Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:01210

Lommer - Flamingoer

Sølvhejre Ardea alba eu01210

Status


2010 - 2019: Vinter: Tilfældig Forår: Sjælden Sommer: Fåtallig Efterår: Fåtallig

Fotos


Soelvhejre

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Sølvhejre  Ardea alba  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 4
Total 1 8 6 15
MaxRst 1 4 3 4
Nobs 2 13 13 28
Ndag 1 10 11 22
Fænologi 26·· ···· ··28

2023:  Sølvhejre  Ardea alba  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 21 4 3 4 15 48
Total 2 33 15 1 35 8 3 17 1 115
MaxRst 1 9 11 1 14 30 12 8 1 1 30
Nobs 2 13 6 3 25 33 32 19 6 2 141
Ndag 2 8 6 3 25 29 28 15 6 2 124
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··13

2022:  Sølvhejre  Ardea alba  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4 5 3 1 2 19
Total 7 6 10 3 5 35 3 1 3 73
MaxRst 3 3 2 3 8 23 29 27 4 1 29
Nobs 8 3 11 21 22 33 40 21 9 2 170
Ndag 7 3 10 20 21 31 29 21 9 2 153
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Sølvhejre  Ardea alba  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 2 4 1 10
Total 3 1 1 2 23 4 1 35
MaxRst 1 1 1 6 12 23 5 23
Nobs 3 1 6 11 34 34 20 1 110
Ndag 3 1 5 11 31 30 19 1 101
Fænologi 18.. …. ..17 17.. …. …. …. ..13

2020:  Sølvhejre  Ardea alba  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 2 3 1 11
Total 1 6 1 2 33 1 44
MaxRst 1 1 1 4 10 30 27 5 1 30
Nobs 2 3 2 15 32 39 29 28 12 162
Ndag 2 2 2 15 30 29 29 27 12 148
Fænologi 15.. ..23 19.. …. …. …. …. …. ..12

2019:  Sølvhejre  Ardea alba (0, 105, 15)

Korshage 4 på forårstræk: 3/4 1 Ø, 20/4 1 Ø og 25/4 2 sammen. Kun 1 trk fra Efteråret 21/9 1 SV Rørvig By.
Rastende fugle i Hovvig: 7/3, 28/4, 14/7, 26/7, 3/8 og 6/8 (samme?), 25/8 - 14/9 set daglig bortset fra tre dage - dog 12/9 2, 18/9 - 25/9 og 2/11. Også enkelte rastobs fra Dybesø og Nørrevang begge 21/9 også forlydende om 1 trk Korshage denne dag - mindst 2 forskellige fugle.

14/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 5
Total 1 5 2 2 4 1 15
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 4 2 8 21 1 37
Ndag 1 4 2 8 18 1 34
Fænologi 07.. ..28 14.. …. ..25 02

2018:  Sølvhejre  Ardea alba  (0, 89, 16)
Udviklingen ser ud til at have stabiliseret sig på niveau med sidste år. I år totalt 305 registreringer i DOFbasen, med største rasttal 7.
Set i perioden 5/4 - 4/11, altså ingen vinterfund.
En enkelt på forårstræk: 22/4 1 NØ Plantagen (Tim Andersen). Og fra efteråret: 14/10 2 Ø Korshage (Jens Egelund) og 4/11 1 NØ Rørvig By (PEL). Derudover også et par trækobs fra Hovvig, som formentlig blot er lokale forflytninger.
Det skal især bemærkes, at vi i år havde 2 Sølvhejrer rastende hele sommeren igennem, begge i yngledragt med sort næb. Første ynglepar kan være lige på trapperne.
Største rasttal som sædvanlig i september måned, men ikke så mange oktober-obs som de seneste år, og ingen rastobs fra november/december. Formentlig afspejler dette blot den usædvanligt kraftige udtørring af Hovvig i løbet af sensommeren og efteråret.
Årstotalen på 16 er temmelig usikker. Beregningen er foretaget således: 2 langtidsrastende i Hovvig i april, 2 oversomrende, yderligere mindst 5 i september og 3 i oktober samt 4 trækkende.

