Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:13080

Sangere - Mejser

Skovsanger Phylloscopus sibilatrix eu13080

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Fåtallig Sommer: Sjælden Efterår: Tilfældig

Fotos


Skovsanger

Diagrammer


Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  

DOFBasen:2024


2023:  Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 16 5 22
MaxRst 1 4 3 1 4
Nobs 1 41 20 1 63
Ndag 1 24 15 1 41
Fænologi 28·· ···· ···· ··03

2022:  Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  

I alt 45 registreringer i basen. Ankomst 24/4 1 Hovvig. Største dag 4/5 4, 11/5 5, heraf 2 Dybesø og 2 syng Sandflugtsplantagen samt 17/5 4. Sidste 10/6 2 syng Højsandet.
Registreringer pr lokalitet: Dybesø: 26/4 2 syng, 4/5 3 syng, fra 7/5 - 9/5 1 stationær syngende, 9/5 - 11/5 2 fugle alle dage og sidste 13/5 - mindst 7 forskellige fugle. Flyndersø: 10/5 1 syng. Hovvig ud over året første blot 11/5 1 og 13/5 1 syng - mindst 2 fugle. Højsandet: 15/5 1 syng, 17/5 2, 19/5 1 syng, 28/5 1 syng og 10/6 2 syng - mindst 2 lokale potentielle ynglefugle. Korshage: 26/4 1 syng, 28/4 1 syng, 2/5 - 6/6 12 observationsdage med 16/5 2 syng og 18/5 2 syng som „max“. Fire geotaggede obs viser 3 forskellige fugle, hvor mange der yderligere har været er umuligt at sige, men her bydes ind med mindst 7 fugle. Sandflugtsplantagen: 5/5 1, 7/5 1, 8/5 1, 11/5 2 og 5/6 1 alle syngende - mindst 3 forskellige fugle. Slettermose: 1/5 1 syng.
Samlet bud mindst 23 fugle.

04-10-2023 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 12 12
MaxRst 2 3 2 3
Nobs 4 31 3 38
Ndag 3 20 3 26
Fænologi 24·· ···· ··10

2021:  Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 20 5 1 1 30
MaxRst 1 6 2 1 1 6
Nobs 3 19 24 2 1 49
Ndag 2 13 18 2 1 36
Fænologi 28.. …. …. …. ..21

2020:  Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 16 1 20
MaxRst 2 6 2 1 1 6
Nobs 10 31 8 1 1 51
Ndag 9 22 7 1 1 40
Fænologi 22.. …. …. …. ..31

2019:  Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  

Ankomst 24/4 1 Dybesø. Bedste lokaliteter Korshage med 8 fugle 25/4 - 1/6.
Registreringer fra andre lokaliteter: Dybesø: 24/4 1, 25/4 1, 26/4 2, 28/4 1 Højsandet: 25/4 2, 10/5 1, Søndervang 25/4 1, Østerlyng 25/4 1, Flyndersø 26/4, Nakke By 26/4, Sandflugtsplantagen: 28/4 1, 29/4 1, 18/5 og 3/6, Nakke Skov 18/5 1 . i alt vel 23 fugle.

Eneste efterårsfugl 27/8 1 Hovvig.

20/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 12 9 2 1 24
MaxRst 2 2 1 1 2
Nobs 15 8 2 1 26
Ndag 5 5 2 1 13
Fænologi 24.. …. ..03 27

2018:  Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  
Godt år for Skovsanger – især adskillige stationære som udtryk for ynglefugle.
Ankom 20/4 1 syng Korshage. Samlet vurderes 8 stationære ynglefugle. Syngende fugl meldt helt frem til 8/7 (Korshage) og 26/6 (Plantagen). Desuden mindst 12 trækfugle. I skema for lokaliteterne:

lokalitet ynglefugl trækrast i alt
Korshage 3 2 4 2 øst og 1 vest for asfaltvejen, Korshage Skov
Plantagen 2 2 4 1 vest og 1 øst for Telegrafvej
Hovvig 1 2 3 1 meldt stationært over 1 uge fra syd
Dybesø 1 2 3 vestsiden af søen
Højsandet 1 1 2 ved Lokkemosevej
øvrige 0 6 6
t o t a l 8 12 =23

