Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:15671

Pirol - Værlinger

Sortkrage Corvus corone eu15671

Status


2010 - 2019: Vinter: Tilfældig Forår: Sjælden Sommer: Tilfældig Efterår: Meget sjælden

Diagrammer


* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Sortkrage  Corvus corone  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 1 3 4
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 6 7
Ndag 1 4 5
Fænologi 01 17··30

2023:  Sortkrage  Corvus corone  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 5
Total 6 1 3 1 1 2 14
MaxRst 1 1 1 1 1 1
Nobs 6 1 11 2 3 4 27
Ndag 6 1 11 2 3 4 27
Fænologi 03·· ··10 11·· ···· ···· ··29

2022:  Sortkrage  Corvus corone  

Noget spredte observationer kunne tyde på en del forskellige fugle: 12/3 1 rast og 22/4 - 24/4 1 rast Korshage og vel samme 26/4 Nørrevang. 28/4 + 2/5 + 5/5 1 Korhage er her regnet som en ny. Fra andet halvår 24/7 1 Korshage og 17/8 1 Flyndersø.

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 1 5
Total 1 4 2 1 1 9
MaxRst 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 4 6 2 1 1 15
Ndag 1 4 6 2 1 1 15
Fænologi 26·· ···· ···· ··05 24·· ··17

2021:  Sortkrage  Corvus corone  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 5
Total 1 3 3 1 1 9
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 2 2 3 2 1 10
Ndag 2 2 3 2 1 10
Fænologi 05.. …. …. ..09 12

2020:  Sortkrage  Corvus corone  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 4
Total 4 4 1 1 1 11
MaxRst 1 2 2 1 1 1 2
Nobs 1 3 8 1 1 1 15
Ndag 1 3 7 1 1 1 14
Fænologi 27.. …. …. …. ..06 17

2019:  Sortkrage  Corvus corone 

Træk: 19/3 1 Ø, 22/3 1 Ø, 2/4 1 Ø og 19/4 1 tf alle Korshage samt 21/4 1 N Rørvig Lyng - i alt 5.
Rast: 21/4 1 Nørrevang (vel genganger?).
Fra efteråret 29/9 1 Flyndersø og 25/10 1 SV Korhage.
Årstotal dermed 7 fugle.

20/8-2020 LB
 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 1 6
Total 2 3 1 1 7
MaxRst 1 1
Nobs 2 3 1 1 7
Ndag 2 3 1 1 7
Fænologi 19.. ..21 29.. ..25

2018:  Sortkrage  Corvus corone  
Helt efter sædvane 7 individer som enkeltfugle.
5 trækkende: 12/3 1 tf, samt 30/3, 31/3, 8/4 og 14/4 1 Ø alle Korshage.
2 rastende: 17/4 1 Nørrevang og 1/11 1 Flyndersø.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 5
Total 3 3 1 7
MaxRst 1 1 1
Nobs 3 3 1 7
Ndag 3 3 1 7
Fænologi 12.. ..17 01

2017:  Sortkrage  Corvus corone  
8 fugle. 28/1 1 rast Korshage, 12/3 1 Ø Korshage, 22/3 1 rast Rørvig By, 3/4 1 rast Flyndersø, 18/4 1 Ø Korshage, 22/4 – 25/4 1 tf/rast Korshage, 6/6 1 ovf Hovvig og 8/10 1 V Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 1 4
Total 1 2 3 1 1 8
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 1 2 3 1 1 8
Ndag 1 2 3 1 1 8
Fænologi 28 12.. ..25 06 08

2016:  Sortkrage  Corvus corone  
Forår 7: 9/3 1 Ø, 27/3 1 Ø, 4/4 1 Ø, 28/4 1 trk, 29/4 1 ovf, 2/5 1 Ø og 3/5 1 Ø alle fra Korshage. Efterår 1: 4/9 1 rast Nørrevang. I alt 8 fugle.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 2 6
Total 2 3 2 1 8
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 3 2 1 8
Ndag 2 3 2 1 8
Fænologi 09.. …. ..03 04

