Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:12590

Sangere - Mejser

Gulbug Hippolais icterina eu12590

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Fåtallig Sommer: Ret almindelig Efterår: -

Fotos


Gulbug

Diagrammer


Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Gulbug  Hippolais icterina  

DOFBasen:2024


2023:  Gulbug  Hippolais icterina  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 11 23 2 2 38
MaxRst 5 6 4 4 6
Nobs 27 58 20 5 110
Ndag 15 27 11 4 57
Fænologi 10·· ···· ···· ··24

2022:  Gulbug  Hippolais icterina  

Rapporteret fra 14 lokaliteter. De første fugle: 14/5 1 Nykøbing By, 16/5 1 syng Rørvig By, 1 syng Rørvig Lyng og 1 syng Korshage.
De største antal på de enkelte lokaliteter: 29/5 syng Slettemose, 3/7 3 syng Dybesø samt 7/6 6 syng Korshage og 2 syng Hovvig.
En pæn buket observationer fra 2. halvår: 2/7 1 Rørvig By, 3/7 3 syng Dybesø, 9/7 1 syng og 12/7 2 syng Korshage, 11/7 1 syng Slettemose, 20/7 1 Nørrevang, 2/8 2 og 10/8 Flyndersø samt 10/8 1 Korshage.

12/2-23 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 16 2 26
MaxRst 4 6 3 2 6
Nobs 31 33 6 3 73
Ndag 17 20 6 3 46
Fænologi 14·· ···· ···· ··12

2021:  Gulbug  Hippolais icterina  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 25 10 43
MaxRst 4 7 5 7
Nobs 24 58 9 91
Ndag 15 24 8 47
Fænologi 16.. …. ..18

2020:  Gulbug  Hippolais icterina  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 20 13 1 34
MaxRst 6 4 4 6
Nobs 44 38 4 86
Ndag 16 22 3 41
Fænologi 07.. …. ..07

2019:  Gulbug  Hippolais icterina  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 13 27 5 2 47
MaxRst 3 7 2 1 7
Nobs 26 63 6 2 97
Ndag 13 28 6 2 49
Fænologi 11.. …. …. ..16

2018:  Gulbug  Hippolais icterina  
Ankomst 10/5 1 syng Korshage. 25/5 var en af de få falddage i højtrykket, og 11 Gulbuge blev noteret denne dag Korshage – Flyndersø. I øvrigt domineret af ynglefugle. 15 lokaliteter besat i alt med omkring 30 fugle. Sidste hørt 1/8 Hovvig. Et pænt år, faktisk et løft. Synes at have haft det godt med varmen og de mange flyvende insekter i træerne.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 60 47 11 1 119
MaxRst 11 3 1 1 11
Nobs 37 32 11 1 81
Ndag 19 27 10 1 57
Fænologi 10.. …. …. ..01

2017:  Gulbug  Hippolais icterina  
Ankom 14/5 1 Nørrevang. 28/5 lidt trækfald med 7 Korshage og 2 Flyndersø. Optrådte på 9 lokaliteter med cirka 20 fugle med fradrag af træk. Slettemose en god lokalitet med 5. Tendensen synes fortsat negativ.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 70 68 9 147
MaxRst 7 6 2 7
Nobs 37 38 8 83
Ndag 14 16 4 34
Fænologi 14.. …. ..04

2016:  Gulbug  Hippolais icterina  
Ankomst 10/5 1 syng Nørrevang. 23/5 7 rast Korshage har indslag af trækfugle.
Der blev rapporteret Gulbug på 12 lokaliteter. Korshage, Dybesø, Hovvig og Slettermosegård 2 – 4 fugle, øvrige enkeltfugle. Ynglebestanden er ikke stor, tendensen negativ.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 54 40 15 1 110
MaxRst 7 4 2 1 7
Nobs 31 30 14 1 76
Ndag 16 22 13 1 52
Fænologi 10.. …. …. ..05

