Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:01220

Lommer - Flamingoer

Fiskehejre Ardea cinerea eu01220

Status


2010 - 2019: Vinter: Almindelig Forår: Meget almindelig Sommer: Meget almindelig Efterår: Meget almindelig

Fotos


Fiskehejre

Diagrammer


">

* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Fiskehejre  Ardea cinerea  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 65 38 24 127
Total 14 7 80 42 61 204
MaxRst 2 3 13 11 23 23
Nobs 17 27 57 55 73 229
Ndag 10 18 26 26 28 108
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··31

2023:  Fiskehejre  Ardea cinerea  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 63 48 38 15 185 54 35 13 2 455
Total 18 6 73 58 53 23 234 70 54 24 21 17 651
MaxRst 3 4 12 5 8 15 34 31 10 10 7 4 34
Nobs 37 19 51 59 72 59 80 88 70 49 48 28 660
Ndag 21 15 26 29 30 30 31 30 28 24 26 20 310
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2022:  Fiskehejre  Ardea cinerea  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 40 23 15 14 75 20 12 9 1 209
Total 30 30 83 56 68 98 75 123 12 9 1 585
MaxRst 6 8 12 10 15 22 30 103 66 31 9 6 103
Nobs 29 22 45 40 42 52 65 55 63 55 48 43 559
Ndag 21 13 25 21 27 29 29 30 28 28 27 25 303
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Fiskehejre  Ardea cinerea  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 7 29 22 20 19 49 29 12 9 1 199
Total 2 7 29 22 20 19 49 113 12 9 1 283
MaxRst 5 3 5 6 8 22 66 83 22 23 11 4 83
Nobs 53 44 65 59 59 50 64 67 69 69 71 48 718
Ndag 28 18 29 29 28 27 30 31 30 28 29 25 332
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2020:  Fiskehejre  Ardea cinerea  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 17 64 26 11 64 45 2 4 15 7 259
Total 1 3 17 64 26 11 93 45 2 4 15 7 288
MaxRst 3 2 7 6 22 22 29 25 21 9 9 7 29
Nobs 22 30 49 65 57 44 61 85 57 50 45 48 613
Ndag 17 19 27 28 29 27 24 31 27 28 29 27 313
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2019:  Fiskehejre  Ardea cinerea  

Træk første halvår: 16/2 - 4/6 i alt 100, flest 25/4 23 - I alt 31 observationsdage.
Træk andet halvår: 1/7 - 1/11 i alt 78, flest 1/7 11 - I alt 30 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
3 5 3 4 5 4 14 4 7 6 5 5 8 6 8 14 17 27 20 28 24 15 10 8 6 5 8 6 3 4 7 4 3 1 1 1

14/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 14 76 7 1 32 27 16 2 1 178
Total 20 10 28 83 23 6 68 45 31 13 16 5 348
MaxRst 6 5 14 6 8 27 28 15 8 6 7 1 28
Nobs 42 34 44 62 42 36 45 66 62 47 44 17 541
Ndag 24 24 29 27 24 24 31 31 28 24 27 14 307
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Fiskehejre  Ardea cinerea  
Forårstræk 21/1 - 1/6, i alt præcis 100.
Efterårstræk 8/7 - 26/11, i alt 73. Sjovt nok præcis samme tal som sidste år. Begge tal er over middel.
Der er i år ingen oplysninger om antal ynglepar i Hovvig.

Rastende Fiskehejre Hovvig (Maxtal pr. måned):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2 1 9 7 11 23 51 34 30 14 11 8

Antal trækkende Fiskehejre observeret fra Korshage (N=113):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
30 31 10 1 15 10 12 4

