Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:15200

Pirol - Værlinger

Stor Tornskade Lanius excubitor eu15200

Status


2010 - 2019: Vinter: Sjælden Forår: Fåtallig Sommer: - Efterår: Fåtallig

Fotos


Stor Tornskade

Diagrammer


* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Stor Tornskade  Lanius excubitor  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 10 10
Ndag 10 10
Fænologi 05··28

2023:  Stor Tornskade  Lanius excubitor  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 1 1 7 1 2 1 16
MaxRst 1 1 1 3 1 1 1 3
Nobs 19 2 2 10 2 8 3 46
Ndag 16 2 2 7 2 7 3 39
Fænologi 01·· ···· ···· ··14 27·· ···· ··30

2022:  Stor Tornskade  Lanius excubitor  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 4 1 1 2 1 12
MaxRst 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
Nobs 13 8 6 5 2 1 32 7 7 81
Ndag 13 8 6 4 1 1 22 6 7 68
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··07 19·· ···· ···· ··31

2021:  Stor Tornskade  Lanius excubitor  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 5 3 2 4 1 15
MaxRst 1 2 2 1 1 1 1 2
Nobs 13 18 20 18 7 11 8 95
Ndag 11 16 14 12 6 9 8 76
Fænologi 08.. …. …. ..28 24.. …. ..30

2020:  Stor Tornskade  Lanius excubitor  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 1 1 3 6 13
MaxRst 2 1 2 2 1 1 1 1 2
Nobs 16 4 18 8 1 14 14 11 86
Ndag 16 4 16 6 1 12 12 10 77
Fænologi 01.. …. …. ..19 26.. …. …. ..30

2019:  Stor Tornskade  Lanius excubitor  

Mange observationer (114) og pænt med fugle. Vurdering af antal er vanskeligt.
Rastende vinterfugle: 5/1 1 Nakke Syd, 21/1 1, 13/2 og 15/2 1, 14/3 - 15/3 og 19/3 1 Hovvig, 6/2 2, 8/2, 12/2, 24/2 og 28/2 stadig 1 Slettemose, 10/3 1 Ringholm Skov. Selv om udveksling mellem lokaliteterne kan finde sted vel i alt 7.
I træktiden disse: 23/3 1, 27/3 - 28/3 1, 7/4 2, 19/4 1, 20/4 1 og 21/4 1 Korshage, 25/3 1, 6/4 1 Slettemose, 10/4 1 Hovvig, 16/4 1 Nørrevang og 22/5 1 Flyndersø - sent. Vel 12 fugle.
Endvidere 1 regulært trækkende: 7/4 1 Ø Korshage,
Efterårsfugle 6/10 - 9/10 1, 10/10 2, 11/10 1, 13/10 2, 14/10 - 16/10 1, 23/10 1, 30/10 - 2/11 1, 18/11 1 Korshage, 9/10 - 10/10 og 13/10 1, 18/10 - 19/10 og 21/10 1, 30/10 - 9/12 1 dog 2 8/11, 27/12 og 29/12 1 Hovvig, 30/10 - 4/11 1 Skansehage, 1/12 - 28/12 1 Slettemose og 26/12 1 Nakke Hage - i alt 18.

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 3 5 9 1 13 2 3 38
MaxRst 1 2 1 2 1 2 2 1 2
Nobs 2 7 8 8 1 22 24 10 82
Ndag 2 7 8 7 1 16 19 10 70
Fænologi 05.. …. …. …. ..22 06.. …. ..29

2018:  Stor Tornskade  Lanius excubitor  
Meget få, et foruroligende lavt antal! Kun 14 fugle i 2018.
Vinter 1 fugl: 4/1 1 Skansehage og 5/1 Korshage regnes for samme.
Forår 5 fugle: 25/3 1 Korshage, 30/3 1 Korshage, 31/3 1 Korshage, 4/4 1 Nørrevang og 5/4 1 Korshage/Flyndersø.
Efterår 7 fugle: 10/10 1 Korshage, 12/10 1 Rørvig Lyng, 17/10 – 19/10 1 Hovvig, 25/10 1 Ø Korshage (set trækkende 150 m ude over havet), 31/10 1 Korshage + 1 Søndervang, 2/11 – 8/11 1 Skansehage.
Vinter 1 fugl: 4/11 – 25/12 1 Slettemose, 3 obs fra december i nærliggende Hovvig regnes for samme fugl.
Opgørelserne 2012 – 2018 viser 31 – 24 – 25 – 36 – 37 – 23 – 14 fugle/år. Så selv om arten fluktuerer på gnaverbestande, er der tale om et signifikant dyk.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 3 2 7 5 6 25
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 2 3 2 7 5 6 25
Ndag 2 3 2 7 5 6 25
Fænologi 04..05 25.. ..05 10.. …. ..25

