Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:00110

Lommer - Flamingoer

Nordisk Lappedykker Podiceps auritus eu00110

Status


2010 - 2019: Vinter: Fåtallig Forår: Fåtallig Sommer: Tilfældig Efterår: Fåtallig

Fotos


Nordisk Lappedykker

Diagrammer


I diagrammet er medtaget største rasttal pr. 1/3 mdr fra Kysten ved Sandflugtsplantagen. Vi regner dog stadig kun højeste sæsontotal med ved udregning af årstotalen. Resultatet af kystoptællinger er meget vejrafhængig - bedste tal opnås ved havblik. Da dette antagelig er en mere hyppig vejrforeteelse april end i januar, kan det forklare stigningen i løbet af perioden januar til april - der er dog også mulighed for, at der er en influks i løbet af forårsmånederne.

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 5 1 1 7
MaxRst 4 3 3 1 1 4
Nobs 8 4 2 1 1 1 17
Ndag 7 4 2 1 1 1 16
Fænologi 06·· ···· ···· ··03 28·· ··22

2022:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus  (,, 18)

Tendensen med vigende rasttal på den klassiske lokalitet Platagekysten fortsætter desværre. Kun 16 observationsdage med maks 22/3 5.
Desto mere glædeligt var 3/3 - 28/3 1 stort set daglig fugl i Hovvig og meget usædvanligt 17/7 1 ad sdr rast Korhage (EVR).
Fra efteråret blot disse: 11/9 1 og 10/12 2 Kysten ved Sandflugtsplantagen samt 7/12 2 rast Korshage.

23/2-23 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 1 1 2 10
MaxRst 1 3 5 1 1 2 5
Nobs 2 4 20 1 1 2 30
Ndag 2 4 18 1 1 2 28
Fænologi 04·· ···· ··28 17 09·· ··10

2021:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 10 7 5 1 25
MaxRst 2 4 9 2 6 4 1 9
Nobs 11 6 20 4 5 4 1 51
Ndag 11 4 15 4 4 4 1 43
Fænologi 01.. …. …. ..13 25.. …. ..03

2020:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 6 1 2 7 16
MaxRst 2 5 4 1 1 3 4 5
Nobs 7 6 4 1 2 5 5 30
Ndag 7 5 4 1 2 4 5 28
Fænologi 02.. …. ..07 07 06.. …. ..31

2019:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus (3, 286, 6/15) 

Ingen trækkende fugle, men stadig pænt med rastende. Op til 6 i første halvår og 5 i andet halvår Kysten ved Sandflugtsplantagen. Desuden 3/1 1 og 1/10 1 Korshage, 5/2 1 Skansehage og 13/2 1 Nyrup Bugt. Sidste og første blev 7/4 og 1/10. Stort alle aprilfugle var i sommerdragt.

14/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 2 1 5 15
MaxRst 6 5 6 2 1 5 4 6
Nobs 6 4 2 4 1 13 4 34
Ndag 5 4 2 2 1 13 4 31
Fænologi 03.. …. …. ..07 01.. …. ..21

2018:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus  (3, 264, 4/22)
I modsætning til sidste år var der i 2018 et pænt antal fund i vinterperioden.
Første halvår, Plantagekysten: 1/1 – 9/4 14 obsdage med oftest 1 – 2 fugle, dog 2/2 3, 22/3 6 og 23/3 4.
Og fra Korshage: 6/4 1.
Andet halvår, Plantagekysten: 12/11 – 24/12 6 obsdage med flest 23/11 6.
Og fra Korshage: 12/9 – 4/11 7 obsdage med en enkelt fugl undtagen 3/11 3.
Det må naturligvis antages i høj grad at være de samme fugle, der er noteret flere gange.
Årstotalen på 22 er bestemt således:
Første halvår: Plantagekysten 9, Korshage 1.
Andet halvår: Plantagekysten 6, Korshage 6.