GPS mærkning eller præcis stedbeskrivelse giver mulighed for at følge enkeltfugle.
Det går strygende for Skovsanger på Rørvighalvøen, en hel del fugle hvert år og i år flere stationære end normalt. Måske skyldes det den strategiske placering på trækket. Ikke helt klar tendens på landsplan, fåtallig og faldet i antal, men måske tegn på at rette sig lidt.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 18 46 19 4 87
MaxRst 2 3 2 1 3
Nobs 12 28 14 4 58
Ndag 11 23 14 4 52
Fænologi 20.. …. …. ..08

2017:  Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  
Simpel sammentælling uden daggengangere 40 fugle fordelt april 4, maj 34, juni 1 og juli 1 med yderdatoerne 21/4 (næste først 28/4) og 6/7. Lokalitetsfordeling: Korshage 8, Dybesø 10, Højsandet 5, Rørvig Lyng 3, Plantagen 6, Hovvig 5 samt en enkelt fugl fra Nakke Skov, Ringholm Skov og Vesterlyng. Største Skovsanger fald var 6/5 med i alt 10. God tilgang af trækfugle og generelt hurtig udskiftning med meget få mulige gengangere. Der var ingen stationære i længere tid. Især en fugl 22/6 fra Plantagen øst for Lynghus og den sene 5/7 i bøgekulturen i Hovvigs sydøsthjørne skal dog bemærkes. Status må være, at arten kun er sporadisk, ikke-årligt ynglende.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 34 1 1 40
MaxRst 1 4 1 1 4
Nobs 4 24 1 1 30
Ndag 3 18 1 1 23
Fænologi 21.. …. …. ..06

2016:  Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  
Ankom 20/4 1 syng Dybesø. Næste observation var 28/4 2 Hovvig.
Yderst livligt år for Skovsanger. Ud fra datoer, geo-markeringer og noter afsløres hurtigt, at den helt overvejende del af fuglene var sikre 1-dags (sjældnere 2-dags) trækfugle, mens kun 3 sang i mere stabile territorier. De 3 mere stedfaste var fra Hovvig (dog kun til 10/5), Plantagen (frem til 11/6) og Højsandet (frem til 12/6). Herudover følgende antal trækfugle: Korshage 9, Flyndersø 2, Dybesø 4, Nørrevang 2, Plantagen 3, Rørvig Lyng 2, Skansehage (bøgeskov) 2, Østerlyng 4, Hovvig 3, Rørvig By 1 og Nakke Lyng 1. Flere små fremstød – 7/5 havde flest med 7 i alt. Og så lykkedes det at finde en efterårsfugl: 24/8 1 rast Korshage.
Året bød således på 3 faste, 33 på forårs- og 1 på efterårstræk = 37.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 41 5 1 53
MaxRst 2 4 1 1 4
Nobs 5 32 5 1 43
Ndag 4 15 5 1 25
Fænologi 20.. …. ..12 24

2015:  Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  
Ankom 24/4 1 Hovvig.
Korshage: 25/4 – 6/6 i alt 4 fugle (i henhold til stedbeskrivelser). Flyndersø: 1/5 1. Dybesø: 20/4 1, 9/5 1 og 14/5 2. Højsandet: 29/4 1, 11/5 1 og 23/5 – 11/6 1. Plantagen: 24/4 – 26/4 1, 26/5 1 og sene 22/6 1. Nørrevang: 14/5 - 15/5 1. Hovvig: 24/4 – 25/4 1, 26/4 3, 27/4 1, 1/5 2, 6/5 1 og 17/5 1. Dækker omkring 22 fugle. 2 - 3 af disse var rimeligt langtidsstationære.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 11 20 4 35
MaxRst 3 2 1 3
Nobs 9 18 4 31
Ndag 6 13 4 23
Fænologi 24.. …. ..22

