Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:01190

Lommer - Flamingoer

Silkehejre Egretta garzetta eu01190

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Meget sjælden Sommer: Tilfældig Efterår: -

Fotos


Silkehejre

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Silkehejre  Egretta garzetta  

DOFBasen:2023


2022:  Silkehejre  Egretta garzetta  (,,1)

4/9 1 Hovvig (JS, MS)

9/2-23 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 04

2020:  Silkehejre  Egretta garzetta  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 02

2017:  Silkehejre  Egretta garzetta (0, 12/13, 2/2)
Efter sidste års eventyr med stationære fugle i knapt to måneder blev 2017 lidt af et antiklimaks: 29/4 1 (CG) og 16/5 – 18/5 1 (VWS m.fl.) begge rastende i Hovvig – og så var det bal forbi.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 3 4
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 3 4
Ndag 1 3 4
Fænologi 29.. ..18

2016:  Silkehejre  Egretta garzetta (0, 11/11, 1/2)
En af årets mest spektakulære forekomster. Ultimo maj sås 2 fugle en enkelt dag, og det var så det troede vi, men lidt overraskende dukkede (de) 2 fugle op igen primo juni og blev der hele sommeren. De lignede på mange måder et ynglepar. Ivrig kurtisering, flyvende med pinde, siddende på redekanten i skarvkolonien m.m. – alt i alt blev det dog kun til mistanken. Arten har aldrig ynglet i Danmark. Med lidt held kommer begge fugle igen i 2017 og giver os det første sikre danske ynglefund.
Forekomsten i Hovvig kan summeres: 21/5 2 og 9/6 – 2/8 2 (dog kun 0 - 1 fugl ved enkelte lejligheder) og 3/8 – 4/8 samt 8/8 1 (detaljer se nedenfor).
I alt blev det til 155 registreringer af arten i 2016.
Observationen 3/8 1 Tempelkrogen, Holbæk kunne måske godt ligne vores første fugl, der forsvandt. Derimod ingen oplysninger om, hvor fuglene eventuelt kan have været mellem 22/5 og 8/6 - hvis de nu var de samme?
Hejrer flyver en del rundt og den samme fugle kan dukke op på flere forskellige lokaliteter. Når man kikker på vores forekomster af Silkehejre, har arten ofte også været set ved Klydesøen nogenlunde samtidigt. Der er vel ikke noget mærkeligt i, at arten dukker op på flere lokaliteter i gode år. Det er dog påfaldende, at det endnu ikke er lykkedes at påvise bare et tilfælde, hvor der er registreret en fugl samtidig på de to lokaliteter - dækningen må jo siges at være rimelig god begge steder.
Årets samtlige observationer: 21/5 2 og 9/6 – 2/8 2, dog kun 1 fugl set 11/6 – 16/6 (17/6 0) 18/6 – 25/6, (29/6 0), 1/7 (5/7 0), 6/7 – 7/7 (9/7 0), 16/7, 19/7, 22/7 (24/7 – 25/7 0) og 29/7. De sidste observationer af en enlig fugl var 3/8 – 4/8 og 8/8.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 60 47 7 121
MaxRst 2 2 2 2 2
Nobs 4 52 27 5 88
Ndag 1 20 27 5 53
Fænologi 21.. …. …. ..08

2014:  Silkehejre  Egretta garzetta  (0, 10/10, 1/1)
Denne skønne art holder stilen, og vi fik vores første april fund: 28/4 – 30/4 1 ad rast Hovvig (LB m.fl.).
Vores fugl kan ikke umiddelbart sættes i forbindelse med andre danske fund.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 28..30

2013:  Silkehejre  Egretta garzetta  (0, 9/9, 1/1)
Efter fravær sidste år kom det tiende fund – siden 2005 har arten kun manglet i 2010 og 2012, så den kæmper stadig for at få status som årlig. Forhåbentlig brydes hvert andet års tendensen i 2014.
Fire observationsdage i Hovvig: 10/6 – 12/6 og 19/6. Den sidste kunne måske være en ny fugl, selv om det mest sandsynlige er, at den har gemt sig et sted i vigen.
Arten er stadig sjælden på Sjælland, og Silkehejre er blot set på fire andre lokaliteter i 2013. Det er påfaldende, at der ikke er mere overlap mellem observationerne på de forskellige lokaliteter.
Gentofte Sø: 6/6,
Klydesøen: 9/6, 13/6 og 2/7 – 3/7,
Avnø: 12/6 (aften),
Sjælsø: 7/7 – 8/7, 13/7 og 16/7.
Eneste sammenfald er 12/6, hvor vores fugl blev set ved middagstid. Teoretisk kan det have været et individ, der har turet øen rundt. Satellittracking af Stor Skrigeørn har vist, at en fugl i løbet af rimelig kort tid turnerede frem og tilbage over det meste af Sverige adskillige gange. Hvis der havde været tale om spredte observationer af fuglen, kunne det være blevet bedømt til adskillige individer. Hvorvidt hejrer også ligger og skifter mellem lokaliteter, ved jeg p.t. ikke noget om, men det kan ikke anses for helt usandsynlig, og de fauniske data kunne tyde noget på det.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4
MaxRst 1 1
N 4 4
Fænologi 10..19

2011:  Silkehejre  Egretta garzetta  (0, 8/8, 1/1)
Én observation fra Hovvig. 17/5 blev en Silkehejre set i flugt over rørskoven (EVR, ODM). Silkehejren har siden 2005 med undtagelse af 2010 været årlig gæst i Rørvig.