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 48 37 11 1 35 12 16 4 6 173
Total 32 13 128 134 182 230 1023 721 444 163 127 75 3272
MaxRst 2 4 9 7 11 23 51 34 30 14 11 8 51
Nobs 25 10 37 49 38 29 42 38 51 33 40 25 417
Ndag 18 10 25 30 29 28 30 31 30 26 25 22 304
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2017:  Fiskehejre  Ardea cinerea  
Gruppens mest rapporterede art med 811 registreringer.
Forårstræk 9/1 - 3/6 i alt 65 fordelt på 22 observationsdage med 13/3 13 som bedste dag var noget under både 10 års gennemsnittet og gennemsnittet for alle år, der pudsigt nok begge ligger på 85.
Til gengæld var efterårstrækket betydeligt over disse gennemsnit, på henholdsvis 32 og 23, med 73 fugle på 26 observationsdage mellem 14/7 og 16/12. Den bedste dag blev 19/10 14.
Forekomsten i Hovvig nåede slet ikke sidste års højde (87 fugle) – som mest 21 medio juli.
Mindst 1 ynglepar i Ringholm Skov.
Største rasttal uden for Hovvig blev 29/6 12 Dybesø.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 36 11 16 1 12 24 14 19 2 2 138
Total 64 37 200 102 180 197 407 668 692 278 89 45 2959
MaxRst 5 3 16 6 7 12 21 15 20 13 3 2 21
Nobs 39 25 68 47 66 62 68 136 99 85 65 37 797
Ndag 20 15 25 23 27 29 29 30 29 27 25 20 299
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Fiskehejre  Ardea cinerea  
Over 90 hejrer i Hovvig på en gang er et imponerende skue – der jo ikke blev mindre fornøjeligt af det pæne islæt af hvide hejrer, men Fiskehejren er ved at blive en af efterårets karakterfugle i vigen.
Fint forår med 107 trækkende fugle 12/1 – 26/6 fordelt på 40 observationsdage med 27/3 11 som største dag.
4 – 5 par i ynglekolonien i Ringholm Skov ifølge PG.
Ligeledes pænt efterårstræk med 50 fugle på 26 observationsdage 30/6 – 4/12. Største dag 21/7 6.
Kikker man på mængden af rastende fugle i Hovvig ses en helt anden fordeling. Tydelig kulmination ultimo september – primo oktober (kun 2 trk i denne periode!) . Forklaring kan muligvis være, at en stor del af hejrerne trækker om natten – eller at de er kommet sydfra.

17-03-23 LB Efterårstotal rettet fra 48 til 50.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 39 41 17 9 22 10 8 4 2 1 155
Total 32 43 132 133 171 252 461 608 1077 393 92 79 3473
MaxRst 3 7 9 10 10 23 33 36 87 78 7 5 87
Nobs 25 24 57 54 63 36 46 41 59 63 39 35 542
Ndag 17 17 27 27 27 28 31 30 29 30 27 26 316
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2015:  Fiskehejre  Ardea cinerea  

Et stort forårstræk på 139 fugle 22/2 – 23/6 fordelt på 41 observationsdage med 17/3 20 som største dag.
Mindre ynglekoloni i Ringholm Skov med 3 - 4 par, der fik 1 – 2 unger pr. par (meddelt PG).
Et efterårstræk 5/7 – 17/12 på 20 fugle fordelt på 14 observationsdage er ikke imponerende, men vel hvad vi kan forvente i et halvsløjt år. Ingen dage med over 3 fugle. I øvrigt udmærkede trækket sig ved at kunne fremvise et pænt rundt 0 i perioden 25/8 – 20/10!
Rastallene nåede ikke nær samme højder som sidste år (se boxen).

Rettelse 2004: I rapporten oplyses 3/4 43 trk – i basen er der ikke belæg for mere end 37, hvilke ifølge de p.t. tilgængelige data skulle være den officielle trækrekord.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 60 57 14 4 7 7 3 3 159
Total 16 36 142 155 88 101 185 337 170 187 109 58 1584
MaxRst 2 9 6 10 8 10 18 25 13 8 7 4 25
Nobs 14 20 50 61 41 36 36 32 37 52 34 31 444
Ndag 12 13 24 25 28 24 28 28 25 29 24 25 285
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2014:  Fiskehejre  Ardea cinerea  
Forårstrækket noget over middel med 99 fugle 18/2 – 28/6 fordelt på 46 observationsdage med 30/3 7 som største dag.
Et helt gennemsnitligt efterårstræk 6/7 – 18/12 med 24 fugle fordelt på 18 dage, flest 15/10 3.
For de rastende fugle bemærkes et flot efterår i Hovvig (se boxen) kulminerende med 74 fugle 14/8. Eneste øvrige lokalitet med faste forekomster er Flyndersø (maks 9/10 7), Rørvig Bugt (maks 4 ved flere lejligheder) og Slettermosegård (maks 16/2 5).

