Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:14790

Sangere - Mejser

Spætmejse Sitta europaea eu14790

Status


2010 - 2019: Vinter: Almindelig Forår: Almindelig Sommer: Ret almindelig Efterår: Almindelig

Fotos


Spaetmejse

Diagrammer


* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Spætmejse  Sitta europaea  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 21 18 39
MaxRst 4 3 4
Nobs 33 35 68
Ndag 22 21 43
Fænologi 01·· ··29

2023:  Spætmejse  Sitta europaea  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 1 4
Total 16 4 10 11 5 6 9 9 9 5 12 13 109
MaxRst 3 3 3 5 2 4 2 3 3 2 3 3 5
Nobs 38 23 46 51 20 34 26 47 27 23 21 22 378
Ndag 21 15 27 28 13 22 20 27 21 15 17 15 241
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2022:  Spætmejse  Sitta europaea  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 41 21 23 16 12 20 4 137
MaxRst 5 4 5 4 3 6 3 3 4 3 3 4 6
Nobs 31 27 21 33 21 25 27 36 30 31 14 22 318
Ndag 23 22 14 23 17 17 18 23 21 20 11 15 224
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Spætmejse  Sitta europaea  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 16 19 4 15 10 3 7 13 2 10 1 7 107
MaxRst 6 6 3 5 4 2 2 3 3 4 2 3 6
Nobs 55 68 88 77 25 26 27 54 37 30 28 31 546
Ndag 26 26 31 29 17 18 17 29 23 18 20 19 273
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2020:  Spætmejse  Sitta europaea  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 11 3 6 5 4 14 1 8 4 5 1 8 70
MaxRst 6 6 6 4 2 7 4 3 2 2 6 2 7
Nobs 35 38 67 45 21 15 19 30 38 26 41 38 413
Ndag 20 24 31 27 14 14 18 24 26 19 25 25 267
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Spætmejse  Sitta europaea  

Forårstræk: 28/2 1 NØ Rørvig By og 5/4 2 tf sammen Korshage - i alt 3.

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 28 13 4 9 3 7 8 14 15 22 16 3 142
MaxRst 6 6 6 6 4 5 6 6 8 5 4 2 8
Nobs 48 67 59 50 28 22 21 36 24 35 29 18 437
Ndag 20 27 27 29 19 17 16 24 18 22 18 16 253
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Spætmejse  Sitta europaea  
Spætmejsers mængde. På en vinterfugletælling Rørvig By – Højsandet – Rørvig Lyng 8/1 blev der f.eks. talt 31 efter stort udlæg 11 Rørvig By. Den var i stand til at overgå selv Musvit blandt øvrige mejsetyper. Det bidrager selvfølgelig, at den er støjende og let at registrere. I RFs ungdom var den sjælden uden for den gamle bøgeskov Grønnehave Skov syd for Nykøbing, så udviklingen har været eksplosiv. Hele 5 trækstunts Korshage. 20/5 – 27/5 3 dage med 1 tf nok samme individ, desuden 25/6 1 og 2/9 1 tf Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 1 5
Total 62 47 42 43 21 17 22 38 40 24 30 58 444
MaxRst 11 3 3 4 2 2 2 5 4 2 3 9 11
Nobs 33 33 33 32 18 14 17 23 31 19 24 32 309
Ndag 18 24 28 26 15 13 17 23 27 18 24 26 259
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Spætmejse  Sitta europaea  
Mange observationer med 1 – 4 fugle indrapporteret ud over halvøen. Undtagelsen er, når man er mere målrettet: 13/1 10 Højsandet på en vinter punkttælling.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 72 22 76 38 14 7 18 61 27 27 49 37 448
MaxRst 10 2 4 3 2 2 2 4 2 2 4 3 10
Nobs 41 19 52 27 13 6 16 46 24 24 35 30 333
Ndag 23 14 28 21 10 6 14 22 18 19 21 22 218
Fænologi 06.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2016:  Spætmejse  Sitta europaea  
Årssum 497. Halvøen har jo udviklet sig til en særdeles solid bastion for arten. Støjer sig til høj registrering, optællinger gav således 7 Korshage-rute, 17 Rørvig Lyng og 9 Højsandet. Årets trækstunt udført 2/5 1 tf Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 78 58 49 69 33 23 25 23 41 28 33 37 497
MaxRst 7 5 3 4 6 3 3 3 3 2 3 4 7
Nobs 50 44 39 52 26 21 19 21 33 24 27 25 381
Ndag 25 21 23 28 21 18 15 17 23 16 20 19 246
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2015:  Spætmejse  Sitta europaea  
Årssum 446. Topper i marts – april, hvor de støjer aller mest. Årets enlige vågehals: 9/3 1 tf Korshage.
Har sat sig solidt på halvøen. Masser af gode træer.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 37 27 81 81 25 17 16 21 31 42 37 31 446
MaxRst 3 3 4 5 3 3 4 3 3 4 3 3 5
Nobs 29 20 46 44 23 15 11 17 27 31 29 24 316
Ndag 16 14 30 27 15 15 11 13 21 20 17 20 219
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2014:  Spætmejse  Sitta europaea  
Årssum = 341. Nu besat 18 lokaliteter med op til 5 Korshage, 4 Dybesø og 3 fra Rørvig Lyng, Hovvig, Nakke Lyng og Grønnehave Skov, øvrige 1 – 2. Banker på i den opvoksende Nakke Skov med et par fugle efterår - vinter.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 22 28 42 43 7 19 17 36 43 35 13 36 341
MaxRst 2 4 3 4 2 4 2 2 5 3 1 4 5
Nobs 17 21 36 33 6 13 16 29 30 25 13 22 261
Ndag 11 17 22 25 6 11 14 22 21 14 12 13 188
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2013:  Spætmejse  Sitta europaea  
Årsum = 290. Gode tider, spredt sig i stadigt ældre træmasse og 1 - 3 meldt, der hvor man kan vente den. Nogle træer tabt i vinterstormene, men i fremtiden venter Nakke Skov.
Trækforsøg stunts udført af 2 fugle forår (31/3, 16/4) og 3 fugle efterår (10/9, 13/9 2).

