Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:12510

Sangere - Mejser

Rørsanger Acrocephalus scirpaceus eu12510

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Ret almindelig Sommer: Almindelig Efterår: Sjælden

Fotos


Roersanger

Diagrammer


Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  

DOFBasen:2024


2023:  Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 14 4 22
MaxRst 5 6 4 1 6
Nobs 34 40 30 7 111
Ndag 25 27 26 7 85
Fænologi 01·· ···· ···· ··22

2022:  Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 11 6 17
MaxRst 7 5 2 2 2 7
Nobs 27 43 25 12 2 109
Ndag 21 30 22 12 2 87
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ··05

2021:  Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 22 9 39
MaxRst 7 15 4 3 1 15
Nobs 33 37 26 9 2 107
Ndag 20 27 22 9 2 80
Fænologi 07.. …. …. …. ..25

2020:  Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 11 11 1 23
MaxRst 2 5 5 4 3 1 5
Nobs 2 29 26 16 7 1 81
Ndag 2 21 21 14 7 1 66
Fænologi 21.. …. …. …. …. ..21

2019:  Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 8 15 2 1 26
MaxRst 8 9 4 5 1 9
Nobs 25 30 29 22 4 110
Ndag 19 23 24 20 4 90
Fænologi 11.. …. …. …. ..19

2018:  Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  
Ankomst 30/4 1 Hovvig. Hovedbestand i Hovvig – op til 6 - 7 (10) fra syddel, men kun 5/5 1 fra norddelen. Da den eneste tælling herfra var fra før hovedbestanden var ankommet, blev antallet i Hovvig således på alle måder en subtotal. Et mindre antal er spredt ud på halvøen på yderligere 9 lokaliteter med 1 – 5 fugle.
Træk minimalt – 25/5 1 i hæk Nørrevang og 29/5 1 i p-plads krat Korshage fra denne kategori. Sidste var 4/9 1 Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 108 102 63 12 1 287
MaxRst 1 10 7 6 4 1 10
Nobs 1 30 33 23 8 1 96
Ndag 1 24 28 23 8 1 85
Fænologi 30.. …. …. …. …. ..04

2017:  Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  
Ankomst 27/4 1 Hovvig. Hovvig kom op på min. 14 syngende (8 syd, 6 nord). Rørvig Bugt op til 8 og Slettemose 3. Øvrige 1 – 2 fugle. Totalt 9 lokaliteter med 32 fugle. Sidste 30/9.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 179 149 80 40 9 458
MaxRst 1 8 8 5 4 2 8
Nobs 1 70 53 41 29 7 201
Ndag 1 29 30 22 21 6 109
Fænologi 27.. …. …. …. …. ..30

2016:  Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  
30/4 ankomst med 1 Slettermosegård. Enkelte trækfugle Korshage 10/5, 12/5 og 22/5, samt Rørvig Lyng 28/5. Hovedlokaliteten Hovvig 12 syng (7 syd, 5 nord). Herudover 7 lokaliteter med Rørsanger. Dybesø (5), Slettermosegård (2), Rørvig Bugt (4) og Ringholm (2) og 3 med 1 fugl. Tegner et år med ca. 30 i alt.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 111 128 95 31 6 372
MaxRst 1 7 6 5 3 2 7
Nobs 1 50 36 35 18 5 145
Ndag 1 28 28 30 18 5 110
Fænologi 30.. …. …. …. …. ..26

2015:  Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  
Ankom først 1/5 1 Hovvig i dette kolde forår. Langsom opbygning – 12/5 8. 24/5 15 Hovvig inklusive 5 fra norddelen.
Meldt fra yderligere 9 lokaliteter og fraset 2 ved Dybesø og Korshage alle kun med 1 fugl. Sidste var 2/9 Hovvig. Der er således 25 fugle i dette materiale. Det er ikke mange af den Acrocephalus, vi anser som talrig. Går det mon ned ad bakke?

