Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:13120

Sangere - Mejser

Løvsanger Phylloscopus trochilus eu13120

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Almindelig Sommer: Almindelig Efterår: Fåtallig

Fotos


Loevsanger

Diagrammer



* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Løvsanger  Phylloscopus trochilus  

DOFBasen:2024


2023:  Løvsanger  Phylloscopus trochilus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 36 10 12 3 67
MaxRst 5 11 6 1 4 2 11
Nobs 26 77 50 13 38 12 216
Ndag 13 31 27 13 27 10 121
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ··26

2022:  Løvsanger  Phylloscopus trochilus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 48 41 1 90
MaxRst 18 13 4 2 6 2 18
Nobs 48 84 63 20 41 13 269
Ndag 15 30 30 16 24 8 123
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ··09

2021:  Løvsanger  Phylloscopus trochilus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 18 62 9 9 24 122
MaxRst 16 21 7 4 10 1 21
Nobs 29 114 67 36 35 4 285
Ndag 11 31 30 22 24 3 121
Fænologi 11.. …. …. …. …. ..13

2020:  Løvsanger  Phylloscopus trochilus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 15 68 6 21 3 113
MaxRst 11 25 5 4 7 4 25
Nobs 55 90 44 12 60 16 277
Ndag 18 30 27 10 30 13 128
Fænologi 10.. …. …. …. …. ..30

2019:  Løvsanger  Phylloscopus trochilus  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 32 31 14 5 41 1 124
MaxRst 12 20 4 3 20 1 20
Nobs 57 64 43 15 40 7 226
Ndag 14 31 25 14 25 5 114
Fænologi 17.. …. …. …. …. ..19

2018:  Løvsanger  Phylloscopus trochilus  
14/4 første strofe fra en Løvs ved Dybesø. Året præget af meget beskedent fald i trækperioden. Kun fire dage med 20+ meldt 30/4 – 7/5, flest 30/4 30 R Korshage. Siden højst 19/5 12 Hovvig. 14 lokaliteter besat – næppe over 10 fugle stationært noget steds. Korshage, Plantagen, Hovvig og Slettemose havde flest. I august steg antallet under returtrækket, men små tal. Sidste 12/9 1 R Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 118 231 81 21 91 6 548
MaxRst 30 22 5 3 6 2 30
Nobs 29 53 39 17 31 4 173
Ndag 16 30 28 15 27 3 119
Fænologi 14.. …. …. …. …. ..12

2017:  Løvsanger  Phylloscopus trochilus  
Ankomst 17/4 1 syng Korshage og 2 syng Hovvig. 2017 blev præget af et større forårsfald af denne art end set længe i nyere tid. Køligt vejr med nedbørspassager og sydlige vinde gav et fint, klassisk fald ultimo april. Ind i maj flere dage med trækrast i en periode med kold nordøstenvind. Indledtes 27/4 22 heraf 12 Slettemose og 28/4 21 Korshage - Dybesø. Største dag 29/4 176 heraf 125 Korshage (30/4 kun 6). I maj 6/5 66 (flest 30 Dybesø), 7/5 34, 9/5 27 og sidst 13/5 21. Ynglebestanden er ikke stor. I efteråret var det kun 10/8 10 Hovvig der lignede lidt trækrast. Sidste 27/9 1 Hovvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 274 396 105 51 115 22 963
MaxRst 125 30 5 7 10 3 125
Nobs 40 97 50 22 66 18 293
Ndag 13 31 28 15 28 14 129
Fænologi 17.. …. …. …. …. ..27

2016:  Løvsanger  Phylloscopus trochilus  
Årssum = 582. Heraf kun 77 i april og 288 i maj. Ankomst 13/4 2 sang Hovvig. Det gik så helt galt i den klassiske primære faldperiode ultimo april. Næsten helt tomt! Et lavtryk låst fast over DK i dagevis i de sene aprildage bar nok skylden. Efter bundskrabet i april kom der så lidt primo maj 1/5 35 flere lokaliteter og 3/5 30 Korshage, men næsten helt svigtende træk. Ynglefugle skøn 41 syng fra 9 lokaliteter. Slettermosegård måske bedste lokalitet for arten med op til 9 syng. Lidt registreret fra efteråret 24/8 18 og 27/8 10 Korshage. Sidste 17/9 1 Langesø Mose.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 77 288 89 35 83 10 582
MaxRst 10 30 8 3 18 2 30
Nobs 31 79 39 29 33 8 219
Ndag 16 31 29 26 27 8 137
Fænologi 13.. …. …. …. …. ..17