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 3 5
Total 15 18 36 58 21 6 6 17 36 41 24 12 290
MaxRst 2 2 2 3 3 2 1 3 3 4 3 2 4
N 12 15 33 44 17 4 6 14 28 27 15 11 226
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2012:  Spætmejse  Sitta europaea  
Årssum 252. Helt jævnt fordelt på året fraset april, der som vanligt skiller sig ud (49). Her er arten topvokal og her dukker eventuelt nogle fugle op på Korshage med trang til at prøve træk-lykken. I år således 12/4 og 19/4 1 tf. Yderligere 12/8 2 tf på et mere usædvanligt tidspunkt.
17 lokaliteter: Korshage 3 (6), Flyndersø 1, Dybesø 1, Skansehage 1, Langesømosen 1, Søndervang 3, Rørvig By 1, Rørvig Bugt 1, Nørrevang 2, Højsandet 1, Plantagen 3, Hovvig 1, Nakke SV 1, Nakke Lyng 1, Nakke Hage 1 og Nykøbing 2. Er jo desuden velrepræsenteret i Grønnehaveskoven. Har sat sig solidt på hele halvøen.

DOFBasen:2012


2011:  Spætmejse  Sitta europaea  
Rapporteres yderst konstant – årets sum 140 – april måned hvor arten er højvokal var bedste med 36. Vidt spredt på halvøen med 12 lokaliteter: Korshage (4), Dybesø (1), Plantagen (2), Nørrevang (2), Højsandet (2), Rørvig Lyng (3), Rørvig (1), Hovvig (1), Ringholm Skov (1), Slettermose (1), Nykøbing (1), Grønnehave Skov (4).
Også i år ude og forsøge sig som trækfugl: 10/4 1 TF Korshage og igen 29/8 og 31/8 1 TF Korshage.

DOFBasen:2011


2010:  Spætmejse  Sitta europaea  
Årssum 148 med rigtigt mange gengangere. Lokaliteterne og maksimale antal er: Korshage 3, Flyndersø 1, Plantagen 1, Nørrevang 3, Højsandet 2, Skansehage 2, Rørvig 1, Rørvig Lyng 1, Nakke Lyng 1, Nykøbing 1 og Hovvig 4. Flest registreret i april, når arten er top-vokal.
En enkelt ude og vise sig på trækforsøg på Korshage – 23/8 1 tf.

