Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:00030

Lommer - Flamingoer

Sortstrubet Lom Gavia arctica eu00030

Status


2010 - 2019: Vinter: Fåtallig Forår: Ret almindelig Sommer: Sjælden Efterår: Ret almindelig

Fotos


Sortstrubet Lom

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

I forbindelse med udarbejdelse af 2014 rapporten er alle træktabeller opdateret med alle trækkende fugle fra samtlige år - så ovenstående diagrammer dækker alle trækkende fugle i stationens historie.
Det skal bemærkes, at overflyvende fugle er talt med som træk, f.eks. 23/2-2014 1 ovf Hovvig.

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 29 34
Total 4 3 3 91 101
MaxRst 1 3 8 41 41
Nobs 3 3 7 13 26
Ndag 3 3 6 11 23
Fænologi 01·· ···· ···· ··29

2023:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 9 25 55 2 7 11 26 32 9 3 183
Total 11 20 45 57 2 15 13 31 54 53 6 307
MaxRst 4 3 10 14 2 8 6 3 14 43 2 43
Nobs 13 5 8 17 17 1 6 11 16 27 21 5 147
Ndag 12 5 6 11 17 1 5 10 13 16 16 3 115
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··23

2022:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 23 30 2 9 5 1 73
Total 1 12 42 24 30 3 2 16 5 14 149
MaxRst 1 9 26 1 3 7 3 9 1 26
Nobs 1 7 13 9 15 1 2 8 6 4 1 67
Ndag 1 7 13 8 11 1 2 6 5 4 1 59
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ···· ··16 14·· ···· ···· ··10

2021:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 4 34 11 2 5 9 17 5 1 91
Total 3 2 11 43 15 2 5 21 53 42 1 198
MaxRst 3 3 7 8 4 6 35 32 1 35
Nobs 15 8 15 19 9 2 5 7 28 15 2 125
Ndag 13 6 12 13 6 1 5 6 13 11 2 88
Fænologi 01.. …. …. …. …. ..13 15.. …. …. …. ..26

2020:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 4 16 20 36 4 6 8 4 21 3 128
Total 7 28 49 20 36 4 6 8 7 53 3 221
MaxRst 6 24 26 4 1 1 16 21 3 26
Nobs 10 10 24 10 10 3 7 8 16 24 6 128
Ndag 7 8 19 10 10 3 4 5 13 15 6 100
Fænologi 08.. …. …. …. ..26 07.. …. …. …. …. ..28

2019:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  

Træk første halvår: 2/1 - 20/5 i alt 83, flest 15/5 20 - I alt 29 observationsdage.
Træk andet halvår: 13/8 - 31/12 i alt 53, flest 18/9 12 - I alt 21 observationsdage.

14/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 42 36 2 32 13 5 1 136
Total 10 1 26 68 46 2 14 44 19 20 3 253
MaxRst 4 1 14 26 9 2 6 12 6 15 3 26
Nobs 7 2 13 23 10 2 5 17 16 13 7 115
Ndag 5 2 11 18 10 2 4 10 11 12 6 91
Fænologi 02.. …. …. …. …. ..18 02.. …. …. …. ..31

2018:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  
Forårs- og efterårstræk nogenlunde efter bogen.
Første halvår i alt 63 trækkende, heraf 60 i perioden april - primo juni, flest 29/4 7 og 10/5 13.
Andet halvår i alt 55 trækkende, med fordelingen: aug 3, sep 31, okt 11, nov 3 og dec 7. Flest 24/9 7 og 28/9 8, ingen oktobertal over 3.
Langt de fleste rasttal er fra Plantagekysten, maxtal pr måned: 19/1 3, 2/2 5, 30/3 5 og 9/4 7. Ingen oversomrende. 23/11 10 og fra december 2 (flere datoer). Desuden enkelte rastende ved Korshage, max 23/9 4 samt enkeltfugle fra Nakke Hage 16/2 og Rørvig Bugt 24/12.
Forårstræktallene har de seneste 10 - 15 år varieret mellem ca. 25 og ca. 75, uden nogen klar tendens.
Efterårstræktallene for den tilsvarende periode ligger mellem ca. 30 og ca. 70, men her med en klart voksende tendens.