2017:  Stor Tornskade  Lanius excubitor  
Ret få fugle i begge sæsoner. Også ringe tilgang generelt i resten af landet. Årsager kan være dårligt gnaverår og varme vintre.
Vinter: 2 fugle 1/1 – 25/1 1 Skansehage og 2/1 1 Engmosen syd for Nykøbing. Første på trækket 31/3 1 rast Korshage var eneste fugl i marts. Siden yderligere 8 i foråret: 1/4 1 Korshage, 2/4 1 og 3/4 1 Nørrevang, 7/4 1 Slettemose, 16/4 1 Korshage, 29/4 1 Korshage og 30/4 1 rast Korshage, siden NØ. Endnu senere 2/5 1 rast Korshage, siden trækkende Ø. Forår 9 fugle.
Efterårets første var 19/10. Følgende for de enkelte lokaliteter: Korshage 19/10 – 25/10, 1/11 – 7/11, 24/11, 2/12 – 28/12 i alt 4. Skansehage 19/10, 3/11 – 8/11, 17/11 samt eneste trækkende (over fjorden) 4/11 1 SV i alt 4. Dybesø: 7/11 og 13/12 i alt 2. Hovvig: 22/10 og 29/12 i alt 2. Efterår total vurderet på 12 fugle med forbehold for, at enkelte gengangere kan have sneget sig med. Et årsresultat på 23 trods et generelt dårligt år viser, at det fortsat er en god Rørvigart.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 5 1 7 1 8 13 7 42
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 5 1 7 1 8 13 7 42
Ndag 5 1 7 1 5 8 7 34
Fænologi 01..25 31.. …. ..02 19.. …. ..29

2016:  Stor Tornskade  Lanius excubitor  
Med 19 i første og 18 i andet halvår hævder Rørvig sig atter som et topsted for arten, der ellers ikke generelt havde et stort år.
Vinter 0. Dukkede op 21/3 1 Korshage, herefter 23/3 1 Korshage og 27/3 1 Korshage + 1 Nørrevang. Korshage i april: 1/4 1, 2/4 1, 9/4 2 (1 fløj ud fra Nørrevang), 10/4 3 (heraf 1 tf, 1 rykkede ud fra Flyndersø), 13/4 2, 14/4 1 og 22/4 1. Desuden 11/4 1 Nørrevang og 19/4 2 rast i Hovvig. En meget sen fugl 20/5 1 rast Korshage (så normal ud, blev fotograferet). Således 4 i marts, 14 i april og 1 i maj.
Efterår, skønnet antal: Korshage 27/9 – 30/9 1, 7/10 – 11/10 1, 19/10 – 20/10 1, 24/10 2 (den ene tf, siden S), 27/10 – 3/11 1. Langesø Mose: 8/10 1. Dybesø: 25/11 1. Skansehage: 18/10 – 20/10 1, 26/10 2 og 1 frem til 30/10, 12/11 1, 6/12 1, 23/12 - 31/12 1. Hovvig: 11/10 1, 8/11 1, 16/11 – 25/11 1 og 4/12 1. Det er 18 fugle. Fordeling på måned: september 1, oktober 10, november 4 og december 3. På lokalitet: Korshage 7, Dybesø 1, Skansehage 6 og Hovvig 4.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 4 14 1 4 19 8 4 54
MaxRst 1 2 1 1 2 1 1 2
Nobs 4 12 1 4 17 8 4 50
Ndag 3 9 1 4 11 7 4 39
Fænologi 21.. …. ..20 27.. …. …. ..31

