Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:16360

Pirol - Værlinger

Bogfinke Fringilla coelebs eu16360

Previous PageNext Page

Årsrapporter


2019:  Bogfinke  Fringilla coelebs  

DOFBasen:2019

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 57 7187 76086 201 74 1 137 830 39 84612
Total 128 87 7285 76094 242 92 12 12 161 1019 49 85181
MaxRst 30 20 35 25 10 10 5 10 15 50 10 50
Nobs 66 71 98 74 65 59 49 31 47 56 5 621
Ndag 30 28 30 30 30 29 27 27 28 29 2 290
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..02

2018:  Bogfinke  Fringilla coelebs  
Forårstræk 52926 og rigeligt til at være årets talrigeste trækfugl. Heraf 13708 i marts og 39044 i april. Et stort finketræk 13/4 om eftermiddagen løftede året lidt op, 20180 Ø Korshage denne dag. Det kunne spores morgenen efter 14/4 med 6900 Ø Korshage i de første timer. Eneste anden femcifrede dag var 7/4 10295 Ø Korshage. I efteråret i alt 5131 meldt fra trækket. Ikke et eneste rast over 100 året igennem!

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 13708 38094 127 45 2886 2241 4 57107
Total 292 294 14056 38232 282 111 47 31 3060 2370 286 263 59324
MaxRst 25 35 80 40 15 6 8 5 50 25 40 30 80
Nobs 35 31 62 46 66 29 21 16 27 32 35 33 433
Ndag 27 26 31 30 31 26 20 16 25 21 27 31 311
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Bogfinke  Fringilla coelebs  
Forårstræk 18.706 heraf 11.649 i marts og 6660 i april med størst dag 17/4 3200 Ø Korshage. Det er omkring 25 % af de sidste 10 års gennemsnit, meget sløjt og en effekt af næsten ubrudt vestenvind i hovedtrækperioden. Kun få i efteråret, i alt 1563 på træk.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 11649 6660 382 10 546 597 420 20269
Total 202 152 12334 6982 532 93 24 50 647 1163 1011 376 23566
MaxRst 15 24 200 80 15 5 6 3 20 115 60 20 200
Nobs 55 34 71 57 71 41 13 28 34 65 86 58 613
Ndag 28 22 29 29 28 25 11 21 19 28 27 29 296
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Bogfinke  Fringilla coelebs  
Forårstræk i alt 27.732 med april 24.037 som helt dominerende måned. Bedste dage: 11/4 6465 og 12/4 6321 Ø Korshage. Også for denne art ret beskedent (ca. 1/3 af gennemsnit). I forhold til trækket er rastende flokke altid forbløffende små – ikke over 9/4 250. Et efterår med 461 i alt fra trækket og ingen rast over sølle 40. Fjernt fra hovedvejen!

