Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:13110

Sangere - Mejser

Gransanger Phylloscopus collybita eu13110

Status


2010 - 2019: Vinter: Tilfældig Forår: Meget almindelig Sommer: Meget almindelig Efterår: Almindelig

Fotos


Gransanger

Diagrammer* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Gransanger  Phylloscopus collybita  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 16 109 125
MaxRst 25 40 40
Nobs 42 99 141
Ndag 14 30 44
Fænologi 15·· ··30

2023:  Gransanger  Phylloscopus collybita  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 84 40 12 10 6 24 4 2 183
MaxRst 5 25 8 6 5 11 11 4 1 25
Nobs 15 111 98 97 83 51 62 19 5 541
Ndag 10 30 31 30 29 26 28 10 5 199
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··25

2022:  Gransanger  Phylloscopus collybita  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 7 73 9 18 1 108
MaxRst 1 6 18 12 7 9 6 8 4 18
Nobs 5 33 79 79 83 54 40 62 30 465
Ndag 5 15 27 30 30 28 25 29 20 209
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2021:  Gransanger  Phylloscopus collybita  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 14 86 15 17 26 6 23 3 191
MaxRst 1 11 24 11 8 7 3 9 4 24
Nobs 1 44 136 126 98 77 35 59 31 607
Ndag 1 8 30 31 30 28 23 28 16 195
Fænologi 15 24.. …. …. …. …. …. …. ..30

2020:  Gransanger  Phylloscopus collybita  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 42 48 33 16 8 5 21 180
MaxRst 1 1 8 25 15 12 9 5 8 9 25
Nobs 1 1 67 83 85 60 38 40 61 25 461
Ndag 1 1 19 30 30 30 23 26 29 13 202
Fænologi 25.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..27

2019:  Gransanger  Phylloscopus collybita  

5/4 6 Ø Korshage (EVR) var eneste trækobs.

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6
Total 8 82 32 24 18 25 31 9 1 230
MaxRst 8 18 15 8 9 17 7 6 1 18
Nobs 43 109 75 68 52 59 57 22 2 487
Ndag 13 30 29 29 29 30 28 14 2 204
Fænologi 14.. …. …. …. …. …. …. …. ..05

2018:  Gransanger  Phylloscopus collybita  
Marts var iskold, og det forsinkede ankomst. Første 20/3 1 R Hovvig var eneste fugl fra marts. Næste 2/4 1 syng Korshage. 4/4 rykkede de så ind med 24 fugle spredt over halvøen. Største enkeltobs var fra april – flest 9/4 16 Korshage, 15/4 22 Dybesø, 7/4 20 Hovvig og 23/4 16 Plantagen.
I efteråret en del i september under trækket med mange små enkeltobs. Klingede hurtigt af ind i oktober. Næst seneste 21/10 1 Dybesø og sidste fugle 3/11 1 Rørvig By + 1 Slettemose.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 259 195 99 51 37 118 27 1 788
MaxRst 1 22 11 7 4 6 9 3 1 22
Nobs 1 59 75 46 29 21 38 16 1 286
Ndag 1 28 31 30 23 18 27 13 1 172
Fænologi 20.. …. …. …. …. …. …. …. ..03

2017:  Gransanger  Phylloscopus collybita  
Suveræn topscorer blandt sangerne med 1616 tastninger banket ind i DOFbasen. Ankomst 11/3 1 Nykøbing, næste først 20/3 Hovvig og siden daglig. Ud over 29/4 30 Korshage i forbindelse med det store småfuglefald drukner trækket i de mange ynglefugle. Flest Korshage op til 17, Dybesø op til 14 og Hovvig op til 15. Udramatisk efterår med sidste 5/11 1 Skansehage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 109 512 369 113 50 110 252 99 2 1616
MaxRst 7 30 12 7 4 11 20 10 1 30
Nobs 53 126 130 55 25 56 81 40 2 568
Ndag 12 30 31 29 17 28 29 17 2 195
Fænologi 11.. …. …. …. …. …. …. …. ..05

