Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:14400

Sangere - Mejser

Sumpmejse Poecile palustris eu14400

Status


2010 - 2019: Vinter: Almindelig Forår: Almindelig Sommer: Fåtallig Efterår: Almindelig

Fotos


Sumpmejse

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Sumpmejse  Poecile palustris  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 22 3 6 7 38
MaxRst 4 2 2 3 4
Nobs 36 32 23 25 116
Ndag 21 22 17 18 78
Fænologi 01·· ···· ···· ··30

2023:  Sumpmejse  Poecile palustris  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 20 7 6 11 7 10 6 5 6 11 10 15 114
MaxRst 6 3 3 4 2 6 2 3 2 5 5 4 6
Nobs 32 23 36 34 29 22 13 40 34 32 30 35 360
Ndag 22 18 25 24 23 15 12 25 22 20 20 22 248
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2022:  Sumpmejse  Poecile palustris  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 14 19 11 5 3 6 58
MaxRst 4 5 3 4 2 2 3 2 2 6 3 4 6
Nobs 30 32 31 28 30 24 13 23 27 31 15 25 309
Ndag 24 24 23 22 22 17 12 17 19 23 10 17 230
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Sumpmejse  Poecile palustris  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 13 13 6 15 4 1 1 5 12 8 7 7 92
MaxRst 5 5 4 5 2 2 2 3 5 3 4 3 5
Nobs 50 46 68 61 32 14 5 13 33 26 36 32 416
Ndag 27 23 30 29 22 13 5 12 23 19 28 20 251
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2020:  Sumpmejse  Poecile palustris  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 9 8 7 12 6 5 1 11 18 2 5 13 97
MaxRst 4 6 4 4 4 5 2 3 5 2 3 3 6
Nobs 60 53 61 41 37 13 8 17 31 23 35 44 423
Ndag 29 26 30 26 26 10 7 15 21 15 23 25 253
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Sumpmejse  Poecile palustris  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 23 18 9 8 7 6 4 10 9 15 32 10 151
MaxRst 8 7 8 7 3 6 7 3 4 5 6 4 8
Nobs 54 55 72 52 45 27 16 25 28 32 49 24 479
Ndag 27 27 30 29 25 22 15 18 21 23 27 20 284
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Sumpmejse  Poecile palustris  
Som vanligt mester i stabilitet med solid bestand med mange obs af oftest 1 – 3 fugle. For andet år i træk var en enkelt på eventyr: 6/10 1 tf Korshage (enkelte Blå- og Sortmejser aktive samtidigt). Usædvanligt.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 57 39 48 53 34 18 10 25 26 26 42 39 417
MaxRst 3 3 4 3 3 8 4 6 4 3 4 8 8
Nobs 39 28 30 31 25 9 5 14 16 16 22 24 259
Ndag 26 24 29 27 21 9 5 14 16 12 22 22 227
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Sumpmejse  Poecile palustris  
Solid standfugl-profil. Årets sensation var 10/3 1 tf Korshage! Den var i flg. observatøren nået helt ud til spidsen, inden der blev vendt om. Den var medbragt af en lille sværm Blåmejser på trækforsøg.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 54 22 70 61 35 7 5 31 29 35 50 47 446
MaxRst 4 2 4 4 5 2 1 6 3 8 4 3 8
Nobs 38 19 50 35 21 5 5 16 20 19 34 38 300
Ndag 24 14 25 23 14 4 4 13 15 16 22 26 200
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Sumpmejse  Poecile palustris  
Årssum 388. Stigningen skyldes øget indtastning. For her er det business as usual med den velkendte årsprofil, strukturen med 1 – få fugle per obs og fordelingen på egnede habitater.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 42 49 44 32 22 5 8 24 19 29 58 56 388
MaxRst 3 4 4 3 2 1 2 4 2 3 4 3 4
Nobs 30 28 26 22 18 5 4 14 14 18 37 40 256
Ndag 17 20 20 19 14 5 3 12 11 15 22 25 183
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Sumpmejse  Poecile palustris  
Årssum 329. Ingen toppe året igennem – variationerne følger ornitologers årscyklus. Registreres med 1 – 4 (5) fugle per observation og er overalt, hvor der er rigtig habitat. Ganske som en stabil super-standfugl skal se ud.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 54 17 48 35 23 8 6 10 12 37 40 39 329
MaxRst 3 2 4 3 4 4 3 2 2 4 3 5 5
Nobs 34 14 28 22 17 3 3 8 9 21 27 20 206
Ndag 19 11 18 13 10 3 3 7 9 17 20 16 146
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2014:  Sumpmejse  Poecile palustris  
Tryg art – her sker normalt aldrig noget. Bortset fra at den i år står noteret for 2/9 1 SV og 11/9 1 tf Korshage! Årssum = 283, hvor fordelingen afspejler ornitologers skovaktivitet. Veludbredt – indsendt fra 16 lokaliteter.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 20 43 41 33 6 6 1 11 22 39 30 31 283
MaxRst 4 5 6 3 2 2 1 2 4 4 4 4 6
Nobs 13 22 25 22 5 5 1 8 12 19 17 20 169
Ndag 11 18 18 17 5 4 1 8 10 13 15 15 135
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2013:  Sumpmejse  Poecile palustris  
Årssum = 326. Mønsteret ser helt igennem bundsolidt ud. Er hvor man kan forvente den og beskæftiger sig ikke med træk.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 27 24 28 51 32 16 19 7 20 50 33 19 326
MaxRst 4 3 4 6 4 7 5 2 3 4 4 5 7
N 18 16 19 24 19 5 7 5 16 26 15 10 180
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2012:  Sumpmejse  Poecile palustris  
Ikke mindre end 257 rapporteret til årssummen. Nærmere studie af tallene viser dog, at antallet var det normale. 17 lokaliteter og helt overvejende mellem 1 og 4 fugle. Månedstallene er ret ensartede fraset effekten af ornitologers relative fravær fra skovene om sommeren. Ultra-standfuglen blandt mejser!