2015:  Stor Tornskade  Lanius excubitor  
Året opgjort til 36 expl. – 1 vinter, 13 fra forårstrækket og 22 fra efterårstrækket. Et stort år, og det understreger endnu engang, at Rørvigområdet er et af landets absolut bedste steder for denne fine art!
Vinter: 1/1 – 25/1 1 Korshage/Skansehage.
Forårstrækket: 2 fra marts 19/3 1 og 26/3 1 rast Korshage. Typisk meget koncentreret gennemtræk i april med 11 fugle 4/4 – 10/4.
4/4 2 trak NØ efter rast Korshage: 1 sad i absolut yderste busk på Korshage, endnu 1 flyver ud til samme busk. Udløste straks truepositurer, så de endte med at placere sig i hver ende af busken med maksimal afstand. Kl. 08:05 flyver fugl 1 ud, tager højde og forsvinder ud over havet, 1 minut senere tager fugl 2 samme vej. Fint drama, og sjældent at se udtræk (JB). En af de 2 sås på Flyndersø tidligere om morgenen.
5/4 2 rast Korshage og 2 rast inde i Nørrevangs hegn. 4 denne dag. 6/4 1 Korshage. 8/4 – 9/4 1 rast Hovvig og 8/4 1 rast Korshage. 10/4 2 rast Nørrevang.
Efteråstrækket: 30/9 første fugle på Korshage. Frem til 31/10 næsten kontinuerligt 1 på Korshage, enkelte dage 2 inklusive fugle fra Flyndersø. Fra november 8/11 – 9/11 1 rast og 18/11 – 20/11 1 rast. Vurderes til 9 fugle i alt. Dybesø: 7/10 1 og 30/10 1. Skansehage: 21/10 – 3/11 i alt 4 fugle, samt eneste fra december 7/12 – 9/12 1 rast. Hovvig: 3/10 – 7/11 i alt 4 fugle. Brentebjerg 27/10 1 og Slettermosegård 31/10 1. Mange fugle i efteråret. Kan ses som respons på større gnaverår i Nordskandinavien (jfr. 2011). Derimod blev ingen ind i vinteren – måske på grund af årets få mus og mejser.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 4 2 13 1 34 13 2 69
MaxRst 1 1 2 1 2 2 1 2
Nobs 4 2 9 1 32 11 2 61
Ndag 4 2 6 1 21 11 2 47
Fænologi 01..25 19.. ..10 30.. …. …. ..09

2014:  Stor Tornskade  Lanius excubitor  
Forår. Korshageområdet: 24/3 1, 25/3 1, 30/3 1 tf, 3/4 2, 4/4 2, 16/4 1, 17/4 1 og 21/4 1. Heraf 1 Flyndersø og 3 i baglandet Nørrevang. Forårets sidste var 27/4 1 Hovvig. 11 fugle fra den klassiske trækperiode.
Efterår. Korshage: 14/9 1, 30/9 1, 2/10 1, 5/10 1, 11/10 1, 14/10 1, 20/10 1, 26/10 - 28/10 1, 17/11 1 samt 26/12 – 31/12 1 vinterfugl. Hovvig 1/10 1, 24/10 1 og 9/11 1. Skansehage 20/11 1. 13 fugle fra trækket og kun 1 overvintrende fugl på hele året.
25 fugle i alt. Toppen fra gnaveråret 2011 er ovre, men fortsat et fremragende område for denne fine art.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 8 2 9 3 5 30
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 3 8 2 9 3 5 30
Ndag 3 6 2 9 3 5 28
Fænologi 24.. ..27 14.. …. …. ..31

2013:  Stor Tornskade  Lanius excubitor  
Vinter: 1/1 – 4/1 1 Korshage, 2/1 Skansehage og så først 26/2 1 Korshage. 3 expl.
Forår: 5/3 1 Nørrevang og 6/3 Korshage nok samme urolige fugl i trækforsøg blandt 850 Blåmejser, så det endte med den slog en Blåmejse i luften og gik ned med den. 12/3 – 8/4 sås 7 fugle på spredte enkeltdage.
Lidt sene 15/4 blev så årets store dag med 5 (3 Korshage, 1 Rishøj, 1 Rørvig By). 17/4 1 Nørrevang sluttede foråret med i alt 14 expl.
Efterår: 28/9 – 29/9 1 Slettermosegård, herefter 5 i oktober/november især Korshage korrigeret for flerdagsfugle, i alt 6 expl. Endelig vinterfugl 26/11 – 25/12 1 Hovvig. Året kan således gøres op til 24 fugle. Antallet faldet noget efter effekten af gnaveråret i 2011 er klinget af.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 4
Total 4 1 6 11 2 5 4 2 35
MaxRst 1 1 1 3 1 1 1 1 3
N 4 1 6 9 2 6 4 2 34
Fænologi 01.. …. …. ..17 28.. …. …. ..25