2016:  Gransanger  Phylloscopus collybita  
Årssum 1488. Kom ind med et brag 27/3 med 2 Dybesø, 1 Rørvig Lyng, 5 Korshage og 1 Rørvig og nåede 41 i marts. Halvøen vel spækket med Gransangere, hvor der er lidt habitat. 4/4 22 Dybesø har trækfald (siden typisk 12), men ellers stor dominans af ynglefugle. Ud over Dybesø har Korshage, Hovvig og Slettermosegård tal på 13 – 15 syng Gransangere.
En atypisk, måske østlig type set og hørt 2/5 – 6/5 i Korshageskoven. Indledte sin sang med nogle klassisk ”tjif-tjaf”, men slog så over i velklingende ”sidelit”. Grålig fugl, men ikke hørt kald. Var ikke rigtigt forenelig med alternative arter/racer i gransanger komplekset. Lidt rast i efteråret ultimo september med flest 25/9 21 Korshage - Dybesø. Ingen sene - sidste fugl 1/11 Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 41 344 380 137 119 65 270 131 1 1488
MaxRst 5 22 13 13 6 6 18 12 1 22
Nobs 21 94 136 58 60 37 78 53 1 538
Ndag 5 30 30 30 30 27 29 22 1 204
Fænologi 27.. …. …. …. …. …. …. …. ..01

2015:  Gransanger  Phylloscopus collybita  
Årssum 1217. Ankom 11/3 Hovvig, men meget få martsfugle ca. 10 expl. Fortsat sparsom ind i april indtil 9/4 24 med 19 syngende Korshage – Dybesø. Sidder solidt på hele halvøen, men der savnes trækfald både forår og efterår. Således kun op til 8 i september – oktober på traditionelle rast som Korshage og Hovvig. Der er kun 3 fra november og et vinterfund 15/12 1 Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 17 401 290 131 75 47 133 118 4 1 1217
MaxRst 2 20 13 6 7 6 8 8 1 1 20
Nobs 15 108 104 55 36 25 57 50 4 1 455
Ndag 11 30 30 28 25 20 27 24 4 1 200
Fænologi 11.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..15

2014:  Gransanger  Phylloscopus collybita  
Ankomst 15/3 1 Dybesø og daglig fra 20/3. Straks tilbage i normal gænge efter den grimme vinterforsinkelse sidste år.
Årssum = 1184, suverænt talrigeste sanger. Som ægte globalist nævnt fra 24 lokaliteter.
Trækrast: Årets topdag var 8/4 21 Korshage + 14 Hovvig. Noteret højt også 10/4 19 Dybesø, 20/4 18 Slettermosegård og 25/4 13 Dybesø. At der er mange ynglefugle fremgår af 2/6 19 Korshage og 6/6 22 Plantagen ved systematisk gennemgang.
Efterårsrast svært at identificere. 19/9 10 Dybesø + 10 Hovvig og 29/9 18 Nakke nærmeste. Næstsidste 24/10 1 Hovvig og der kom så en sidste 22/11 1 Korshage.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 75 381 244 137 95 56 144 51 1 1184
MaxRst 8 21 18 6 7 7 18 3 1 21
Nobs 31 89 60 68 48 33 52 34 1 416
Ndag 14 29 30 23 28 24 29 18 1 196
Fænologi 15.. …. …. …. …. …. …. …. ..22

2013:  Gransanger  Phylloscopus collybita  
Årssum = 1020. Det interessanteste i år var ankomstmønsteret, der var præget af massiv forsinkelse i en benhård vinter i marts i Nordeuropa. 25/3 1 Hovvig, næste først 7/4 1 Langesø Mose og først fra 14/4 5 Dybesø var arten inde for alvor. Træktoppe som 16/4 - 17/4 16 og 22 Korshage og især 25/4 33 Korshage - Dybesø faldt meget sent. Afrikatrækkerne nåede frem til normal tid, så der var næsten sammenstød med Løvsanger både i ankomst og trækmax. Ca. 90 fugle meldt fra sangpositioner rundt omkring på lokaliteterne.
Efterår: Markerede sig med brutto 117 i september og 124 i oktober. 7/10 32 Korshage største dag for efterårsrast. Sidste fugl allerede 23/10 Rørvig By.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 1 312 266 111 56 33 117 124 1020
MaxRst 1 18 15 8 6 7 12 32 32
N 1 63 52 43 31 20 58 32 300
Fænologi 25.. …. …. …. …. …. …. ..23