Rastende Sortstrubet Lom, Plantagekysten (Maxtal pr. måned):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
3 5 3 7 10 2

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 10 47 3 3 31 11 3 7 118
Total 14 14 15 23 47 3 3 31 12 23 13 198
MaxRst 3 5 5 7 1 10 2 10
Nobs 10 7 7 8 14 1 2 14 8 10 7 88
Ndag 9 6 5 8 11 1 2 10 8 8 7 75
Fænologi 01.. …. …. …. …. ..02 21.. …. …. …. ..29

2017:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  
Første halvår over middel med 56 trækkende mellem 4/1 og 25/5 med flest i april (27) og største dag 19/4 6.
Samme bemærkning gælder andet halvår med 71 trækkende fordelt på 16 observationsdage 14/9 – 6/11, største dag 5/10 20.
Ret normale rasttal med 14/4 62 Vesterlyng som topnotering.
De største rasttal pr måned fra de traditionelle lom lokaliteter: Kysten ved Plantagen (linje 1),Vesterlyng/Nyrup Bugt (linje 2) og Korshage (linje 3) fremgår af tabellen nedenfor.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2 3 9 21 2 5 4
62 26
2 2 1 3 4 2

Desuden 5/11 1 Skansehage og 19/12 1 Nakke Hage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 27 24 7 60 4 127
Total 6 3 10 120 28 1 7 70 41 4 290
MaxRst 2 3 9 62 2 1 3 26 2 62
Nobs 3 1 2 16 11 1 5 20 8 3 70
Ndag 3 1 2 14 10 1 3 12 6 3 55
Fænologi 04.. …. …. …. ..25 01.. …. …. …. ..29

2016:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  
Første halvår ret normalt med 32 trækkende mellem 10/4 og 17/5 med flest i maj og største dag 6/5 6.
Pænt andet halvår med 51 trækkende fordelt på 13 observationsdage 30/8 – 27/12, største dag 30/10 14.
Ret normale rasttal. Månedsmakstal fra Kysten ved Plantagen (linje 1), Vesterlyng/Nyrup Bugt (linje 2) og Korshage (linje 3) fremgår af tabellen nedenfor.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1 1 13 21 3 3 8 7
2 12 17
1 1 3 1 1 2

Årets maks blev 9/4 og 14/4 21 begge Kysten ved Plantagen.. En par sommerobs ved dels Korshage: 24/7 sdr og 27/7 vdr samt Skansehage 23/8 bør fremhæves.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 22 2 6 17 10 16 83
Total 3 1 70 82 26 2 4 10 24 40 37 299
MaxRst 2 1 13 21 3 1 1 3 3 17 7 21
Nobs 2 1 11 12 12 2 4 7 7 11 15 84
Ndag 2 1 7 9 9 2 2 4 4 6 11 57
Fænologi 09.. …. …. …. ..17 24.. …. …. …. …. ..27

2015:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  

Igen et fint træk i første halvår - meget tæt på rekorden (87). I alt 85 fugle 3/1 – 26/5. De bedste dage blev 4/1 10 og 16/3 19. Dermed var arten igen mere talrig end Rødstrubet Lom, dog ikke i januar, der kun gav 16 Sortstrubede.

Islommerne (se nedenfor) ved Vesterlyng/Nyrup Bugt kastede en del af sig: 5/4 35 og 8/4 54. Også 30/10 11 fortjener at nævnes. Disse tal kunne tyde på, at der er flere lommer her end ud for Sandflugtsplantagen! Bedre dækning fremover ønskværdig.

