Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:16790

Pirol - Værlinger

Karmindompap Carpodacus erythrinus eu16790

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Sjælden Sommer: Sjælden Efterår: -

Fotos


Karmindompap

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Karmindompap  Carpodacus erythrinus  

DOFBasen:2024


2023:  Karmindompap  Carpodacus erythrinus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 4 1 5
MaxRst 1 1
Nobs 4 1 5
Ndag 3 1 4
Fænologi 26·· ··02

2022:  Karmindompap  Carpodacus erythrinus (,, 2/2)

17/5 07:10 1 tf (JB, EVR) og 18/5 06:58 1 Ø (SA, JB, EVR, JR) begge Korshage

16/2-23 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 17··18

2021:  Karmindompap  Carpodacus erythrinus  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 16..30

2020:  Karmindompap  Carpodacus erythrinus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 3 4
MaxRst 1 1
Nobs 1 4 5
Ndag 1 3 4
Fænologi 30.. ..08

2019:  Karmindompap  Carpodacus erythrinus (0, 607, 9)

18/5 1 ad syng, 19/5 1 ad syng (ny fugl), 21/5 1 syng, 24/5 1 syng, 5/6 1 2k tf og 6/6 1 syng alle Korshage. Endvidere 21/5 1 syng og 24/5 1 syng (ny fugl) Rørvig By og 3/6 - 5/6 1 syng Flyndersø.
 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 6 3 9
MaxRst 1 1 1
Nobs 6 5 11
Ndag 4 4 8
Fænologi 18.. ..06

2018:  Karmindompap  Carpodacus erythrinus  (0, 588, 19)
Et permanent højtryk prægede artens periode, så der burde komme et ryk ind østfra. Det blev da også
det ubetinget bedste år i mange år med i alt 19 individer!
Kom ind 17/5 med 2 fugle, 15 i hovedperioden 22/5 - 7/6 og 2 sene 17/6 + 25/6 – 6/7.
Træk: I alt 9 alle fra Korshage 17/5 – 1/6. Oftest med sangstrofer under udtrækket, sjældnere det grødede
kald. Korttidsrast: I alt 6 syngende, oftest morgen fra Korshageområdet.
Heldags rastende: 24/5 1 2k han Dybesø og 31/5 1 2k han Korshage (egene ved Myntestien)
Flerdags rastende: 1/6 – 6/6 1 2k han Korshage (ved Isørekolonien/Langesømosen), 25/6 – 6/7 1 2k han
Flyndersø (pilekrat i vestende) – sidstnævnte altså hele 12 dage.
Artens historie er velkendt fra den dukkede op som helt ny art i 70’erne, indvandrede i 80’erne,
kulminerede i 90’erne, for så at gå tilbage i de sidste 2 decennier.
I Rørvig ser det sådan ud (gennemsnittet for tiåret og variationen dårligste år – bedste år):

70’erne (7 år): 2,3 0 - 12
80’erne (10 år): 13,5 9 - 28
90’erne (10 år): 27,0 9 - 80
00’erne (10 år): 9,8 4 - 20
10’erne (9 år): 9,1 3 - 19

Yngleforekomsterne kom i storhedstiden, men har ikke kunnet vedligeholde sig. Det samme billede i resten
af landet, hvor der kun er få ynglebastioner tilbage. Fluktuationerne er fortsat store i forhold til
vejrsituationen ultimo maj. Trods et par grimme år med under 5, ser arten ikke ud til at forsvinde helt i
øjeblikket.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 1 9
Total 12 17 1 30
MaxRst 1 3 1 3
Nobs 11 14 1 26
Ndag 8 12 1 21
Fænologi 17.. …. ..06

2017:  Karmindompap  Carpodacus erythrinus  (0, 585, 3)
Kun 3 fugle. Samme magre resultat som i det seneste vestenvindsforår i 2015.
13/5 1 syng han Korshage (SA) fra kanten mod Langesø Mose, siden flyttende lidt mod syd til ny sangposition.
20/5 1 tf/Ø Korshage (EVR) - gentagne overflyvninger med sang og kald. 21/5 1 trk Rørvig (LB) uden bemærkning.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 13..21