2012:  Gransanger  Phylloscopus collybita  
Årssum: 1016. Fordelt marts 57, april 348, maj 279, juni 121, juli 15, aug 16, sep 109, okt 70 og nov 1.
Sangernes sædvanlige topscorer. Fint at også de almindelige arter rapporteres flittigt – der var således tastning på Gransanger 93 dage på Korshage i 2012.
Ankomst 16/3 1 Korshage (EVR).
Byggede så siden støt op, 15/4 således 16 Korshage. Træk og sangaktivitet kulminerede 1 - 2 uger senere end normalt helt henne i de sidste aprildage: 21/4 19 Korshage, 23/4 17 Dybesø, 25/4 26 Hovvig og 1/5 21 Korshage. Blev årets højeste tal på de bedste lokaliteter.
Sidder jo overalt på artens mange biotoper: Korshage 16 (25/5), Dybesø 12 (7/5), Hovvig 6 (13/6) kan tilskrives ynglefugle. Desuden meldt fra Langesømosen 6, Nørrevang 2, Skansehage 7, Nakke Nord 5, Ringholm 2, Slettermose 7, Højsandet 15, Rørvig By 2, Nakke Skov 2, Nykøbing 1 og Grønnehave Skov 1.
Efteråret blev en yderst tynd affære med meget små tal. Aldrig over ”unævnelige” 8 ultimo september i Hovvig. De sidste forsvandt relativt hurtigt hen mod 24/10 1 Rørvig. Indtil der så alligevel kom en sen 19/11 1 Korshage (HVR meddelt).

DOFBasen:2012


2011:  Gransanger  Phylloscopus collybita  
Årssum 914. Fordelte sig marts 7, april 270, maj 223, juni 97, juli 46, august 37, september 152, oktober 78, november 4. Fører sig fortsat frem som den talrige kortrækkende generalist om end knapt på sidste års niveau.
Ankomst 14/3 1 Hovvig (AF). Men trægt i marts med kun 7 individer.
Buldrede ind i april, Korshage toppede 10/4 14 og 18/4 26. Sad som talrig ynglefugl – 10/5 således 21 Korshage-Dybesø. Var på alle del-lokaliteter, mest intensivt omkring Dybesø (14).
I september-primo oktober markante efterårsfald – første 24/8 11 Hovvig. 13/9 7 Rørvig Bugt, 26/9 36 fugle – de 15 Korshage-Nørrevang, 14 Dybesø -Flyndersø og 7 i Hovvig.
1/10 13 Flyndersø, 5/10 6 og 16/10 4 Hovvig. Så var de igennem. Enkelte fugle hang på siden, den sidste 23/11 Rørvig.

DOFBasen:2011


2010:  Gransanger  Phylloscopus collybita  
Årssum 1082 fordelt marts 52, april 313, maj 253, juni 42, juli 18, august 54, september 185 og oktober 167. Ubetinget talrigste sanger i alle årets sæsoner.
Ankomst 21/3 1 Hovvig (EVR), 25/3 var der 5 Korshage og 5 Hovvig. Det store ryk startede 17/4 13, 18/4 og 25/4 26 og 26/4 22 Korshage. Herefter typisk op til 12 - 13 Korshage frem til ultimo maj.
Også denne art var både i træk og ynglecyklus nogle uger senere end det normale mønster i nyere tid.
Sangaktiviteten plejer således at klinge af langt tidligere i maj. Sneg sig ind i trækprotokollen med 4 forår og 2 efterår.
Efterårets rasttal med flest 22/9 20 Hovvig, 28/9 7 Nakke Hage og 10/10 13 Korshage. 2 halvdel af oktober sås kun 11 fugle og det sluttede 31/10 2 Skansehage. November ligesom vinteren i 0.
Arten er rapporteret fra hele 15 lokaliteter – som det hører sig til for en generalist.