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 26 48 7 9 1 3 10 8 1 1 120
Total 22 78 103 99 68 132 457 797 150 211 94 40 2251
MaxRst 4 7 13 7 9 22 52 74 27 23 5 4 74
Nobs 14 38 47 53 30 25 24 32 35 52 49 30 429
Ndag 10 24 25 25 18 18 21 23 21 28 29 22 264
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2013:  Fiskehejre  Ardea cinerea  
Et forårstræk i den beskedne ende. I alt 65 mellem 5/3 og 27/5. Eneste større dag var 15/4, hvor 18 trak igennem.
Et normalt efterårstræk 2/7 – 8/11 med 37 fugle, heraf de 10 21/7.
Rastende fugle set regelmæssigt Hovvig og Rørvig Bugt. Strøobservationer fra Korshage, Flyndersø, Nørrevang, Rørvig Havn, Slettermosegård, Ringholm Skov, Nykøbing By (kanal ved omfartsvejen), Nykøbing Bugt, Flyndersø, Skansehage, Søndervang og Skredbjerg.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 52 8 17 4 12 3 1 102
Total 22 7 84 147 64 47 137 158 104 110 41 30 951
MaxRst 7 2 11 21 7 6 19 19 10 10 8 4 21
N 10 4 40 47 22 20 27 29 35 44 23 15 316
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2012:  Fiskehejre  Ardea cinerea  
Antal trækkende Fiskehejrer observeret fra Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
15 31 4 4 1 9 3 1

I alt 84 trækkende Fiskehejrer mod 80 i 2011. I foråret var den første trækdag 3/3 og den sidste 18/6. I efteråret var den første trækdag 27/8 og den sidste 15/11.
Træk på mere end 2 fra øvrige lokaliteter: 11/4 4 NØ Nakke Nord, 4/7 6 SV Skansehage, 6/8 3 SV Rørvig By, 12/8 3 SV Hovvig og 10/9 5V Flyndersø.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2012, gennemsnit 2007 – 2011 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
18 3 16 15 10 23 16 14 83 14 11 12
4 5 6 6 8 12 24 23 27 20 12 7
68 90 56 31 50 51 53 65 65 63 54 40

24/9 hjalp en Havørn med til, at der kunne optælles 83 rastende Fiskehejrer i Hovvig (AF) hvilket viser, hvor mange hejrer der kan gemme sig. Alt i alt viste 2012 et rimeligt stort antal rastende Fiskehejrer.
Som i 2010 og 2011 ynglede der 4 par Fiskehejrer i Hovvig med god succes.

DOFBasen:2012


2011:  Fiskehejre  Ardea cinerea  
Antal trækkende Fiskehejrer observeret fra Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
8 20 4 2 2 40 3 1

I alt 80 trækkende hejrer mod 69 i 2010. I foråret er den første trækdag 8/3 og den sidste 24/6. I efteråret er den første trækdag 14/8 og den sidste den 28/11.
En bemærkelsesværdig observation blev gjort 15/9, hvor 23 hejrer trak ind i samlet flok under en havobs på Korshage. (JB, JHC, KR).
Største antal rastende hejrer i Hovvig fordelt på måneder:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2011 10 11 9 11 16 12 10 15 16 13
2010 2 2 6 3 6 12 14 13 9 5
2009 5 4 3 4 4 9 27 28 43 34 7 8
2008 7 6 8 3 10 19 53 23 22 11 13 6
2007 6 15 7 8 12 16 12 39 47 33 18 8
2002 8 9 6 5 9 9 16 17 18 16 8 5

-2006*
Alt i alt viste 2011 en fremgang i forhold til 2010. Blev det året, hvor den faldende kurve blev knækket?
I 2011 ynglede 4 par i Hovvig – det samme antal som i 2010.