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 21 3609 24037 73 4 58 369 20 14 28213
Total 338 141 3757 24351 237 85 59 28 215 627 510 306 30654
MaxRst 29 20 20 250 15 9 3 5 40 40 30 40 250
Nobs 63 48 66 63 77 33 33 15 25 39 59 49 570
Ndag 28 25 26 27 24 25 24 14 20 25 26 26 290
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Bogfinke  Fringilla coelebs  
Forårstræk 25/2 - 6/6 74.252. Marts (25.710) og april (48.314) dominerede. I marts flest 17/3 7225 Ø, mens april toppede 5/4 13.350 Ø og 6/4 17.640 alle Ø Korshage. Normal trækprofil og kun lidt under gennemsnittet i alle år.
Efteråret nærmest aflyst med kun 225 fra trækket. Rasttallene var ikke store, heller ikke på trækkets top, jfr. højst 8/4 200 rast Nørrevang.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 46 25710 48314 137 45 6 168 50 1 74477
Total 149 145 25878 48708 250 79 40 5 80 445 261 340 76380
MaxRst 15 35 100 200 13 10 10 4 15 30 20 30 200
Nobs 31 20 117 71 60 14 9 2 13 36 37 35 445
Ndag 20 17 27 25 21 12 8 2 13 24 27 23 219
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2014:  Bogfinke  Fringilla coelebs  
Forårstrækket sluttede på 70.165, hvor både marts (36.343) og april (33.601) var godt med. Som så ofte var det enkeltdage, der især bidrog til totalen, ikke mindst 27/3 14.880 Ø Korshage og 3/4 20.820 Ø Korshage. Trækket blæste igennem uden at efterlade større rast i baglandet. At den er talrig lokalt ses af et par tællinger: 30/4 24 syngende hanner Korshage og 6/6 44 Plantagen.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 199 36343 33601 20 2 1264 45 71474
Total 67 318 36467 33693 104 137 28 11 8 1775 410 391 73409
MaxRst 30 50 35 12 13 10 15 6 5 150 60 70 150
Nobs 8 35 69 65 21 63 6 3 4 39 34 33 380
Ndag 7 19 24 20 16 15 6 3 4 20 27 24 185
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2013:  Bogfinke  Fringilla coelebs  
Kom i forårsmål med 59.110 trækkende, stort set april det hele (58.824) og tre dage, der kunne kaldes finkedage: 10/4 10.792 Ø, 11/4 17.500 Ø og 15/4 13.800 Ø Korshage. Martsvinteren medførte, at uhørt få (276) trak i denne måned.
Desuden ubestemte Bog/Kvæker 5/4 1000 Ø og 12/4 1000 R Korshage.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 276 58824 10 10 3 5 59128
Total 87 82 419 59197 166 38 24 8 247 231 92 198 60789
MaxRst 15 20 10 250 38 10 5 2 200 50 50 50 250
N 23 17 56 50 20 11 8 6 10 16 4 12 233
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2012:  Bogfinke  Fringilla coelebs  
Nåede lige at runde til 6-cifret årstotal. Så kom den tilbage i sit naturlige førersæde som talrigste Rørvig-art.
Forårstræk 26/2 – 15/6 i alt 88278 fra Korshage med følgende fordeling:

F e b M a r A p r M a j J u n
110 276 145 45835 21317 20415 10 56 14

Hovedtrækket i den normale måned fra midt-marts til midt-april. 3 dage nåede 5 cifre: 25/3 15360, 10/4 18000 og 11/4 20000 alle Ø Korshage (EVR). Trækket efterlader altid lidt nedfald, der gør trækforsøg helt hen i juni. Der er år mellem de helt store tal, der kræver særlige vejrbetingelser.
Efterårstræk 20/9 – 16/11 i alt 11300 fra Korshage og Hovvig, næsten alle primo-medio oktober og ikke over 5/10 5000 SV Hovvig.
Tallene for rastende fugle små og i forbindelse med trækket, således 18/3 175 og 24/3 400 (flere lokaliteter). Modsat Kvækerfinke er alle vinterfuglene spredt ud i mindre grupper.
Ynglefugle syngende meldt hist og her drysset ud i området.

DOFBasen:2012


2011:  Bogfinke  Fringilla coelebs  
Årssum: 30780. Små tal i vinteren og 8/2 gav den første sig til at synge.
En art man umiddelbart ville udnævne til den talrigeste trækfugl på halvøen, men titlen er alt andet end en selvfølge hvert år, når den ikke præsterer bedre. Har gennem nogle år måttet se sig overhalet af Ringduer og Alliker.
Forårstræk: I alt 27676 trækkende 8/3 - 23/4(16/6). Endnu et lille år og uden mega-dage – største trækdag var 7/4 6000 NØ, mest intensive perioder var 23/3 - 28/3 med 9295 NØ og 7/4 – 10/4 med 14840 NØ, altså en normal fordeling. Fra 25/4 helt frem til 16/6 er der kun få overvejende trækforsøgende fugle som vanlig nedfaldsrest fra trækket.
Helt tydeligt er trækket meget koncentreret til Korshage – for eksempel var udtræk fra en matrikel i Rørvig helt ubetydeligt.
Vi skal tilbage til 2008 for at finde sidste 6-cifrede registrering, såvel på års som på dagsbasis (på den sene 22/4). Og i år måtte vi lide den tort ikke at kunne præstere en 5-cifret dagstotal.
Stortræk kræver en række forudsætninger – ophobning, rigtig vind og eventuelt nedsat sigt, der kan presse fuglene ned i kyst-korridoren. Fører til enorme fluktuationer i årenes tal. Og lavkonjunktur de sidste par vejrstabile, ofte vestenvindsprægede forår.
Efterårstrækket er jo mindre koncentreret og blev domineret af 25/9 1500 SV Hovvig. I alt 15/9 – 23/10 2440 flere lokaliteter.
Der er slet ingen større rast-tal året igennem – ej heller fra Korshage-baglandet under træk-toppene.

