Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:01530

Andefugle

Pibesvane Cygnus columbianus bewickii eu01530

Status


2010 - 2019: Vinter: Meget sjælden Forår: Sjælden Sommer: - Efterår: Fåtallig

Fotos


Pibesvane

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Pibesvane  Cygnus columbianus  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 3
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 13··15

2023:  Pibesvane  Cygnus columbianus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 8
Total 1 7 8
MaxRst
Nobs 1 4 5
Ndag 1 4 5
Fænologi 06 03··25

2022:  Pibesvane  Cygnus columbianus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 23 3 33
Total 7 25 10 42
MaxRst 2 7 7
Nobs 2 8 2 12
Ndag 2 7 2 11
Fænologi 11··18 13·· ··02

2021:  Pibesvane  Cygnus columbianus  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 18 27 126 174
Total 2 1 18 35 126 182
MaxRst 2 6 6
Nobs 4 1 3 4 7 19
Ndag 4 1 3 4 5 17
Fænologi 21.. …. ..27 13.. ..17

2020:  Pibesvane  Cygnus columbianus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 42 42
Total 17 3 42 5 67
MaxRst 17 3 5 17
Nobs 1 1 4 3 9
Ndag 1 1 4 3 9
Fænologi 09 31.. …. ..23

2019:  Pibesvane  Cygnus columbianus (?,?, 5/16)

Yderst begrænset forekomst både for- og efterår. Ingen rastende fugle - det er vist ikke sket før. Derfor ingen tvivl om årets total, der blev på blot 16 fugle fordelt på 5 flokke.

10/3 2 NØ Korshage (EVR) og 16/3 8 NØ (6 Nørrevang (SA) og 2 Nykøbing (JB)).
6/11 2 (ad + juv) SV Rørvig Bugt (LB) og 10/12 4 V Korshage (EVR).

12/8-20 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 2 4 16
Total 10 2 4 16
MaxRst
Nobs 3 2 1 6
Ndag 2 1 1 4
Fænologi 10..16 06.. ..10

2018:  Pibesvane  Cygnus columbianus  
Den kedelige nedadgående tendens fortsætter. Det blev kun til 27 fugle i 2018, hvilket er en af de laveste årstotaler vi nogensinde har registreret.
Nedturen var især markant for de rastende Pibesvaner i Hovvig. Den nedadgående trend fra 2016 fortsatte med ny bundrekord i nyere tid. Kun 5 rastende Pibesvaner: 9/10 - 10/10 2, 22/10 2 og 28/10 1. Vi skal tilbage til 1995 for at finde samme lave niveau.
Forårstræk: 26/3 1 Dybesø, 27/3 1 Flyndersø og 1 Hovvig samt 2/4 16 Korshage - i alt 19.
Efterårstræk: 26/10 3 SV Hovvig.
DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 16 3 22
Total 3 16 10 29
MaxRst 2 2
Nobs 3 1 5 9
Ndag 2 1 5 8
Fænologi 26.. ..02 09..28

2017:  Pibesvane  Cygnus columbianus  
Træk første halvår: 14/3 1, 31/3 1 og 1/4 1 i alt 3.
Træk andet halvår: 21/10 - 17/12 1 i alt 30, flest 21/10 12.
Antallet af Pibesvaner i Hovvig fortsatte den kedelige nedadgående trend fra 2016 og satte ny bundrekord for den nyere tid. Kun to dage med rastende Pibesvaner: 7/11 5 og 8/12 1. Vi skal tilbage til 1995 for at finde færre rastende Pibesvaner i Hovvig (2/12-95 2), men det år havde vi trods alt 3 dage med rastende fugle.
Endeligt havde vi lidt usædvanligt 22/11 2 rastende ved Kysten ved Sandflugtsplantagen.
Alt i alt var arten dermed så fåtallig, at man uden problemer kan aflæse årssummen til sølle 41 fugle.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 13 15 1 31
Total 2 1 13 23 2 41
MaxRst 1 5 1 5
Nobs 2 1 2 9 2 16
Ndag 2 1 2 5 2 12
Fænologi 14.. ..01 21.. …. ..17

