Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:15980

Pirol - Værlinger

Skovspurv Passer montanus eu15980

Status


2010 - 2019: Vinter: Almindelig Forår: Ret almindelig Sommer: Ret almindelig Efterår: Almindelig

Fotos


Skovspurv

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Skovspurv  Passer montanus  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 95 2 38 4 139
MaxRst 80 13 19 10 80
Nobs 45 36 38 28 147
Ndag 30 25 29 26 110
Fænologi 01·· ···· ···· ··30

2023:  Skovspurv  Passer montanus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 11
Total 22 4 8 1 6 13 49 46 51 8 1 6 215
MaxRst 22 16 16 14 12 15 30 30 40 14 17 14 40
Nobs 39 31 28 17 30 27 29 36 28 29 25 30 349
Ndag 31 26 23 16 27 23 23 27 24 27 24 26 297
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2022:  Skovspurv  Passer montanus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 39 1 12 1 15 23 91
MaxRst 14 5 1 2 12 12 12 15 11 10 12 23 23
Nobs 11 9 2 5 14 21 22 22 6 15 18 29 174
Ndag 8 8 2 5 12 18 20 18 6 14 17 28 156
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Skovspurv  Passer montanus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 36 17 12 3 24 19 161 7 1 90 373
MaxRst 21 19 21 14 12 14 40 78 12 12 12 80 80
Nobs 48 47 56 62 41 30 31 27 23 28 25 36 454
Ndag 31 28 31 30 28 24 25 21 19 25 24 27 313
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2020:  Skovspurv  Passer montanus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 57 4 12 2 16 20 34 16 13 11 185
MaxRst 22 22 22 19 16 15 12 15 30 15 14 21 30
Nobs 36 34 36 32 24 10 6 15 7 11 16 32 259
Ndag 27 29 29 22 17 10 5 10 6 10 12 27 204
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Skovspurv  Passer montanus  

Forårstræk: Kun 1 obs 5/4 5.
Efterårstræk: 3/8 1, 11/8 10 og 6/10 6 - i alt 17.