2015:  Gulbug  Hippolais icterina  
Årssum: 93. Ankomst 10/5 1 Hovvig.
24/5 6 syng Dybesø eneste dag, der markerede lidt træk igennem.
22 syngende fugle meldt fra 10 lokaliteter: Korshage 2, Langesømosen 2, Dybesø 2, Flyndersø 5, Rørvig By 1, Nørrevang 1, Søndervang 1, Hovvig 2, Ringholm 3, Slettermosegård 1 og Nakke Hage 2.
Det er et år betydeligt under normalen. Hele sæsonen var hærget af kulde og ustadigt vejr. Sidste 1/8 1 sy Skredbjerg.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 34 51 7 1 93
MaxRst 6 6 1 1 6
Nobs 23 30 7 1 61
Ndag 15 17 6 1 39
Fænologi 10.. …. …. ..01

2014:  Gulbug  Hippolais icterina  
Årssum = 124. Ankomst 13/5 1 Korshage. Tydelig træktop 22/5 – 23/5 med henholdsvis 10 og 7 fugle Korshageområdet.
Ynglefugle spredt ud på 17 lokaliteter. Bedste Gulbugterræn er Slettermosegård med 6 – 7. Dybesø havde 3 – 4, Korshage/Flyndersø 4, Nørrevang 3 og Hovvig 2, mens de i øvrige var enkeltfugle. Samlet rapporteret omkring 30 formodet stationære.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 68 50 5 1 124
MaxRst 7 6 1 1 7
Nobs 36 32 5 1 74
Ndag 19 16 5 1 41
Fænologi 13.. …. …. ..08

2013:  Gulbug  Hippolais icterina  
Årssum = 95. Ankomst 9/5 1 Nakke Hage og 11/5 1 i både Hovvig, Dybesø og Flyndersø. Som vanligt først fyldt op i sidste del af maj. Træk kan ikke identificeres ud over måske 31/5 4 Korshage. I alt kan 22 fugle identificeres fordelt på 12 lokaliteter: Korshage 2 (4), Flyndersø 3, Dybesø 2, Nørrevang 1, Højsandet 1, Skansehage 1, Rørvig Lyng 1, Rørvig By 1, Hovvig 2, Slettermosegård 3 og Nakke Syd 2.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 43 45 6 1 95
MaxRst 4 3 1 1 4
N 31 32 6 1 70
Fænologi 09.. …. …. ..17

2012:  Gulbug  Hippolais icterina  
Årssum 136 fordelt maj 62, juni 72 og juli 2.
Ankomst: 9/5 1 syng han Lyngbakken ved Flyndersø (JB), næste 13/5 og siden daglig.
Ikke muligt at identificere mere end ganske få oplagte træk-rastende fugle, hvilket er ganske typisk for arten. 22/5 3 Korshage og 27/5 5 Dybesø indikerede dog, at lidt fugle var på vej igennem og medtages ikke på lokalitetsoversigten.
Gulbug blev fundet på følgende lokaliteter:
Korshage: 2. Langesømosen: 2. Flyndersø: 2. Dybesø: 2. Langesømosen: 2. Nørrevang: 1. Skansehage: 1. Søndervang: 1. Rørvig Lyng: 1. Rørvig Bugt: 2. Rørvig By: 1. Skredbjerg: 3. Nakke Skov: 1. Ringholm Skov: 2. Hovvig: 2. Slettermose: 3. Nakke Hage: 2.
Der er altså registreret min. 28 ynglefugle. Med de få trækfugle ligner det en netto på omkring 35 - 40 fugle.
Sidste: 9/7 1 kaldende Rørvig By.