2012:  Stor Tornskade  Lanius excubitor  
Fik et stort år. Som forventet rigtigt mange under forårspassagen. Foreneligt med det store efterår 2011 efter gnaveråret i Skandinavien.
Vinter: 2 fugle. 27/1 – 20/3 1 yderst stationær Hovvig, dog 11/1 2. 6/1 1 overfløj Søndervang, der kunne være identisk med fugl 2 i Hovvig.
Under forårstrækket i alt rapporteret 25 rastende fugle 22/3 – 28/4, der skønnes at dække ca. 17 individer. Tidligt på færde med 6 ultimo marts, heraf 5 Korshage-Flyndersø med flest 23/3 3 samt 28/3 1 Hovvig. Følges så af ca. 11 i april i flere små skub, heraf 2 Nørrevang, 1 Hovvig og resterende 8 fra Korshage. Et par sene fugle helt frem til 28/4 1 Korshage.
Tilbage 5/10 1 Korshage og hovedtræk 5/10 – 19/10 (daglig i perioden), herefter 27/10 – 30/10 1 Korshage og 31/10 1 Plantagen. Totalt må man vurdere 11 efterårsfugle fordelt: Korshage 4, Flyndersø 1, Skansehage 2, Hovvig 3 og Plantagen 1. I november: 0 fugle!
Kun 1 dumpede ind til ny dybfrossen vinter: 28/12 – 31/12 1 Korshage.
Samlet 56 obsdage og ca.31 fugle i 2012.

DOFBasen:2012


2011:  Stor Tornskade  Lanius excubitor  
Et stort år for denne prægtige jæger med rigtig mange observationer og flere langtidsstationære fugle efter mange år med få observationer. Det hele startede 25/3 med 1 SV-trækkende Hovvig. Fra 26/3 og indtil 13/4 blev 1 fugl meldt jævnligt fra Korshage (6 observationsdage). Hvorvidt dette var samme individ: 14/4 1 Langesømosen og 15/4 1 Nørrevang er svært at vurdere, men herefter er det i alle tilfælde slut for første halvår.
Arten var tilbage 25/9 1 Skansehage og fra 26/9 sås en fugl jævnligt på Korshage frem til 16/11 (17 observationsdage). Desuden foreligger en række observationer fra andre lokaliteter, som vurderes at dreje sig om minimum 2 forskellige fugle: 12/11 Langsømosen, 22/11 1 Nørrevang, 29/11 1 Flyndersø, og 31/12 1 Nørrevang. En del udskiftning må der have været undervej og flere fugle sås ved følgende lejligheder: 2/10 2, 3/10 5 og 10/10 2 alle Korshage. Parallelt hermed huserede 1 - 2 individer i Hovvig fra 4/10 og året ud (21 observationsdage). Spørgsmålet er ligeledes her, hvor meget fuglene flytter rundt, 26/10 1 Slettermose kunne være identisk med Hovvig. De 5 fugle 3/10 er et meget højt tal uden for ynglepladserne. Der forefindes blot 10 fund med 5 eller flere individer i DOFbasen fra oktober. Sidst det skete var 2/10 6 Dueodde, Bornholm. To trækkende fugle er desuden meldt 23/10 2 SV Plantagen set fra højeste klit ved Telegrafvejen. Således lyder årets skøn på 4 - 8 forårsfugle og 12 - 20 efterårsfugle.

DOFBasen:2011


2010:  Stor Tornskade  Lanius excubitor  
Ingen vinterobservationer fra første halvår, men for trækperioden er følgende meldinger rapporteret: 25/3 1 rast Nørrevang og 25/3 - 27/3 1 rast Korshage, samt 8/4 1 ØNØ Korshage og 7/4 og 9/4 1 rast Korshage. Andet halvår starter lidt usædvanligt ved Nakke: 28/9 og igen 8/10 1 rast Nakke Sydvest. Herefter mere almindeligt 5/10 1 rast Korshage, 10/10 1 trækkende Korshage og 1 rast Skansehage, 13/10 1 rast Hovvig, samt 15/10 - 21/10 1 rast Korshage dog 2 fugle set samtidigt på lokaliteten 19/10. Heller ingen vinterobservationer fra andet halvår. Et forsigtigt gæt må lyde på 3 - 5 forårsfugle og 7 - 8 efterårsfugle. Ikke en helt almindelig art længere.

DOFBasen:2010


2009:  Stor Tornskade  Lanius excubitor  
Stor Tornskade er vintergæst på halvøen men det lader til, at kun en fugl har opholdt sig i området i årets første del: 11/2 1 Nakke Hage. Optræder igen forholdsvis jævnligt som sandsynligvis rastende trækfugle i perioden 15/3 - 26/4 med 1 - 2 fugle ad gangen primært i Korshageområdet.
Ankommer igen i årets anden del 4/10 1 rast Hovvig og årets sidste obs bliver 14/11 2 og altså ingen regulære vinterfund i årets sidste del.

