Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:13490

Sangere - Mejser

Broget Fluesnapper Ficedula hypoleuca eu13490

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Fåtallig Sommer: Sjælden Efterår: Tilfældig

Fotos


Broget Fluesnapper

Diagrammer


<

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  

DOFBasen:2024


2023:  Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 24 1 1 1 27
MaxRst 7 1 1 1 7
Nobs 41 3 1 1 46
Ndag 23 3 1 1 28
Fænologi 01·· ···· ··01 01

2022:  Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 15 2 1 19
MaxRst 1 6 2 1 6
Nobs 4 23 6 1 34
Ndag 4 13 6 1 24
Fænologi 18·· ···· ··06 13

2021:  Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 20 4 26
MaxRst 1 4 1 2 4
Nobs 2 18 1 4 25
Ndag 1 12 1 4 18
Fænologi 30.. …. ..10 21..30

2020:  Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 14 2 17
MaxRst 2 4 1 4
Nobs 9 27 3 39
Ndag 6 17 3 26
Fænologi 23.. ..31 23..31

2019:  Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca 

Bred ankomst 22/4 med 3 fugle fra 3 forskellige lokaliteter. Stadig krise art på Korshage med blot 15 fugle i perioden 22/4 - 19/5, bedste dag så sent som 18/5 4. Betydelig mere positive tendenser på ynglefuglefronten, idet tre rapportører har haft formodede ynglefugle på deres matrikel - dog kun 1 sikkert ynglefund.
Stadig ekstrem få om efteråret: 15/8 1 Korshage var eneste obs.

21/8-2020 LB
 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 12 22 6 1 41
MaxRst 1 4 2 1 4
Nobs 14 20 7 1 42
Ndag 7 13 6 1 27
Fænologi 22.. …. ..30 15

2018:  Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  
Første ganske sikre ynglefund i årtier! Ynglefundet var fra Højsandet og skyldtes, at en ornitolog (KB) regelmæssigt opholdt sig i og gennemkørte området på cykel.
Den primære trækbølge ultimo april/primo maj bragte 12 fugle: markant ind 28/4 med 7 heraf 3 (2 han, 1 hun) Højsandet og 4 (3 han, 1 hun) Korshage. 29/4 1 hun, 30/4 1 han og 1/5 2 han Korshage, samt 2/5 1 han Dybesø.
Herefter ingen observationer før 14/5 og resten af perioden blev fuldstændigt domineret af syngende hanner: Korshage: 14/5 1, 22/5 – 26/5 6. Desuden 21/5 1 Rørvig By og 1 Skansehage, 22/5 1 Nørrevang, 26/5 1 Plantagen og 1 Dybesø samt 2/6 1 Rørvig Lyng.
Også fra Højsandet med tilgrænsende gamle sommerhusgrunde var der usædvanlig høj aktivitet af syngende hanner. 14/5 3 syng, 16/5 1 syng og 20/5 1 syng han dækkede 4 individer. Fortsat 28/5 og 2/6 1 syng han fra samme sted (H.P.vænget), og her blev så 5/7 observeret 1 hun med føde i næbbet. En af de mange kasser i sommerhusbæltet op til Højsandet må have været besat af et ynglepar!
Med 12 fra primærtrækket og 17 fra den senere gruppe i alt 29, men ingen fra efteråret.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 19 1 1 29
MaxRst 3 3 1 1 3
Nobs 5 15 1 1 22
Ndag 3 12 1 1 17
Fænologi 28.. …. …. ..05

2017:  Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  
Arten følger Løvsanger på trækket, og årets store bølge af Løvsanger blev da også ledsaget af en del Brogede Fluesnappere i perioden 29/4 – 12/5.
Ankom med et brag 29/4 12 på denne generelt store falddag, flest 7 Korshage. 30/4 8 spredt på flere lokaliteter. Fra 1/5 – 12/5 i alt 42 fugle flest 8/5 12 og 9/5 13. De sidste 2 dage i hård nordøstenvind med 5 + 4 alene ved Dybesø. Antallet er korrigeret for en enkelt lidt stationært syngende han 30/4 – 6/5 Højsandet.
Gik så helt ned efter 12/5, hvor der kun blev noteret yderligere én fugl: 27/5 1 syngende han Rørvig Lyng. Forår i alt: 61. Sommer og efterår: Nul.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 20 43 63
MaxRst 7 4 7
Nobs 9 26 35
Ndag 2 10 12
Fænologi 29.. ..27

