Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:13140

Sangere - Mejser

Fuglekonge Regulus regulus eu13140

Status


2010 - 2019: Vinter: Almindelig Forår: Almindelig Sommer: Fåtallig Efterår: Meget almindelig

Fotos


Fuglekonge

Diagrammer* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Fuglekonge  Regulus regulus  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 12 4 17 5 6 44
MaxRst 3 2 4 2 5 5
Nobs 12 3 14 13 9 51
Ndag 8 2 11 11 9 41
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··22

2023:  Fuglekonge  Regulus regulus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 22 13 6 11 3 2 8 11 8 57 16 22 179
MaxRst 5 10 3 4 2 1 3 2 3 20 5 6 20
Nobs 22 9 16 18 5 2 6 9 14 26 20 17 164
Ndag 18 9 16 16 4 2 6 7 14 15 16 16 139
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2022:  Fuglekonge  Regulus regulus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 25 11 2 8 2 15 63
MaxRst 10 8 1 4 2 3 3 2 15 10 8 7 15
Nobs 23 20 8 10 3 5 3 4 16 29 9 20 150
Ndag 17 16 8 9 3 5 3 4 15 20 8 16 124
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Fuglekonge  Regulus regulus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 27 8 7 20 4 2 2 3 22 21 22 138
MaxRst 15 5 6 12 3 2 1 2 3 15 10 10 15
Nobs 32 18 36 25 8 11 1 6 18 21 27 27 230
Ndag 24 14 22 21 6 9 1 6 16 20 22 21 182
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2020:  Fuglekonge  Regulus regulus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 12 3 4 2 5 22 19 69 19 12 175
MaxRst 7 12 5 9 3 3 3 20 15 30 10 5 30
Nobs 19 13 29 17 18 8 6 13 23 26 28 31 231
Ndag 19 12 22 14 17 7 6 13 20 19 24 21 194
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2019:  Fuglekonge  Regulus regulus  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 17 21 19 20 2 5 5 13 18 123 35 18 296
MaxRst 5 8 9 12 3 10 2 8 8 45 10 7 45
Nobs 22 15 23 39 9 9 6 14 21 28 27 23 236
Ndag 16 12 20 26 8 9 5 13 18 20 22 20 189
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Fuglekonge  Regulus regulus  
565 brutto er lidt under de senere år, træktoppe afspejles i april (64) og oktober (123), de enkelte tal generelt små. Hovedtrækket går øst om, og der var ikke mangel på Fuglekonger på trækstederne længere nede i Sjælland.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 40 55 53 60 29 7 12 18 31 122 60 57 544
MaxRst 10 7 15 6 6 2 2 7 5 30 10 12 30
Nobs 18 18 16 28 17 5 8 7 16 24 21 15 193
Ndag 17 16 16 21 15 5 8 7 16 19 19 15 174
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2017:  Fuglekonge  Regulus regulus  
Generelt i landet var 2017 et godt år for Fuglekonge uden dog at nå de meget store trækbølger fra efteråret 2016. Passer med et vist fald i RF-registreringer i forhold til 2016, men fortsat fint. Mange i januar og toppe i marts samt især oktober og november.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 116 18 96 25 35 9 3 34 61 197 125 51 770
MaxRst 11 5 25 2 7 3 2 12 7 20 30 10 30
Nobs 32 7 31 20 22 6 2 11 19 40 38 18 246
Ndag 25 7 24 16 17 6 2 10 18 23 21 17 186
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Fuglekonge  Regulus regulus  
Arten er inde i en højkonjunktur, og efteråret 2016 blev præget af et meget stort træk gennem især den østlige del af landet. Det påvirkede også årets profil: Årssum = 888. Månedsfordeling:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
30 33 21 21 15 9 12 17 100 449 104 77

