Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:01310

Indholdsfortegnelse

Lommer - Flamingoer

Sort Stork Ciconia nigra eu01310

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Tilfældig Sommer: Tilfældig Efterår: -

Fotos


Sort Stork

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2017:  Sort Stork  Ciconia nigra (0, 9/10, 1/1)
En ungfugl, fundet af PEL ved Flyndersø 9/8, var næsten for tillidsfuld. I følge en lokal sommerhusbeboer havde den allerede været der i tre dage. Den blev set dagligt, indtil den blev fundet død 12/8 af JS. Den vejede kun 1490 g, så den har formodentlig været syg/en del afkræftet fra starten, hvilket vel forklarer dens adfærd, selv om den de første dage virkede frisk nok.
Vi er ikke forvente med flerdages rastende Sort Stork – sidst det skete var i foråret 1983 i Langesø Mose. Årets fugl er blot vores andet efterårsfund, men vores første 1k. Det første efterårsfund var også vores første fund arten, 1 ad tilbage under den store influks i august 1975. 4 af vores 11 Sorte Storke er set efter årtusindskiftet – senest i 2012 - status for de to perioder må siges at være ret ens (0,25 fugle/år). Alt andet lige, må den rubriceres som et af årets mange meget fine fund!

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 4 4
Fænologi 09..12

2012:  Sort Stork  Ciconia nigra  (0, 9, 1)
Fra Brentebjerg blev der 12/4 kigget langt efter den 2k+ Sorte Stork, som dagen før var blevet observeret på Als. Og minsandten om den ikke valgte ruten over Rørvig, hvor den dukkede op klokken 16:26 (CG) og nydt i 20 - 25 minutter af flere observatører (BV, JS, LB, AF). Efterfølgende klokken 16:47 set fra Rørvig By (KES), før den trak NØ mod Hundested. Efter overnatning et sted i Nordsjælland trak storken mod Sverige 13/4.
Det er kun den 6. observation af Sort Stork fra Rørvig i de sidste 25 år. De øvrige observationer i dette årtusinde er fra 2000, 2009 og 2011.

DOFBasen:2012


2011:  Sort Stork  Ciconia nigra  (0, 8, 1)
Et af årets helt store højdepunkter i Rørvig var en NØ trækkende adult Sort Stork 19/4. Storken blev først set i lav højde kredsende over Nørrevang klokken 11:13 (EVR) og herefter målrettet mod Korshage, hvor flere observatører fra klokken 11:20 fik glæden af at nyde storken på tætteste hold, inden den fortsatte mod Spodsbjerg (JB, AF, DO, JM, TP, CG). Fuglen passerede Spodsbjerg 11:30 og senere klokken 12:40 Ved Gilbjerghoved.
Det er kun den femte observation af Sort Stork fra Rørvig i de sidste 25 år. De øvrige observationer i dette årtusinde er fra 2000 og 2009.

DOFBasen:2011


2009:  Sort Stork  Ciconia nigra  (0, 7, 1)
15/4 17:10 1 trækkende nord Nykøbing by.
Det er kun andet fund i dette årtusinde. Det første var i år 2000.
Fuglen blev opdaget kl. 17.10 fra Nykøbing af EVR. Fuglen blev set i kredseflugt mod nord, hvor den formentligt er fløjet ud over Kattegat. Fra kl. 17.15 blev der ikke set mere til årets eneste stork.

DOFBasen:2009


2000:  Sort Stork  Ciconia nigra  (0, 6, 1)
26/5 1 Ø 9.39 Brentebjerg (JS). Denne dag var det nærmest kuling fra vest, og det var nok årsagen til, at der ikke var andre observatører på fuglen.

DOFBasen:2000


1999:  Sort Stork  Ciconia nigra  (0, 5, 1)
18/5 1 ad NØ 15.02 - 15.28 Hovvig (AF, EVR, HVR), fuglen blev efterfølgende også plukket på Nørrevang, hvor den blev videofilmet (JS) og fra Korshage (KES).
De tidligere observationer er 2 i april, 2 i maj og 1 i august. De 2 fugle i maj blev ligeledes observeret 18/5.

DOFBasen:1999


1997:  Sort Stork  Ciconia nigra (0, 5, 0)
Tilfældig gæst. 4 observationer af 5 fugle.
1975: 31/8 1 trækforsøgene Korshage og Dybesø.
1983: 17/4 - 21/4 1 trækforsøgende Korshage, derefter rastende i Langesømosen og Hovvig.
1984: 18/5 2 NØ Dybesøvej.
1993: 10/4 1 NØ Nykøbing S og få minutter senere Ø Dybesøvej.

DOFBasen:1997


Obstabeller

Se også Årsrapporter.

art/01310.txt · Sidst ændret: 2020/06/29 15:43 af kes