Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:01310

Indholdsfortegnelse

Lommer - Flamingoer

Sort Stork Ciconia nigra eu01310

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Tilfældig Sommer: Tilfældig Efterår: -

Fotos


Sort Stork

Årsrapporter


2024:  Sort Stork  Ciconia nigra  

DOFBasen:2024


2023:  Sort Stork  Ciconia nigra  

DOFBasen:2023


2021:  Sort Stork  Ciconia nigra  (0, 10/11, 1/1)

24/5 17:29 1 ad tf Nørrevang (EVR m.fl.) og samme 25/5 12:40 - 12:50 NØ efter rast Hovvig → 12:58 Dybesø → 13:07 Korshage (mange).

12-10-2023 LB

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 2 2
Fænologi 24..25

2017:  Sort Stork  Ciconia nigra (0, 9/10, 1/1)
En ungfugl, fundet af PEL ved Flyndersø 9/8, var næsten for tillidsfuld. I følge en lokal sommerhusbeboer havde den allerede været der i tre dage. Den blev set dagligt, indtil den blev fundet død 12/8 af JS. Den vejede kun 1490 g, så den har formodentlig været syg/en del afkræftet fra starten, hvilket vel forklarer dens adfærd, selv om den de første dage virkede frisk nok.
Vi er ikke forvente med flerdages rastende Sort Stork – sidst det skete var i foråret 1983 i Langesø Mose. Årets fugl er blot vores andet efterårsfund, men vores første 1k. Det første efterårsfund var også vores første fund arten, 1 ad tilbage under den store influks i august 1975. 4 af vores 11 Sorte Storke er set efter årtusindskiftet – senest i 2012 - status for de to perioder må siges at være ret ens (0,25 fugle/år). Alt andet lige, må den rubriceres som et af årets mange meget fine fund!

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 4 4
Fænologi 09..12

2012:  Sort Stork  Ciconia nigra  (0, 9, 1)
Fra Brentebjerg blev der 12/4 kigget langt efter den 2k+ Sorte Stork, som dagen før var blevet observeret på Als. Og minsandten om den ikke valgte ruten over Rørvig, hvor den dukkede op klokken 16:26 (CG) og nydt i 20 - 25 minutter af flere observatører (BV, JS, LB, AF). Efterfølgende klokken 16:47 set fra Rørvig By (KES), før den trak NØ mod Hundested. Efter overnatning et sted i Nordsjælland trak storken mod Sverige 13/4.
Det er kun den 6. observation af Sort Stork fra Rørvig i de sidste 25 år. De øvrige observationer i dette årtusinde er fra 2000, 2009 og 2011.

DOFBasen:2012


2011:  Sort Stork  Ciconia nigra  (0, 8, 1)
Et af årets helt store højdepunkter i Rørvig var en NØ trækkende adult Sort Stork 19/4. Storken blev først set i lav højde kredsende over Nørrevang klokken 11:13 (EVR) og herefter målrettet mod Korshage, hvor flere observatører fra klokken 11:20 fik glæden af at nyde storken på tætteste hold, inden den fortsatte mod Spodsbjerg (JB, AF, DO, JM, TP, CG). Fuglen passerede Spodsbjerg 11:30 og senere klokken 12:40 Ved Gilbjerghoved.
Det er kun den femte observation af Sort Stork fra Rørvig i de sidste 25 år. De øvrige observationer i dette årtusinde er fra 2000 og 2009.

DOFBasen:2011


2009:  Sort Stork  Ciconia nigra  (0, 7, 1)
15/4 17:10 1 trækkende nord Nykøbing by.
Det er kun andet fund i dette årtusinde. Det første var i år 2000.
Fuglen blev opdaget kl. 17.10 fra Nykøbing af EVR. Fuglen blev set i kredseflugt mod nord, hvor den formentligt er fløjet ud over Kattegat. Fra kl. 17.15 blev der ikke set mere til årets eneste stork.

DOFBasen:2009


2000:  Sort Stork  Ciconia nigra  (0, 6, 1)
26/5 09:39 1 Ø → rast Brentebjerg/Hovvig (JS). Denne dag var det nærmest kuling fra vest, og det var nok årsagen til, at der ikke var andre observatører på fuglen.

17-01-23 LB: Rast tilføjet

DOFBasen:2000


1999:  Sort Stork  Ciconia nigra  (0, 5, 1)
18/5 1 ad NØ 15.02 - 15.28 Hovvig (AF, EVR, HVR), fuglen blev efterfølgende også plukket på Nørrevang, hvor den blev videofilmet (JS) og fra Korshage (KES).
De tidligere observationer er 2 i april, 2 i maj og 1 i august. De 2 fugle i maj blev ligeledes observeret 18/5.

