Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:14370

Sangere - Mejser

Halemejse Aegithalos caudatus eu14370

Status


2010 - 2019: Vinter: Ret almindelig Forår: Ret almindelig Sommer: Fåtallig Efterår: Ret almindelig

Fotos


Halemejse

Diagrammer


* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Halemejse  Aegithalos caudatus  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 30 24 54
MaxRst 12 9 12
Nobs 11 13 24
Ndag 10 13 23
Fænologi 01·· ··29

2023:  Halemejse  Aegithalos caudatus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 15 22 13 54
Total 44 28 6 7 12 23 5 16 50 79 46 34 350
MaxRst 10 10 3 3 4 11 2 15 20 25 12 9 25
Nobs 18 12 16 8 11 8 4 12 16 17 17 10 149
Ndag 13 9 12 8 8 8 4 11 13 14 13 8 121
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2022:  Halemejse  Aegithalos caudatus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 15
Total 63 5 12 2 5 9 46 142
MaxRst 15 5 10 3 5 10 5 15 10 30 15 12 30
Nobs 16 21 19 6 9 10 3 14 16 23 15 18 170
Ndag 11 16 15 4 6 9 3 12 14 17 11 15 133
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2021:  Halemejse  Aegithalos caudatus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 29 29
Total 57 25 10 8 7 17 65 30 44 263
MaxRst 15 14 5 5 3 2 2 15 12 14 17 13 17
Nobs 29 20 51 32 11 1 1 10 13 25 18 11 222
Ndag 22 16 23 17 9 1 1 7 11 16 14 9 146
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2020:  Halemejse  Aegithalos caudatus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 14 18
Total 16 8 15 2 16 12 102 26 26 223
MaxRst 9 10 7 2 10 5 5 18 14 25 17 12 25
Nobs 9 17 27 20 21 3 1 11 9 30 28 24 200
Ndag 9 14 20 15 15 3 1 10 8 21 21 16 153
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2019:  Halemejse  Aegithalos caudatus  

Efterårstræk: 28/10 10 og 1/11 5.

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 5 15
Total 25 14 39 7 13 9 9 46 78 76 19 335
MaxRst 10 4 19 3 5 5 5 6 28 16 20 10 28
Nobs 8 11 17 10 9 1 3 4 8 14 30 10 125
Ndag 8 10 14 9 8 1 3 4 8 11 17 8 101
Fænologi 05.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..22

2018:  Halemejse  Aegithalos caudatus  
Største samling fra vinterflokkene 2/1 22 Hovvig. Vanlige spredte ynglepar rundt omkring. Fra trækket 8/4 1 Ø Korshage og 6/10 14 tf Korshage. Oktober bedste måned – 95 af brutto 462.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 14 15
Total 81 20 42 14 19 1 15 37 32 89 58 19 427
MaxRst 22 8 10 3 4 1 10 12 12 12 15 11 22
Nobs 12 5 11 8 8 1 2 8 7 11 10 3 86
Ndag 11 5 11 8 8 1 2 8 7 11 10 3 85
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..26

2017:  Halemejse  Aegithalos caudatus  
Igen aktiv på trækfronten: Forår 29, flest 1/4 15 tf Korshage og også 40 efterår, flest 11/10 25 tf Korshage. I øvrigt vanlig profil.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 15 25 15 69
Total 64 34 130 45 13 2 14 20 78 170 87 657
MaxRst 11 10 17 7 4 2 6 7 12 20 12 20
Nobs 13 5 25 11 6 1 6 9 18 26 16 136
Ndag 11 5 17 9 6 1 4 7 15 15 9 99
Fænologi 01.. …. …. …. ..27 15.. …. …. …. …. ..29

2016:  Halemejse  Aegithalos caudatus  
Årssum 687. Heraf 229 i oktober. Var sidste år pludseligt aktør i martstrækket. I år lykkedes det kun lige: 7/3 9 tf Korshage. Normalt år med ret små flokke i 1. halvår (9/1 7), noget større i efteråret (op til 9/9 19 Hovvig og 30/10 19 Korshage). Ynglefugle på 6 – 9 lokaliteter

