Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:12530

Sangere - Mejser

Drosselrørsanger Acrocephalus arundinaceus eu12530

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Meget sjælden Sommer: Tilfældig Efterår: Tilfældig

Fotos


Drosselroersanger

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Drosselrørsanger  Acrocephalus arundinaceus  

DOFBasen:2024


2023:  Drosselrørsanger  Acrocephalus arundinaceus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 21

2015:  Drosselrørsanger  Acrocephalus arundinaceus  (2, 19, 1)
23/8 1 rastende Hovvig (PG) – gav adskillige højlydte kald. Ingen forår efter en fin årrække med dette subhit, men altså en fugl på nedtrækket.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 23

2014:  Drosselrørsanger  Acrocephalus arundinaceus  (2, 18, 1)
18/5 1 syngende han Hovvigs nordøstlige del (JB, LB). Sang relativt vedvarende kl. 20:12 – 21:00 og kunne høres fint fra Galbuen. Siden tavs og videre. Således en typisk trækfugl.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 18

2013:  Drosselrørsanger  Acrocephalus arundinaceus  (2, 17, 1)
22/5 1 syngende Hovvig (EVR). Regn, kulde og skarvelarm, men flere sangserier hørt på afstand fra tårnet. Formodet ankomst af den ”faste fugl” blev desværre gjort til skamme - intet hørt herefter.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
N 2 2
Fænologi 22

2012:  Drosselrørsanger  Acrocephalus arundinaceus  (2, 16, 1)
Drosselrørsanger for 3. år i træk i Hovvig! I øjeblikket Danmarks bedste lokalitet for en fåtallig art, der de sidste 10 år er nede på omkring 15 fugle årligt i hele landet med faldende tendens:
28/5 – 16/6 1 syngende han Hovvig (EVR, PG m.fl.)
I år var den flyttet lidt mod nordvest og sad i den infernalske, døgndækkende larm fra Skarv-kolonien.
Det var derfor lidt usikkert, hvornår den ankom, givet betydeligt før 28/5, hvor den blev hørt med sikkerhed (ankom 11/5 og 10/5 de to foregående år). Fra 25/5 syntes EVR, der var stumper af et ”kare-kare-it-it-it” et sted ude i larmen. 28/5 kunne PG ved et embedsmandstilsyn bekræfte, at den sad der. Hørtes på i alt 10 datoer, hvor det var en udfordring at placere sig strategisk for at opfange den ellers yderst kraftfulde sang. Ikke mindst sent i perioden, hvor sangaktiviteten aftog markant. Sidste dato 16/6 (PG in loco) yderst få ytringer med ”en adfærd der tyder på yngel”.

DOFBasen:2012


2011:  Drosselrørsanger  Acrocephalus arundinaceus  (2, 14, 2)
10/5-5/6 1 syngende han Hovvig! På vanlig kron-habitat - de gode, kraftige tagrør ud mod vandflader lidt øst for bådhuset med positioner på begge sider af dæmningen. Kunne jo være en af de 2 fugle – mest sandsynligt den første og standhaftige - fra sidste år, der var vendt tilbage. Ankom næsten på dato og først hørt af naboen (PG). Siden hele 44 rapporteringer. Beklageligvis kneb det ind imellem med etikken, hvor ornitologer og fotografer bevægede sig ud i rørene, og der dannede sig efterhånden uautoriserede stier ud mod fuglens favoritpositioner. Også brug af afspilning af stemmen hvis folk ankom på et tidspunkt, hvor der ikke var sangaktivitet, var absolut dårlig stil. Der var trods alt tale om et potentielt yngle-territorium!
Forblev en territoriehævdende han, idet der aldrig sås mere end 1 fugl. Sidst i perioden aftagende sangaktivitet.
3/9 ses imidlertid en Drosselrørsanger i samme område (AF) – afgiver også et par stumper subsang. Betragtes som et nyt individ på returtræk. Det forekommer usandsynligt at fuglen i 3 måneder har undgået registrering fra den yderst vel-monitorerede vej over dæmningen.

DOFBasen:2011


2010:  Drosselrørsanger  Acrocephalus arundinaceus  (2, 12, 2)
12/5 – 15/5 1 og 16/5 2 (to!) Hovvig (PG m.fl.). Enkelte ”hak” hørt af PG 12/5, men 13/5 var det helt sikkert – der sidder syngende Drosselrørsanger nær bådhuset. Flyttede lidt rundt, men var hyppigt særdeles aktiv de kommende dage kulminerende 16/5, hvor en ny fugl blev trukket ned. De 2 fugle sidder relativt tæt, ofte på sydsiden af dæmningen, hvor der er gode kraftige rør, som arten holder af og hidsede hinanden op med lange hårde, rytmiske sangstrofer. Rørvig-veteranerne tænkte nostalgisk tilbage til 1970, hvor arten ynglede netop på dette sted.
Men! Dagen efter var det slut og meget mere stille. Begge fugle var rykket videre, selv den tilsyneladende faste fugl. Måske fornemmede den sig udkonkurreret af den nye fugl? Helt åbenbart er de frodige rørkanter langs sø og kanal lige netop her topgod Drosselrørsanger-habitat. Næste års maj afventes i spænding.

