Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:15630

Pirol - Værlinger

Råge Corvus frugilegus eu15630

Status


2010 - 2019: Vinter: Almindelig Forår: Almindelig Sommer: Almindelig Efterår: Almindelig

Fotos


Raage

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Råge  Corvus frugilegus  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 24 26 55
Total 350 202 173 725
MaxRst 100 100 40 100
Nobs 76 62 72 210
Ndag 31 26 30 87
Fænologi 01·· ···· ··31

2023:  Råge  Corvus frugilegus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 26 38 13 5 82 91 41 35 334
Total 550 229 94 77 49 223 91 447 104 87 229 841 3021
MaxRst 100 90 30 25 20 170 220 260 150 120 80 300 300
Nobs 69 67 88 48 74 80 51 74 78 70 65 84 848
Ndag 27 23 29 30 31 30 28 29 30 30 28 31 346
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2022:  Råge  Corvus frugilegus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 13 28 4 8 3 11 16 1 59 8 6 165
Total 103 13 28 4 8 3 11 16 1 439 8 6 640
MaxRst 95 39 4 14 15 75 230 210 200 380 80 200 380
Nobs 36 37 27 33 37 56 54 50 54 71 34 54 543
Ndag 25 27 23 29 31 28 29 28 30 30 17 26 323
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Råge  Corvus frugilegus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 59 29 11 9 3 2 71 571 186 15 956
Total 59 29 11 9 3 2 71 571 186 15 400 1356
MaxRst 200 140 50 78 20 50 43 200 250 120 180 400 400
Nobs 71 88 126 101 73 78 43 70 92 98 65 70 975
Ndag 30 27 31 30 30 27 25 31 30 29 30 29 349
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2020:  Råge  Corvus frugilegus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 4 54 12 2 1 6 120 39 125 11 3 383
Total 6 4 54 12 2 1 6 120 339 125 11 3 683
MaxRst 75 120 65 40 40 40 30 175 300 90 75 80 300
Nobs 72 74 77 41 31 31 24 41 37 44 53 54 579
Ndag 29 29 31 28 24 26 23 30 25 24 27 29 325
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Råge  Corvus frugilegus  

Forårstræk: 16/2 - 6/5 i alt 69, flest 5/4 11 – I alt 19 observationsdage.
Efterårstræk: 23/7 - 20/11 i alt 156, flest 1/11 61. - I alt 24 observationsdage.