2015:  Løvsanger  Phylloscopus trochilus  
Årssum 464. Fordelt: april 131, maj 173, juni 52, juli 15, august 70 og september 23.
Også i absolutte tal et særdeles dårligt løvsangerår. I vestenvindene udeblev de gode fald helt, specielt i topperioden ultimo april hos en art, der jo er ramt af en langvarig, konstant bestandsnedgang. Uhørt at man i denne periode kun kan slæbe sig op på små tal som 30/4 23 og 5/5 15 i lille lælomme ved Øretangegård.
14 lokaliteter havde ikke meget mere end 45 fugle, når man søger at korrigere for de små træktal.
I efteråret syntes de fleste at være forsvundet ret tidligt. Sidste multipel obs var 6/9 5 Hovvig og sidste fugl 9/9 1 sy Rørvig By.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 131 173 52 15 70 23 464
MaxRst 14 15 5 3 7 5 15
Nobs 34 74 33 12 29 10 192
Ndag 14 29 22 10 23 8 106
Fænologi 17.. …. …. …. …. ..09

2014:  Løvsanger  Phylloscopus trochilus  
Kom markant ind 17/4 med 7 (Korshage 4, Hovvig 2 og Nørrevang 1). Og var så siden daglig.
Årssum = 623 hvoraf de 269 var fra april og 184 fra maj.
Rigtig fin faldperiode i den klassiske tid sidst i april. 25/4 over 100 med 75+ Korshageområdet og 33 Dybesø – f.ex alene 20 – 25 myldrende i birke bag Fjordglimt. Fortsatte 26/4 35 og 27/5 25 Korshage. Så var hovedstammen igennem.
Ynglebestanden er moderat. 2/6 7 Korshage, 6/6 6 Plantagen og 20/5 8 Slettermosegård blandt i alt 14 lokaliteter, der meldte Løvsanger.
Tilbagetrækket i august markerede sig svagt fraset en enkelt bemærkelsesværdig observation: 15/8 35 SV Højsandet (KB) idet disse fugle myldrede målrettet gennem vegetationen. En parallel til en tilsvarende vegetationsfølgende østlig bevægelse af Grå Fluesnapper fra samme sted i maj 2013. Spørgsmålet er jo så, om dagbevægelser af nattrækkere gennem vegetation skal rubriceres som træk eller rast?

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 35 35
Total 269 184 50 22 91 7 623
MaxRst 75 14 3 4 4 2 75
Nobs 47 53 35 16 32 6 189
Ndag 14 31 22 16 23 5 111
Fænologi 17.. …. …. …. …. ..19

2013:  Løvsanger  Phylloscopus trochilus  
Årssum = 546. Ankom 17/4 med 2 fugle. 22/4 var der 10 Dybesø. De moderate træktoppe faldt primo maj: 4/5 18 Korshage - Dybesø, 5/5 20 Slettermosegård og 9/5 33 Korshage - Dybesø. Ynglebestanden er ikke stor. Med korrektion for træk er der ikke mere end 24 - 27 syngende hanner.
Efterår beskedent og aldrig over 17/8 6 Hovvig.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 91 289 57 13 62 34 546
MaxRst 10 20 4 2 6 5 20
N 35 52 28 8 30 16 169
Fænologi 17.. …. …. …. …. ..24

2012:  Løvsanger  Phylloscopus trochilus  
Årssum: 602, fordelt april 146, maj 327, juni 47, juli 5, august 67 og september 10.
14/4 1 syng han Hovvig (EVR) var ankomst. Forårsstrofen over dem alle!
2 trækbølger – ultimo april - primo maj og igen knapt medio maj. Fra 2. halvdel af maj blev det hurtigt ret stille.
I den kolde slutning på april bliver gennemtrækket trukket ud over flere dage, således: 21/4 8, 26/4 11, 28/4 18, 1/5 65 og 4/5 30 alle Korshage. Også 21/4 16 Højsandet, 30/4 15 Nakke Nord og 1/ 5 32 Hovvig fra denne periode.
De sidste bølger 9/5 26 og 10/5 45 Korshage.
Efter medio maj var tallene beskedne. Korshage 5, Dybesø 3, Hovvig 3, Ringholm 2, Skansehage 6, Rørvig 1 og faktisk er Slettermose måske bedste ynglested med 11/6 7. Er slet ikke oppe blandt de talrigt ynglende sangere.
Beskedent registreret efterårsfald. Små markører var 10/8 10 Nykøbing og 27/8 7 Hovvig. Sidste blev 13/9 1 Korshage.