Rastende Nordisk Lappedykker Plantagekysten (Maxtal pr. måned):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1 3 6 2 6 3

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 13 11 3 4 1 14 6 54
MaxRst 1 3 6 2 1 6 3 6
Nobs 2 8 3 2 4 1 5 3 28
Ndag 2 8 3 2 4 1 5 3 28
Fænologi 01.. …. …. ..09 12.. …. …. ..24

2017:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus (3, 234, 9/30)
Årets fund fordeler sig med mindst 13 fra første halvår og mindst 17 fra andet halvår (under forudsætning af, at fuglene ikke skifter lokalitet!).
Samtlige obs:
Kysten ved Plantagen: 6/1 1, 14/2 1, 26/3 5, 28/3 5, 31/3 2, 1/4 7, 2/4 10, 3/4 1, 4/4 10, 8/4 3 og 16/4 4 samt igen 5/11 1, 7/11 3, 20/11 – 21/11 4, 22/11 2 og 19/12 1.
Skærby Plantage; 4/4 1.
Vesterlyng: 20/3 2 samt 4/11 9 og 5/11 – 7/11 1.
Korshage: 13/10 2 V og 2 rast (vel de samme?) samt 18/10 2, 4/11 1, 6/11 og 29/11 1 alle rast.
Vores vinterfugle er tilsyneladende stort set væk, men der forekommer stadig pæne koncentrationer i træktiderne. Koordinerede optællinger på alle kystlokaliteter kunne være interessant (gælder også lommer).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 11 4 13 30
MaxRst 2 10 2 9 10
Nobs 1 2 2 2 7
Ndag 1 2 2 2 7
Fænologi 06.. …. …. ..16 13.. …. ..19

2016:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus (3, 225, 8/9)   
Igen et halvsløjt år ved Plantage Kysten med følgende månedsmaks: jan 2, feb 4, mar 3 og apr 3. Sidste obs 14/4, hvor der stadig var 3. Desuden 25/3 3 Vesterlyng – delvist de samme? – kun 1 Plantage Kysten denne dag.
Årets tilløbstykke blev i stedet en flot ad i sdr Hovvig 9/6 – 10/6 (JS m.fl.).
Efteråret indledtes med 11/8 1 sdr NV Korshage, der blev fulgt op af følgende enkelt fugle: 30/10 og 2/11 Korshage, 13/11 Dybesø Kyst, 1/12 Korshage samt 6/12, 14/12 og 28/12 Plantage Kysten. Fuglen 6/12 noteredes som vesttrækkende. Igen basis for at de kan være de(t) samme individ(er), der rykker noget rundt.
Årets fordeling dermed 4 – 7 vinter/forår, 1 sommer og 4 – 6 efterår/vinter. Selv set med optimistiske briller må konklusionen være, at nedgangen fortsætter.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 8 6 9 12 2 1 1 2 4 45
MaxRst 2 4 3 3 1 1 1 1 4
Nobs 6 2 4 4 2 1 1 2 4 26
Ndag 6 2 3 4 2 1 1 2 4 25
Fænologi 07.. …. …. ..14 09..10 11 30.. …. ..28

2015:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus  (3, 209, 8/16)

En art, der i de sidste par år har vist en vigende tendens. Kun 40 indberetninger.

Kysten ved Plantagen står stadig for de fleste som stedet, hvor arten skal ses, men man skal efterhånden lede efter fuglene: Fem meldinger mellem 5/1 4 og 26/2 2. De tre øvrige gav 1 + 2 + 1 fugle. Tilsyneladende influx i marts med 12/3 og 16/3 9, herefter blot 27/3 3.

Desuden 21/1 1 Korshage samt 5/4 1 og 6/4 2 Vesterlyng.

Efteråret indledtes med 6/11 1 Ø Korshage (NHV), der blev årets eneste trækkende fugl. Kun fire rastobs i andet halvår: 15/11 1 udfor Flyndersø (EVR), 20/11 1 Korshage (JB) samt 2/12 og 8/12 1 Kysten ved Plantagen (EVR).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 8 3 21 3 3 2 40
MaxRst 4 2 9 2 1 1 9
Nobs 4 2 3 2 3 2 16
Ndag 4 2 3 2 3 2 16
Fænologi 05.. …. …. ..06 06.. ..08

