Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:14640

Sangere - Mejser

Musvit Parus major eu14640

Previous PageNext Page

Årsrapporter


2019:  Musvit  Parus major  
TEKST…

DOFBasen:2019

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 58 46 104
MaxRst 25 15 25
Nobs 82 75 157
Ndag 31 28 59
Fænologi 01.. ..28

2018:  Musvit  Parus major  
Masser af småobs året igennem. På trækfronten kun 8/4 2 tf Korshage, men jo et dårligt mejseforår. Seneste helt blanke år var i 2001. I efteråret var der mange Musvitter blandt Blåmejser på træklokaliteterne (medio oktober), men trækket blev ikke bemærket her mod nordvest. Vi må til gengæld forvente Musvitter på retur i foråret 2019.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 112 87 75 98 109 95 28 56 85 74 57 102 978
MaxRst 6 6 6 18 6 10 5 5 5 12 4 15 18
Nobs 64 37 44 35 54 24 19 23 36 31 35 31 433
Ndag 28 28 31 29 29 23 17 22 29 23 28 29 316
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Musvit  Parus major  
Deltog tyndt blandt blåmejser med 26 forår. Et væld af småregistreringer året igennem.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 13 8 1 2 29
Total 132 76 132 97 139 59 47 98 63 152 146 77 1218
MaxRst 11 6 4 4 20 5 8 6 4 10 12 3 20
Nobs 63 36 72 57 68 35 28 56 47 61 66 59 648
Ndag 29 18 29 30 29 23 23 28 26 27 28 29 319
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Musvit  Parus major  
Årssum 1138. Fulgte med Blåmejse ned til et minimalt forårstræk på 12 tf/trk Korshage 23/2 – 4/4. Stigningen i årssum skyldes øget antal indtastninger. I septembers periode med Sortmejser på træk var 11/9 50 tf Korshage i ren flok lidt usædvanligt.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 7 3 50 62
Total 128 176 122 103 104 35 42 23 108 115 107 75 1138
MaxRst 6 10 9 7 8 4 3 3 7 10 7 8 10
Nobs 75 76 48 51 57 17 26 15 25 38 52 42 522
Ndag 28 29 22 26 25 14 19 13 20 22 26 27 271
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Musvit  Parus major  
Årssum 839. Forårstrækket fulgte som vanligt Blåmejserne (med en lille forskydning mod senere træktop). I alt 72 pillet ud fordelt februar 2, marts 68 og april 2 med fleste 9/3 30 tf Korshage. Det giver en ratio på trækket mellem Blåmejse og Musvit på 18 : 1. Fuldstændigt identisk med 2014!
Det kan være ret tumultagtigt at få styr på mejserne over Korshage, men det tyder da på en del stabilitet hos observatørerne.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 68 2 1 73
Total 78 94 152 111 73 19 7 15 17 86 119 68 839
MaxRst 7 10 9 12 9 5 2 5 4 8 12 10 12
Nobs 39 33 44 43 36 9 5 8 8 31 40 31 327
Ndag 19 18 29 23 15 9 4 8 6 22 26 19 198
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2014:  Musvit  Parus major  
Årssum = 695. Parallelt med Blåmejse lille forårstræk 25/2 – 9/3 med 51 individer. Det giver en ratio mellem trækkende Blåmejser og Musvitter på 18:1. En meget lav andel Musvitter i forhold til de forrige år. Kun 15 noteret trækkende efterår.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 49 5 10 66
Total 58 137 119 81 30 22 7 23 41 71 46 60 695
MaxRst 10 14 9 10 4 4 7 4 14 11 5 7 14
Nobs 22 34 30 32 16 14 1 10 7 15 17 23 221
Ndag 15 20 18 12 11 5 1 10 6 13 16 16 143
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2013:  Musvit  Parus major  
Årssum = 859. Det store mejseinflow efterår 2012 fulgt af et trækaktivt forår: Forårstræk 3/3 – 16/4 346 trk/tf Korshage, de 158 i marts og 188 i april, altså som vanligt lidt senere kulmination end Blåmejse.
Ratio Musvit:Blåmejse på trækket blev 1:10.3, altså relativt lidt færre Musvitter end f.eks. i 2012.
Mejse sp: I alt 324 trak forår med stor overvægt i april, så der kunne gemme sig en del Musvitter her.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 158 188 5 351
Total 41 39 229 220 55 30 32 21 41 61 42 48 859
MaxRst 5 4 5 11 17 6 4 8 7 10 14 7 17
N 20 21 62 26 14 10 14 8 17 19 12 12 235
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2012:  Musvit  Parus major  
Årssum 492 er mest udtryk for ganske flittig rapportering af den yderst almindelige art. Følger Blåmejse med flest marts 96 og oktober 71.
Forårstræk: 3/3 – 22/3 i alt 48 trk/tf fra Korshage. Helt båret af 11/3 35.
Efteråret: 10/9 – 17/10 73 trk/tf. De 53 fra Korshage og 20 fra Hovvig.
For hele året således 121 på træk. Ratio mellem Blåmejse og Musvit på trækket dermed 6,1. Vanlig fordeling.