2014:  Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  
Årssum = 52 med april 21 og maj 31.
Har jo rykket sin ankomst permanent fra primo maj til sidst i april. Ankomsten i år 17/4 1 Korshage (LB, PEL) er imidlertid hidtil tidligste og altså en fænologirekord for denne art!
Nærmest tro kopi af 2013, fyrigt ind sidst i april, livlig i maj, hvorefter halvøen tilsyneladende var forladt af Skovsanger. Ingen sikre ynglefund, men tidlig ankomst er også tidligt sangstop. Så selvom der var megen trækdynamik, kunne der godt have været ynglefugle.
Korshage: Efter 17/4 1 faldperiode 25/4 – 27/4 med topdagen 27/4 6. 29/4 1 og 3/5 1. 5/5 – 16/5 næsten dagligt 1 - 2, dog 14/5 3. Endelig 23/5 1 og 24/5 1.
Øvrige lokaliteter: Nørrevang 16/5 1. Dybesø 25/4 1 og 12/5 1. Rørvig Lyng 26/4 - 27/4 1, 10/5 - 11/5 1 og 15/5 1. Højsandet 2/5 1 og 23/5 1. Plantagen 15/5 1. Hovvig 24/4 2, 26/4 3, 16/5 1 og 25/5 1. Slettermosegård 25/5 1.
Hvor mange individer dækker så de 52 observerede? Nok i hvert fald 30.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 21 31 52
MaxRst 6 3 6
Nobs 10 24 34
Ndag 6 15 21
Fænologi 17.. ..25

2013:  Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  
Enkelt aprilfugl 26/4 1 Dybesø, næste 2 fugle 3/5.
Stort fald 4/5, hvor 10 fugle sad rundt omkring på halvøen: Korshage 1, Flyndersø 1, Dybesø 1, Højsandet 1, Rørvig Lyng 1, Skansehages bøgeskov 3 og Grønnehave Skov 2. Dagen efter 5/5 7 tilbage med 2 nye meldt fra Plantagen. Senere 19/5 6 fra Korshage (4) og Rørvig Lyng (2).
Men: Tynder så hurtigt ud, sidste fugl er 25/5 1 Korshage. Ingen kan udnævnes til ynglefugl. Billedet synes domineret af éndagsfugle, også vurderet fra dag til dag på Korshage. Minimum er 25, men det sande antal fugle givet tættere på de 52, der udgør alle dages total.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 51 52
MaxRst 1 4 4
N 1 33 34
Fænologi 26.. ..30

2012:  Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  
Årssum 39 med april 12 og maj 27.
Ankomst 21/4 med 2 fugle: Højsandet (KB) og Hovvig (PG). Arten rykkede sin ankomst fra primo maj til en mediandato omkring 27/4 sidst i 80’erne og fra medio 90’erne til det nuværende niveau omkring 24/4. 21/4 er én af 4 tidligste ankomster, men fænologirekorden er 20/4 fra 2009.
I Hovvig ankom arten altså 21/4 til favoritstedet, hvor den tidligere har ynglet. 30/4 er der 2 fugle, men siden kun 6/5 1 og 30/5 1.
Dukkede først, men markant op på Korshage 30/4 med 4 fugle spredt i Korshageskoven (2), Langesømosen og Vibrandts Mose og næste dag 1/5 7. Altså en tydelig træktop. Registreret siden på 8 datoer i maj med 1 - 4 fugle.
Øvrige lokaliteter: Dybesø 3/5 2 og 22/5 1. Nørrevang 29/4 1. Skansehage 27/4 1. Højsandet 21/4 1. Plantagen 20/5 1. Rørvig By 28/4 - 29/4 1. Rørvig Lyng 13/5 1. Ringholm Skov 22/4 1.
Der var ganske mange – skønsmæssigt 28 – individer på spil, men det syntes helt overvejende at være fugle, der siden trak videre. Ingen fugle registreret i juni eller senere – arten sluttede året 30/5. Tidligere ankomster betyder imidlertid, at sangaktiviteten også dæmper sig tidligere. Hovvig må stå som muligt ynglefund, Korshage kan heller ikke udelukkes. Endvidere er data fra Højsandet utilstrækkelige.