2016:  Pibesvane  Cygnus columbianus  
Oven på et fantastisk 2015 var 2016 i den lave ende både hvad angår antallet af rastende og trækkende. Med et højeste antal rastende i Hovvig på bare 11 7/11 skal vi helt tilbage til 2007 for at finde et dårligere år. Efterårstrækket var også skuffende med bare 3 trækdage og samlet kun 24 trækkende Pibesvaner.
Forårstræk: 26/2 4, 15/3 5, 16/3 55, 17/3 4, 28/3 5 og 29/3 5, i alt 78.
Efterårstræk: 7/11 15, 8/11 6 og 17/11 3, i alt 24.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 74 24 102
Total 12 93 42 147
MaxRst 2 7 11 11
Nobs 6 14 7 27
Ndag 4 11 5 20
Fænologi 08.. ..29 04..17

2015:  Pibesvane  Cygnus columbianus  
Vi havde rigtigt mange rastende Pibesvaner i Hovvig. Det begyndte med en ny rekord for antal rastende om foråret, hvor der 19/3 rastede 48 Pibesvaner i Hovvig. Vi skal tilbage til april 1969 og marts 1975 for at finde mere end 25 rastende om foråret. Det gode forår blev fulgt op af et godt efterår, hvor Hovvig i perioden 27/10 til 8/11 havde over 20 rastende med et max tal på 47. Vi skal 15 år tilbage før vi sidst have et flerdagsophold med over 40 Pibesvaner.
Forårstræk: 3/3 4, 13/3 20, 16/3 8, 19/3 55 og 20/3 32, i alt 119.
Efterårstræk: 20/10 2, 27/10 13, 31/10 4, 7/11 19 og 15/11 1, i alt 39.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 119 19 20 158
Total 167 240 203 1 611
MaxRst 48 47 41 1 48
Nobs 7 28 10 1 46
Ndag 5 23 9 1 38
Fænologi 03..20 08.. …. ..10

2014:  Pibesvane  Cygnus columbianus  
Fint år med rekord mange på efterårstrækket.
Vinterrast: 12/1 3 Rørvig Bugt.
Forår træk: 23/2 7, 28/2 2 og 10/3 4 i alt 13. Rast: 28/2 2 Korshage og 12/3 6 Hovvig.
Efterårstræk: 15/10 – 17/12 i alt 153 set på 7 obsdage. Kulmination i anden del af oktober. Dage med over 20: 15/10 59, 17/10 23, 21/10 25 og 24/10 43.
Set rastende 6 dage i Hovvig mellem 11/10 og 4/11. Eneste dag med over 5 var 18/10 20. Samme dag 23 Kysten ved Sandflugtsplantagen. Usædvanligt med rast på saltvand.
Med 16 observationsdage, 6 måneder med rastende fugle og et godt efterårstræk var det et godt år for Pibesvane. Det er første gang siden 2001, at vi har haft rastende fugle i januar og februar.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 4 151 1 1 166
Total 3 11 10 196 8 1 229
MaxRst 3 2 6 23 7 23
Nobs 1 3 2 11 2 1 20
Ndag 1 2 2 8 2 1 16
Fænologi 12.. …. ..12 11.. …. ..17

2013:  Pibesvane  Cygnus columbianus  
Et forårstræk over middel med i alt 106 fugle. Resultatet er dog meget stærkt påvirket af en enkelt observation fra Nykøbing 16/4 af hele 85 fugle. De øvrige observationer var mere traditionelle. Tidligste trækobservation var 7/4 med 4 fugle. Herefter sås 10/4 7 og 15/4 10. Også for Pibesvane var forårstrækket på grund af den langvarige vinter forskudt 1 - 2 uger.
Til gengæld blev der for en gangs skyld set rastende fugle i foråret, tidligst 5/4 2. Mellem 15/4 og 17/4 rastede op til 23 fugle i Hovvig, hvilket er mange om foråret.
Efterårstrækket omfattede 60 fugle fordelt på 5 dage mellem 12/10 og 7/11, hvilket er ganske normalt. Til gengæld ser det ud til, at de er fløjet lige igennem og ikke har følt sig fristet af Hovvig. Kun 3 observationer af i alt 11 fugle blev det til i efteråret (2/10 1, 21/10 5 og 6/11 5).

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 106 29 31 166
Total 145 35 36 216
MaxRst 23 3 5 23
N 8 8 4 20
Fænologi 05..17 02.. ..07

2012:  Pibesvane  Cygnus columbianus  
Forår: Korshage lagde godt ud med 37 trækkende NØ 23/3, men så skete der ikke mere det forår.
Efterår: Hovvig har traditionelt rastende Pibesvaner det meste af oktober. I år kom der 15 13/10 og helt frem til 17/11 blev der observeret 6. Bedste dag var 28/10 16 og sidste dag var 21/11 1.
Efterårstræk: 13/10 25, 23/10 7, 29/10 13 og 11/11 3 Hovvig samt 26/10 2 og 6/11 6 Korshage.
Alt i alt 56 - et ok comeback oven på sidste år, som var meget magert.
Året afsluttedes med 1 ad rastende blandt Sangsvanerne I Rørvig Bugt 8/12 og 10/12 – 14/12.

