Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:15720

Pirol - Værlinger

Ravn Corvus corax eu15720

Status


2010 - 2019: Vinter: Fåtallig Forår: Ret almindelig Sommer: Fåtallig Efterår: Ret almindelig

Fotos


Ravn

Diagrammer


* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Ravn  Corvus corax  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 14 14
MaxRst 3 3
Nobs 21 21
Ndag 17 17
Fænologi 02··31

2023:  Ravn  Corvus corax  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 5 2 3 18 6 36
Total 20 8 16 12 6 13 9 28 17 6 16 10 161
MaxRst 4 2 3 4 2 3 4 2 8 2 4 2 8
Nobs 34 27 31 45 26 18 13 22 20 16 25 24 301
Ndag 21 19 17 24 17 14 10 15 14 11 14 16 192
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2022:  Ravn  Corvus corax  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 25
Total 31 31
MaxRst 4 5 6 3 5 3 2 2 2 2 2 4 6
Nobs 21 22 41 36 27 19 13 20 20 25 21 24 289
Ndag 15 16 22 22 20 14 12 15 15 19 16 17 203
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Ravn  Corvus corax  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 6 3 14
Total 5 6 3 16 30
MaxRst 2 4 12 4 4 5 2 15 4 3 2 2 15
Nobs 38 48 79 56 51 41 14 37 43 23 20 26 476
Ndag 22 23 28 26 26 24 11 23 25 17 17 18 260
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2020:  Ravn  Corvus corax  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 3 1 16 4 26
Total 1 1 3 1 23 4 33
MaxRst 3 3 3 4 2 2 2 3 7 4 2 2 7
Nobs 26 30 34 37 24 8 11 42 27 36 29 42 346
Ndag 18 21 23 20 14 7 10 27 17 23 19 26 225
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Ravn  Corvus corax  

Forårstræk: 29/3 1, 6/4 2 og 17/4 1 - i alt 7, flest 9/3 5 – I alt 3 observationsdage.
Ynglebestanden fordoblet. Ud over Skansehageparret, der fik 5 unger, var der et par på Nakkehage - muligvis denne familiegruppe på 6, der set i Hovvig 5/7. Skansehagefuglene og afkom ses ofte flyve over byen til og fra overnatning.
Efterårstræk: 5/9 - 6/10 i alt 15, flest 5/9 10. - I alt 4 observationsdage.

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 3 14 1 22
Total 13 24 16 11 7 14 26 10 27 13 25 5 191
MaxRst 2 8 4 4 4 6 6 5 3 2 4 2 8
Nobs 21 42 44 49 27 22 18 22 24 15 32 21 337
Ndag 15 21 24 25 20 17 13 19 13 12 22 16 217
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Ravn  Corvus corax  
Ses året rundt typisk med 1 – 3 ekspl. Et par undtagelser var 6/4 5 over Korshage , 19/8 4 over Korshage/Nørrevang, samt 17/9 5 Hovvig, der havde karakter af besøg af en familieflok. Et par gjorde yngleforsøg i Korshageskoven, var vokale, fløj med pinde og blev så stille. Det blev ved forsøget.
Ravne træk er en vanskelig fortolknings disciplin. I februar 4/2 9 NØ Rørvig By - det er tredje år med en enkelt årlig decideret trækflok. 22/2 2 Ø Korshage og 7/4 2 NØ Korshage røg til Hundested. Desuden 25/3 5 (2+1+2) og 16/4 6 (4+2) med NØ gående retning over Rørvig By, der er lidt vanskeligere at vurdere. I alt 13 eller hvis man regner sidstnævnte med 24. I efteråret 7/11 1 V Korshage og 5/12 2 SV Rørvig By ind fra fjorden.
Ravn er en standfugl – hvilket også fremgår tydeligt af Falsterbo, men der kan selvfølgelig godt være lidt regionalt småtræk.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 11 13 14 2 2 1 2 46
Total 4 22 45 87 36 11 6 22 36 25 22 28 344
MaxRst 2 2 3 5 3 3 2 4 5 2 2 2 5
Nobs 3 9 29 47 25 6 4 12 23 18 16 18 210
Ndag 3 8 19 28 19 6 4 11 22 17 15 16 168
Fænologi 22.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Ravn  Corvus corax  
Set alle måneder. Frem til trækbevægelserne i marts kun 1 – 2 fugle. Forårstræk i alt 14: 27/2 1 Ø Korshage, øvrige 13 i marts. Igen i år en ”storflok”: 8/3 8 Ø Korshage. Siden ses 1 – 4 fugle undtagen 23/6, hvor 5 overfløj Hovvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 13 3 3 20
Total 13 10 34 22 5 12 5 19 15 17 16 5 173
MaxRst 2 2 2 3 2 5 2 4 2 4 2 2 5
Nobs 10 8 23 18 3 5 4 8 10 13 11 4 117
Ndag 8 6 13 8 3 4 3 6 5 8 9 2 75
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..18