DOFBasen:2012


2011:  Gulbug  Hippolais icterina  
Årssum 118 fordelt maj 50, juni 59, juli 7 og august 2.
Ankomst 14/5 1 Hovvig (PG). Herefter daglig med enkeltfugle. Forløber stille og udramatisk, hvor de relativt få fugle gled på plads på potentielle ynglelokaliteter uden markante træktoppe overhovedet. 21/5 4 Korshage er det nærmeste ved trækobservation, da området kun syntes at holde en enkelt fugl fast.
De enkelte lokaliteter ser således ud: Korshage (1), Flyndersø (3), Dybesø (4), Skansehage (1), Rørvig Bugt (1), Nakke Skov (2), Nakke syd (1), Ringholm (1), Hovvig (4), Slettermose (4), Nakke Hage (5). Det giver 27 individer + nogle få gennemtrækkende. Lokalitetsfordelingen afspejler, at det er på den sydlige del af halvøen arten har sit strong-hold med bedste habitater – poppelhegn, ældre gårdhaver etc.
Det er ganske normalt, at der ikke er en træktop, og fluktuationen fra år til år bliver dermed ret beskeden. Vores tal er vigende med flere og flere dårlige år, så indtrykket er klart, at det går skidt for arten. Det er velforeneligt med det negative bestandsindex med årligt tab på omkring 3 %. Der er altså i høj grad grund til at holde øje med udviklingen! Sidste 31/8.

DOFBasen:2011


2010:  Gulbug  Hippolais icterina  
Årssum 63 fordelt maj 38, juni 22, juli 2, august 1. Også denne art ankom lidt sent i den kolde maj: 17/5 1 Hovvig (PG). 18/5 var der 3 Slettermosegård og samme dag 1 på vestenvinds-hærgede Korshage. Året er da også et lille år uden træktoppe. Fra de enkelte lokaliteter: Korshage 5, Hovvig 3, Slettermose 3, Rørvig 1, Nakke Hage/Rishøjgård 4, Nakke Skov 2. Det giver 18 fugle.

DOFBasen:2010


2009:  Gulbug  Hippolais icterina  
Der er modtaget 81 rapporter fordelt maj 59, juni 17 og juli 5.
Ankomst 8/5 1 syngende han Korshage (EVR), næste 10/5 og 13/5 3 Korshage. Ændres ikke før 24/5, hvor der er 10 Korshage/Flyndersø – Gulbugens store (træk)dag. Siden ned på baggrundsniveau.
Lokaliteter med Gulbug: Korshage 3, Hovvig 3, Nakke Nord 1, Ringholm 2, Rørvig Bugt 1 og Rørvig By 1. Ret konstant uden sikre udviklingstendenser i lokalområdet.

DOFBasen:2009


2008:  Gulbug  Hippolais icterina  
Ankommer 11/5 1 Slettermosegård (KES), 12/5 1 Korshage og fra 16/5 yderligere tilgang og herefter daglig. 112 rapporteres, kulminationen ret sent i maj, gennembrud 22/5 6 Korshage – et niveau der holdes måneden ud. Er meldt fra følgende lokaliteter: Korshage (6), Flyndersø (3), Dybesø (2), Nørrevang (1), Rørvig (2), Nykøbing (3), Slettermosegård (2) og Hovvig (3) – sidste er herfra og høres 7/7.

DOFBasen:2008


2007:  Gulbug  Hippolais icterina  
Det bemærkes, at Gulbug nu er halvøens eneste repræsentant for Hippolaisslægten efter at Spottesanger fra august 1978 efter genvurdering i DOFs sjældenhedsudvalg er blevet forkastet og tippet af listen.
Ankommer 13/5 1 syngende han Dybesø (EVR) – normalt. 14/5 er der 1 i Hovvig og første fra Korshage. Løfter sig 20/5 4 Korshage. Herefter vanlig topperiode frem til primo juni med 21/5 9 Nakke Hage, 25/5 6 Korshage, 28/5 10 Korshage og 27/6 6 Korshage. Er desuden bemærket Flyndersø, Nørrevang, Nakke og Slettermosegård – ingen over 2 fugle. Velrapporteret med 118 iagttagelser, 86 fra maj, 40 fra juni og en enkelt og sidste 21/7 fra Flyndersø.
Dækker over et normal-år.

