Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:12500

Sangere - Mejser

Kærsanger Acrocephalus palustris eu12500

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Fåtallig Sommer: Ret almindelig Efterår: -

Fotos


Kaersanger

Diagrammer


Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Kærsanger  Acrocephalus palustris  

DOFBasen:2024


2023:  Kærsanger  Acrocephalus palustris  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 9 13 1 23
MaxRst 3 5 2 5
Nobs 22 41 7 70
Ndag 11 27 7 45
Fænologi 18·· ···· ··14

2022:  Kærsanger  Acrocephalus palustris  

Syngende fugle 20/5 - 15/7. Største antal på de enkelte lokaliteter: 5/6 7 Flyndersø og 6 Dybesø, 6/6, 7/6 og 11/6 4 Korshage, 6/6 og 11/6 3 Hovvig, 22/6 2 Ringholm samt enkelt fugle Slettemose, Rørvig Bugt (By), Nykøbing By og Nakke Syd. Bemærk 5/6 med 17 fugle fra 5 lokaliteter.

12/2-23 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 27 27
MaxRst 2 7 1 7
Nobs 10 55 12 77
Ndag 9 26 10 45
Fænologi 20·· ···· ··15

2021:  Kærsanger  Acrocephalus palustris  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 25 3 32
MaxRst 3 4 2 4
Nobs 13 44 12 69
Ndag 8 23 10 41
Fænologi 21.. …. ..23

2020:  Kærsanger  Acrocephalus palustris  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 9 16 25
MaxRst 4 4 1 4
Nobs 34 41 4 79
Ndag 12 24 4 40
Fænologi 19.. …. ..07

2019:  Kærsanger  Acrocephalus palustris  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 26 3 32
MaxRst 2 5 2 5
Nobs 6 40 7 53
Ndag 3 25 6 34
Fænologi 28.. …. ..23

2018:  Kærsanger  Acrocephalus palustris  
Ankomst 13/5 1 syng Hovvig. Som vanligt skal man frem til ultimo maj før hovedbestanden ankom.
Meget få på træk-rast. 25/5 5 Korshage området og 29/5 6 Hovvig var største noteringer. 29/5 1 subsyngende i rapsmark Nørrevang og 30/5 1 i krat Korshage typiske trækgæster. Gennem yngletiden fundet på 11 lokaliteter med i alt 19 individer vurderet ud fra mere stabile antal. Bedste enkeltlokalitet var Langesø Mose med 4 syng fugle. Meget få. Tørke med afkortet sangperiode og udtørring af dens urte-habitater kan have haft betydning. Sidste 17/7 1 syng Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 41 47 6 94
MaxRst 6 4 3 6
Nobs 24 30 4 58
Ndag 15 23 4 42
Fænologi 13.. …. ..17

2017:  Kærsanger  Acrocephalus palustris  
Ankomst 14/5 1 Hovvig. Screenes for lokaliteter er der 13 lokaliteter med 18 fugle. Tendensen er, at arten går tilbage. Kun 28/5 6 rast Korshage havde lidt trækfald i de ydre buske.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 32 68 1 101
MaxRst 6 4 1 6
Nobs 22 50 1 73
Ndag 11 25 1 37
Fænologi 14.. …. ..06

2016:  Kærsanger  Acrocephalus palustris  
Ankom 13/5 1 syng Hovvig. Ingen markør på træk. Indtog ynglepladserne på knapt samme niveau som sidste år. Meldt fra 11 lokaliteter og i alt 22 fugle. I Hovvig 7, mens følgende havde 2 fugle: Langesø Mose, Dybesø, Slettermosegård og Rørvig Bugt. Sidste hørt 20/7 Nakke Syd.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 32 47 12 91
MaxRst 2 4 1 4
Nobs 26 34 12 72
Ndag 15 21 12 48
Fænologi 13.. …. ..20

2015:  Kærsanger  Acrocephalus palustris  
Ankom 16/5 1 syng Korshage. Eneste lille tegn på trækfald var 2/6 6 Korshage, hvor de 2 sad ude i tørre kystkrat.
Meldt fra følgende lokaliteter: Langesømosen (3), Flyndersø (1), Dybesø (2), Søndervang (2), Rørvig By (2), Hovvig (6), Slettermosegård (1), Nakke Syd (3), Nakke Øst (2), Nykøbing Lyng (1) og Ringholm (1). Det er 24 fugle og på niveau med de senere, lidt beskedne år.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 28 79 7 114
MaxRst 3 6 2 6
Nobs 20 44 6 70
Ndag 12 22 6 40
Fænologi 16.. …. ..29