Maksrasttal fra Kysten ved Plantagen (linje 1) og Vesterlyng/Nyrup Bugt (linje 2) fremgår af tabellen nedenfor.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 1 22 10 11 8 1
54 11

Efterårstrækket oppede sig ligeledes noget i forhold til sidste år: 23/8 – 13/12 i alt 57 fugle. De bedste dage blev 6/9 8, 23/10 6, 8/11 9 og 9/11 15.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 30 22 17 1 13 10 27 6 142
Total 22 3 80 137 17 1 10 12 13 36 30 6 367
MaxRst 3 1 22 54 1 10 11 11 1 54
Nobs 10 3 15 23 8 1 1 2 6 10 12 6 97
Ndag 6 3 9 15 8 1 1 1 5 7 5 3 64
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..13

2014:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  
Et pænt forårstræk med 73 fugle 12/1 – 27/5. De bedste dage blev 28/3 9, 21/4 6 23/4 7 og 13/5 5. Vi skal tilbage til 2006 for at finde et bedre forår. Kun fjerde gang at denne art for baghjul af ovenstående lillebror.
Maksrasttal fra Kysten ved Plantagen fremgår af tabellen nedenfor.
Ny rekord for efterårtrækket med 61 fugle mellem 25/8 og 3/12. 30/10 8 blev eneste dag med over fem fugle.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 9 22 32 8 4 13 29 10 5 134
Total 15 16 51 75 16 6 4 19 87 43 5 337
MaxRst 13 3 8 19 7 5 6 23 7 23
Nobs 2 11 18 19 7 2 3 12 21 15 4 114
Ndag 2 8 14 16 6 2 2 10 9 11 3 83
Fænologi 03.. …. …. …. ..27 11.. …. …. …. …. ..17

2013:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  
To vintertrækkere og 25 fugle på regulært forårstræk 9/4 - 20/5 er vel ret normalt. 10/4 6 er eneste dag med mere end fem fugle.
Måneds maks for rasttal fra Kysten ved Plantagen fremgår af faktaboksen nedenfor.
Efterårstrækket 14/7 – 7/12 gav 34 fugle. Ingen dage med over fem fugle.

Når man sammenligner efterårstrækket af de to lom arter, bemærkes at den fremgang der er konstateret for den Rødstrubede, helt er udeblevet for den Sortstrubede. Gennemsnittet for perioderne 1973 – 1997 og 1998 – 2012 har været henholdsvis 34 og 235 (Rødstrubet) samt 62 og 79 (Sortstrubet) - så årets obs kan kun bekræfte, at det nu om dage er den Rødstrubede, der er hyppigst.
28/11 1 Korshage og 14/12 1 Kysten ved Flyndersø er eneste rastobs fra andre lokaliteter.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 12 13 1 7 6 16 4 61
Total 5 4 3 25 26 1 8 26 24 14 136
MaxRst 2 2 1 4 6 1 11 7 5 11
N 4 3 3 10 8 1 6 7 9 4 55
Fænologi 01.. …. …. …. ..20 14 01.. …. …. ..29

2012:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  (0, 2487, 110)
Træk: Korshage

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
3 11 15 1 2 9 11 3

Med hhv. 30 og 25 trækkende fugle forår og efterår var 2012 ikke et stort trækår for Sortstrubet Lom. De bedste trækdage forår og efterår hhv. 30/4 6 og 8/10 5.
Kysten ved Sandflugtsplantagen havde et højeste antal rastende Sortstrubede Lommer på 41, hvilket er på niveau med de foregående år.
Største rasttal pr. mdr:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 3 14 41 1 12

Endvidere følgende rastende fra andre lokaliteter: 6/1 – 9/1, 19/1, 26/1 og 27/2 1 ad vdr rast Skansehage/Rørvig Bugt,17/1 1 Nakke Hage og 10/11 4 Kysten ved Dybesø.

DOFBasen:2012


2011:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  (0, 2398, 89)
Træk: Korshage

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
5 4 26 16 1 5 7 14 4 7

52 fugle i første halvår mellem 8/2 og 1/6 er i den gode ende. 37 i andet halvår mellem 3/8 og 24/12. De bedste trækdage forår og efterår hhv. 24/4 7 og 24/10 4.
Kysten ved Sandflugtsplantagen havde et nogenlunde gennemsnitligt antal af rastende Sortstrubede Lommer.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 9 3 21 11 3 17 16 1

Rettelse 31/3-115 LB: Forårstræk jan 0, feb 5, mar 4, apr 30, maj 16 og jun 1 - i alt 56. Efterårstræk: aug 5, sep 7, okt 16, nov 4 og dec 7 - i alt 39.