2016:  Ravn  Corvus corax  
I januar/februar flere observationer af Ravn op til 4 Hovvig. Fra marts blev det mere komplekst, hvor især 1 par foretog dynamiske flyvninger inklusive luftdisplay og regelmæssigt rundede Nørrevang og ydre del af Korshage. 26/3 overfløj en ravneflok på 12 Nørrevang og fløj tilbage mod sydvest via Rørvig. Ganske spektakulært! Disse fugle betragtes ikke som trækkende. Det betyder, at 16 indtastet som trækkende ikke figurerer i træktabellen, som reduceres til følgende 12: 10/3 2 Ø Korshage, 16/3 2 + 1 + 1 Ø/NØ Nørrevang, 29/3 2 NØ Korshage, 1/4 1 Ø Rørvig Lyng, 10/4 1 Ø/tf Korshage og 11/4 2 NØ Korshage.
Sommerbesøg 6/6 2 Nørrevang, 15/6 7 Hovvig og vel fra samme flok 19/7 6 ovf Hovvig. Fra efteråret 27/8 2 SV og 8/9 4 V Rørvig Lyng, 17/9 1 S Søndervang og 12/10 3 SV Dybesø. Udgangen på året blev til gengæld fattigt på Ravn. Kun én fra december 17/12 1 ovf Hovvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 4 2 5 3 22
Total 16 27 51 12 8 16 15 11 15 11 9 1 192
MaxRst 2 4 12 1 3 7 6 2 3 2 2 1 12
Nobs 12 16 29 11 6 5 8 7 8 8 7 1 118
Ndag 12 13 17 11 6 5 7 6 6 8 7 1 99
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..17

2015:  Ravn  Corvus corax  
Ravn blev set året rundt – kun juli havde ingen observationer. Typisk ses 1 – 2 fugle, der kan ses på det meste af halvøen. Der er ynglefugle i nærheden, således ynglede et par i 2015 i Sonnerup Skov. Ud over hvad der gemmer sig i kystskovene langs Isefjorden.
Fra 14/6 – 30/6 besøg af samlet familieflok på 4, dvs. 2 ad og 2 1k, der bl.a. blev set fouragere på en død sæl ved Skredbjerg.
Forårstrækket gjort op til 16 18/2 – 10/4 overvejende fra Korshage med 7 i februar, 7 i marts og 2 i april. Februarfuglene havde et meget rodet mønster, men fra marts så det mere overbevisende og målrettet ud mod øst.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 7 2 16
Total 6 16 17 7 4 22 6 3 12 9 13 115
MaxRst 1 2 2 1 2 4 3 2 2 2 2 4
Nobs 6 10 14 7 3 9 3 2 10 8 10 82
Ndag 6 8 11 6 3 6 3 2 10 7 10 72
Fænologi 03.. …. …. …. …. ..30 08.. …. …. …. ..31