2014:  Kærsanger  Acrocephalus palustris  
Igen et år med få fugle. Fravær af trækfald og relativt få fugle ude i landskaberne. Ankom 12/5 1 Langesø Mose, men som vanligt først fyldt op i månedsskiftet maj/juni. Meldt fra følgende 12 lokaliteter: Langesø Mose (2), Nørrevang (1), Dybesø (2), Rørvig (1), Rørvig Bugt (1), Skredbjerg (3), Søndervang (1), Hovvig (4), Ringholm (2), Nakke Syd (3), Slettermosegård (1), Vesterlyng (2). Sidste 12/8.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 45 52 13 1 111
MaxRst 4 4 1 1 4
Nobs 29 34 13 1 77
Ndag 16 20 11 1 48
Fænologi 12.. …. …. ..12

2013:  Kærsanger  Acrocephalus palustris  
Årssum = 77. Første 9/5, men først regelmæssig fra 17/5. Et uhyre tyndt år med fuldstændigt fravær af et trækfald. Blev registreret på 9 lokaliteter med i alt minimum 17 individer. Lokaliterne: Korshage – Langesø Mose 2, Flyndersø 1, Dybesø 1, Rørvig By 2, Rørvig Bugt 3, Skredbjerg 2, Slettermosegård 2, Hovvig 3 og Nakke Syd 1.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 20 51 5 1 77
MaxRst 2 3 2 1 3
N 18 35 4 1 58
Fænologi 09.. …. …. ..17

2012:  Kærsanger  Acrocephalus palustris  
Årssum 85 fordelt maj 17, juni 65, og juli 3. Tilhører et normalt og moderat år. Sidste år gik arten i stå i Somalia sammen med et par andre sene trækkere fra den østlige trækrute og kom ind forsinket med større trækfald. I år var det til normal tid og mere sivende.
Første småsene 21/5 Korshage 1 og Nørrevang 1. 22/5 6 spredt på halvøen og siden daglig. Flest samme dag 9/6 med 9 (yngle)fugle. Truffet på følgende lokaliteter:
Korshage: Kun 25/5 3 lignede trækfugle, ellers typisk 1 fugl. Langesømose: 5 syng – 2 syddel, 2 nord/centraldel, 1 orkidéengen (9/6, 12/6, 16/6). Dybesø: 1 (22/5 – 16/6). Flyndersø: 22/5 2 nok trækfugle. Nørrevang: 1. Rørvig Bugt: 1 (7/6 - 28/6). Rørvig By: 1 (9/6 – 22/6). Søndervang: 1. Hovvig: min 2 22/5 - 3/7. Nakke nord: 1. Nakke syd: 1. Nakke Skov: 1. Slettermose: 3. Skredbjerg: 1.
20 ynglefugle kan identificeres sikkert, mere sandsynligt dækker materialet ca. 25 fugle. Ud over hvad der gemte sig i ikke optalte områder. Lav trækfugleandel, 5 - 10. Et bud på et nettotal er 30 fugle.

DOFBasen:2012


2011:  Kærsanger  Acrocephalus palustris  
Årssum: 112 – fordelt maj 24, juni 80, juli 8. Både forskydningen ind i juni og ankomstdag 26/5 1 Hovvig (JB) markerer tydeligt, at denne art ankom særdeles sent i 2011. Lignende svært forsinket mønster sås hos 2 andre småfugle, der kommer ind fra Afrika via den østlige trækrute – Nattergal og Rødrygget Tornskade. Men da arten endelig kom igennem var tallene pæne. Arten er en af få langttrækkende småfugle, der har stabil bestand.
Hovedtrækket ankommer med et brag 31/5 med i alt 18 fugle (heraf 16 Korshage-Dybesø) – 6 af fuglene sad helt ude i kyst-hybenkrat som klassiske trækfugle.
Samme dag ankom hovedtrækket af Rødrygget Tornskade. Herefter faldt tallene hurtigt ned på hvad der overvejende må betragtes som lokale fugle. Er registreret på en del lokaliteter – største tal efter 31/5 angives: Korshage-Langesømose (3), Flyndersø (2), Rørvig Bugt (7), Hovvig (6), Nakke syd (5), Slettermose (2), Nakke Hage (1), Nakke Skov (1). Altså min 27 individer. Netto kan således identificeres sikre 40 individer. Sidste fugl 21/7.