DOFBasen:2011


2010:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  (0, 2239, 159)
Træk:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 6 4 45 2 2 11 9 6 3

Et rigtig flot forår med hele 57 trækkende fugle Korshage samt 1 enkelt over Hovvig (8/5). En april under gennemsnittet, men en utrolig flot maj måned med kulmination 11/5 - 12/5 med 24 fugle. Et efterår med 30 fugle jævn fordelt med maks. 5 fugle på den bedste dag.
Kysten ved Sandflugtsplantagen bød på rigtig flotte tal i juni og august måned, 27/6 havde således hele 47 Sortlommer valgt at raste her. Maks. rastende:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
7 47 13 3 3

Rettelse 31/3-15 LB: Efterårstræk kun 10 sep.

DOFBasen:2010


2009:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  (0, 2145, 94)
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
17 10 2 1 29 9 6

29 fugle i første halvår og 45 fugle i andet halvår, er en pæn fremgang fra sidste år, hvor sølle 15 og 31 fugle passerede forbi. Ingen store trækdage for arten. Største forårsdag er 6 fugle og største efterårsdag er 7 fugle.
Færre fugle havde valgt at raste ud for Sandflugtsplantagen i år. Et maks. på 11 fugle er mere end en halvering i forhold til de to forgående år.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
3 2 8 11 2 3 4 4 9

Tilfjelse 31/3-115 LB: Efterårstræk aug 3 og okt 10 - i alt 48.

DOFBasen:2009


2008:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  (0, 2070, 75)
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
3 0 1 8 3 0 0 5 1 20 4 1

Første halvår med 15 fugle og andet halvår med 31 fugle. 17/10 med 14 fugle, ellers et skidt år som tilbage i 2005, hvor der også kun kom 46 Sortstrubede Lommer forbi.
Dog havde flere fugle i år valgt at raste udfor Plantagen. Største rastende antal:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 5 10 22 24 0 0 0 0 0 0 2

Øvrige observationer: Rørvig 3 fugle NØ 22/9 og 8/11 2 fugle rastende udfor kysten ved Dybesø.

Rettelse 31/3-15 LB. Ifølge arkivet kun 2 trk jan, 7 apr og 2 maj - forårstræktotal dermed 12. Efterårstræktal bør ligeledes ændres: aug 2, sep 4 og okt 16 - total dermed 27.

DOFBasen:2008


2007:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  (0, 1968, 102)
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
3 5 0 12 8 0 1 10 13 7 11 3

Fuglene fordeler sig på 28 individer i første og 45 i andet halvår. Der er ingen af trækdagene, der fortjener at blive nævnt, da der generelt kun er tale om meget små tal, som det fremgår af tabellen.
Rastende fugle udfor Plantagen på Kattegat:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 1 1 25 0 0 0 0 0 0 1 3

Et år, hvor arten ikke gjorde meget væsen af sig.

Rettelse 31/3-15 LB. Ifølge arkivet kun 4 trk feb, 11 apr og og 5 maj - forårstræktotal dermed 23. Efterårstræktal bør ligeledes ændres aug 8, sep 10, okt 6 og nov 10 - total dermed 38.

DOFBasen:2007


2006:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  (0, 1831, 137)
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 9 28 54 0 0 1 18 10 3 3

Fuglene fordeler sig på 91 individer i første og 35 i andet halvår. Den bedste periode var primo maj med et par lokalt pæne dagstotaler: 5/5 31 og 6/5 14. For efterårets vedkommende blev den bedste dag 5/9 14.
Rastende fugle udfor Plantagen på Kattegat:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 2 1 8 1 0 0 0 0 3 1 0

Havområdet udfor klitterne ved Plantagen har alle dage været en ret sikker lokalitet for denne art, og det har været muligt at se arten næsten året rundt. Derfor kan det undre, at der ikke foreligger nogen sommerobservationer i år. Er det fordi, at folk ikke har været ude at tælle? Området er en af Sjællands bedste sommerlokaliteter for denne art, så derfor ser det ikke pænt ud med nul-totaler gennem hele sommeren. Kom nu ud og tæl!
I år blev det således kun til et mindre antal rastende fugle. Visse år har der været helt op til trecifrede totaler.