2014:  Ravn  Corvus corax  
Ravn set året rundt, men optrådte især i marts – april i et lidt blandet trækmønster. 10/2 - 23/4 i alt 15 trækkende, hvor 9 var klassiske østtrækkere og 6 enten tf eller indtrækkende. Tallet korrigeret bedst muligt og sammenholdt delvist med registreringer fra Hundested. Samme periode 3 – 4 regelmæssigt rastende Korshage/Nørrevang og ligeledes 3 – 4 Hovvig/Søndervang. Sommer typisk 1 – 2. Efterår igen op til 3 – 4 Hovvig, samt 2/12 2 Grønnehave Skov, mens 16/9 1 SV Korshage var eneste regulære træk.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 9 5 1 1 17
Total 1 2 40 93 31 27 11 4 20 22 16 10 277
MaxRst 1 1 4 4 2 2 2 2 4 3 2 2 4
Nobs 1 2 26 53 23 23 8 3 14 18 11 7 189
Ndag 1 2 16 23 17 16 7 3 13 17 11 6 132
Fænologi 07.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..27

2013:  Ravn  Corvus corax  
De 16 forårstrækkere er trækrekord . Indledt 26/2 4 NØ Nakke Nord, i marts i alt 5 Ø og 1 tf, i april 5 Ø heraf de 3 9/4, sluttende med 3/5 1 Ø alle Korshage. Det noteres, at de 15 var gedigne østtrækkere, mens der var 1 tf af mere usikker kategori.
Fra 27/2 – 26/4 er set 1 - 2 fugle regelmæssigt Hovvig/Nakke Nord, 27/3 dog 4 fugle. Undertiden livlige og ”territoriale”. Tilskrives lokale fugle fra nærliggende kystskove. Enkelte fugle rast Korshage forenelige med fugle, der siden er trukket. Endelig en januarfugl 25/1 1 Højsandet.
I 2. halvår betydeligt mindre fremtrædende. 19/9 - 20/11 1 fugl Hovvig på 4 obsdage og 13/12 - 15/12 2 Grønnehave Skov. Året synes at have involveret ca. 24 individer.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 6 5 1 16
Total 2 5 21 11 1 1 2 4 47
MaxRst 1 1 4 2 1 1 2 4
N 2 2 15 9 1 1 2 3 35
Fænologi 25.. …. …. …. ..03 19.. …. ..20

2012:  Ravn  Corvus corax  
Sparsomt vinterbesøg: Januar 2 og februar 1 fugl rumsterende rundt på flere lokaliteter, kun 3 datoer (25/1 – 26/1 2 og 10/2 1).
I marts - april i alt 10 fugle, de 9 noteret som trækkende: 5/3 1 S Korshage og 1 Ø Nørrevang, 22/3 1 tf Brentebjerg og 26/3 4 NØ Brentebjerg og 10 minutter senere NØ Nørrevang (HVR, EVR) . Siden 20/4 1 Ø og 24/4 1 Ø Korshage. Helt fravær sommer mellem 24/4 og 29/8 og august - november 1 fugl pr. måned: 27/9 1 Hovvig og 29/8, 13/10 og 17/11 1 fra Grønnehave - Nykøbing nok samme fugl.
I alt 18 observationer af nok 3 vinter-, 10 forårs- og 2 efterårsfugle. Trods alt en markør på foråret. Næppe ynglepar i umiddelbar nærhed.