Helt upåfaldende frem til medio september, hvor tallene begyndte at løfte sig med kulmination i oktober (449), der havde over halvdelen af årets fugle. I konkrete tal var 2/10 65 og 12/10 70 Korshage + Dybesø de bedste dage. Så vi fik en flig af det store Fuglekonge-influx.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 30 33 21 21 15 9 12 17 100 449 104 77 888
MaxRst 6 6 3 2 7 4 5 3 17 45 15 15 45
Nobs 15 17 13 14 6 5 5 11 24 47 33 27 217
Ndag 13 17 11 13 6 5 5 11 19 23 26 25 174
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Fuglekonge  Regulus regulus  
Årssum: 730. Større løft i oktober (313) og november (87).
Pænt til stede året igennem. 4 på tf Korshage og generelt stille forår. Omkring 15 syngende kan hives ud af lokaliteterne som en fraktion af bestanden. I efteråret var der – modsat nærmest alle andre fluktuerende arter – rigtigt mange gennem Sjælland. 17/10 registreres flest lokalt – 50 Korshage og 25 Skansehage. Tæt på halvdelen af registreringerne er fra oktober.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 64 10 59 74 32 6 4 8 35 313 87 38 730
MaxRst 10 2 15 11 6 3 2 2 5 55 20 5 55
Nobs 20 8 21 28 16 3 3 5 17 39 28 20 208
Ndag 15 7 16 18 13 3 3 5 17 25 22 18 162
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2014:  Fuglekonge  Regulus regulus  
Årssum = 559 og det var i september (80), oktober (198) og november (105) arten rørte på sig. Vi fik således en lille fraktion af det store træk af Fuglekonger over Sjælland. Den fluktuerende art er oppe på bølgen i øjeblikket.
Fra ynglesegmentet bemærkes 15/5 12 syng Korshage, mens 6/6 kun gav 4 syng Plantagen (selvom observatøren stadig kan høre artens diskant).

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 16 11 30 23 27 9 4 11 80 198 105 45 559
MaxRst 5 3 5 3 12 2 2 5 10 30 15 10 30
Nobs 8 6 13 13 13 8 3 4 24 38 26 18 174
Ndag 7 6 10 12 12 6 3 4 22 23 22 16 143
Fænologi 05.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2013:  Fuglekonge  Regulus regulus  
Årssum = 616. Et helt almindeligt, solidt år. Ingen bestandsdramaer. Oktober stod for næsten 40 % af fuglene.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 68 33 50 48 21 8 1 7 42 235 78 25 616
MaxRst 10 10 7 8 4 2 1 2 10 18 10 5 18
N 20 10 27 19 12 6 1 5 14 47 16 8 185
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2012:  Fuglekonge  Regulus regulus  
Årssum 677. Årsprofil: Jan 22, feb 35, mar 74, apr 53, maj 7, jun 7, jul 1, aug 2, sep 30, okt 214, nov 169 og dec 63.
Helt efter drejebogen kan et mindre forårstræk og et markant efterårsinflow okt/nov trækkes ud af tallene. Og der var mange Fuglekonger i 2012.
Bestanden af Fuglekonger kan undergå dramatiske bestandsændringer, herunder deciderede crash. Den var gal i starten af 00’erne og mest dramatisk i efteråret 2006, hvor 0 (nul) fugle blev registreret i vores område i efteråret. Til gengæld er regenerationsevnen i top – allerede året efter var der fugle i omløb. Efter efterårsdyk er der typisk meget få forårsfugle, modsat efter store efterår. Lidt interessant ser det ikke ud til at de hårde vintre har betydelig negativ impact. Det må være i sommerhalvåret det kan gå galt. De store bestandsdyk fulgte milde vintre, og i forbindelse med de to sidste års kolde vintre er bestanden blomstret op!
Årets bedste tal er 25/3 30, 10/4 20 og siden 2/10 15, 16/10 15, 20/10 20 og 21/10 28 alle Korshage. Højeste notering uden for Korshage er 21/10 28 Ringholm Skov og 23/10 20 Hovvig. Meldt fra 12 lokaliteter.