DOFBasen:2009


2008:  Stor Tornskade  Lanius excubitor  
Obs foreligger fra månederne januar, april, september, oktober og november.
Kun en enkelt obs blev det til i årets første del: 4/1 1 Hovvig og vi skal frem til april inden arten noteredes igen. I perioden 1/4 - 23/4 optrådte der 1 - 3 fugle primært i Korshageområdet og fuglen fra 23/4 er meldt med et firben i næbbet. Rapporteringerne fra efteråret 27/9 - 17/11 viser, at der nok har været 2 forskellige individer i området (en ved Korshage og en ved Hovvig) med undtagelse af 12/10, hvor hele 3 fugle blev set (2 Korshage og 1 Flyndersø). En fugl 1/10 blev set mens den „nappede“ en Blåmejse ved Korshage.

DOFBasen:2008


2007:  Stor Tornskade  Lanius excubitor  
Stor Tornskade gæster Rørvighalvøen i vinterhalvåret typisk i perioden oktober til april. Men i modsætning til tidligere år foreligger der ingen indrapporteringer af vinterrastende fugle fra årets første del. Fra forårstrækket er der indløbet i alt 4 obs (alle nævnes): 26/3 1, 5/4 1 og 6/4 1 Korshage samt 14/4 1 Nørrevang.
Arten optræder igen i perioden 1/10 - 30/12 med jævnlige obs af 1 og i få tilfælde 2 fugle primært rastende i Hovvig. Største tal er 3 samtidige på Korshage 7/10, hvoraf de 2 opdagedes flyvende højt oppe i luften.

DOFBasen:2007


2006:  Stor Tornskade  Lanius excubitor  
Stor Tornskade gæster typisk Rørvighalvøen i vinterhalvåret fra oktober til april. Formodentlig har en enkelt fugl huseret i Hovvig og tilgrænsende områder med obs rapporteret fra perioden 8/1 - 10/4, dog 2 fugle i Hovvig 1/3. En fugl 13/3 blev set med en Musvit i kløerne. Derudover er der rapporteret enlige og i et enkelt tilfælde 2 fugle t/tf/rast fra Korshage/Nørrevang på 6 dage i perioden 8/4 - 26/4 (sidste forårsfugl).
Efterårsfugle – kun tre enkeltobs - er alle meldt som rastende i perioden 14/10 - 4/11 fra Hovvig, Korshage og Dybesø, og altså ligesom i 2005 igen det lidt usædvanlige, at der ikke foreligger rapporteringer fra ultimo af året.

DOFBasen:2006


2005:  Stor Tornskade  Lanius excubitor  
Stor Tornskade gæster Rørvighalvøen i vinterhalvåret typisk fra oktober til april. Indrapporteringer af en enkelt fugl fra Hovvig 6/1 og 22/4 samt 1 - 2 fugle fra Korshageområdet i marts/april tyder på, at der har opholdt sig mindst 2 individer på Rørvighalvøen.
Sidste forårsfugl 22/4.
Efterårsfugle er meldt fra 6/10 til 23/10 fra Hovvig og Skansehage og altså lidt usædvanligt ingen fund fra ultimo 2005.

DOFBasen:2005


2004:  Stor Tornskade  Lanius excubitor  
Stor Tornskade gæster Rørvighalvøen i vinterhalvåret typisk fra oktober til april. Indrapporteringer af en enkelt fugl fra januar frem til april både fra Hovvig (26/1 – 24/3) og Korshage (3/1 – 18/4) tyder på, at der har opholdt sig mindst 2 individer på Rørvighalvøen.
Sidste forårsfugl 18/4.
Efterårsfugle meldt fra 29/9 og året ud. Der foreligger obs fra Hovvig (19/10 – 8/12) og Flyndersø/Korshage (1/10 – 6/11), Dybesø (28/11) og igen lader det til, at der er tale om 2 - måske 3 forskellige individer.
Der er på intet tidspunkt i 2004 set mere end én fugl ad gangen.