DOFBasen:2011


2010:  Kærsanger  Acrocephalus palustris  
Årssum 50 fordelt maj 28, juni 18 og juli 4. Et noget tyndt år.
Lagde ud på typisk dag – 18/5 1 Korshage (EVR).
På Korshage yderst træg udvikling med sølle 1 - 2 fugle indtil 29/5, hvor der så kom en god dag med 8 syngende hanner – tyngdepunktet i tophabitaterne i Langesømosen med 7 fugle. 30/5 igen nede på 3.
Øvrige lokaliteter med Kærsanger: Hovvig 4, Dybesø 2, Nakke Skov 1, Nakke Syd 2, Slettermose 1, Rørvig Bugt 1 og Søndervang 1. De 50 rapporter dækker således kun 20 individer ud fra lokalitetsmax. Nogle af Langesøfuglene kan være trækfugle, omvendt gemmer der sig flere rundt omkring f.eks. på den sydlige del af Nakkehalvøen. Men ikke imponerende.

DOFBasen:2010


2009:  Kærsanger  Acrocephalus palustris  
I alt modtaget 74 rapporter fordelt maj 54, juni 6, juli 11 og august 3.
Ankomst 14/5 1 Korshage (AF) – normalt i den tidlige ende – en af de arter der ikke eller kun beskedent har rykket ankomsttidspunkt. Gider ikke komme før urterne er groet op!
15/5 er der 1 Korshage og 1 Hovvig og niveauet er 1 - 2 Korshageområdet frem til 26/5 med 6 Korshage – Flyndersø og samtidig 4 Hovvig – i alt 10 fugle som er årets topdag. 30/5 3 Korshage, siden 1 - 2. 19/8 1 Hovvig i subsang er sidste.
Bemærket på følgende lokaliteter: Korshage 6, Hovvig 4, Søndervang 2, Ringholm 2, Nykøbing Bugt 2 og Rørvig Bugt 1.
Hvor mange individer dækker de 74 rapporter så? Kun 17 individer ud fra maksimum pr. lokalitet, men der er selvfølgelig nogle, der trækker igennem og rapportes fra lokaliteterne dækker ikke nødvendigvis helt de samme individer. Meget mere end 25 fugle er næppe i spil…
Arten har et tyndt år. Måske påvirket af, at det var en udpræget tørke-forsommer.

DOFBasen:2009


2008:  Kærsanger  Acrocephalus palustris  
I alt 82 rapporteres – et ganske moderat år, når man sammenligner med de øvrige tal. Det var tørt sidst i maj. Arten foretrækker tæt urtevækst og kan have fundet mange af sine habitater i dårlig stand. Ankomst typiske 16/5 1 Hovvig (AF) og næste er først 23/5 1 Korshage. Herefter 1 - 2 fugle frem til 27/5, hvor der er gennembrud med 7 Korshage. 28/5 er der 8 indtastet fra Flyndersø. Rapporteres i øvrigt jævnt fra adskillige lokaliteter: Hovvig (3), Dybesø (2), Flyndersø (1), Korshage (4), Langesømosen (5), Wiebrandtsmose (1), Rørvig (1), Søndervang (1), Slettermosegård (1), Hovvig (3) og Nakke Syd (1), sidste 19/6.

DOFBasen:2008


2007:  Kærsanger  Acrocephalus palustris  
Ankomst 15/5 1 syngende Hovvig og dagen efter 2 Korshage. Velrapporteret med 122 fordelt maj 75, juni 44 og juli 3.
Ikke identificerbar træktop – 25/5 8 Hovvig og 28/5 6 Korshage er eneste tal der løfter sig lidt
Er meldt fra en hel del lokaliteter: Korshage (6), Dybesø (1),Langesømosen (2), Søndervang (1), Rørvig (1), Hovvig (8 – herunder Galbuen op til 4 og Brentebjerg 1), Ringholm (2), Nakke Skov (2), Slettermosegård (1).
Arten synes stabil og materialet repræsenterer 20 - 25 par. Udover at der gemmer sig flere spredt på halvøen.

