Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:16680

Pirol - Værlinger

Stor Korsnæb Loxia pytyopsittacus eu16680

Status


2010 - 2019: Vinter: Sjælden Forår: Sjælden Sommer: - Efterår: Fåtallig

Fotos


Stor Korsnaeb

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 8 1 2 11
MaxRst 8 1 8
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 27·· ···· ··26

2023:  Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 9 5 1 1 24
Total 1 8 9 5 14 1 38
MaxRst 1 7 7
Nobs 1 1 1 1 6 1 11
Ndag 1 1 1 1 5 1 10
Fænologi 17 09·· ··18 11·· ···· ··20

2022:  Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 6 32
Total 39 6 14 59
MaxRst 13 14 14
Nobs 8 1 2 11
Ndag 6 1 2 9
Fænologi 04·· ···· ··05

2021:  Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 5
Total 2 5 7
MaxRst 1 1
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 06..20 29

2020:  Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 1 1 4
MaxRst 2 1 2
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 28.. ..04 14

2019:  Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus  

12/1 2 ovf Slettemose og 1 Sandflugtsplantagen, 30/1 3 Korshage, 10/2 1 Nørrevang, 17/2 7 Rørvig Lyng, 20/2 3 Sandflugtsplantagen og 1 Dybesø, 28/2 1 hun tf Korshage, 10/3 1 ovf Kysten ved Sandflugtsplantagen, 2/4 1 Sandflugtsplantagen og 26/4 8 Ø Korshage - i alt 29.
4/10 12 tf Flyndersø, 29/10 2 ovf Korshage, 1/11 13 SV Sandflugtsplantagen, 2/11 17 ovf Nakke Hage og 18 Sandflugtsplantagen, 5/11 1 Korshage, 7/11 4 Ø Korshage, 12/11 2 Dybesø, 19/11 12 og 9/12 5 Sandflugtsplantagen - i alt 89.

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 8 12 17 38
Total 6 13 1 9 14 70 5 118
MaxRst 3 7 1 1 2 18 5 18
Nobs 3 5 1 2 2 9 1 23
Ndag 2 4 1 2 2 6 1 18
Fænologi 12.. …. …. ..26 04.. …. ..09

2018:  Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus  
Til stede begge halvår. I januar flok på op til 20 Nørrevang i nærheden af publikumsmagneten Storpiber.
Også 10/2 5 Nakke Hage og 15/2 7 Ringholm Skov. 7/2 6 tf Korshage og 7/3 – 19/3 i alt 10 Ø Korshage.
14/4 4 sene (2 han, 2 hun) R Rørvig Lyng.
Følger ikke altid Lille Korsnæb – i hvert fald kom der ret pænt med fugle retur fra 12/10, hvor der var 13 SV
Nørrevang, 7 tf Korshage og 7 R Plantagen. Også 21/10 13 V Plantagen og 26/10 11 tf Korshage og i alt 48
på efterårstræk. Sidst på året et par små flokke – således 26/12 7 Slettemose og 6 Hovvig i ældre
fyrrekultur her.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 10 47 1 64
Total 58 27 11 4 51 23 15 189
MaxRst 20 8 1 4 2 7 7 20
Nobs 5 7 7 1 9 7 3 39
Ndag 5 7 5 1 8 7 3 36
Fænologi 04.. …. …. ..14 12.. …. ..27

2017:  Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus  
Helt væk i 1. halvår fraset en enkelt 18/1 1 han rast Ringholm Skov. Kom så ind i 2. halvår med de første 6/10 17 rast Korshage. På træk blev rapporteret i alt 48 med flest 5/11 26 SV Plantagekysten, og arten var omsider stabilt tilstede året ud. Flere observationer af 10 – 12 fugle Korshage og Nørrevang og i december 20/12 31 ovf Rørvig og 27/12 32 rast Plantagen.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 43 48
Total 43 102 108 253
MaxRst 17 11 32 32
Nobs 12 17 9 38
Ndag 8 12 8 28
Fænologi 18 06.. …. ..27

2016:  Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus  
Ingen vinter/tidlig forår. Efterår: 29/9 2 SV Rørvig By med Lille Korsnæb (LB), 13/11 8 rast Dybesø (JHC) og 30/11 1 hun/imm rast Nørrevang (EVR).
Bundede helt 2015/16 og de 11 i efteråret viste fortsat lavt niveau. Der sås dog træk i DK især i oktober, men åbenbart ikke tilfredshed med fyrrekoglerne, så ingen blev hængende.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 10 12
MaxRst 8 8
Nobs 1 3 4
Ndag 1 2 3
Fænologi 29 13..30