DOFBasen:2012


2011:  Fuglekonge  Regulus regulus  
Må jo forventes at den havde haft det hårdt. Ikke nemt at være lille gennem de sidste vintre.
Året bød på årssum 303 – sås alle måneder, men oktober 123 og november 105 havde næsten alle fuglene.
I vinter og forår yderst stille og i første halvår ingen notering over 5 fugle. Der var således ingen aktivitet ultimo marts, hvor arten som regel optræder på Korshage på vej nordover. Da arten kom pænt ned i efteråret 2010 har der altså givet været en stor vinterdødelighed.
De fugle der trods alt overlevede havde en pæn ynglesæson og trækket markerede sig tydeligt i oktober – 2/10 15 Korshage, 27/10 12 Nakke Hage, 30/10 35 Korshage. En del i Plantagen i november – flest 22/11 20.
Den ellers yderst populære Rødtoppede fætter-art udeblev helt i 2011.

DOFBasen:2011


2010:  Fuglekonge  Regulus regulus  
Årssum 498 fordelt april 178, maj 251, juni 14, juli 2, august 43 og september 10.
Ankomst 18/4 3 syngende Hovvig (KR). Dukkede først op på Korshage i forbindelse med gode småfuglefald-dage i topperioden ultimo april/primo maj : 25/4 35, 26/4 32, 29/4 32 og 9/5 21 Korshage. Fine dage med Løvs-strofer overalt. Siden éncifrede tal. Parallelt manifesterede trækket sig i Hovvig med 28/4 13, 3/5 30, 8/5 20 og senere 17/5 12.
Rundt om på lokaliteterne var det moderat. Skansehage 1, Højsandet 2, Rørvig Bugt 2, Rørvig 3, Nakke Skov 3. Slettermose havde 24/4 5, men 6/6 kun 2. Efterhånden en relativ beskeden ynglebestand.
Efterår småtamt, op til 10 Hovvig 21/8 - 23/8 og sidste 29/9.

DOFBasen:2010


2009:  Fuglekonge  Regulus regulus  
Arten meldt fra det meste af året, men kun i oktober sker der noget: 152 af i alt 227 rapporterede Fuglekonger.
Artens forårstræk blev slet ikke bemærket – ingen observationer af over 8 fugle. Måske derfor der forsøges med prosa-bemærkninger som ”hasselen blomstrer” og ”piver i den serbiske gran”. Havde ellers et rimeligt efterår 2008 og vinteren var mild.
To dage i oktober afslører så, at der er tale om en fugl med trækbevægelser: 18/10 45 Korshage puslende i forlandets små ege og 26/10 60 Korshage og 18 Plantagen.
Der skal også helst være lidt at tage af – ultimo december indledes første fimbulvinter i årtier.
Den ellers stærkt populære Rødtoppede søsterart udeblev helt i 2009.

DOFBasen:2009


2008:  Fuglekonge  Regulus regulus  
Kendt for sine store spontane bestandssvingninger og inde i god periode. Mange i efteråret 2007 skulle give pænt forår og 96 forårsfugle er da 3 gange flere end sidste år. Flest 1/4 25 Korshage.
Efterårets 165 er mindre end sidste år, men betryggende. 5/10 25 og 7/10 50 Korshage var bedste dage.

DOFBasen:2008


2007:  Fuglekonge  Regulus regulus  
I betragtning af den nye rapporteringsiver et usselt forår med under 30. Efteråret 2006 var nu også aldeles i bund.
Revancerer sig så i september med 22/9 20 Korshage og især oktober 25/10 50 Korshage og 30 Nakke Hage.
Bliver trods alt til 284 Fuglekonger, heraf 131 i oktober.
Ser altså ud til, at arten med de hyppige op- og nedture er på et godt niveau igen. Det må derfor kræves, at arten repræsenterer sig tydeligt i foråret 2008.

DOFBasen:2007


2006:  Fuglekonge  Regulus regulus  
Nede på mikroskopiske 19 fugle indrapporteret. Der skete åbenbart intet fra denne kant i år, trods et livligt efterår 2005 ingen notater fra foråret der kan skelnes fra baggrundspusleriet fra ynglefuglene.
Efteråret gik i et gabende 0. Mon der er nedtur igen?
Helt i samme ånd var det et år hvor søsterarten Rødtoppet Fuglekonge ikke viste sig på halvøen.