DOFBasen:2007


2006:  Kærsanger  Acrocephalus palustris  
I alt 49 rapporterede er lavere niveau end de sidste år - 22 fra maj, 21 juni og 6 juli.
Klassisk ankomstdato - 18/5 1 synger Korshage (EVR). Sidste noteres 27/7.
Koldt, blæsende vejr i artens topperiode befordrede ikke registreringerne, der er ikke træktoppe og max. tal blev kun 3/6 4 Korshage - usædvanligt beskedent. Øvrige lokaliteter med registrerede Kærsangere (og max.tal): Hovvig (2), Nakke Skov (1), Søndervang (1), Rørvig Bugt (1), Flyndersø (1).

DOFBasen:2006


2005:  Kærsanger  Acrocephalus palustris  
Holder fint niveau med 74 rapporterede - 43 i maj og 27 juni.
Ankommer 19/5 med 1 Hovvig og 1 Brentebjerg (AF) - er forventeligt i en kold midt-maj.
Når 6 fugle Korshage 23/5 – et niveau der holdes, indtil fuglestemmen daler efter 19/6.
Således ingen identificerbare træktoppe.
Stort set ingen meldt uden for hovedlokaliteterne – 3 Skredbjerg er ikke de eneste, der sidder uden for de ornitologiske hovedruter.

DOFBasen:2005


2004:  Kærsanger  Acrocephalus palustris  
Kulde og blæst hærgede landet i de uger, hvor de første Kærsangere skulle dukke op, og først 22/5 får de første kæmpet sig frem med 2 Korshage/Langesømosen (BV). Går usædvanligt trægt måneden ud, og først 31/5 er der spredning med 8 i alt (3 Nakke Skov, 2 Hovvig, 2 Korshage og 1 Flyndersø).
Der er tydeligt inflow og træk i de første dage i juni – 2/6 12 og 5/6 14 fugle, en sen top.
Alt i alt klarer den sig pænt forholdene og en lang periodes lav registreringsmulighed taget i betragtning. I alt 60 rapporteret med 21 i maj og 39 i juni.

DOFBasen:2004


2003:  Kærsanger  Acrocephalus palustris  
Nyt godt år for denne art. En fordel at være en „tilgroningsart“. Totalt 86 rapporteret med fordelingen maj 43, juni 42 og juli 1.
Ankomst 11/5 1 Nørrevang (JS) er ret tidligt. Egentligt influx er fra 25/5 og 28/5 meldt om 13 fugle - de 7 fra Korshage, primo juni 8-9 fugle Korshage, fra 4/6 4, så måske lille gennemtræk i månedsskiftet.
Meldt fra: Korshage, Søndervang, Nakke Hage, Nakke Enge, Hovvig, Brentebjerg, Vangen.

DOFBasen:2003


2002:  Kærsanger  Acrocephalus palustris  
Tydeligt noget fluktuerende art, der i 2002 har et endog særdeles fint år og retter sig op efter 4 års nedgangstendens med i alt 85 fugle (maj: 49, juni: 33 og juli: 3). Første er tidlig - 12/5 Langesømosen. 14/5 første Korshage-fugl. 23/5 nås 5 fugle, flest 4/6 og 8/6 6 Korshage. Andre gode lokaliteter er Hovvig (5) og Skredbjerg (6), men også meldt regelmæssigt fra Nakke Skov, Nakke Hage, Vangen.

DOFBasen:2002


2001:  Kærsanger  Acrocephalus palustris  
10/5 1 syngende Korshage (AF) er så tidlig ankomst, at der er tale om en fænologirekord ( én dag).
Næste er mere normal, 16/5 1 blander sig i Vangen-koret. Arten skal toppe i månedskiftet til juni, og der er også en lille top 29/5 og 31/5 4 Korshage. Sidste meldt 14/7.
Der er i alt meldt 23 i maj, 21 i juni og 2 i juli, dvs. 46 ved simpel sammentælling og dermed en vis stabilisering.
Lokaliteter med mere faste fugle: Korshage (2), Søndervang (2), Slettemosegård (2), Rørvig Bugt (3), Højsandet (1), Nykøbing (1), Vangen (2) og Hovvig (1).