DOFBasen:2007


2006:  Gulbug  Hippolais icterina  
41 iagttagelser er et lavt niveau - det er halvt så mange som sidste år, men følger tendensen fra andre af de sent ankommende sangere der ramte en meget dårlig vejrperiode. Én kom dog med varmen i starten af måneden. Iagttagelsen 6/5 1 syngende han Nørrevang (LB) udgør faktisk en fænologirekord - slået med én dag. Der er så også 11 dage til næste mere normale fugl 17/5 Korshage med 1 samme dag i Rørvig. Siden sølle 20/5 3, 22/5 5 og 28/5 5 Korshage. Desuden er der iagttagelser fra Hovvig (2) og Nakke Øst (3). Sidste meldes 24/6.

DOFBasen:2006


2005:  Gulbug  Hippolais icterina  
Stabil art – registreres med 86 i alt - de 77 i maj og 9 i juni. Lidt mindre end sidste år, men når der kun er meldt om 6 fugle uden for Korshage-arealet, er der en massiv underregistrering af denne art, som sidder flere steder i det halvåbne land og synger lydeligt…
Ankomst 14/5 1 Korshage (EVR) er normalt, typisk også, at der går nogle dage inden tallet stiger, 20/5 4 og 22/5 8 Korshageområdet. Året Store Hippolais-dag bliver 28/5 med 18 (Korshage-Flyndersø) – en typisk topdag. Herefter er Korshage nede på ynglehanner 4 - 5 og sidste 19/6.

DOFBasen:2005


2004:  Gulbug  Hippolais icterina  
Også en art der havde ankomst i det generelle inferno af vestenkulingsvejr, men arten kommer upåvirket igennem og er med sine højlydte sangytringer tillige registrerbar også under alt andet end optimale forhold.
Kommer fint og særdeles tidligt 7/5 Korshage (EVR, KES) – faktisk er der tale om en fænologisk tangering. Er så daglig siden. Tiltager langsomt med 19/5 4, 22/5 6 og flest 31/5 11. Totalerne bliver: maj 77, juni 24 og august 1 = 102.
Spredt i landskabet og følgende lokaliteter: Nykøbing, Hovvig, Korshage, Dybesø, Flyndersø, Langesømosen, Rørvig Bugt, Nakke Skov og Nakke Hage. Sidste sted f.eks. 8 syngende.

DOFBasen:2004


2003:  Gulbug  Hippolais icterina  
Ankomst 14/5 1 synger Nykøbing (LB), 15/5 1 Hovvig og buldrer så igennem med 16/5 10.
I alt rapporteres 76 - med 50 i maj og 25 i juni og status er solid. Er jo vidtspredt og derfor er der 11 lokaliteter med gulbug. Man kan ikke identificere en træktop. Sniger sig som vanligt ud engang i august, ikke nævnt efter medio juli.

DOFBasen:2003


2002:  Gulbug  Hippolais icterina  
Ankommer normalt 13/5 1 Skredbjerg, og der er meldinger frem til 14/7. Også denne sanger har et rigtigt fint år med i alt 62 rapporterede - nøjagtigt dobbelt så mange som det tynde sidste år. Der er ingen top der indikerer gennemtrækkende fugle. Finder habitat over hele halvøen og er meldt fra hele 13 lokaliteter.

DOFBasen:2002


2001:  Gulbug  Hippolais icterina  
Et yderst smalt år for denne art: 11/5 1 Korshage er normal ankomst, næste er 15/5 med 2 Dybesø og 1 Nykøbing. Højeste tal er 3 og i det hele taget er 15 maj, 13 juni og 3 juli = 31 rapporterede under normen.

DOFBasen:2001


2000:  Gulbug  Hippolais icterina  
Ankommer 11/5 1 synger løs Nykøbing - typisk dato ligesom også den sidste 25/8 1 Hovvig. Rapporteres som vanligt fra medio maj til primo juni med en del spredning i landskabet - Korshage topper med 30/5 4, men strong-hold er omkring Nakke med 1/6 9 (3 Nakke By og 6 Nakke Skov), samme dag 4 Søndervang og 2 ved Flyndersø. Simpel sammentælling giver 84 iagttagelser. Derved kom vi fra de 58 sidste år op på 1998-nivauet. Med eller uden bidrag fra decemberstormen og deraf muligt åbnede nye gulbug-habitater.