2016:  Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  
Forår 29 (28 30/4 – 30/5 + 13/6) og efterår 1 (4/9) = 30 individer på et år. For 3. år hænger vi fast med en årstotal under 50. I lighed med Løvsanger bidrog vejrsituationen ultimo april til en lav total. Frem til 11/5 tavse rastende fugle, fra 14/5 mest syngende hanner, flest 19/5 3 Højsandet. En han sang ved Dybesø i min. 6 dage og sidst 30/5. Herefter kun 1 iagttagelse sene 13/6 ved stærekasse, Højsandet. Ingen yderligere information herfra. Yngleinteresserede hanner optræder således stadigvæk. Hanovervægt betydelig (også med forbehold for højere registrering): 21 mod 7 hunner.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 29 1 1 34
MaxRst 2 3 1 1 3
Nobs 2 24 1 1 28
Ndag 1 19 1 1 22
Fænologi 30.. …. ..13 04

2015:  Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  
År med 16 (seksten) individer – 15 forår og 1 efterår. En art med kritisk bestandsudvikling + kronisk vestenvind i forårets topperioder, og så skal det gå ret galt. En grim bundrekord for hele året.
De 15 forår 21/4 – 27/5 var 7 ultimo april og 8 i maj. Korshage: 21/4 1, 25/4 1, 28/4 1, 29/4 1 og 11/5 1 alle hanner. Højsandet: 29/4 2 han og 1/5 – 2/5 1 hun. Søndervang: 30/4 1 han. Nørrevang: 5/5 1 hun. Dybesø 9/5 2 (han + hun). Endelig 19/5 – 11/6 1 syng han Hovvig, der som den eneste var territorial i en periode fra området nord for det nordlige tårn omkring sommerhusgrunde med kasser. Hun ikke set, så regnes for enlig han.
Efterårets enlige: 28/8 1 rast Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 8 1 1 17
MaxRst 2 1 1 1 2
Nobs 6 8 1 1 16
Ndag 5 7 1 1 14
Fænologi 21.. …. ..11 28

2014:  Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  
Ankom helt efter tradition med Løvsanger-toget 25/4 med 4 fugle. 2014 blev uden gedigent fald, aldrig over 5 fugle (11/5).
Korshage 25/4 – 16/5 i alt 23 med 18 hanner og 4 hunner (og 1 uoplyst). Flyndersø 25/4 1 han. Dybesø: 11/5 3 (2 han, 1 hun). Hovvig 3 (2 han). Eneste sene forekomst med lidt yngletilløb: Nørrevang 24/5 – 9/6 1 han syngende ved kasse og 28/5 både han og hun ved kassen. Men så døde efterretningerne ud.
Året kan således gøres op til 32 individer – endnu engang med voldsom handominans (24 hanner, 6 hunner, 2 uoplyst). Efterår i gabende 0. Enkelt optræk til yngleforsøg med syngende han gennem 17 dage, men kun kort besøg af hun. Krisen kradser – arten hårdt ramt, og ynglevillige hunner søges i den grad!
Lille Fluesnapper i 0 efter 4 år i træk med observationer. Ingen nåede til databaserne, selvom der var mundtlige efterretninger om en enkelt fugl.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 10 23 3 36
MaxRst 3 4 1 4
Nobs 5 16 3 24
Ndag 4 11 3 18
Fænologi 25.. …. ..09

