Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:15820

Pirol - Værlinger

Stær Sturnus vulgaris eu15820

Previous PageNext Page

Årsrapporter


2019:  Stær  Sturnus vulgaris  

DOFBasen:2019

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 543 339 5 350 137 1336 580 1090 240 4642
Total 255 82 1171 754 32 532 179 3056 1121 2315 240 9737
MaxRst 110 50 200 500 25 300 160 840 800 800 50 840
Nobs 10 20 64 58 56 59 57 82 55 52 5 518
Ndag 10 11 29 28 26 28 26 31 26 26 3 244
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..03

2018:  Stær  Sturnus vulgaris  
Mindre end hver 5. i behold i DK… På trækket ser det knapt så slemt ud, hvis man holder sig til de seneste 10 års tendens. Det er fugle nordfra, hvor tilbagegangen nok er mindre.
Forårstræk (februar - maj): 2439. 31/3 671 Ø Korshage var eneste største dag. Mellemtræk (juni - august): 327. Efterårstræk (september – december): 4100. Typisk for den mere sporadiske trækdækning om efteråret var det en enkelt dag 12/10 3090 V Plantagen (+Nørrevang), der bar det meste.
Rastende fugle: Vinterflok 1/1 40 Nakke Kær. Større forårsrast 6/4 1000 til nat Hovvig. I eftersommer op til 19/8 1200 Hovvig, efter 10/9 500 Hovvig er tallene mindre. Endelig fra næste vinter 22/12 – 24/12 200 Søndervang.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1472 855 23 84 300 27 282 3633 160 25 6866
Total 91 10 2313 2551 215 1047 3082 4033 2844 4075 652 513 21426
MaxRst 40 4 400 1000 30 162 475 1200 500 100 80 200 1200
Nobs 8 4 60 59 48 31 28 32 42 24 14 8 358
Ndag 7 4 22 29 30 26 26 27 28 17 11 6 233
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..26

2017:  Stær  Sturnus vulgaris  
Trækket kan opgøres til: Forårstræk (marts – maj) 693, mellemtræk (juni – august) 752 og efterårstræk (september – november) 4684. I alt 6129.
De største ansamlinger af rastende Stære var i august, herunder årets absolut største 13/8 1200 Hovvig. Tilstede med lille flok (15, henholdsvis 25) i begge vintre på halvøens syddel.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 574 105 13 201 44 507 22 3183 1479 6129
Total 29 56 1942 396 139 3003 3180 8609 3282 4626 2134 82 27478
MaxRst 15 15 150 50 25 500 330 1200 500 160 250 25 1200
Nobs 3 9 79 42 38 53 69 90 50 43 21 7 504
Ndag 3 7 28 25 25 27 27 31 25 21 11 6 236
Fænologi 10.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2016:  Stær  Sturnus vulgaris  
Kritisk for Stæren i det danske landskab, tynder ud, velbrugte kasser står tomme. I de pletter, hvor der er fødegrundlag, er der stadig Stære – således udsolgte kasser ved Hovvig med 14 stærekuld. Man kan håbe på bedre holdbarhed i de fugle, der trækker til og fra nordligere ynglepladser. Trækket holdt nogenlunde og faldt som vanligt i 3 kategorier:
Forårstræk (januar – maj): I alt 1918 overvejende Ø fra Korshage. Det var fra 4/3, det gik seriøst i gang og toppede markant 26/3 – 28/3 med 1253 Ø for de 3 dage. Mellemtræk (juni - aug) efter afsluttet ynglecyclus omkring 1/6: I alt 724 trk. Efterårstræk (september – november): I alt 2035. Rasttallene for Hovvig nåede 27/7 2000 og 20/8 5000.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 29 2 1615 252 20 148 500 76 985 715 335 4677
Total 36 87 2058 336 214 1844 12539 14344 3646 1020 650 16 36790
MaxRst 5 30 220 25 43 250 2000 5000 500 60 60 10 5000
Nobs 6 8 80 35 46 37 49 46 35 29 17 3 391
Ndag 5 7 22 17 25 27 30 27 25 23 12 3 223
Fænologi 08.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2015:  Stær  Sturnus vulgaris  
Kun 3 Stære meldt fra januar. Forårstræk 22/2 – 15/5 5163. For alvor i gang 25/3 660 Ø Korshage. Meget koncentreret træktop primo april 4/4 – 6/4, hvor 3399 trak inklusive årets topdag 4/4 1485 Ø Korshage. Et pænt forårstræk, der ramte gennemsnittet. Rasttallene byggede op allerede fra tidlig februar, men absolut flest i 2. halvdel af marts med maks. 24/3 1200 Hovvig til nat.
Beskedent mellemtræk 13/6 – 16/7 245 V. Efterårstrækket til gengæld nede på 1160 24/9 – 19/12. Skyldes lige så meget mangel på observationer som mangel på Stære. Den lokale sorte sol i Hovvig kulminerede i august fra 15/8 1000 op til 27/8 4000.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 36 1461 3657 9 85 160 30 485 376 24 6323
Total 3 415 3646 3812 267 871 3482 14996 1515 1010 853 25 30895
MaxRst 2 120 1200 22 80 200 300 4000 300 200 114 1 4000
Nobs 2 19 99 122 35 27 34 29 27 24 24 3 445
Ndag 2 12 27 22 20 18 28 22 19 20 17 2 209
Fænologi 05.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..17