DOFBasen:2010


2009:  Spætmejse  Sitta europaea  
Stadig meget velrapporteret – sikkert gammel veneration. De fleste observatører er så gamle, at de kan huske artens indvandring til halvøen! 159 rapporter – månedsfordelingen uden overraskelser med flest i marts/april (42/36), hvor arten er aller mest vokal.
Årets eneste trækstunt 12/3 1 tf Korshage.
10 lokaliteter melder om Spætmejse: Korshage 3, Flyndersø 1, Langesø Mose 1, Dybesø 1, Nørrevang 2, Skansehage 1, Rørvig Lyng 1, Rørvig 1, Højsandet 2 og Hovvig 5.

DOFBasen:2009


2008:  Spætmejse  Sitta europaea  
Spredt på hele året er meldt 199 fugle, som vanligt flest i den mest vokale periode ult. februar til maj. Meldt fra 7 lokaliteter: Korshage (3), Dybesø (2), Skansehage (2), Nordstrand 1, Hovvig (4), Rørvig Lyng (1) og Slettermosegård (2). Desuden markant tilstede Grønnehaveskoven og Højsandet.
I marts 4 vovehalse på trækforsøg Korshage, i september en enkelt.

DOFBasen:2008


2007:  Spætmejse  Sitta europaea  
Særdeles velrapporteret – 161 – 3 måneder dominerer: marts 39, april 32 og oktober 24. Det meste udgøres af yngle-standfugle, men lidt bevægelse foregår. Fremgår tydeligt af et par dristige fugle fra marts: 25/3 1 tf, 26/3 3 Ø(!), 27/3 1 tf, 28/3 1 tf+1 Ø(!) Korshage. 4 fugle tog således turen over havbarrieren – usædvanligt for denne art, der reagerer angstfuldt på træløshed og især vand.
Er meldt fra følgende lokaliteter: Korshage, Langesømosen, Dybesø/Flyndersø, Nørrevang (Lokkemosevej, Gravhøjen), Plantagen, Skansehage, Rørvig Lyng, Rørvig By, Nakke Lyng, Hovvig med 1 - 3 expl. Altså veletableret ynglefugl.

DOFBasen:2007


2006:  Spætmejse  Sitta europaea  
Ingen sjove trækstunts i år, kun yngelfugle: Spredt ud hele året meldt fra Korshage 1-3 expl, Dybesø 2, Skansehage 2, Rørvig 1 og Hovvig 1. Lav rapporteringsiver i år men dækker nok de samme ca. 10 fugle/par som var vurderingen sidste år.

DOFBasen:2006


2005:  Spætmejse  Sitta europaea  
Rapporteres fortsat ganske flittigt selvom det nu er mange år siden den var pioner-art: 31 rapporteringer fordeler sig med 21 i området Korshage-Langesømosen, 8 Hovvig og 1 Dybesø. Tallene dækker nok ca. 10 fugle. Også et ynglefund fra Hovvig bag fugletårnet. Også for denne art sparsomt med nyt uden for hovedlokaliteterne. Er jo f.eks. almindelig i Grønnehave Skov.

DOFBasen:2005


2004:  Spætmejse  Sitta europaea  
Ved simpel sammentælling 55 rapporteret året rundt og fra 6 lokaliteter: Korshage, Dybesø, Plantagen, Nørrevang, Hovvig, samt Nykøbing hvor den rumsterede i trægruppen ved rådhuset. Grønnehave Skov vil kunne tilføjes. Alle steder 1 - 2, dog Korshage 3. Flest fra april (16), hvor arten er højvokal. Veletableret ynglefugl.

DOFBasen:2004


2003:  Spætmejse  Sitta europaea  
Denne art er tilgengæld svært flittigt indrapporteret (61 stk!) - givet en reminicens fra Fuglestationens unge dage hvor en Spætmejse på Korshage hele 7 km væk fra de trygge bøgetræer i Grønnehaveskoven var lidt af et hit! Træerne er nu så gamle at der er ynglepar og arten ses og høres året rundt. Årets materiale angiver disse forekomster: Højsandet, Korshage (4), Grønnehave-skoven (2), Amtshospitalet, Dybesø (2).