2014:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus   (3, 192, 9/17)
Kysten ved Plantagen skuffede noget. Bedste dag blev også sæsonens sidste 10/4 5.
Derimod en del obs fra andre lokaliteter: 18/1 1 Hovvig (JS), 7/3 1, 10/4 1 Nakke Hage, 10/4 2 rast + 1 sdr trk og 16/8 1 ad odr Korshage (EVR) samt 28/9 og 8/11 1 Kysten ved Flyndersø.
Fra 24/10 og året ud igen fugle ved Plantagen, som mest registreredes 3 ved flere lejligheder i nov – dec.
Er pænt sjælden i Hovvig: 10/4 1966, 5/5 1969, 13/7 1969, 3/6 1973 og 10/3 – 12/3 2000 er faktisk alt herfra. De første fem obs udmærkede sig også ved at være vores første af arten. Første fugl på anden lokalitet (Korshage) registreredes i 1978. Plantagen Kysten kom så småt på banen i 1996, 2000 og 2002 -2003, og først herefter fik vi de stabile forekomster, der kendes i dag.
August fuglen er blot vores femte fra denne måned (25/8 – 27/8 1985, 3/8 og 18/8 1996 samt 26/8 2007).

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 8 11 9 1 1 1 10 4 48
MaxRst 1 3 4 5 1 1 1 3 3 5
Nobs 3 5 6 4 1 1 1 5 2 28
Ndag 3 5 6 1 1 1 1 5 2 25
Fænologi 05.. …. …. ..10 16.. …. …. …. ..27

2013:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus (3, 171, 9/21) 
Kernelokaliteten Kysten ved Plantagen gav som mest 11 26/2, medens der i efteråret registreredes 4 fugle ved flere lejligheder.
Desuden 3 observationer fra Korshage: 2/4 1 rast og 7/12 ikke mindre end 4 trk samt 11/12 1 rast. Der var åbenbart virkelig bevægelse langs nordkysten 7/12 således 3 Kikhavn, 2 Liseleje, 2 Rågeleje og 13 Børstrup Hage.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 5 16 15 9 3 9 17 74
MaxRst 3 11 7 4 3 4 4 11
N 3 5 5 3 1 3 8 28
Fænologi 01.. …. …. ..03 19.. …. ..29

2012:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus  (3, 148, 6/23)
I alt 39 rapporteringer i 2012, hvoraf 3 ved Korshage og 1 ved Flyndersø. Resten er fra Kysten ved Sandflugtsplantagen med følgende max. forekomst:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
5 1 6 2 11 4

Der foreligger tre trækobservation: 13/1 1 V, 8/10 1 V og 31/10 1 V alle Korshage. 15/10 3 rast Kysten ved Flyndersø.

DOFBasen:2012


2011:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus  (3, 135, 4/13)
Kun 33 rapporteringer i 2011 og bortset fra 29/11, hvor der sås 2 ved Kysten v/Flyndersø, så er alle fra Kysten ved Sandflugtsplantagen med følgende max. forekomst:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 4 4 8 1

Der foreligger en enkelt trækobservation: 8/2 2 V Korshage.

DOFBasen:2011


2010:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus  (3, 124, 4/11)
Kun 21 rapporteringer i 2010. To rapporteringer fra Korshage med observation af 1 fugl rastende 19/9 og igen 1 rastende 13/11. Øvrige fugle er fra kysten ved Sandflugtsplantagen, med følgende maks. forekomst:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 1 2 4 2 4 5

DOFBasen:2010

Ingen i sep ved Plantagen - fjernet fra tabel. (25/8-14 LB)


2009:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus  (3, 108, 4/16)
42 rapporteringer i 2009, primært fra kysten udfor Sandflugtsplantagen. Fra Korshage forligger trækobservationer af 1 fugl 9/10 og igen 1 trækkende 28/12. Maks. rast forekomst ud for Plantagen:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
9 8 8 1 3 3 5

DOFBasen:2009


2008:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus  (3, 90, 3/19)
Kun 37 rapporteringer i 2008, men pænt fordelt fra januar til april, hvor fuglene er ret stationære udfor Plantagen. I efteråret er der først rapporteret fugle fra december. Det tyder på at området ikke er blevet besøgt i oktober og november, hvor de første fugle normalt ankommer.
Maks. rast forekomst udfor Plantagen:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
6 9 11 14 - - - - - - - 4