DOFBasen:2011


2009:  Silkehejre  Egretta garzetta  (0, 7/7, 1/1)
9/7 1 rastende (PG). Den ottende Silkehejre for området. Helt i tråd med de forrige fund, drejer årets fund sig om en endagsfornøjelse, hvilket er mere reglen end undtagelsen som f.eks. i 2007.
De tidligere fund er fra perioden 13/5-29/6, så her kan vi konstatere, at vi har fået Hovvigs første juli fund.

DOFBasen:2009


2008:  Silkehejre  Egretta garzetta  (0, 6/6, 1/1)
11/5 1 ad rast og derefter trækkende sydøst Hovvig (HVR, KES). Områdets syvende Silkehejre og det tidligste fund, da de andre er fundet i perioden 13/5 – 29/6. Det er fjerde år i træk med arten her i området, hvilket er fint i tråd med DOF´s forventninger til, at Silkehejren kunne blive en dansk ynglefugl inden for en overskuelig fremtid.
Desuden er der en stor sandsynlighed for, at denne Silkehejre er det samme individ, som blev observeret ved Alleshave Bugten tidligere på dagen trækkende nordøst (AL, MEJ).

DOFBasen:2008


2007:  Silkehejre  Egretta garzetta  (0, 5/5, 1/1)
26/6 – 29/6 1 ad rast Hovvig (JHC, AF, PG, EVR, KES), der ofte sås fouragere tæt ved broen. Områdets sjette Silkehejre og alle fuglene er set i perioden 13/5 – 29/6. Det er desuden tredie år i træk med arten, og er et klart signal om, at den er ved at blive mere hyppig i vort område.

DOFBasen:2007


2006:  Silkehejre  Egretta garzetta  (0, 4/4, 1/1)
21/5 1 ad rast Hovvig - blev opdaget under optælling af rastende Sølvmåger på engene ved Galbuen (EVR), hvor den ihærdigt forsøgte at skjule sig for observatøren. Men røbede sig, da den strakte hals og et langt, tyndt mørkt næb kom frem blandt mågerne. Blev set flere gange i løbet af eftermiddagen (LB, PEL, KES).
Det blev områdets femte Silkehejre - alle er set i perioden 13/5 - 4/6. Arten er tidligere set i 1979, 1993, 2000, 2005 og nu igen i 2006. Det tyder på, at arten er ved at blive mere hyppig.

DOFBasen:2006


2005:  Silkehejre  Egretta garzetta  (0, 3/3, 1/1)
24/5 1 ad rastende Hovvig (AF, PEL, EVR, KES), som blev områdets fjerde Silkehejre.
Arten er gået frem i Danmark i de seneste 10 - 20 år, og det har betydet, at denne lille, smukke hvide hejre også er begyndt at dukke op på vore breddegrader. Arten er tidligere set i 1979, 1993 og 2000.
Også den større Sølvhejre Egretta alba, er på vej frem, og hvis vi ser på udviklingen generelt for de hvide hejrer i Hovvig, kan status snart blive, at det er en årligt tilbagevendende begivenhed med en hvid hejre på besøg. Siden 1999 er der set enten Silke- eller Sølvhejre i 1999, 2000, 2002 og nu igen i 2005. Det vil sige ”hvid hejre” i Hovvig i 4 af de seneste 7 år.

DOFBasen:2005


2000:  Silkehejre  Egretta garzetta  (0, 2/2, 1/1)
13/5 1 rastende Hovvig (AF, EVR, HVR, JB, JW, KES, LB). Det skal bemærkes, at Silkehejren blev opdaget af Erik Andersen, Lumsås, der via mobiltelefon fik alarmeret RF-staben.
Arten er tidligere truffet i 1979 og 1993. Det må snart være tid for en langtidsholdbar Silkehejre i Hovvig

DOFBasen:2000


1997:  Silkehejre  Egretta garzetta  (0, 2, 0)
Tilfældig gæst. 2 observationer.
1979: 27/5 1 ØSØ Korshage.
1993: 4/6 1 rastende Hovvig.

DOFBasen:1997


Silkehejre  Egretta garzetta

1993: 1
4/6 1 R HV (IF,JF), i vådområdet nord for tårnet.
Beskrivelse er modtaget. (Fuglen skulle også være set 6-7/6, dette dog ikke modtager på tryk).
Iagttagelsen blev gjort i en periode med markant varmebølge fra sydøst. Der foreligger ca. 50 fund fra DK, så Silkehejren er stadig en ret sjælden gæt fra Sydeuropa. Det først fund i området var 27/5 1979 1 T Flyndersø.

1979: 1
27/5 1 ØSØ (6:58) KH (EVR,JC). Ny art for området. Godkendt af SU.

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 04

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 02

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 3 4
Ndag 1 3 4
Fænologi 29·· ··18

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 2 2 2 2 2
Nobs 1 20 27 7 55
Ndag 1 20 26 5 52
Fænologi 21·· ···· ···· ··08

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 28··30

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 4 4
Fænologi 10··19

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 17

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 09

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 11

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 4 4
Fænologi 26··29

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 21

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 24

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 13art/01190.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1