DOFBasen:2010


2009:  Gransanger  Phylloscopus collybita  
Sidder tungt på pladsen som talrigeste sanger. Årets 1139 rapporter er en nærmest tro kopi af sidste år (1142) og fordeler sig: marts 9, april 598, maj 196, juni 13, juli 41, august 48, september 167, oktober 65, november 3 og december 2.
Ankomst medio marts med 14/3 1 Nykøbing, næste 21/3 2 Hovvig og 28/3 1 Korshage er debut her.
Generelt dog ringe tilgang i marts med kun 9 fugle. I april går det løs med større inflow 3/4 15 Nakke Nord og 8/4 er der 20 på Korshage. Flere større noteringer i april – 8/4 20 Hovvig, 11/4 42 (28 Dybesø, 14 Korshage), 18/4 33 (23 Dybesø, 10 Korshage) og 21/4 41 (32 Dybesø, 9 Korshage).
I maj efter sangkulmination og hovedtræk oftest encifrede rapporter – 24/5 dog 12 Korshage.
Efteråret kulminerer som vanligt i september med et par mindre fald – 15/9 17 Dybesø og 8 Hovvig, 27/9 12 Korshage. Tynder relativt hurtigt ud – 20/10 5 Hovvig, 14/11 2 Hovvig. Slutter med et decemberfund: 9/12 og 10/12 1 Hovvig.
Halvøens største koncentration af Gransanger forekommer omkring Dybesø med typisk omkring 25 fugle i april. Sidder overalt og er med fra 12 lokaliteter.

DOFBasen:2009


2008:  Gransanger  Phylloscopus collybita  
Brager frem – 1141 er rapporteret, dækker ikke kun over høj meldeaktivitet, men også flere gedigne fald. Opskriften på succes er stor tilpasningsevne til de stadigt mere friserede landskaber og en tryg overvintring med kort træk. Gransanger er registreret i 10 af 12 måneder. Flest i marts (22), april (487), maj (316) og igen i september (180) og oktober (48).
Yderdatoer: En ægte vintergrans på årets første dag: 1/1 1 Rørvig By (LB). Officiel ankomst 10/3 1 Hovvig. Sidste 2 er 29/10 1 Skansehage og 15/11 1 Nakke Øst.
Fra første fugl 10/3 et hul til 28/3, hvor der er 2 Hovvig og 1 Korshage, herefter daglig. Tre toppe: 1/4 16 Korshage og igen 19/4 17 Korshage og herefter er ynglefuglene på plads med et ret konstant niveau på Korshage på 10 - 14 fugle helt frem til primo juni. Brydes dog markant 24/4 21 og 25/4 25 Korshage, som må tilskrives et træk igennem af nordligere fugle. Falder sammen med løvsangertoppen – især 24/4 var der mange phylloscopus at holde rede på!
Er overalt og der er 12 lokaliteter der melder om Gransanger – flest Slettermosegård op til 7 og Dybesø op til 17.
Efteråret viser pæne fald 5/9 - 21/9. Især 20/9 med 40 Korshage, hvor Gransangere især myldrede rundt i den sydlige del omkring kolonierne, og samme dag 15 Skredbjerg og 3 Søndervang – dvs. 58+ denne dag. Oktober mere beskeden med 4/10 8 Skredbjerg og 7/10 11 Korshage.

DOFBasen:2008


2007:  Gransanger  Phylloscopus collybita  
En ægte vinter-gransanger er 3/2 1 set og hørt Nakke Skov (CG).
Også første forårsfugl 12/3 1 syngende han Søndervang + 1 Korshage er tidligt. 14/3 igen 2 – Rørvig Bugt + Hovvig.
25/3 3 Dybesø og 1/4 for alvor igennem med 8 Korshage og 3 Flyndersø.
Topper som vanligt i april: 5/4 11, 12/4 14 og 14/4 21 Korshage – sidstnævnte årets største dag.
Siden mere jævnt, men dog 25/4 13 og igen i maj 10/5 12 og 25/5 11 Korshage.
6/6 7 Slettermosegård er største melding uden for Korshage.
Efteråret særdeles stille – lidt småfald antydes 26/9 15 Hovvig og 2/10 7 Nakke. Sidste er 27/10 1 Rørvig Bugt.
Med 571 iagttagelser som altid talrigste sanger. Fordeler sig: februar 1, marts 29, april 238, maj 166, juni 32, august 8, september 2 og oktober 51.