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 13 45 2 2 4 1 18 24 109 225
Total 1283 415 943 140 10 225 47 7 194 455 571 132 4422
MaxRst 500 150 300 55 40 75 66 80 80 300 300 70 500
Nobs 40 46 47 25 36 50 45 58 59 47 57 33 543
Ndag 25 25 26 15 22 24 24 30 27 26 29 27 300
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Råge  Corvus frugilegus  
Moderat deltager i kragefugletrækket. Forårstræk i alt 133, som typisk er meget spredt ud på 4 måneder. Efterår i alt 345. Største flokke var uden for yngletiden og især fra Hovvig, men flest 21/11 340 Nakke Syd. Fra ynglekolonierne en enkelt melding om 47 Vesterlyngvej-kolonien.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 46 38 20 28 2 14 256 71 2 478
Total 805 618 330 213 77 337 182 227 841 657 1294 1021 6602
MaxRst 250 100 70 47 15 120 40 100 300 100 340 240 340
Nobs 22 27 41 38 22 26 17 17 35 27 28 25 325
Ndag 19 22 28 27 18 23 15 17 25 19 22 19 254
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2017:  Råge  Corvus frugilegus  
Beskeden del af kragefugletrækket med i alt 65 forår og 92 efterår. Største rastflok 8/9 500 Hovvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 39 15 5 3 3 4 77 29 57 232
Total 906 211 1220 352 173 414 203 257 1213 166 290 582 5987
MaxRst 200 40 300 40 25 120 40 35 500 25 35 200 500
Nobs 45 18 38 26 24 27 19 37 31 26 39 38 368
Ndag 29 15 26 21 19 20 15 23 22 18 23 21 252
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Råge  Corvus frugilegus  
Nogle drysser med i kragefugletrækket. Fra 7/2 – 6/5 71 Ø især Korshage med flest i marts (48). Området har en del mindre kolonier, kun rapport om et par nye i Nykøbing og Vesterlyng. Flokke oversteg ikke 10/12 200 rast Nykøbing Havn og 20/12 200 rast Hovvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 48 16 2 4 23 63 4 2 167
Total 713 352 241 34 24 281 356 161 107 158 293 899 3619
MaxRst 150 60 40 6 10 60 110 80 16 35 60 200 200
Nobs 31 29 40 16 6 15 24 16 16 17 20 22 252
Ndag 20 23 19 14 6 12 20 12 13 12 16 18 185
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Råge  Corvus frugilegus  
Træk: Deltager i begrænset omfang i kragefugletrækket. Forår 22/2 – 2/5 85 og efterår 3/10 – 18/11 69. Eneste nyt fra kolonierne er 47 reder i kolonien ved det gamle kommunekontor. 5/9 125 rast Nørrevang var største rastflok.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 34 35 1 59 10 154
Total 530 498 249 60 79 49 29 196 235 114 123 413 2575
MaxRst 100 100 47 15 40 21 20 60 125 15 39 100 125
Nobs 16 20 36 16 9 5 4 6 6 17 14 11 160
Ndag 13 12 26 9 9 5 4 6 6 13 13 8 124
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2014:  Råge  Corvus frugilegus  
Deltog numerisk beskedent i kragefugletrækket – ganske som vanligt. Forår i alt 127 og efterår 344 med oktober som årets absolut bedste måned (242, herunder 30/10 136 SV). Største flokdannelser var 25/1 120 Slettermosegård, 14/9 220 til nat Grønnehaveskov og 9/11 200 Ringholm. Ingen optællinger af kolonier.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 74 42 2 1 85 242 16 471
Total 309 232 198 47 123 26 3 130 290 339 464 216 2377
MaxRst 120 80 100 4 35 12 3 40 220 21 200 80 220
Nobs 14 14 35 25 13 4 1 5 4 49 24 9 197
Ndag 9 13 17 16 9 4 1 5 4 14 20 7 119
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2013:  Råge  Corvus frugilegus  
Fylder mere beskedent i kragefugletrækket – forår 178 og efterår 179. Største rast 30/9 200 Søndervang.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 34 79 53 6 143 36 357
Total 186 151 999 64 12 43 57 74 408 229 73 60 2356
MaxRst 100 45 60 10 5 20 23 30 200 45 35 60 200
N 9 7 47 22 4 4 4 7 8 17 4 1 134
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2012:  Råge  Corvus frugilegus  
Ikke optalt kolonier i år. ( I 2011 blev optalt 11 kolonier med i alt 142 reder (EVR) koncentreret i og omkring Nykøbing og Grønnehave Skov). Flyttede rundt i området hele året med flokdannelser på op til 26/1 150 Hovvig og 7/10 130 Slettermose.
Forårstræk (1/1) 6/2 – 2/5 125 Ø flest marts 51 og april 43. Hovedparten fra Korshage.
Efterårstræk 14/9 – 12/11 530 V fordelt september 185, oktober 270 og november 75 fra flere lokaliteter. Her fyldte 11/10 150 SV og 12/11 62 SV Hovvig en del. Efterårstrækket er 3.største gennem årene. Kan dog være svært at skelne regulært træk fra bevægelse til fouragering og overnatning fra især Hovvig.