2013:  Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  
61 forårsfugle, falddag med 19 og lidt sene hanner er et fint år i nyere tid. Forløbet blev:
18/4 – 22/4 4 enkeltfugle. 26/4 blev årets falddag med 19 fugle, heraf 11 Korshageområdet og 4 Slettermosegård. Disse 19 er såmænd største fald set i de 13 år siden 2000. April i alt 25.
I maj igen mindre fald 4/5 8 Korshage i skovbaglandet. I forbindelse med Grå Flue dramaet på Højsandet 8/5 sås 3 Brogede. I maj i alt 34 og primo juni 2 (nye). Stationære syngende hanner ved kasser var 18/5 – 31/5 1 Rørvig Lyng og 28/5 – 6/6 1 Korshage ved Fjordglimt. Men efter 6/6 var det slut.
Fortsat dominans af hanner. De 61 forårsfugle fordeler sig: 41 han – 16 hun – 4 uspecificerede. Der var måske især mangel på hunner til de hanner, der sang fra fin habitat og indflytningsklar kasse? Er det tilfældigt der ikke har været et fald i maj i årevis domineret af hunner?
Efterår blev en enkelt dag : 25/8 3 Højsandet og 1 Flyndersø. Året kan således opgøres til 61 + 4 = 65.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 25 36 3 4 68
MaxRst 11 7 1 3 11
N 11 23 3 2 39
Fænologi 18.. …. ..06 25

2012:  Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  
Årssum: april 3, maj 45 og juni 3. I alt 51.
Kommer typisk ind med Løvsangertrækket. Ankomst 20/4 1 han Højsandet (KB), næste 29/4 og 30/4 1 han Korshage.
Topdagen kommer 1/5 i alt 15: 7 (6 han, 1 hun) Korshage, 1 han Nørrevang, 1 han Nakke Nord, 6 (5 han, 1 hun) Hovvig. Næste er 3/5 5 han Korshage.
11/5 igen top med i alt 11 fordelt på 8 (4 han, 4 hun) Korshage og 3 (2 han, 1 hun) Dybesø.
Herefter ikke over 1 - 3 fugle, alle nævnt:
5/5 3 alle han (Søndervang, Dybesø, Korshage), 6/5 2 han Nørrevang, 7/5 og 8/5 1 han syng Dybesø, 10/5 1 han Korshage og 1 hun Flyndersø, 15/5 1 han og 1 hun Korshage, 16/5 1 hun Korshage, 18/5 og 20/5 1 syng han Korshage.
I juni 6/6 1 han Grønnehaveskov, 11/6 1 Dybesø og 13/6 1 syng han Skansehage.
Meget få skønnes at være gengangere – et forår med ca. 47 individer. Lignede f.eks. mønsteret i 2010 og atter en udtalt dominans af hanner. De fleste fugle blev erkendt visuelt. Hannerne har kun en moderat øget registreringschance i forhold til hunner. Hun-domineret træk senere i maj ikke set i mange år. I år kan man argumentere med, at det var langt mere gunstigt vejr til fald i starten af perioden end senere i maj, men det er nu lidt påfaldende.
Det er fint at få både køn og nøjagtig stedsangivelse på disse fugle. Og smertensbørn!

DOFBasen:2012


2011:  Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  
Året bød på 22 fugle – april 4, maj 7, juni 0, juli 0, august 10 og september 6. Lige mange forår og efterår. Skrantende optræk til yngleforsøg, men igen opgivet og forladt.
Kom ind til ventet tid ultimo april, men uhyre fåtalligt: 21/4 1 han Korshage, 22/4 1 han Nørrevang, 22/4 - 24/4 1 han Rørvig Lyng (syngende), 23/4 1 han Hovvig.
Fortsætter i maj med utroligt få fugle. 5/5 1 han Korshage, 11/5 4 Korshage – han+hun Myntestien og han+hun Wiebrandts Mose. Formodentlig samme han set ved Myntestien 13/5 og 14/5. Herefter 18/5 1 Korshage og 20/5 - 12/6 1 han Hovvig syngende, årets mest standhaftige.
Vi ved jo godt den rasler ned, men 11 (elleve) på forårstræk er godt nok få fugle.
Efterårets 11 fugle er så til gengæld en positiv variation: 16/8 1 Rørvig, 24/8 3 Hovvig, 25/8 1 Hovvig, 31/8 - 1/9 5 siden 6 Korshage – 1 han og 5 hun/1k.