DOFBasen:2004


2003:  Stor Tornskade  Lanius excubitor  
Observationerne kan sædvanen tro opdeles i to perioder: januar til april samt fra oktober til december. Maxtal på én dag er 3 fugle 13/4, hvoraf den ene højst sandsynligt er den faste fugl i Hovvig.
Forårsperiodens første og sidste obs faldt hhv. 6/1 og 23/4. Med undtagelse af en enkelt obs fra Flyndersø (11/1) stammer alle obs mellem 6/1 og 8/4 fra Hovvig og omegn, hvor der formodentlig er tale om en enkelt fast rastende fugl (sidste forårsfugl i Hovvig meldt 13/4). Dog er der meldt 2 fugle 12/1 fra Hovvig (SS). Fra 12/4 - 23/4 stammer observationerne primært fra Korshageområdet, og hvis det antages, at alle observationerne i denne del af forårsperioden repræsenterer dagligt trækkende fugle, giver en lidt striks og konservativ sammentælling i alt 13 observerede gennemtrækkende fugle.
Oktober til december (første og sidste obs hhv. 6/10 og 28/12). I alt 13 dage med observationer af Stor Tornskade (10 obs fra Korshage og omegn) og ingen dage kan fremvise mere end én fugl. Første (og eneste) efterårsfugl fra Hovvig sås 24/10.

DOFBasen:2003


2002:  Stor Tornskade  Lanius excubitor  
Arten fik et rigtigt godt år i 2002. Årets første 2 måneder gav 5 observationer på de traditionelle lokaliteter: 2/1 1, 13/1 1 20/1 1, 2/2 1 og 17/2 2 fugle. Marts - April gav hele 20 dage med obs af arten - følgende datoer havde mere end en fugl: 12/3 2, 22/3 2, 26/3 2, 1/ 4 2, 2/4 2 samt 17/4 3 fugle.
Efteråret blev også fornuftigt og bød på følgende rastende fugle: 28/9 1, 30/9 1, 12/10 1, 17/10 1, 21/10 1, 28/10 1 og endelig 31/12 1.
2002 blev med 32 obs-dage det bedste år siden midt-firserne, især foråret med 20 obs-dage er fremragende. Hvor mange forårsfugle, der er tale om, er svært at vurdere, et bud kunne blive 15 - 20 stk. Lad os håbe ”trenden” fortsætter.

DOFBasen:2002


2001:  Stor Tornskade  Lanius excubitor  
Årets første måneder gav 3 fund: 7/1 1, 13/1 1 og 17/2 1 alle rast Korshage. Foråret gav følgende stribe rastobs: 3/3 1 Hovvig, 10/3 1 Flyndersø, 18/3 1 Korshage, 30/3 1 Slettemosegård samt 1/4 1, 3/4 1, 13/4 1 og 21/4 1 alle Korshage.
Fra efteråret er følgende indsendt: 19/10 1 Nakkehage, 21/10 1 Plantagen, 13/11 1 Korshage, 14/11 2 Korshage, 16/11 1 Korshage, 18/11 1 Flyndersø, 24/11 1 Flyndersø, 2/12 1 Dybesø, 9/12 1 Flyndersø og 30/12 1 Hovvig.

DOFBasen:2001


2000:  Stor Tornskade  Lanius excubitor  
Fra årets start og vinteren ud huserede mindst 1 fugl i Hovvig. Der er mange obs fra vigen, og det kan dreje sig om flere fugle. Den første fugl på Korshage sås 24/3, som også blev eneste dag med 2 fugle. Frem til og med 19/4 trækker 8 - 11 fugle igennem.
Første efterårsfugl sås 27/10 i Hovvig. Efterårstrækket bestod af 8 - 9 fugle, som optrådte på en lang række af de kendte lokaliteter. „Sidste“ fugl blev 17/12 1 rst Hovvig - en overvintrer?

DOFBasen:2000


1999:  Stor Tornskade  Lanius excubitor  
Første fugl er traditionen tro en rastende fugl i Hovvig 10/1. Derefter set 17/1 og 26/1 Nakke Skov, 18/2 Hovvig samt igen 15/3, 21/3 og 22/3 i Nakke Skov. Hovedtrækket kører fra 27/3 til 2/4. I alt ses 7 - 10 trækkende fugle. Bedste dage bliver 30/3 3, 1/ 4 2, og 2/4 2 fugle, alle rastende på Korshage.
Efterårets første fugl ses 9/10 1 KH. Fra 16/10 - 30/10 ses 7 - 10 fugle på en lang række lokaliteter. Dage med mere end 1 fugl: 16 /10 2, 17/10 2 24/10 2. Fra november er der igen en fugl i Hovvig, og året afsluttes med en rast 30/12 Nakke skov. Fornuftigt år for arten, især efteråret forløb pænt.