2014:  Stær  Sturnus vulgaris  
Vinter: 3/1 30 Nakke Kær og 2/2 33 Nørrevang.
Forårstræk: 1775, toppede som vanligt ultimo marts/primo april med 30/3 129 Ø, 3/4 490 Ø og 4/4 393 Ø.
Midt i artens generelle fald i antal kom der en efterårs trækrekord med 10.037 fugle. Efter beskedent mellemtræk (311) kom der 3 store dage, der løftede totalen: 18/10 2530 V og 28/10 2784 V Plantagen samt 30/10 2925 SV Rørvig Bugt/Hovvig. De 2 store dage fra Plantagen var effekt af sydøstlige vinde og det faktum, at JHC genoplivede trækobsen fra dette sted.
Rasttal fra Hovvig kom op medio juli med 19/7 5000 og toppede 31/7 7000, 11/8 endnu 5000, oftest som mini-sortsol sen aften.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 39 744 992 36 275 120 9379 180 47 11812
Total 51 115 1326 1942 534 989 52721 12679 1984 12234 195 227 84997
MaxRst 30 33 175 350 350 300 7000 5000 400 800 12 60 7000
Nobs 7 18 98 62 21 23 27 41 16 89 8 9 419
Ndag 7 10 29 22 16 15 21 27 14 24 7 7 199
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2013:  Stær  Sturnus vulgaris  
Omkring 20 trodsede vinteren – flest (12) Søndervang.
Forårstrækket blev 3068, heraf feb 1, mar 116, apr 2931 og maj 20. Største trækdage 9/4 669 Ø og 15/4 599 Ø Korshage. Meget træg start i den kolde marts.
Efterårstrækket igen større med 5886, fordelt aug 300, sep 1133, okt 3860 og nov 593. Største trækdag 25/10 1330 SV.
Større rast 9/4 260 Nørrevang, 22/6 150 Slettermosegård, 25/7 350 Hovvig og siden både 19/9 og 8/11 1000 til nat Hovvig. Desuden 10/8 330 og 18/9 500 Korshage - Flyndersø.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 116 2931 20 300 1133 3860 593 8954
Total 16 56 187 3732 147 472 961 2858 5248 4281 2018 51 20027
MaxRst 7 12 40 260 25 150 350 330 1000 120 1000 35 1000
N 4 7 26 66 22 11 14 30 39 31 13 3 266
Fænologi 14.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..21