DOFBasen:2011


2010:  Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  
Årssum 56 - april 16, maj 38 og september 2.
Kommer pænt ind med Løvsanger sidst i april med ankomst 25/4 3 Korshage og 29/4 10 Korshage blev årets bedste dag.
I alt tale om 48 individer, de 46 set under forårstrækket 25/4 - 27/5. 2 set efterår.
Høj andel hanner – af 46 forårsfugle er de 37 hanner. En af årsagerne er, at arten primært ses i tidlige bølger, mens de senere hun-dominerede maj-fald slet ikke manifesterer sig.
Selvom der er set Broget Fluesnapper på hele 9 lokaliteter dominerer Korshage med 33 fugle.
Lige før ankomst blev 10 kasser opsat på strategiske Broget Flue-habitater. Invitationen dog ikke modtaget i år. I det hele taget var arten væk efter 27/5, så endnu engang var der ikke antydning af et come-back som ynglefugl.
Forløb på de enkelte lokaliteter: Gode stedbeskrivelser gør at de 33 Korshage-fugle næsten kan tælles individuelt. Efter indryk med 14 fugle i slut-april sås ret få majfugle indtil lille top 10/5 8. Sidst i maj et par syngende hanner, men ikke mange hunner at gå efter og 27/5 lukkes. Dybesø 2.
Hovvig 3. Nakke Hage 1. Rørvig Bugt 1. Nakke Lyng 2. Søndervang 1. Rørvig Lyng 1. Højsandet 2.
Efterårets 2 fugle sad 5/9 1 Højsandet og 19/9 1 Korshage.

DOFBasen:2010


2009:  Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  
Kun 36 rapporter – april 3, maj 31, juni 0, juli 0, august 1 og september 1. Når vi reducerer til skønnet antal individer når vi helt ned på 25.
13/4 1 han Nørrevang (NHV) er en rekordtidlig ankomst og ny fænologidag for denne art. Sidste 10 år er alle ankomstdagene inden for kun 5 dage: 24/4 – 28/4. Så det er en ganske markant begivenhed. ”Regelen” om at Broget Fluesnapper kommer med Løvsanger holder endnu engang – ankomsten er i den periode, hvor et usædvanligt tidligt Løvsanger-inflow fandt sted.
Nr.2 er først 30/4 1 han Korshage. Enkelte dage med 1 fugl frem til 10/5 6 (4 han, 1 hun, 1 kaldende) som er det nærmeste, vi kommer et egentligt trækfald. 13/5 2, 14/5 3 og så kun 2 fugle til sluttende med 22/5 1 hun.
Broget Fluesnapper - Største fald/forår 1978 - 2009, bemærk at data mangler for 1983
- Figur 1.
Mest bemærkelsesværdigt er, at de sidste 10 år slet ikke har budt på 2-cifrede fald!
Årsager:
1. Bestanden af trækkende Broget Fluesnapper er gået slemt tilbage.
2. Meteorologiske forhold – varierer faldet fra år til år. Kan ikke udelukkes at tendens til klimatisk ændring med mere tørre, højtryksprægede forår også har indflydelse.
De største fald ligger i øvrigt medio maj og ikke i første han-dominerede bølge ultimo april - primo maj. Største så sent som i 1996, den legendariske 21/5-96 med 64 Brogede og 1 Hvidhalset Fluesnapper.
Optræder i år på yderligere 4 lokaliteter. Dybesø: 8/5, 15/5 og 19/5 1 han. Nørrevang: 12/5 2 (han, hun) ved redekasse – banker altså stadigt lidt på som ynglefugl, men eneste rapport fra stedet og fuglene ser ud til at have opgivet. Hovvig: 13/5 1 han og 23/5 1 han. Endelig 31/5 1 han synger Højsandet.
Slet ingen observationer juni og juli. 2 fugle på nedtrækket: 23/8 1 Rørvig og 5/9 1 Højsandet.
Samlet vurderes at 25 Brogede Fluesnappere er registreret i 2009. Det er meget få fugle (og svarer til sidste år). Selvom nogle fugle synes at hænge lidt, er der stadig ingen bevis på, at arten har ynglet de sidste mange år. Fortsat en art i krise.
Det bemærkes at Ficedula-kollega Lille Fluesnapper i år får et 0-år efter 3 positive år i træk.
 Broget Fluesnapper, største fald forår 1978-2009