DOFBasen:2012


2011:  Pibesvane  Cygnus columbianus  
Forår: På Korshage blot disse: 8/3 1 Ø, 12/3 1 NØ og 20/3 1 NØ.
Der ud over 16/3 2 V Nykøbing, 20/3 1 tiltrækkende til rast Hovvig , 22/3 2 rast Hovvig samt 26/3 16 rastende Rørvig Bugt.
Efterår: Hovvig rast: 4/10 2 og 7/10 - 9/10 2, 24/10 2 og 15/11 5.
Træk: 15/10 1, 16/10 2 og 24/10 2 Korshage, 8/11 6 Ø Kysten ved Plantagen og Dybesø, 7 SV Rørvig Bugt og 14/11 3 SV Hovvig.
Alt i alt et meget maget år. Især bemærkes de meget små efterårsrasttal fra Hovvig.

DOFBasen:2011


2010:  Pibesvane  Cygnus columbianus  
Spørgsmålet er, om det nogensinde bliver som i de gamle dage. Kun 32 registreringer, der gav 7 forårs- og 57 efterårsfugle.
De vanlige yderst få forårstrækkere: 19/3 5 NØ Nørrevang og 24/3 2 NØ Korshage.
Efterårsfugle i Hovvig fra 27/9 (hidtil tidligste) til 23/10 og stadig ikke flere end at alle kan nævnes: 27/9 - 28/9 1 ad, 10/10 5 ad + 3 juv, 11/10 2 ad + 3 juv, 12/10 1 ad + 3 juv, 13/10 7 ad + 4 juv, 14/10 4 ad + 3 juv, 15/10 5 ad + 3 juv og 17/10 - 23/10 2 ad + 3 juv - med en konservativ vurdering giver dette 16 fugle.
Efterårstræk: 10/10 7 Hovvig, 15/10 7 Hovvig, 6/11 4 Korshage, 7/11 2 Korshage og 6 Hovvig samt 8/11 9 Hovvig - i alt 35.
Årets eneste lyspunkt kom i vintermørket: 10/12 2 ad + 4 juv rast Rørvig Bugt (PEL).

DOFBasen:2010


2009:  Pibesvane  Cygnus columbianus  
Et halvsløjt år. Forårets besøg af Pibesvaner var overstået på tre dage i marts: 10/3 1 NØ Korshage samt 22/3 5 og 24/3 18 alle rastende i Hovvig.
Efterårets første fugle dukker planmæssigt op primo oktober og ses i Hovvig måneden ud:
10/10 3, 11/10 12, 14/10 6, 15/10 8, 16/10 og 17/10 10, 18/10 2, 20/10 5, 21/10 7, 24/10 og 25/10 3, 27/10 6, 30/10 31 og 31/10 2.
Efterårets trækkende ses 30/10 med 20 Hovvig, 14 Korshage samt 13/11 3 overflyvende Algade i Nykøbing.

DOFBasen:2009


2008:  Pibesvane  Cygnus columbianus  
Forårstrækket blev overstået på to dage i marts. 8/3 5 Ø Korshage samt 25/3 31 NØ Hovvig - i alt 36.
Efterårstrækket var heller ikke imponerende. 9/10 3 ad V Korshage, 16/10 13 rastende kortvarigt i Hovvig og derefter SV, 17/10 14 ad V Korshage, 19/10 8 rast Hovvig, 4/11 9 ad SV Flyndersø, 8/11 16 V Korshage og 1 overflyvende Hovvig – i alt 64.

DOFBasen:2008


2007:  Pibesvane  Cygnus columbianus  
Forårstrækket var overstået i løbet af få dage: 12/3 1 ad, 26/3 6 5 ad + 1 2k og 27/3 24 12 ad + 4 3 2k, 28/3 12 ad og 31/3 5, i alt 36 39. Dermed lidt færre end i 2006.
Efterårsmånederne, der normalt er artens bedste i vort område, var i år en stor skuffelse – kun ganske få rastede i Hovvig: 22/10 1, 4/11 8 og et par usædvanligt sene fugle 2/12 4 ad (EVR).
Reelt træk i efterårsmånederne var det også småt med: 21/10 7 trk Rørvig Bugt, 21/10 11 ad trk SV Flyndersø og 6 V Dybesø (forskellige flokke p.g.a. tidspunkter) samt 4/11 2 ad trk SV Rørvig.