Rettelse 31/3-15 LB. Ifølge arkivet kun 23 trk i apr og og 39 maj - forårstræktotal dermed 71. Efterårstræktal bør ligeledes ændres sep 20, okt 13 og nov 4 - total dermed 41.

DOFBasen:2006


2005:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  (0, 1760, 71)
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
3 0 0 5 1 0 1 0 5 3 26 2

I alt 46 forbitrækkende lommer blev bestemt til Sortstrubet Lom i år. Når man tænker på, at lommerne generelt havde et rigtigt skidt år, er 46 Sortstrubede vel ok.
Rastende fugle udfor Plantagen på Kattegat:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 2 1 21 0 0 0 0 0 0 0 4

Tilføjelse 331/3-15 LB: De korrekte mdr totaler for foråret er: jan 3, apr 29 og maj 3 - i alt 35. Dec ikke kun 2 men 5 trk - dermed i alt 40 i efteråret.

DOFBasen:2005


2004:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  (0, 1575, 185)
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 2 8 94 14 5 0 0 23 8 10 0

I alt 164 forbitrækkende lommer blev artsbestemt til Sortstrubet i år. Det er det højeste antal på et år i Stationens historie.
Rast ud for Plantagen på Kattegat:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rettelse 30/3-15 LB: Træktallene i tabellen ovenfor passer ikke med oplysninger i arkiver. Marts 8 skal rettes 1, april 98 skal ændres til 68 og maj 14 rettes til 11. Forårstræktotal dermed 87, hvilket (stadig) var sæsorekord.

DOFBasen:2004


2003:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  (0, 1503, 72)
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 3 5 5 1 0 0 3 3 9 0 18

Rast ud for Plantagen på Kattegat:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 17 2 0 0 0 0 0 6 0

Ikke siden 1998 har vi noteret os så mange artsbestemte Sortstrubede Lommer - selvom vi alle er ved at være en flok halvgamle ”nisser”, er folket måske blevet mere omhyggelige med bestemmelse af lommer.

Tilføjelse 30/3-15 LB: 4/5 ikke 1 men 2 trk og 21/6 2 trk - forårstræktotal dermed 17.
Rettelse 30/3-15 LB - Efterårstræk: Okt i alt 11 (11/10 4, 12/10 4 og 25/10 3) og dec i alt 17 (6/12 2, 15/12 1 og 31/12 14) - total dermed 34.

DOFBasen:2003


2002:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  (0, 1465, 38)
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 2 7 1 0 0 3 2 0 0

Rastende fugle: 2/3 1 Plantagen, 18/3 1 Plantagen, 19/3 3 Plantagen, 26/3 6 Plantagen, 29/3 2 Korshage, 31/3 1 ved Dybesø, 31/3 4 Plantagen, 14/4 2 Rørvig Bugt, 14/4 7 Skærby, 15/4 1 Plantagen, 18/4 11 Skærby, 19/4 2 Korshage, 22/4 12 Skærby, 19/5 6 Skærby og 20/5 1 Plantagen.

DOFBasen:2002


2001:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  (0, 1419, 46)
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 1 7 6 0 0 0 2 1 7 0

Rastende fugle: 1/1 1 ud for Plantagen, 13/1 1 Skærby, 11/3 6 Skærby, 29/4 13 ud for Plantagen og 30/4 1 Korshage.