DOFBasen:2012


2011:  Løvsanger  Phylloscopus trochilus  
Årssum: 541 fordelt april 115, maj 198, juni 35, juli 8, august 156, september 28, oktober 1. Bemærkes straks et ret normalt forår, og en usædvanlig fin registrering af returtrækket i august.
Den fine forårsstrofe hørtes første gang 16/4 med 1 Korshage + 1 Dybesø (SA, PEL). Tidligt på færde – allerede 18/4 var der 15 fordelt med 7 Korshage og 8 Hovvig. 22/4 21 på flere lokaliteter, men året blev ikke præget af enkelt-dags storfald, som normalt er sidste uge i april. Forløber i flere mindre skub – 1/5 11, 6/5 17, 9/5 30, 10/5 10 alle Korshage. Herefter var trækket stort set forbi – enkelt pop-up 19/5 7 Korshage, men ellers sad de relativt få ynglefugle tilbage. Fra medio maj kunne kun findes 21 syngende fugle med størst koncentration omkring Slettermose (8). Selvom de tidligste Løvsangere har faldende sangaktivitet, inden de sidste gennemtrækkere er igennem, må man sige, at bestanden er beskeden. Det går entydigt tilbage. Trist.
August blev meget livlig: 3/8 10 Korshage markerede første bølge returtræk. 21/8 igen 10 Korshage. 24/8 21 og 31/8 35 Hovvig i generel faldperiode, der også bød på Fluesnapperfald i samme område – endda med 3 arter! 8/9 endnu 9, slutter så med en efternøler 1/10 Hovvig.

DOFBasen:2011


2010:  Løvsanger  Phylloscopus trochilus  
Årssum 498 fordelt april 178, maj 251, juni 14, juli 2, august 43 og september 10.
Ankomst 18/4 3 syngende Hovvig (KR). Dukkede først op på Korshage i forbindelse med gode småfuglefald-dage i topperioden ultimo april/primo maj : 25/4 35, 26/4 32, 29/4 32 og 9/5 21 Korshage. Fine dage med Løvs-strofer overalt. Siden éncifrede tal. Parallelt manifesterede trækket sig i Hovvig med 28/4 13, 3/5 30, 8/5 20 og senere 17/5 12.
Rundt om på lokaliteterne var det moderat. Skansehage 1, Højsandet 2, Rørvig Bugt 2, Rørvig 3, Nakke Skov 3. Slettermose havde 24/4 5, men 6/6 kun 2. Efterhånden en relativ beskeden ynglebestand.
Efterår småtamt, op til 10 Hovvig 21/8 - 23/8 og sidste 29/9.

DOFBasen:2010


2009:  Løvsanger  Phylloscopus trochilus  
Rapporteret med i alt 437 iagttagelser fordelt april 213, maj 125, juni 9, juli 6, august 8 og september 4. Et normalår for nyere tid, men langt fra fordums fald-potentiale. Den smukke, lidt vemodige strofe markerer om noget det rigtige forårs ankomst. Men også en art der går tilbage både som ynglefugl og trækgæst.
Meget tidlig og endda markant ankomst 10/4 1 han synger Rørvig Lyng (BV) og 2 Hovvig (LB). Havde været en tangering af fænologirekorden, hvis det ikke lige var for en iagttagelse fra 5/4-1990. En art der har rykket ankomsttidspunktet markant og fortsat tenderer til at komme tidligere.
12/4 1 Korshage, 13/4 5 Dybesø, 21/4 11 Dybesø og 2 Korshage og 22/4 9 Korshage markerer også at en hel population er rykket tidligt ind. Den klassiske topperiode ultimo april - primo maj markerer sig, men bestemt ikke tale om prangende fald: 26/4 28 Korshage og 2/5 24 Korshage er største tal. Siden 8/5 12 og 14/5 11 Korshage, resten af foråret forløber meget stille med 1 - 4 fugle/dag.
Efterårstrækket kulminerer midt i august og registreres med 9/8 6 Korshage, 20/8 28 og 21/8 20 Hovvig. Siden få fugle og sidste er 8/9 3 Korshage.