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 11 6 22
Total 50 35 10 15 4 62 91 109 33 25 52 23 509
MaxRst 25 24 18 8 14 30 50 65 25 14 20 18 65
Nobs 36 30 36 15 30 35 27 32 21 24 37 13 336
Ndag 26 27 27 12 25 27 23 22 19 20 27 12 267
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Skovspurv  Passer montanus  
Mange rapporteret – især månederne januar – marts, men største tal var fra 22/7 100 rast Ringholm – lidt ”rundt” tal, men klart største flok. 3 ude og forsøge sig på trækfronten.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 366 407 431 90 56 116 149 70 87 95 119 349 2335
MaxRst 18 22 24 14 8 35 100 21 10 12 14 50 100
Nobs 29 29 30 19 14 11 10 10 16 18 17 28 231
Ndag 28 28 28 19 13 11 10 9 16 14 16 27 219
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Skovspurv  Passer montanus  
Største ansamlinger om sommeren med flest 19/7 65 Nørrevang. 11/8 17 Hovvig er mange her. I alt 24 på tf Korshage i efteråret.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 15 2 25
Total 166 141 143 63 36 94 215 216 56 170 130 316 1746
MaxRst 22 14 17 12 10 18 65 45 15 25 14 18 65
Nobs 24 19 23 21 10 17 16 20 8 21 17 39 235
Ndag 21 16 20 20 7 15 12 18 8 19 15 29 200
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Skovspurv  Passer montanus  
Lidt mere mobil og stak frem ved Korshage: 2 tf i maj, 12 tf i august og 3 tf i september. Årets flok: 10/9 36 Nørrevang.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 12 3 17
Total 218 94 96 40 53 50 67 34 128 80 256 125 1241
MaxRst 28 15 20 10 12 12 20 6 36 16 25 15 36
Nobs 42 19 15 13 18 12 21 9 11 16 33 20 229
Ndag 23 15 14 12 14 11 19 9 10 12 24 16 179
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Skovspurv  Passer montanus  
25/1 - 31/5 jævnligt 16 Nørrevang og 17/12 20 Nørrevang var, hvad den kunne toppræstere på rast. 27/9 – 21/10 i alt 15 Korshage på tf, især 3/10 12 tf.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 13 15
Total 97 77 5 61 81 44 38 29 34 63 88 173 790
MaxRst 16 16 2 16 16 12 16 13 14 12 15 20 20
Nobs 15 9 4 11 18 8 5 7 7 13 12 15 124
Ndag 12 8 4 8 14 8 5 6 6 12 9 13 105
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2014:  Skovspurv  Passer montanus  
Træk udgøres af 2/10 3 tf og 14/10 5 indtrækkende Korshage. 7/9 50 Søndervang blev årets største flok.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 8
Total 20 33 31 7 19 66 27 46 68 69 77 153 616
MaxRst 7 9 8 4 10 20 25 25 50 14 15 18 50
Nobs 6 8 7 3 3 7 2 4 5 12 12 14 83
Ndag 6 7 5 3 3 6 2 4 5 9 10 11 71
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2013:  Skovspurv  Passer montanus  
Årssum = 644. Mange gengangere. 1/10 22 rast største enkeltobservation. 1 forår og 12 efterår var på trækforsøg.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 9 1 13
Total 23 30 48 19 39 36 74 46 72 106 57 83 633
MaxRst 5 8 10 6 12 9 12 12 20 22 20 14 22
N 11 5 13 6 6 5 12 5 11 16 8 10 108
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2012:  Skovspurv  Passer montanus  
Sjældent nyt om denne velfunderede art. Et stort materiale indgået for 2012 – hele 537 rapporteret.
En smule mere mobil end Gråspurv med lidt småbevægelser – 19 har været på trækforsøg overvejende Korshage – marts 1, maj 1, september 1 og i oktober 16, herunder 5/10 6 tf.
Rapporteringen afslører artens årscyclus. Oftest i småflokke, men i perioden 3/3 – 17/6 slet ingen flokke, svarende til yngletidens opsplitning, flest 5/2 15 Nakke By, 10/2 19 Nørrevang, 17/6 25 Nykøbing og 15/10 15 Nakke Hage. Helt tydeligt nogenlunde samme antal fugle til stede året igennem. Ikke overraskende rapporteret færrest i april og maj, hvor flokkene er suspenderet.

DOFBasen:2012


2011:  Skovspurv  Passer montanus  
I alt 64 observationer fra 7 bidragydere.
Forårs største tal blev 8/3 36 Hovvig. Ingen set på Korshage i første halvår.
I efteråret 18 trækforsøgende mellem 3/8 10 og 25/9 4. Der skulle også have været 20 i oktober, men de har åbenbart fortrudt – findes i alt fald ikke mere i basen.
Efterårets største flokke: 18/8 30 overflyvende Rørvig By og 30/12 23 Nørrevang.

DOFBasen:2011


2010:  Skovspurv  Passer montanus  
Mere populær end Gråssenollikken – men den er vel også nemmere at finde – 45 observationer fra 11 bidragydere. Forekommer betydelig mere spredt i landskabet. Også set Skansehage, Nakke Hage og Hovvig. De traditionelle tf'ere set på Korshage 25/3 2, 28/4 1 og 20/10 4 – og en enkelt fugl er ligefrem noteret som trk 8/11. Endvidere 3 S Skansehage 10/10. Flere pæne flokke noteret 3/1 70 Nakke Hage, 9/3 31 og 1/4 34 begge Hovvig samt 25/9 26 Nakke Hage.

DOFBasen:2010


2009:  Skovspurv  Passer montanus  
Ikke det store materiale: 64% af rapporteringerne udgøres af haveobs fra Nykøbing og Rørvig. Derudover vinterrast, hvor de største 2 tal nævnes: 31/1 28 Nørrevang og 31/12 27 Hovvig (på foderbræt). Af fugle i bevægelse fra halvøens hovedtræklokalitet er kun noteret: 18/10 3 trækforsøgende Korshage.