DOFBasen:2003


2002:  Spætmejse  Sitta europaea  
24 rapporteret - bygger stadig lidt op i takt med skoven bliver ældre - i år nyetableret på østsiden af Dybesø. Underholder 22/3: 1 tf Korshage.

DOFBasen:2002


2001:  Spætmejse  Sitta europaea  
Antruffet på følgende lokaliteter:
Grønnehave Skov: 2. Korshage 1 - 2 (18/2 - 6/10, vel det samme som året rundt), Rørvig Lund: 21/4 1, Skansehage: 18/8 1, Rørvig Lyng: 16/10 1 samt Nakke Hage 8/12 1. Årets spætmejse-stunt fra Korshage fandt sted 22/4 1 trækforsøgene.

DOFBasen:2001


2000:  Spætmejse  Sitta europaea  
Året rundt og set på følgende lokaliteter: Grønnehave Skov (4, solid yngleplads), Nykøbing, Østerlyng, Dybesø og Korshage. 2 kaldende fugle hørt her primo marts. 29/4 2 tf og 5/5 1 tf fra Korshage - udtræksstunts som heller ikke lykkedes denne gang. Selvom formodningen rumsterer med op til 3 fugle set juli - november, intet sikkert ynglefund fra Korshage.

DOFBasen:2000


1999:  Spætmejse  Sitta europaea  
Stadigvæk en subrarietet på trækforsøg - når den havde forvildet sig de 5 km i luftlinie fra sikre ynglepladser ved fjordens kystskove til forkølet trækforsøg på Korshage. Ingen fugle af den kategori i år.
Spætmejser kan flyve langt - hvis det som bekendt foregår fra træ til træ og trækulturerne på Rørvighalvøen har nu en alder der betinger at arten er tilstede mere regelmæssigt de sidste 10 år, men fortsat ikke som veletableret uden for Grønnehaveskoven.
Årets obs ligger på 2 lokaliteter.
1.halvår: Korshage 1 - 2 og Nykøbing 1 - 2.
2.halvår: Langt mere liv med 5 lokaliteter: Korshage 2 - 4, Dybesø, Østerlyng, Nakke Hage, Nykøbing 1 - 2 - typisk „post-breeding-dispersal“ lokalt.

DOFBasen:1999


1998:  Spætmejse  Sitta europaea  
Den klassiske enlige 18/4 1 tf på Korshage. 24 iagttagelser spredt jævnt ud over året tyder da heller ikke på nogen form for trækiagttagelser, men må tilskrives lokale ynglestrejffugle.
Der er set fugle Korshage, Skansehage, Østerlyng, Plantagen, Dybesø samt i Rørvig og Nykøbing.

DOFBasen:1998


1997:  Spætmejse  Sitta europaea (3, 133, min 14)

Fåtallig ynglestandfugl og meget sjælden strejf/trækgæst.
Yngler kun regelmæssigt i den 50,3 ha store Grønnehave Skov. Bestandens størrelse her er ikke kendt. I svenske bøgeskove ligger territoriestørrelserne i snit på 3 ha, dvs skoven teoretisk skulle kunne huse 17 par.
Sikre (og formodede) ynglefund udenfor Grønnehave Skov:
Korshage: 1976, (1984), Rørviglund, Skansehage: 1983 (1984, 1990, 1996), Rørvig By: 1993, 1994, Paradisdalen: 1996 og Dybesø (1996).

Hvorvidt den øgede registrering især i 1990'erne skyldes større opmærksomhed (ynglefugletællinger) eller reel fremgang er noget usikkert.

Observationernes månedsmæssige fordeling:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
6 11 25 54 35 11 10 33 29 28 9 1

1997: Sikre ynglefund i Langesømosen og ved Rørvig Kirke. Sandsynlige ynglefund Rørviglund, Skansehage og Paradisdalen. Endvidere iagttaget på Korshage, Nørrevang og i Grønnehave Skov i yngletiden. Kun tre deciderede strøobservationer: 5/7 1 ved fugletårnet i Hovvig, 18/10 1 Dybesø og 2/11 1 Rørvig By.