DOFBasen:2012


2011:  Råge  Corvus frugilegus  
Største vinterrasttal: 9/1 150 Nykøbing By
Bedste forårstræk siden 1996 med 157 fugle 6/2 – 10/5 med månedsfordeling februar 6, marts 105, april 38 og maj 10. Eneste større dag var 7/3 50.
En af årets mest prisværdige indsatser var optælling af Rågekolonier (EVR). I alt blev der konstateret 11 kolonier med følgende antal reder:

1 Kommunekontoret Vesterlyngvej 34
2 Legepladsen, Holts Have 24
3 Grønnehavestrædet 16
4 Isefjordsvej ved sti til Grønnehave Skov 5
5 Ved Østerlyngvej /Askehaven 3
6 Vesterlyngvej 24 nær Planteskolen 7
7 P-plads bag Irma 3

Fire kolonier i Grønnehave Skov:

8 Sygehustien 200 S for Isefj.stien 15
9 nær skovfogedhuset 15
10 efter gangbro i sydlige del 8
11 ud for Dr. Schadsvej 12

Spørgsmålet er om en eller flere kolonier på Vangen stadig eksisterer – og er der ikke en enkelt i Rørvigområdet ved Rørviglund.
Efterårstræk ganske pænt med i alt 377 mellem 6/9 og 24/10, heraf 10 i september og 367 i oktober, største dage 9/10 42 og 23/10 245.

DOFBasen:2011


2010:  Råge  Corvus frugilegus  
Når det regner på præsten, så drypper det …. Lidt afsmittende effekt har der været af den flittige kragefugletælling, ikke i foråret, der kun gav 78 fugle, men i efteråret, hvor totalen havnede på 610, og dermed kilede 2010 sig ind på andenpladsen mellem 1996 (811) og 1999 (534). Denne art er desværre ikke nær så populær som ovenstående mindre fætter. I alt er der i 2010 rapporteret 183 observationer med i alt 1888 fugle. Af disse er de 1191 noteret som rastende. Rapporteringen af de 697 trækkende fugle er fordelt på kun tre observatører! Heraf står en mand for 576, dvs. 83% af den samlede total. Som en tidligere statsminister sagde: Det må kunne gøres bedre. Når dette er sagt, får tallene lov til at tale for sig selv.
Forårstræk 27/2 - 21/5 i alt 78 – ingen dage med over 10.
Efterårstræk 6/9 - 10/11 i alt 610 fordelt på sep 24, okt 578 og nov 8. Dage med mindst 50: 12/10 54, 13/10 257, 15/10 50, 26/10 92 og 30/10 62.
Ingen oplysninger om ynglefuglene. Der foreligger enkelte større rastoptællinger 11/1 120 Hovvig, 7/9 210 Nakke Nord og 1/12 300 Nykøbing Havn. Arten ses vel dagligt året rundt på markerne og er en af de mere markante karakterfugle i det åbne landskab.

DOFBasen:2010


2009:  Råge  Corvus frugilegus  
Forårstræk forløb i perioden 13/2 - 18/5 110 Ø med største trækdag 9/3 67 Ø Korshage.
Efterårstræk forløb i perioden 17/9 - 31/10 169 SV med største trækdag 13/10 68 SV Rørvig.
Største rasttal 24/6 230 til natterast Hovvig.
Fra ynglefuglefronten blev der rapporteret om 52 reder ved kolonien Vesterlyngvej, Nykøbing.
 Råge, træk 2009

DOFBasen:2009


2008:  Råge  Corvus frugilegus  
Forårstræk startede ret tidligt og er noteret i perioden 9/2 - 3/5 med sammenlagt 79 fugle NØ og med største trækdag 4/4 13.
Efterårstræk forløb i perioden 12/10 - 8/11 med sammentalt 228 fugle. Bedste trækdag 29/10 80.
Største rasttal 14/11 100 Nykøbing Lyng.
I kolonien i Nykøbing blev der 20/3 talt 36 reder.

DOFBasen:2008


2007:  Råge  Corvus frugilegus  
Træktallene er relativt pæne for 2007: Forårstrækket beløber sig til i alt 126 trækkende fugle i perioden 1/3 - 1/5. Bedste dag var 26/3 52.
Af Råger rapporterede på efterårstræk kan der sammentælles 208 fugle. Største efterårstrækdag 5/10 82.
I kolonien i Nykøbing blev der 20/3 talt 37 reder.
Største rasttal lyder på 60 fugle Nykøbing 27/10.