2016:  Karmindompap  Carpodacus erythrinus (0, 576, 9)  
13/5 – 4/6 i alt 9 fugle, alle enten tf eller korttidsrastende. Fra Korshage: 13/5 1 ovf (JS), 16/5 1 ad han tf (EVR, SA), 20/5 1 syng (JB), 26/5 1 syng (PEL), 27/5 1 syng (EVR), 31/5 1 ovf (JB) og 2/6 1 han (EVR). Desuden 28/5 1 syng Flyndersø (JW) og 4/6 1 syng Vesterlyng (Helle Suadicani). Pænt antal, men alle ret flygtige. 23/5 var der 10 på/over Hesselø, men altså 0 Rørvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 7 2 9
MaxRst 1 1 1
Nobs 7 2 9
Ndag 7 2 9
Fænologi 13.. ..04

2015:  Karmindompap  Carpodacus erythrinus  (0, 573, 3)
Er jo faldet markant i antal gennem en del år, så vi var forberedt på få fugle i de kolde vestenvinde. Den endte helt nede på 3 fugle!
Alle 3 og dermed hele artens 2015 samlet op af EVRs morgenrutine:
26/5 1 syng han Korshage (EVR), 31/5 1 syng han Korshage (EVR) og 6/6 1 2k han tf siden rast Korshage (SA, EVR, CN).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2 4
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 2 4
Ndag 2 1 3
Fænologi 26.. ..06

2014:  Karmindompap  Carpodacus erythrinus  (0, 563, 10)
Et år uden stationært syngende han. Træk: 21/5 2 Ø, 22/5 1 Ø, 23/5 2 Ø og 2/6 1 Ø Korshage (JB, LB, EVR) er 6 fugle. Syngende hanner: 22/5 1 Nakke Nord og 1 Langesø Mose (EVR), 24/5 1 Søndervang (EVR) og igen en midsommerfugl 18/7 1 Korshage (PEL). Fortsat hemmeligt om der er tale om 2k eller røde hanner.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 6
Total 8 1 1 10
MaxRst 1 1 1
Nobs 6 1 1 8
Ndag 4 1 1 6
Fænologi 21.. …. ..18

2013:  Karmindompap  Carpodacus erythrinus  (0, 550, 13)
7 var trækkende: 18/5 1 tf hun/2k (EVR), 24/5 1 Ø (EVR), 29/5 1 Ø (EVR), 30/5 2 Ø Plantagen (LB) og 31/5 2 Ø Korshage (LB).
6 var rastende: 17/5 - 18/5 1 syng Flyndersø (JS, BV), 18/5 1 syng Rørvig By (TM), 30/5 1 syng Hovvig (EVR), 3/6 – 6/6 1 syng Langesømosen ved ”Isøre-tinget” (EVR), 6/6 1 syng Korshage norddel (EVR), 15/6 - 16/6 1 syng Korshage syddel (BV). Opført som hanner, men vi må ikke vide om det er 2k eller røde 3k+!
Lægger sig i forlængelse af 2012 som endnu et konsolideringsår efter længere tids nedgang.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 7
Total 11 5 16
MaxRst 1 1 1
N 11 5 16
Fænologi 17.. ..16

2012:  Karmindompap  Carpodacus erythrinus  (0, 535, 15)
Med 15 fugle fik Karmindompap brudt nedgangstendensen fra de senere år, hvor tallene de sidste 5 år har været 16 - 10 - 11 - 5 - 5. Vi er dog fortsat et stykke fra 90’er-niveau. Arten ankom med et brag 20/5 med 5 fugle.
7 var trækkende: 20/5 1 Ø og 1 tf, 22/5 2 Ø, 23/5 1 Ø, 26/5 1 Ø og 27/5 1 Ø alle Korshage. (SA, JB, LB, EVR, BV). En af fuglene 22/5 rastede/sang kort inden udtræk – en 2k han. Ikke alder på de øvrige.
8 var rastende. Dybesø var i særklasse. 20/5 – 12/6 1 ad han fast syngende med territorium langs bakken bag østbredden (meget populær, 17 initialer). Endnu 1 ad han i sang længere ude bag kysten blev noteret 21/5, 25/5 og 12/6 (LB, EVR).
Desuden 20/5 1 ad han Korshage (EVR) og 1 syngende Rørvig (PEL). 21/5 1 syngende Flyndersø (EVR). 24/5 1 syngende Rørvig (LB, PEL). 8/6 1 ad han syngende Rørvig Lyng (BV). Og meget sene 24/7 1 ad han syngende Korshage (PEL).
Aldersfordelingen var usædvanlig. Af de mindst 15 individer var 5 3k+, altså fineste karminrøde adulte hanner. Kun 1 blev positivt bestemt som 2k han, der jo normalt dominerer det forlængede træk fra øst. 9 var uden aldersbestemmelse (fra trækket og fugle der kun blev hørt synge).
Ingen rastende hunner observeret – specielt ikke i relation til de langtids-territoriale hanner.