DOFBasen:1997


1996:  Spætmejse  Sitta europaea  (3, 115, min 11 - 38)
Rettelse 1995: Årstotal skal være 10.
Rigtig mange observationer. En simpel sammentælling giver ikke mindre end 38. Kun to fra foråret: 14/4 1 Rørviglund og 28/4 1 Korshage. Efterårsfugle bemærket på følgende lokaliteter: Korshage 17 obs 18/8 - 16/11, Rørvig 12/9 1, Dybesø 8 obs 4/10 - 30/11, Højsandet 6/10 1 og Nakkelyng 24/11 1. At der kan ses fugle på Korshage er velkendt, hvorimod Dybesø er et nyt sted. Ved følgende lejligheder er der set mere end 1 fugl: 8/9 3 Korshage, 14/9 2 Korshage, 6/10 2 Dybesø, 22/10 3 Dybesø og 14/11 2 Korshage. Hvorvidt årets mange iagttagelser skyldes lokale ynglefugle eller gennemtrækkere, kan ikke afgøres udfra det modtagne materiale.

DOFBasen:1996


1995:  Spætmejse  Sitta europaea  (3, 105, 35)
De sædvanlige få spredte obs. De tre første steder kan det godt dreje sig om enkelte isolerede ynglepar.
Korshage: 19/2 1, 11/3 1, 13/4 - 14/4 1 og 29/4 1.
Højsandet: 22/4 1.
Rørviglund: 28/3 1.
Grønnehave Skov: 17/5 2 og 20/6 1.
Nykøbing: 18/8 1 syng.
Den sidste er en oplagt strejfer.

DOFBasen:1995


Spætmejse  Sitta europaea  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 41 21 23 16 12 21 6 5 4 5 4 8 166
MaxRst 5 4 5 4 3 6 3 3 4 3 3 4 6
Nobs 31 27 21 33 21 26 27 36 30 31 14 22 319
Ndag 23 22 14 23 17 17 18 23 21 20 11 15 224
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 16 22 4 15 10 3 2 6 2 8 1 7 96
MaxRst 6 6 3 5 4 2 2 3 3 4 2 3 6
Nobs 55 69 90 76 25 26 27 54 37 30 28 31 548
Ndag 26 26 31 29 17 18 17 29 23 18 20 19 273
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 12 8 6 5 4 19 7 9 6 6 2 10 94
MaxRst 6 6 6 4 3 7 4 3 2 2 6 2 7
Nobs 35 38 67 45 21 15 19 30 38 26 41 38 413
Ndag 20 24 31 27 14 14 18 24 26 19 25 25 267
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 20 9 4 11 4 10 10 9 14 8 6 105
MaxRst 6 6 6 6 4 5 6 6 8 5 4 2 8
Nobs 48 67 59 50 28 22 21 36 24 35 29 18 437
Ndag 20 27 27 29 19 17 16 24 18 22 18 16 253
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 1 5
Total 44 5 1 8 5 4 2 11 11 1 4 9 105
MaxRst 14 3 3 4 2 2 2 5 4 2 3 9 14
Nobs 44 41 50 45 25 15 19 32 41 24 36 43 415
Ndag 18 24 28 26 16 13 17 23 27 18 24 26 260
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 29 10 5 2 1 4 13 1 2 13 2 82
MaxRst 10 2 4 3 2 2 2 4 2 2 4 3 10
Nobs 36 17 48 24 11 6 16 42 24 23 33 28 308
Ndag 23 14 28 21 10 6 14 22 18 19 21 22 218
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 39 11 4 3 1 3 8 1 2 4 6 7 89
MaxRst 17 5 3 4 6 3 3 3 3 2 3 4 17
Nobs 50 44 40 52 28 21 19 22 33 24 27 25 385
Ndag 25 21 23 28 21 18 15 17 23 16 20 19 246
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 20 1 10 4 2 2 4 4 8 4 1 60
MaxRst 11 3 4 5 3 3 4 3 3 4 3 3 11
Nobs 29 20 47 44 23 15 11 17 27 31 29 25 318
Ndag 16 14 30 27 15 15 11 13 21 20 17 20 219
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 5 4 5 10 2 3 13 5 2 10 64
MaxRst 2 4 3 4 2 4 2 2 5 3 1 4 5
Nobs 17 21 36 33 6 13 16 29 30 23 13 21 258
Ndag 11 17 22 25 6 11 14 22 21 14 12 13 188
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 3 5
Total 5 4 5 13 1 4 10 6 7 3 58
MaxRst 2 2 2 3 3 2 1 3 3 4 3 2 4
Nobs 12 15 33 45 17 4 6 14 28 27 15 11 227
Ndag 11 12 21 25 11 4 5 9 17 19 11 7 152
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 4
Total 8 4 1 12 2 7 8 2 7 51
MaxRst 3 2 3 6 3 1 1 3 2 2 3 3 6
Nobs 10 19 22 33 10 5 4 15 22 19 19 14 192
Ndag 9 15 19 22 9 5 4 13 17 12 14 7 146
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 3 5 7 5 1 1 2 6 1 1 1 33
MaxRst 2 4 2 3 1 1 2 4 2 1 1 1 4
Nobs 4 11 19 31 4 3 4 16 15 6 3 1 117
Ndag 2 9 16 24 4 3 4 14 13 5 3 1 98
Fænologi 20·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 5 9 7 2 5 1 3 3 38
MaxRst 2 3 4 4 3 1 2 2 2 1 4
Nobs 5 7 18 26 3 6 24 9 10 7 115
Ndag 5 6 15 18 3 6 17 9 9 5 93
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ··16 09·· ···· ···· ···· ··12