2015:  Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus  
Deltog slet ikke i overskuddet af Lille og Hvidvinget Korsnæb i 2. halvår 2014, og dermed som forventeligt uhyre få i vinter/tidligt forår 2015: 11/2 1 rast Korshage, 13/3 1 ad han rast/Ø Korshage og 16/3 1 rast Korshage. 3 expl.
Var nærmest helt fraværende i 2. halvår. I Nordsjælland blot 2 (Kikhavn 7/11 han + brun) – dvs. ingen i de klassiske, ornitologisk særdeles veldækkede strongholds som Tisvilde Hegn etc. Det blev alligevel til en enkelt observation fra Rørvig lidt i forlængelse af Kikhavnobsen: 12/11 2 rastende Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 2 2 5
MaxRst 1 1 2 2
Nobs 1 2 1 4
Ndag 1 2 1 4
Fænologi 11.. ..16 12

2014:  Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus  
Optrådte i vinteren med 19/1 – 5/2 5 Korshage. Forårstræk 26/2 – 13/3 30 Ø og i denne periode også 1/3 11 rast Korshage og de sidste 18/3 7 rast Plantagen.
To bølger i efteråret: Retur 10/10 med 6 rast Rørvig og 1 Flyndersø. 17/10 – 24/10 12 rast Korshage/Flyndersø og 24/10 46 (30 + 16) rast Hovvig, hvor 28/10 10 overflyvende var fra denne gruppe. I samme periode 18 trækkende. 1/11 – 19/11 ingen obs. Herefter 20/11 14 rast Skansehage, 21/11 – 25/11 16 rast Plantagen, 24/11 14 rastende Hovvig og 27/11 5 rast Flyndersø. I denne periode 17 trækkende. Efter 27/11 ingen fugle tilbage. Åbenbart ikke tilfredshed med fyrrekoglerne. Antalsmæssigt kan man finde 53 1.halvår og 152 2. halvår.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 16 18 5 53
Total 8 19 34 152 81 294
MaxRst 5 5 11 46 16 46
Nobs 3 4 7 17 7 38
Ndag 3 2 6 11 6 28
Fænologi 05.. …. ..18 11.. ..27

2013:  Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus  
Arten kom ind med lidt fugle i efteråret 2012 efter 1 ½ års fravær, så et mindre antal fugle var forventeligt januar - marts: 14/1 – 1/2 op til 8 rast Korshage, 26/2 8 rast Plantagen samt 6/3 5 Ø Korshage.
Jfr. skema (se under Lille Korsnæb) bragede det så ind i oktober. Trækandel 168 V/SV.
Visse områder havde en fast klan af fugle, således Flyndersø 22 i flere uger, Plantagen op til 14, Korshage især sen-oktober op til 31.
Største observation er fra Flyndersø 12/10 78 rast, herefter Ø (FDE). Disse fugle kom ind i flere grupper, rastede kort og fortsatte så vest. Der er tale om en dagsrekord for Stor Korsnæb (tidligere rekord 17/10-99 57, ligeledes fra et år med større invasion).
I november især dagene 17/11 33 rast Dybesø og 18/11 22 OF Rørvig samt 22/11 22 V Amtshospitalet.
Ud fra dette har nettoantallet af fugle været klart over 300.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 146 22 163
Total 11 16 5 1 400 137 27 597
MaxRst 8 8 1 31 33 8 33
N 2 2 1 1 38 15 8 67
Fænologi 14.. …. ..06 30.. …. …. ..29

2012:  Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus  
20/1 1 han rastende Plantagen (JHC) – den første fugl siden oktober 2010 og 0-året 2011. Forblev ikke uventet eneste i 1. halvår.
Der kom så endelig et inflow i november 2012, alle rastende fugle: 13/11 8 Flyndersø, 15/11 og 21/11 8 Plantagen, 16/11 9 Korshage. I december 18/12 2 Hovvig (overflyvende), 25/12 6 Nørrevang + 6 Korshage og 28/12 8 Korshage.
Årssum 55, men givet der var gengangere. Skal nok regnes med 20 - 25 fugle i alt.
Så fik vi det ”alle 3 Korsnæbarter-år”, vi blev snydt for i 2011.