DOFBasen:2012


2011:  Ravn  Corvus corax  
Der er rapporteret 31 observationer – og den årlige udfordring er så at vurdere, hvor mange fugle det drejer sig om.
I første halvår disse: 30/1 1 Hovvig, 12/2 1 Nørrevang, 6/3 1 trk Hovvig, 7/3 1 Korshage (samme?), 12/3 3 NØ i flok Nørrevang, 15/3 1 overflyvende Hovvig og 1 trk Nørrevang/Korshage, 20/3 2 Hovvig, 9/4 2 Hovvig og 18/4 2 Nakke Nord.
Efter en lang sommerpause blev der igen set fugle: 16/9 2, 18/9 1, 20/9 2, 23/9 – 24/9 1 og 30/9 1 alle Hovvig, 1/10 1 Korshage og 1 SV Sandflugtsplantagen, 2/10 1 Søndervang og 4 Hovvig, 30/10 1 Korshage, 1/12 Hovvig og 31/12 1 Højsandet.
En observation af en fugl over Anneberg Skov set fra tårnet i Hovvig er ikke medtaget i ovenstående oversigt.
Fordelt på måneder kan ovenstående sammenfattes til: januar 1, februar 1, marts 4 - 5 trk og 2 – 3 rast, april 2 – 4 rast (martsfuglene?) , september 2 – 4, oktober 5 – 6 og december 1 – 2, men der er givetvis åbent for andre tolkningsmuligheder. En del observationer kan rimeligvis relateres til lokale fugle i nabolaget, men parvis optræden i april tyder vel næppe på ynglefugle, med mindre det er et par, der er mislykkedes.

DOFBasen:2011


2010:  Ravn  Corvus corax  
Rettelse 1999: 18/2 2 og ikke kun 1 Nykøbing By – årstotal korrekt.
2010: Vi venter stadig på det første ynglefund. Denne engang så sjældne fugl yngler nu flere steder i Odsherred og mange af vores observationer er antagelig nogle af disse fugle, der er lidt ude og se omkring. Det er vel især Hovvig og Nakkeområdet, der får besøg syd fra. Som noget nyt i år har vi måttet konstatere, at ynglefuglene i Ullerup Skov på Hundested siden sandsynligvis også havner i vores notesbøger. Det indebærer, at en udtrækkende fugl på Korshage faktisk godt bare kan være en af de lokale Hundestedfugle på strejf – så begynder det for alvor at blive svært vurdere, hvor mange fugle vi reelt ser.
Når dette er sagt, kan konstateres, at den enkle del af analysen er at fastslå, at vi har haft besøg af Ravne 14 gange i år:

11/1 1 rast Hovvig - mobbede Havørn 12/2 2 Korshage, bl. a. rastende på isen
16/2 1 overflyvende Rørvig By 13/3 1 rast Korshage
16/3 1 NØ Nørrevang 24/3 og 25/3 2 (par) V Korshage – Ullerupfuglene!
28/3 1 rast Langesø Mose – ikke populær blandt måger og krager
5/4 1 rast Hovvig 14/5 og 15/5 1 overflyvende Hovvig
19/8 4 rast Hovvig 7/9 2 overflyvende Slettermosegård
3/10 1 trk Hovvig 11/10 3 overflyvende Hovvig
8/11 1 rast Hovvig

Sammenfattes dette bliver det til 2 – 4 vintergæster i januar/februar (kunne også godt være Ullerup fuglene). Under forårstrækket i marts/april 1 trk og 2 – 5 rastende/strejfende. I yngletiden maj – jul 1 på strejf og endelig 1 trk og 4 – 10 rastende/strejfende i efteråret. Alt i alt 8 – 22 fugle – med fare for, at de trækkende fugle også blot er lokale på eventyr.
En enkelt af årets kommentarer fortjener at nævnes: 25/3 skriver AF: ”kom tæt sammen indtrækkende fra Hundested, præcis som i går i en territorial agtig lav flugt ind over heden. Må næsten være Ullerupfuglene, der nu betragter Korshage som en del af deres territorium – skæmmende tanke”.