DOFBasen:2011


2010:  Fiskehejre  Ardea cinerea  
Træk oftest fra Korshage, i øvrigt det laveste antal trækkende Fiskehejrer fra Korshage i mange år:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
5 29 17 1 7 1 2 7

De største antal af rastende Fiskehejrer i Hovvig er på månedsplan listet her.

År JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2010 2 2 6 3 6 12 14 13 9 5
2009 5 4 3 4 4 9 27 28 43 34 7 8
2008 7 6 8 3 10 19 53 23 22 11 13 6
2007 6 15 7 8 12 16 12 39 47 33 18 8

Gennemsnit

2002 - 2006 8 9 6 5 9 9 16 17 18 16 8 5

Største antal Fiskehejre i Hovvig er som tidligere juli til oktober. Det ser også ud til at trenden med faldende antal Fiskehejre i vigen fortsætter efter toppen i 2008.

DOFBasen:2010


2009:  Fiskehejre  Ardea cinerea  
Træk på Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
21 28 3 2 15 1

Dette års forårstræk med 70 fugle er lavere end både 2007 med 114 fugle og 2008 med 110 fugle.
De største antal af rastende Fiskehejrer i Hovvig på månedsplan er listet her.

År JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2009 5 4 3 4 4 9 27 28 43 34 7 8
2008 7 6 8 3 10 19 53 23 22 11 13 6
2007 6 15 7 8 12 16 12 39 47 33 18 8
Gennemsnit 2002-06 8 9 6 5 9 9 16 17 18 16 8 5

Som det fremgår af tabellen, ser det ud til at max antallet af Fiskehejre i Hovvig skal registreres i september og oktober.
Som noget helt nyt, har der i år været 4 ynglepar i Hovvig (PG).

17-03-23 LB Samlet efterårstræk 2/8 - 29/11 26 fordelt på 15 obsdage.

DOFBasen:2009


2008:  Fiskehejre  Ardea cinerea  
Træk på Korshage i perioderne 16/2 - 31/5 og 26/8 - 25/10 fordelt på måneder:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
- 1 50 45 14 - - 6 1 2 - -

De største antal af rastende Fiskehejre i Hovvig er på månedsplan listet her.

År JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2008 7 6 8 3 10 19 53 23 22 11 13 6
2007 6 15 7 8 12 16 12 39 47 33 18 8
2002-06 8 9 6 5 9 9 16 17 18 16 8 5

Hvor sidste linje angiver gennemsnittet for 2002 - 2006.
I forhold til år 2007 er antallet af rastende Fiskehejrer faldende. Sammenlignet med gennemsnittet i perioden 2002 - 2006 er antallet af Fiskehejre dog højere. Især i sensommeren er der fremgang.
Ynglefugle: For andet år i træk melder AF om 2 til 3 reder af Fiskehejre i Grønnehave Skov. Det er lykkedes for de grå hejrer at få 1 til 2 flyvefærdige unger.

DOFBasen:2008


2007:  Fiskehejre  Ardea cinerea  
Træk Korshage i perioderne 4/3 – 10/6 og 4/8 – 22/12, fordeling på månederne ses nedenfor:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 72 34 4 4 0 2 5 3 0 2

Med i alt 114 fugle under forårstrækket, er der tale om et come-back for arten i forhold til 2006. Hovedparten af fuglene trak i marts måned (63 %), hvilket er helt normalt for den grå hejre.
Største rasttal pr.måned i Hovvig (2007, gennemsnit 2002 – 2006, absolut maksimum:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
6 15 7 8 12 16 12 39 47 33 18 8
8 9 6 5 9 9 16 17 18 16 8 5
68 90 56 31 50 51 50 65 65 63 54 40

Antallet af fugle i vigen er atter stigende – efter at der har været en vigende tendens i en længere årrække. Måske skal en del af årsagen findes i den følgende oplysning:
Ynglefugle: 21/2 5 reder fundet i Grønnehave Skov (AF), og det er dermed første gang, at arten yngler i vort område. Der har tidligere været en større koloni i Anneberg Skoven syd for Grønnehave Skov, men status for denne koloni kendes ikke.