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 128 86 60 20 1 295
MaxRst 15 6 7 2 1 15
Nobs 37 34 26 15 1 113
Ndag 27 25 26 15 1 94
Fænologi 01.. …. …. …. ..02

2014:  Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  
Ankomst 25/4 til Hovvig, men først hovedankomst fra medio maj. Årssum = 263.
Optrådte på 9 lokaliteter. Hovvig: Syddel ved dæmningen maks 30/5 12, mens norddel kun figurerede med 1/5 2. 14 fra Hovvig således udpræget en subtotal. Satellitten Nakke Kær: 11/5 1.
Korshage 1 - 2 fra Langesø Mose, kun ganske få typiske trækfugle (22/5 2 rast i yderbuske). Dybesø 2. Flyndersø 1. Rørvig 1 og Rørvig Bugt 1. Skredbjerg 3. Slettermosegård 2. Sidste er 5/9 fra Hovvig.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 82 80 67 30 1 263
MaxRst 1 12 8 4 7 1 12
Nobs 3 36 31 26 17 1 114
Ndag 3 21 20 24 17 1 86
Fænologi 25.. …. …. …. …. ..05

2013:  Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  
Årssum = 225. Ankom tidligt 20/4 1 Hovvig, én dag fra fænologirekorden. Også her få fugle, domineret af mange gengangere langs Hovvig dæmning, hvor tallet ikke nåede over 18/6 7. Underregistreret – ingen tal fra nordlige Hovvig. Ynglefugle også fra Dybesø (4), Flyndersø (1), Langesømosens ”nye” rørskov (3) og Rørvig By/Rørvig Bugt(2).

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 81 85 45 12 225
MaxRst 1 5 7 4 4 7
N 2 37 32 18 7 96
Fænologi 20.. …. …. …. ..27

2012:  Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  
Årssum 264 fordelt maj 136, juni 96, juli 8, aug 23, sep 0 og okt 1.
Første var ret sene 1/5 1 Hovvig (PG) – faktisk skal vi tilbage til 1998 for at finde et år uden aprilfugle.
Byggede i Hovvig langsomt op og først medio maj var alle fugle på plads. Antallet af registrerede ynglepar ud fra syngende hanner var mindst 24 med op til 13 23/5 fra dæmning/syddel og en tælling fra nordtårnet 16/5 med 11 (EVR). Der var mangelfuld dækning af centrale/nordøstlige del. Engsøen syd for Nakke havde yderligere 2 fugle. 84 % af årets rapporteringer var fra Hovvig med rigtigt mange gengangere registreret fra dæmningen. Perioden var 1/5 – 28/8.
Øvrige ynglefugle: Dybesø 2. Flyndersø 2. Rørvig Bugt 2. Rørvig 1. Skredbjerg 2 - 5. Manglende oplysninger fra sydlige del af halvøen. Korshage havde 6 iagttagelser 9/5 – 26/5, flere ude i kysthybenkrat og dermed sikre trækfugle.
Årets sidste var meget sene 12/10 1 1k Flyndersø (BV m.fl.), skulkende i hybenkrat ved kysten, senere i porskrattene i østre del af Flyndersøengen. Gav anledning til visse bestemmelseskvaler og anfald af ”hitfeber”. Gentagne feltobs afslørede den dog som en Acrocephalus, forenelig med det mest sandsynlige, Rørsanger. Blev også den endelige diagnose ud fra gode fotos.

DOFBasen:2012


2011:  Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  
Årssum 339 fordelt april 7, maj 156, juni 115, juli 40, august 14, september 6 og oktober 1. Rigtigt mange gengangere, reelle antal nok ca. en femte del.
24/4 første fugl – 1 Dybesø (LB), men vi skulle helt hen til 11/5 før bestanden for alvor rykkede ind. Hovedbestand i Hovvig, satellitter rundt omkring og få helt sikre trækfugle.
Hovvig: Tælles sæsonen igennem fra dæmningen. Fra 11/5 6 siden ret beskedne 8 flere datoer og enkelt dag 16/5 10. 3/6 blev det nordlige Hovvig gennemgået, hvor 3 hørtes fra Nakke og 10 fra/omkring Nordtårnet, hvor der er en løs koloni. Hovvig kan således opdateres til 21 syngende fugle.
Øvrige ynglelokaliteter: Flyndersø (4), Dybesø (6), Rørvig Bugt (3), Langesømosen (2), Nakke Skov (2), Nakke syd (2), Slettermose (1). Fra Korshage 3 fugle 31/5 på trækhabitat i forbindelse med det generelle fald denne dag. Ikke tal fra Nakke Hage. Med Hovvig i alt 41 ynglefugle. Sidste 1/10.
Væsentligt også i 2012 at få tal fra nordlige Hovvig. Arten har en negativ udviklingstendens, så selvom der er en del at tage af, er der grund til at holde øje med udviklingen.