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 5 1 15
Total 27 65 82 32 38 9 7 11 43 220 68 61 663
MaxRst 7 6 6 2 4 3 4 3 19 19 10 11 19
Nobs 11 23 24 19 22 5 2 6 9 31 13 11 176
Ndag 9 19 22 16 18 5 2 5 9 20 11 11 147
Fænologi 06.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2015:  Halemejse  Aegithalos caudatus  
Fik et gennembrud som deltager i mejsetrækket i hidtil uset omfang, hvilket høstede 2 trækrekorder.
Forårstræk: 8/3 – 4/4 98 fordelt marts 92 og april 6. Især 10/3 13 Ø, 11/3 50 Ø og 15/3 14 Ø Korshage er bemærkelsesværdige. Typisk kom de ret lavt ud, men tog så højde og forsvandt højt mod øst. Fine flokke og profiler med den lille runde musekrop og lange hale og det fine kald. Rekord for træksæson med 98 og dagsrekord 11/3 50 Ø Korshage.
Vinterens største registrering var 29/1 24 (14 + 10) Plantagen, og det store træk gav sig ikke udslag i større rasttal. Yngler sporadisk rundt omkring og meldt fra 8 lokaliteter i yngletiden inklusive par med 8 pull i Hovvig. Efterår forløb almindeligt med nogle flokdannelser op til 6/11 20 Hovvig.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 92 6 9 107
Total 67 25 126 19 42 18 12 48 55 113 100 5 630
MaxRst 24 6 6 4 13 6 6 20 11 15 20 4 24
Nobs 12 9 20 11 11 5 3 6 10 15 22 2 126
Ndag 11 9 14 8 9 5 3 6 10 13 19 2 109
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..21

2014:  Halemejse  Aegithalos caudatus  
Årssum = 409, der inkluderer de få racebestemte. Som vanligt poppede arten meget op i efteråret. Månederne september – oktober dækker således 182. Flokstørrelserne varierer efter årscyklus. Observationen 10/7 23 Nørrevang var en usædvanlig flok om sommeren, hvor der normalt kun er tale om familieflokke.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 16 35 30 13 19 4 23 11 82 99 44 11 387
MaxRst 8 5 7 2 4 2 23 5 24 23 15 6 24
Nobs 6 16 13 11 9 2 1 4 10 14 7 4 97
Ndag 5 12 12 10 9 2 1 4 9 10 7 4 85
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..27

2013:  Halemejse  Aegithalos caudatus  
Årssum = 466. De gode måneder var marts (65) og især oktober (178). Enkelte sikre ynglefund.
Optrådte som trækforsøgende i selvstændige små flokke eller i Blåmejsetog: Forår 6/3 – 16/4 i alt 30 og efterår 10/10 30 og 16/10 10. Fugle bestemte til de to racer inkluderet.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 17 40 70
Total 10 19 65 31 18 1 1 69 178 64 15 471
MaxRst 6 9 10 3 8 1 1 16 18 15 10 18
N 4 5 17 11 8 1 1 12 23 9 4 95
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. ..27 03.. …. …. ..29

2012:  Halemejse  Aegithalos caudatus  
Flittigt rapporteret til årssum på 373.
40% var fra årets første 2 måneder og kan være effekten af et solidt influx i oktober 2011, flest 19/2 23 Langesømosen. I øvrigt som vanligt flest i oktober - november, men ikke så overbevisende som sidste år. Gik ind i vinteren med relativt få fugle. Der kan findes 7 ynglepar i materialet, og arten blev meldt fra 14 lokaliteter.
Sumpmejse Poecile palustris
Ikke mindre end 257 rapporteret til årssummen. Nærmere studie af tallene viser dog, at antallet var det normale. 17 lokaliteter og helt overvejende mellem 1 og 4 fugle. Månedstallene er ret ensartede fraset effekten af ornitologers relative fravær fra skovene om sommeren. Ultra-standfuglen blandt mejser!