Rettelse 29/3-15 LB: Hvordan de 7 trk fugle i april er fremkommet vides ikke. I arkivet findes disse: 16/4 1 V Udfor Dybesø (LB), 27/4 8 Ø Kysten udfor Plantagen (AF) og 30/4 4 SØ Korshage (JB) - i alt 13 trk.
I følge arkivet kun 6 trk i november: 1/11 6 V (EVR) - øvrige fugle denne dag fremtræder som gengangere,

DOFBasen:2001


2000:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  (0, 1404, 31)
Ingen store trækdage i løbet af året betød også et dårlig år for denne art.
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 0 2 7 0 0 0 0 1 2 1 1

Rastende fugle: 11/4 11 Skærby, 1/9 1 ud for Plantagen, 26/11 1 ud for Plantagen, 10/12 1 ud for Plantagen og 18/12 1 Skærby.

Rettelse 29/3-15 LB: Kun 7 trk apr, idet fuglen 9/4 var rastende: 9/4 1 hørt Korshage (AT).

DOFBasen:2000


1999:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  (0, 1328, 68)
Et beskedent år uden mange observationer.
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 1 2 22 17 0 0 0 2 11 1 0

Rastende fugle: 31/3 2 Korshage, 18/4 2 ud for Plantagen, 28/4 1 Dybesø, 19/5 6 ud for Plantagen og 23/10 1 Kattegat ud for Dybesø.

DOFBasen:1999


1998:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  (0, 1253, 75)
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 15 6 0 0 2 0 2 0 0

En god april måned, og det var så det.
Rastende fugle ved Korshage: 1/3 1, 31/5 1, 25/10 1 og 31/10 1.
Rastende fugle ud for Plantagen: 22/4 20, 1/5 4, 14/5 18 og 26/5 4.

DOFBasen:1998


1997:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  (0, 1154, 99)
Sjælden trækgæst.

Månedsfordelingen viser gennemsnittet pr år af antal observerede fugle på Rørvighalvøen:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 0 0 6 12 4 6 5 6 5 1 0

Antallet af artsbestemte lommer giver næsten 3 Sortstrubede Lommer pr Rødstrubet Lom. Rastende fugle kan undtagelsesvis ses i ferskvandsområder som Dybesø og Hovvig: 1/6 1977 1 Hovvig og 15/1 1984 1 Dybesø.

1997: Rastende fugle: 24/4 8 udfor Vesterlyng, 29/4 19 udfor Nykøbing Nordstrand, 8/5 1 Dybesø, 12/5 2 udfor Dybesø og 21/5 8 udfor Plantagen.
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 12 22 1 0 0 32 15 0 0

Rettelse 10/10 2021 LB: En af de anførte ferskvand obs er retteligen en Rødstrubet og er derfor flyttet til denne art.

DOFBasen:1997


1996:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 0 2 1 3 0 1 3 12 5 8 0

i alt 8 i 1. halvår og 29 i 2. halvår. Derudover følgende rastobs: 26/8 11 og 10/9 3 begge Kattegat ud for Plantagen samt 1/10 1 Korshage.

DOFBasen:1996


1995:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  
Følgende trækkende fugle er tilgået redaktionen fra 1. halvår:
5/2 1, 11/3 1, 11/4 1, 17/4 1, 22/4 1, 3/5 1, 10/5 1, 19/5 2, 21/5 1, 22/5 1 og 4/6 1, i alt 12.
Efterår: 25/9 1, 28/9 1, 29/9 11, 30/9 7, 19/10 1, 20/10 1, 21/10 1, 29/10 20, 12/11 2 og 18/11 2, i alt 47. Samtlige er fra Korshage. Derudover et par obs fra Skansehage: 7/10 1 og 11/10 1.