DOFBasen:2007


2006:  Gransanger  Phylloscopus collybita  
Plejer at være talrigst registrerede sanger, således også i år med i alt 329. Fordeling: marts 5, april 140, maj 77, enkelte juni-august, september 77, oktober 21, november 0, december 1.
Bag tallene er en kold marts med deraf følgende tynd ankomst - 5 fugle med førstedato 23/3 1 Korshage (EVR). Som vanligt er hovedtyngden i april, stor spredning og beskedne 17/4 15 Korshage som bedste dag.
Er som vanligt eneste sanger der meldes med regelmæssige efterårsfald - 11/9 22, 22/9 15, 1/10 8 alle Korshage.
Lignede afsked 21/10, men så dukker der en vinter-grans op. 20/12 1 Hovvig (AF) flintrende rundt i de få lyse timer.

DOFBasen:2006


2005:  Gransanger  Phylloscopus collybita  
Traditionel ankomst 23/3 1 Søndervang (KES), få i marts, i alt 15. Vi skal helt frem til 19/4 før der sker lidt med 18 rastende Korshage. Siden de vanlige op til 9 - 10.
Plejer at optræde med lidt efterårsfald, beskedent med kun: 21/9 32 Korshage og 13/10 6 Hovvig.
Sidste 30/11 1 Nykøbing (AF) – dagen før det var en helt ægte vinter-grans.
Med 239 er Gransangeren den mest rapporterede sanger.

DOFBasen:2005


2004:  Gransanger  Phylloscopus collybita  
382 Gransangere indrapporteret fra 9 måneder – og ingen vinter-grans. Det maskinelle tjif-tjaf indledes 20/3, og arten kommer kun tyndt ind i marts (26). Kulminerer som den skal midt i april: 14/4 10 – 20/4 16 – 21/4 18 – siden 2/5 13 herefter plateau 6 - 8 Korshage.
Der er ingen store efterårsdage, 18 fra september og 43 fra oktober spreder sig pænt ud. Slutter af i Hovvig med sidste 19/11.

DOFBasen:2004


2003:  Gransanger  Phylloscopus collybita  
23/3 1 Hovvig (LB) er første fugl. 25/3 er der 4 Hovvig. Marts med i alt 25 er normalt. April er som vanligt mest aktive måned - i alt er 138 noteret og vi har den tyiske midtapril-top med 16/4 13 Korshage, 17/4 14 Skredbjerg. I maj KH-tal op til 8-9, 89 i alt hele måneden.
Efterår: 58 fra september, 37 fra oktober, 2 fra november hvor der sluttes 13/11 1 Hovvig. Bedste
rast-dage blev 12/9 7 og 21/9 14 Korshage.

DOFBasen:2003


2002:  Gransanger  Phylloscopus collybita  
Er med en årstotal = 443 talrigste sanger og endnu engang ganske alene om også at føre sig frem om efteråret. Ankomst 17/3 og sidste 27/10 er helt efter det faste manuskript. Myldrer talstærkt ind i marts (56) - langt flere end vanligt så tidligt, f.eks. 29/3 6 Hovvig og 6 ved Slettermosegård. April: 136 i alt, herunder den beskedne topdag 21/4 15 Korshage-Dybesø. Maj: 158 med jævn fordeling. Som vi kender det - det træk der må være drukner i ynglefuglene.
Efteråret topper ult sep/pri okt uden de helt store koncentrationer, efter 13/10 kun 1-2 fugle.

DOFBasen:2002


2001:  Gransanger  Phylloscopus collybita  
Ankomst 17/3 og sidste 25/10.
8 marts-grans. I april 208 og i maj 118 meldt og fordelingen er så jævn, at 7/4 15 er Korshages største tal. Som sædvanligt den sanger der markerer sig mest om efteråret - 58 meldt september (29/9 16 Korshage - Dybesø) og 36 oktober (7/10 13). Der var ingen prestige-phyller fra Sibirien imellem - selvom det var tæt på med en brun løvsanger ca. 10 km vest for Nykøbing uden forvores territorium. Muligt at høje klintformationer som Gilbjerg og Klint ”fanger” bedre end det flade land ved Rørvig.