DOFBasen:2009


2008:  Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  
Plejer at deltage i større løvsangerfald, men skuffer med få fugle. 25/4 1 Korshage (LB) markerer ankomst, men følges kun af 26/4 2 (han, hun) Dybesø og 27/4 1 han Korshage i april. Og det fortsætter tyndt i maj: 1/5 2 (han, hun) Hovvig og 3 (han, han/hun) Korshage er årets bedste dag med beskedne 5 fugle. Kun yderligere 8 meldt fra Korshage resten af maj. Desuden er der 8/5 1 Rørvig, 18/5 1 Rørvig Lyng og 23/5 1 Flyndersø. Og på et interessant tidspunkt 30/6 1 hun Østerlyng.
Ved Dybesø interessant aktivitet ved redekasse. 18/5 - 5/6 meldes om en ofte syngende han, men også en hun fra lokaliteten NV for Dybesø, der således har holdt fugle siden 26/4. Hunnen dog kun set ved kasse på en enkelt dag. Må betegnes som et yngleforsøg. Sidste år var der en langtidssyngende 2k han ved en anden kasse, så et comeback for den tilsyneladende forsvundne ynglefugl er altså inden for mulighederne. Er der decideret basis for opsætning af strategisk placerede kasser?
Efterår byder på 6 fugle: 12/8 2 Korshage, 10/9 1 Flyndersø + 2 Hovvig og en ganske sen 20/9 1
Korshage i egene ved kolonierne.
Kun modtaget 39 rapporter. Der regnes totalt med 21 forårs- og 6 efterårsfugle, i alt kun 27 individer.

DOFBasen:2008


2007:  Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  
Større broget (i dobbelt forstand) materiale – med interessante tendenser! Ved simpel sammentælling 61 observationer med 55 i maj og 6 i juni – dog med visse gengangere:
Reglen om at første Brogede Fluesnappere falder ned med første egentlige løvsangerbølge holder igen – i år først primo maj - 4/5 i alt 4 med 3 Korshage og 1 Dybesø er ankomstdagen. Sidenhen hele 21 dage med Broget Fluesnapper inden sidste fugl 10/6 med følgende forløb:
5/5 1 Korshage, 6/5 1 Flyndersø, 10/5 og 11/5 3 Korshage, 12/5 1 Korshage, 13/5 4 fugle med 2 Korshage, 1 Flyndersø og 1 Nykøbing. 14/5 5 fugle med 3 Korshage og 2 Flyndersø. 15/5 4 Korshage, 16/5 3 Korshage – de 2 (han og hun) ved redekasse ved Fjordglimt! Hunnen forsvinder men hannen – en 2k-fugl – synger vedvarende frem til månedsskiftet maj/juni og rapporteres jævnligt. Flere dage dog yderligere fugle: 25/5 4 Korshage, 25/5 2 Korshage, 26/5 2 Korshage, 1 Flyndersø/Dybesø, 28/5 2 Korshage – sidste fugl 2/6.
Hovvig: 17/5 1, 28/5 1 og igen 5/6 - 10/6 1 han der ligeledes hævdede territorium ved en redekasse.
2 lokaliteter derfor med optræk til, at arten igen kunne yngle på halvøen – begge med fremragende habitat. Arten havde tidligere sit hovedområde i baglandets ekstensive sommerhusområde og i Troldeskoven. Hvorvidt arten stadig gemmer sig her som ynglefugl kan ikke udelukkes, men savner indtil videre dokumentation.
Absolut pænt gennemtræk – når der korrigeres for stationære fugles andel af materialet skønnes ca. 45 individer at være repræsenteret i årets materiale. Et ganske godt fluesnapperår for alle 3 arter og 2008 afventes med spænding.

DOFBasen:2007


2006:  Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  
Dumper ned 26/4 3 Korshage (EVR) - den ene voldte lidt problemer… „mulig hybrid hvidhalset/broget“. 29/4 1 Hovvig. I maj 3/5 4 Korshage, 4/5 1 Korshage, 6/3 3 Korshage, 7/5 2 Nykøbing, 9/5 6 Korshage og 1 Plantagen, 13/5 11 Korshage-Flyndersø, 19/5 3 Korshage og sidst 21/5 1 ihærdigt syngende han Korshage ved redekasse. I alt 36 fugle - det er samme niveau som sidste år og i de nye tider et hæderligt resultat. Og én fugl(e) gjorde i hvert fald et forsøg på at genskabe fordums storhed som ynglefugl.