DOFBasen:2009


2008:  Løvsanger  Phylloscopus trochilus  
Arten går tilbage, men fluktuerer en del. Totalen på 524 rapporter indikerer et godt år – især fordi vejrforholdene var til et godt primært fald i slutningen af april. 3 måneder markerer sig: april (287),
maj (188) og august (36).
Ankomst 14/4 1 synger Nakke Skov, næste 16/4 1 synger fra allerede udsprunget birk – og så er det jo forår! Fra 19/4 ”daglig” med 1 - 3 og så kommer det klassiske storfald sidst i april: 24/4 60+ Korshageområdet er da markant, var alle steder inklusive yderste rosenkrat – en anden rapportør melder om 37 syngende denne dag og godt i tråd med et estimat som 60+. 25/4 15 og 1/5 22 Korshage, dumper så ned på under 10 fugle på Korshage hele resten af foråret. Løvsanger er meldt fra 10 lokaliteter, Slettermosegård med 10 (5/5) og Dybesø 5 har flest.
Efterårstrækket medio august er ofte ubemærket med i år lykkes det: 15/8 20+ Korshage (PEL) en tydelig markør og yderligere 24/8 8 og 30/8 4 fra samme lokalitet. Herefter meldes kun om enkeltfugle, sidste sidder 21/9 sydligste Nakkehalvø.

DOFBasen:2008


2007:  Løvsanger  Phylloscopus trochilus  
Ganske tidlig ankomst 14/4 1 Dybesø og 1 Korshage (LB). 17/4 4 Korshage og meldt om overraskende mange med 10 Slettermosegård. Første og største fald plejer at være ult april, men der sker først lidt i maj med 4/5 11, 5/5 27 (skal forestille årets topdag), 10/5 26, 11/5 14 og 14/5 19 alle Korshage. Må betegnes som et beskedent år hos en art, der tidligere har kunnet præstere særdeles store forårsfald! Efterår: 19/8 6 Korshage er trækfugle, 9/9 2 Korshage årets sidste. Sammentælling giver 292 observationer fordelt april 82, maj 174, juni 15, juli 2, august 13 og september 6.

DOFBasen:2007


2006:  Løvsanger  Phylloscopus trochilus  
20/4 er det ægte forår - første løvsanger synger Hovvig (AF). 21/4 er der 5 Korshage. Den forventede top ved månedsskiftet markerer sig lidt stilfærdigt med 25/4 24 Korshage, 26/4 16 Korshage og ind i maj 3/5 16 og 5/5 20 Korshage. Senere nås max. 15 Korshage 13/5 og 15/5.
Løvsanger skal jo retur til Afrika, ubemærket i august men bemærkes 3/9 14 Korshage (AF).
I alt 244 rapporteret er absolut pænere end de sidste par år - fordelt april 99, maj 101, enkelte juni-juli, 9 august og 32 september.

DOFBasen:2006


2005:  Løvsanger  Phylloscopus trochilus  
Igen et forår hvor vi helt glipper et anstændigt fald af Løvsanger.
Ankomst til tiden: 16/4 1 Hovvig (PG). Bygger op med 19/4 3 Hovvig, 22/4 4 Slettemosegård, 3 Korshage og 1 Skansehage. Normale topperiode bliver kun til 28/4 15 og 30/4 16 Korshage, mens maj er stille på samme niveau. Opmuntrende er det, at det er lykkedes at få et efterårsfald frem: 20/8 minimum 16 Korshage (AF) og 27/8 15 Korshage. Året slutter 25/9 1 Korshage der småsang.

DOFBasen:2005


2004:  Løvsanger  Phylloscopus trochilus  
16/4 kl. 8.34 er det ægte forår, 1 synger Dybesø (LB). Herefter dagligt, 17/4 4 både Hovvig og Korshage, 27/4 4 Korshage og 28/4 er der et mindre fald med 50+ Korshage – snart længe siden vi har set et rigtigt storfald af Løvsanger. Fra 29/4 er tallene små – popper lidt op 24/5 25, og siden er det 0 - 2. Af årets 172 fugle er de 104 fra april.
Stadig ingen der ser småfald i august. Der er 5 fugle meldt fra september, og den sidste er 12/9 1 Korshage.