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 6 6 7 3 1 1 1 2 1 4 32
MaxRst 3 5 5 4 2 1 1 2 3 2 1 2 5
Nobs 14 11 26 31 9 1 3 6 8 6 1 4 120
Ndag 11 7 18 22 9 1 3 6 5 5 1 4 92
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 2 1 7
Total 4 3 11 2 6 4 2 1 33
MaxRst 3 4 5 4 4 1 1 3 3 2 3 1 5
Nobs 12 15 20 30 13 3 2 11 9 3 3 4 125
Ndag 8 11 14 21 10 3 2 9 9 2 3 4 96
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 9
Total 13 2 3 9 1 28
MaxRst 2 1 3 3 2 3 1 2 2 4 2 2 4
Nobs 4 4 23 24 8 3 1 8 6 18 4 9 112
Ndag 4 3 14 16 8 3 1 6 6 11 3 8 83
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 2 1 3 1 2 1 13
MaxRst 1 2 2 1 1 1 3 2 2 1 1 3
Nobs 1 5 13 4 2 2 5 6 3 3 2 46
Ndag 1 5 13 4 2 2 5 6 3 3 2 46
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 1 2 1 7
MaxRst 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nobs 1 1 6 11 2 4 3 3 3 1 35
Ndag 1 1 6 10 2 4 3 3 3 1 34
Fænologi 29·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31 14·· ··12

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 2 1 3 1 11
MaxRst 2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 1 3
Nobs 1 2 8 17 7 2 3 1 2 2 1 46
Ndag 1 2 8 14 7 2 3 1 2 2 1 43
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··22 08·· ···· ···· ···· ··25

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 7 2 4 4 2 20
MaxRst 1 1 3 4 1 1 3 3 1 4
Nobs 1 3 5 19 7 3 8 9 2 57
Ndag 1 3 5 17 6 3 8 9 2 54
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ··26 17·· ···· ···· ··11

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 1 1 2 1 1 9
MaxRst 2 1 1 1 2 1 1 2
Nobs 4 4 1 5 4 1 2 21
Ndag 4 3 1 5 4 1 2 20
Fænologi 28·· ···· ··20 17·· ···· ··05 22··29

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 5 3 1 1 12
MaxRst 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2
Nobs 3 4 15 13 1 4 1 2 1 44
Ndag 3 4 13 13 1 3 1 2 1 41
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ··23 18·· ···· ··16 08

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 1 1 7
Total 5 2 4 1 1 4 17
MaxRst 4 2 3 2 1 1 3 3 2 1 1 4
Nobs 4 2 9 11 4 2 6 10 3 5 1 57
Ndag 3 2 8 10 4 2 6 10 3 5 1 54
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··04art/14790.txt · Sidst ændret: 2023/06/04 19:54 af lb