2012:  Stær  Sturnus vulgaris  
Trods markant vinter en del overvintringsfugle: I januar - februar Nykøbing op til 48, Søndervang/Rørvig op til 35 og Nakke Syd/Hovvig op til 26.
Forårstræk: 19/2 - 27/5 1303 fordelt februar 7, marts 975, april 287 og maj 19.
Isoleret trækobs 19/2. Det egentlige forårstræk åbnede 6/3 13 Ø Korshage, og årets 4 største trækdage faldt i sidste halvdel af marts: 16/3 138 Ø, 22/3 245 Ø, 27/3 165 Ø og 28/3 180 Ø alle Korshage. Efter 13/4 27 Ø var tallene ganske små.
Denne art er jo reduceret voldsomt i antal. Vores skrumpede forårstræk svarer ganske til nedturen om efteråret fra Falsterbo.
Fra juni flokke efter yngletid. Mellemtræk i juni blot 50 SV Nykøbing. Største rastende flokke i august – 19/8 350 Flyndersø og 23/8 400 Nørrevang.
Den lokale ”grå sol” i Hovvig havde 28/7 1000, 16/8 1500 og toppede 25/9 med 2000 til overnatning.
Efterårstræk: (21/6 - 22/6) 13/8 – 28/12 5626 fordelt juni 50, august 500, september 47, oktober 4758, november 265 og december 6. Dermed endnu engang langt flere end i foråret. Oktober helt dominerende – 11/10 540 SV Hovvig, 14/10 700 V Korshage og 20/10 2300 V Korshage var bedste dage.
Forsvandt med sneen i december – i hvert fald til 28/12, hvor 6 flygtede SV Hovvig.

DOFBasen:2012


2011:  Stær  Sturnus vulgaris  
Tilbage i foråret 1974 blev der talt 30125 Stære. I forhold til dette kan årets 1330 virke minimalistisk, men de sidste ti år har forårstotalen ligget i intervallet 1200 – 2400, så selv om vi er nede i den lavere ende, er det inden for normalen. Yderdatoer for trækket blev 4/3 og 11/5, som vanligt med flest i marts (977), noget færre i april (343) og få i maj (10). Blot to dage med over 100 fugle: 23/3 297 og 24/3 140.
Rastende fugle set fra 6/3 og dermed ingen vinteriagttagelser. Første større flok 8/3 60 Nørrevang.
Natterastende fugle i Hovvig fra 8/4 (250). Større tal i juli 20/7 (4000). Også pænt tal fra efteråret: 9/10 1200.
Større rastantal i øvrigt: 18/7 2200 Hovvig, 22/7 1000 Rørvig By og 23/8 1000 Nørrevang.
Lykkeligvis er efterårstrækket ikke gået bag af dansen på samme måde. Der blev talt 7303 trækkende Stære. Dette er blot 7 fugle fra efterårsrekorden fra 1992. Fra mellemtrækket i juni er der indkommet 400 fugle (200 + 100 x 2). De øvrige blev registreret mellem 2/8 og 22/11 og månedsfordelingen var august 508, september 497, oktober 5826 og november 72. Topnoteringerne fra de to første måneder var 2/8 450 og 9/9 300. I perioden 9/10 – 25/10 6 dage med over 100 fugle og klar kulmination 23/10 3421.
Årets sidste – og eneste december forekomst – 23/12 8 rast Hovvig.

DOFBasen:2011


2010:  Stær  Sturnus vulgaris  
Selv om vinteren bed faldt året første Stære af allerede 2/1 - 12 set både i Hovvig og på Søndervang – samme flok?. Yderligere et par januarobs: 3/1 1 Rørvig By og 6 Hovvig, 19/1 2 Rørvig By og 25/1 1 Nykøbing By. Selv i februar spottedes flere mellem snedriverne – tre observationer af 2 – 4 fugle – og trækket indledtes.
NØ-gående bevægelser registreret 6/2 - 23/5 med i alt 1850 fugle fordelt på feb 10, mar 1438, apr 380 og maj 22. Største dage: 23/3 376, 25/3 247 og 26/3 200. Totalen er desværre, hvad der kan forventes nu om dage. Har de sidste ti år ligget mellem 1198 og 2387 med et gennemsnit på 1664. Der er efterhånden rigtig langt op til rekorden på 30125 fra 1974.
Efterårstrækket noget bedre 19/6 - 7/11 i alt 4692 med månedsfordeling jun 124, jul 100, aug 95, sep 40, okt 3232 og nov 1101. De store dage med > 1000 faldt meget sent: 30/10 1855 og 7/11 1101. Vi skal helt tilbage til 1999 (4423) for at finde en total af tilsvarende størrelsesorden. Årets pæne resultat er vel først og fremmest et resultat af mange bække små og en relativt god dækning.
Sikreste sted at se store mængder Stære er som vanligt ved overnatning i Hovvig: 1/9 1800 og 8/9 1500.