DOFBasen:2004


2003:  Løvsanger  Phylloscopus trochilus  
17/4 høres første løvsangere - 2 Hovvig og 1 Korshage (PG,KES,LB). Indleder et trist år med kun 31 fra april og 59 fra maj. Året forløber altså helt uden markante falddage og 10/5 20 Korshage er det bedste vi kan præstere. Kommer gennem endnu et efterår hvor intet trækfald bemærkes og adskiller sig dermed endnu engang fra gransanger - kommer der først focus på phyller når det er „bryn-tid“? 3 Løvs er indkommet fra september og den sidste 1/10 Hovvig.

DOFBasen:2003


2002:  Løvsanger  Phylloscopus trochilus  
19/4 er det rigtigt forår - Løvsangeren synger, Skansehage. Allerede 21/4 er 6 fugle meldt. Der er april-småfald 26/4 18 Korshage og måneden slutter på 54 fugle. Maj har 173 og 8/5 22 og 9/5 40 Korshage markerer et par dage med løvsangerfald. Efter 14/5 er vi på ynglefugleniveau, 2 - 4 på en morgenrunde.
Efteråret er stadig bemærkelsesværdigt tyndt - der må være nogle bevægelser sidst i august og lidt ind i september! Vi nøjes med at lukke 30/8 1 Hovvig. Årets samlede tal blev 235.

DOFBasen:2002


2001:  Løvsanger  Phylloscopus trochilus  
Når første løvsangertrille høres er det rigtigt forår! - indtraf 20/4 1 Hovvig, 26/4 er der 3 Korshage, og dagene 28/4 - 29/4 er der et større fald af Løvsangere først og fremmest på Korshage 28/4, hvor der er Løvsangere overalt vurderet op til 150 fugle (men også mere forsigtige skøn på 60), 29/4 raster op til 75 Hovvig aften, hvor de kommer ud til insektsværme, samme dag få på Korshage og derved sandsynligt rastende fugle fra 28/5 der er diffunderet til insektudbudet i Hovvig. Det bliver forårets eneste egentlige fald og afspejler fordelingen: 252 i (ultimo) april og 54 i maj - og det er i øvrigt ufatteligt få fugle i maj måned.
Efteråret: Ubeskrevet!

DOFBasen:2001


2000:  Løvsanger  Phylloscopus trochilus  
15/4 ankomst med 2 syngende Korshage og 1 Nakke. Sidst i april godt indryk og bedste aprildag 29/4 32. Maj ser lidt tynd ud - bedste dage er 6/5 36 og 7/5 24. Klagen over at arten helt var fraværende i forhold til Gransanger i efterårsmaterialet er kompenseret noget i år med 108 meldt fra august og 7 fra september og den klarer oktober-cuttet: 1/10 1 Østerlyng (HVR).

DOFBasen:2000


1999:  Løvsanger  Phylloscopus trochilus  
17/4 er der løvs. og forår på Korshage og Østerlyng. Allerede 25/4 42 forårets kulmination. De 2 næststørste tal er 3/5 33 og 12/5 28. I alt rapporteres 98 i april og 350 i maj. Rimeligt almindeligt år, men stadig langt fra de rasttal vi havde i 70'erne.
Gør sig meget svagt gældende efterår - 22/8 10 og 1/9 7 er de små dage det bliver til. Lidt ejendommeligt i relation til de mange rastende gransangere, men afspejler måske snarere observatørernes adfærd, idet der ikke er „gået øst-phyl. i den“ i artens hovedtrækperiode. Takker af med 26/9 1 Korshage og den sidste 10/10 1 Nykøbing.

DOFBasen:1999


1998:  Løvsanger  Phylloscopus trochilus  
10/4 1 Rørvig Lyng tidligt på færde. Næste Løvs intonerer foråret 12/4 1 og 19/4 2, hvorefter den er daglig. Månedsfordeling blev april 120, maj 382 og juni 51. Fra 22/4 - 18/5 mange dage mellem 22 og 34 Korshage. 2/5 er en markant falddag med 51 Korshage og ialt 100 (præcist) meldt denne dag fra halvøen.
Efteråret er til gengæld uden markante fald og topper beskedent 29/8 10 i Hovvig. Der er meldt 42 fugle i august og 8 i september med sidste 22/9 1 subsyngende Rørvig.