DOFBasen:2012


2011:  Musvit  Parus major  
Næsten obligatorisk at Musvit følger Blåmejsernes træktog i mere beskedne tal. Kom til at holde stik.
Årssum her er 717 – og igen med marts dominerende med 447. Trækkets yderdatoer 7/3-27/4 med i alt 427 trækkende/trækforsøgende Musvitter. Topdagene blev 23/3 150 og 26/3 90. Det er typisk, at toppen ligger en smule senere end Blåmejsernes kulmination. Ratio Blåmejse : Musvit var 4,7. I både 2008 og 2009 var fordelingen nær den samme med ratio 5,1 og 5,0, mens år uden betydende træk har laver ratio – 2010 således 3,1.

DOFBasen:2011


2010:  Musvit  Parus major  
Årssum 242. Allerede 11/1 meldes den første optimistisk syngende i den sibiriske dybvinter. Deltog kun i uhyre ringe grad som passagerer på Blåmejse-toget. Kun 20/3 2 og 25/3 5 tf og igen 15/10 8 tf.

DOFBasen:2010


2009:  Musvit  Parus major  
Har nu æren af at være eneste Parus efter de voldsomme taxonomiske opsplitninger i familien.
589 rapporteret – flest i marts og ind i april, hvor arten deltager i Blåmejsernes træktog. 3/3 – 28/3 320 og med 30 i april i alt 350 tf Korshage. Ratio Blåmejse/Musvit 5,16 – sidste år var ratio 5,03. Må kaldes stabilitet – hos mejserne såvel som optællende ornitologer!

DOFBasen:2009


2008:  Musvit  Parus major  
Er altid lidt med på vognen i de store tog af Blåmejser, således også i år med 816 indsendt, heraf 549 i marts og 90 i april. Topper 8/3 121 og 10/3 80 på trækforsøg Korshage. Lidt bevægelse frem til 13/4 27. Mønsteret det kendte. Starter og slutter lidt senere end Blåmejserne.

DOFBasen:2008


2007:  Musvit  Parus major  
Deltager i marts-trækket med Blåmejser: 3/3 - 29/3 i alt 48 Ø/tf.
Samme billede efterår – 6/10 - 11/10 25.
Det giver 1 Musvit per 3,2 Blåmejse – sidste år var det 1:6 – udtryk for, at Musvit ikke har de samme store fluktuationer, som den mindre fætter.

DOFBasen:2007


2006:  Musvit  Parus major  
62 tf Korshage de tidlige forårsdage som del af de langt mere imponerende blåmejsetog. Dagene er 23/3 4, 24/3 22, 28/3 11, 15/4 25 - 72 i alt. 1 Musvit per 6,6 Blåmejse.
Efterår: En enkelt dag og samme som blåmejse 14/10 28 tf Korshage. Også kaldet bruno-dagen…

DOFBasen:2006


2005:  Musvit  Parus major  
Plejer at snige sig med i de store blåmejse-tog, også tilfældet i år: 9/3 - 2/4 38 trækforsøgende Korshage, flest 9/3 20. Mere usædvanligt en del selvstændig aktivitet efterår: 8/10 26 (26), 9/10 30 (21) og 15/10 20 (10) Korshage, dvs. 76 i alt. Tallene i parentes udgør trækforsøgende fugle.