DOFBasen:2012


2011:  Sumpmejse  Poecile palustris  
Årssum 187 fordelte sig jævnt ud over året med sædvanlige nedgang i rapporteringen fra skovene om sommeren.
Fundet på 13 lokaliteter – altså overalt, hvor der bydes på lidt fornuftig Sumpmejsehabitat. Fordeling: Korshage (3), Flyndersø (3), Dybesø (2), Skansehage (1), Plantagen (4), Højsandet (8), Nørrevang (2), Rørvig Lyng (4), Rørvig (1), Hovvig (6), Slettermose (1), Ringholm Skov (3), Grønnehave Skov (1).
Stabiliteten selv, synes upåvirket af de strenge vintre.

DOFBasen:2011


2010:  Sumpmejse  Poecile palustris  
Inkarneret standfugl og stabiliteten selv. Også i rapportering. Årssum 112 er indsendt, på nær 1 samme antal som sidste år. Fuldstændig jævn fordelig året igennem bortset fra, at der ikke er ornitologer i skovene om sommeren.
Alle obs 1 - 3 fugle på nær 2 obs med 5 Nakke Syd som flest. Veludbredt og meldt fra 15 lokaliteter.
Synes ikke at fluktuere ret meget – i hvert fald ikke de senere år, men hvis man slet ikke vil deltage i træk af nogen art, er det jo vigtigt at holde en stabil bestand.

DOFBasen:2010


2009:  Sumpmejse  Poecile palustris  
Der er modtaget 111 rapporter – fra 34 i april til 0 i juli og 1 i december. Antallet af Sumpmejser er formodentlig ret konstant året igennem, så der tegnes et billede af den ornitologiske aktivitet og rapporteringsiver. Samt selvfølgelig at arten har sangtop i april. Næsten alle observationer er 1 - 2, sjældnere op til 4 fugle. Kun 1 obs med 6 - et par med nye juv 4/6 i Langesø Mose. Ti lokaliteter melder om Sumpmejse. De sidste år er arten langt bedre repræsenteret i materialet. Der tegner sig foreløbigt et meget konstant billede år efter år.

DOFBasen:2009


2008:  Sumpmejse  Poecile palustris  
Mejsernes trykhedsnarkoman – vover sig ikke langt væk fra sine strongholds rundt omkring på halvøen. Deltager aldrig i træk, invasioner eller flokdannelser. 98 er rapporteret, flest fra marts - april. Spredt på flere lokaliteter – Korshage, Dybesø, Nørrevang, Langesømosen, Plantagen, Rørvig Lyng, Søndervang og Nakke Lyng. Bedst repræsenteret i fugtige naturskove.