2015:  Sortkrage  Corvus corone  
Kun 2 ½ i år:
17/3 1 tf Korshage og 18/3 rast Nørrevang regnes for samme. 10/4 1 tf Korshage og 18/4 rast Korshage regnes for samme.
Endelig Gråkrage/Sortkrage hybrid 1/10 1 rast Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 3 2 5
MaxRst 1 1 1
Nobs 3 2 5
Ndag 2 2 4
Fænologi 17.. ..18

2014:  Sortkrage  Corvus corone  
Årets 9 expl. hvoraf 6 på træk er standard. 12/3 1 V Korshage, 18/3 1 SV Rørvig, 20/3 1 tf Korshage, 18/4 1 tf Korshage og 27/4 2 Ø Korshage. Rastende fugle sås 19/4 – 21/4 1 Nørrevang, 29/7 1 Korshage og 24/10 1 Flyndersø.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3 6
Total 3 5 1 1 10
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 3 4 1 1 9
Ndag 3 4 1 1 9
Fænologi 12.. ..27 29 24

2013:  Sortkrage  Corvus corone  
7 expl i 2013. 3 på træk: 31/3 1 Ø, 3/4 1 Ø og 15/4 1 Ø Korshage. De 4 rastende var 8/4 1 R Nakke Nord, 15/4 2 OF Hovvig og 22/6 1 R Korshage.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 6 1 8
MaxRst 2 1 2
N 1 5 1 7
Fænologi 31.. ..25 22

2012:  Sortkrage  Corvus corone  
2 fugle optræder i foråret: 1/4 - 20/4 1 Korshage og omegn. 12/4 var der 2 rastende – den faste fugl fik dog ikke lang tids selskab: 13/4 1 Ø Korshage (AF, PEL).
Næste dukkede op 1/9 – 24/9 1 rastende Korshage og Nørrevang. 26/10 1 overflyvende Søndervang (CG) regnes for efterårets 2. fugl. Og dermed 4 Sortkrager i 2012.

DOFBasen:2012


2011:  Sortkrage  Corvus corone  
Hele 17 observationer fordelt på 8 observatører, hvoraf en observatør står for ikke mindre end de 9, dvs over 50%!
Samtlige observationer: 16/1 1 rast ved våge Nykøbing Havn, 13/3 1 rast Korshage (3 observatører), 22/3 – 23/3 1 rast Korshage, 18/4 1 Ø Korshage, 24/4 1 rast Korshage (2 observatører om morgenen) og 1 Nakke Nord (eftermiddag) kan godt være samme fugl, 6/5 og 8/5 – 9/5 1 rast Korshage, 1/9 2 rast Korshage og 4/9 1 rast Korshage.
(En flok på 4 Ø 23/3 er indtil videre sat på stand by).
Alt i alt beløber det sig vel til 5 - 7 fugle.
Endvidere en hybrid krage på tf 6/2 over Rørvig Bugt.

DOFBasen:2011


2010:  Sortkrage  Corvus corone  
De lokale fugle, der efterhånden har huseret en årrække, er nu alle væk. Kun 3 iagttagelser: 22/3 1 Ø (LB), 25/3 1 Ø (LB, JHC, EVR) og 1/4 1 S (LB) alle Korshage. Antallet af trækkende hhv. rastende fugle samt det totale antal rapporterede observationer de sidste 10 år har været følgende:

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 G.snit
Træk 4 0 0 0 4 2 2 7 6 3 2,8
Rast 3 6 5 9 3 3 0 2 4 4 3,9
Obs 88 25 6 7 27 12 2 10 14 19 21,0

DOFBasen:2010


2009:  Sortkrage  Corvus corone  
I alt 15 obsdage af Sortkrage i Rørvig-området i 2009: 9 obsdage i perioden 7/4 - 2/5 alle af en rastende fugl i Korshageområdet kunne type på at et enkelt individ huserede her. Trækobs: 28/3 1, 20/4 1 og 24/4 1 alle Korshage.