DOFBasen:2010


2009:  Stær  Sturnus vulgaris  
Meget beskedne tal - i overensstemmelse med tidens trend - på trods af rimelig god dækning.
Året første obs af Stær 24/1 1 rast Hovvig.
Forårstræk (med dækning på 32 obsdage ud af i alt 53 dage) i perioden 28/2 - 21/4 i alt 1730 Ø med største trækdag 28/3 403 Ø.
Efterårstræk er rapporteret fra 10 dage i perioden 19/9 - 13/12 i alt 1578 SV med største trækdag 6/10 515 SV.
Svært at forestille sig at totalerne i 'gamle dage' kunne beløbe sig til 30000 og 7300 for hhv. forår 1974 og efterår 1992.
Største rasttal, alle i den relativt pæne ende, fra natterast i Hovvig: 22/8 2000, 15/9 3000 og 21/9 4000. Igen er der stor uoverensstemmelse mellem antal trækobs og antal rastobs, hvilket der vist endnu ikke er nogen god forklaring på.
Årets sidste obs 31/12 17 rast Hovvig.

DOFBasen:2009


2008:  Stær  Sturnus vulgaris  
Ingen fugle noteret fra årets første og sidste måned. Første obs 3/2 3 Hovvig.
Dette år i forhold til tidligere år kun relativt små vinter/forårsrasttal fra Hovvig (op til 80) mens Slettermosegård gav 5/4 120.
Forårstræk 8/3 - 5/5 2387 primært fra Korshage og Nørrevang. Største dag 1/4 1008. Hovedparten af forårets Stære trækker på 3 datoer 23/3, 30/3 og 1/4, der sammenlagt giver 1827 fugle.
Efterårstræk 14/9 - 21/11 2703 primært fra Korshage og Hovvig. Største dag 25/10 2390.
Flokke af rastende fugle optrådte gennem sommeren og efteråret ved Hovvig og ved Korshageområdet med 19/7 2000 Hovvig som største tal.
Årets sidste obs 23/11 45 rast Nørrevang.

DOFBasen:2008


2007:  Stær  Sturnus vulgaris  
Rasttal på 1 - 300 fugle foreligger fra 9/2 indtil 18/3 primært i Hovvig.
Trækkende fugle er meldt primært fra Korshage i perioden 17/2 - 4/5 hvor der i alt blev indrapporteret 1758 østgående stære.
Flokke på op til 3000 rastende fugle optrådte gennem sommeren og efteråret ved Hovvig og i Korshageområdet. Decideret træk fra årets sidste halvdel er meldt fra perioden 1/7 - 24/11 med i alt 2684 fugle. 24/11 blev også årets sidste indrapportering.

DOFBasen:2007


2006:  Stær  Sturnus vulgaris  
Ingen indrapporteringer af Stær fra årets første to måneder.
De første egentlige trækkende fugle blev set 18/3 Korshage og i perioden 18/3 - 22/4 kan der argumenteres for i alt 1198 trækkende individer.
Flokke på op til 2000 rastende fugle optrådte gennem sommeren og efteråret primært ved Hovvig.
Egentlig efterårstræk, i alt 840 fugle, er meldt fra 20/8 - 15/9 begge Korshage.
Årets sidste indrapportering af Stær: 19/12 1 Hovvig.

DOFBasen:2006


2005:  Stær  Sturnus vulgaris  
Rasttal på 1 - 20 fugle foreligger fra ultimo januar indtil medio marts primært i Hovvig.
Den første egentlige trækkende fugl blev set 13/3 Korshage og i perioden 13/3 - 3/4 blev der observeret i alt 1789 trækkende individer, hvis tallet på de 900 fugle til natterast (største rasttal) fra Hovvig 30/3 medtælles.
Flokke på 20 - 200 rastende fugle optrådte gennem sommeren og efteråret ved Korshage, Nakke Hage, Nørrevang og Hovvig. Egentlig efterårstræk, i alt 1340 fugle, er meldt fra 28/10 og 29/10 begge Korshage. Årets sidste indrapportering af Stær: 11/11 25 Rørvig By.

DOFBasen:2005


2004:  Stær  Sturnus vulgaris  
Bortset fra rasttal af ubetydelige størrelser i årets første måneder, f.eks. 1/1 5 Hovvig, træffes de første trækkende fugle 14/3. Første større flok 15/3, hvor 400 individer er gået til rast i Hovvig. I perioden fra 14/3 til 6/5 er der registreret 1578 trækkende, mens det største rasttal er 2500 fugle i Hovvig 19/4.
Efterårstrækket beløb sig til i alt 2372 fugle, hvis 1000 NØ-gående fugle 13/8 medregnes som trækkende. Sidste indrapportering af stæreflokke i bevægelse stammer fra 28/10, hvor 30 Stære trak SV over Hovvig. Største efterårsrasttal er 3000 fugle i Hovvig 12/10.