20-08-2021 LB Tilføjelse: 20/3 1 rast Korshage (AT). Årstotal ændret fra 18 til 3/19

DOFBasen:2008


2007:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus  (3, 71, 5/19)
Et markant fald i datagrundlaget for denne art – 254 rapporteringer i 2006, men kun 94 rapporter i 2007. Men naturligvis stadigvæk et pænt materiale.
Iagttaget udfor Plantagen på Kattegat i perioderne 4/1 – 1/4 og igen 27/10 – 30/12.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
4 4 10 1 0 0 0 0 0 2 3 6

Der tegner sig samme billede som i 2007. En gruppe meget stationære og visible fugle udfor Plantagen, der tælles mange gange i løbet af vinteren (13 bidragsydere).
Korshage: 26/8 1 ad rst (EVR, HVR) er usædvanlig tidligt på færde, men mere normalt er 18/9 1 NV (JHC) og 19/9 1 ad rast (LB). Kan reelt være den samme fugl, men er dog her talt som 3 forskellige fugle.

DOFBasen:2007


2006:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus  (3, 38, 7/32)
Arten bliver ved med at imponere og vinterrastepladsen udfor Plantagen, er ved at blive et af Sjællands strongholds for denne smukke art. Sidste år blev der rapporteret i alt 81 eksemplarer - i år er datagrundlaget oppe på 254 rapporteringer (JB, LB, JHC, AF, CG, PEL, HM, BR, EVR, HVR, JS, KES, AT). En kolossal udvikling for denne art i vort område.
Iagttaget udfor Plantagen på Kattegat i perioderne 7/1 - 20/4 og 14/10 - 23/12:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
4 4 7 24 0 0 0 0 0 2 3 3

Selvom det er de samme fugle, der er rapporteret af mange observatører, er der en markant udvikling i antallet af fugle. De største noteringer blev følgende: 4/3 7 (JB, JHC), 1/4 imponerende 24, hvoraf en del i sommerdragt (LB, JHC, PEL, EVR, HVR, KES) og 6/4 8 (LB).
Skansehage: 5/1 1 (JS).
Korshage: 27/10 1 vd trk (LB), 28/10 1 (CG), 4/11 1 (JHC) og 12/11 1 (LB, JHC).


Når man ser nærmere på vores observationer af norddykkeren for hele Rørvighalvøen i perioden 1970 - 2004, er det ret tydeligt, at arten ændrede forekomstbillede først i 1990'erne. Dette fremgår af Figur 1, hvor der er klart flere fugle pr 5-årsperiode, end i de mange år tidligere. Ændringen ses også tydeligt, hvis vi kikker nærmere på træklokaliteten Korshage (Figur 2). Det skal anføres, at vi altid har optalt rastende andefugle på havet udfor Plantagen - i hvert fald siden sidst i 1960'erne, og det underbygger at ændringen er reel.
Man skulle tro, at når fuglene anlægger yngledragten i løbet af senvinteren og foråret, ville der være mulighed for at se arten på potentielle ynglelokaliteter tæt på vinterrastepladsen - inden rejsen for fuglene går nordpå. Vort bedste bud på en sådan, er Hovvig. I Figur 2 er alle fund gennem de 35 år medtaget fra Hovvig, og det fremgår med al tydelighed, at vores vinterfugle ikke aflægger visit (ikke indtil videre i hvert fald). Gennem perioden er der kun gjort to fund i Hovvig: 3/6 1973 1 ad i sommerdragt (godkendt af SU) og 10/3 - 12/3 2000 1 vinterdragt. Der foreligger endvidere også to observationer fra 1960'erne - 10/4 1966 1 ad i sommerdragt og 5/5 1969 1 ad i sommerdragt og antageligt samme fugl 13/7. Det er bemærkelsesværdigt, at der endnu ikke har været nogen april / maj fund af arten i Hovvig i de senere år. Når man ser på en række andre arter, der har ændret forekomst, eksempelvis Sangsvane, Canadagås m.fl., er det tydeligt, at det har kastet flere fund i yngletiden af sig. Det burde man også kunne forvente sig af Norddykkeren.
„De svensk-sydnorske bestande toppede med godt 3000 par i 1970'erne, men er aftaget kraftigt i de seneste år formentlig især på grund af næringsstofforurening fra landbruget samt fødekonkurrence fra store bestande af karpefisk“ (J. Fjeldså 2003, Fuglene i Danmark).
Med den udvikling vi har set i Rørvig i de senere år, er norddykkeren snart en af vores „paradearter“ på linie med Hortulan, Blåhals og Ringdrossel etc.. Det skal vi værne om - og det kræver fuld fokus.
Også andre steder går det p.t. godt for arten. I Danmark blev der i 2004 set 252 fugle i alt, hvilket er langt over middel (P. Lange, DOFT 100, Årsrapporten for 2004 p. 323).
Forslag til handlingsplan for de kommende år: 1: Vi skal følge forekomsten udfor Plantagen nøje, og det må være muligt, at få nogle „forsinkede“ maj og juni fugle herfra. 2: Dybesø skal tjekkes noget oftere i samme periode. 3: Hvornår ankommer fuglene til Plantagen - det er mit indtryk, at folk først „rykker derud“ når havfugletrækket er overstået i november. Men det bør kunne lade sig gøre, at score nogle fugle i oktober, måske også september. Det skal tjekkes.