DOFBasen:1998


1997:  Løvsanger  Phylloscopus trochilus  
Fænologi: (5/4) 18/4 - 13/10 (28/10)
Meget almindelig yngletrækfugl og meget almindelig trækgæst både for- og efterår. Løvsangeren er gået markant tilbage i løbet af de 25 år. Eksemplerne på konkret dokumentation for ynglebestanden er dog få. I 1973 optaltes ca 110 par i et 55 ha stort sommerhusområde (200 par per kvadratkilometer). Ved ynglefugletællingerne i 1990'erne er der maksimalt konstateret 25 par i et kvadrat. Nuværende bestand skønnes at ligge på 300 - 700 par.
Både for- og efterår kan der opleves dage, hvor der stort set ses Løvsanger “overalt”.
Bortset fra den rekord tidlige ankomst 5/4 1990 og den meget sene 28/4 1973, ligger alle ankomstdatoer i intervallet 12/4 - 24/4, og de udviser ikke nogen udvikling igennem de 25 år.
De største trækdage:
4/5 1973 258, 4/5 1974 98, 6/5 1980 80, 3/5 1974 73 og 30/4 1974 50
er som ses, alle fra 1970'erne og dokumenterer tilbagegangen. I dag ses direkte træk kun sjældent og næsten aldrig over 10 fugle på en dag.
Maj måneds almindeligste trækgæst. De største rasttal fra Korshageområdet: 4/5 1991 over 5000 - minimum 20 per busk ude på spidsen, 11/5 1992 over 200, 21/5 1996 over 150, 9/5 1981 140, 30/4 1995 over 125. Det skal siges, at der foreligger ingen konkrete vurderinger af rasttal fra artens storhedstid i 1970'erne.
Eksempel på stort rasttal fra andre lokaliteter: 9/5 1982 300 Hovvig.
Løvsangeren er også et markant indslag i efterårsbilledet og eksempler på større rasttal forekommer: 14/8 1993 100+, 19/8 1984 50, 20/8 1984 45 ringmærket og 6/9 1980 33 alle Korshage.
Direkte træk kan også iagttages f.eks. 28/8 1982 12 indtrækkende Korshage.

1997: Flere fugle allerede den første dag: 25/4 1 Nykøbing og 3 Hovvig og næste dag var mylderet allerede godt i gang - 26/4 35 Korshage. De største tal herfra: 9/5 65 og 10/5 70. Med 14 ynglepar på Korshage er forholdet mellem Gransanger og Løvsanger nu 2:1 i dette område! Et enkelt større tal fra efteråret 30/8 80 “busk-trækkende” Hovvig. Sidste rapporterede 7/9 10 Korshage.

DOFBasen:1997


1996:  Løvsanger  Phylloscopus trochilus  
Årets første kom rettidigt 18/4 1 Korshage. Allerede næste dag 19/4 optrådte arten “overalt”: 4 Korshage, 1 Hovvig og 4 Nykøbing. To-cifrede antal: 22/4 20, 3/5 30, 12/5 20, 13/5 20, 14/5 17, 20/5 11, 21/5 min 150 og 22/5 18 alle Korshage. Ynglebestanden på Korshage blot 5 - 13 par (sammenlign Gransanger!).
Efterårsmax: 30/8 15 Hovvig. Sidste 19/9 1 Korshage og 24/9 1 Dybesø.

DOFBasen:1996


1995:  Løvsanger  Phylloscopus trochilus  
Ret forsigtig ankomst: 14/4 1 syng Korshage, 21/4 1 subsang Korshage, 20/4 2 Hovvig, 21/4 6 Hovvig, 22/4 1 Korshage, 23/4 3 Korshage + 2 Dybesø + 7 Hovvig, 24/4 15 Korshage + 1 Dybesø + 2 Hovvig + 3 Nykøbing. Største dage: 30/4 over 125 Korshage + 30 Nakke, 2/5 31 Korshage, 11/5 110 Korshage + 22 Højsandet + 25 Hovvig, 20/5 30 Korshage og 22/5 33 Korshage. Dette skal sammenholdes med „runden“ 6 ynglepar.
Efterårsmaterialet er ret begrænset, kun 9 obs modtaget. De sidste 18/9 3 Korshage og 20/9 4 Korshage samt 1/10 1 subsang Nykøbing.