DOFBasen:2000


1999:  Gulbug  Hippolais icterina  
Når frem 13/5 1 Korshage og herefter stationær - sidste meldes 20/8.
Fleste som vanligt: 27/5 5 og 31/5 6. I alt meldes maj 36, juni 12, juli 9 og august 1 - de 58 iagttagelser er 2/3 i forhold til sidste år. Det bliver lidt spændende at se udviklingen de næste år. 3/12-99 kan have været en god gulbugdato - en del habitater blev åbnet godt op i orkanen og det burde give plads til lidt flere Gulbuge.

DOFBasen:1999


1998:  Gulbug  Hippolais icterina  
Ankomst 9/5 med 2 syngende i Langesømosen, er herefter stationær, således 4 dagen efter. Der er meldt: maj 53, juni 20 og juli 7 (sidste 14/7), dvs 80 i alt. Højeste forekomst på Korshage var 29/5 7.

DOFBasen:1998


1997:  Gulbug  Hippolais icterina  
Fænologi:(7/5) 15/5 - 26/7 (11/9)
Fåtallig yngletrækfugl og rimeligvis fåtallig trækgæst, især om foråret.
Skønsmæssigt 30 - 50 ynglepar, spredt forekommende især i buskrige arealer. De største tætheder forekommer i byernes villakvarterer.
Ankomst tidspunktet ligger stabilt igennem hele perioden, men viser størst variation i sidste halvdel: 8/5 - 17/5 (1973 - 1984) mod 7/5 - 23/5 (1985 - 1996).
Kun en iagttagelse af direkte træk: 15/8 1978 1 indtrækkende Korshage.
De største rasttal fra Korshage: 26/5 1977 20, 26/5 1982 17, 24/5 1989 16, 1/6 1979 13 og 27/5 1981 11 bekræfter det generelle indtryk af, at arten tidligere var mere hyppig.

1997: Daglig fra 14/5. De første par dage kun set i Nykøbing. Den næste var i et sommerhusområde og først fra 17/5 kunne Gulbugen ses på Korshage. Største tal her: 24/5 6, 7/6 8 og 12/6 5. Fjerde største tal blev 25/5 4 ved Rørvig Bugt. Kun 1 ynglepar i Korshageområdet. Sidste rapporterede 9/7 1 Nykøbing.

DOFBasen:1997


1996:  Gulbug  Hippolais icterina  
Årets 59 indrapporterede fugle registreret i perioden 19/5 - 9/7. Yderobservationerne faldt typisk nok i byområderne, henholdsvis Rørvig og Nykøbing, hvor ynglebestanden er størst. Gennemgående kun få fugle på Korshage. Blot 12 observationsdage mellem 22/5 og 16/6. Årets topdage blev 26/5 2 Korshage, 1 Højsandet og 1 Nykøbing, 2/6 5 Korshage og 2 Nykøbing, 5/6 4 Korshage og 1 Nykøbing samt 9/6 4 Korshage og 2 Nakke.

DOFBasen:1996


1995:  Gulbug  Hippolais icterina  
Korshage-tallene: 20/5 2, 22/5 1, 23/5 5, 24/5 6, 25/5 4, 26/5 5, 27/5 2, 28/5 4, 29/5 2, 31/5 1, 2/6 2, 4/6 2 og 5/6 1 tyder på, at hovedparten af det ret sparsomme træk røg relativt tidligt igennem.
Årets største tal blev: 3/6 7 syng Nakke.
Årets sidste obs: 8/7 1 syng og 12/7 1 syng begge Nykøbing.