DOFBasen:2007


2006:  Fiskehejre  Ardea cinerea  
Træk Korshage i perioderne 13/3 - 8/6 og 5/7 - 6/11, fordeling på månederne ses nedenfor:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 13 13 19 1 2 1 4 3 1 0

Generelt et meget dårligt år for den grå hejre. Foråret gav kun 46 fugle - og atypisk var maj den bedste trækmåned. Normalt ses der mange flere fugle i både marts og april.
Største antal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
6 4 1 2 4 7 28 18 18 22 16 6
8 10 6 6 11 9 13 14 17 20 6 5
68 90 56 31 50 51 50 65 65 63 54 40

100 % isdække fra januar - marts betød få hejre i vigen. Vi skulle helt hen til sommerperioden før der kom lidt gang i fuglene.
I modsætning til mange andre arter er alle månedsrekorder i Hovvig efterhånden bedagede. Hænger givetvis sammen med, at kolonien i Anneberg Skov ikke mere er, hvad den har været. Det kunnet have været interessant med lidt sammenligning mellem rasttallene i vigen og koloniens størrelse, men vi mangler desværre oplysninger om sidstnævnte.

DOFBasen:2006


2005:  Fiskehejre  Ardea cinerea  
Træk Korshage i perioderne 19/2 – 28/5 og 10/7 – 28/10, fordeling på måneder ses nedenfor.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 1 12 28 5 0 4 2 0 3 0 0

Foråret gav således i alt 46 fugle, som er et markant lavere antal end 2004, og i øvrigt en rigtig bundskraber akkurat, som 2003 var det. I grunden ejendommeligt, da vejrforholdene primo april var nær det optimale for et godt træk.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2005, gennemsnit 2000 - 2004 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
6 3 9 6 6 12 12 16 17 9 5 5
9 11 5 5 12 8 14 12 17 22 7 7
68 90 56 31 50 51 50 65 65 63 54 40

DOFBasen:2005


2004:  Fiskehejre  Ardea cinerea  
Træk Korshage i perioderne 18/3 – 30/5 og 4/9 – 12/10.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 5 78 12 0 0 0 9 1 0 0

Foråret gav 95 trækkende fugle, som er klart bedre end 2003. Holdes især oppe på magiske 3/4 43 (LB, JHC, EVR m.fl.), som er nyt dagsmax.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999-2003, abs max til 2003):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
8 5 4 8 12 6 17 - 19 14 7 0
11 12 10 10 13 15 13 14 17 21 7 7
68 90 56 31 50 51 50 65 65 63 54 40

Antallet af rastende fugle i Hovvig har været faldende i en årrække, hvad så årsagen end kan være.

DOFBasen:2004


2003:  Fiskehejre  Ardea cinerea  
Træk Korshage i perioderne 12/1 - 29/5 og 12/7 - 24/9.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 0 8 24 8 0 1 2 7 0 0 0

Med kun 51 trk fugle på et helt år, var 2003 en rigtig bundskraber. Marts måned må karakteriseres som katastrofalt ringe.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2003, gennemsnit 1998-2002, abs max til 2002):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
8 13 10 3 10 10 11 17 16 - 4 6
12 12 10 10 13 20 9 15 18 24 9 8
68 90 56 31 50 51 50 65 65 63 54 40

Alt tyder på, at arten bliver stadigt fåtalligere som rastende i Hovvig. I næste årsrapport vil der blive kikket nærmere på sagen. Hvis der er nogle af læserne, der har informationer om, hvordan det går med kolonien syd for Nykøbing i Anneberg skoven, hører vi gerne nærmere.