DOFBasen:2011


2010:  Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  
Årssum 185 fordelt april 10, maj 92, juni 45, juli 9, august 20, september 8 og oktober 1. Køligforåret skubbede ankomst til 30/4, der tilgengæld gav et ægte indryk: 7 Hovvig (PG) og samme dag ”årets trækfugl” 1 Korshage. Sidste er ret sen, 11/10 1 Hovvig.
Fuglene fordelte sig som vanligt med den dominerende Hovvig-subtotal optalt langs dæmningen og så de små satellitter rundt på halvøen.
Hovvig: 30/4 - 26/8 op til 11 syngende. Øvrige: Rørvig Bugt 1. Dybesø 3. Nakke Syd 1. Nakke Hage/Rishøjgård 2. Slettermose 1. Som det fremgår, sad der også nogle fugle på den sydlige del af Nakkehalvøen.

DOFBasen:2010


2009:  Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  
I alt modtaget 147 rapporter fordelt april 2, maj 71, juni 16, juli 41, august 16 og september 1.
Den første er meget tidlig – 19/4 1 rastende Hovvig (PG)! En markant fænologirekord (6 dage) . Efter arten rykkede til konsekvent april-ankomst har alle ankomster ligget ganske præcist i dagene 25/4 – 29/4. I 2009 var der flere uhørt tidlige ankomster på Sjælland/Møn (16/4 - 19/4) og fænologirekorden placerer sig derved i et generelt mønster.
Fugl nr. 2 stiller til normal tid 26/4 1 Hovvig. Trægt med tilgangen (1 - 3 fugle) frem til 22/5 6 og 30/5 8 Hovvig, som er årets meget lille topnotering herfra. Igen – bestanden er sikkert større, men det vil kræve en nattranssekt at få tal på. Sidste tal fra Hovvig er 18/7 7.
Øvrige lokaliteter: Korshage 10/5 - 20/5 aldrig mere end 1 fugl. Flyndersø: 18/5 - 1/9 også kun 1 fugl – fuglen 1/9 årets sidste. Dybesø: 13/5 - 27/5 2. Nakke Nord: 22/5 1. Rørvig Bugt: 30/6 - 2/8 max. 4 syngende. Rørvig: 1/5 og 19/5 1. Tre ynglelokaliteter kan identificeres: Hovvig, Dybesø og Rørvig Bugt.

DOFBasen:2009


2008:  Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  
27/4 1 Hovvig (PG) er første af i alt 149 rapporterede. Siver langsomt ind og de største noteringer er sene – 28/5 8 syngende Dybesø og 8/6 15 som er årets (sub)total fra Hovvig. Repræsenterer vores sikre ynglelokaliteter. Også typiske trækkende fugle – spreder sig på 9 lokaliteter fra Flyndersø til Nakkehalvøen typisk med en enkelt syngende fugl.

DOFBasen:2008


2007:  Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  
Holder fast ved aprilankomst: Første 29/4 Hovvig (PG) og Søndervang (KES).
Bliver eneste aprilfugle, næste 4/5 1 Dybesø og 8/5 1 Korshage.
Usædvanligt tyndt på Korshage med kun 3 observationer fra buske og gede-bidte rør. 19/5 hørt Rørvig, hvor den hænger på igennem sommeren (min. til 19/8).
Bestanden er jo i øvrigt i Hovvig, og tallene udgøres af den sub-total, der kan høres fra stier og veje. Flest bliver 21/5 15 og 5/6 igen 15. Yngler jo i løse kolonier og der er én i nærheden af stien fra broen til tårnet som leverer tallene. Hvad er der centralt og i nordenden af Hovvig? En enkelt transekt omkring 1/6 på en stille aften efterlyses!