DOFBasen:2007


2006:  Råge  Corvus frugilegus  
Forårstrækket beløber sig til i alt 26 trækkende fugle i perioden 25/2 - 8/4. Bedste dag 24/3 14.
Fra ynglefuglefronten blev der rapporteret om 41 reder i kolonien i Nykøbing.
Ingen Råger er rapporteret på efterårstræk.
Største rasttal lyder på 100 fugle Nykøbing 11/2.

DOFBasen:2006


2005:  Råge  Corvus frugilegus  
Forårstrækket beløber sig til i alt 26 trækkende fugle i perioden 19/3 - 18/4. Bedste dag 18/3 12.
Fra ynglefuglefronten blev der rapporteret om 34 reder i kolonien i Nykøbing.
Efterårstrækket løb fra 9/10 - 30/10 med i alt 516 fugle med bedste trækdag på 224 fugle 19/10.
Største rasttal lyder på 75 fugle ved Ringholm 22/12.

DOFBasen:2005


2004:  Råge  Corvus frugilegus  
I alt 88 trækkende 6/3 - 2/5. Bedste dag 18/3 41 NØ Hovvig.
Fra ynglefuglefronten blev der rapporteret om 33 reder ved kolonien nær rådhuset.
Bedste efterårstrækdag 27/10 22.

DOFBasen:2004


2003:  Råge  Corvus frugilegus  
I alt observeredes 60 østtrækkende fugle i perioden 23/2 – 23/4. Bedste dag 23/3 med 20 NØ Rørvig Bugt.
Ingen trækkende fugle er blevet rapporterede fra efteråret.
Fra ynglefuglefronten blev der rapporteret om 19 reder ved kolonien ved rådhuset, 7 reder ved Irmas P-plads i Nykøbing og 10 reder Vangen.

DOFBasen:2003


2002:  Råge  Corvus frugilegus  
Traditionen tro var der ikke mange Råger på forårstræk. Det blev til 23 østtrækkende i perioden 16/3 - 22/4. Fra efteråret blev der talt 38 fugle SV på 3 dage 24/10 - 27/10. Bedste dag 28/10 med 28 SV. Fra ynglefuglefronten blev der rapporteret om 22 reder ved kolonien nær kommunekontoret.

DOFBasen:2002


2001:  Råge  Corvus frugilegus  
Forårstræk i perioden 13/3 - 10/5 gav i alt 59 østtrækkende fugle. Dagsmax indtraf 13/3 med 25 SØ.
Der blev talt 37 reder ved kommunekontoret og 5 reder ved Nykøbings anden rågekoloni nær Irma.
Fra efteråret blot 23/10 5 SV Korshage.
Vinteren bød på et par pæne rasttal, bedste dag: 26/12 70 rst Søndervang.

DOFBasen:2001


2000:  Råge  Corvus frugilegus  
Året startede med et stort rasttal: 5/2 137 Nørrevang.
Forårstrækket forløb fra 15/2 til 8/5 og gav i alt 80 fugle. Følgende dage med over 10 fugle: 19/3 16, 1/4 17 og 8/4 11.
Fra ynglefuglefronten meldtes om 18 fugle på plads i Nykøbing 24/3.
Fra efteråret blot tal fra to dage: 23/10 64 V Korshage og 12/11 22 SV Hovvig.