DOFBasen:2012


2011:  Karmindompap  Carpodacus erythrinus  (0, 530, 5)
Art i vigende antal. Højtryksvejr, men grim vestenvind i dens kerneperiode. Årets 5 fugle i det lys et rimeligt resultat. De 2 observationer fra Dybesø er regnet for forskellige fund – ingen af årets fugle optrådte mere end én dag.
31/5 1 Ø Korshage (JB) + 1 syngende han Korshage (EVR)
2/6 1 hørt Rørvig syngende kort, aldrig set Rørvig (LB)
3/6 1 2k han Dybesø syngende fra positioner øst for søen (JB, KES, PEL, SA)
4/6 1 2k han Dybesø syngende fra krattet vest for søen (JB).

DOFBasen:2011


2010:  Karmindompap  Carpodacus erythrinus  (0, 525, 5)
Antallet har jo været sørgeligt dalende i flere år, og det var bestemt ikke K-pap-vejr ultimo maj. Så de 5 fugle der blev hevet hjem (af én rapportør!) må anses for et pænt resultat. Der har nu været flere år siden 2000 med kun 3 - 5 fugle. Bekymrende – for alvor på vej mod Karminkrise?
20/5 1 han tf , 21/ 5 2 han Ø, 26/5 1 han rast og 29/5 1 han Ø alle Korshage (EVR).

DOFBasen:2010


2009:  Karmindompap  Carpodacus erythrinus  (0, 514, 11)
Alle obs af denne herlige fugl nævnes, efter gengangere er sorteret ud af materialet: 26/5 1 syngende Korshage (EVR, JSt), 29/5 1 Ø + 1 rast Korshage (EVR), 30/5 2 Ø Korshage (EVR), 31/5 1 Ø + 2 rast Korshage (KES, EVR), 1/6 2 2k syngende Korshage (EVR, KES) og 4/6 1 2k trækforsøgende Korshage (JHC). Dvs i alt 11 er trukket igennem, hvilket stort set svarer til årsmiddelværdien for perioden 1997 - 2008.

DOFBasen:2009


2008:  Karmindompap  Carpodacus erythrinus  (0, 504, 10)
Der er rapporteret observationer af Karmindompap på 8 forskellige datoer: 21/5 1 Ø (EVR), 24/5 1 syng (PEL, EVR, KES), 25/5 1 syng (EVR, KES), 28/5 2 [1 syng (PEL) og 1 Ø (EVR)], 29/5 1 syng (PEL), 1/6 1 syng (HBR), 3/6 1 rastende (JB), 5/6 3 [2 syng Korshage (PEL, EVR) og 1 syng Hovvig (EVR, KES)]. Med undtagelse af den ene fugl 5/6 fra Hovvig (som er hørt fra tårnet), stammer alle de øvrige obs fra Korshageområdet. Antages det, at der ikke huserer gengangere, er således 10 - 12 fugle trukket over halvøen.

DOFBasen:2008


2007:  Karmindompap  Carpodacus erythrinus  (0, 488, 16)
Der er indrapporteret observationer af Karmindompap på 7 forskellige datoer - alle nævnes (konservativ sammentælling på dagsbasis): 21/5 2 (EVR), 23/5 2 syng (EVR), 25/5 8 Ø i samlet flok (BV, EVR, PEL), 31/5 1 syng (KES), 9/6 1 hørt (PEL), 10/6 1 trækforsøgende (EVR) og 24/6 1 syng (EVR). Med undtagelse af fuglen 9/6, der er hørt i Rørvig By, stammer alle de øvrige obs fra Korshageområdet. Fuglen 24/6 er en usædvanlig sen forårsfugl. Antages det at ovennævnte fugle alle er forskellige individer, er der således kendskab til, at mindst 16 fugle er trukket igennem halvøen.

DOFBasen:2007


2006:  Karmindompap  Carpodacus erythrinus  (0, 483, 5)
Der foreligger obs af sandsynligvis 5 forskellige fugle: 19/5 1 Ø (EVR), 23/5 1 Ø (EVR), 24/5 1 syng (EVR), 26/5 1 syng (KES) og 3/6 1 syng (EVR) alle Korshage. Antalsmæssigt ret beskedent.