DOFBasen:2006


2005:  Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  
Ses sparsomt på trækket i perioden 24/4 til 26/5 og kun med 18 eksemplarer i alt.
Ankomst 24/4 1 han Hovvig (PG), 30/4 8 Korshagearealet er årets absolutte fluesnapperdag.
I maj 8/5 1, 13/5 1, 19/5 2, 22/5 1, 25/5 3 og 26/5 1 alle Korshage – 26/5 bliver sidste dato i 2005.
Også i år passer reglen om, at arten på træk ofte følger Løvsanger: Dårligt løvsangerår er dårligt år for Broget Fluesnapper. Oven i artens kroniske og kritiske nedgang i træktal og forsvinden som ynglefugl bliver det et nyt meget lille år.
(Bemærkes at Lille Fluesnapper for 4. år i træk ikke blev set i 2005)

DOFBasen:2005


2004:  Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  
Der var løvsangerfald 28/4, og det skulle give en chance for Broget Fluesnapper på første trækbølge og ganske rigtigt: 28/4 6 (5 han, 1 hun) Korshage (JB). Fortsætter 29/4 med 1 Nykøbing, 3 Korshage, 1 Slettemosegård og 1 Hovvig (hanner) samt 1/5 12 (10 han, 2 hun) Korshage og 2/5 5 Korshage/Langesømosen (2 hanner, 3 hunner). Dermed 27 fugle i et primært fald, som altså stadigt kan lade sig gøre hos denne art, hvis tilbagegang ofte er diskuteret og blandt andet sat i relation til, at arten ikke rammer insektmaksimum i ungetiden på grund af den generelle opvarmning. De næste 5 dage er der 5 fugle, og 17/5 er 1 han Rørvig årets sidste! Årstotal 34.
Hermed må det konstateres som et faktum, at denne art er uddød som ynglefugl på Rørvighalvøen inden for de sidste år. Trist!
(Lille Fluesnapper er for 3. år i træk på 0 og status som næsten-årlig er begravet)

DOFBasen:2004


2003:  Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  
26/4-19/5 i alt 15 fugle (12 hanner og 3 hunner).
1.fuglen Dybesø (EVR) og i øvrigt er alle fra Korshagearealet fraset 1 fugl fra Hovvig. Ikke én dag over 2 expl. Kronisk bekymring for denne art der i 2003 må noteres for det hidtil tyndeste år med et meget lille antal trækfugle, selvom der selvfølgelig her er store naturlige fluktutationer. Kommer f.eks. ofte paralelt med Løvsanger der også i år havde usædvanligt små fald.
Har denne art nået det forudsigelige punkt, hvor den er er uddød på halvøen?
(Den generelle fluesnapper-krise gælder også sjældenheden Lille Fluesnapper der for andet år i træk udkommer med 0 og dermed også er i færd med at skrive negativ historie).

DOFBasen:2003


2002:  Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  
Lander til normal tid: 27/4 2 Hovvig. Bliver til 3 i april og 28 fugle i maj, hvor der er pæne i alt 18 obsdage men ingen over 4 expl. således, at det blev (endnu) et år uden fluesnapperfald. Kæmpehul frem til 27/8 2 Korshage som er identisk med efterårstrækket. Årstotalen lander på 33 - forbliver fåtallig.
Der mangler en art mellem de 2 fluesnappere - efter 24 år med Lille Fluesnapper kom så ikke uventet det år hvor vi endte på 0!

DOFBasen:2002


2001:  Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  
27/4 1 dukker op Søndervang, 28/4 3 på Korshage og rapporteres herefter frem til 29/5 1 han syngende ved gl. fugletårn, Hovvig. Højeste dagsnotering bliver 4 og i alt har vi hørt om 42 Brogede Fluesnappere fordelt april 15 og maj 27. Deltager i den almene, kroniske fluesnapperkrise.

DOFBasen:2001


2000:  Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  
Har, om end under fordums storhed, klaret sig lidt pænere end sidste år: 40 iagttagelser er modtaget med månedsfordeling: april 16, maj 30, juni 1, juli 1, august 1 og september 1. Ankomst 21/4 2 Korshage, 28/4 ses 6 fugle (5 Korshage, 1 Hovvig), i maj topper 6/5 8 (4 Korshage, 4 Hovvig) og 7/5 7 Korshage. De 3 sommermåneder overlever på HVR's Østerlyngfugl(e), efterårsrast består af én fugl: 17/9 1 Hovvig.