DOFBasen:2008


2007:  Sumpmejse  Poecile palustris  
Lever normalt ubemærket, men der har sandelig været helt nyt fokus på arten i 2007 med hele 84 rapporterede. Typisk for denne superstandfugl er alle observationer på 1 eller 2 fugle, undtagelsesvis 3 eller 4. Fraset sædvanlige stilhed i sommermånederne jævnt fordelt på året med tydelig top i april (25), hvor arten synger og dens habitater frekventeres af ornitologer. De enkelte lokaliteter: Korshage 38 – yngler med adskillige par især i den fugtige del af skoven. Dybesø-
Flyndersø: 16 – god habitat med flere par. Nørrevang: 7. Rørvig/Rørvig Bugt: 4. Vesterlyng: 2. Plantagen: 3. Nykøbing: 1, Slettermosegård 1. Nakke Hage: 5. Hovvig: 7. Arten altså ganske veludbredt som ynglefugl.

DOFBasen:2007


2006:  Sumpmejse  Poecile palustris  
Har bl.a. en pæn bestand i de fugtige småskove bag Korshage. Det er også her samt ved Nakke Hage at årets 2 indsendte observationer stammer fra, mens vi ikke må vide noget om Hovvigs randområder. Det er en fin mejse - har det vist ganske godt uden at være særlig talrig og er som altid arten uden de store nyheder.

DOFBasen:2006


2005:  Sumpmejse  Poecile palustris  
Lever sit lokale liv uden store nyheder, heldigvis er livstegn nået til rapporten med 14/1 2 Hovvig, 5/3 6 Korshage, 4/6 4 Langesømosen, 13/11 3 Korshage og 26/11 3 Korshage.

DOFBasen:2005


2004:  Sumpmejse  Poecile palustris  
Den fuldendte lokalpatriot dukker op i materialet på 4 lokaliteter med 1 - 2 fugle. Ret fåtallig, pålidelig og sjældent med ”nyheder”.

DOFBasen:2004


2003:  Sumpmejse  Poecile palustris  
Er jo til gengæld ultra-lokal. Stabil stand-mejse med 32 indrapporterede fugle fra 7 lokaliteteter som altid enkelt- eller parvis.Der er nyheder om denne art fra Nykøbing, Langesømosen, Nakke Hage, Hovvig, Korshage, Dybesø og Rørvig.

DOFBasen:2003


2002:  Sumpmejse  Poecile palustris  
28 indrapporteret - arten er næsten altid uden nyheder, passer sine faste territorier hist og her.
Plejer aldrig at blive meldt om sommeren, men 1 blev afsløret 19/7 ved Hovvig.

DOFBasen:2002


2001:  Sumpmejse  Poecile palustris  
Her har vi til gengæld en inkarneret ikke-trækfugl: 37 rapporteret fuldstændigt jævnt ud over året bortset fra at arten som sædvanligt går lidt under jorden om sommeren. Største obs er 3 fugle! Rapporteret fra 8 lokaliteter dækkende Korshage/Dybesø, Hovvig/Ringholm og Nykøbing-randområder.

DOFBasen:2001


2000:  Sumpmejse  Poecile palustris  
Der er modtaget 129 Sumpmejser - godt med livstegn fra denne inkarnerede standfugl. Det er typisk i vinterhalvåret der registreres Sumpmejser, når den drager rundt i mejse-tog eller 1 - 2 alene. Forsvinder næsten helt om sommeren. Korshage topper som vanligt med 12/3 7 - har områdets bedste sumpskov. I øvrigt rapporter fra Skærby Strand, Nykøbing, Slettemosegård, Ringholm Skov(4), Hovvig(4) og Dybesø(5).

DOFBasen:2000


1999:  Sumpmejse  Poecile palustris  
Endnu større forskel på 1. og 2. halvår - 5 mod 113! Der er ikke set træk, så bortset fra 1K-tilskuddet er der mest tale om adfærdsforskelle hos rapportørerne. 7/11 8 Korshage/Dybesø er artens store dag.