DOFBasen:2006


2005:  Karmindompap  Carpodacus erythrinus  (0, 472, 11)
Året gav i alt 5 dage, hvor Karmindompap blev observeret: 21/5 1 syngende Dybesø (PEL), 22/5 2 SØ Korshage (EVR), 26/5 1 syngende Korshage (LB), 28/5 6 Ø Korshage (hvoraf de 5 var i flok) (EVR) og 4/6 1 syngende Myntestien, Korshage (EVR).

DOFBasen:2005


2004:  Karmindompap  Carpodacus erythrinus  (0, 461, 13)
Fra det sene forår foreligger der indrapporteringer fra 8 observationsdage:
21/5 1 syngende Langesømosen (EVR), 24/5 1 syngende Korshage P-plads (EVR), 28/5 1 trk Korshage (EVR), 30/5 1 trk Korshage (LB, KES og EVR), 31/5 2 trk Korshage (EVR), 1/6 3 syngende Korshage (EVR), 6/2 2 syngende hhv. Korshage og Flyndersø (LB og EVR) og endelig 13/6 1 syngende Nakke Hage (EVR).
Fra efteråret forligger der en mega sen obs 31/10 1 tf med lyd Nakke Hage (LB).
De seneste års udvikling taget i betragtning, må 2004 siges at være OK.

DOFBasen:2004


2003:  Karmindompap  Carpodacus erythrinus  (0, 458, 3)
Ganske få observationer i 2003, hvilket formentlig skal ses på baggrund af manglende østenvindsperiode i maj og juni. Kun foreligger der sammenlagt 4 observationer af Karmindompap:
28/5 1 Ø og 30/5 1 Ø begge Korshage (EVR) samt 13/6 1 S og 14/6 1 S begge Amalievej i Rørvig (PEL) - de to sidstnævnte lugter meget af at være samme fugl, idet medio juni obs ikke er hverdagskost hos os.
Efter sidste års korte opblomstring (20 fugle) er det sørgelig at konstatere, at denne engang så karismatiske lokale fugl forsætter nedturen. Fremskrivningen af de seneste årstotaler (21, 16, 4, 5, 20 og nu 3) peger om ikke entydigt, så dog mod et snarligt rundt 0!

DOFBasen:2003


2002:  Karmindompap  Carpodacus erythrinus  (0, 438, 20)
Efter et par magre år blev det i 2002 til et pænt antal Karmindompapper. 20 fugle blev det til - enten rastende eller trækkende på Korshage. Årets første dag blev også den bedste: 21/5 7 Ø Korshage. De resterende observationer var: 22/5 4 Ø, 23/5 1 Ø, 26/5 1 rst, 28/5 1 Ø, 29/5 1 Ø, 3/6 1 rst, 7/6 1 rst, 8/6 1 rst, 9/6 1 rst og endelig 16/6 1 rst alle Korshage eller det umiddelbare bagland.

DOFBasen:2002


2001:  Karmindompap  Carpodacus erythrinus  (0, 433, 5)
For andet år i træk et rigtigt ringe resultat: 11/5 1 Ø Korshage, 25/5 1 Ø Korshage, og 17/6 2 rst Korshage samt 1 rst Flyndersø var alt.

DOFBasen:2001


2000:  Karmindompap  Carpodacus erythrinus  (0, 429, 4)
Et tyndt år gav kun 4 fugle: 26/5 1 Korshage, 28/5 1 Korshage, 31/5 1 rst Østerlyng og 3/6 1 Korshage. Det er virkelig gået ned af bakke for denne, en af vores tidligere så stolte parade arter. Vi skal helt tilbage til stations barndom i 70'erne, for at finde mindre tal. Selv det tredje år (1979), hvor arten sås området, producerede flere fugle (8 - 15), og det er faktisk kun de to første observations år (1974 og 1975), med hver to fugle, der ligger under årets beskedne 4 fugle.

DOFBasen:2000


1999:  Karmindompap  Carpodacus erythrinus  (0, 413, 16)
Året forløb på følgende måde 21/5 1 Ø, 28/5 5 Ø, 29/5 3 rst, 30/5 3 rst, 31/5 2 Ø, og 8/6 2 Ø i alt 16 fugle, hvoraf langt de fleste er set på Korshage. Ikke noget stort år.

DOFBasen:1999


1998:  Karmindompap  Carpodacus erythrinus  (0, 392, 21)
Første fugl 18/5 1 Ø KH. Herefter følgende: 28/5 4 KH, 30/5 5 KH, 31/5 5 KH, 1/6 2 KH og 1 Flyndersø, 2/6 1 KH, 5/6 1 KH samt 7/6 1 KH.