DOFBasen:2001


2000:  Gransanger  Phylloscopus collybita  
Med ankomst 25/3 2 Korshage og 2 Hovvig og i alt 20 fra marts er alt normalt. Holder i april og maj et ret konstant niveau på 10 - 12 fugle på en Korshagemorgen og 17/4 sølle 17 skal være en top. Maj som vanligt uden begivenheder med 9 - 10 som typisk Korshagetal. Gransanger har som tidligere en særstilling om efteråret med små-pæne fald. Der er stadig en god del af forklaring i at det er bifund under efterårets jagt på „sib-phyller“ (i år i øvrigt uden udbytte). Korshageområdet f.ex. 17/9 19, 24/9 14 og 7/10 17 og så sent som 22/10 6 og 5/11 4 med Dybesø som bedste område. Sidste bliver en ægte vinter-gransanger: 10/12 1 Korshage (HVR).

DOFBasen:2000


1999:  Gransanger  Phylloscopus collybita  
Der er et vinterfund: 9/1 1 Hovvig (EVR) og vel samme igen 14/2.
Ankomst bliver 22/3 1 Korshage og i alt 19 meldes i marts. Et gennemsnitligt Korshage-tal på 15 holder også i år fra medio april til primo juni. Der er bevægelse 25/4, 26/4 og 28/4 med hhv. 30, 26 og 31. Samme mønster som sidste år, hvor kulminationen dog lå 1 uge tidligere.
Efteråret markerer sig med falddage ultimo september - primo oktober: 25/9 24, 26/9 23 og 3/10 28. I alt 141 september og 75 oktober. Fra 18/10 er der kun 6 fugle sluttende med 3/11 2 Korshage.

DOFBasen:1999


1998:  Gransanger  Phylloscopus collybita  
Meget varmt sidst i marts, hvor arten rykker kraftfuldt ind med 28/3 2 Hovvig og 1 Brentebjerg og i alt 17 inden marts er omme. Jævnt omkring 15 på Korshage i april - maj, hvor 13/4 25, 14/4 37, 15/4 41, 21/4 36 og 23/4 30 Korshage/Dybesø markerer, at trækfugle supplerer den solide ynglebestand.
Yngletæthed illustreres også af 4/6 23 syngende Nykøbing Nord.
Efteråret flere dage med pæne fald: 23/9 17 Hovvig, 24/9 13 og 26/9 16 Korshage-Dybesø, 3/10 23 Korshage-Dybsø og 11 Hovvig, 8/10 13 og 9/10 Korshage-Dybesø. Fører til 100 i september og 158 i oktober og den sidste 1/11 1 Korshage. Lidt uretfærdigt, at især den flittigste observatør ikke blev belønnet med en enkelt øst-phyllert blandt 259 Gransangere.

DOFBasen:1998


1997:  Gransanger  Phylloscopus collybita  
Fænologi: (23/1) 3/4 - 22/10 (22/12)
Almindelig yngletrækfugl og fåtallig/almindelig trækgæst for- og efterår.
I 1970'erne fåtallig ynglefugl, der kun forekom i gammel blandskov. Er den småfugl, der har vist den største fremgang igennem perioden. I dag almindelig ynglefugl (skønsmæssigt 150 - 300 par), der forekommer stort set overalt, hvor der blot står en mindre gruppe større træer. Yngel i Korshageområdet bemærkes første gang i 1979 med 2 par. I 1983 var der stadig blot 1 par. Herefter ingen oplysninger før 1996, hvor bestanden var vokset til 15 - 19 par.
En af de få arter, der viser en udvikling vedrørende sidste iagttagelse. De første mange år lå afrejsedatoen senest i sidste halvdel af oktober. Siden 1988 har den 2 gange ligget i november og hele 3 gange i december. Forskellen kan muligvis til en vis grad skyldes, at vi er blevet flere fastboende, hvilket har medført en stigning i observationsaktiviteten i årets sidste måneder.

Afrejsedato 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
Median 22/10 13/10 6/10 27/11 7/11
Gennemsnit 24/10 14/10 3/10 17/11 13/11

De største rasttal fra Korshage er naturlig nok alle af nyere dato:
4/5 1991 over 25, 28/4 1996 16, 23/4 1994 13, 17/5 1996 13, 2/5 1992 11.
I 1970'erne og 1980'erne sås der maksimal 4 - 5 fugle på en topdag.
Der foreligger ingen større træktal. En oplysning lydende på 25 4/5 1991 beror på en misforståelse (se ovenfor).