DOFBasen:2011


2010:  Bogfinke  Fringilla coelebs  
En årssum på 26280 – og hvis man inkluderer Bog/Kvækerfinke på 39550.
Forårstrækket forløb overvejende over en bred front, da der ikke var vejrsituationer, der kunne koncentrere trækket til halvøen. Første trækkende 27/2 og sidste løse trækforsøg 6/6. Hovedtræk ultimo marts – medio april. Kun 6 dage mere end 3-cifret: 24/3 1450, 25/3 3675, 30/3 10891, 3/4 4500, 8/4 1255 og 14/4 9590 Ø Korshage. I alt beskedne ca. 34500 på forårstræk. Enkelte dage er noteret som Bog/Kvækerfinke, men medtages under denne art, da Kvækerfinke indslaget var ubetydeligt.

DOFBasen:2010


2009:  Bogfinke  Fringilla coelebs  
Meget beskedent år for Bogfinke.
Forårstræk blev rapporteret fra 16 dage i perioden 28/2 - 19/4 med i alt 16369 Ø alle Korshage, største dag 29/3 6000.
Første syngende fugl blev noteret ved Grønnehave 4/2.
Efterårstræk blev rapporteret fra 4 obsdage 18/9, 30/9, 6/10 og 21/10 med i alt 7042 SV primært Hovvig med største dag 6/10 6400 SV dvs 90% af de noterede er fra en dag.

DOFBasen:2009


2008:  Bogfinke  Fringilla coelebs  
Første syngende fugl 16/2.
Forårstræk 10/3 - 25/4 176517 Korshage, med største dag 22/4 110000 Korshage (JB, JHC, AF).
Fra maj og juni er der sædvanen tro rapporteret om den sædvanlige flok på 5 - 80 Bogfinker trækforsøgende Korshage.
Efterårstræk er noteret fra én enkelt dag: 7/10 4000 Hovvig.
Største rasttal: 4/10 350 Nørrevang heraf 90% hunner.

DOFBasen:2008


2007:  Bogfinke  Fringilla coelebs  
Folk har været forholdsvis flittige til at notere Bogfinker i 2007, og der er ikke én måned, hvor der ikke er kommet Bogfinker i bogen.
Første syngende fugl er noteret 18/2. Forårstrækket faldt relativt tidligt og forløb i perioden 18/2 til 1/4, hvor 15 observationsdage gav i alt 141973 fugle, der er et antal i den pænere ende. Største trækdag 27/3 41400 Korshage, hvilket også er ganske fint.
Fra maj og juni foreligger de sædvanlige rapporteringer af en lille flok pjuskede Bogfinker trækforsøgende Korshage. Sidste forårs tf på Korshage 10/6 25. Efterårstrækket repræsenteres at tællinger 18/9 og 26/9 som sammenlagt gav i alt 2914.