DOFBasen:2000


1999:  Råge  Corvus frugilegus  
Forårstræk fra 17/3 til 7/5 gav i alt 87 Ø-trækkende fugle. Bedste dage blev 1/ 4 19 Ø og 28/4 18 Ø.
Efteråret gav derimod 534 SV-trækkende på kun 4 dage. Der blev scoret ny flot dagsrekord 14/10, en af de store allike-dage, da hele 450 fugle trak SV i Hovvig. Forrige dagsrekord fra 1992 lød på 315 fugle. Øvrige dage: 6/10 20 SV, 16/10 19 SV og 17/10 45 SV alle Hovvig.
På ynglefuglefronten meldes om en ny koloni i Rørvig med 15 reder, samt en kendt ved rådhuset i Nykøbing også med 15 reder.

DOFBasen:1999


1998:  Råge  Corvus frugilegus  
56 Råger trak forbi Korshage mellem 14/2 og 17/5. Bedste dage blev 1/5 og 17/5 med hver 8 fugle. Fra efteråret 47 fugle fra 4/10 til 1/11. Bedste dag blev 31/10 med 26 fugle.
Et lidt tyndt år på trods af god indrapportering.

DOFBasen:1998


1997:  Råge  Corvus frugilegus  
Sjælden - fåtallig yngletrækfugl, samt fåtallig - almindelig træk- og vintergæst.
I halvfemserne har arten etableret sig som ynglefugl i Nykøbing med en håndfuld par. Som mest er der registreret 9 par i 1995.
Rågens forårstræk forløber fra marts til maj med kulmination i marts - april. Der har i perioden været en vekslen mellem gode og dårlige år. Bedste år hidtil var 1986 med 623 trækkende fugle med hidtil bedste dagstotal på 299 fugle 19/3. 1987 var så efterfølgende det værste år med kun 14 trækkende fugle. Dagstotalen fra 1986 blev overgået i 1989 med 311 fugle 7/3.
Efterårstrækket har de fleste år lidt flere trækkende fugle, men også her er der stor variation f.eks blev top-foråret 1986 udjævnet af en bundnotering på kun 33 fugle på returtrækket. Bedste efterår er 1996 med 811 fugle, højeste dagstotal er fra 1992 med 315 fugle 25/10.
Sommeren igennem kan arten ses fouragerende på markerne på halvøen, og ofte kan fourageringstræk ses.
Alt i alt kan konkluderes, at arten i dag er betydelig mere almindelig end ved stationens start i 70`erne.

1997: Kun 36 trækkende Råger i løbet af foråret. 9/3 blev første og største trækdag med 11 Ø. Efteråret gav 101 trækkende Råger. Bedste dag blev 15/10 med 51 SV-trækkende.

DOFBasen:1997


1996:  Råge  Corvus frugilegus  
Ganske pænt forårstræk med 292 mellem 2/3 og 25/5. Hovedparten set i marts med 2/3 22, 20/3 53, 21/3 35 og 23/3 31 som de største dage. Stadig en del træk i april med 91 fugle. Største dage 6/4 25 og 8/4 17. I maj blot 11 fugle fordelt på 4 dage i medio maj. Kan måske vise, at det nogle gange er lidt tilfældigt, om denne lokalt ret fåtallige art bliver talt.
Det er ikke de store mængder rastende Råger, der finder vej til notesbøgerne. Fra første halvår er der indkommet 77. Blandt disse bemærkes 3 ynglepar i Nykøbing centrum. Arten er muligvis ved at etablere sig flere steder i det åbne land, f.eks. må 14 fugle i Langesømose 16/6 betegnes som potentielle lokale fugle.
Et imponerende efterårstræk med 811 fugle rapporteret på 13 dage mellem 15/9 (22 - eneste i sep) og 29/10. Hovedrykket meget koncentreret: 18/10 240, 19/10 133, 21/10 143 og 24/10 149. Virkelig flotte tal. Tidligere har vi alt i alt 5 efterårsdage med trecifrede totaler, to af disse er højere end årets maxnotering.
For de rastende fugle er tendensen endnu mere udtalt end i første halvår: 6/10 1 og 16/11 1 begge Korshage - er alt!