DOFBasen:2007


2006:  Pibesvane  Cygnus columbianus  
Forårstrækket var mere beskedent end i 2005, men det blev dog til følgende: 21/3 10, 30/3 5 og 2/4 43, heraf 42 i én flok, i alt 58. Ligeledes var der nogle få rastende fugle i Hovvig: 23/3 2 ad, 25/3 2 ad og 4/4 13. Dermed godkendt forårsforekomst.
Efteråret indledes traditionelt primo oktober, men hele efterårstrækperioden gav dog igen i år kun ret moderate mængder i Hovvig: 9/10 3, 13/10 22 ad, 14/10 16 ad, 15/10 24 ad + 1 1k, 17/10 23 ad + 4 1k, 19/10 24 ad + 4 1k, 20/10 30, 21/10 29 ad + 1 1k, 23/10 7 ad, 25/10 1, 26/10 36 ad + 5 1k, 28/10 25 ad + 3 1k, 1/11 25, 2/11 6, 4/11 4, 5/11 8 og 6/11 2 ad + 2 1k. Generelt blev der konstateret meget få ungfugle, så det kunne tyde på en dårlig ynglesucces oppe på tundraen denne sommer.

DOFBasen:2006


2005:  Pibesvane  Cygnus columbianus  
Et usædvanligt flot forårstræk fandt sted i april måned,. Det er mange år siden, at vi har set en så klar forårskulmination: 1/4 129 – fordelt på tre flokke på 52, 12 og 65 Korshage (JB, JHC, AF), 2/4 70, hvoraf min. 50 hujende og kaldende fugle hørtes over Nykøbing Sj. på nattræk (21:20) (JB), 3/4 7 N Hovvig og 4/4 136 Korshage (JHC, AF m.fl.) - sidste dag er ny dagsrekord. I alt 342 fugle på forårstrækket.
Arten vendte tilbage i oktober som sædvanligt, men i år i moderate mængder. Fra Hovvig meldes om følgende: 7/10 2, 17/10 4, 18/10 1 trk, 19/10 10, 21/10 6, 22/10 10 ad, 24/10 1, 25/10 23 ad, 27/10 23 ad + 1 1k, 29/10 1 ad og 30/10 1 ad. Tallene viser, at fuglene kun opholder sig relativ kort tid i Hovvig, hvilket desværre er blevet en kedelig vane i de sidste mange år. I 70´erne opholdt fuglene sig typisk i længere tid. Men generelt – et hurtigt gennemtræk og meget få ungfugle konstateret.
Desuden 19/10 2 ad trk Flyndersø.

DOFBasen:2005


2004:  Pibesvane  Cygnus columbianus  
Traditionen tro ganske få forårsfugle: 6/3 9 Korshage og 14/3 2 Korshage.
Efter en bundskraber i 2003 vendte Pibesvanen tilbage i efterårsmånederne med sædvanlig, ret stabil forekomst i Hovvig: 4/10 7 ad, 6/10 8, 7/10 6, 9/10 7 ad, 10/10 14 ad + 2 1k, 11/10 15, 16/10 17 ad + 1 1k, 17/10 17 ad, 18/10 8, 19/10 12 ad, 20/10 12, 29/10 23 og 30/10 2 ad + 4 1k.
Efterårstræk bemærket 16/10 3 ad + 2 1k Korshage og sikkert den samme flok 3 ad + 2 1k, der gik til rast i Dybesø - ses meget sjældent der, 20/10 6 trk Hovvig, 28/10 2 ad + 1 1k trk Hovvig og 6/11 2 ad trk Korshage - altså et ret pænt år for arten.

DOFBasen:2004


2003:  Pibesvane  Cygnus columbianus  
Forårstrækket på Korshage var som sædvanligt meget beskedent, blot 15/4 3 ad trk.
Efteråret skuffede fælt, da der kun var ganske få fugle, der rastede i Hovvig: 16/10 2, 17/10 5, 19/10 4 ad, 24/10 18 ad, 25/10 2 ad. Desuden en trækobs: 17/10 4 ad trk Dybesø. Generelt langt under vanlig standard, og mest bemærkelsesværdigt er det, at der slet ingen ungfugle er set i år.