DOFBasen:2012


2011:  Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  
Årssum 36 fordelt april 9, maj 22, juni 6, juli 0 og august 2. Netto er der tale om 11 fugle + 2 på efterårstræk.
Måske sandhedens time for denne art, hvor langtidstendensen har været negativ, men udviklingen i Rørvig positiv. Givet hjulpet af modning af løvskov gennem årene. Årets resultat viste imidlertid kraftig nedgang fra sidste år, hvor arten også var boostet af fint fald.
Ankomst: 23/4 1 Hovvig (PG). Forløb på de enkelte lokaliteter:
Hovvig: Fra 24/4 2 fugle ved forvalterboligen. Fra 30/4 1 sydøsthjørnet ved p-pladsen. I alt 3 fugle.
Korshage: 25/4 1 og siden 1-2 flere datoer. Stedsbeskrivelser viste, at der var tale om 4 individer.
Dybesø: 9/5 2 og 22/5 1.
Højsandet: 31/5 1 vestlige del.
Foråret bragte altså 11 fugle, men kun fuglene bag boligen i Hovvig udviste så rimelig stabilitet, at det kan udnævnes til en yngleforekomst.
2 blev feltbestemt på efterårstræk: 21/8 1 Korshage (KB) og sidste 24/8 1 Hovvig (AF) i selskab med Fluesnappere.

DOFBasen:2011


2010:  Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  
Yderst livligt år. Årssum 61 fordelt maj 19, juni 41 – og så 1 i september.
Væltede ind på sin første dag 25/4 med 2 Korshage og 3 Hovvig.
På Korshage siden 2 - 4, flest 9/5. I Hovvig fortsat 3 fugle fra ultimo april, men 8/5 9, der markerede et fald af trækfugle. Også andre lokaliteter var godt med: Dybesø 26/4 4, siden 2, Højsandet 2, Rørvig 1, Nakke Skov 1, Nakke Hage/Rishøjgård 2 og Grønnehave 2. Må vurderes, at der var mindst 10 territoriehævdende hanner og mindst 25 i alt. En art der nærmest brager frem, én årsag er skovopvæksten, men den er også begunstiget af det betydelige generelle fald af småfugle i ankomstperioden. En afro-tropiske trækfugl der ikke ser ud til at være i problemer.

DOFBasen:2010


2009:  Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  
Modtaget 42 rapporter – april 12, maj 28 og juni 2. Ankommer 20/4 og sidste hørt 25/6.
Hovvig: 20/4 1 syngende, 30/4 2 og 23/5 fortsat 2 syngende hanner.
Korshage: Er pludseligt fremme med 3 fugle 26/4. Igen 8/5, 10/5 og 14/5 synger 3 fugle på lokaliteten.
Dybesø: 26/4 - 25/6 1.
Grønnehave Skov: 14/5 2.
Rørvig Lyng: 17/5 1.
Højsandet: 21/5 1 syngende han (éndagsfugl, væk 22/5 – 24/5).
Hos denne art må man kunne opgøre individtallet til mindst 10. Dvs. ca 25 % af den totale rapportering. Arten har ligget meget stabilt de senere år.
Hovvig, Korshage og Dybesø er ynglelokaliteter – 6 territoriehævdende hanner. Øvrige kun mulige – jfr. at en Højsandesfugl på ellers glimrende habitat kun sad én dag.

DOFBasen:2009


2008:  Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  
I alt 45 rapporteret med april 11, maj 33 og juni 1.
22/4 1 Korshage (LB) er ankomst og 1/5 er der 3 syngende han her og 2 - 3 måneden ud svarende til ynglefuglene. Den anden ”sikre” ynglelokalitet Hovvig/Ringholm har 23/4 - 25/5 1 syngende han.
Yderligere 4 lokaliteter melder om Skovsanger: Dybesø 9/5 og 13/5 1 syngende han, Flyndersø 3/5 og 9/5 1, Højsandet 26/4 1 og Plantagen 1/6 1. Ca. 10 fugle synes involveret i 2008.