DOFBasen:2010


2009:  Ravn  Corvus corax  
12 obsdage i perioden 5/1 - 23/2 alle af en enkelt rastende fugl i Hovvigområdet kunne tyde på, at en Ravn igen i år har opholdt sig mere eller mindre stationært på denne lokalitet.
I perioden 28/2 - 25/4 er der i alt noteret 7 østtrækkende fugle på i alt 6 obsdage: 28/2 2 Ø Korshage, 15/3 1 NØ Nørrevang, 20/3 1 Ø Dybesø, 28/3 1 Ø Korshage, 19/4 1 Ø Korshage/Nørrevang og 25/4 1 Ø Korshage. Største tal er 8/5 4 overflyvende Hovvig (AF).
Fra efteråret i perioden 18/9 – 14/11 i alt 6 obsdage med 1 - 2 fugle, men ingen fugle noteret som decideret trækkende fra efteråret.

DOFBasen:2009


2008:  Ravn  Corvus corax  
Obs falder vanen tro i to perioder 21/1 - 23/5 og igen 15/8 - 26/12 og altså ingen Ravne noteret juni og juli. De enkelte obs udgøres typisk af 1 - 2 fugle og er med undtagelse af en vis kulmination i april, nogenlunde jævnt fordelt over året. Største tal er 27/1 4 rast Hovvig (AF). En observatør (PG) har bemærket, at en enkelt fugl har opholdt sig i Hovvig i mindst 10 dage.

DOFBasen:2008


2007:  Ravn  Corvus corax  
Denne art er noteret i vinter-, forårs- og efterårsmånederne og altså ikke i de 3 sommermåneder. Observationerne består primært af 1-2 overflyvende eller rastende fugle. Nogle enkelt obs bør udspecificeres: En udtrækkende fugl 4/3 1 Ø Korshage. Fra Grønnehave Skov foreligger der i perioden 23/10 - 12/12 en del obs af 1-4 fugle hvoraf en flok på 4 fugle optræder på 5 obsdage i nævnte tidsspand.

DOFBasen:2007


2006:  Ravn  Corvus corax  
Observationerne falder i følgende perioder: 24/3 - 6/5, hvor indsendelserne er domineret af 1 - 2 Ø-trækkende fugle primært Korshage – i alt mindst 5 trækkende og 3 rastende, og igen 17/8 - 26/12, hvor det typisk drejer sig om 1 - 2 rastende individer primært i Hovvig.

DOFBasen:2006


2005:  Ravn  Corvus corax  
Året bød på sammenlagt 21 observationsdage som groft kan opdeles i 2 perioder: 6/3 - 15/6 samt 14/10 - 12/11. Typisk bestod observationerne af 1 - 2 fugle, i nogle tilfælde af 3 - 5 fugle.

DOFBasen:2005


2004:  Ravn  Corvus corax  
Året bød på sammenlagt 18 observationsdage i perioderne januar (17/1 2 rast) - april (20/4 1 trk) samt august (12/8 3 trk) - oktober (25/10 1 rast). Typisk bestod observationerne af enkeltfugle, i nogle tilfælde af 2 - 3 fugle, men årets største observationsdag blev den sidste dag i marts med 5 fugle.

DOFBasen:2004


2003:  Ravn  Corvus corax  (0, 159, 15)
Året gav i alt 15 fugle mellem 11/1 og 12/10. Der var ingen observationer af mere end to samtidige fugle, ligesom der ingen dage sammenlagt blev observeret mere end to fugle.

DOFBasen:2003


2002:  Ravn  Corvus corax  
En pæn stribe fra 2002: 17/3 1 NØ Hovvig, 22/4 4 NØ + 2 rst? Korshage, 14/5 1 rst Korshage, 20/5 1 tf Korshage, 28/5 2 SV Brentebjerg, 27/7 1 S Rørvig, 3/9 1 rst Hovvig, 31/10 1 rst Korshage og 2/11 1 SV Hovvig.

DOFBasen:2002


2001:  Ravn  Corvus corax  (0, 141, 6)
Årets stribe af registreringer: 26/3 1 rst Hovvig, 27/3 1 V Korshage og 1 rst Hovvig, 9/4 1 rst Ringholm Skov og 11/5 1 rst Brentebjerg.
To fund fra efteråret: 23/9 1 - 2 rst Hovvig og 26/9 1 SV Hovvig.
Ikke noget stort år.