Rastende Sølvhejre Hovvig (Maxtal pr. måned / antal obsdage pr. måned)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2018 2/15 1/4 2/20 2/28 2/23 7/26 2/3
2017 1/3 2/1 1/10 5/27 9/30 5/11 1/1 2/2
2016 1/3 1/8 5/28 5/12
2015 2/8 1/1 1/17 1/6
2014 2/1 5/11

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 2 1 6
Total 31 4 24 29 37 106 6 1 238
MaxRst 2 1 2 2 12 7 2 12
Nobs 17 4 20 28 23 30 4 1 127
Ndag 16 4 20 28 23 26 4 1 122
Fænologi 05.. …. …. …. …. …. …. ..04

2017:  Sølvhejre  Egretta alba (0, 54, 35)
Buldrer fortsat derudad med 249 registreringer i DOFbasen.
Observationer udenfor Hovvig (rastende fugle) er stadig få: 6/5 1 NV Hovvig, 23/9 4 rast Flyndersø, 9/10 1 rast Rørvig Bugt og 10/10 1 NØ Nørrevang.
Flyndersøfuglene blev set samtidigt med, at der var dækning i Hovvig, og der var ingen oplysninger om bevægelser – så det var formodentlig nye.
Et væld af rastende fugle i Hovvig:
15/5 – 17/5 1, 7/6 2, 21/7 – 1/8 1 – og herefter daglig til medio oktober – dagsmaks for de enkelte dage fremgår af diagrammet nedenfor - herefter blot 24/11 1 , 6/12 1 og 9/12 2.
Det samlede antal er givetvis vanskeligt at vurdere. Da arten gennemgående dog er ret synlig, har kriteriet været, at hvis en fugl ikke er set i tre dage, er den forsvundet fra stedet, og en stigning i antallet herefter kan tolkes som nye fugle.

Hvis op og nedgangene tolkes som reelle til- og fra flyvninger på daglig basis, har mindst 52 Sølvhejrer besøgt vigen i år!
At der efterhånden er rigtig mange fugle i omløb dokumenteres af obs som 6/9 46 Ottenby, Ölands og 2/10 30 Rejsby Forland.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 3 2 10 66 163 27 1 3 275
MaxRst 1 2 1 5 9 5 1 2 9
Nobs 3 1 10 27 31 13 1 2 88
Ndag 3 1 10 27 30 12 1 2 86
Fænologi 06.. …. …. …. …. …. …. ..09

2016:  Sølvhejre  Egretta alba  (0, 42, 12)
Fremgangen fortsætter og spørgsmålet er, hvor længe vi fortsat kan adskille de enkelte fugle. I alt 149 rapporteringer, omfattende 7 trækkende fugle (2 forår og 5 efterår) og op til 5 rastende fugle set samtidigt i Hovvig.
Forårstræk: 27/3 10:14 1 NØ Korshage (JB) og 17/6 05:25 1 SV Hovvig (kunne måske lige så godt kaldes efterårstræk – jævnfør Fiskehejre).
Efterårstræk: 3/10 3 SV noteret som overnatningstræk til Anneberg Skov (CG), men viste sig næste dag at have været reel bortflyvning fra området, 11/11 15:51 1 Ø (KES) og 24/11 12:49 1 V (JS) begge Hovvig.
Rastende fugle i Hovvig: 27/3 2 (desværre ikke præcise tider – Korshage fuglen kunne derfor godt være en af disse), 8/5 1, 27/5 – 28/5 1, ingen juni fugle – jævnfør træk, 24/8 – 5/9 1, 7/9 – 8/9 2, 9/9 - 16/9 3, 17/9 4, 18/9 - 26/9 5, 27/9 1, 28/9 + 30/9 – 3/10 5, 4/10 – 10/10 2, 10/10 1 og 20/10 1, men ingen i november - igen jævnfør træk.
For de rastende fugle må der mindst have været tale om 4 for- og 5 efterårsfugle, hertil skal så lægges mindst 3 nye trækkende fugle, så alt i alt ender vi på en årssum på minimum 12.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 3 2 7
Total 1 3 1 8 93 33 2 141
MaxRst 1 1 5 5 5
Nobs 1 3 1 8 28 14 2 57
Ndag 1 3 1 8 28 12 2 55
Fænologi 27 08.. ..17 24.. …. …. ..24

2015:  Sølvhejre  Egretta alba  (0, 34, 8)

Her er virkelig tale om en art i fremgang. Varieret mønster i længden af rasttider og synlighed samt bevægelighed af de enkelte fugle indenfor lokaliteten gør det ikke nemt at vurdere, hvor mange fugle der reelt har været, men vi gør et forsøg.

