Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:13480

Indholdsfortegnelse

Sangere - Mejser

Hvidhalset Fluesnapper Ficedula albicollis eu13480

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Tilfældig Sommer: - Efterår: -

Årsrapporter


2024:  Hvidhalset Fluesnapper  Ficedula albicollis  

DOFBasen:2024


2023:  Hvidhalset Fluesnapper  Ficedula albicollis  

DOFBasen:2023


2017:  Hvidhalset Fluesnapper  Ficedula albicollis  (0, 3/3, 1/1)
6/5 1 2k han rast Dybesø (JB).
Set i det klassiske Fluesnapper-bælte langs vestbredden. Sås i 1 ½ meters højde og fik straks noteret det brede, hvide komplette halsbånd og meget hvidt i vingen. Brunsort glans i svingfjer som hos 2k. Svært urolig, rykkede opad og hurtigt frem nordøst langs søen gennem vegetationen og forsvandt.
I forbindelse med nordøstlige vinde sås i dagene 5/5 – 7/5 i alt 5 Hvidhalsede Fluesnappere på Sjælland. De nærmeste var et par også meget kort optrædende fugle ved Sjællands nordkyst. Det er kun vores fjerde Hvidhalsede Fluesnapper. Den er ikke nem her så langt mod vest.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 06

2001:  Hvidhalset Fluesnapper  Ficedula albicollis  (0, 3/3, 0)
1999: Fundet fra 15/5 blev efter første Juntagennemgang opfordret til „en kammeratlig samtale“ hos SU. Indsendt, og nu godkendt som RF´s 3. fund.

DOFBasen:2001


1999:  Hvidhalset Fluesnapper  Ficedula albicollis  (0, 2/2, 1/1)
15/5 1 hun Korshage i selskab med Brogede (BR, EVR). Godkendt af SU.

DOFBasen:1999


1997:  Hvidhalset Fluesnapper  Ficedula albicollis  (0 , 2/2, 0)
Tilfældig gæst, 2 forekomster:
1978: 10/5 1 han Trolleskoven
1996: 21/5 1 hun Langesømosen.
Optræder årligt i Østdanmark. 1996 blev det hidtil bedste år for arten med 20 fugle, i alt er der set 162 fugle i Danmark.

DOFBasen:1997


1996:  Hvidhalset Fluesnapper  Ficedula albicollis  (0, 1/1, 1/1)
21/5 1 hun Langesømose (LB, EVR, HVR, BV). Godkendt af SU. Vel nok årets “hit”.

DOFBasen:1996


Hvidhalset Fluesnapper  Ficedula albicollis  

1978:
10/5 1 Plantagen-F (LB),
i øvrigt eneste art der noteredes denne dag, hvor der ikke blev kigget ret meget på fugle.
Dette blot for at vise tilfældighedernes spil.
Iagttagelsen er godkendt af SU og er ny art for området.

DOFBasen:<1995art/13480.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1