DOFBasen:2001


2000:  Kærsanger  Acrocephalus palustris  
Ultra sen ankomst - 27/5! med 2 Hovvig. Er dermed 10 dage senere fremme end normalt, og det afspejler den kolde og våde vejrsituation fra midten af maj i artens østlige trækrute. Flest 5/6 ikke mere end 5 heraf 3 Korshage. Foruden Hovvig og Korshage noteret Nykøbing, Nørrevang, Skredbjerg, Plantagen, samt Nakke Skov. Simpel sammentælling blot 28, altså fortsat på negativ udvikling, men den usle vejrsituation kan have betydet at færre fik sig kæmpet frem.

DOFBasen:2000


1999:  Kærsanger  Acrocephalus palustris  
Normal medio maj ankomst 19/5 1 Korshage. Som vanligt toppes i månedskiftet maj/juni med 29/5 3 Korshage og 1 Hovvig, 1/6 5 Korshage og 1 Langesømosen, samt 6/6 og 8/6 3 Korshage. Sidste meldte er 7/7 1 Hovvig. Er også rapporteret fra Søndervang og Nakke Skov. Simpel sammentælling: 39 fugle. Hvordan man end gør det op er tendensen den samme: Også i år dumpet lidt nedad.

DOFBasen:1999


1998:  Kærsanger  Acrocephalus palustris  
Ankomst 16/5 2. Flest rapporteres 31/5 - 5/6, hvor største dag er 31/5 10 Korshagearealet. Med i alt 23 indrapporteret i maj og 21 i juni (i alt 44), har arten fortsat vigende tendens. Sidste er fra 28/6.

DOFBasen:1998


1997:  Kærsanger  Acrocephalus palustris  
Fænologi: (11/5) 18/5 - 11/7 (17/8)
Fåtallig yngletrækfugl og antagelig sjælden/fåtallig trækgæst.
Ynglebestand vurderes til 20 - 40 par. Forekommer spredt på uopdyrkede områder i åbne biotoper over hele halvøen. Var sandsynlig mere talrig i 1970'erne, hvor det ikke var ualmindeligt, at registre 10 - 20 syngende fugle på en nattur.
En teori om, at jo senere ankomsten ligger, desto mindre varierer den, bekræftes af Kærsangeren, hvor 20 ud af 24 ankomstdatoer ligger i perioden 14/5 - 20/5.
De 5 største rasttal Korshage:
23/5 1976 10, 28/5 1982 10, 4/6 1995 10, 3/6 1990 8 og 31/5 1996 8
afspejler dels den tidligere større hyppighed, dels den større rapporteringsfrekvens fra de senere år.
Det absolut største tal fra en enkelt lokalitet er: 30/5 1981 12 Hovvig.

1997: Standard ankomst 18/5 Hovvig og Rørvig Bugt. Simpel sammentælling giver 40 fugle i maj og 30 i juni. Største dage 24/5 med 7 - 9 fugle fordelt på 4 lokaliteter, 25/5 7 (3 Korshage, 3 Hovvig og 1 Rørvig Bugt) samt 31/5 7 (5 lokaliteter). Største tal fra en enkelt lokalitet: 27/5 5 Nakke Skov. Sidste registreret 29/6 Hovvig.

DOFBasen:1997


1996:  Kærsanger  Acrocephalus palustris  
De første 2 registreret 23/5. Allerede 25/5 var der større tal med 3 Korshage og 3 Nakke Skov. De største tal blev 27/5 5, 31/5 8 og 1/6 4 alle Korshage. Ynglefugletællingerne gav kun 1 par her, sandsynligvis en undervurdering. Sidste obs 18/6 1 syng Nykøbing. Simpel summation af de højeste dagstotaler pr. lokalitet giver 55. Alt i alt betydelig færre end sidste år. En af de arter, hvor det kolde majvejr slog kraftigt igennem.