DOFBasen:2007


2006:  Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  
Er jo gennem adskillige år en aprilankommer - også i år med 27/4 1 Hovvig (LB). 30/4 oppe på 4 Hovvig, hvorefter tilgangen bliver meget træg ind i maj måned. 28/5 15 Hovvig er årets højeste notering. Den sidste fugl ses 30/9 1 Hovvig. Uden for Hovvig: 5/5 1 og 13/5 4 Korshage, 18/5 1 Nykøbing.

DOFBasen:2006


2005:  Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  
25/4 1 Hovvig (AF) er normal ankomst.
5/5 meldes 14 Hovvig, siden ikke over 10. Ultimo maj 3 Skredbjerg og 3 Flyndersø eneste uden for kernelokaliteten. Man må stadigvæk formode, at det reelle antal Rørsangere er betydeligt højere. Det skriver vi hvert år. Det endelige svar vil stadig kræve en effektiv nat-transsekt i Hovvig med systematisk optælling. Sidste – fra Hovvig 29/9.

DOFBasen:2005


2004:  Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  
26/4 er første dag med 2 Hovvig. 6 aprilfugle og 79 fra maj, 11/5 11 er, hvad der høres langs Hovvigs dæmning. Meldes om enkelte fugle fra Korshage, Skansehage, Rørvig Bugt samt Dybesø og Flyndersø. Også denne art sniger sig ind 5/9 med 2 Flyndersø. Årsrapportering: 88 i alt.

DOFBasen:2004


2003:  Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  
Ingen er jo i tvivl om at den rytmiske skurren fra rørsanger-småkolonier er et dominerende indslag i Hovvig. En årstotal på 40 fugle med kun få fugle fra Hovvig viser at her er en art der er massivt underrapporteret. Ankomst: 30/4 1 Nykøbing Bugten (PEL). Sidste fugl noteret 12/9 Søndervang.
Forekommer flere steder uden for Hovvig - Slettemosegård, Rørvig Bugt, Flyndersø.

DOFBasen:2003


2002:  Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  
Ankommer 28/4 med 3 Korshage, indfinder sig i Hovvig 2/5 og rapporteres frem til 3/9 herfra med 10 fugle som maximum - en beskeden fraktion af, hvad der må være i rørskoven. Ingen sikre træk-bevægelser, men omkring 17/5 - 20/5 er der nogle observationer af typiske trækfugle fra ”tørre” lokaliteter. Også her ville en forsommer-transekt i Hovvig give et bedre billede af artens reelle status.

DOFBasen:2002


2001:  Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  
Meldt fra Hovvig 29/4 - 19/7, helt frem til 19/5 kun 2 - 3 fugle, fra 23/5 omsider næste inflow med op til 10 fugle. Udgør kun en beskeden fraktion, af hvad der må sidde i Hovvig og således genstand for systematisk underregistrering.
Øvrige lokaliteter: Korshage op til 5 (31/5). Dybesø op til 3. Nørrevang 1, nær Nykøbing 1 - 2.

DOFBasen:2001


2000:  Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  
Ankommer 29/4 1 Hovvig, eneste aprilfugl. De næste ses først 7/5 2 Hovvig, og vi skal helt frem til 13/5 for første Korshagefugl. Bygger fra samme dato jævnt op i Hovvig - flest meldes 19/5 15. Korshage max 17/5 4, desuden Dybesø, Søndervang og Nykøbing med 1 - 2 og Rørvig Bugt 2 - 3. Maj dominerer helt med 117 af de i alt 138 rapporterede.
Sidste er 30/9 1 Hovvig.

DOFBasen:2000


1999:  Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  
29/4 1 Hovvig og 22/9 2 sammesteds er yderdatoer.
Typisk først almindelig fra medio maj: 10/5 8 og 17/5 12 Hovvig, siden 8 - 11(20) fugle.
Set på Korshage fra 3/5 2, derefter er kun 21/5 8 værd at bemærke.