DOFBasen:2009


2008:  Skovspurv  Passer montanus  
Med undtagelse af juni og juli er Skovspurv rapporteret fra alle årets måneder. Intet regulært træk er noteret, men 20 fugle fra Korshage har fået betegnelsen trækforsøgende i perioden aug - okt. Obs består der udover for det meste af rastende fugle fra Nørrevang. Største rasttal: 27/8 65 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2008


2007:  Skovspurv  Passer montanus  
Skovspurv er almindelig på halvøen, og der foreligger spredte obs af arten igennem alle årets måneder med undtagelse af maj (hvilket nok afspejler at optikken har været rette mod mere spændende sager i denne måned). Største tal: 4/8 70 Nørrevang. Trækforsøgende fugle er noteret fra tre datoer 14/3 2, 11/8 12 og 21/10 1 alle fra Korshage.

DOFBasen:2007


2006:  Skovspurv  Passer montanus  
Skovspurv er rapporteret fra månederne april, juli, september og oktober typisk rastende eller trækforsøgende småflokke. Arten er almindelig på halvøen, men det er åbenbart ikke en art, man „standser bilen“ for at notere.

DOFBasen:2006


2005:  Skovspurv  Passer montanus  
Der kun foretaget 3 indrapporteringer af Skovspurv i 2005: Korshage 22/3 2 trækforsøgende, 9/10 7 trækforsøgende og 5 rastende 18/8 Hovvig. Det er ikke den store interesse, denne art pådrager sig.

DOFBasen:2005


2004:  Skovspurv  Passer montanus  
Der kun foretaget 7 indrapporteringer af Skovspurv i 2004 og det er fra månederne januar, april samt oktober: 5 obs af enkeltfugle til rast og 3 obs af tf Korshage hhv. 3/4, 29/4 og 25/10.

DOFBasen:2004


2003:  Skovspurv  Passer montanus  
I alt indløb otte indrapporteringer af sammenlagt 57 fugle i 2003 fra tre forskellige lokaliteter: Rørvigvej 102, Korshage og Nakke Hage. Årets første observation blev foretaget 6/1 ved Rørvigvej 102 (LB). Årets sidste observationer blev 17/10 med 6 trækforsøgende på Korshage (KES). Største tal: 16 rastende på Korshage 19/7 (EVR).

DOFBasen:2003


2002:  Skovspurv  Passer montanus  
Set spredt over hele året. Der er indkommet et par rasttal: 27/7 40 Nørrevang, 17/8 30 Nakke, og lidt fugle fra Korshage: 28/3 1 tf, 17/8 4 rst, 25/8 15 rst og 20/10 1 tf.

DOFBasen:2002


2001:  Skovspurv  Passer montanus  
Der er tilsyneladende en del flere Skovspurve end Gråspurve på halvøen. En række pæne rasttal er indsendt, her et lille udvalg: 14/1 18 Nørrevang; 10/3 28 Søndervang, 14/7 35 Søndervang, 21/8 80 i en kornmark nær Hovvig og endelig 8/12 16 Nørrevang.
Fra Korshage er rapporteret følgende forårstræktal: 4/4 3 Ø, 22/4 1 tf, 8/5 1 tf og 10/5 1 tf.
Fra efteråret: 22/9 1 tf, 13/10 1 tf og 23/10 1 tf - alle Korshage.

DOFBasen:2001


2000:  Skovspurv  Passer montanus  
Foråret forløb normalt med kun en enkelt obs fra Korshage: 30/4 4 rst.
Men så sker der noget om efteråret: 12/8 10, 13/8 25, 5/9 6 og 22/10 6 alle rast Korshage, som op til 72 fugle var ude og runde. Det blev også til lidt rast andre steder: 7/10 45 og 22/10 20 begge Søndervang samt 24/12 12 Nørrevang. Et flot år for arten.

DOFBasen:2000


1999:  Skovspurv  Passer montanus  
Fra foråret kun en enkelt obs 13/4 1 tf KH. Efteråret gav 16 tf fra 4/9 til 29/10. Derudover kun 18/10 4 rst Dybesø samt 24/10 10 rst Søndervang.

DOFBasen:1999


1998:  Skovspurv  Passer montanus  
12 fugle blev noteret som trækforsøgende fra 30/3 til 16/5. Sidste dag blev også bedste dag med 4 trækforsøgende på Korshage.