DOFBasen:1999


1998:  Sumpmejse  Poecile palustris  
14 iagttagelser rapporteret. Mere end 2 blot: 4/5 5 Korshage, 3/10 6 Dybesø, 1/11 4 Korshage og 27/11 5 Korshage.

DOFBasen:1998


1997:  Sumpmejse  Poecile palustris  
Almindelig ynglestandfugl. Ifølge beregninger ud fra vores optællinger i 1994 - 1997 ligger bestanden i intervallet 70 - 100 par.
Træk registreres forholdsvis sjældent, og der ses kun undtagelsesvis mere end en enkelt fugl, f.eks. registreredes under den kontinuerte dækning i 1974 3 fugle i løbet af marts måned. Dage med flere fugle forekommer både forår: 1975 5/3 2 og 6/4 1980 2 samt efterår: 22/9 1984 4, 19/9 1977 3 og 12/8 1984 3 samtlige trækforsøgende Korshage.
Større rasttal fra Korshageområdet er heller ikke almindeligt, f.eks. 21/3 1981 10, 11/5 1979 7, 31/3 1989 5 samt 23/10 1981 7.

1997: 17 iagttagelser indrapporteret ingen af nævneværdig signifikans. 3 - 4 ynglepar i Korshageområdet.

DOFBasen:1997


1996:  Sumpmejse  Poecile palustris  
59 fugle rapporteret jævnt spredt over året og terrænet. De største koncentrationer er “som sædvanligt” set ved Dybesø: 5/10 6, 21/10 5 og 23/10 7.

DOFBasen:1996


1995:  Sumpmejse  Poecile palustris  
Dybesø er åbenbart „stedet“ for denne art: 14/10 5 og 22/10 5.

DOFBasen:1995


Sumpmejse  Poecile palustris  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 14 19 11 5 3 6 7 1 6 1 5 78
MaxRst 4 5 3 4 2 2 3 2 2 6 3 4 6
Nobs 30 32 31 28 30 24 13 23 27 31 15 25 309
Ndag 24 24 23 22 22 17 12 17 19 23 10 17 230
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 11 13 6 15 4 1 1 5 12 5 7 7 87
MaxRst 5 5 4 5 2 2 2 3 5 3 4 3 5
Nobs 50 46 69 61 32 14 5 13 33 26 36 32 417
Ndag 27 23 30 29 22 13 5 12 23 19 28 20 251
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 12 15 7 12 8 9 3 13 18 2 11 16 126
MaxRst 4 6 4 5 4 5 2 3 5 2 3 3 6
Nobs 60 53 61 42 37 13 8 17 31 23 35 44 424
Ndag 29 26 30 27 26 10 7 15 21 15 23 25 254
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 17 17 7 7 7 6 10 1 8 26 6 112
MaxRst 8 7 8 7 3 6 7 3 4 5 6 4 8
Nobs 54 55 72 52 45 27 16 25 28 32 49 24 479
Ndag 27 27 30 29 25 22 15 18 21 23 27 20 284
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 18 4 7 8 5 10 9 10 9 9 8 97
MaxRst 5 3 4 4 3 8 4 6 4 4 4 8 8
Nobs 51 40 50 53 33 10 6 17 19 18 30 33 360
Ndag 26 24 29 27 21 9 5 14 16 12 22 22 227
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 20 12 14 5 14 9 6 3 83
MaxRst 4 2 4 4 5 2 1 6 3 8 4 3 8
Nobs 38 17 46 34 18 5 5 16 17 18 30 35 279
Ndag 24 14 25 23 14 4 4 13 15 16 22 26 200
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 21 9 1 8 1 2 3 2 12 9 68
MaxRst 6 4 4 5 2 1 2 4 2 3 4 3 6
Nobs 30 28 26 22 18 5 4 14 14 18 37 40 256
Ndag 17 20 20 19 14 5 3 12 11 15 22 25 183
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 14 3 16 9 9 8 3 9 4 7 82
MaxRst 5 2 4 3 5 4 3 2 2 4 3 5 5
Nobs 33 14 28 22 18 3 3 8 9 22 27 20 207
Ndag 19 11 18 13 10 3 3 7 9 18 20 16 147
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 4 12 11 7 3 5 1 10 7 9 4 73
MaxRst 4 5 6 3 2 3 1 2 4 4 4 4 6
Nobs 13 22 25 23 6 5 1 8 12 19 17 20 171
Ndag 11 18 18 17 6 4 1 8 10 13 15 15 136
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 7 2 10 9 14 5 3 2 12 11 1 82
MaxRst 4 3 4 6 4 7 5 2 3 4 4 5 7
Nobs 18 16 19 25 19 5 7 6 16 26 15 10 182
Ndag 15 12 15 17 13 5 6 6 12 17 12 9 139
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 6 18 2 7 1 3 6 8 9 6 74
MaxRst 3 3 8 3 6 2 2 2 4 5 4 4 8
Nobs 21 27 22 13 12 5 4 3 7 9 15 17 155
Ndag 15 16 15 11 8 5 4 3 7 7 9 12 112
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 6 3 12 9 1 6 2 3 8 5 13 2 70
MaxRst 3 2 8 4 2 6 2 2 8 2 4 2 8
Nobs 13 10 21 13 5 5 3 4 3 9 12 9 107
Ndag 9 8 16 9 4 5 3 4 3 7 9 9 86
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 9 8 2 1 2 5 3 13 2 51
MaxRst 2 3 5 3 2 1 1 5 3 4 2 5
Nobs 10 9 13 9 6 1 5 3 9 11 4 80
Ndag 10 7 9 7 5 1 5 3 6 10 4 67
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ··05 01·· ···· ···· ···· ··21