DOFBasen:2012


2010:  Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus  
Årssum: 57.
Der rumsterede Store Korsnæb i årets første måneder, men der kom ingen fugle tilbage i den sene del af efteråret.
Vinterfugle: 24/1 17 Korshage, 3/2 2 Dybesø og 8 fugle på 4 januardage i Hovvig.
Forårstræk: 4/3 1 og 14/3 18 Ø Korshage og dermed årets i alt 19 trækfugle.
2. halvår kun én forekomst: 5/10 11 trækkende Korshage, resten i et kæmpemæssigt 0. Fuglene 5/10 er set siddende og kaldende inden de trak videre (EVR). Absolut ingen fugle ind i vinteren og en markant ”anti-invasion”. Korsnæb er ligeglade med sne og frost, så frøsætningen i fyrrekoglerne må have været elendig.

DOFBasen:2010


2009:  Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus  
Det blev et helt fint år især på trækfronten for Stor Korsnæb. Udover dagene med trækobs blev det til sammenlagt 15 obsdage med rastende og/eller fouragerende fugle.
Foråstræk 28/2 - 29/3 67 Ø Korshage, hvilket er det højeste forårstræktal siden 2000 med 420 Ø (der var en konsekvens af invasionen i 1999).
Største rasttal 30/1 10 Vesterlyng (JHC, TA), hvilket er et pænt rasttal men ikke usædvanligt.

DOFBasen:2009


2008:  Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus  
Det blev til i alt 13 obsdage fordelt på månederne jan, mar, apr samt okt, nov og dec. Største tal 1/12 11 Plantagen (JHC): Flokken fouragerede i lave bjergfyr og var meget tillidsfulde.

DOFBasen:2008


2007:  Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus  
Efter de foregående år med forholdsvis få obs af Stor Korsnæb, huserede der tilsyneladende en del fugle i årets sidste 3 måneder (og altså ingen fugle i perioden jan - sep). Ligesom hos Lille Korsnæb består observationerne af en blanding af obs meldt som Ø- og V-trækkende, trækforsøgende samt rastende og fouragerende fugle fra de fleste af halvøens nøglelokaliteter, hvorfor det er vanskeligt at vurdere egentlige trækbevægelser. I alt 10 obsdage med flokke med 10 fugle eller derover. Største rasttal 10/12 35 Plantagen (AF), hvilket er et relativt stort tal sammenlignet med de foregående år.

DOFBasen:2007


2006:  Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus  
Det blev til en enkelt obs af Stor Korsnæb: 28/3 1 han S Korshage (JHC).

DOFBasen:2006


2005:  Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus  
Der foreligger kun 3 indrapporteringer af Stor Korsnæb i 2005. 6/1 11 rast Skansehage (JS), 21/9 8 trækforsøgende Korshage (AF) og 20/11 1 rast Korshage (EVR).

DOFBasen:2005


2004:  Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus  
Ud af i alt 10 observationsdage er der ingen indrapporteringer af regulært trækkende fugle, kun rastende, overflyvende og nogle få trækforsøgende.
Alle meldingerne (Korshage, hvor intet andet er nævnt): 4/1 9 Skansehage, 22/2 2, 29/2 2, 31/3 1, 18/7 10 Plantagen, 24/10 6, 6/11 12, 19/11 16 og 23/11 1 fundet død foran rude ved et sommerhus på Skansehage (ET via JS).

DOFBasen:2004


2003:  Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus  
Der foreligger 2 indrapporteringer af sammenlagt 13 fugle: 11/1 Plantagen 6 individer (SS) og 19/10 7 individer rastende Korshage (EVR).

DOFBasen:2003


2002:  Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus  
Der er stadig en del Store Korsnæb på halvøen. I år blev det til en pæn stribe fra første halvår og en enkel fra sidste halvår. Alle observationer nævnes: 15/1 3 Rørvigvej 102, 20/1 4 tf Korshage, 3/2 1 tf Korshage, 17/2 1 hun + 1 juv rst Plantagen, 15/3 1 rst Rørvig, 24/3 1 SV Korshage, 3/ 4 6 rst Dybesø, 13/4 2 Ø Korshage, 20/4 - 21/4 1 han rst Lokkemosevej, 6/5 21 Ø Korshage og endelig 4/11 3 SV Hovvig.