DOFBasen:2000


1999:  Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  
Her rapporteres opmuntrende 107 forårsfugle - 25/4 1 han Korshage er første, øvrige 106 er fra maj. De store dage er 11/5 - 16/5 med 10, 13, 31, 11, 7 og 11, dvs største rasttal blev 13/5 31 (15 han og 16 hun). Korshageområdet står for langt hovedparten af fuglene.
Efteråret tegnes af beskedne 20/8 3 Korshage og 12/9 1 Dybesø.

DOFBasen:1999


1998:  Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  
Det blev til 59 forårsfugle (april 15, maj 42, juni 2) og 1 efterårsfugl (6/9 1 Korshage). Ankomst: 25/4 1 2K han Skansehage og 1 hun Rørvigvej 102, 26/4 7, 28/4 1 og 30/4 5 Korshage. I maj 2/5 6 og i den normale topperiode medio maj 16/5 5 Korshage og 19/5 6 Nykøbing Nord. 4/6 2 syng Nykøbing Nord er ynglefugle.

DOFBasen:1998


1997:  Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  
Fænologi: (15/4) 25/4 - 11/9 (29/9)
Almindelig yngletrækfugl og trækgæst om foråret, men i skarp modsætning hertil meget sjælden trækgæst om efteråret. Ynglebestand vurderes at ligge i intervallet 50 - 250 par. Mest almindelig i sommerhusområderne.

Ankomst 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
Mediandato 1/5 4/5 22/4 25/4 24/4
Gennemsnit 2/5 1/5 22/4 27/4 24/4

I 1970'erne lå ankomstdatoen i perioden 30/4 - 9/5. I 1981 registreredes vores tidligste 15/4 og siden har ankomstdatoen, bortset fra 1990 og 1991 altid ligget i april. Der er dog en tendens til at ankomstdatoen igen er på vej tilbage mod maj måned.
Direkte træk registreres sjældent. I 1974 noteres 6 fugle i løbet af foråret.
De største rasttal fra Korshageområdet: 14/5 1979 62, 11/5 1978 53, 10/5 1988 50, 21/5 1995 50 og 13/5 1978 43.

1997: En enkelt lyspunkt i aprils småfuglemørke: 26/4 2 - 3 Korshage og 1 Nykøbing. De næste set 1/5. Dage med mindst 5 fugle Korshage: 3/5 5, 8/5 7, 9/5 6 og 24/5 5. Ingen bogført efter 19/6!

DOFBasen:1997


1996:  Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  
En rimelig forekomst sidst i april afløstes af en lang pause inden det store fluesnapper-rykind. Aprilobs: 22/4 1 Korshage, 23/4 1 Korshage, 27/4 1 Østerlyng, 28/4 4 Korshage og 3 Højsandet samt 30/4 1 Østerlyng. Majforløbet indtil kulminationen: 1/5 4 Korshage, 3/5 1 Korshage, 5/5 1 Korshage, 8/5 1 Korshage, 9/5 1 Nykøbing, 13/5 2 Korshage, 14/5 2 Korshage og 2 Dybesø, 17/5 2 Korshage og 2 Østerlyng, 18/5 4 Korshage, 1 Hovvig og 2 Nykøbing, 19/5 2 Korshage, 20/5 3 Korshage og 1 Nykøbing, 21/5 50 Korshage, 4 Højsandet, 9 Hovvig og 1 Nykøbing samt 22/5 10 Korshage, 5 Højsandet og 4 Nykøbng. Alt i alt mindst 146 forårsfugle.
Egentlige efterårsiagttagelser hænger ikke på træerne, blot denne: 25/8 1 Korshage.

DOFBasen:1996


1995:  Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  
Kun få april obs: 24/4 han + hun Korshage, 29/4 1 Hovvig, 30/4 2 han + 1 hun Korshage og 4 han Nørrevang.
I maj 17 obsdage på Korshage med i alt 47 fugle med max: 2/5 7, 11/5 3 han + 2 hun, 15/5 4 han + 1 hun og 16/5 2 han + 4 hun. Eneste øvrige tal på over 5: 12/5 3 han + 3 hun Højsandet.
Efteråret „oppede sig“ med „hele“ 3 obs: 8/8 1 og 23/8 1 begge Østerlyng samt 24/9 1 Korshage.