DOFBasen:1996


1995:  Råge  Corvus frugilegus  
Forår: I perioden 24/2 - 12/5 trak 163 fugle mod øst. Største dag var 5/3 med 42 Ø.
Efterårstrækket forløb i perioden 23/9 - 30/10, i alt 134, med største dag 29/10 50 Korshage.
Der er endvidere meldt om 9 ynglepar i Nykøbing og et større rasttal: 20/8 26 Hovvig.

DOFBasen:1995


Råge  Corvus frugilegus  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 13 28 4 8 3 11 16 1 59 8 6 165
Total 8 13 28 4 8 3 11 16 1 439 8 6 545
MaxRst 95 39 4 14 15 75 230 210 200 380 80 200 380
Nobs 36 37 27 33 37 56 54 50 54 71 34 54 543
Ndag 25 27 23 29 31 28 29 28 30 30 17 26 323
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 59 29 11 9 3 2 71 571 186 15 956
Total 59 29 11 9 3 2 71 571 186 15 400 1356
MaxRst 200 140 50 78 20 50 43 200 250 120 180 400 400
Nobs 71 88 126 101 73 78 43 70 92 98 65 70 975
Ndag 30 27 31 30 30 27 25 31 30 29 30 29 349
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 4 54 12 2 1 6 120 39 125 11 3 383
Total 36 14 56 12 2 1 6 290 339 125 11 3 895
MaxRst 75 120 65 40 40 40 30 175 300 90 75 80 300
Nobs 72 74 77 41 31 31 24 41 37 44 53 54 579
Ndag 29 29 31 28 24 26 23 30 25 24 27 29 325
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 13 45 2 2 4 1 18 24 109 225
Total 500 7 13 45 2 77 4 1 18 144 109 920
MaxRst 500 150 300 55 40 75 66 80 80 300 300 70 500
Nobs 40 46 47 25 36 50 45 58 59 47 57 33 543
Ndag 25 25 26 15 22 24 24 30 27 26 29 27 300
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 42 34 19 28 2 14 232 71 2 445
Total 1 42 34 19 28 2 14 232 411 2 785
MaxRst 250 100 70 47 15 120 40 100 300 100 340 240 340
Nobs 32 41 44 41 24 29 19 20 44 31 39 31 395
Ndag 19 22 28 27 18 23 15 17 25 19 22 19 254
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 39 15 5 3 3 4 77 29 57 232
Total 39 15 5 3 3 4 577 29 57 732
MaxRst 200 40 300 40 25 120 40 35 500 25 35 200 500
Nobs 42 18 38 25 24 26 18 31 29 26 36 35 348
Ndag 29 15 26 21 19 20 15 23 22 18 23 21 252
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 47 16 2 4 23 63 4 2 166
Total 150 5 47 22 2 4 23 63 4 202 522
MaxRst 150 60 40 6 10 60 110 80 16 35 60 200 200
Nobs 31 29 39 16 6 15 24 16 16 17 20 22 251
Ndag 20 23 19 14 6 12 20 12 13 12 16 18 185
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 28 27 1 59 10 139
Total 130 14 28 27 1 59 49 150 458
MaxRst 100 100 47 15 40 21 20 60 125 15 39 100 125
Nobs 16 19 33 10 9 5 4 7 6 17 14 11 151
Ndag 13 12 26 9 9 5 4 7 6 13 13 8 125
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 67 36 2 1 85 241 16 457
Total 120 9 67 36 37 11 3 85 220 241 216 1045
MaxRst 120 80 100 4 35 12 3 40 220 21 200 80 220
Nobs 13 14 32 22 13 4 1 5 4 48 24 9 189
Ndag 9 13 17 16 9 4 1 5 4 14 20 7 119
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 34 67 43 6 135 36 327
Total 106 34 157 53 6 30 200 135 71 60 852
MaxRst 100 45 90 10 5 20 23 30 200 45 35 60 200
Nobs 9 7 42 18 4 4 4 7 8 16 4 1 124
Ndag 8 6 28 11 4 4 4 5 7 12 4 1 94
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 21 47 38 8 60 185 258 75 694
Total 152 21 47 38 8 140 40 235 388 75 1 1145
MaxRst 150 40 40 6 35 80 40 50 130 1 150
Nobs 7 14 34 13 8 8 5 5 26 3 2 125
Ndag 7 11 19 10 6 8 5 4 13 3 2 88
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··25 06·· ···· ···· ···· ··28