DOFBasen:1999


1997:  Sort Stork  Ciconia nigra (0, 5, 0)
Tilfældig gæst. 4 observationer af 5 fugle.
1975: 31/8 1 trækforsøgene Korshage og Dybesø.
1983: 17/4 - 21/4 1 trækforsøgende Korshage, derefter rastende i Langesømosen og Hovvig.
1984: 18/5 2 NØ Dybesøvej.
1993: 10/4 1 NØ Nykøbing S og få minutter senere Ø Dybesøvej.

DOFBasen:1997


Sort Stork  Ciconia nigra  

1993: 1
10/4 1 NØ Nykøbing (17.15) og Rørvig (17.20).
En af de helt store iagttagelser fra foråret 1993. Fuglen kom som afslutning på en af de flotte apriltrækdage efter at trækket tilsyneladende var gået i stå. Det er samtidig historien om, at nogen gange kan det betale sig at tage tidligt hjem, idet den opdages fra middagsbordet på Digterparken i Nykøbing (BR,EVR,mfl.), checkes over Dybesøvej (PR,BV) 5 minutter senere efter telefonisk tip og herefter sniger sig SØ over Rørvig uden om den gruppe der er blevet tilbage på Korshage.
Forlod iøvrigt Sjælland dagen efter via Hellebæk.
Det var RF's 5. Sorte Stork, den første siden 1984 og den tidligste nogensinde.

1984: 2
18/5 2 ad NØ Lokkemosevej (SP). Andet forår i træk arten ses,
Fuglene kom kl. 19:53, da alle andre ornitologer slappede af med TV-avisen.

1983: 1
Iagttaget dagligt i perioden 17/4 - 21/4 som følger:
17/4: Denne dag var præget af en kraftig sydøstenvind, der resulterede i et markant rovfugletræk. Da de mange ornithologer var mættede sidst på eftermiddagen dukkede en af forårets største overraskelser op: En adult Sort Stork. Den kom flyvende lavt over skoven og i det flotte eftermiddagslys var den en æstetisk nydelse. Fuglen blev først set kl. 16.12, da den forsøgte at trække ud på Korshage (tf 16.35). Dette lykkedes heldigvis ikke, og fuglen fløj retur mod Rørvig kl 16.40. Den kom igen til KH kl. 18.00 hvor den gik til overnatning på Langesøengen. (KB, JC, PEL, EVR, HVR, ET, MO m. fl.).
18/4: Fuglen opdagedes om morgenen i tæt tåge hvor den fouragerede i åen på Langesøengen. Trækforsøg kl 13.27 KH (KB, JC).
19/4: Trækforsøg kl. 08.07 - 08.27 KH, og fra kl 11.59 og hele eftermiddagen blev den set i den nordlige del af Hovvig, hvor den i en af åerne guffede frøer i sig. (KB, JC, BR, EVR).
20/4: Set raste i kanalen ved Bystedvej, HV. (CC).
21/4: Kl. 08.30-09.15 fouragerende på engene HV, hvorefter den fløj ud i rørskæret HV, (JB, JW).
Herefter blev den Sorte Stork ikke iagttaget pä halvøen, og kl. 10.12 den 22/4 blev den set indtrække ved Hundested.
Sort Stork ses kun sjældent i april måned - kun 5,2 % er rapporteret fra denne måned i årerne 1970 - 1978 (Rasmussen 1979, DOFT 73: 265-270). Rastende adulte fugle hører endvidere så afgjort til undtagelserne, især om foråret. Året 1983 bød på mange overraskelser - rariteter, havfugle m.m. , men igen er i tvivl om, at det der vil stå klarest i erindringen i årerne frem- over, er den Sorte Stork. Arten er tidligere kun set i august 1975. Det er ikke uden grund, at det er denne art der pryder arets rapportforside.

1975: 1
Da den endelig kom, var det ikke den helt store overraskelse. At det derimod var en flink Stork var overraskende, den lod sig nemlig beskue af samtlige ornitologer der befandt sig i området. Da det ikke lykkedes for den i første omgang tog den en ekstra tur over halvøen. Den kom antagelig fra SØ og forsvandt i samme retning kl 13.15 31/8 (LB, KB, EVR m.fl). Ny art for området.

DOFBasen:<1995art/01310.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1