DOFBasen:2004


2003:  Stær  Sturnus vulgaris  
For en god ordens skyld skal nævnes, at de første og sidste observationer foreligger fra hhv. 7/1 2 rast Rørvig Bugt og 18/9 2000 rast i Hovvig. Altså ingen indsendte observationer fra det sene efterår!
Decideret forårstræk beløb sig til i alt 1394 fugle i perioden fra 8/3 til 20/4. Der er indløbet rapporteringer om i alt 151 SV-trækkende fugle fra perioden 21/6 - 25/6, men der er ingen observationer af trækkende fugle i det egentlige efterår.
Største rasttal stammer sædvanligvis fra Hovvig, hvor 3000 fugle gik til overnatning 31/3 (LB).

DOFBasen:2003


2002:  Stær  Sturnus vulgaris  
Der var pænt med Stære på halvøen fra årets start, især Hovvig holdt på en lille flok i årets første måneder, men også andre steder blev der set stære: 5/1 26 rst Plantage kysten.
Forårstrækket på Korshage var traditionen tro beskedent. I perioden 17/3 - 15/4 sås 1525 fugle trække øst.
Der er en tendens til, at vi ikke ser fuglene på Korshage. Ligesom de foregående år overstiger enkelte rasttal fra baglandet den samlede træktotal. I år rastede der 8000 i Hovvig 2/4 - fugle vi ikke så skyggen af på Korshage. Trækker de ud længere mod syd, trækker de på ”mærkelige” tidspunkter eller om natten, eller er vi bare uheldige med dækningen.?
Fra sommeren og det tidlige efterår ses de sædvanlige pæne rasttal eksempelvis: 28/7 1000 Nørrevang, 13/8 4000 Hovvig og 11/9 7500 Hovvig.
Efterårstrækket på Korshage udgøres af en enkelt observation: 25/10 170 SV og fra årets udgang et enkelt fund 26/12 2 rst Rørvig Bugt.

DOFBasen:2002


2001:  Stær  Sturnus vulgaris  
Der var Stære i Hovvig fra årets start, max: 25/1 13.
Forårstrækket startede så sent som 17/3. Frem til 12/5 trækker 1500 Stære over halvøen. Hertil skal så lægges 700 rastende fra Hovvig 5/4, selv om de ikke bliver registreret trækkende.
Efteråret blev ikke meget bedre. I perioden 24/10 - 8/11 registreres 200 SV- trækkende Stære. Igen er der stære i Hovvig frem til årets udgang. Årets sidste obs bliver: 28/12 18 V Skansehage.

DOFBasen:2001


2000:  Stær  Sturnus vulgaris  
Året startede med Stære i Hovvig 16/1 9 rst.
Forårstræk i perioden 27/2 - 17/5 gav 3670 fugle. Bedste dage blev 30/3 695 Ø og 3/4 570 Ø. Hovedtrækket kørte ultimo marts - primo april, kun 10% af fuglene trak udenfor denne periode. Fra Hovvig foreligger et par store rasttal: 15/4 3000 og 11/8 4000.
Efterårstrækket bestod af beskedne 2365 fugle registreret på 4 dage i perioden 1/10 - 17/11. Bedste blev 17/10 med 1850 fugle.
Året sluttede med december-fugle Hovvig/Ringholm, Flyndersø og Dybesø.

DOFBasen:2000


1999:  Stær  Sturnus vulgaris  
Første fund så sent som 7/3 150 rast HV. Fra foråret 1225 Ø KH 17/3 - 24/4. Bedste dag blev 31/3 190 Ø. Desuden et par træktal fra Plantagen: 2/4 213 og 4/4 146. Fra Hovvig følgende rasttal: 19/3 500, 30/3 1900, 4/4 1500 og 23/4 600. Fra efteråret blev der rapporteret 4423 SV-trækkende fra Korshage. Bedste dag blev suverænt 14/10 med 2383 SV. Årets sidste blev 28/12 12 rst Hovvig.