DOFBasen:2012


2011:  Halemejse  Aegithalos caudatus  
Ikke bare ovennævnte Papegøjenæb har eksotiske rødder – Halemejser har også et orientalsk præg med nærmeste slægtninge i Himalaya. Ikke uden grund populær og velrapporteret med årssum 233. Fordeling er: Januar 9, februar 16, marts 38, april 16, maj 6, juni 11, juli 0, august 0, september 3, oktober 68, november 44, december 22. Afspejler den typiske års-cyklus:
Vinterflokke ikke over 7-8, sidste vinterflok 14/3 7 Hovvig.
I foråret optrådte den på trækfronten: 4/4 3 tf, 1 SV og 9/4 3 tf Korshage – regnet for 7 fugle. De spredte ynglepar gik siden mere eller mindre under jorden om sommeren.
Vanligt inflow (østfra) i oktober-november, 3/10 10 og 25/10 10 Hovvig og 31/10 11 Korshage. November ikke over 20/11 10 Plantagen og i december årets største flok 20/12 18 Hovvig.

DOFBasen:2011


2010:  Halemejse  Aegithalos caudatus  
Utroligt mange rapporteret – Årssum 366. De fleste tal afspejler årets cyclus med små vinterflokke (største 14 i Hovvig), stilfærdige ynglesæson, og 24/9 var det igen Halemejsevinter med flok på 14 Hovvig.
Det var i oktober med i alt 175 at antallet rykkede. Må tolkes som et markant inflow af formodentlig østlige fugle. Tegn på bevægelse 11/10 - 1/11 således 11/10 28, 14/10 38, 15/10 37, 20/10 37 og 1/11 45 Korshage – de fleste urolige/overflyvende/trækforsøgene fugle. Halemejse kan også flytte sig og udvise dynamik.
Enkelte har forsøgt sig med racebestemmelser – endte 18 - 6 til nordlig race.

DOFBasen:2010


2009:  Halemejse  Aegithalos caudatus  
Velrapporteret – 192 hele året.
Tyndt repræsenteret i januar - februar, men fra marts en del rapporterede fugle (19). Herefter vanlig stille yngleperiode. Allerede 14/6 (og 15/6) ses en flokdannelse på 15 fugle Hovvig – overraskende tidligt. Efteråret har typisk nok årets bedste måned i oktober (68), hvor der også kan sive trækfugle igennem. Største flok er fra november – 7/11 24 Hovvig.
Iagttaget på følgende lokaliteter: Hovvig, Nakke, Højsandet, Rørvig Lyng, Dybesø, Korshage og Nykøbing.

DOFBasen:2009


2008:  Halemejse  Aegithalos caudatus  
Med 117 yderst velrapporteret.
Største flokdannelser i Hovvig 14 - 18 fugle i januar, september og december.
Ingen tendens til invasioner. Flokkene opløses i marts og meldinger om 1 - 2 fra 5 lokaliter i april - maj som udtryk for spredte ynglepar. Som vanligt ubemærket om sommeren.
Enkelte har forsøgt sig med racebestemmelser. Endte 32 - 8 til den nordlige race.

DOFBasen:2008


2007:  Halemejse  Aegithalos caudatus  
Særdeles velrapporteret – 339 registreret. Årsmønsteret det kendte: Encifrede tal omhandlende ca. 75 fugle i senvinter/forår, hvor fuglene optræder parvis. Redefund Nykøbing. Nærmest usynlig i sommerperioden, herefter omkringdragende familieflokke og senere vinterflokke. Flest i oktober (101) incl. 24/10 21 med 12 tf Korshage, hvor trækfugle typisk kommer ind østfra. Hovvig dominerer med 265 fugle, øvrige 74 spredt på 5 lokaliteter.

DOFBasen:2007


2006:  Halemejse  Aegithalos caudatus  
Jo en art der har 3 organisationsformer: vinterflokkene, de solitære forårspar og omkringdragende familieflokke om sommeren. Materiale på 129 med flest 11/8 31 talt ved Hovvig, samt 14/10 31 og 15/10 23 Korshage. Ingen synlige invasionsbevægelser.

DOFBasen:2006


2005:  Halemejse  Aegithalos caudatus  
Forår modtaget 42, efterår 55. Antallet i foråret skyldes alene, at PG har talt vinterflokke: Henholdsvis 11 - 17 - 8 - 6 i Hovvig i februar. Efterår skyldes 4 vinterflokke Korshage/Rørvig i perioden 25/10 til 19/11 med henholdsvis 15 - 10 - 15 - 15.
Arten ses også som ynglefugl – men er ikke rapporteret.