DOFBasen:2007


2006:  Bogfinke  Fringilla coelebs  
Første syngende fugl rapporteret fra 7/4. Forårstrækket synes at forløbe i perioden 8/4 til 24/4, hvor 7 observationsdage gav i alt 25250 fugle. Største trækdag blev 16/4 med 8000 Korshage.
Fra maj og juni foreligger de sædvanlige rapporteringer af småskadede Bogfinker på trækforsøg på Korshage, der har samlet sig efter at være blevet hægtet af hovedtrækket. Efterårstrækket repræsenteres på 3 datoer: 22/9, 8/10 og 9/10 som sammenlagt gav i alt 2854. Derudover lidt spredte observation af rastende småflokke.

DOFBasen:2006


2005:  Bogfinke  Fringilla coelebs  
Første syngende fugl hørt 20/2.
Forårstrækket synes at forløbe i perioden 9/3 til 17/4, hvor 11 observationsdage gav i alt 51445. Største trækdag blev 27/3 med 20000 Korshage.
Fra maj og primo juni foreligger de sædvanlige indrapporteringer fra Korshage af småflokke af trækforsøgene småskadede Bogfinker, der har samlet sig efter at være blevet hægtet af hovedtrækket.
Efterårstrækket repræsenteres med 2 indrapporteringer 22/9 og 19/10 begge Hovvig som sammenlagt giver 1280.

DOFBasen:2005


2004:  Bogfinke  Fringilla coelebs  
Trækmæssigt blev 2004 et forholdsvist stort år for Bogfinken: Ifølge indrapporteringerne synes forårstrækket at forløbe i perioden 24/3 til 20/4, hvor 14 observationsdage gav i alt 193396. Største trækdag blev 10/4 med 42900 Korshage.
Fra maj foreligger de sædvanlige indrapporteringer fra Korshage af flokke på 20 - 30 trækforsøgene småskadede Bogfinker, der har samlet sig efter at være blevet hægtede af hovedtrækket.
Efterårstrækket repræsenteres med en enkelt indrapportering 20/10 1000 Hovvig.

DOFBasen:2004


2003:  Bogfinke  Fringilla coelebs  
Kun 13 fugle, som kan kategoriseres som værende halvøens egne Bogfinker, er indmeldt: et tal som illustrerer at antallet af indrapporteringer nok ikke altid står mål med virkeligheden. M.h.t. antal observerede trækkende Bogfinker er vi i 2003 tilbage til forholdsvis normale kår, idet det samlede træktal kun udgør ca. 20% af det foregående års relativt store tal. Trækket i 2003 synes at forløbe fra 15/3 til 21/4, hvor der sammenlagt er observeret 39910 fugle, og hvor den største trækdag 20/4 giver 21000 østgående fugle på 2 timer Korshage (EVR). Fra perioden 9/5 indtil 5/6 foreligger der 7 indrapporteringer, hver på omkring 20 - 40 trækforsøgene Bogfinker fra Korshage, fugle der af en eller anden årsag lader til at være hægtede af fra hovedtrækkene og ikke magter at komme fri af Korshage. Det kan være lidt forstemmende at se forsamlingen af småskadede og forpjuskede Bogfinker gang på gang forsøge at tage turen udover vandet for så i afmagt at returnere til krattet igen, gående en snarlig og sikkert ikke særlig uvis skæbne i møde. Årets første observation ligger Nytårsdag kl. 10:30 (EVR) og den sidste observation falder 15/6 med en fugl syngende i Rørvig By (LB).

DOFBasen:2003


2002:  Bogfinke  Fringilla coelebs  
Forårstrækket gav 184700 fugle på træk i perioden 2/4 - 20/4, det bedste tal i mange år. Bedste dag blev 19/4 med 60000 fugle på 10 timer. Virkeligt flot efter at vi i en lang periode har ligget på under 100000 fugle om foråret.