DOFBasen:2001


2000:  Ravn  Corvus corax  (0, 126, 15)
Første halvår gav en meget flot stribe obs: 19/3 1 rst Korshage, 2/4 6 tf Nørrevang, 3/4 1 SV Dybesø, 4/4 2 SØ Korshage, 9/4 7 SØ Korshage trak ud i samlet trop!, 22/4 1 SØ Nørrevang, 9/5 1 rst Korshage og 14/5 2 rst Brentebjerg.
Fra efteråret blot en enkelt obs: 28/8 1 rst Hovvig, og fra årets udgang 30/12 2 rst Hovvig og 31/12 2 N Nørrevang, vel de samme.

DOFBasen:2000


1999:  Ravn  Corvus corax  (0, 116, 10)
Årets 6 fund blev følgende: 18/2 2 Nykøbing, 29/3 1 tf KH samt 25/4 1 tf Brentebjerg og fra efteråret: 24/8 3 V, 1/9 2 Ø og 5/9 1 SV alle Hovvig. Det går tilsyneladende ikke helt så godt som ventet for Ravnen. Hovvig-fundene tyder dog stadig på at der yngler et par i nærheden af kommunen.

DOFBasen:1999


1998:  Ravn  Corvus corax  (0, 112, 4)
Første observation blev også årets eneste trækobs: 21/3 1 Ø KH. Fra Hovvig er der noteret fugle på 6 datoer fra 4/4 til 5/9. Bedste dage blev 2/5 og 12/8, begge dage med 3 rast Hovvig.
Et magert år.

DOFBasen:1998


1997:  Ravn  Corvus corax  ( 0, 100, 12 - 20)
Meget sjælden sommer, træk- og vintergæst.
En art hvis fremgang på landsplan er nydeligt afspejlet i materialet fra Rørvighalvøen.
Frem til 1979 blev der kun set 2 fugle på halvøen. Fra 1979 til 1989 er arten årlig med 1986 som undtagelse. I alt 27 fugle blev set i denne periode og langt de fleste var trækfugle fra foråret.
Fra 1989 ses masser af Ravne og første ynglefund konstateres i oplandet. I 1991 konstateres 2 ynglepar nær kommunen og igen mange observationer. Siden da har arten ynglet årligt i Odsherred, visse år måske også i kommunen, og arten ses året rundt.
På grund af de lokale fugles omstrejfen har det været svært at pille trækfuglene ud med mindre de er set fra Korshage. Således må vores årsbedste fra 1994 med 28 trækkende fugle om foråret og en enkelt fra efteråret tages med et lille forbehold. Bedste dagstotal fra samme år er på 8 trækkende fugle 3/4 heraf de 7 i flok.
Man kan vel formode at fremgangen for arten fortsætter.

1997: De første 11/1 2 Hovvig og 25/1 1 Hovvig. Største tal blev 7/4 4 Hovvig. Der er indkommet mange observationer af Ravn. Langt de fleste er fra Hovvig-området, der måske huser et ynglepar. Følgende er set trækkende øst: 16/4 1, 17/4 1, 20/4 1, 25/4 2 og 12/5 2.
Efteråret gav kun et fund 26/9 1 SV Skansehage.

DOFBasen:1997


1996:  Ravn  Corvus corax  (0, 85, 15)
Året indledtes med en egentlig vinterobs: 4/1 1 Nakke. Herefter ingen obs før forårstrækket startede 9/3 med 2 V (12:52) Korshage. Disse efterfulgtes af 25/3 1, 6/4 1 (12:36), 7/4 2 (12:37) og 18/4 1 (12:10) alle Ø/NØ Korshage/Nørrevang. Rastende fugle blev set 24/3 1 Nørrevang, 3/4 2 Hovvig og 1/5 2 Hovvig. De to sidste må antages at være nye og totalen for første halvår havner dermed på 10.
Egentlig efterårstræk indskrænker sig til 18/10 3 SV (14:10) Hovvig. Rastende fugle set i Hovvig 17/8 - 20/8 (5 dage), 25/9 og 26/10 - 27/10 pudsigt nok 2 hver gang, så det er nærliggende at antage, at det har drejet sig om de samme fugle. Efterårstotal derfor sat til 5.