DOFBasen:1999


1998:  Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  
Ankommer 1/5 1 Hovvig og er herefter stationær her, dukker først op på Korshage fra 9/5, hvor største notering er 14/5 7. Først i anden halvdel af maj to-cifret rapportering fra Hovvig - så alt i alt lidt sent. Sidste fugl 20/9 1 Hovvig.

DOFBasen:1998


1997:  Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  
Fænologi: (25/4) 5/5 - 22/9 (23/10)
Almindelig yngletrækfugl og trækgæst.
Hovedparten (200 - 500 par) yngler i Hovvigs 45 ha rørskov. Endvidere småbestande ved Dybesø (4 - 8), Flyndersø (0 - 1), Rørvig Bugt (2 - 3, muligvis op til 10 enkelte år), småmoser Ringholm (1 - 2), Nykøbing Bugt vestsiden (0 - 2) samt enkelte par i småmoserne på Nakkehage. 1 par ynglede på Korshage i 1983.
I træktiderne spredte iagttagelser udenfor yngleområderne, f.eks. på Korshage og i byernes villahaver.
Viser tendens mod senere ankomst i løbet af perioden 1973 - 1983 (20/5 1983), herefter vender udviklingen og går mod tidligere og tidligere ankomst.

Ankomstdato 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
Median 5/5 10/5 11/5 2/5 28/4

Største rasttal Korshage:
1/6 1979 9, 14/5 1981 6, 17/5 1981 6, 10/6 1994 6 og 16/5 1992 5.

1997: 29/4 1 og 30/4 2 begge Hovvig - må vel i relation til overstående betragtes som en normal ankomst til Rørvig. Mindst 35 fugle på Korshage mellem 4/5 og 13/6, flest 12/5 4 - 6, 6/6 4 og 7/6 4. Største tal fra Flyndersø 5/6 4. Eneste obs fra Nykøbing By 16/5 1. Kun et nævneværdigt tal fra smålokaliteterne: 30/5 3 ved Nykøbing Havn. Årets sidste set i Hovvig 27/9.

DOFBasen:1997


1996:  Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  
Atter meget tidlig ankomst. De første 28/4 og 30/4 begge Hovvig. Allerede i næste ryk kom de store tal: 3/5 3 og 4/5 11 ligeledes Hovvig. Resten af året ret ordinære tal her. Set på Korshage 14/5, 22/5, 30/5, 31/5 og 8/6 alle dage 1 fugl. Ynglefugle konstateret i Hovvig, Flyndersø, langs Rørvig Bugt og i et par mosehuller på Ringholm. Årets sidste 4/10 1 Hovvig.

DOFBasen:1996


1995:  Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  
Trækket belyses af Korshage observationerne. Iagttaget på 19 dage i perioden 10/5 - 20/6. Kun enkelte dage med flere fugle: 17/5 4 og 25/5 3.
Ynglefuglene i Hovvig ankom 4/5. Optællinger herfra er som oftest ret intetsigende og dog, 22/5 gav en „linietaxering“ 21 syngede mellem tårnet og broen (PEL). Højeste antal blev 31/5 35.
Årets sidste: 9/9 2 og 16/9 1.

DOFBasen:1995


Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 11 6 17
MaxRst 7 5 2 2 2 7
Nobs 27 43 25 12 2 109
Ndag 21 30 22 12 2 87
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ··05

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 22 3 33
MaxRst 7 15 4 3 1 15
Nobs 33 38 26 9 2 108
Ndag 20 27 22 9 2 80
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ··25

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 12 17 1 30
MaxRst 2 5 5 4 3 1 5
Nobs 2 29 26 16 7 1 81
Ndag 2 21 21 14 7 1 66
Fænologi 21·· ···· ···· ···· ···· ··21

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 8 21 2 1 32
MaxRst 8 9 4 5 1 9
Nobs 25 30 29 22 4 110
Ndag 19 23 24 20 4 90
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ··19