DOFBasen:1995


Løvsanger  Phylloscopus trochilus  

DOFBasen:<1995



Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 48 41 1 10 100
MaxRst 18 13 4 2 6 2 18
Nobs 48 84 63 20 41 13 269
Ndag 15 30 30 16 24 8 123
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ··09

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 18 62 11 11 102
MaxRst 16 21 7 4 10 1 21
Nobs 29 113 69 36 35 4 286
Ndag 11 31 30 22 24 3 121
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ··13

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 17 73 12 1 21 9 133
MaxRst 11 25 5 4 7 4 25
Nobs 56 90 44 12 60 16 278
Ndag 18 30 27 10 30 13 128
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ···· ··30

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 22 37 9 2 46 1 117
MaxRst 12 20 4 3 20 1 20
Nobs 57 64 43 15 40 7 226
Ndag 14 31 25 14 25 5 114
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ··19

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 42 54 2 1 17 1 117
MaxRst 30 22 5 3 6 2 30
Nobs 44 89 49 19 37 4 242
Ndag 16 30 28 15 27 3 119
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ···· ··12

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 189 30 1 2 14 236
MaxRst 125 30 5 7 10 3 125
Nobs 29 79 42 18 47 16 231
Ndag 13 31 28 15 28 14 129
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ··27

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 83 5 2 1 1 94
MaxRst 14 30 8 3 18 4 30
Nobs 32 78 38 29 33 9 219
Ndag 16 31 29 26 27 8 137
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ··17

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 26 45 5 1 7 4 88
MaxRst 14 15 5 3 7 5 15
Nobs 35 74 33 12 30 10 194
Ndag 14 29 22 10 23 8 106
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ··09

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 35 35
Total 115 21 6 37 179
MaxRst 75 14 7 4 4 3 75
Nobs 48 55 35 16 32 6 192
Ndag 14 31 22 16 23 5 111
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ··19

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 22 61 1 7 9 100
MaxRst 18 20 4 2 6 5 20
Nobs 34 51 28 8 32 16 169
Ndag 13 30 21 7 23 12 106
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ··24

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 45 109 10 2 19 3 188
MaxRst 18 65 7 3 10 2 65
Nobs 36 62 23 2 24 9 156
Ndag 15 28 16 1 20 8 88
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ···· ··13

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 25 43 2 61 131
MaxRst 10 30 8 2 35 8 1 35
Nobs 35 43 14 2 28 12 1 135
Ndag 15 27 13 2 20 12 1 90
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ···· ··01

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 75 37 3 4 1 120
MaxRst 35 30 4 1 10 3 35
Nobs 27 46 9 2 14 6 104
Ndag 9 27 6 2 11 5 60
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ··29

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 25 33 3 2 35 1 99
MaxRst 28 30 3 2 28 3 30
Nobs 47 35 8 5 18 3 116
Ndag 21 23 6 5 14 2 71
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ···· ··08

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 72 21 1 20 2 116
MaxRst 60 22 2 1 20 1 60
Nobs 33 46 2 2 6 5 94
Ndag 14 27 2 2 5 4 54
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ···· ··21

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 27 32 4 12 75
MaxRst 11 27 4 6 3 27
Nobs 29 29 7 7 3 75
Ndag 14 23 7 5 3 52
Fænologi 14·· ···· ··20 05·· ··09

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 33 19 52
MaxRst 24 20 3 3 14 24
Nobs 21 10 2 5 7 45
Ndag 11 10 2 5 5 33
Fænologi 20·· ···· ··05 11·· ··30

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 54 1 32 87
MaxRst 30 16 3 16 1 30
Nobs 32 14 4 8 1 59
Ndag 11 10 3 7 1 32
Fænologi 16·· ···· ··19 13·· ··25

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 65 3 3 71
MaxRst 50 25 2 50
Nobs 22 9 5 36
Ndag 11 7 4 22
Fænologi 16·· ··29 04··12

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 16 26 2 44
MaxRst 10 20 6 1 1 1 20
Nobs 14 11 2 1 4 1 33
Ndag 8 9 2 1 4 1 25
Fænologi 17·· ···· ··21 24·· ···· ··01

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 16 49 1 1 2 69
MaxRst 18 40 1 1 2 40
Nobs 16 42 2 2 3 65
Ndag 8 21 2 2 3 36
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ··30

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 230 50 11 3 294
MaxRst 150 50 7 10 3 150
Nobs 14 16 1 3 2 36
Ndag 9 11 1 3 2 26
Fænologi 20·· ···· ··03 20·· ··29

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 46 9 6 27 1 1 90
MaxRst 32 24 7 10 2 1 32
Nobs 35 33 8 26 5 1 108
Ndag 17 19 6 15 4 1 62
Fænologi 10·· ···· ··11 06·· ···· ··01



art/13120.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1