DOFBasen:1998


1997:  Karmindompap  Carpodacus erythrinus  (0, 364, 28)
Fænologi:(13/5) 21/5 - 6/6 (7/8)
Fåtallig forårstrækgæst og meget sjælden uregelmæssig yngletrækfugl.
En sand succeshistorie. Fra at være ekstrem sjælden trækfugl i halvfjersene, sås i firserne en indvandring af arten over hele landet, som i Rørvig gav sig udtryk i langt flere trækfugle og det første sikre ynglepar (1988). I halvfemserne er stigningen i trækfugle fortsat, og 1992 var året med hele 3 ynglepar og 70 - 90 trækkende fugle, det hidtil bedste år for arten. Siden 1992 har der været tale om en stabilisering af arten, som regel med mindst 20 observationer i træktiden.
Karmindompap ses fra medio maj til et stykke ind i juni og optræder oftest på Korshage, enten rastende eller på direkte træk.
Arten er ekspanderet fra sydøst og vinde fra disse kanter i træktiden giver normalt pænt træk.
Der foreligger ingen fund fra efteråret, hvis man ser bort fra ynglefuglene.

1997: Et år lidt over middel. Første observation 17/5 1 Ø. 28 fugle rastede og/eller trak Ø til og med 15/6. Største dagstotal 31/5 med 5 Ø Korshage.

DOFBasen:1997


1996:  Karmindompap  Carpodacus erythrinus  (0, 336, 28)
Forårstræk i alt 10 fordelt på følgende dage: 19/5, 20/5, 22/5 2, 23/5, 24/5, 27/5, 30/5, 7/6 og 8/6 alle Korshage. Simpel sammentælling af de rastende fugle giver 21. Hovedparten fra Korshage. Set her 20/5 (3) - 7/6 alle tilsyneladende trækgæster på endagsbesøg. Endvidere 5 obs Nakkeområdet 27/5 - 30/5, de 4 af en stationær fugl.

DOFBasen:1996


1995:  Karmindompap  Carpodacus erythrinus  (0, 306, 30)
Alle observationer:
24/5 1 Ø (5.57) KH, 1 Ø (8.35) KH, 1 han syng. KH, 1 han syng./TF (14.35) KH.
25/5 1 han Ø (4.12), 2 Ø (4.44), 1 Ø (8.01), 1 hun ringmærket, alle KH, 1 hun-farvet R Nørrevang.
26/5 1 han Ø (4.14), 1 T (4.44), 1 han Ø (5.01),1 Ø (5.05), 1 han syng./R KH, 1 imm han R Søndervang.
27/5 1 hørt NØ (5.10) KH.
29/5 1 han Ø (4.14), 1 Ø (5.45), 1 Ø (5.47), 2 syng. hanner Ø (6.37), 1 hun/2k han R KH, 1 hørt T (8.14), 1 hørt T (8.37) KH.
Sommerobs: 6/6 1 syng Langesømosen, 11/6 1 syng KH og 21/6 1 R Østerlyng.
Udover dette blev der på Nakke Hage i starten af juni set et stationært par. Hannen hørtes synge og hunnen sås med redemateriale.

DOFBasen:1995


Karmindompap  Carpodacus erythrinus  

1994: (0, 269, 37)
1993: (0, 259, 10)

1992: (0, 169, 90)
Arten har virkeligt lukreret på den varme SØ-vind ultimo maj/primo juni, og årstotalen er således lokalitetens hidtil største - 70-90 fugle.
At der længe var „lukket af“ mod sydøst ses på 1992 mediandatoen, der ligger en uge senere end normalt.
Den brede margin på grund af de mange rastende; men ikke stationære fugle genne en stor del af perioden.
At der har været en jævn udskiftning, ses tydeligst på ringmarkningstallene: 1/6 5 RM og 5/6 3 RM. En enkelt fugl ringmarket 1/6 er dog aflæst 13/6 og kunne således godt være ene part i årets ynglepar.
I figur 10 er alle årets observationer ført ind til sammenligning med alle observationer fra 1975-91.
Oven på årets massive forekomst må der være basis for en kort gennemgang af artens optræden her pá halvøen i Rørvig-rapportens 20-årige historie.
I anden årgang (1974) af RF stod følgende at læse: „ 14/5 1 ad han SØ Korshage (LB,NHV) med andre ord lækkert rød og 17/5 1 2K han R-SØ Korshage“. Disse 2 var de første men; allerede året efter blev de næste 1-2 fugle set den 25. maj.
Der skulle imidlertid gå hele 4 år, før der atter var Karmindompapper på programmet og på forsiden, som mange nok vil huske. 8-15 fugle blev set/hørt ultimo maj/primo juni og arten blev endvidere også set i juli men uden at yngel blev påvist.
Årstotalere holdt sig herefter pà nogenlunde samme niveau de naste 4 år.
1984 blev artens forste store år med hele 23 iagttagelser i træktiden og atter høres en syngende fugl inden for yngletiden 7/7, men endnu ingen sikre indikationer på yngel. Der skulle gå yderligere 4 år med de efterhånden 10-20 Karmindompapper i snit, før det første par besluttede at yngle her i området nærmere betegnet Solfaldshøj ved Dybesø. Samme år blev samtidigt nyt topår med 28 observationer. Ynglepar nummer 2 registeres året efter og 1992 blev året, hvor arten for alvor slog i gennem med 93 observationer og med 3. ynglepar.