20-08-2021 LB: Plantagen ændret nov 2 → 3 og dec 4 → 3. Årstotal følgelig ændret fra 33 til 32.

DOFBasen:2006


2005:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus  (3, 33, 2/6)
Aldrig før i RF´s historie har der været indsendt 81 enkeltiagttagelser af denne art på ét år - et reelt gennembrud af dimensioner lokalt. Det er dog mest sandsynligt, at det drejer sig om de samme fugle, der er rapporteret, og som har holdt til på vinterrastepladsen udfor Plantagen i Kattegat. (AF, JB, LB, JHC, PEL, CN, EVR, HVR, JS, KES, TS).
Iagttaget udfor Plantagen i perioden 27/1 – 16/4:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 4 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0

I RF holder vi os til den meget konservative linie og satser på, at kun fire fugle har været involveret. Udskiftning blandt fuglene i løbet af vinteren, kan naturligvis ikke afvises.

17/11 1 rast Kysten ved Sandflugtsplantagen (AF) (Tilføjet 23/2-2014 - årstotaler bør rettes LB).
20-08-2021 Tilføjelse LB: 27/11 2 rast Kysten ved Sandflugtsplantagen - årstotal ændret til 2/6.

DOFBasen:2005


2004:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus  (3, 26, 4/7)
3/1 1 vd Nykøbing Bugt (EVR), 15/1 2 vd Plantagen (JHC), 19/2 2 vd Plantagen (MD), 28/2 2 vd Plantagen (JHC), 29/2 1 vd Plantagen (EVR), 30/3 2 ad sd Plantagen (LB), 8/4 2 ad Nykøbing-Rørvig kommune (JBR) - antages at være de tidligere nævnte og samt fra efteråret 6/11 1 rast Korshage (JB, JHC) og 28/11 3 Plantagen (AF). Et rigtigt flot år med mange observationer, dog mest de samme fugle. Syv fugle på et år er rekord.

DOFBasen:2004


2003:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus  (3, 24, 2)
11/1 1 ved Dybesø kysten (SS) og 17/4 1 ad i sommerdragt ud for Plantagen (LB, JHC, PEL, EVR, KES, BV m.fl.).
To fugle på et år er fint og iøvrigt samme resultat som sidste år.

DOFBasen:2003


2002:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus  (3, 22, 2)
To fugle - en forår og en efterår: 13/4 1 ad rast Plantagen (EVR) og 28/10 1 vinterdragt Korshage (EVR, JHC)

DOFBasen:2002


2001:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus  (3, 21, 1)
Nordisk Lappedykker var også på plads på havfugledagen 1/11 med 1 rastende Korshage (JB).