DOFBasen:1998


1997:  Skovspurv  Passer montanus  
Almindelig ynglestandfugl og meget sjælden strejfgæst.
Ynglebestanden er skønnet til 150 - 500 par.
Ligner i stor udstrækning foregående art, men har ikke været udsat for samme tilbagegang som Gråspurven, der har nærmere været tale om fremgang for Skovspurven. Arten er både talrigere og mere udbredt end Gråspurven i kommunen. Således kan den findes ynglende på nogle af gårdene på Nørrevang. Arten ses oftere end Gråspurven som trækkende eller trækforsøgende på Korshage. Alligevel bliver det sjældent til mere end 10 rapporterede observationer pr år.

1997: Fra Korshage blot disse: 7/4 1, 12/7 4 og 18/10 2 alle trækforsøgende.

DOFBasen:1997


1996:  Skovspurv  Passer montanus  
Kun en enkelt forårstrækker: 5/4 1 tf og 5 efterårsditto: 25/8 5 tf. Ingen rasttal over 10!

DOFBasen:1996


1995:  Skovspurv  Passer montanus  
Forårstræk: 2/4 2 Ø Korshage.
Efterårstræk: 16/8 3 tf Korshage og 22/10 1 tf Korshage.
Nævnes bør også 25/7 10 rast skydebanen, Nykøbing og 22/9 25 rast Skredbjerg.

DOFBasen:1995


Skovspurv  Passer montanus  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 39 1 1 12 19 23 95
MaxRst 14 5 1 2 12 12 12 15 11 10 12 23 23
Nobs 11 9 2 5 14 21 22 22 6 15 18 29 174
Ndag 8 8 2 5 12 18 20 18 6 14 17 28 156
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 36 17 14 3 34 7 161 7 1 90 373
MaxRst 21 19 21 14 12 14 40 78 12 12 12 80 80
Nobs 48 47 57 62 41 31 31 27 23 28 25 36 456
Ndag 31 28 31 30 28 24 25 21 19 25 24 27 313
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 57 4 14 2 19 22 1 34 32 18 13 11 227
MaxRst 30 22 22 19 16 15 12 15 30 15 14 21 30
Nobs 36 34 36 32 24 10 6 15 7 11 16 32 259
Ndag 27 29 29 22 17 10 5 10 6 10 12 27 204
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 11 6 22
Total 50 30 7 11 1 43 75 102 33 17 36 5 410
MaxRst 25 24 18 8 14 30 50 65 25 14 20 18 65
Nobs 36 30 36 15 30 35 27 32 21 24 37 13 336
Ndag 26 27 27 12 25 27 23 22 19 20 27 12 267
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 9 13 5 5 7 60 111 24 6 9 4 50 303
MaxRst 18 22 35 14 8 35 100 21 10 12 14 50 100
Nobs 36 40 38 28 16 11 13 10 16 19 17 32 276
Ndag 28 28 28 20 13 11 10 9 16 14 16 27 220
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 15 2 25
Total 12 11 1 9 2 9 71 72 15 36 15 253
MaxRst 22 14 17 12 10 18 65 45 15 25 14 18 65
Nobs 24 18 23 21 9 17 16 20 8 21 17 32 226
Ndag 21 16 20 20 7 15 12 18 8 19 15 29 200
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 12 3 17
Total 25 13 24 7 7 14 11 12 87 22 34 6 262
MaxRst 28 15 20 10 12 12 20 6 36 16 25 15 36
Nobs 43 19 15 13 18 12 21 9 11 16 33 20 230
Ndag 23 15 14 12 14 11 19 9 10 12 24 16 179
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 13 15
Total 29 9 18 22 30 7 4 22 24 22 187
MaxRst 16 16 2 16 16 12 16 13 14 12 15 20 20
Nobs 15 9 4 11 18 8 5 7 7 13 12 15 124
Ndag 12 8 4 8 14 8 5 7 6 12 9 13 106
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 8
Total 7 12 7 6 3 20 25 31 50 11 12 20 204
MaxRst 7 9 8 4 10 20 25 25 50 14 15 18 50
Nobs 6 8 7 3 3 7 2 4 5 12 12 14 83
Ndag 6 7 5 3 3 6 2 4 5 9 10 11 71
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 20 1 24
Total 9 8 8 2 7 5 17 7 40 67 23 24 217
MaxRst 5 8 10 6 12 9 12 12 20 22 20 14 22
Nobs 10 5 14 6 6 5 12 5 11 16 8 11 109
Ndag 10 5 11 6 6 5 11 5 9 12 7 10 97
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 16 19
Total 7 52 1 3 3 25 14 57 1 36 23 7 229
MaxRst 17 19 14 3 3 25 14 20 14 15 12 8 25
Nobs 10 8 15 3 5 5 2 6 2 10 7 5 78
Ndag 9 7 13 3 3 5 2 5 2 8 7 4 68
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··18