DOFBasen:2002


2001:  Bogfinke  Fringilla coelebs  
Der blev ikke talt mange finker i år. Fra 17/3 til 22/4 er der kun blevet talt 24850 Bogfinker. Dagsmax. blev 10000 fugle den 3/4.
Efteråret blev ikke bedre. Der blev kun talt på en enkelt dag, hvilket gav 5000 SV den 13/10.
Det er ved at være en tendens til, at der er færre finker på træk om foråret. Hvad grunden så end er, ser det ud til, at de få sædvanlige bidragsydere er flinke til at tælle og rapportere finker. Dækningen ser også ud til at være i orden, så vi giver indtil videre vejret skylden. Vi kan så håbe at vores mest stabile ”finketæller” savner sine 100000 fugle i notesbogen, og gør noget ved sagen. KOM IGEN ERIK!

DOFBasen:2001


2000:  Bogfinke  Fringilla coelebs  
Der blev talt finker i perioden 19/3 - 7/4 på Korshage, hvilket gav 47967 på forårstræk. De bedste dage blev 7/4 15000 og 4/4 10000.
Fra efteråret blot 23/9 6 tf Korshage.

DOFBasen:2000


1999:  Bogfinke  Fringilla coelebs  
En enkelt observatør har fundet det umagen værd at tælle finker. Det giver en forårstotal på 53600 talt på 3 dage, med bedste dag 1/4 30000 Ø KH. Der er observeret træk fra 8/3 til 29/5. Fra efteråret blot 925 SV Hovvig.

DOFBasen:1999


1998:  Bogfinke  Fringilla coelebs  
Forårstræk: 9/3 - 15/5 i alt 76000. Bedste dage blev 11/4 29000 og 18/4 35000. Fra efteråret blot 6/10 300 rst Rørvig Lyng.

DOFBasen:1998


1997:  Bogfinke  Fringilla coelebs  
Meget almindelig yngletrækfugl, træk- og vintergæst.
Bogfinken er sandsynligvis den talrigeste ynglefugl i kommunen dog i skarp konkurrence med Solsort. Ynglebestanden er beregnet til 750 - 2000 par.
Arten er uden sammenligning den talrigeste trækgæst i kommunen. Mellem 50000 og 500000 trækker hvert år forbi lokaliteten. Tilbage i 1973 taltes 580000 uspecificerede finker det hidtil højeste antal. To store dagstotaler fra samme år, 23/4 med 160000 finke sp. og 24/4 med 210000, er ikke er slået siden. Efter 1973 har forårstotalen typisk ligget på mellem 75000 og 250000, men det er hårdt og ikke specielt prestigefuldt at tælle finker, så vi mangler ofte data. Af gode tal fra de senere år kan nævnes 150000 fugle i 1995 med største dagstotal 9/4 på 62000. Trækket kulminerer primo - medio april, men fortsætter til langt ind i maj med de “skæve”.
Efterårstrækket er langt mindre. Ofte tælles kun nogle tusinde, men op til 50000 kan ses ultimo september - medio oktober.

1997: Forårstrækkets første blev 1/3 30 Ø og 5/3 100 Ø. Et rimeligt pænt år med en forårstotal på 101860, hvor alle fugle ud over førsteobservationerne blev talt på kun 6 dage mellem 10/4 og 20/4. Dagstotaler: 17/4 45000 (5 timer) og 15/4 23700 (2 timer). Fra efteråret er intet indrapporteret.

DOFBasen:1997


1996:  Bogfinke  Fringilla coelebs  
De 35900, der udgør forårets træktotal, er stort set talt på to dage: 5/4 3020 og 6/4 32000. At denne art nok uden sammenligning er vores talrigeste forårstrækker, fremgår vist ikke entydigt af materialet!

DOFBasen:1996


1995:  Bogfinke  Fringilla coelebs  
Forår: 5/3 - 23/4 i alt 150900 Korshage. De dage som rykkede var: 4/4 37500 Korshage (2,5 timer) og 9/4 62000 Korshage (5 timer).
Efterår: 5/10 12000 SV Hovvig/Korshage (8 timer) og 17/10 200 rast Skansehage bør komme med her.

DOFBasen:1995

Previous PageNext Page

Links

art/16360.txt · Sidst ændret: 2019/04/18 17:29 (ekstern redigering)