DOFBasen:1996


1995:  Kærsanger  Acrocephalus palustris  
I alt er der indrapporteret 81 fugle. Hovedparten (44) er fra Korshage - Flyndersøområdet. Set her 19/5 - 11/6 med max 24/5 6, 29/5 4, 4/6 10 og 5/6 5.
Max-tal fra øvrige lokaliteter: 26/5 1 Dybesø samt 4/6 8 Rørvig Bugt, 5 Hovvig og 3 Nakke. Sidstnævnte dag kan tildels tilskrives høj aktivitet blandt vore ynglefugletællere, tallet fra Korshage underbygger dog formodningen om, at der har været et betydeligt fald af trækkere.
Sidste indrapporterede obs: 20/6 4 Rørvig Bugt.

DOFBasen:1995


Kærsanger  Acrocephalus palustris  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 27 27
MaxRst 2 7 1 7
Nobs 10 55 12 77
Ndag 9 26 10 45
Fænologi 20·· ···· ··15

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 26 1 31
MaxRst 3 4 2 1 4
Nobs 13 50 12 1 76
Ndag 8 25 10 1 44
Fænologi 21·· ···· ···· ··20

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 9 22 1 1 33
MaxRst 4 5 1 1 5
Nobs 34 41 4 1 80
Ndag 12 24 4 1 41
Fænologi 19·· ···· ···· ··20

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 38 1 41
MaxRst 2 5 2 5
Nobs 6 40 7 53
Ndag 3 25 6 34
Fænologi 28·· ···· ··23

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 19 3 22
MaxRst 6 4 3 6
Nobs 39 35 4 78
Ndag 15 23 4 42
Fænologi 13·· ···· ··17

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 11 11 22
MaxRst 6 4 1 6
Nobs 21 41 1 63
Ndag 11 25 1 37
Fænologi 14·· ···· ··06

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 10 10 1 21
MaxRst 2 4 1 4
Nobs 26 34 12 72
Ndag 15 21 12 48
Fænologi 13·· ···· ··20

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 21 26
MaxRst 3 6 2 6
Nobs 21 45 6 72
Ndag 12 22 6 40
Fænologi 16·· ···· ··29

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 15 8 1 1 25
MaxRst 4 4 1 1 4
Nobs 29 36 13 1 79
Ndag 16 20 11 1 48
Fænologi 12·· ···· ···· ··12

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 13 15
MaxRst 2 3 2 1 3
Nobs 18 35 4 1 58
Ndag 14 23 3 1 41
Fænologi 09·· ···· ···· ··17

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 15 1 21
MaxRst 3 4 2 4
Nobs 14 42 2 58
Ndag 8 20 2 30
Fænologi 21·· ···· ··18

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 16 26 42
MaxRst 10 7 2 10
Nobs 9 41 6 56
Ndag 5 18 5 28
Fænologi 26·· ···· ··21

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 17 4 1 22
MaxRst 8 2 1 8
Nobs 15 19 4 38
Ndag 11 11 3 25
Fænologi 18·· ···· ··12

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 18 2 1 21
MaxRst 8 2 2 1 8
Nobs 26 6 8 3 43
Ndag 15 6 8 3 32
Fænologi 14·· ···· ···· ··19

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 12 7 19
MaxRst 8 7 8
Nobs 19 20 39
Ndag 9 13 22
Fænologi 16·· ··19

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 27 4 1 32
MaxRst 12 5 2 12
Nobs 30 25 2 57
Ndag 12 13 2 27
Fænologi 15·· ···· ··05

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 5 1 10
MaxRst 3 4 1 4
Nobs 13 12 7 32
Ndag 10 8 7 25
Fænologi 18·· ···· ··22

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 18 7 25
MaxRst 11 6 1 11
Nobs 21 12 4 37
Ndag 13 10 4 27
Fænologi 19·· ···· ··12

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 21 26
MaxRst 3 8 8
Nobs 13 11 24
Ndag 7 7 14
Fænologi 22·· ··22

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 12 11 23
MaxRst 7 9 1 9
Nobs 17 12 1 30
Ndag 11 12 1 24
Fænologi 11·· ···· ··05

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 13 13 26
MaxRst 5 6 1 6
Nobs 25 14 3 42
Ndag 15 8 3 26
Fænologi 12·· ···· ··21

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 10 17
MaxRst 4 3 1 4
Nobs 16 15 3 34
Ndag 12 8 3 23
Fænologi 10·· ···· ··14

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 8 2 14
MaxRst 2 3 2 3
Nobs 9 15 2 26
Ndag 5 8 2 15
Fænologi 25·· ···· ··03art/12500.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1