DOFBasen:2002


2001:  Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus  
Efter et par fremragende år er vi tilbage til det mere normale.
Fra foråret en enkelt obs: 27/3 1 Ø Korshage.
Efteråret gav en pæn stribe: 2/9 2 tf Korshage, 21/10 4 rst Plantagen, 22/10 4 rst Korshage, 24/10 2 rst Korshage, 26/10 24 rst Korshage, 8/11 1 tf Korshage og 8 rst Skansehage, 10/11 2 tf Korshage og endelig 27/12 18 rst Skansehage.

DOFBasen:2001


2000:  Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus  
Artens fantastiske efterår 1999 måtte nødvendigvis give et godt forår, og det kom til at holde stik. I årets to første måneder sås arten rastende i småflokke på en lang række lokaliteter således 9/1 20 Nykøbing. Forårstrækket i perioden 2/3 - 5/5 gav i alt 420 østtrækkende fugle - uden sammenligning det bedste forår i stationens historie. De bedste dage blev: 5/3 32, 23/3 37 og 27/3 43 alle Ø Korshage. Hertil kommer, at der 10/4 ses en hun med redemateriale i næbbet på Brentebjerg, og 3/6 sås en hun med 3 flyvefærdige unger på Korshage.
Herefter ebbede det ud og resten af efteråret gav kun få obs: 13/8 1, 29/9 1 rst og 26/11 2 S alle Korshage samt 23/12 6 rst Østerlyng.

DOFBasen:2000


1999:  Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus  (0, 920, 660)
Første halvår bestod for artens vedkommende af en enkelt observation 1/1 1 rst KH. Men fra 9/9 og året ud går det nærmest amok. På Korshage ses i perioden 225 trk og tf heriblandt et par flotte dage: 16/10 47 og 17/10 57 suveræn ny dagsrekord for arten, derudover 22/10 37 Nakke Lyng.
Forsøger man at tælle observationer som dagsmax pr lokalitet på halvøen, lyder tallet på utrolige 660 fugle. Lægger vi observationerne sammen og fratrækker de åbenlyse gengangere, dvs. gør som vi plejer, når vi op over tusinde fugle. Selvom der nok skal have været nogle smuttere indimellem, er der ingen tvivl om at arten har haft sit bedste år i stationens historie.

DOFBasen:1999


1998:  Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus  (0, 907, 13)
3 observationer er ikke mange: 28/2 3 Ø KH, 1/3 2 rst KH og 13/4 8 rst HV.

DOFBasen:1998


1997:  Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus (0, 859, 48)
Sjælden træk- og vintergæst. Invasionsart.
Invasioner i 1975/76, 1981/82, 1982/83 og 1990/91. Disse år sås mængder af fugle.
Arten er så godt som årlig (ikke set 1977, 1984 og 1987), men som regel i meget sparsomt antal udenfor invasionerne.
Forårstrækket forløber fra februar til maj, som regel med kulmination i februar og lidt fugle i maj.
Efterårstrækket forløber normalt oktober - november med glidende overgang til de overvintrende fugle.
Invasionen 1982/83 var den største. I efteråret 1982 sås mange fugle og herfra stammer bl.a stationens største dagstotal 19/11 med 47 fugle. På forårstrækket året efter sås 175 fugle, den suverænt bedste forårstotal.
Til sammenligning havde invasionen i 1990/91 52 fugle om efteråret og 41 på forårstræk. En mindre invasion i 1985/86 blev ikke bemærket ved Rørvig.
Arten optræder som Lille Korsnæb og flyver ofte rundt med denne art og kan derfor træffes de samme steder, altså i nærheden af nåletræer. Ingen ynglefund.

1997: Alle observationer nævnes: Fra foråret 2/2 3, 9/3 1 Ø og 27/3 1 Ø alle Korshage.
Så en god stribe fra efteråret: 20/9 1 R, 30/11 12 R og 13/12 9 R alle Plantagen. Fra Korshage: 18/10 2, 28/10 4, 31/10 3 og 16/1 12. Et helt pænt år. 

DOFBasen:1997


1996:  Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus  (0, 836, 23)
En meget stor andel af korsnæbbene tilhørte denne art. Årets 23 fugle er alle noteret som trækkende: 17/8 1 tf , 14/9 1 SØ, 13/10 2 SV, 18/10 5, 25/10 5 og 7/11 9.

DOFBasen:1996


1995:  Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus  (0, 823, 13)
To iagttagelser blev det til: 10/2 11 rast Hovvig (LB) og 5/4 1 par rast Dybesøhus (TMA).