DOFBasen:2008


2007:  Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  
Stabil eller fremgangsart – holder jo meget af bøgeskov og opvæksten af mere moden skov på halvøen begunstiger arten. Flittigt rapporteret – 71 iagttagelser fordelt april 14, maj 52 og juni 5.
Tidligere majankommer der de sidste 20 år er rykket til april, således også i år, hvor 25/4 1 syngende han Nykøbing (LB) er første fugl. Hurtigt fulgt af 26/4 1 Hovvig og 2 Plantagen samt 27/4 1 Korshage.
29/4 bestemmes hele 5 fugle på ynglelokalitet Hovvig og samme dag 1 Dybesø. Korshage har først 3 syngende 4/5 og 4 12/5. Sangaktiviteten daler tidligt og sidste høres 17/6 på Korshage.
Især i startperioden en del trækfugle, men stationære syngende hanner såvel Korshage som Hovvig som udtryk for en ynglende bestand - vurderes som 2-3 Korshage og 1-2 Hovvig
Kan gemme sig lidt flere – f.eks. egnet habitat i Grønnehave Skov.

DOFBasen:2007


2006:  Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  
25/4 1 Korshage en typisk ankomstdato. 27/4 er der 1 syngende fugl på Korshage, 1 Hovvig og 1 vestkanten af Nykøbing - de 3 lokaliteter der har denne art i 2006. Korshage: 3 syngende fugle i maj frem til 21/5 - 8/5 dog 4. Hovvig: 2 fugle i hele perioden repræsenterende ynglepar - samme sted for 3.år i træk. Endelig synger fuglen ved Nykøbing frem til 7/5. Mindst 7 fugle - nok 3 ynglepar Korshageområdet og 1 Hovvig. Fåtallig men stabil art.

DOFBasen:2006


2005:  Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  
Korshage: Ankomst 23/4 1 (EVR), fra 2/5 3 syngende, 26/5 stadig 2 syngende Korshage og 4/6 1 syngende Langesømosen.
Hovvig: 24/4 1 syngende, fra 28/4 3 syngende, 31/5 - 19/6 1 - 2 syngende og 19/6 noteres 3 formodede 1k.
Dybesø: 4/5 1 syngende.
Der er max. 10 ekpl. i materialet og trækket markerer sig meget svagt – højst et par stykker i starten af perioden. Resten tolkes som ynglefugle på Korshage/Langesømosen og Hovvig.

DOFBasen:2005


2004:  Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  
Kom 27/4 – til gengæld med 2 Korshage (JHC) og 1 Hovvig (PG). Blev eneste fra april.
1/5 nyt fremstød – 3 Korshage. Siden viser det sig at blive særdeles beskedent: 7/5 1 Dybesø, 8/5 1 Højsandet og 23/5 1 Korshage. Kun 9 fugle er et meget tyndt år.
Hvis arten skal være ynglefugl, er det igen bemærkelsesværdigt, at der ingen fugle høres i juni! Ikke særligt dokumenteret i mange år.

DOFBasen:2004


2003:  Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  
25 rapporteret er pænt - ankomst 23/4 1 Hovvig (LB) og 30/4 4 3 Korshage - de resterende 21 er fra maj hvor der toppes 4/5 med 8 i alt fra flere lokaliteter. Sidste fugl synger 22/5.

DOFBasen:2003


2002:  Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  
39 rapporteret - der er tale om et endog særdeles godt år for denne art. Holder fast ved nyere tiders aprilankomst - 21/4 1 Nykøbing og i alt 4 fra april. Der er 34 i maj med 9/5 5 og 12/5 5 Korshageområdet som typiske topdage. Fra juni er der tyst på Korshage og kun 2/6 1 Hovvig.