1997: En af de sjældne januar observationer: 26/1 1 Korshage (EVR). Første forårsfugl 26/3. Gransangeren forsætter sin fremgang 30 - 31 ynglepar i Korshage området, hvor den efterhånden må betegnes som en af karakterarterne. Den store ynglebestand bidrager naturligvis til de rekord store rasttal på Korshage: 12/4 18, 17/4 15, 18/4 15, 19/4 16, 20/4 15, 11/5 15, 12/5 19, 22/5 15 og 24/5 19. Store tal også registreret i andre områder f.eks. 29/4 15 i skov- og sommerhusområderne nord for Nykøbing. Endelig en art med lidt efterårsmateriale. Største tal 7/9 5 Korshage. De sidste 21/10 1 Korshage og 16/11 1 Hovvig.

DOFBasen:1997


1996:  Gransanger  Phylloscopus collybita  
Uden sammenligning populæreste sanger. I alt er der rapporteret 635, heraf 1 trækkende: 17/4 1 Ø. Allerede første dag var der flere fugle: 7/4 2 Korshage og 2 Dybesø. Maxtal fra Korshage: 20/4 10, 21/4 11, 22/4 11, 23/4 11, 28/4 16, 2/5 11, 13/5 10 og 17/5 13. Igen af disse tal overgår ynglebestandens 15 - 19 par. Største tal i øvrigt: 3/5 6 Hovvig, 23/5 7 Nykøbing og 26/5 12 Højsandet.
Efterårs materialet for denne art er også ganske betragteligt. Maxtal fra Korshage: 3/10 5 og 5/10 11.
Største tal i øvrigt: 23/9 6 Hovvig, 24/9 5 Dybesø og 11 Hovvig, 25/9 11 Hovvig, 26/9 6 Hovvig, 4/10 6 Hovvig samt 9/10 7 Hovvig. Det ses, at der er betydelig bedre spredning (på fuglene?) i efteråret. De sidste: 26/10 1 Dybesø og 29/10 1 Korshage.
Til sidst en vinterobservation: 22/12 1 Hovvig (EVR), der faldt lige inden kulden for alvor kom.

DOFBasen:1996


1995:  Gransanger  Phylloscopus collybita  
Fremgangen forsætter. Der er modtaget 722 fugle fordelt med 476 forår (fra 1/4) og 246 efterår (til 26/10). Mest bemærkelsesværdig er en gedigen vinterobs: 3/1 1 Korshage (HVR).
Øvrige obs fremgår af figurerne.
Fremgangen i ynglebestanden fortsætter, i Korshageområdet 14 par.
Figur nn. Gransanger forår.
Figur nn. Gransanger efterår.

DOFBasen:1995


Gransanger  Phylloscopus collybita  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 7 66 9 12 6 28 4 132
MaxRst 1 6 18 12 7 9 6 8 4 18
Nobs 5 33 79 79 83 54 40 62 30 465
Ndag 5 15 27 30 30 28 25 29 20 209
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 14 87 14 26 5 3 9 3 162
MaxRst 1 11 24 11 8 7 3 9 4 24
Nobs 1 44 136 127 104 77 35 59 31 614
Ndag 1 8 30 31 30 28 23 28 16 195
Fænologi 15 24·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 12 48 48 49 19 8 15 22 222
MaxRst 1 1 8 25 15 12 9 5 8 9 25
Nobs 1 1 67 83 85 60 38 40 61 25 461
Ndag 1 1 19 30 30 30 23 26 29 13 202
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6
Total 3 75 22 27 4 24 16 8 2 181
MaxRst 8 18 15 8 9 17 7 6 1 18
Nobs 43 109 75 68 52 59 57 22 2 487
Ndag 13 30 29 29 29 30 28 14 2 204
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··05

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 4
Total 103 33 8 7 6 21 3 2 183
MaxRst 1 22 11 7 4 6 9 4 1 22
Nobs 1 105 121 62 40 25 61 17 2 434
Ndag 1 28 31 30 23 18 27 13 1 172
Fænologi 20·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··03

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 86 27 7 4 5 8 10 155
MaxRst 10 30 12 7 4 11 20 10 1 30
Nobs 36 91 100 49 23 40 55 30 2 426
Ndag 12 30 31 29 17 28 29 17 2 195
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··05

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 7 60 23 6 17 5 52 6 176
MaxRst 5 22 15 13 6 6 18 12 1 22
Nobs 21 100 133 58 60 38 79 53 1 543
Ndag 5 30 30 30 30 27 29 22 1 204
Fænologi 27·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··01