DOFBasen:1999


1998:  Stor Tornskade  Lanius excubitor  
Året startede med en overvintrende fugl i Hovvig. Første trækkende fugl på Korshage ses 25/3, og frem til 20/4 trækker min 6 fugle gennem området. Fra efteråret foreligger: 13/10 1 rst HV, 24/10 1 rst KH og fra 1/11 og året ud er der igen en rastende fugl i Hovvig.

DOFBasen:1998


1997:  Stor Tornskade  Lanius excubitor  
Fænologi:(10/9) 3/10 - 24/4 (25/5)
Meget sjælden - sjælden trækgæst og meget sjælden vintergæst.
Stor Tornskade er i tilbagegang. I halvfjerserne kunne forårstotalen lyde på 54 iagttagelser i 1974 og 62 iagttagelser i 1975, hvilket er vor hidtil højeste. I firserne var det mest optimistiske bud på en total 25 i 1983. I halvfemserne har intet forår budt på mere end 10 fugle, de sidste år ligger endog under 5!! Efterårstallene er som regel lidt mindre, højeste tal er 34 fugle fra 1975. Derudover ses typisk 1 - 5 mere eller mindre langtidsrastende fugle om vinteren.
Generelt ses de fleste fugle rastende langs Korshagekysten, men der er som regel også en til flere fugle i Hovvigområdet, og arten kan principielt ses overalt i det åbne land.
Da Stor Tornskade formodentlig i stor udstrækning er nattrækker, kan det være svært at vurdere, hvor mange fugle der egentlig er tale om. Er det den samme fugl, der sidder på Korshage fem morgener i træk, eller er det flere forskellige? Ved hjælp af ringmærkning er det konstateret ved mindst en lejlighed, at der kan ske en stor udskiftning af fuglene.

1997: Forårstrækket forløb fra 19/4 til 26/4 begge dage med en fugl. I alt trak 3 - 5 fugle. Eneste dag med flere fugle: 25/4 2.
Efterårets første blev set 1/10. Efteråret gav i alt 5 - 10 fugle alle rastende på Korshage eller i Hovvig. Ingen rapporteret efter 23/11.

DOFBasen:1997


1996:  Stor Tornskade  Lanius excubitor  
Er efterhånden ved at være lidt af en mangelvare. En af vores mest ihærdige observatører scorede således det første “blanke” år siden 1968! I alt kun 10 - 12 fugle.
Vinterobs: 7/1 1 Nakke.
Forårstræk: 15/4 1 Ø Korshage.
Forårsrast: 7/4 1 og 16/4 1 begge Korshage.
Efterårstræk: 24/9 1 Ø Hovvig og 4/10 1 trk Korshage.
Efterårsrast: 26/9 1 og 3/10 1 begge Hovvig, 14/10 1 Korshage og 1 Flyndersø (samme?), 24/10 1 og 26/10 1 (samme?) begge Korshage.

DOFBasen:1996


1995:  Stor Tornskade  Lanius excubitor  
Fra årsskiftet og frem til slutningen af marts huserede 1 fugl i Hovvig, dog 2 fugle 19/3. 13/4 trak 1 Ø Korshage med bytte i fangerne og 17/4 meldtes om 1 rast Korshage, 1 rast Flyndersø og 1 rast Hovvig. Til slut en meget sen fugl 25/5 1 rast Korshage (AT).
Fra efteråret kun sparsomt materiale: 10/9 1 rast Korshage og i perioden 5/10 - 8/10 1 rast Hovvig.

DOFBasen:1995


Stor Tornskade  Lanius excubitor  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 4 1 8 2 18
MaxRst 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
Nobs 13 8 6 5 2 1 32 7 7 81
Ndag 13 8 6 4 1 1 22 6 7 68
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··07 19·· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 5 3 2 4 1 15
MaxRst 1 2 2 1 1 1 1 2
Nobs 13 18 20 18 7 11 8 95
Ndag 11 16 14 12 6 9 8 76
Fænologi 08·· ···· ···· ··28 24·· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 1 4 3 1 7 1 19
MaxRst 2 1 2 2 1 1 1 1 2
Nobs 16 4 18 8 1 14 14 11 86
Ndag 16 4 16 6 1 12 12 10 77
Fænologi 01·· ···· ···· ··19 26·· ···· ···· ··30

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 2 3 8 1 1 10 4 2 32
MaxRst 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2
Nobs 2 7 8 8 1 1 22 24 10 83
Ndag 2 7 8 7 1 1 16 19 10 71
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ··22 12 06·· ···· ··29