DOFBasen:2006


2005:  Fuglekonge  Regulus regulus  
Forår: 50 indsendt – 2/4 40 Korshage eneste dag med klar returkørsel.
Efterår: 450 – 21/9 200 Korshage, 15/10 70 Korshage er bedste dage.
Ser fornuftigt ud efter det grimme kollaps i 2003/2004.

DOFBasen:2005


2004:  Fuglekonge  Regulus regulus  
Stille forår – 28/3 10 Korshage, 9/4 25 Korshage – de 14 Ø – 1 1/2 år efter det store bestands-chrash.
Fuglekonger kommer dog hurtigt ovenpå igen – 301 fra oktober er fuldt come-back med 9/10 50 Korshage og 29/10 80 Nakke Hage samt 100 Slettemosegård som bedste.

DOFBasen:2004


2003:  Fuglekonge  Regulus regulus  
Oven på det store kollaps fra efteråret 2003 var ventet meget lidt i foråret - måske derfor der kun er rapporteret om 8! Arten plejer at rette sig efter de mystiske betandssammenbrud- ser da også lidt pænere ud i efteråret hvor 51 er rapporteret og der var da nok til en obs fra 19/10 på 30 fugle.

DOFBasen:2003


2002:  Fuglekonge  Regulus regulus  
Årsrapporten lige som lille som arten selv: Kun 29 er modtaget og august - december kun 2! - det er normalt især i oktober der rapporteres om mange Fuglekonger. Efteråret 2002 bød på et regulært fuglekonge-kollaps - bedst målt på svenske fuglestationer, hvor de normale fangster faldt til et helt ubetydeligt nivaue. Selvom arten indrapporteres ujævnt er det helt tydeligt at fuglekongekrisen også ramte Rørvig. Det markerer vigtigheden af at rapportere på almindelige arter, hvis vi skal kunne erkende fænomener som dette. Som i øvrigt er set før - skulle altså være udsigt til at der sker lidt igen i 2003.

DOFBasen:2002


2001:  Fuglekonge  Regulus regulus  
Fuglekonge har store fluktuationer, men indrapporteres for ujævnt - flest er fra oktober med sølle 89. Inkonklusivt materiale, sandsynligvis gennemsnitsår.

DOFBasen:2001


2000:  Fuglekonge  Regulus regulus  
1.halvår 546 - 2.halvår 1558, oktober som vanligt fuglekongemåneden: 765. 2/4 56 Korshage og 7/10 120 Korshage-Dybesø de respektive største dage. En art der er talrigere om efteråret end foråret mod det typiske mønster for et forårstræksted. Må vel tilskrives en kombination af høj vinterdødelighed, og at efterårstrækket er en langsom proces.

DOFBasen:2000


1999:  Fuglekonge  Regulus regulus  
Som vanligt ikke muligt at identificere et forårstræk. Ser til gengæld ud til at der er pænt mange i efteråret med: September 231, oktober 1252, november 330 og december 186 - der når notesbøgerne.

DOFBasen:1999


1998:  Fuglekonge  Regulus regulus  
Populær i felten men åbenbart upopulær i notesbøgerne. Kun to har rapporteret Fuglekonger.
Et tyndt efterår med kun op til 25 mellem 22/9 - 27/11. Kom vi virkeligt igennem efteråret uden en eneste rigtig falddag.

