MaxRst 6 2 2 6
Nobs 22 14 2 38
Ndag 21 14 2 37
Fænologi 03·· ···· ··02

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 5
MaxRst 1 4 3 3 4
Nobs 1 27 24 18 70
Ndag 1 26 24 18 69
Fænologi 30·· ···· ···· ··26

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3
MaxRst 1 2 2 1 1 2
Nobs 2 19 16 9 1 47
Ndag 2 19 16 9 1 47
Fænologi 29·· ···· ···· ··19 01

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 3 4
MaxRst 1 2 3 1 3
Nobs 3 15 4 3 25
Ndag 3 15 4 3 25
Fænologi 25·· ···· ···· ··26

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 3 1 6
MaxRst 2 3 1 1 1 3
Nobs 21 13 1 1 1 37
Ndag 20 13 1 1 1 36
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ··09

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 3 5
MaxRst 2 2 1 2
Nobs 9 9 1 19
Ndag 9 8 1 18
Fænologi 01·· ···· ··08

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 2 1 1 1 2
Nobs 10 1 2 1 14
Ndag 10 1 2 1 14
Fænologi 06·· ···· ···· ··09

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3
MaxRst 1 2 2 1 2
Nobs 3 15 9 1 28
Ndag 3 15 9 1 28
Fænologi 24·· ···· ··28 14

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3
MaxRst 2 1 2
Nobs 5 2 7
Ndag 5 2 7
Fænologi 18··31 01··04

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 3 4
MaxRst 1 2 1 2
Nobs 1 13 4 18
Ndag 1 12 4 17
Fænologi 26·· ···· ··15

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 3
MaxRst 1 2 2
Nobs 4 6 10
Ndag 4 5 9
Fænologi 04··26 01··18

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 3
MaxRst 1 2 2
Nobs 2 3 5
Ndag 2 2 4
Fænologi 27·· ··09

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4
MaxRst 2 1 2 1 2
Nobs 7 5 5 1 18
Ndag 5 5 4 1 15
Fænologi 03·· ···· ···· ··18

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 1 3
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 2 1 4
Ndag 1 2 1 4
Fænologi 27·· ··23 04

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 03

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 07··09

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 7 8
Ndag 1 6 7
Fænologi 30·· ··17

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3
MaxRst 2 1 1 2
Nobs 4 3 1 8
Ndag 4 3 1 8
Fænologi 22·· ··19 29art/12430.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1