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 41 64 17 1 4 18 4 1 150
MaxRst 2 20 21 6 7 6 8 8 1 1 21
Nobs 15 105 108 56 36 25 58 51 4 1 459
Ndag 11 30 30 28 25 20 27 24 4 1 200
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··15

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 7 71 29 26 1 39 173
MaxRst 8 21 18 22 7 8 18 3 1 22
Nobs 33 88 63 70 48 33 52 33 1 421
Ndag 14 29 30 23 28 24 29 18 1 196
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··22

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 48 28 3 3 1 16 54 153
MaxRst 1 18 16 8 6 7 12 35 35
Nobs 1 60 53 43 31 20 58 32 298
Ndag 1 21 31 25 21 14 26 19 158
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··23

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 10 98 24 10 2 1 17 5 167
MaxRst 6 26 21 8 2 3 8 4 26
Nobs 25 80 83 48 14 12 53 41 356
Ndag 12 30 29 28 12 12 27 21 171
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 41 15 11 1 1 44 18 134
MaxRst 1 26 15 6 4 11 14 13 1 26
Nobs 8 74 75 46 33 21 44 33 4 338
Ndag 8 30 31 26 20 14 24 19 4 176
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··23

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 1 1 6
Total 2 78 6 6 1 38 25 156
MaxRst 9 26 16 6 4 12 20 13 26
Nobs 25 79 46 24 13 18 42 57 304
Ndag 7 27 27 14 13 12 23 26 149
Fænologi 21·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 1 18
Total 2 98 14 2 16 41 4 177
MaxRst 2 32 12 6 7 10 17 6 2 1 32
Nobs 8 92 39 6 18 20 44 29 2 2 260
Ndag 7 30 23 6 13 14 20 16 2 2 133
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··10

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 13
Total 1 1 47 17 1 1 94 9 1 172
MaxRst 1 8 27 14 10 4 3 40 11 1 40
Nobs 1 10 75 53 9 10 4 26 14 1 203
Ndag 1 5 29 30 7 9 4 16 9 1 111
Fænologi 01 10·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··15

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2 4
Total 1 10 50 7 1 21 19 109
MaxRst 1 3 18 12 7 3 1 15 7 18
Nobs 1 25 62 34 12 2 2 11 24 173
Ndag 1 11 27 25 10 2 2 7 13 98
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 27 2 3 25 4 1 1 63
MaxRst 1 15 8 1 2 1 22 8 1 1 22
Nobs 5 35 19 1 5 1 17 7 1 1 92
Ndag 3 24 17 1 4 1 9 6 1 1 67
Fænologi 23·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··20

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 2 35 2 1 33 1 74
MaxRst 2 20 7 3 2 3 32 6 1 32
Nobs 12 39 19 8 4 2 7 4 1 96
Ndag 6 19 15 7 4 2 5 4 1 63
Fænologi 23·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 9 10
Total 5 37 26 2 13 2 85
MaxRst 5 18 20 8 3 2 5 6 1 20
Nobs 17 36 22 4 2 2 8 13 3 107
Ndag 10 22 16 4 2 2 6 8 3 73
Fænologi 20·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··19

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6
Total 8 69 17 33 6 133
MaxRst 5 20 10 4 2 2 15 6 1 20
Nobs 9 33 18 1 1 2 20 20 2 106
Ndag 7 22 14 1 1 1 14 12 2 74
Fænologi 23·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··13

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 14 16 24 1 7 5 67
MaxRst 12 11 12 3 4 2 7 6 12
Nobs 25 50 41 4 5 2 11 15 153
Ndag 11 21 24 4 5 2 8 10 85
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 1 5
Total 1 42 104 1 20 5 173
MaxRst 4 15 100 3 5 3 9 7 100
Nobs 6 47 30 7 3 3 17 11 124
Ndag 4 24 18 7 3 3 10 8 77
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··25

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 8
Total 2 36 8 1 20 9 10 1 87
MaxRst 4 15 11 6 3 20 11 9 1 1 20
Nobs 11 62 45 13 6 15 20 38 5 1 216
Ndag 5 29 27 10 5 9 11 19 4 1 120
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··10art/13110.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1