DOFBasen:1995


Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 15 2 1 19
MaxRst 1 6 2 1 6
Nobs 4 23 6 1 34
Ndag 4 13 6 1 24
Fænologi 18·· ···· ··06 13

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 20 3 25
MaxRst 1 4 1 2 4
Nobs 2 18 1 4 25
Ndag 1 12 1 4 18
Fænologi 30·· ···· ··10 21··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 21 2 26
MaxRst 2 4 1 4
Nobs 9 27 3 39
Ndag 6 17 3 26
Fænologi 23·· ··31 23··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 12 19 4 1 36
MaxRst 1 4 2 1 4
Nobs 14 20 7 1 42
Ndag 7 13 6 1 27
Fænologi 22·· ···· ··30 15

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 11 1 1 20
MaxRst 4 3 1 1 4
Nobs 6 19 2 1 28
Ndag 3 13 1 1 18
Fænologi 28·· ···· ···· ··05

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 15 30 45
MaxRst 7 5 7
Nobs 8 26 34
Ndag 2 10 12
Fænologi 29·· ··27

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 22 1 26
MaxRst 2 3 1 1 3
Nobs 2 24 1 1 28
Ndag 1 19 1 1 22
Fænologi 30·· ···· ··13 04

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 7 1 14
MaxRst 2 2 1 1 2
Nobs 6 9 1 1 17
Ndag 5 8 1 1 15
Fænologi 21·· ···· ··11 28

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 9 16 25
MaxRst 3 4 1 4
Nobs 6 16 3 25
Ndag 4 11 3 18
Fænologi 25·· ···· ··09

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 23 28 3 4 58
MaxRst 11 7 1 3 11
Nobs 11 24 3 2 40
Ndag 6 14 3 1 24
Fænologi 18·· ···· ··06 25

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 22 2 25
MaxRst 1 8 1 8
Nobs 3 21 3 27
Ndag 3 12 3 18
Fænologi 20·· ···· ··13

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 2 4 6 15
MaxRst 1 2 1 5 6 6
Nobs 6 8 7 4 1 26
Ndag 4 8 7 4 1 24
Fænologi 21·· ···· ··12 16·· ··01

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 10 9 2 21
MaxRst 9 8 1 9
Nobs 5 26 2 33
Ndag 5 14 2 21
Fænologi 25·· ··27 05··19

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 15 1 1 17
MaxRst 1 6 1 1 6
Nobs 2 15 1 1 19
Ndag 2 13 1 1 17
Fænologi 13·· ··31 23·· ··05

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 8 1 2 3 16
MaxRst 2 3 1 2 2 3
Nobs 3 19 2 1 3 28
Ndag 2 15 2 1 2 22
Fænologi 25·· ···· ··30 17·· ··20

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 11 11
MaxRst 5 1 5
Nobs 27 6 33
Ndag 18 5 23
Fænologi 04·· ··10

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 14 17
MaxRst 2 6 6
Nobs 5 18 23
Ndag 4 13 17
Fænologi 26·· ··21

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 9 1 10
MaxRst 6 4 6
Nobs 7 10 17
Ndag 4 7 11
Fænologi 24·· ··27

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 14 17
MaxRst 12 12 12
Nobs 7 9 16
Ndag 2 7 9
Fænologi 28·· ··17

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 3 4
MaxRst 2 2 2
Nobs 4 7 11
Ndag 3 6 9
Fænologi 26·· ··19

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 5 2 10
MaxRst 2 4 2 4
Nobs 2 19 1 22
Ndag 2 18 1 21
Fænologi 27·· ··29 27

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 9 2 11
MaxRst 4 3 4
Nobs 6 16 22
Ndag 4 11 15
Fænologi 27·· ··29

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 7 1 1 12
MaxRst 5 7 1 1 1 1 7
Nobs 8 12 2 1 1 1 25
Ndag 6 10 2 1 1 1 21
Fænologi 21·· ···· ···· ···· ···· ··17art/13490.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1