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 4 17
Total 24 49 3 31 43 4 35 5 23 217
MaxRst 10 9 36 3 3 5 25 30 11 17 11 23 36
Nobs 15 5 9 1 2 4 4 4 3 7 3 6 63
Ndag 12 4 8 1 1 4 4 3 3 7 2 6 55
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 9 1 13
Total 84 15 6 35 3 6 3 1 26 19 1 10 209
MaxRst 70 11 31 34 5 6 3 1 26 5 8 70
Nobs 10 6 6 4 3 3 1 1 1 8 1 3 47
Ndag 8 5 6 3 2 3 1 1 1 7 1 3 41
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··21

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 3 15
Total 46 36 3 5 30 2 21 27 170
MaxRst 28 24 3 4 4 1 18 12 15 27 28
Nobs 7 8 2 4 2 2 3 2 6 1 37
Ndag 6 5 2 3 2 2 3 2 5 1 31
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··22 03·· ···· ···· ··24 31

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 7 11 20
Total 20 2 2 69 9 51 13 22 188
MaxRst 14 10 10 2 1 65 31 40 18 22 65
Nobs 10 6 2 3 3 3 5 7 7 4 50
Ndag 10 6 2 3 3 3 4 6 7 4 48
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··13 03·· ···· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 12 4 18
Total 1 11 3 2 1 16 82 16 115 47 294
MaxRst 1 11 10 2 1 15 70 16 34 60 34 70
Nobs 1 3 5 1 1 2 4 2 5 4 7 35
Ndag 1 3 5 1 1 2 4 2 5 4 7 35
Fænologi 01·· ···· ···· ··21 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ··22

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 7 2 18
Total 13 18 8 2 41
MaxRst 6 9 1 9
Nobs 3 3 3 1 10
Ndag 2 3 2 1 8
Fænologi 23··28 03··29 24·· ··14

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 7 9
Total 1 3 2 5 7 18
MaxRst 1 1 2 5 5
Nobs 1 2 1 1 1 6
Ndag 1 2 1 1 1 6
Fænologi 09·· ··23 01 18 09

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 1 3 3 7
MaxRst 1 1 2 2
Nobs 2 3 2 7
Ndag 2 3 2 7
Fænologi 03··11 03··29 03··25

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 25 32
Total 4 2 16 7 25 54
MaxRst 4 2 16 16
Nobs 3 1 1 1 2 8
Ndag 2 1 1 1 2 7
Fænologi 06··25 16 19 19·· ··17

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 1 8
Total 11 1 1 2 40 59 1 13 128
MaxRst 9 1 2 40 30 13 40
Nobs 3 1 1 1 1 7 1 1 16
Ndag 2 1 1 1 1 5 1 1 13
Fænologi 06·· ···· ···· ··25 27·· ··25 20 19

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 2 1 2 9
Total 21 28 4 2 35 80 1 2 27 200
MaxRst 18 2 28 3 2 2 35 80 11 16 80
Nobs 5 2 4 6 5 2 1 1 1 2 1 3 33
Ndag 5 2 4 5 5 2 1 1 1 2 1 3 32
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 4 13
Total 2 1 4 25 54 3 20 109
MaxRst 2 1 2 4 25 6 45 3 12 45
Nobs 4 2 1 1 2 3 13 6 5 37
Ndag 4 2 1 1 2 3 7 4 4 28
Fænologi 02·· ···· ···· ··30 12·· ···· ···· ···· ··28art/15980.txt · Sidst ændret: 2023/10/15 19:56 af lb