DOFBasen:2003


2002:  Fiskehejre  Ardea cinerea  
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 9 34 10 3 0 3 4 0 0 0

Et noget magert år for de trækkende Fiskehejre.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2002, gennemsnit 1997 - 2001, abs. max):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
14 18 5 6 15 0 10 17 18 17 7 7
0 2 6 8 7 15 7 25 20 23 9 5
68 90 56 31 50 51 50 65 65 63 54 40

DOFBasen:2002


2001:  Fiskehejre  Ardea cinerea  
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 0 22 36 10 1 1 0 10 3 0 0

Et år langt under gennemsnittet. De indkomne træktal og tallene fra Hovvig viser faldende tendens.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, absolut maksimum - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
4 12 - - 10 15 17 6 15 39 8 8
9 8 7 8 6 14 4 28 24 21 8 4
68 90 56 31 50 51 50 65 65 63 54 40

DOFBasen:2001


2000:  Fiskehejre  Ardea cinerea  
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 1 45 49 21 7 0 11 3 1 2 0

Foråret kunne lige holde gennemsnittet, men efteråret var noget magert.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
12 6 6 9 15 - - 8 - 18 - 14
15 8 6 11 11 15 11 42 33 25 14 4
68 90 56 31 50 51 50 65 65 63 54 40

DOFBasen:2000


1999:  Fiskehejre  Ardea cinerea  
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 47 40 16 0 0 3 14 6 0 0

Dette giver et gennemsnitsår for både for- og efterår.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1999, gennemsnit 1994 - 1998, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
15 11 18 16 - 21 - 24 18 11 9 1
15 8 6 11 11 15 11 42 33 25 14 4
68 90 56 31 50 51 50 65 65 63 54 40

DOFBasen:1999


1998:  Fiskehejre  Ardea cinerea  
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 1 31 55 18 1 0 4 3 2 1 0

Forårstrækket på 105 fugle må siges at være middel, idet gennemsnittet for 1993 - 1997 ligger på 105 fugle.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1998, gennemsnit 1993 - 1997 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
16 11 - 8 - 25 1 19 21 33 12 -
12 15 12 14 14 13 12 43 33 26 20 6
68 90 56 31 50 51 50 65 65 63 54 40

DOFBasen:1998


1997:  Fiskehejre  Ardea cinerea  
Fåtallig trækgæst om foråret, sjælden trækgæst om efteråret og i milde vintre en sjælden vintergæst.
Arten har aldrig ynglet i området.
Korshage træk gennemsnit pr år:

Forår 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
44 51 76 112 105
Efterår 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
7 24 31 20 19

Største rasttal pr måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 10 4 6 8 16 18 55 54 16 18 0
26 31 23 17 23 16 13 40 29 29 20 14
68 90 56 31 50 51 50 65 65 63 54 40

Hovvig fungerer som fourageringsområde for ynglekolonien i Annebjerg Skov.

1997: Et magert år for denne art med få trækkende fugle.
Forår: 32 trækkende fugle, flest 19/5 3. Efterår: Beskedne 5, heraf 3 23/9.

DOFBasen:1997


1996:  Fiskehejre  Ardea cinerea  
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 3 27 45 7 4 5 1 0 5 4 0

Forårstrækket på 86 fugle noget under gennemsnittet på 124 (1991 - 1995).
Max rast Hovvig 16/3 - 31/12:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 7 ? 8 9 ? 36 29 25 ? 7
34 31 30 22 24 17 19 39 36 37 24 20
68 90 56 31 50 51 50 65 65 63 54 40

Det lave antal rastende fugle i Hovvig skyldes formentlig både den hårde vinter og manglende indrapportering.

DOFBasen:1996


1995:  Fiskehejre  Ardea cinerea  
Træk registreret i perioderne 4/3 - 10/6 og 9/7 - 9/11 med henholdsvis 93 og 28 fugle.
Træk Korshage:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
0 0 12 62 16 3 5 0 9 13 1 0

Forårstrækket var lidt under gennemsnittet, som er 102 for perioden 1984 - 1993, jfr. 1994 rapporten.
Max rast Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
34 5 3 12 15 15 12 33 37 31 21 14
33 49 32 20 30 24 24 39 37 43 31 24
68 90 56 31 50 51 50 65 65 63 54 40

Forsat fald i antallet af rastende hejrer i vigen, der for næsten samtlige måneder er under gennemsnittet. Største antal rastende fugle udenfor Hovvig var 11/2 6 Nykøbing Bugt.