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 100 34 8 10 346 1 505
Total 150 6 226 34 8 20 1 10 509 1 965
MaxRst 150 45 58 19 2 20 1 1 160 160
Nobs 8 4 31 24 4 2 2 5 14 1 95
Ndag 7 2 17 13 4 2 2 4 8 1 60
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··04 20·· ···· ··24 05

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 36 18 4 24 560 8 663
Total 148 71 75 4 12 45 234 560 23 300 1472
MaxRst 120 80 35 37 12 45 55 210 15 300 300
Nobs 9 11 17 17 2 1 1 3 3 99 8 3 174
Ndag 9 5 11 9 2 1 1 3 3 11 4 3 62
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··15

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 81 23 7 1 168 287
Total 50 37 81 75 7 230 1 243 60 125 909
MaxRst 40 30 35 52 230 30 37 54 75 60 125 230
Nobs 4 6 16 16 1 1 7 3 7 19 1 2 83
Ndag 4 5 11 10 1 1 6 3 5 12 1 2 61
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 14 58 2 156 55 293
Total 204 7 50 68 2 6 17 156 155 665
MaxRst 170 24 36 10 1 6 11 100 170
Nobs 5 8 12 27 3 2 2 3 15 77
Ndag 4 6 7 12 3 2 1 3 3 41
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··12 15·· ···· ···· ··14

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 112 7 1 2 200 6 328
Total 1 13 149 11 2 2 1 1 2 260 6 448
MaxRst 1 13 37 4 1 2 1 1 60 30 60
Nobs 2 1 17 7 2 1 1 1 1 11 3 47
Ndag 2 1 12 6 2 1 1 1 1 8 3 38
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··10

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 21 5 27
Total 101 62 5 3 1 1 173
MaxRst 100 41 3 1 1 100
Nobs 2 8 4 1 1 1 17
Ndag 2 5 4 1 1 1 14
Fænologi 11·· ···· ··22 13·· ··11 18

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 23 516 542
Total 70 3 103 6 543 75 800
MaxRst 70 5 80 6 27 75 80
Nobs 2 3 12 1 9 1 28
Ndag 2 3 8 1 9 1 24
Fænologi 05··14 19·· ··18 01 09··30 22

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 68 15 4 21 6 114
Total 1 143 15 4 21 6 190
MaxRst 1 75 33 75
Nobs 2 13 10 1 3 1 30
Ndag 2 9 7 1 3 1 23
Fænologi 02··03 06·· ···· ··02 16··27 05

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 61 18 82
Total 39 3 61 37 140
MaxRst 38 19 38
Nobs 2 1 6 7 16
Ndag 2 1 6 5 14
Fænologi 06·· ···· ···· ··23

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 13 1 38 64
Total 4 44 13 1 38 100
MaxRst 4 22 22
Nobs 2 6 4 1 3 16
Ndag 2 5 4 1 3 15
Fænologi 04··20 03·· ···· ··17 24··27

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 33 18 4 5 60
Total 5 33 55 4 9 15 70 191
MaxRst 5 2 1 37 5 10 70 70
Nobs 3 2 3 9 1 3 3 2 26
Ndag 3 1 3 7 1 3 3 2 23
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··30 13··21 16··26

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 37 45 6 63 22 183
Total 4 147 55 46 6 63 22 26 369
MaxRst 4 137 18 1 26 137
Nobs 1 5 15 20 2 2 1 1 47
Ndag 1 4 8 11 2 1 1 1 29
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ··08 23·· ···· ··23art/15630.txt · Sidst ændret: 2023/06/04 10:07 af lb