DOFBasen:1996


1995:  Ravn  Corvus corax  (0, 73, 12 - 16)
Trækkende fugle: 14/3 1 (13:53) Nørrevang, 23/3 1 (11:41) Hovvig, 25/5 1 S (07:22) Korshage, 29/10 2 (13:48) Hovvig og 26/12 2 Hovvig. Der blev meldt om 1 - 2 fugle året rundt fra især Hovvig, dog enkelte større rasttal fra Hovvig: 9/2 3, 4/9 5 og 1/10 4.

DOFBasen:1995


Ravn  Corvus corax  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 25
Total 31 31
MaxRst 4 5 6 3 5 3 2 2 2 2 2 4 6
Nobs 21 22 41 36 27 19 13 20 20 25 21 24 289
Ndag 15 16 22 22 20 14 12 15 15 19 16 17 203
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 6 3 14
Total 5 6 3 16 30
MaxRst 2 4 12 4 4 5 2 15 4 3 2 2 15
Nobs 38 48 79 56 51 41 14 37 43 23 20 26 476
Ndag 22 23 28 26 26 24 11 23 25 17 17 18 260
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 3 1 16 4 26
Total 4 1 3 1 23 4 36
MaxRst 3 3 3 4 2 2 2 3 7 4 2 2 7
Nobs 26 30 34 38 24 8 11 42 27 36 29 42 347
Ndag 18 21 23 20 14 7 10 27 17 23 19 26 225
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 3 14 1 22
Total 9 3 3 6 14 1 36
MaxRst 2 8 4 4 4 6 6 5 3 2 4 2 8
Nobs 21 42 44 49 28 22 18 22 24 15 32 21 338
Ndag 15 21 24 25 20 17 13 19 13 12 22 16 217
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 11 7 9 1 2 31
Total 1 18 7 9 5 1 2 43
MaxRst 2 7 3 5 4 3 2 4 5 2 2 2 7
Nobs 4 13 51 71 36 7 5 17 29 22 22 23 300
Ndag 3 8 19 28 19 6 4 11 22 17 15 16 168
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 13 3 3 20
Total 1 13 4 5 7 3 2 35
MaxRst 2 2 2 3 2 5 2 4 2 4 2 2 5
Nobs 9 7 19 14 3 5 4 7 7 11 11 2 99
Ndag 8 6 13 8 3 4 3 6 5 8 9 2 75
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··18

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 6 2 5 3 41
Total 37 6 6 2 5 3 1 60
MaxRst 2 6 12 1 3 7 6 2 3 2 2 1 12
Nobs 12 17 39 16 6 6 8 7 8 8 7 1 135
Ndag 12 13 17 11 6 5 7 6 6 8 7 1 99
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··17

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 6 2 15
Total 9 6 2 8 3 2 2 32
MaxRst 1 2 2 1 2 4 3 2 2 2 2 4
Nobs 6 10 13 7 3 9 3 2 10 8 10 81
Ndag 6 8 11 6 3 6 3 2 10 7 10 72
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ··30 08·· ···· ···· ···· ··31

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 11 12 1 1 26
Total 1 2 15 12 6 1 37
MaxRst 1 1 4 4 2 2 2 2 4 3 2 2 4
Nobs 1 2 32 62 23 22 9 3 14 18 11 7 204
Ndag 1 2 17 24 17 16 8 3 13 17 11 6 135
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 6 5 1 16
Total 1 4 10 5 1 1 1 2 25
MaxRst 1 1 4 2 1 1 2 4
Nobs 2 2 15 9 1 1 2 3 35
Ndag 2 2 10 6 1 1 2 3 27
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ··03 19·· ···· ··20