DOFBasen:1999


1998:  Stær  Sturnus vulgaris  
Året startede med rastende fugle i Hovvig bl.a. 11/1 25 rst. Forårstrækket fra 15/3 til 3/5 gav i alt 3030 fugle. Bedste dag blev 29/3 645, dagen efter trak 565. 6/4 2500 rst HV, blev årets højeste rasttal. Stadig lave tal på trods af god indrapportering.
Der er kun tal fra 2 dage i efteråret hvoraf kun 7/10 3020 SV er nævneværdig.
Årets sidste fugl: 31/10 1 SV KH.

DOFBasen:1998


1997:  Stær  Sturnus vulgaris  
Almindelig yngletrækfugl og trækgæst.
Ynglebestanden består for tiden af 75 - 300 par.
Stæren er i kraftig tilbagegang. Forårstotalerne fra de senere år nærmer sig en tiendedel af forårstotalerne for 25 år siden og gode dagstotaler når nu sjældent over 1000 fugle.
Der er sikkert en del forklaringer på, at vi har færre Stære ved Rørvig. En del af forklaringen består i at småfugletrækket ved Korshage er nedprioriteret i forhold til rovfugletrækket over Nørrevang. Der er dog ingen tvivl om, at den kraftige tilbagegang er reel, hvilket også afspejles på landsplan. Tilbagegangen ses også tydeligt på størrelsen af flokke af rastende Stære i Hovvig, der før i tiden ofte lå over 5000 ( max. 8000 30/6 1975), nu nås sjældent 1000 fugle. Juni er som regel måneden med årets største rasttal. Det sker i forbindelse med mellemtrækket.
Forårstrækket kulminerer ofte i marts, men kører indtil maj. Største forårstotal er fra 1974, hvor 30125 trak forbi lokaliteten, og intet forår efter 1975 har budt på mere end 10000 fugle. Største dagstotal er fra 27/3 1976 med 4400 fugle.
Efterårstrækket kører fra september til november og kulminerer normalt i oktober. Det når ikke forårstrækkets højder og har fulgt trop i de senere års nedgang, ned i hvad der må betegnes som en afgrund. Bedste efterårstotal er dog kommet så sent som i 1992 med hele 7310 fugle og fra samme år stammer bedste dagstotal med 4078 trækkende fugle 25/10.
Hvorvidt tilbagegangen også afspejles i ynglefuglene kan ikke dokumenteres.

1997: Forårets første 16/2 1 Rørvig By og første træk fra Korshage 1/3 1 Ø. Forårstotalen endte på sølle 912 trækkende fugle frem til 25/5. Dybt suk!! Højeste dagstotal blev 26/3 410 Korshage. Bedste rasttal blev 500 rastende Hovvig 14/5 og fra efteråret 250 rastende Nørrevang. Efterårstræktotalen endte på 160 fugle - talt på to dage. Årets sidste observation 29/11 4 Hovvig.

DOFBasen:1997


1996:  Stær  Sturnus vulgaris  
Forårstræktotalen svarer dårlig nok til en god gammel dagstotal. Kun 2041 set i perioden 2/3 - 14/5. Max 4/4 425 og 7/4 455. På årets første obsdag sås udover de 3 trækkende også 4 rastende på Nørrevang.
Efterårstotal lidet imponerende 1840, set 24/9 - 9/11. Eneste “større” dage 11/10 400 og 24/10 690. Konklusionen for både for- og efterårstrækket må være, at arten nok er en del mere talrig en materialet viser.
Årets største tal blev 2/9 700 rast Hovvig.

DOFBasen:1996


1995:  Stær  Sturnus vulgaris  
Vinter: 1/1 12 rast Hovvig.
De første trækkende Stære blev meldt 10/3. Eneste større dag var 4/4 med 1165 Ø (05:20 - 07:30) KH. Herudover kan nævnes 9/4 240 Ø Korshage. Flot obs fra Hovvig 28/3 1500 til overnatning.
Efteråret gav 3175 trækkende Stære fra 12/7 - 1/11. Største dag var 22/10 med 2000 fugle. Sidste fugle: 9/12 4 rast Hovvig.

DOFBasen:1995

Previous PageNext Page

Links

art/15820.txt · Sidst ændret: 2019/04/18 17:29 (ekstern redigering)