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 1 2 5 1 2 13
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 2 3 3 8 6 6 28
Ndag 2 3 2 7 5 6 25
Fænologi 04··05 25·· ··05 10·· ···· ··25

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 2 4 1 3 3 1 14
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 5 1 8 1 8 12 7 42
Ndag 5 1 7 1 5 8 7 34
Fænologi 01··25 31·· ···· ··02 19·· ···· ··29

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 4
Total 8 6 1 15
MaxRst 1 2 1 1 2 1 1 2
Nobs 4 13 1 4 17 8 4 51
Ndag 3 9 1 4 11 7 4 39
Fænologi 21·· ···· ··20 27·· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 8 7 2 19
MaxRst 1 1 2 1 2 2 1 2
Nobs 4 2 9 1 32 11 2 61
Ndag 4 2 6 1 21 11 2 47
Fænologi 01··25 19·· ··10 30·· ···· ···· ··09

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 3 2 1 2 10
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 4 8 2 9 3 5 31
Ndag 3 6 2 9 3 5 28
Fænologi 24·· ··27 14·· ···· ···· ··31

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 1 2 8 1 1 2 1 16
MaxRst 1 1 1 3 1 1 1 1 3
Nobs 4 1 6 8 3 5 4 2 33
Ndag 3 1 6 6 3 5 4 2 30
Fænologi 01·· ···· ···· ··17 15·· ···· ···· ··25

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 5 1 5 2 16
MaxRst 2 1 3 2 1 1 3
Nobs 14 13 16 13 20 2 78
Ndag 14 13 13 11 14 2 67
Fænologi 02·· ···· ···· ··28 05··31 28··31

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 4
Total 2 3 1 8 3 1 18
MaxRst 1 2 1 5 2 1 5
Nobs 4 7 2 31 20 3 67
Ndag 3 6 2 23 16 3 53
Fænologi 25·· ··15 25·· ···· ···· ··31

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 3 1 1 5 10
MaxRst 2 1 1 2 2
Nobs 4 3 1 9 17
Ndag 3 3 1 8 15
Fænologi 25·· ··09 28·· ··21

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 7 5 2 16
MaxRst 1 1 3 1 2 3
Nobs 1 2 16 12 2 33
Ndag 1 2 9 8 2 22
Fænologi 11·· ···· ··26 04·· ··14

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 1 9 1 2 4 17
MaxRst 1 3 1 1 3 1 3
Nobs 1 13 1 3 11 4 33
Ndag 1 9 1 2 9 3 25
Fænologi 04 01··23 25 27·· ···· ··17

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 7 9
MaxRst 1 1 3 2 1 3
Nobs 1 3 19 7 8 38
Ndag 1 3 16 7 8 35
Fænologi 26·· ··14 01·· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 1 2 8 2 1 14
MaxRst 1 2 1 1 1 2
Nobs 3 10 11 2 1 27
Ndag 3 10 6 2 1 22
Fænologi 08··22 01·· ··26 14·· ··04

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 6 2 10
MaxRst 1 1 2 1 2
Nobs 1 4 9 4 18
Ndag 1 4 7 4 16
Fænologi 06 21·· ··22 06··23

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 1 4
Total 2 2 4 1 4 1 14
MaxRst 2 1 2 1 1 1 1 1 2
Nobs 3 4 9 8 1 10 7 2 44
Ndag 2 4 7 5 1 9 6 2 36
Fænologi 03·· ···· ···· ··18 29·· ···· ···· ··08

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 1 2 4 5 1 16
MaxRst 2 1 1 2 2 1 1 2
Nobs 3 3 9 19 8 4 1 47
Ndag 3 3 9 11 8 4 1 39
Fænologi 06·· ···· ···· ··23 06·· ···· ··28

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 2 2 4 1 3 1 14
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 3 3 18 10 2 5 1 42
Ndag 3 2 14 6 2 5 1 33
Fænologi 02·· ···· ···· ··22 28·· ··28 31

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 2 4 1 10
MaxRst 1 1 1 1 1 2 1 2
Nobs 2 1 4 4 2 5 3 21
Ndag 2 1 4 4 2 5 3 21
Fænologi 07·· ···· ···· ··21 19·· ···· ··30

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 1 1 4 5 2 1 14
MaxRst 1 1 1 2 1 1 1 2
Nobs 3 3 13 9 2 5 3 38
Ndag 3 3 10 6 2 5 2 31
Fænologi 01·· ···· ···· ··19 27·· ···· ··17art/15200.txt · Sidst ændret: 2023/05/18 21:54 af lb