DOFBasen:1998


1997:  Fuglekonge  Regulus regulus  
Almindelig ynglestand/strejffugl og meget almindelig trækgæst både for- og efterår. Ynglebestand vurderes at ligge i intervallet 50 - 300 par. Er vanskelig at optælle p.g.a. den spæde sang oftest overhøres i det tætte kor af fuglestemmer.
Direkte træk registreres sjældent i dag. Den største sæsontotal er helt tilbage fra 1974 med 147 trækkende. De største trækdage: 3/4 1974 35, 2/4 1974 23, 5/4 1974 16, 29/3 1974 14 og 14/4 1973 10 viser ligeledes, at arten ikke har den store appel til folk notesbøger i dag.
Store rasttal skal ligeledes tages med et gran salt: 27/10 1996 300, 21/10 1996 150, 1/10 1983 100 ude på selve spidsen, vrimlede med Fuglekonger overalt, 16/10 1988 100 og 17/10 1988 75. Disse tal fra Korshageområdet viser blot, at arten kan være yderst talrig især om efteråret.

1997: Ingen større tal rapporteret fra foråret. Største meldte rastkoncentration fra efteråret 14/10 45.

DOFBasen:1997


1996:  Fuglekonge  Regulus regulus  
Medens foråret passerede rimeligt upåagtet hen for denne art, så har desto flere bemærket de enorme efterårskoncentrationer. På spidsen var der til tider et sandt mylder: 21/10 150, 22/10 100, 23/10 45, 25/10 30, 26/10 30, 27/10 300, 28/10 40, 29/10 40 og 31/10 25. Det store fald bemærkedes også på en enkelt anden lokalitet: 23/10 45 Dybesø. I alt er der indrapporteret lidt over 1100 Fuglekonger.

DOFBasen:1996


1995:  Fuglekonge  Regulus regulus  
En enkelt trækobs: 14/4 5 SV busk-indtræk Korshage.
Største rastkoncentration: 25/4 50 Korshage.

DOFBasen:1995


Fuglekonge  Regulus regulus  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 25 11 2 8 2 4 1 17 16 15 18 119
MaxRst 10 8 1 4 2 3 3 2 15 10 8 7 15
Nobs 23 20 8 10 3 5 3 4 16 29 9 20 150
Ndag 17 16 8 9 3 5 3 4 15 20 8 16 124
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 27 3 7 20 4 2 2 3 22 21 22 133
MaxRst 15 5 6 12 3 2 1 2 3 15 10 10 15
Nobs 32 18 36 25 8 11 1 6 18 21 27 27 230
Ndag 24 14 22 21 6 9 1 6 16 20 22 21 182
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 12 5 9 6 2 5 37 34 69 29 14 230
MaxRst 7 12 5 9 3 3 3 20 15 30 10 5 30
Nobs 19 13 29 17 18 8 6 13 23 26 28 31 231
Ndag 19 12 22 14 17 7 6 13 20 19 24 21 194
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 8 9 15 5 2 10 4 2 17 109 28 8 217
MaxRst 5 8 9 12 3 10 2 8 8 45 10 7 45
Nobs 22 15 23 39 9 9 6 14 21 28 27 23 236
Ndag 16 12 20 26 8 9 5 13 18 20 22 20 189
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 14 7 23 2 6 3 3 1 41 27 14 141
MaxRst 10 7 15 6 6 2 2 7 5 30 10 12 30
Nobs 19 18 18 33 23 5 8 7 17 26 23 15 212
Ndag 17 16 16 21 17 5 8 7 16 19 19 15 176
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 54 5 8 1 2 18 2 49 57 2 198
MaxRst 11 5 25 2 7 3 2 12 7 20 30 10 30
Nobs 31 7 26 19 21 6 2 11 18 34 34 17 226
Ndag 25 7 24 16 17 6 2 10 18 23 21 17 186
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 19 8 4 2 3 1 24 85 17 10 173
MaxRst 6 6 3 2 7 4 5 3 17 45 15 15 45
Nobs 15 17 13 14 6 5 5 11 24 47 33 27 217
Ndag 13 17 11 13 6 5 5 11 19 23 26 25 174
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 23 1 22 11 10 2 1 1 124 24 4 223
MaxRst 10 2 16 12 6 3 2 2 5 55 20 5 55
Nobs 20 8 22 28 16 3 3 5 17 40 28 20 210
Ndag 15 7 16 18 13 3 3 5 17 25 22 18 162
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 2 8 5 3 4 1 10 64 39 2 145
MaxRst 5 3 5 3 12 4 2 5 10 30 15 10 30
Nobs 8 6 13 13 13 8 3 4 24 37 27 18 174
Ndag 7 6 10 12 12 6 3 4 22 23 22 16 143
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 31 18 5 6 6 1 11 65 5 5 153
MaxRst 10 10 7 8 4 2 1 2 10 18 10 5 18
Nobs 20 10 27 19 12 6 1 5 14 48 16 8 186
Ndag 18 9 22 16 10 6 1 5 13 26 13 7 146
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 9 10 37 11 4 3 1 1 5 91 24 12 208
MaxRst 4 5 30 20 2 2 1 1 7 28 15 12 30
Nobs 14 15 23 6 6 5 1 2 10 34 33 17 166
Ndag 11 13 19 5 5 4 1 2 9 20 23 16 128
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4 7 6 3 1 52 35 1 113
MaxRst 4 4 3 5 1 2 1 2 4 35 20 2 35
Nobs 7 9 5 8 1 2 1 1 1 14 22 3 74
Ndag 7 8 5 8 1 2 1 1 1 13 17 3 67
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··18