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 30 5 1 36
MaxRst 1 10 7 6 4 1 10
Nobs 1 48 34 24 8 1 116
Ndag 1 25 28 23 8 1 86
Fænologi 30·· ···· ···· ···· ···· ··04

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 24 3 1 28
MaxRst 1 8 8 5 4 2 8
Nobs 1 45 34 22 22 6 130
Ndag 1 29 30 22 21 6 109
Fænologi 27·· ···· ···· ···· ···· ··30

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 17 8 25
MaxRst 1 7 6 5 3 2 7
Nobs 1 49 36 35 18 5 144
Ndag 1 28 28 30 18 5 110
Fænologi 30·· ···· ···· ···· ···· ··26

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 19 6 25
MaxRst 15 6 7 2 2 15
Nobs 36 34 26 15 3 114
Ndag 27 25 26 15 3 96
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··23

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 26 26
MaxRst 1 12 8 4 7 1 12
Nobs 3 36 31 26 18 1 115
Ndag 3 21 20 24 17 1 86
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ···· ··05

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 14 1 21
MaxRst 1 5 7 4 4 7
Nobs 2 37 32 18 7 96
Ndag 2 22 20 17 7 68
Fænologi 20·· ···· ···· ···· ··27

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 24 4 2 1 1 32
MaxRst 13 10 2 5 1 13
Nobs 46 32 7 10 1 96
Ndag 26 23 6 9 1 65
Fænologi 01·· ···· ···· ··28 12

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 16 20 3 39
MaxRst 2 10 13 5 5 3 1 13
Nobs 5 49 38 18 8 4 1 123
Ndag 5 26 24 16 8 4 1 84
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ···· ··01

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 21 3 24
MaxRst 7 11 10 4 6 3 1 11
Nobs 2 26 14 3 8 5 1 59
Ndag 1 23 11 3 7 5 1 51
Fænologi 30·· ···· ···· ···· ···· ···· ··11

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 13 2 4 1 1 21
MaxRst 1 8 4 7 4 1 8
Nobs 2 28 9 21 8 1 69
Ndag 2 21 8 15 8 1 55
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ··01

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 17 16 1 34
MaxRst 1 8 15 6 2 1 15
Nobs 2 36 7 6 4 1 56
Ndag 2 20 7 6 4 1 40
Fænologi 27·· ···· ···· ···· ···· ··27

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 17 1 1 1 21
MaxRst 1 15 15 4 2 1 15
Nobs 2 25 10 5 7 1 50
Ndag 1 19 10 5 7 1 43
Fænologi 29·· ···· ···· ···· ···· ··01

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 20 20
MaxRst 4 15 10 4 3 1 15
Nobs 3 11 1 5 4 2 26
Ndag 3 9 1 5 4 2 24
Fænologi 27·· ···· ···· ···· ···· ··30

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 29 2 1 32
MaxRst 2 14 10 5 1 1 14
Nobs 2 16 5 4 2 2 31
Ndag 1 15 5 4 2 2 29
Fænologi 28·· ···· ···· ···· ···· ··29

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 33 2 35
MaxRst 2 20 1 2 20
Nobs 4 27 1 1 33
Ndag 4 18 1 1 24
Fænologi 26·· ···· ··01 04

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 15 10 1 27
MaxRst 1 3 1 10 1 10
Nobs 3 14 1 2 1 21
Ndag 1 11 1 2 1 16
Fænologi 30·· ···· ···· ··30 12

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 10 22 35
MaxRst 3 10 2 20 3 2 20
Nobs 1 30 3 8 7 2 51
Ndag 1 20 3 8 6 2 40
Fænologi 28·· ···· ···· ···· ···· ··09

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 17 4 21
MaxRst 2 10 10 5 2 10
Nobs 2 19 10 3 2 36
Ndag 2 18 8 3 2 33
Fænologi 29·· ···· ···· ···· ··20

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 26 2 4 32
MaxRst 1 15 2 4 3 1 15
Nobs 2 24 4 2 2 2 36
Ndag 2 14 4 2 2 2 26
Fænologi 29·· ···· ···· ···· ···· ··30art/12510.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1