Mellem 30/4 og 6/9 foreligger 83 rapporteringer fra Hovvig. Der er klare grupperinger af observationerne, hvilket indikerer forskellige fugle 30/4 – 2/5 1, der hen under aften trak V, 9/5 2 (JR), 24/5 – 26/5 1 gulnæbbet fugl, 30/5 – 31/5 1 sortnæbbet fugl, 28/6 1 og endelig 15/8 – 6/9 1, der blev set på samtlige dage i perioden. Grundet den meget fine dækning, kan man nok tillade sig at konkludere, at en ”0” observation simpelthen betyder, at der ikke var nogen Sølvhejre den dag. Ovenstående nogenlunde vel strukturerede observationsserie kan tolkes som 7 fugle – og dog - 24/5 20:55 lettede hejren, tog højde og forsvandt målbevidst mod NØ. Næste dags morgen rastende der imidlertid igen en fugl i nordenden. Hvis vi skal følge den gængse metodik, ender vi derfor på 8 fugle. Arten kan vel ligesom Fiskehejren trække både om dagen og natten, og der er ikke noget i vejen for, at fuglen 25/5 kan være en nyankommet, der har jo været nok at tage af fra andre steder i landet. Helt udelukke udskiftninger, som vi ikke har opdaget, kan man vel heller ikke.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 1 9 1 17 6 34
MaxRst 1 2 1 1 1 2
Nobs 1 8 1 17 6 33
Ndag 1 8 1 17 6 33
Fænologi 30.. …. ..28 15.. ..06

2014:  Sølvhejre  Egretta alba (0, 22/26, 4/8)
Fremgangen fortsætter med endnu et rigtig fint år – tidligere maks 6 på et år.
Samtlige fund: 17/4 08:20 1 Ø Korshage, og så følgende serie fra Hovvig: 9/5 1, 26/9 1, 4/10 4, 5/10 – 7/10 5 (6/10 dog kun 4), 8/10 3, 9/10 1, 11/10 – 12/10 2 samt 14/10, 17/10 og 19/10 1. Oktoberfuglene må formodes at være de samme Disse var lidt drilske kunne finde på at flyve ud og stille sig i Nykøbing Bugt – udenfor synsvidde.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 2 1 30 34
MaxRst 2 1 5 5
Nobs 1 1 1 12 15
Ndag 1 1 1 11 14
Fænologi 17.. ..09 26.. ..19

2013:  Sølvhejre  Egretta alba  (0, 20, 6)
Fremgangen fortsætter som ventet. 6 fugle fordelt med 2 trk og 4 rastende. Må anses for årlig – nu 8 på stribe. Arten er dog lettere at registrere end Silkehejre - både størrelse og adfærd, færdes vel mere ude på de åbne lavvandede flader – taler for Sølvhejren.
De trækkende fugle: 9/5 09:38 2 SØ Korshage (TPA) – først set trk NØ 9:29 Hovvig (PG), og det er antagelig de samme, der blev set senere over Kårup Skov 10:50. Tæt tåge over fjorden har formodentlig fået dem til at vende om.
Rastende fugle Hovvig: 20/4 1 (EVR m.fl.), 1/6 – 2/6 1 (PG, JS, m.fl.), 21/10 – 22/10 2 og 23/10 1 (PG m.fl.).

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 1 2 2 5 10
MaxRst 1 1 2 2
N 1 1 2 3 7
Fænologi 20.. …. ..02 21..23

2012:  Sølvhejre  Egretta alba  (0, 18, 2)
Sølvhejren har de seneste syv år været fast besøgende på Rørvighalvøen. 2012 bød på 2 Sølvhejrer. Den første rastende i Hovvig fra 4/5 til 17/5 og den anden rastede fra 5/6 til 7/6. Der var ingen observationer fra andet halvår.

DOFBasen:2012


2011:  Sølvhejre  Egretta alba  (0, 12, 6)
Sølvhejren har de seneste 6 år været fast besøgende på Rørvighalvøen. Årets første observation var en rastende Sølvhejre i Hovvig 2/4. 22/4 rastede en Sølvhejre i Hovvig, sikkert den samme fugl der den 23/4 trak ud fra Korshage i den tidlige morgen sol. Fuglen blev 1 time og 25 minutter senere meldt øst gående ved Gilbjerg Hoved. Allerede samme aften gik en ny Sølvhejre til overnatning i Hovvig. 28/4 rastede en ny fugl i Hovvig og om morgenen 10/5 trak en Sølvhejre ud ved Korshage. På grund af de mange dage mellem observationerne må det antages, at der er tale om 3 forskellige fugle i Hovvig.
Efteråret gav en enkelt Sølvhejre der opholdt sig i Hovvig fra 7/10 – 15/10. I alt gav året således 6 Sølvhejrer. Lad os håbe på det en dag bliver en dansk ynglefugl – hvorfor så ikke i Hovvig?