DOFBasen:2005


2004:  Halemejse  Aegithalos caudatus  
Sidste års efterårsinvasion fra øst afspejler sig slet ikke i foråret, men fuglene skal næppe heller nordpå. Der er ynglepar hist og her og sædvanlige vintergrupper. 98 fugle sendt ind – oktober som bedste måned med 32 og største observation 19/10 26 Hovvig.

DOFBasen:2004


2003:  Halemejse  Aegithalos caudatus  
I efteråret 2003 var der en større invasion af halemejser østfra og det var derfor spændende om det slog igennem i Rørvig materialet. Invasionen kan absolut spores - om end i moderat grad: 28/9 25 tf Korshage, 14/10 11 tf Korshage, 17/10 54 Dybesø (23-6-15-10). 19/10 15 og 2/11 11 tf Korshage.
Efter 31 fugle fra 1. halvår giver det 176 i efteråret med topmåned oktober på 100. Halemejser er absolut ikke uden dynamik og kan flytte sig langt!

DOFBasen:2003


2002:  Halemejse  Aegithalos caudatus  
I alt 125 Halemejser indrapporteres med 42 i 1. halvår og 93 2. halvår. Alle iagttagelser er fra Korshage-Nørrevang og Hovvig og nivauet normalt. 21/9 er der en usædvanlig stor enkeltflok på 27 på Nørrevang.

DOFBasen:2002


2001:  Halemejse  Aegithalos caudatus  
Kun halvt så mange rapporter som sidste år: 14 1. halvår, 47 2. halvår. De små vinter-bander er kun repræsenteret af 4 flokke (8 - 15) i perioden 28/9 - 23/12. 13/10 8 trækforsøg er en af de sjældne direkte bevægelser, men at der kan være dynamik i Halemejser fremgår af et centraleuropæisk ringfund af en Halemejse, der bevægede sig 800 km mod vest på 5 dage!

DOFBasen:2001


2000:  Halemejse  Aegithalos caudatus  
Der modtaget 205 Halemejser. Set med redemateriale 15/4 Nykøbing Syd. Går under jorden om sommeren, Halemejser ses især om vinteren - jfr. januar (40) og oktober (46) og november (45). Rapporter fra Ringholm (15), Hovvig (11), Nykøbing (12), Korshage (11), Dybesø (18) og Grønnehave Skov (16) - største flokke angivet, alle mellem 10 og 20, åbenbart den ideelle hale-mejsestruktur.

DOFBasen:2000


1999:  Halemejse  Aegithalos caudatus  
Alt talt giver 26 1. halvår og 91 2. halvår - den dag der rapporteres flest Halemejser er 17/10 - i alt 43 (35 Hovvig og 8 Korshage/Dybesø).

DOFBasen:1999


1998:  Halemejse  Aegithalos caudatus  
Ultratyndt materiale - 6/1 7 Hovvig og 27/9 og 8/10 Hovvig har fundet nåde for notesbøgerne.

DOFBasen:1998


1997:  Halemejse  Aegithalos caudatus  
Fåtallig ynglestand/strejffugl og sandsynligvis fåtallig trækgæst og vintergæst.
Ynglebestand anslås skønsmæssigt til 35 - 50 par. Spredt forekommende både i skove og sommerhusområder. Kan være svær at registrere på grund af den meget svage territorialadfærd.
Forårstræk kulmination ultimo marts - primo april. De største rapporterede træktal er ret beskedne: 9/3 1973 19, 6/4 1978 15, 18/3 1991 14, 2/1 1993 14, 5/3 1973 12. De størst rapporterede rasttal fra Korshageområdet har også et lidt tilfældigt præg: 21/3 1981 35, 27/2 1978 20 og 31/3 1985 11.
Efterårstrækket noget mere markant. Varer normalt fra medio september til medio oktober. De største træktal drejer sig alle om trækforsøgende fugle på Korshage, d.v.s. det er retningsmæssigt identisk med forårstrækket: 17/10 1978 33, 17/10 1977 30, 24/9 1992 27, 10/10 1977 26 og 17/10 1981 23.
Også rasttallene er lidt mere markante om efteråret. De største fra Korshageområdet: 3/11 1980 40, 21/10 1996 38, 18/9 1977 30, 26/12 1980 30 og 18/9 1977 30.