DOFBasen:2005


2004:  Musvit  Parus major  
34 fra Korshage på blåmejsetogets sidste del (31/3 - 14/4). Ikke mere om denne art.

DOFBasen:2004


2003:  Musvit  Parus major  
Forsøger at gøre sig bemærket med 2 „trækforsøgdage“ - 18/3 10 og såmænd igen 14/9 10 Korshage. Det må være helt sikkert at det ikke var de samme 10 og at der er flere end de 24 der er
rapporteret ind.

DOFBasen:2003


2002:  Musvit  Parus major  
I peroden 5/3 - 31/3 47 Korshage i et træk(forsøg)mønster parallelt med Blåmejse.

DOFBasen:2002


2001:  Musvit  Parus major  
113 rapporteret hvoraf 45 trækforsøgene med 22/9 25 (12 tf) som musvitfolkenes stordag. En hyggelig art uden de store overskrifter.

DOFBasen:2001


2000:  Musvit  Parus major  
Lidt med på blåmejsetoget: 17/3 30, 19/3 31 og 24/3 6 Korshage alle tf. Der er indsendt 249 Musvitter til redaktionen. Det er 224 flere end sidste år. Mejseredaktionen siger på alle arternes vegne tak til vore stjernerapportere HVR og LB.

DOFBasen:2000


1999:  Musvit  Parus major  
20/3 25 tf Korshage - hvilket er årets materiale.

DOFBasen:1999


1998:  Musvit  Parus major  
Lokalt dominerende, men fylder som vanligt meget lidt i trækket. Mellem 14/3 og 12/4 er 43 på trækforsøg Korshage og på „Store Blåmejsedag“ 18/3 er kun 20 Musvitter med på toget.

DOFBasen:1998


1997:  Musvit  Parus major  
Meget almindelig ynglestand/strejffugl med en bestand på 450 - 650 par. Almindelig trækgæst for- og efterår.
Forårstræk ses primo marts - primo april. Markante topår registreres ikke i samme grad som hos Blåmejsen. De største trækdage:

Største 13/3 1973 7/3 1992 28/3 1976 12/3 1973 7/4 1979
trækdage 140 107 100 95 90

Efterårstræk ses ultimo august - ultimo oktober. Ligesom for forårets vedkommende er der stor spredning på kulminationstidspunkterne. De største trækdage:
19/9 1977 100, 13/10 1982 56, 1/10 1983 50, 27/9 1975 30 og 21/9 30.

1997: Trækaktivitet kun sporadisk registreret i marts: 1/3 5, 9/3 1 og 10/3 2. Et større ryk på 80 2/4 kan derfor virke besynderligt. Med 29 - 30 ynglepar i Korshageområdet er Musvitten næsten dobbelt så talrig som Blåmejsen. Ligesom hos forrige art kun to efterårstrækdage: 29/9 20 og 18/10 30.

DOFBasen:1997


1996:  Musvit  Parus major  
Forårstrækket var så godt som renset for Musvitter: 19/3 1 og 23/3 2 blev de eneste.
På efterårstrækket var andelen større, i alt 25 noteret på Korshage: 19/9 1, 23/9 20, 28/9 1, 4/10 1, 6/10 1 og 27/10 1. Op til 10 rastende fugle noteret ved flere lejligheder på Korshage i september - november.

DOFBasen:1996


1995:  Musvit  Parus major  
Forårets blåmejseryk indholdt også en god portion Musvitter. Trækforsøg set 8/3 - 23/4. 7 obsdage i marts gav 155 og 4 dage i april 54. Dage med over 25: 19/3 27 og 22/3 65.
Kun en dag med bevægelse i efteråret: 9/10 20 tf.

DOFBasen:1995

Previous PageNext Page

Links

art/14640.txt · Sidst ændret: 2019/04/18 17:29 (ekstern redigering)