1991: (0, 158, 11)
1990: (0, 149, 9)
1989: (0, 142, 7)
1988: (0, 114, 28)
1987: (0, 96, 18)
1986: (0, 89, 7)
1985: (0, 70, 19)
1984: (0, 47, 23) (inkl 1 tilføjet 1989)
1983: (0, 39, 8)
1982: (0, 29, 10)
1981: (0, 17, 12)
1980: (0, 12, 5)
1979: (0, 4, 8)
1978: –
1977: –
1976: –
1975: (0, 2, 2)
1974: (0, 0, 2)
1973: –

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 17··18

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 16··30

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 3 4
MaxRst 1 1
Nobs 1 4 5
Ndag 1 3 4
Fænologi 30·· ··08

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 6 3 9
MaxRst 1 1 1
Nobs 6 5 11
Ndag 4 4 8
Fænologi 18·· ··06

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 1 9
Total 12 7 19
MaxRst 1 3 1 3
Nobs 12 17 1 30
Ndag 8 12 1 21
Fænologi 17·· ···· ··06

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 13··21

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 7 2 9
MaxRst 1 1 1
Nobs 7 2 9
Ndag 7 2 9
Fænologi 13·· ··04

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 2 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 2 4
Ndag 2 1 3
Fænologi 26·· ··06

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 6
Total 8 1 1 10
MaxRst 1 1 1
Nobs 7 1 1 9
Ndag 4 1 1 6
Fænologi 21·· ···· ··18

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 7
Total 10 3 13
MaxRst 1 1 1
Nobs 11 5 16
Ndag 6 4 10
Fænologi 17·· ··16

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 8
Total 14 1 15
MaxRst 3 2 1 3
Nobs 21 9 1 31
Ndag 9 9 1 19
Fænologi 20·· ···· ··24

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 2 3 5
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 3 5
Ndag 1 3 4
Fænologi 31·· ··04

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 5 5
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 4 4
Fænologi 20··29

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 1 7
Total 8 3 11
MaxRst 2 2 2
Nobs 6 2 8
Ndag 4 2 6
Fænologi 26·· ··04

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 5 5 10
MaxRst 1 2 2
Nobs 6 4 10
Ndag 5 3 8
Fænologi 21·· ··05

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 1 14
Total 14 2 16
MaxRst 1 1 1
Nobs 5 3 8
Ndag 4 3 7
Fænologi 21·· ··24

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 4 1 5
MaxRst 1 1 1
Nobs 4 1 5
Ndag 4 1 5
Fænologi 19·· ··03

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 9
Total 11 11
MaxRst 1 1 1
Nobs 5 1 6
Ndag 4 1 5
Fænologi 21·· ··04

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 1 6
Total 7 5 1 13
MaxRst 2 2 2
Nobs 7 6 1 14
Ndag 5 3 1 9
Fænologi 21·· ··13 31

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 3 1 4
MaxRst 1 1
Nobs 3 1 4
Ndag 3 1 4
Fænologi 28·· ··14

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 12
Total 15 5 20
MaxRst 1 1 1
Nobs 15 5 20
Ndag 6 5 11
Fænologi 21·· ··16

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 3 5
MaxRst 1 2 2
Nobs 3 2 5
Ndag 2 1 3
Fænologi 11·· ··17

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 1 4
MaxRst 1 1 1
Nobs 3 1 4
Ndag 3 1 4
Fænologi 26·· ··03art/16790.txt · Sidst ændret: 2023/05/28 15:23 af lb