1997: 18 observationer indrapporteret, heraf tre 2-cifrede: 28/8 24 Trolleskoven, 26/10 10 Hovvig og 8/11 35 Hovvig.

DOFBasen:1997


1996:  Halemejse  Aegithalos caudatus  
Der er indkommet 254 fugle. Største tal fra første halvår blev 16/1 10 Hovvig. Ingen trækaktivitet registreret.
I efteråret en enkelt “tf’er” 28/9. Endvidere et par pænt store rasttal: 22/8 30 Hovvig, 14/9 16 Hovvig, 21/10 38 Korshage og 24/11 35 Nakke Lyng.

DOFBasen:1996


1995:  Halemejse  Aegithalos caudatus  
Ingen trækaktivitet.
De største registrerede rasttal begrænser sig til 15 ved 3 lejligheder: 1/1 15 Korshage, 4/1 15 Hovvig og 22/10 15 Korshage.

DOFBasen:1995


Halemejse  Aegithalos caudatus  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 15
Total 53 5 12 2 5 9 5 4 6 61 17 16 195
MaxRst 15 5 10 3 5 10 5 15 10 30 15 12 30
Nobs 19 21 19 6 9 10 3 14 16 23 15 19 174
Ndag 11 16 15 4 6 9 3 12 14 17 11 15 133
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 29 29
Total 57 36 10 8 7 17 65 30 44 274
MaxRst 15 14 5 5 3 2 2 15 12 14 17 13 17
Nobs 29 26 51 32 11 1 1 10 13 25 18 11 228
Ndag 22 18 23 17 9 1 1 7 11 16 14 9 148
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 14 18
Total 20 18 17 2 16 2 33 102 29 44 283
MaxRst 9 10 7 2 10 5 5 18 14 25 17 12 25
Nobs 9 18 31 20 21 3 1 11 10 31 28 25 208
Ndag 9 15 22 15 15 3 1 10 9 22 21 16 158
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 5 15
Total 17 6 35 1 8 4 7 33 78 77 8 274
MaxRst 10 4 19 3 5 5 5 6 28 16 20 10 28
Nobs 8 14 17 11 9 1 3 4 9 14 30 10 130
Ndag 8 12 14 9 8 1 3 4 8 11 17 8 103
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··22

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 14 15
Total 53 4 17 1 6 22 14 25 5 147
MaxRst 22 8 10 3 4 1 10 12 12 12 15 11 22
Nobs 15 6 13 8 9 1 2 8 7 12 13 3 97
Ndag 11 5 12 8 8 1 2 8 7 11 11 3 87
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 32 15 25 15 87
Total 29 68 20 9 33 95 9 263
MaxRst 11 10 17 7 4 2 6 7 12 20 12 20
Nobs 13 5 27 11 6 1 4 7 17 24 12 127
Ndag 12 5 18 9 6 1 4 7 15 15 9 101
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··27 15·· ···· ···· ···· ···· ··29

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 5 1 15
Total 16 9 24 5 7 4 19 77 11 10 182
MaxRst 7 6 7 2 4 3 4 3 19 19 10 11 19
Nobs 12 24 29 22 23 5 2 6 9 34 13 11 190
Ndag 9 19 24 18 18 5 2 5 9 21 11 11 152
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 92 5 9 106
Total 58 2 94 11 6 3 2 20 25 14 235
MaxRst 24 6 6 4 13 6 6 20 11 15 20 4 24
Nobs 14 9 20 12 11 5 3 6 10 17 22 2 131
Ndag 11 9 14 8 9 5 3 6 10 14 19 2 110
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··21

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 11 17 19 2 6 2 23 4 38 10 9 7 148
MaxRst 8 8 7 2 4 2 23 5 24 23 15 6 24
Nobs 6 18 16 11 9 2 1 4 10 14 8 4 103
Ndag 5 12 13 10 9 2 1 4 9 11 8 4 88
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 17 40 70
Total 6 19 36 19 3 29 106 13 10 241
MaxRst 8 9 10 3 8 1 1 16 26 15 11 26
Nobs 5 7 20 15 8 1 1 12 26 9 5 109
Ndag 5 5 13 12 8 1 1 11 17 9 4 86
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ··27 03·· ···· ···· ··29