DOFBasen:2009


2008:  Sortkrage  Corvus corone  
Sortkrage er noteret fra i alt 9 observationsdage fordelt på månederne marts, april, maj, august, oktober og december. Alle obs er af enkeltindivider. Forårsobs primært fra Korshage og Nørrevang, mens efterårets obs hovedsageligt er fra Rørvig Bugt og Hovvig.

DOFBasen:2008


2007:  Sortkrage  Corvus corone  
Det lader til, at der har været lidt trækbevægelser i Sortkrage i 2007: Sammentalt og fordelt på dagene 8/3 1, 25/3 3, 2/4 1, 12/4 1 og 25/4 1 er der noteret i alt 7 trækkende fugle, hvoraf den første er fra Hovvig og de øvrige 6 er fra Korshage. Obs af rastende fugle foreligger fra 16/4 1 Korshage samt 24/5 1 Hovvig.

DOFBasen:2007


2006:  Sortkrage  Corvus corone  
Der foreligger to indrapporteringer: 16/4 1 (PEL) og 21/4 1 (LB) begge Ø Korshage. Det kunne tyde, på de lokale fugle, der har huseret i de senere år, har forladt om ikke denne jord så i alt fald vores område.

DOFBasen:2006


2005:  Sortkrage  Corvus corone  
I perioden 28/3 - 4/5 foreligger der iagttagelser spredt på 4 observationsdage af 1 - 2 fugle fra hhv. Nørrevang, Korshage og Hovvig, hvor enkelte er meldt som trækkende. Arten optræder igen om efteråret med en enkelt fugl på tre obsdage 1/9, 7/10 og 15/10. Altså et ret beskedent år for Sortkrage, hvor Korshagelokaliteten tilsyneladende ikke længere er halvøens hotspot.

DOFBasen:2005


2004:  Sortkrage  Corvus corone  
En konservativ sammentælling giver 5 fugle, der kan karakteriseres som trækkende, og der forekommer 9 obs af rastende Sortkrage. Som sædvanlig er de fleste obs fra Korshage.

DOFBasen:2004


2003:  Sortkrage  Corvus corone  
Det blev til i alt 15 observationer af Sortkrage jævnt fordelt over året, hvoraf de 13 obs stammer fra Korshage. To lidt udsædvanlige iagttagelser blev foretaget i 2003, idet en flok på 4 fugle 25/8 og en flok på 6 fugle 14/9 rastede på Korshage (begge EVR).

DOFBasen:2003


2002:  Sortkrage  Corvus corone  
Ganske få observationer: 17/1 1, 3/4 1, 21/4 1, 5/5 1 og endelig 14/7 1 alle rastende Korshage. Det kunne tyde på, at de sidste mange års observationer af en (eller flere) fastboende Sortkrager er slut og vi skal til at vænne os til mere ”normale” tilstande. Eller har fuglen overlevet, får hjemve efter halvøen og vender tilbage og hvad med afkommet?

DOFBasen:2002


2001:  Sortkrage  Corvus corone  
Et enkelt vinterfund: 7/1 1 rst Korshage. I perioden 18/3 - 10/6 er der observeret 1 rastende Sortkrage på Korshage på 18 datoer. Nørrevang havde 2 rst 25/4. Hovvig kunne også byde på Sortkrager i år: 16/6 3 N og 15/9 1 rst. Herudover foreligger kun et enkelt efterårsfund: 21/8 1 rst Korshage.

DOFBasen:2001


2000:  Sortkrage  Corvus corone  
Sortkrager er observeret på 61 dage i perioden 23/1 - 30/12. Langt hovedparten af observationerne er fra Korshage, hvor arten tilsyneladende kan ses året rundt. Dage med østtræk: 30/3 1, 7/4 1, 8/4 1 og 9/4 1 alle Korshage.
En Sortkrage blev set med redemateriale på Korshage 16/4 og en hybrid Sort-/Gråkrage blev set samme sted 30/3, så vi kan vel konstatere, at racen yngler i området. Selv om Sortkragen normalt ses enligt, var der flere fugle tilstede på følgende datoer: 18/3 2, 20/3 2, 2/4 2, 15/4 2 og 22/8 3 alle rast Korshage.