DOFBasen:1995


Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 6 32
Total 48 6 14 68
MaxRst 13 14 14
Nobs 8 1 2 11
Ndag 6 1 2 9
Fænologi 04·· ···· ··05

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 5
Total 2 5 7
MaxRst 1 1
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 06··20 29

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 1 1 4
MaxRst 2 1 2
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 28·· ··04 14

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 8 12 17 38
Total 6 13 1 9 14 70 5 118
MaxRst 3 7 1 1 2 18 5 18
Nobs 3 5 1 2 2 9 1 23
Ndag 2 4 1 2 2 6 1 18
Fænologi 12·· ···· ···· ··26 04·· ···· ··09

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 10 47 1 64
Total 20 22 10 4 56 13 7 132
MaxRst 20 8 1 4 7 6 7 20
Nobs 5 9 7 1 11 6 4 43
Ndag 5 7 5 1 8 6 3 35
Fænologi 04·· ···· ···· ··14 12·· ···· ··27

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 43 48
Total 1 30 52 75 158
MaxRst 1 17 11 32 32
Nobs 1 10 15 8 34
Ndag 1 8 12 8 29
Fænologi 18 06·· ···· ··27

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 9 11
MaxRst 8 8
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 29 13··30

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2 4
MaxRst 1 1 2 2
Nobs 1 2 1 4
Ndag 1 2 1 4
Fænologi 11·· ··16 12

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 16 18 17 65
Total 14 34 94 47 189
MaxRst 5 5 11 46 16 46
Nobs 3 4 7 17 7 38
Ndag 3 2 6 11 6 28
Fænologi 05·· ···· ··18 11·· ··27

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 137 142
Total 8 8 5 1 227 81 3 333
MaxRst 8 8 1 31 33 8 33
Nobs 2 2 1 1 35 15 8 64
Ndag 2 2 1 1 22 13 6 47
Fænologi 14·· ···· ··06 30·· ···· ···· ··29

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 9
Total 1 34 8 43
MaxRst 1 9 7 9
Nobs 1 5 4 10
Ndag 1 4 3 8
Fænologi 18 13·· ··28

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 19 11 30
Total 21 2 19 11 53
MaxRst 17 2 17
Nobs 5 1 2 1 9
Ndag 5 1 2 1 9
Fænologi 04·· ···· ··14 05

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 37 31 3 4 75
Total 17 37 36 8 4 1 103
MaxRst 10 1 3 1 3 1 1 10
Nobs 4 5 14 1 4 2 1 31
Ndag 3 2 7 1 4 2 1 20
Fænologi 20·· ···· ···· ··09 17·· ···· ··09

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 6 7 15
Total 7 2 1 5 12 28 55
MaxRst 7 1 5 6 11 11
Nobs 1 2 1 3 5 4 16
Ndag 1 2 1 3 3 3 13
Fænologi 27 08·· ··02 28·· ···· ··20

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 46 27 82
Total 78 76 73 227
MaxRst 19 17 35 35
Nobs 13 9 8 30
Ndag 7 8 5 20
Fænologi 13·· ···· ··15

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 28

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 8
Total 11 8 1 20
MaxRst 11 1 11
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 06 21 20

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 8
Total 9 2 1 20 32
MaxRst 9 2 6 12 12
Nobs 1 3 1 1 5 11
Ndag 1 3 1 1 3 9
Fænologi 04·· ···· ··31 24·· ··23

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 1 7
Total 6 6 7 2 4 25
MaxRst 6 7 1 4 7
Nobs 1 2 1 2 1 7
Ndag 1 1 1 2 1 6
Fænologi 11 20 19·· ···· ··09

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 1 8 3 17
Total 7 3 2 15 3 30
MaxRst 3 2 1 6 6
Nobs 2 2 2 5 1 12
Ndag 2 2 2 4 1 11
Fænologi 15·· ···· ···· ··21 04

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 16 2 19
Total 1 49 2 18 70
MaxRst 24 8 18 24
Nobs 1 6 5 1 13
Ndag 1 4 3 1 9
Fænologi 27 21·· ···· ··27

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 309 82 3 2 6 402
Total 74 386 84 3 1 2 6 556
MaxRst 32 5 65 23 1 65
Nobs 13 8 49 15 1 1 1 1 89
Ndag 9 6 19 10 1 1 1 1 48
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ··05 29 26·· ··23art/16680.txt · Sidst ændret: 2023/05/28 17:06 af lb