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 28 26 4 3 18 1 16 22 31 10 159
MaxRst 16 23 2 3 2 10 1 1 10 15 15 10 23
Nobs 13 19 8 8 5 5 1 2 3 10 11 5 90
Ndag 10 12 6 8 4 5 1 2 3 9 8 5 73
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6
Total 5 23 8 4 19 10 18 87
MaxRst 6 7 8 3 2 5 3 11 10 18 18
Nobs 7 4 13 9 4 3 1 10 5 2 58
Ndag 4 4 10 6 4 3 1 9 5 2 48
Fænologi 20·· ···· ···· ···· ···· ··25 06·· ···· ···· ··28

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 19 19
Total 6 28 2 3 9 64 50 11 173
MaxRst 6 14 7 3 4 3 3 14 38 45 11 45
Nobs 3 4 6 8 1 2 2 4 12 7 1 50
Ndag 3 4 6 8 1 2 2 3 9 5 1 44
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ··02 02·· ···· ···· ···· ···· ··19

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 15 3 5 15 6 1 14 24 90
MaxRst 4 8 3 3 2 15 6 13 16 24 24
Nobs 2 3 11 11 3 2 1 3 9 2 47
Ndag 2 1 8 10 3 2 1 3 9 2 41
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··28 09·· ···· ···· ··15

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4 5 12 25
Total 30 21 4 3 6 2 26 32 29 6 159
MaxRst 16 14 4 4 10 2 18 20 32 14 32
Nobs 6 5 7 15 9 2 8 6 6 3 67
Ndag 4 5 6 13 9 2 7 6 5 3 60
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ··11 05·· ···· ···· ··21

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 21 22
Total 9 3 3 9 14 1 33 20 19 111
MaxRst 9 4 4 7 14 1 18 20 10 20
Nobs 5 9 11 5 3 1 13 5 5 57
Ndag 5 7 8 4 3 1 11 5 3 47
Fænologi 01·· ···· ···· ··26 19·· ···· ···· ···· ··16

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 12 5 3 31 38 13 3 105
MaxRst 12 5 3 13 6 31 31 13 3 31
Nobs 1 1 2 1 1 1 3 2 1 13
Ndag 1 1 2 1 1 1 3 2 1 13
Fænologi 05·· ···· ··23 30·· ···· ··11 08·· ···· ··31

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 17 2 3 25 15 30 92
MaxRst 17 3 25 15 15 25
Nobs 4 1 1 1 3 2 12
Ndag 4 1 1 1 3 2 12
Fænologi 01·· ···· ··15 19 16·· ··19

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 20 1 2 12 32 67
MaxRst 6 20 10 2 2 12 8 8 26 26
Nobs 2 2 3 2 1 1 1 1 2 15
Ndag 1 1 3 2 1 1 1 1 2 13
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ···· ··20 17·· ··19

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 10 15 50
Total 19 3 4 25 88 26 25 190
MaxRst 16 2 2 2 54 11 25 54
Nobs 3 3 3 1 1 9 3 1 24
Ndag 3 2 3 1 1 5 3 1 19
Fænologi 03·· ··20 01·· ··06 28·· ···· ···· ··26

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 2 11 27 12 25 80
MaxRst 3 4 5 2 9 27 12 25 27
Nobs 2 1 4 7 6 4 1 1 26
Ndag 2 1 4 7 6 4 1 1 26
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ··31 06·· ··14 29

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 15 20
Total 6 3 3 5 25 14 56
MaxRst 3 2 2 1 8 10 12 12
Nobs 4 2 3 1 2 3 2 17
Ndag 3 2 3 1 2 2 2 15
Fænologi 03·· ···· ···· ··22 27·· ··20 02··23

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 10
Total 25 7 3 2 32 31 16 116
MaxRst 15 10 5 2 2 11 12 18 16 18
Nobs 4 2 5 3 2 1 5 6 4 32
Ndag 3 2 5 3 2 1 5 5 4 30
Fænologi 23·· ···· ···· ···· ··28 24·· ···· ···· ··31art/14370.txt · Sidst ændret: 2023/05/23 19:18 af lb