DOFBasen:1995


Fiskehejre  Ardea cinerea  

1994:

1993:

1992:

1991:

1990:

1989:

1988:

1987:

1986:

1985:

1984:

1983:

1982:

1981:

1980:

1979:

1978:

1977:

1976:

1975:

1974:

1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 40 23 15 14 75 20 12 9 1 209
Total 30 30 83 56 68 98 75 123 12 9 1 585
MaxRst 6 8 12 10 15 22 30 103 66 31 9 6 103
Nobs 29 22 45 40 42 52 65 55 63 55 48 43 559
Ndag 21 13 25 21 27 29 29 30 28 28 27 25 303
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 7 29 22 20 19 49 35 12 9 1 205
Total 2 7 29 22 20 19 49 119 12 9 1 289
MaxRst 5 3 5 6 8 22 66 83 22 23 11 4 83
Nobs 53 44 65 59 59 50 64 68 69 69 71 48 719
Ndag 28 18 29 29 28 27 30 31 30 28 29 25 332
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 17 64 26 11 64 45 2 4 15 7 259
Total 4 3 17 64 26 11 109 62 2 4 15 10 327
MaxRst 3 2 7 6 22 22 29 25 21 9 9 7 29
Nobs 22 30 49 65 57 44 61 85 57 50 45 48 613
Ndag 17 19 27 28 29 27 24 31 27 28 29 27 313
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 14 76 7 1 32 27 16 2 1 178
Total 6 2 14 76 7 28 60 33 21 6 1 254
MaxRst 6 5 14 6 8 27 28 15 8 6 7 1 28
Nobs 42 34 44 62 42 36 45 66 62 47 44 17 541
Ndag 24 24 29 27 24 24 31 31 28 24 27 14 307
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 38 34 11 1 35 12 12 3 6 155
Total 2 1 38 34 11 1 86 12 12 3 6 206
MaxRst 2 4 9 7 11 23 51 34 30 14 11 8 51
Nobs 32 15 41 58 45 30 46 46 68 44 60 36 521
Ndag 18 10 25 30 30 28 30 31 30 26 25 22 305
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 36 10 13 1 12 35 14 14 2 2 140
Total 1 36 10 13 1 33 35 14 14 2 2 161
MaxRst 5 3 16 6 8 12 21 15 20 13 3 2 21
Nobs 28 18 47 33 45 38 39 64 52 55 39 31 489
Ndag 20 15 25 23 27 29 29 30 29 27 25 20 299
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 30 37 17 9 22 10 8 4 2 1 142
Total 1 1 30 37 17 9 22 10 95 4 2 1 229
MaxRst 3 7 9 10 10 23 33 36 87 78 7 5 87
Nobs 25 24 53 51 65 36 47 43 59 63 38 34 538
Ndag 17 17 27 27 27 28 31 30 29 30 27 26 316
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 47 49 13 4 7 7 3 3 137
Total 4 47 49 13 4 7 32 3 3 162
MaxRst 2 9 6 10 8 10 18 25 13 8 7 4 25
Nobs 14 20 44 57 40 35 37 34 37 52 34 31 435
Ndag 12 13 24 25 28 24 28 29 25 29 24 25 286
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 24 39 7 8 1 3 9 8 1 1 107
Total 6 24 39 7 8 1 106 9 8 1 1 210
MaxRst 4 7 13 7 9 22 52 103 27 23 5 4 103
Nobs 14 38 45 47 34 25 24 32 35 53 50 30 427
Ndag 10 24 25 25 18 18 21 23 21 28 29 22 264
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 42 8 16 4 12 3 1 91
Total 5 63 8 16 4 12 3 1 112
MaxRst 7 2 11 21 7 6 19 19 10 10 8 4 21
Nobs 10 4 40 44 22 20 26 29 36 44 23 15 313
Ndag 9 4 26 22 17 15 18 18 25 25 19 12 210
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 33 6 4 9 8 8 8 1 91
Total 14 33 6 27 9 8 91 8 1 197
MaxRst 18 3 16 15 10 23 16 14 83 14 11 12 83
Nobs 24 12 24 31 21 20 10 14 19 28 17 14 234
Ndag 21 9 20 22 16 17 7 9 17 19 15 11 183
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 15 22 5 4 13 12 63 9 1 145
Total 1 15 22 5 4 29 12 63 9 1 161
MaxRst 10 11 9 11 16 12 10 15 16 13 16
Nobs 1 23 23 10 11 15 12 19 19 16 10 159
Ndag 1 16 18 10 11 13 11 16 14 14 10 134
Fænologi 28·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 4 19 14 1 7 1 2 5 56
Total 6 5 19 24 1 6 7 15 2 5 5 95
MaxRst 2 1 2 10 3 6 12 14 13 9 5 14
Nobs 11 3 15 16 3 7 8 9 12 14 9 107
Ndag 7 2 10 14 3 6 5 8 11 9 8 83
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 35 6 5 17 3 1 91
Total 3 32 35 10 5 60 3 1 11 160
MaxRst 5 6 4 2 4 10 27 28 43 34 7 8 43
Nobs 10 10 21 23 12 6 9 13 18 15 3 4 144
Ndag 8 9 11 19 10 6 7 11 14 13 3 4 115
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 38 44 15 12 3 6 1 2 124
Total 3 38 44 15 12 56 6 1 13 13 201
MaxRst 7 6 8 4 10 19 53 23 22 11 13 6 53
Nobs 12 6 22 26 22 9 12 9 5 4 8 11 146
Ndag 11 6 14 20 14 6 12 8 5 4 6 7 113
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 57 35 9 8 2 5 3 2 121
Total 15 57 35 9 28 12 2 52 3 10 223
MaxRst 6 15 7 8 12 20 12 39 47 33 18 8 47
Nobs 4 11 26 28 12 17 4 7 13 10 3 14 149
Ndag 4 11 14 18 12 16 4 6 11 9 3 11 119
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 9 10 1 2 2 4 1 42
Total 7 4 13 13 10 8 32 2 4 23 6 122
MaxRst 6 4 1 2 4 7 30 18 6 22 16 6 30
Nobs 2 1 12 9 9 5 8 9 4 5 2 4 70
Ndag 2 1 9 8 9 4 8 8 3 5 2 4 63
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 14 34 5 4 2 5 65
Total 7 1 23 40 5 12 16 18 17 14 5 5 163
MaxRst 6 3 9 6 6 12 12 16 17 9 5 5 17
Nobs 2 3 11 20 8 4 4 4 1 8 2 2 69
Ndag 2 3 9 8 8 4 4 4 1 7 2 2 54
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··18