DOFBasen:2001


2000:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus  (3, 17, 3/4)
Et helt utroligt år med observation af minimum 4 forskellige fugle.
10/3 - 12/3 1 rastende Hovvig (EVR, HVR, JS, JW, KES, LB), 11/4 1 par i yngledragt rastende Skærby (LB) og 26/11 - 26/12 1 rastende ud for Plantagen/Dybesø (EVR, HVR, LB).

DOFBasen:2000


1999:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus  (3, 16, 1)
Den positive udvikling fortsætter med 19/4 1 rst senere NV 5.28 Korshage (EVR, PR).

DOFBasen:1999


1997:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus  (3, 16, 0)
Uregelmæssig trækgæst. 19 observationer.

- 1972 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
3 1 4 1 3 7

Fremgangen de senere år er stik modsat udviklingen på det øvrige Sjælland.
Arten kan stort set træffes året rundt, jfr månedsfordelingen:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 0 0 1 1 1 1 3 3 5 2 1

DOFBasen:1997


1996:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus  (3, 12, 4)
Denne sjældne art havde i modsætning til de øvrige lappedykkere et rigtig godt år.
1/1 1 rast ud for Plantagen. Områdets første januarobs (JHC).
3/8 1 ad V(10:57) Korshage (HVR), 18/8 1 ad rast ud for Plantagen (EVR) og 10/9 1 vd rast ud for Plantagen (HVR).

DOFBasen:1996


1995:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus  (3, 11, 1)
29/10 1 V (07:30) Korshage (PKK). Oktober er den måned, hvor de Nordiske typisk bliver set på vore breddegrader. Arten ses næsten hvert år i området. I 1994 var der 2 fund.
Vore 15 Nordiske Lappedykkere fordeler sig herefter på månederne:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
0 0 0 1 1 1 1 1 2 5 2 1

DOFBasen:1995


Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus  
 
1994: 2
18/9 1 ad Ø-R KH (6:03) (EVR)
5/10 1 vd NV KH (7:00) (EVR)
Arten er sidste set i 1991.

1991: 1
10/11 1 vd R KH (10:20-13:05) set i flere periode på vindkompensationstræk (JC,EVR,KES,TS m.fl.)

1990: 2
8/9 1 vd R KH (EVR)
8/10 1 R KH (ET).
Meget sjælden gæst i vore farvande. I 80'erne blot 2 fund, det sidste i 1985.

1985: 1
25/8-27/8 1 R ud for KH-spidsen, set tæt på land.

1981: 1
11/10 1 vd R tæt på land KH (14:13) (EVR,HVR)

1978: 3
29/10 1 NV-R KH (EVR)
7/11 1 Nakke Hage (LB)
3/12 1 Nakke Hage (JHC), muligvis samme fugl.

1973: 1
3/6 1 ad sd HV B (EVR, HVR,LB).

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 1 4 11
MaxRst 1 3 5 1 1 2 5
Nobs 2 4 20 1 1 2 30
Ndag 2 4 18 1 1 2 28
Fænologi 04·· ···· ··28 17 09·· ··10

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 10 7 5 1 25
MaxRst 2 4 9 2 6 4 1 9
Nobs 11 6 20 4 5 4 1 51
Ndag 11 4 15 4 4 4 1 43
Fænologi 01·· ···· ···· ··13 25·· ···· ··03

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 6 2 1 1 2 10 22
MaxRst 2 5 4 1 1 3 4 5
Nobs 7 6 4 1 2 5 5 30
Ndag 7 5 4 1 2 4 5 28
Fænologi 02·· ···· ··07 07 06·· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 2 6 1 5 21
MaxRst 6 5 6 2 1 5 4 6
Nobs 6 4 2 4 1 13 4 34
Ndag 5 4 2 2 1 13 4 31
Fænologi 03·· ···· ···· ··07 01·· ···· ··21

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 7 1 1 1 9 19
MaxRst 1 3 6 2 1 6 3 6
Nobs 2 8 3 2 4 1 5 3 28
Ndag 2 8 3 2 4 1 5 3 28
Fænologi 01·· ···· ···· ··09 12·· ···· ···· ··24