DOFBasen:2000


1999:  Sortkrage  Corvus corone  
Folk er glade for at indrapportere Sortkrager. Der er modtaget 1 stk rastende Sortkrage Korshage på 90 dage, gentager halvfems dage!, fra 6/2 til 30/12. Eneste trækkende fugl ses 26/3 1 Ø KH. Derudover blev der set en på Brentebjerg 4/4. 22/8 og 5/9 blev der set henholdsvis 3 og 2 rastende fugle på Korshage. Mon ikke vores Sortkrage har ynglet i umiddelbar nærhed af Korshage.

DOFBasen:1999


1998:  Sortkrage  Corvus corone  
Der er indkommet en lang række observationer af 1 stk. rastende Sortkrage. Der er noteret fugle fra 10/1 til 28/11. Størstedelen af observationerne er fra Korshage, men ingen fugle er dog noteret som trækkende. Der er formodentlig tale om ganske få individer. Eneste observation af flere fugle er 28/8 4 rst KH (HVR).

DOFBasen:1998


1997:  Sortkrage  Corvus corone  (17, 140, 1 - 10)
Meget sjælden trækgæst og uregelmæssig ynglestrejffugl.
Racen har været årlig siden 1973, men der er aldrig med sikkerhed set mere end 10 fugle på et år.
Ofte er fuglene set rastende på egnede lokaliteter som f.eks. Nørrevang, og det har derfor været svært at afgøre, hvor mange individer det har drejet sig om. Igennem hele perioden har muligheden for yngel spøgt, men først i 1995 blev der med sikkerhed konstateret 1 - 2 blandingspar med efterfølgende hybrider.
De bedste år har været 1974 med 8 - 9 i løbet af foråret, 1986 med 5 - 10 forårsfugle og 4 samme efterår samt 1994 med 5 forårs- og 7 efterårsfugle.

1997: Arten blev observeret 18 dage i foråret og 7 dage i efteråret. Ved alle fund blev der kun set en fugl, og i de fleste tilfælde drejer det sig formodentlig om samme individ. Fuglen var under mistanke for at udgøre den bedre halvdel i et parforhold.

DOFBasen:1997


1996:  Sortkrage  Corvus corone  (17, 120, 8 - 42)
Oplysningerne om trækkende fugle er til at overskue. En i hver sæson, henholdsvis 30/4 og 19/10. Trådene er betydelig mere vanskelige at udrede for de rastende fugle. Simpel sammentælling giver 40. De er især set i Korshage- og Hovvigområdet. Begge steder er der set mere eller mindre udtalte hybrider, så vi har muligvis 2 blandingspar. Iagttagelsernes fordeling per måned:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Korshage 6 3 8 3 1 6 4
Hovvig 1 2 3 1

Ved følgende lejligheder er der set mere end en fugl: 19/5 2 Korshage, 25/5 2 Korshage, 24/8 2 Nakke Skov og 3/11 2 Korshage.
Fugle fra andre lokaliteter: 1/1 1 hybrid Skansehage og 30/5 1 Vesterlyng.
Som et kuriosum kan nævnes, at den i en tidligere rapport (1994) nævnte let genkendelige “aftenfalke” krage, har tilbragt vinteren 1996/97 lidt nord for Vig længere nede i Odsherred.

DOFBasen:1996


1995:  Sortkrage  Corvus corone  (17, 114, 6)
Fra 26/3 til 12/6 er der meldinger om 1 fugl fra omtrent hele halvøen, 21/4 3 rast Hovvig. Om det er de 3 fugle som turnerer rundt eller om der er en langt større udskiftning, kan der kun gisnes om. Eneste melding som kunne tyde på trækaktivitet er 4/4 1 tf Korshage.
Efteråret giver nogenlunde samme problemstilling. Her blev der meldt om 1 fugl okt/nov i Hovvig og på Korshage. Hybrider: 3/8 1 Hovvig, 16/8 2 Korshage og 30/9 2 Hovvig.