DOFBasen:2010


2009:  Drosselrørsanger  Acrocephalus arundinaceus  (2, 11, 1)
11/9 1 syngende han Hovvig (AF).
Lykkes så alligevel på det absolutte faldereb at få et sumpsanger-subhit. Ses og ikke mindst høres på ned til 10 meters afstand, hvor fuglen harker ivrigt løs. Fugl på returtræk – ikke ualmindeligt at høre sekvenser af sang om efteråret (ligesom arten kan høres synge i vinterkvarteret).

DOFBasen:2009


2004:  Drosselrørsanger  Acrocephalus arundinaceus  (2, 10, 1)
28/5 1 syngende Hovvig i sydøsthjørnet (EVR) – fuglen raspede løs i flere korte sangsekvenser mellem 8.50 og 9.45. Først vores Drosselrørs nr. 13, det er 2. år i træk. Ganske som tidligere er det en typisk trækfugl med meget kort optræden.
Særlig rart, at den blev set i 2004, idet vi herefter kan prale af 5 (FEM!) Acrocephalusarter i 2004.

DOFBasen:2004


2003:  Drosselrørsanger  Acrocephalus arundinaceus  (2, 9, 1)
10/6 1 syngende han Hovvig (KES,EVR,AF). Igen et endagsbesøg af den store sjældne acrocephalus. Det var halvøens ukronede sump-konge KES der fandt den først - og i skrivende stund vides at han vil overgå sig selv totalt i 2004!

DOFBasen:2003


1999:  Drosselrørsanger  Acrocephalus arundinaceus  (2, 8, 1)
16/5 1 Hovvig - småsyngende og iagttaget (JB, LB, PEL, HVR, JS, KES)
Det var KES, der opdagede den første Drosselrørsanger siden 1992 og første forårsfugl siden 1988!
En cykeltur hjem fra Korshage over Hovvig gav pote, da det rytmiske, hårde „karre-karre“ slog igennem fra rørbræmmerne i sydbassinets vestdel, hvor den glimtvis ses fremme i rørene. Var urolig og ikke særlig vokal og følges fra 9.30 - 10.20, sidst iagttaget i sydøsthjørnet for så at gennemføre et permanent forsvindingsnummer. Altså en typisk korttidsrastende, lidet territorial trækfugl.

DOFBasen:1999


1997:  Drosselrørsanger  Acrocephalus arundinaceus  (2,8,0)
Uregelmæssig trækgæst om foråret, tilfældig yngletrækfugl og efterårstrækgæst.
Et ynglefund i Hovvig i 1970, set 13/6 - 13/8. Herefter set om foråret i 1976, 1979, 1980, 1981, 1987 og 1988 (2). De syv observationerne ligger i perioden 18/5 - 5/6, og de 5 mellemliggende er alle fra ultimo maj. Kun et efterårsfund: 25/8 1992 1 Hovvig.
Arten er også sjælden på landsplan. I 1995 registreredes 20 fugle i Danmark, hvilket var det højeste antal siden 1987 (21 fugle). Gennemsnittet for de mellemliggende år er 12 - 13 fugle pr år. Hvis arten også udebliver fra Rørvighalvøen i de næste par år, må vi atter revidere forårsforekomsten til tilfældig.

DOFBasen:1997


Drosselrørsanger  Acrocephalus arundinaceus  

1992: 1
Rørvighalvøens Drosselrørsanger nr. 10, blev også den første efterårsfugl nogensiden:
25/8 1 i subsang HV (LB).
ARten er tidligere set 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1987 og 1988. Endvidere var der et ynglepar 1970.

1988: 2
Første år med 2 fugle siden 1970.
25/5-26/5 1 syngende HV og 25/5 1 syngende Flyndersø.

1987: 1
26/5 1 syngende Flyndersø (EVR), er den 5. fugl efter ynglefundet i 1970.
Arten ellers set: 1976, 1970, 1980 og 1981.
Yderdatoer 18/5 - 5/6.

1981: 1
Niveauet ( 1 pr. år) holdes:
27/5 1 Flyndersø (EVR).

1980: 1
18/5 1 HV-A (SM).
3. iagttagelse efter ynglefundet i 1970.

1979: 1
5/6 1 HV (LB).

1976: 1
23/5 1 Flyndersø (EVR)


1970:
1 ynglepar HV.
Set regelmæssigt i juni og juli, og HVR så 5 fugle sammen i juli, 2 ad med 3 pulli /juv.

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 23

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 18

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 22

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 9 10
Ndag 1 9 10
Fænologi 28·· ··16

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 20 2 1 23
Ndag 20 2 1 23
Fænologi 10·· ··05 03

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 2 2
Nobs 4 4
Ndag 4 4
Fænologi 13··16

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 11

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 28

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 10

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologiart/12530.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1