DOFBasen:2002


2001:  Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  
29/4 1 Hovvig, 2/5 1 Nykøbing, 6/5 1 Nykøbing og 1 Hovvig, 7/5 1 Hovvig, 9/5 1 Korshage, 11/5 8 Korshage, 12/5 2 Korshage, 13/5 1 Korshage + 1 Nykøbing samt 21/5 1 Korshage. Alle nævnt - både april ankomst og toppen 11/5 er typiske. Op til 19 fugle men helt væk når vi kommer lidt over midten af maj og dermed ikke indikation på, at der er territoriefaste fugle.

DOFBasen:2001


2000:  Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  
28/4 1 Nørrevang og 1 Nykøbing er en almindelig ankomstdag. Yderligere 3 i april og 50 i maj. Flest primo maj - 5/5 5 Korshage og 5 omkring Hovvig og topdag 7/5 11 Korshage (mange!), fra midten af maj og måneden ud 1 - 2 fugle. Ingen accelererende phyller i juni.

DOFBasen:2000


1999:  Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  
Noteret fra 25/4 1 Korshage og allerede 26/4 5 Korshage/Dybesø, største notering. I øvrigt regelmæssigt op til 3 Korshage, 1 Hovvig og 1 Nykøbing, desuden 2/5 2 i Plantagen. Sidst rapporteret 6/7.

DOFBasen:1999


1998:  Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  
Fåtallig, men ivrigt rapporteret art: Rykker markant ind 28/4 3 Korshage. 30/4 5, 2/5 6, 3/5 4 og 14/5 7 fra Korshage, øvrige dage 1 - 2 frem til 31/5. Sidste er 26/6 1 Hovvig og i øvrigt eneste fra juni.

DOFBasen:1998


1997:  Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  
Fænologi: (21/4) 1/5 - (4/10)
Fåtallig yngletrækfugl (10 - 20 par), fåtallig forårstrækgæst og meget sjælden efterårstrækgæst. Skovsangeren forekommer kun i forbindelse med gammel løvskov - derfor er de bedste lokaliteter: Plantagen, Ringholm Skov og Grønnehave Skov. Forekomsten kan variere utrolig meget fra år til år. I 1980 f.eks 3 par på Korshage, hvor arten ellers sjældent yngler.

Ankomstdato 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
Median 2/5 5/5 3/5 27/4 24/4
Gennemsnit 3/5 6/5 6/5 27/4 24/4

Helt op til 1987 hørte det til undtagelsen, at Skovsanger ankom i april (29/4 1974), herefter falder samtlige ankomstdatoer i april, og arten er ankommet tidligere og tidligere op gennem 1990'erne.
Største rasttal Korshage:
9/5 1993 12, 17/5 1988 11, 10/5 1993 10, 11/5 1990 9 og 11/5 1993 9.
Det absolut største rasttal er registreret 26/5 1988 24 Plantagen.
Meget få iagttagelser af direkte træk: I maj 1974 7 fugle, heraf 4/5 2, 22/5 1979 1 samt 16/5 1984 1 indtrækkende alle fra Korshage.

1997: Kun en aprilobservation: 26/4 1 Korshage. De næste iagttagelser faldt først 6/5 1 Korshage og 8/5 1 Hovvig. Daglig fra 11/5. De største tal fra Korshage: 12/5 3, 16/5 4, 19/5 6, 22/5 3 og 23/5 5. Kun en efterårsobservation: 26/8 1 Hovvig.

DOFBasen:1997


1996:  Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  
Rapporteringsfrekvensen for denne art er sandsynligvis ret høj. I alt er der rapporteret 48 fugle, 37 hvis der reduceres for oplagte gengangere, dvs kun højeste tal per dag per lokalitet medregnes. Alt i alt viser materialet, at arten er ret sparsom på vores breddegrader. Første set 28/4 1 Dybesø og 3 Højsandet samt 30/4 1 Korshage. Kun et større tal 8/5 5 Korshage. “Sidste” 15/6 1 Korshage. Alt i alt på linie med sidste års dårlige resultat.