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 4 2 9 6 2 1 8 5 45
MaxRst 2 3 4 6 2 6 3 1 3 4 1 6
Nobs 8 8 8 20 4 1 4 4 10 5 1 73
Ndag 7 6 5 15 4 1 4 4 10 5 1 62
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ··04 09·· ···· ···· ···· ··02

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 6 5 4 2 7 7 3 5 40
MaxRst 1 4 3 2 2 1 7 6 2 2 7
Nobs 2 7 12 14 8 1 3 2 4 5 58
Ndag 1 6 7 11 8 1 3 2 3 4 46
Fænologi 20·· ···· ···· ···· ··30 17·· ···· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 4 13 1 11 1 7 42
MaxRst 2 2 2 4 2 1 4 1 4 4
Nobs 3 4 6 17 7 1 12 3 3 56
Ndag 3 4 5 12 7 1 9 2 3 46
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··29 23 03·· ···· ··16

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2 6 1 2 13
MaxRst 2 2 4 1 2 4
Nobs 1 1 5 1 1 9
Ndag 1 1 4 1 1 8
Fænologi 29 25·· ··27 14·· ··18

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 8 1 4 1 3 19
MaxRst 2 6 1 1 4 1 3 6
Nobs 1 3 2 1 1 1 2 11
Ndag 1 3 2 1 1 1 2 11
Fænologi 14 05·· ···· ···· ··04 16·· ··26

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 1 1 4 2 1 11
MaxRst 1 1 1 2 2 2
Nobs 2 1 3 4 1 1 12
Ndag 2 1 2 3 1 1 10
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ··27 10

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 8 5 3 8 1 26
MaxRst 1 3 4 1 3 3 1 4
Nobs 2 4 5 1 1 4 2 19
Ndag 2 4 5 1 1 3 2 18
Fænologi 06·· ··20 01··21 29·· ··01 17·· ··27

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 6 3 1 2 2 17
MaxRst 2 2 1 1 1 1 2 2
Nobs 2 5 7 3 1 4 1 23
Ndag 2 5 7 2 1 4 1 22
Fænologi 06··10 13·· ···· ··14 19 06·· ··14

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 1 6 2 3 4 2 3 24
MaxRst 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3
Nobs 5 3 4 7 3 1 1 2 5 1 4 36
Ndag 5 3 4 6 3 1 1 2 5 1 4 35
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ··15 02·· ···· ···· ···· ···· ··30

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 1 12 2 4 2 5 2 5 37
MaxRst 4 3 7 2 1 4 4 5 5 5 7
Nobs 9 8 6 3 2 1 2 2 6 8 47
Ndag 8 7 6 3 2 1 2 2 5 6 42
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··20 30·· ···· ···· ···· ··24art/14400.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1