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 2 8
Total 2 6 3 1 1 1 1 15
MaxRst 2 1 1 1 1 1 1 2
Nobs 2 3 3 7 1 1 1 1 19
Ndag 2 1 3 5 1 1 1 1 15
Fænologi 25·· ···· ···· ··24 29·· ···· ···· ··23

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 2 1 8
Total 1 2 7 4 6 2 22
MaxRst 1 2 2 2 2 4 1 4
Nobs 1 2 6 2 6 6 2 25
Ndag 1 2 5 2 6 4 2 22
Fænologi 30·· ···· ···· ··18 16·· ··30 01··31

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 6
Total 1 2 6 1 4 2 4 1 21
MaxRst 1 2 1 1 1 4 2 3 1 4
Nobs 1 2 5 1 2 1 1 2 1 16
Ndag 1 2 5 1 2 1 1 2 1 16
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ··15 19·· ···· ···· ··08

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 4 3 4 14
Total 1 3 5 3 5 2 1 20
MaxRst 1 1 1 1 1 2 1 2
Nobs 5 12 5 4 3 3 3 35
Ndag 4 10 5 4 2 3 3 31
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ··10 18··21 12··14

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 10 2 2 1 21
Total 7 3 6 11 2 2 3 1 2 2 39
MaxRst 4 3 1 1 1 2 1 1 1 1 4
Nobs 5 5 4 16 3 4 4 3 5 2 51
Ndag 3 5 4 12 3 4 4 3 4 1 43
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ··23 15·· ···· ···· ···· ··16

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 3 1 4 3 15
Total 2 5 5 2 1 1 4 9 4 33
MaxRst 2 1 1 2 1 2 4 4 4
Nobs 2 4 6 2 1 1 3 11 1 31
Ndag 2 3 5 2 1 1 2 8 1 25
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ··18 01·· ···· ···· ··12

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 4 1 1 1 9
Total 4 5 1 1 1 3 1 2 18
MaxRst 2 1 1 1 2 1 2 2
Nobs 2 6 2 1 1 3 1 2 18
Ndag 1 6 2 1 1 2 1 2 16
Fænologi 24·· ···· ··06 17·· ···· ···· ···· ··26

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 12 11 28
Total 8 12 1 2 12 2 37
MaxRst 3 1 1 2 1 2 3
Nobs 12 17 3 1 3 1 37
Ndag 5 9 2 1 3 1 21
Fænologi 06·· ···· ···· ··15 14·· ··12

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 10 3 2 1 18
Total 3 1 12 3 5 1 2 27
MaxRst 2 1 1 1 3 1 1 3
Nobs 2 2 9 5 2 1 4 25
Ndag 2 2 5 3 2 1 2 17
Fænologi 17·· ···· ···· ··20 12·· ···· ··25

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 8 3 12
Total 1 1 2 10 1 5 3 1 24
MaxRst 1 1 1 2 1 5 1 5
Nobs 1 1 2 10 1 2 3 1 21
Ndag 1 1 2 7 1 2 3 1 18
Fænologi 11·· ···· ···· ··22 29 12··25 04·· ··03

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 3 1 1 12
Total 1 6 4 1 1 1 1 15
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 2 4 1 1 1 1 11
Ndag 1 1 3 1 1 1 1 9
Fænologi 17·· ···· ··28 27 03·· ···· ··02

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 1 1 2 5
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 3 1 1 2 7
Ndag 2 1 1 2 6
Fænologi 26·· ···· ··11 23··26

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 23 1 1 2 27
Total 1 30 3 1 4 39
MaxRst 1 7 2 2 7
Nobs 1 7 3 1 2 14
Ndag 1 5 2 1 2 11
Fænologi 19·· ···· ··14 28 30··31art/15720.txt · Sidst ændret: 2023/06/04 08:50 af lb