DOFBasen:1995


Sortkrage  Corvus corone  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 1 5
Total 1 4 2 1 1 9
MaxRst 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 4 6 2 1 1 15
Ndag 1 4 6 2 1 1 15
Fænologi 26·· ···· ···· ··05 24·· ··17

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 5
Total 2 3 3 2 5 15
MaxRst 1 1 1 4 4
Nobs 2 2 3 2 2 11
Ndag 2 2 3 2 2 11
Fænologi 05·· ···· ···· ··09 02··12

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 4
Total 1 4 5 1 1 1 13
MaxRst 1 2 2 1 1 1 2
Nobs 1 3 8 1 1 1 15
Ndag 1 3 7 1 1 1 14
Fænologi 27·· ···· ···· ···· ··06 17

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 1 6
Total 2 3 1 1 7
MaxRst 1 1
Nobs 2 3 1 1 7
Ndag 2 3 1 1 7
Fænologi 19·· ··21 29·· ··25

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 5
Total 3 3 1 7
MaxRst 1 1 1
Nobs 3 3 1 7
Ndag 3 3 1 7
Fænologi 12·· ··17 01

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 1 5
Total 1 2 5 1 1 10
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 1 2 6 1 1 11
Ndag 1 2 5 1 1 10
Fænologi 28 12·· ··25 06 08

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 2 6
Total 2 3 2 1 8
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 3 2 1 8
Ndag 2 3 2 1 8
Fænologi 09·· ···· ··03 04

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 3 1 4
MaxRst 1 1 1
Nobs 3 2 5
Ndag 2 2 4
Fænologi 17·· ··18

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3 6
Total 3 5 1 1 10
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 3 5 1 1 10
Ndag 3 4 1 1 9
Fænologi 12·· ··27 29 24

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 6 1 8
MaxRst 2 1 2
Nobs 1 5 1 7
Ndag 1 5 1 7
Fænologi 31·· ··25 22

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 4 2 1 7
MaxRst 2 1 1 2
Nobs 10 3 1 14
Ndag 10 3 1 14
Fænologi 01··20 01·· ··26

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 5
Total 1 6 2 2 11
MaxRst 1 2 1 1 2 2
Nobs 1 5 3 3 2 14
Ndag 1 3 2 3 2 11
Fænologi 16 13·· ···· ··09 01··04

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 2 1 3
MaxRst
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 22·· ··01

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 4
Total 1 1 1 5 1 1 2 12
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 1 1 10 1 1 2 17
Ndag 1 1 1 9 1 1 2 16
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ··02 30·· ··20

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3 6
Total 2 2 1 1 3 1 1 11
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 2 2 1 1 2 2 1 11
Ndag 1 2 1 1 2 2 1 10
Fænologi 30·· ···· ··02 27·· ···· ··11 27

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 3 7
Total 4 4 1 9
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 4 1 7
Ndag 2 4 1 7
Fænologi 08·· ···· ··24

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 16··21

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 3 4 1 10
MaxRst 2 1 4 1 1 4
Nobs 1 4 2 1 2 10
Ndag 1 2 1 1 2 7
Fænologi 28·· ···· ··04 01·· ··15

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6
Total 1 6 1 8
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 1 10 3 1 15
Ndag 1 6 3 1 11
Fænologi 25·· ···· ··26 02

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 6 1 9
MaxRst 1 1 1 4 6 1 6
Nobs 1 2 1 1 1 1 7
Ndag 1 2 1 1 1 1 7
Fænologi 16 23··24 13·· ···· ··14 09

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 1 1 4
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 1 2 1 1 5
Ndag 1 2 1 1 5
Fænologi 17 03·· ··05 14

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 1 3 3 1 1 9
MaxRst 1 1 2 1 1 1 1 2
Nobs 1 2 4 10 5 1 1 24
Ndag 1 2 4 10 5 1 1 24
Fænologi 07 18·· ···· ···· ··16 21·· ··15

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 6
Total 3 6 4 1 14
MaxRst 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 3
Nobs 1 5 16 27 8 1 4 2 3 2 1 70
Ndag 1 5 15 21 8 1 4 2 3 2 1 63
Fænologi 23·· ···· ···· ···· ···· ··11 20·· ···· ···· ···· ··30art/15671.txt · Sidst ændret: 2023/06/04 09:27 af lb