DOFBasen:1995


Gulbug  Hippolais icterina  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 14 3 2 27
MaxRst 4 6 3 2 6
Nobs 31 33 6 3 73
Ndag 17 20 6 3 46
Fænologi 14·· ···· ···· ··12

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 29 7 43
MaxRst 4 7 5 7
Nobs 24 61 9 94
Ndag 15 24 8 47
Fænologi 16·· ···· ··18

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 20 21 1 42
MaxRst 6 4 4 6
Nobs 44 38 4 86
Ndag 16 22 3 41
Fænologi 07·· ···· ··07

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 12 26 4 1 43
MaxRst 3 7 2 1 7
Nobs 26 63 6 2 97
Ndag 13 28 6 2 49
Fænologi 11·· ···· ···· ··16

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 35 8 43
MaxRst 11 3 1 1 11
Nobs 54 42 11 1 108
Ndag 20 27 10 1 58
Fænologi 09·· ···· ···· ··01

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 18 12 2 32
MaxRst 7 6 2 7
Nobs 32 27 8 67
Ndag 14 16 4 34
Fænologi 14·· ···· ··04

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 16 11 3 30
MaxRst 7 4 2 1 7
Nobs 31 31 14 1 77
Ndag 16 22 13 1 52
Fænologi 10·· ···· ···· ··05

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 13 16 1 30
MaxRst 6 6 1 1 6
Nobs 23 31 7 1 62
Ndag 15 17 6 1 39
Fænologi 10·· ···· ···· ··01

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 36 3 1 40
MaxRst 7 6 1 1 7
Nobs 37 33 5 1 76
Ndag 19 16 5 1 41
Fænologi 13·· ···· ···· ··08

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 16 5 1 22
MaxRst 4 3 1 1 4
Nobs 31 31 6 1 69
Ndag 15 18 5 1 39
Fænologi 09·· ···· ···· ··17

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 18 13 31
MaxRst 5 3 1 5
Nobs 46 50 2 98
Ndag 18 23 2 43
Fænologi 09·· ···· ··19

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 11 26 2 1 40
MaxRst 4 6 1 1 6
Nobs 33 28 7 2 70
Ndag 17 18 7 2 44
Fænologi 14·· ···· ···· ··31

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 15 7 22
MaxRst 5 5 1 1 5
Nobs 19 21 2 1 43
Ndag 11 10 2 1 24
Fænologi 17·· ···· ···· ··14

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 15 4 2 21
MaxRst 7 3 1 7
Nobs 33 13 6 52
Ndag 20 11 5 36
Fænologi 08·· ···· ··11

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 26 26
MaxRst 7 2 2 7
Nobs 35 15 1 51
Ndag 17 11 1 29
Fænologi 11·· ···· ··07

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 32 2 34
MaxRst 10 6 1 10
Nobs 35 24 1 60
Ndag 16 15 1 32
Fænologi 13·· ···· ··21

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 5 12
MaxRst 5 3 5
Nobs 12 5 17
Ndag 11 4 15
Fænologi 06·· ··24

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 31 1 32
MaxRst 13 4 13
Nobs 24 4 28
Ndag 14 4 18
Fænologi 13·· ··19

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 16 12 1 29
MaxRst 7 8 1 8
Nobs 31 7 1 39
Ndag 18 4 1 23
Fænologi 07·· ··23 06

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 18 17 35
MaxRst 5 9 1 9
Nobs 32 8 1 41
Ndag 16 7 1 24
Fænologi 14·· ···· ··13

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 19 5 24
MaxRst 4 3 1 4
Nobs 27 10 4 41
Ndag 17 7 4 28
Fænologi 13·· ···· ··14

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 8 14
MaxRst 2 3 2 3
Nobs 12 7 3 22
Ndag 9 6 3 18
Fænologi 11·· ···· ··06

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 15 11 26
MaxRst 4 5 1 1 5
Nobs 23 15 3 1 42
Ndag 17 8 3 1 29
Fænologi 11·· ···· ···· ··25art/12590.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1