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 10 4 47 107 38 206
MaxRst 3 2 45 2 2 2 1 55 22 1 55
Nobs 8 3 13 4 2 3 1 30 9 1 74
Ndag 7 3 9 4 2 2 1 17 7 1 53
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ··21 12·· ···· ···· ···· ··19

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 18 2 12 7 6 93 138
MaxRst 5 2 8 4 2 6 60 2 2 60
Nobs 7 1 12 9 2 9 15 1 2 58
Ndag 6 1 8 8 2 6 13 1 2 47
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··21 18·· ···· ···· ··24

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 3 27 1 4 50 22 9 123
MaxRst 2 6 12 25 1 1 5 50 16 9 50
Nobs 5 5 7 15 3 1 2 6 5 4 53
Ndag 4 5 4 12 3 1 2 6 3 4 44
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ··28 15·· ···· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 4 7 5 1 24 84 18 145
MaxRst 2 4 5 4 1 20 50 15 50
Nobs 1 1 8 3 1 3 20 7 44
Ndag 1 1 6 1 1 3 9 7 29
Fænologi 01·· ···· ···· ··01 08 22·· ··28 04··21

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 6 3 1 10 1 24
MaxRst 3 5 5 1 10 1 10
Nobs 1 2 4 1 1 1 10
Ndag 1 2 4 1 1 1 10
Fænologi 21 18·· ···· ··09 18·· ··12

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 42 1 200 3 20 267
MaxRst 2 40 1 200 70 20 200
Nobs 3 5 1 1 12 2 24
Ndag 3 5 1 1 10 2 22
Fænologi 24·· ··30 13·· ···· ···· ··20

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 26 2 1 246 278
MaxRst 1 1 25 25 1 100 100
Nobs 2 1 5 3 1 6 18
Ndag 2 1 4 3 1 4 15
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ··01 09··29

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 4 1 1 40 12 59
MaxRst 1 1 1 1 30 12 30
Nobs 1 4 3 2 4 3 17
Ndag 1 2 3 2 2 3 13
Fænologi 12·· ··15 16·· ··05 19·· ··03

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 4 5 4 1 2 2 18
MaxRst 2 1 2 3 1 2 2 3
Nobs 2 1 8 6 3 1 1 22
Ndag 2 1 8 6 3 1 1 22
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ··10 28 19

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 5 2 1 14 2 5 91 120
MaxRst 2 1 4 2 2 6 50 1 50
Nobs 4 2 1 10 2 1 3 8 2 33
Ndag 4 2 1 7 2 1 3 7 2 29
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ··10 21·· ···· ··16

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6
Total 46 21 58 25 250 5 405
MaxRst 30 15 30 56 1 10 50 100 60 20 100
Nobs 7 7 22 9 2 3 12 25 27 14 128
Ndag 6 7 15 9 2 2 6 12 16 12 87
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··19 29·· ···· ···· ···· ··28art/13140.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1