DOFBasen:1996


1995:  Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  
Atter et meget dårligt år for arten. Der er indkommet 36 fugle fordelt på 24 dage i perioden 23/4 - 17/6. Korshage tegner sig for 22 fugle. Kun 3 april obs: 23/4 1 Korshage, 24/4 1 Nykøbing og 29/4 1 Korshage. Største dag: 11/5 3 Korshage + 3 Højsandet, ellers ingen dage med over 2 fugle!
Ingen efterårsobservationer!

DOFBasen:1995


Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 12 12
MaxRst 2 3 2 3
Nobs 4 31 3 38
Ndag 3 20 3 26
Fænologi 24·· ···· ··10

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 19 7 1 29
MaxRst 1 6 2 1 1 6
Nobs 3 20 24 2 1 50
Ndag 2 14 18 2 1 37
Fænologi 28·· ···· ···· ···· ··21

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 20 1 27
MaxRst 2 6 2 1 1 6
Nobs 10 31 8 1 1 51
Ndag 9 22 7 1 1 40
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 13 9 1 1 24
MaxRst 2 2 1 1 2
Nobs 15 8 2 1 26
Ndag 5 5 2 1 13
Fænologi 24·· ···· ··03 27

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 13 1 17
MaxRst 2 3 2 1 3
Nobs 17 43 16 4 80
Ndag 11 24 14 4 53
Fænologi 20·· ···· ···· ··08

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 18 1 19
MaxRst 1 4 1 1 4
Nobs 4 23 1 1 29
Ndag 3 18 1 1 23
Fænologi 21·· ···· ···· ··06

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 18 1 22
MaxRst 2 4 1 1 4
Nobs 5 32 5 1 43
Ndag 4 15 5 1 25
Fænologi 20·· ···· ··12 24

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 5 10
MaxRst 3 2 1 3
Nobs 9 18 4 31
Ndag 6 13 4 23
Fænologi 24·· ···· ··22

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 10 5 15
MaxRst 6 3 6
Nobs 10 24 34
Ndag 6 15 21
Fænologi 17·· ··25

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 19 19
MaxRst 1 4 4
Nobs 1 31 32
Ndag 1 16 17
Fænologi 26·· ··25

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 11 18
MaxRst 4 7 7
Nobs 8 15 23
Ndag 6 12 18
Fænologi 21·· ··30

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 6 2 11
MaxRst 2 2 1 1 2
Nobs 7 16 3 2 28
Ndag 5 12 3 2 22
Fænologi 23·· ···· ··14 21··24

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 20 1 25
MaxRst 4 9 1 9
Nobs 8 22 1 31
Ndag 5 14 1 20
Fænologi 25·· ··30 05

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 10 2 15
MaxRst 3 3 1 3
Nobs 7 17 2 26
Ndag 6 12 2 20
Fænologi 20·· ···· ··25

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 5 1 8
MaxRst 1 3 1 3
Nobs 9 19 1 29
Ndag 6 15 1 22
Fænologi 22·· ···· ··01

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 9 16 25
MaxRst 5 14 2 14
Nobs 8 22 4 34
Ndag 5 18 4 27
Fænologi 25·· ···· ··17

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 12 13
MaxRst 1 5 5
Nobs 7 22 29
Ndag 4 15 19
Fænologi 25·· ··21

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 4 4 8
MaxRst 4 3 4 4
Nobs 6 9 4 19
Ndag 4 9 3 16
Fænologi 23·· ···· ··19

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 8 9
MaxRst 2 3 3
Nobs 3 12 15
Ndag 2 9 11
Fænologi 27·· ··23

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 8 9
MaxRst 1 5 5
Nobs 2 10 12
Ndag 2 8 10
Fænologi 23·· ··22

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 10 13
MaxRst 2 5 1 5
Nobs 3 20 1 24
Ndag 3 16 1 20
Fænologi 21·· ···· ··02

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 10 10
MaxRst 1 8 8
Nobs 1 11 12
Ndag 1 9 10
Fænologi 29·· ··21

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 13 2 17
MaxRst 2 11 2 11
Nobs 4 21 1 26
Ndag 3 16 1 20
Fænologi 28·· ··28 28art/13080.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1