DOFBasen:1995


Sortstrubet Lom  Gavia arctica
 
1994:

1993:

1992:

1991:

1990:

1989:

1988:

1987:

1986:

1985:

1984:

1983:

1982:

1981:

1980:

1979:

1978:

1977:

1976:

1975:

1974:

1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 23 30 2 9 5 1 73
Total 1 12 42 24 30 3 2 9 5 14 142
MaxRst 1 9 26 1 3 7 3 9 1 26
Nobs 1 7 13 9 15 1 2 8 6 4 1 67
Ndag 1 7 13 8 11 1 2 6 5 4 1 59
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ···· ··16 14·· ···· ···· ··10

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 4 34 11 2 5 9 17 5 1 91
Total 3 2 11 43 15 2 5 9 64 46 1 201
MaxRst 3 3 7 8 4 6 35 32 1 35
Nobs 15 8 15 19 9 2 5 7 28 15 2 125
Ndag 13 6 12 13 6 1 5 6 13 11 2 88
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··13 15·· ···· ···· ···· ··26

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 4 16 20 36 4 6 8 4 21 3 128
Total 7 28 60 20 36 4 6 8 9 67 3 248
MaxRst 6 24 26 4 1 1 16 21 3 26
Nobs 10 10 24 10 10 3 7 8 16 24 6 128
Ndag 7 8 19 10 10 3 4 5 13 15 6 100
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ··26 07·· ···· ···· ···· ···· ··28

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 42 36 2 32 13 5 1 136
Total 3 12 90 37 8 32 20 20 3 225
MaxRst 4 1 14 26 9 2 6 12 6 15 3 26
Nobs 7 2 13 23 10 2 5 17 16 13 7 115
Ndag 5 2 11 18 10 2 4 10 11 12 6 91
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ··18 02·· ···· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 10 46 3 3 28 11 3 7 113
Total 2 1 7 17 48 3 3 32 11 13 8 145
MaxRst 3 5 5 7 2 4 1 10 2 10
Nobs 10 7 7 8 12 1 2 15 8 10 7 87
Ndag 9 6 5 8 11 1 2 10 8 8 7 75
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··02 21·· ···· ···· ···· ··29

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 26 24 5 55 7 122
Total 6 1 124 24 1 5 60 40 1 262
MaxRst 2 3 9 62 2 1 5 26 2 62
Nobs 4 1 7 33 11 1 3 18 19 4 101
Ndag 4 1 7 19 10 1 3 12 10 4 71
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ··25 01·· ···· ···· ···· ··29

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 19 1 5 17 9 16 76
Total 2 12 31 19 2 8 17 37 16 144
MaxRst 2 1 13 22 3 1 1 3 6 17 7 22
Nobs 2 1 11 11 10 2 3 6 7 10 15 78
Ndag 2 1 7 9 9 2 2 4 4 6 11 57
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ··17 24·· ···· ···· ···· ···· ··27

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 30 21 17 1 12 10 25 6 138
Total 21 58 81 17 1 12 12 31 26 6 265
MaxRst 3 1 22 54 1 10 11 11 1 54
Nobs 10 3 15 23 8 1 1 2 5 11 14 6 99
Ndag 6 3 9 15 8 1 1 1 5 7 5 3 64
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··13

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 7 22 31 8 3 13 26 10 5 127
Total 2 12 22 53 8 5 3 19 54 17 5 200
MaxRst 13 3 8 19 7 5 6 23 7 23
Nobs 3 11 18 17 6 2 2 12 20 16 4 111
Ndag 2 8 14 16 6 2 2 10 9 11 3 83
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ··27 11·· ···· ···· ···· ···· ··17

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 11 13 1 6 6 16 4 59
Total 2 11 19 1 6 17 17 5 78
MaxRst 2 2 1 4 6 1 11 7 5 11
Nobs 4 3 3 9 8 1 5 7 9 4 53
Ndag 4 3 3 7 8 1 5 6 8 4 49
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··20 14 01·· ···· ···· ··29

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 11 15 1 2 9 9 3 53
Total 7 3 12 56 1 2 9 9 19 118
MaxRst 1 3 14 41 3 12 41
Nobs 9 2 12 10 1 2 6 10 11 63
Ndag 7 2 10 8 1 2 6 5 9 50
Fænologi 06·· ··27 03·· ···· ··25 27·· ···· ···· ··28