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 1 2 11 4 14 32
MaxRst 1 1 5 10 2 9 1 10
Nobs 1 1 4 7 3 12 1 29
Ndag 1 1 4 6 2 8 1 23
Fænologi 06·· ···· ···· ··16 13·· ···· ··19

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 4 3 1 1 1 1 2 13
MaxRst 2 4 3 3 1 1 1 1 4
Nobs 6 2 4 4 2 1 1 2 4 26
Ndag 6 2 3 4 2 1 1 2 4 25
Fænologi 07·· ···· ···· ··14 09··10 11 30·· ···· ··28

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 9 2 3 2 17
MaxRst 4 2 9 2 1 1 9
Nobs 4 2 3 2 3 2 16
Ndag 4 2 3 2 3 2 16
Fænologi 05·· ···· ···· ··06 06·· ··08

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 9 1 1 5 18
MaxRst 1 3 4 5 1 1 1 3 3 5
Nobs 4 4 6 4 1 1 1 5 2 28
Ndag 3 4 6 1 1 1 1 5 2 24
Fænologi 05·· ···· ···· ··10 16·· ···· ···· ···· ··27

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 11 2 1 4 8 26
MaxRst 3 11 7 4 3 4 4 11
Nobs 3 5 5 3 1 3 8 28
Ndag 3 5 5 2 1 3 7 26
Fænologi 01·· ···· ···· ··03 19·· ···· ··29

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 5 9 5 11 30
MaxRst 5 1 6 2 3 11 4 11
Nobs 13 1 6 2 3 6 2 33
Ndag 12 1 6 2 3 6 2 32
Fænologi 02·· ···· ···· ··14 08·· ···· ··28

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 5 10 2 1 18
MaxRst 1 4 4 8 2 1 8
Nobs 1 6 3 8 1 1 20
Ndag 1 4 3 7 1 1 17
Fænologi 27·· ···· ···· ··18 29·· ··22

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 1 4 5 14
MaxRst 1 1 2 4 1 2 4 5 5
Nobs 1 1 1 2 1 3 6 2 17
Ndag 1 1 1 2 1 3 4 2 15
Fænologi 02·· ···· ···· ··08 19·· ···· ···· ··21

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 20 8 1 3 6 38
MaxRst 9 8 8 1 3 3 5 9
Nobs 9 5 5 1 3 3 7 33
Ndag 8 5 4 1 3 3 7 31
Fænologi 04·· ···· ···· ··02 09·· ···· ··31

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 7 14 4 30
MaxRst 6 9 11 14 4 14
Nobs 6 6 12 5 6 35
Ndag 5 6 7 5 6 29
Fænologi 06·· ···· ···· ··19 01··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 23 1 1 4 12 41
MaxRst 4 4 10 1 1 1 2 3 6 10
Nobs 4 4 5 1 1 2 3 1 7 28
Ndag 4 4 3 1 1 2 1 1 6 23
Fænologi 04·· ···· ···· ··01 26·· ···· ···· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 8 41 1 5 2 58
MaxRst 4 4 7 24 2 3 3 24
Nobs 9 7 5 14 6 6 6 53
Ndag 9 5 4 8 5 5 5 41
Fænologi 05·· ···· ···· ··20 14·· ···· ··23

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 3 4 2 14
MaxRst 5 4 4 4 2 5
Nobs 6 8 5 9 2 30
Ndag 3 7 4 6 2 22
Fænologi 27·· ···· ···· ··16 17··27

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 5 5 10
MaxRst 2 2 2 2 3 3
Nobs 3 2 1 1 3 10
Ndag 2 2 1 1 2 8
Fænologi 03·· ···· ···· ··08 06··28

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 4 5
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 4 5
Ndag 1 1 2
Fænologi 11 17

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 2 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 3
Ndag 1 1 2
Fænologi 13 28

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 01

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2 1 3 8
MaxRst 2 2 1 1 2
Nobs 4 1 1 4 10
Ndag 3 1 1 3 8
Fænologi 10·· ··11 26·· ··26art/00110.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1