DOFBasen:2011


2010:  Sølvhejre  Egretta alba  (0, 8, 4)
Mindst 4 fugle. Året indledtes med hele 3 fugle rastede i Hovvig 15/9. Dagen efter var 2 af fuglene forsvundet, og en enlige Sølvhejre forblev i vigen frem til 25/9. Desuden 19/9 1 Korshage indtrækkende fra Hundested. Kikker man på observationsdagene i Hovvig 15/9 - 16/9, 19/9 og 24/9 - 25/9 kan man måske endog gætte på 5 fugle - artens synlighed taget i betragtning. Første obs relateres til tre-banden, 19/9 er så identisk med Korshagefuglen og den sidste er ny (eller en af de samme, der er dukket op igen efter et kortere fravær).
Kan vores observationer sætter i forbindelse med andre iagttagelser i landet? Måske.
10/9 - 12/9 sås 4 fugle Gl. Hviding forland - var det 3 af disse der dukkede op her?
19/9 meldes 2 i Gulstav Mose, Langeland - vores 2 der forsvandt?
Korshage fuglen, der arriverede 08:06 kunne følges hele vejen langs nordkysten: Børstrup Hage (06:14), Rågeleje (06:45), Liseleje (07:27) og Kikhavn (07:52).
25/9 sås 1 tf ved Yderby på Odden - var det Hovvigfuglen, der var på eventyr - eller var der stadig 2 i Odsherred?

DOFBasen:2010


2009:  Sølvhejre  Egretta alba  (0, 5, 3)
27/4 1 trækkende øst Korshage (LB).
8/5 1 fouragerende, derefter trækkende mod øst Hovvig (AF, JS).
24/6 1 ad sdr rastende Hovvig (JHC, CG, KES, JS).
Det er fjerde år i træk med begge hvide hejre i Hovvig. Til forskel fra 2008 har der i 2009 kun været endagsfund af Sølvhejre. Hvad der i 2008, med langtidsstationære fund af Sølvhejre, kunne give håb om muligheder for et tilbagevende fænomen med hvide hejre i Hovvig, må man sige, at 2009 kun har budt på 4 hvide hejre dage.
Den trækkende Sølvhejre fra Korshage 27/4 er første fund uden for Hovvig.

DOFBasen:2009


2008:  Sølvhejre  Egretta alba  (0, 4, 1)
3/7 – 9/8 1 rast Hovvig (LB, JHC, AF, PG, EVR, KES, NHV) set jævnligt i hele perioden. Desuden 20/10 1 rast Hovvig (TPA). Det er usikkert om det drejer sig om samme individ. Derfor er det i parentesen kun noteret som 1 individ.
Det er tredie år i træk med begge hvide hejre i Hovvig. Med en langtidsstationær fugl midt i yngelsæsonen tyder det på, at Hovvig biotopen passer Sølvhejre godt. Det bliver interessant at følge med i, om de eksotiske hvide hejrer kan holde fast i fremgangen i området de kommende år.

DOFBasen:2008


2007:  Sølvhejre  Egretta alba  (0, 3, 1)
22/6 1 rast Hovvig (PG, KES), og dermed fjerde fund af denne art. Alle fund er gjort siden 1999 og indikerer derfor, at arten er i fremgang.
Det er iøvrigt andet år i træk med de to flotte, hvide hejrer i Hovvig – en tendens, der gerne må fortsætte – og en supplering med andre potentielle hejrearter fra Sydeuropa vil blive vel modtaget af de lokale observatører.

DOFBasen:2007


2006:  Sølvhejre  Egretta alba  (0, 2, 1)
27/9 - 8/10 1 rast Hovvig (AF, PG, EH, PEL, BR, EVR, HVR, JS, KES).
Områdets tredie Sølvhejre blev atter set i Hovvig, og var stationær i hele perioden, da den blev set næsten hver dag. Fuglen blev opdaget 27/9 om aftenen, da den blev set siddende i et grantræ i skarvkolonien (PG).
Selvom der indtil videre kun er ganske få fund af de to hvide hejrer i vort område, kan man allerede spore en tendens til forskel i forekomsten. Silkehejren er meget koncentreret til et par uger omkring slutningen af maj, meget korte ophold, hurtigt væk etc.. Sølvhejren, derimod, har givet to stationære fugle, der har været på lokaliteten i længere tid. Fuglene er desuden mere spredt hen over året - april, september og oktober. Men det kan være tilfældigt, da der som nævnt kun er ganske få fund at konkludere på.
2006 blev endvidere det første år, hvor vi havde både Silkehejre og Sølvhejre på besøg.