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 71 12 9 106
Total 8 5 18 79 24 6 27 28 7 202
MaxRst 8 5 4 8 12 6 17 19 14 7 19
Nobs 5 2 9 42 10 1 2 8 5 1 85
Ndag 4 2 8 14 6 1 2 6 5 1 49
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ··31 04·· ···· ··27

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 9 22 8 1 2 7 50
Total 9 13 26 25 19 10 1 2 27 5 6 143
MaxRst 8 13 10 3 10 10 11 17 20 1 5 6 20
Nobs 6 2 7 18 10 1 3 6 7 2 3 1 66
Ndag 6 2 7 14 9 1 3 5 7 2 3 1 60
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··07

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 34 10 3 3 3 6 66
Total 18 7 40 25 3 13 3 24 27 7 7 174
MaxRst 14 18 5 6 15 10 17 18 17 7 7 18
Nobs 12 3 19 17 11 1 2 3 5 3 2 3 81
Ndag 10 3 15 9 9 1 2 3 4 3 2 3 64
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··22

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 20 35 9 1 1 10 3 80
Total 13 12 20 43 9 16 21 25 42 1 8 210
MaxRst 12 12 1 8 10 15 20 10 15 39 8 8 39
Nobs 7 4 9 20 8 3 4 3 7 5 2 3 75
Ndag 6 4 7 17 6 3 4 3 7 5 2 2 66
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 39 54 19 7 11 3 1 2 137
Total 12 7 45 74 34 8 19 5 19 2 16 241
MaxRst 12 6 6 20 15 1 8 2 18 1 14 20
Nobs 4 2 14 29 14 4 7 4 4 2 3 87
Ndag 4 2 11 19 13 4 7 4 4 2 3 73
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ··11 13·· ···· ···· ···· ··26art/01220.txt · Sidst ændret: 2023/10/21 21:37 af lb