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 4 22 14 1 5 7 13 3 7 79
Total 3 4 30 17 22 5 9 30 7 9 136
MaxRst 1 9 5 21 11 3 17 16 1 21
Nobs 3 4 29 9 2 2 3 8 15 7 7 89
Ndag 1 3 22 7 2 2 3 7 11 6 6 70
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 4 44 2 2 10 9 6 3 87
Total 1 6 12 44 50 16 10 13 6 3 161
MaxRst 7 1 47 13 3 3 47
Nobs 1 2 7 12 6 3 4 11 4 2 52
Ndag 1 2 6 11 5 3 3 9 4 2 46
Fænologi 25 25·· ···· ···· ··27 22·· ···· ···· ···· ··11

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 10 2 3 27 10 6 75
Total 2 28 15 2 3 33 11 3 15 112
MaxRst 3 3 8 11 5 3 4 4 9 11
Nobs 3 2 5 16 5 2 2 21 9 4 8 77
Ndag 3 2 4 12 4 1 2 13 7 4 5 57
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ··04 13·· ···· ···· ···· ··28

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 7 2 3 4 10 4 1 34
Total 4 2 8 26 3 4 13 6 3 69
MaxRst 2 5 10 23 24 1 1 3 2 2 24
Nobs 10 2 7 15 4 4 3 11 4 4 64
Ndag 7 2 6 8 4 3 2 5 4 3 44
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ··23 05·· ···· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 4 9 5 1 7 10 6 10 3 58
Total 3 4 38 5 1 7 11 7 11 7 94
MaxRst 4 1 1 25 1 1 1 3 25
Nobs 4 3 2 15 3 1 5 5 3 7 4 52
Ndag 4 3 2 9 3 1 3 4 3 5 3 40
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··26 31·· ···· ···· ···· ···· ··21

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 23 38 1 18 12 4 3 112
Total 2 13 36 38 1 18 15 5 3 131
MaxRst 2 2 1 8 1 3 2 8
Nobs 3 5 7 26 7 1 8 8 7 2 74
Ndag 2 3 5 14 6 1 3 4 6 2 46
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ··26 22·· ···· ···· ···· ··13

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 26 3 1 5 3 5 4 51
Total 4 2 1 56 3 1 7 5 5 8 92
MaxRst 2 2 21 2 2 4 21
Nobs 4 2 5 24 3 1 5 3 5 2 54
Ndag 3 1 4 15 2 1 3 3 2 2 36
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ··28 17 11·· ···· ···· ··12

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 57 10 5 20 5 9 109
Total 2 2 29 68 10 5 20 7 9 152
MaxRst 2 4 15 11 2 15
Nobs 1 5 6 32 4 1 11 3 6 69
Ndag 1 3 3 9 4 1 7 2 4 34
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ···· ··16 16·· ···· ··19

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 5 1 2 3 3 9 17 43
Total 3 6 28 1 2 3 3 9 6 17 78
MaxRst 6 17 6 17
Nobs 1 2 7 1 2 3 3 3 1 4 27
Ndag 1 1 6 1 1 2 2 3 1 3 21
Fænologi 12·· ···· ···· ···· ··21 15·· ···· ···· ···· ··31

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 7 1 1 3 1 15
Total 7 16 10 1 3 3 1 41
MaxRst 6 12 6 2 12
Nobs 7 9 5 1 2 3 1 28
Ndag 6 7 4 1 1 1 1 21
Fænologi 02·· ···· ···· ··29 15·· ···· ··10

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 13 6 2 1 7 30
Total 2 7 42 6 2 1 8 68
MaxRst 1 6 15 1 15
Nobs 2 2 6 5 2 1 4 22
Ndag 2 1 4 5 2 1 2 17
Fænologi 01··13 31·· ···· ··19 09·· ···· ··27

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 5 1 2 1 1 13
Total 1 2 17 2 2 2 3 29
MaxRst 11 1 1 1 11
Nobs 1 2 7 2 1 2 3 18
Ndag 1 2 6 2 1 2 3 17
Fænologi 30 24·· ··29 01·· ···· ···· ··18art/00030.txt · Sidst ændret: 2023/10/21 22:42 af lb