DOFBasen:2006


2002:  Sølvhejre  Egretta alba  (0, 1, 1)
1 ad rast i perioden 3/9 - 21/9 (PEL, JS, KES, LB, EVR, EH, JHC, BV, NHV, SS). Stationens anden observation, første observation var i 1999.

DOFBasen:2002


1999:  Sølvhejre  Egretta alba  (0, 0, 1)
12/4 1 ad rst 16.30-17.00 Hovvig og 13/4 1 ad rst 5.00 - 5.15 Hovvig (LB, JHC, AF, PG, PEL, EVR, JS, JW). Fuglen var desværre fløjet da de tililende københavnere nåede frem.
Det var en længe ventet ny art for området. Der er i alt set 14 fugle til og med 1998 på Sjælland.

DOFBasen:1999


Sølvhejre  Ardea alba  

Ingen fund før 1995.

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4 5 3 1 2 19
Total 7 6 10 3 5 35 3 1 3 73
MaxRst 3 3 2 3 8 23 29 27 4 1 29
Nobs 8 3 11 21 22 33 40 21 9 2 170
Ndag 7 3 10 20 21 31 29 21 9 2 153
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 2 4 1 10
Total 3 1 1 2 23 4 1 35
MaxRst 1 1 1 6 12 23 5 23
Nobs 3 1 6 11 34 34 20 1 110
Ndag 3 1 5 11 31 30 19 1 101
Fænologi 18·· ···· ··17 17·· ···· ···· ···· ··13

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 2 3 1 11
Total 2 6 2 13 47 26 1 1 98
MaxRst 1 1 1 4 10 30 27 5 1 30
Nobs 2 3 2 15 32 39 29 28 12 162
Ndag 2 2 2 15 30 29 29 27 12 148
Fænologi 15·· ··23 19·· ···· ···· ···· ···· ···· ··12

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 5
Total 1 5 2 4 3 1 16
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 4 2 8 21 1 37
Ndag 1 4 2 8 18 1 34
Fænologi 07·· ··28 14·· ···· ··25 02

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 2 1 7
Total 5 16 2 1 24
MaxRst 2 1 2 2 2 7 2 7
Nobs 17 4 20 28 23 32 4 1 129
Ndag 16 4 20 28 23 26 4 1 122
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··04

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 3 2 1 13 1 2 22
MaxRst 1 2 1 5 9 5 1 2 9
Nobs 3 1 10 28 31 13 1 2 89
Ndag 3 1 10 28 30 12 1 2 87
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··09

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 2 2 1 5 6 2 18
MaxRst 2 1 1 5 5 5
Nobs 2 3 1 8 28 14 2 58
Ndag 1 3 1 8 28 12 2 55
Fænologi 27 08·· ··17 24·· ···· ···· ··24

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 6 1 1 8
MaxRst 1 2 1 1 1 2
Nobs 1 10 1 17 6 35
Ndag 1 8 1 17 6 33
Fænologi 30·· ···· ··28 15·· ··06

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 2 10 13
MaxRst 2 1 5 5
Nobs 1 1 1 11 14
Ndag 1 1 1 11 14
Fænologi 17·· ··09 26·· ··19

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 1 2 1 2 6
MaxRst 1 1 2 2
Nobs 1 1 2 4 8
Ndag 1 1 2 3 7
Fænologi 20·· ···· ··02 21··23

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 14 3 17
Ndag 14 3 17
Fænologi 04·· ··07

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 4 1 2 7
MaxRst 1 1 1
Nobs 5 1 9 15
Ndag 4 1 9 14
Fænologi 02·· ··10 07··15

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 5 5
MaxRst 3 3
Nobs 6 6
Ndag 5 5
Fænologi 15··25

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 1 3
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 27·· ···· ··24

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 19 5 1 25
Ndag 19 5 1 25
Fænologi 03·· ··09 20

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 22

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 3 7 10
Ndag 3 7 10
Fænologi 27·· ··08

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 2 2
Nobs 20 20
Ndag 17 17
Fænologi 03··21

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologiart/01210.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1