DOFBasen:2003


2002:  Pibesvane  Cygnus columbianus  
Forårstrækket på Korshage var meget traditionelt: 19/4 3 ad, og var dermed hurtigt overstået. Dertil kommer dog et par rastende fugle fra Hovvig: 19/3 3 ad.
Trækket var som sædvanligt mere massivt i efterårsmånederne, hvor der i Hovvig var følgende rasttal: 5/10 7 ad, 10/10 2 ad, 13/10 2 ad, 15/10 2, 18/10 2 ad, 20/10 32 ad + 5 1k, 21/10 3 ad, 23/10 30 ad + 4 1k, 24/10 42 ad + 4 1k, 30/10 2, 2/11 2, 3/11 2 og 7/11 1 ad. Antalsmæssigt helt på højde med de senere år, men af en eller anden årsag bliver fuglene ikke ret længe i Hovvig - de gjorde de altid i 70´erne. Har det noget med vandkvaliteten, fødemuligheder, etc. at gøre ? Forstyrrelser er det næppe.
Egentligt efterårstræk fandt sted mellem 12/10 og 29/10 med i alt 51 trækkende, max. 20/10 25 over Rørvig By.

DOFBasen:2002


2001:  Pibesvane  Cygnus columbianus  
Traditionen tro et sparsomt forårstræk: 27/3 7, 2/4 2 ad alle trk. Udover de reelt trækkende fugle var der også et par forårsrastende 29/1 6 ad Dybesø (JS), 17/3 2 ad Hovvig. Fundet ved Dybesø er meget usædvanligt, dels fordi vi normalt ikke plejer at se Pibesvane i Dybesø overhovedet, og dels fordi arten er reelt sjælden i Rørvig i vintermånederne.
Antallet af fugle i Hovvig i efteråret, kunne ikke helt følge den gode trend fra sidste år, men kunne dog trods alt byde på et par enkeltstående relativt pæne tal: 30/9 1 ad, 5/10 4, 6/10 5 ad, 7/10 5 ad, 8/10 12 ad, 13/10 19, heraf 6 trk, 14/10 2 ad, 16/10 18, 18/10 7, 19/10 11 ad, 21/10 12 ad + 6 juv, 22/10 29, 24/10 23, 27/10 7 ad + 1 juv, 4/11 7 ad. Ud fra materialet at dømme har det været en ret ringe ynglesæson oppe på tundraen, men man skal dog ikke drage de store konklusioner ud fra et så spinkelt materiale. Antallet af årsunger var dog lavt.
Derudover: 16/10 4 ad + 1 juv trk Skansehage, 21/10 1 ad trk Korshage.

DOFBasen:2001


2000:  Pibesvane  Cygnus columbianus  
Kun ganske få under forårstrækket: 6/3 2 ad, 31/3 5 ad og 1/4 5 ad alle trk.
Til gengæld er arten ved at få en form for renæssance om efteråret, hvor op til 68 fugle rastede i Hovvig: 14/10 3 ad + 2 juv, 15/10 4 ad + 2 juv, 16/10 - 19/10 3 ad + 2 juv, 21/10 23 ad + 1 juv, 22/10 29 ad + 2 juv, 23/10 26 ad + 5 juv, 25/10 28 ad + 4 juv, 27/10 32 ad + 2 juv, 28/10 24 ad, 29/10 20 ad + 2 juv, 4/11 62 ad + 6 juv, 5/11 45 ad + 3 juv, heraf 3 halsmærkede, 6/11 30, heraf 2 med blå halsring, 11/11 3 ad + 2 juv, 12/11 3 ad, 18/11 1 ad, 25/11 2 ad, 26/11 4 ad, 2/12 2 ad, 9/12 1 ad og 17/12 3 ad trk alle øvrige rst.
Et par gode år i træk, da også 1999 var rimeligt. På kulminationsdagen 4/11 udgjorde ungfugleandelen 9 %. På vej op, men fortsat betydeligt færre fugle end i 70´erne.
Pibesvanen yngler på den Nordsibiriske tundra. Den 14/8 1994 blev en minimum treårig han ringmærket på lokaliteten Afonikha Nao Arkhangelsk med et blåt halsbånd, og blev ved flere lejligheder senere i 1995 på vinterkvarteret aflæst i både Holland og Tyskland, bl.a. på Hooilandspolder Slochteren. Den 5/11 2000 blev fuglen atter aflæst, denne gang i Hovvig. Vi kan kun opfordre til, at observatørerne hver gang der opdages en halsmærket svane noterer nummeret, der efterfølgende bedes indrapporteret til Zoologisk Museum eller redaktionen. Hver aflæsning øger vor viden om fuglenes trækmønster, adfærd og traditioner.

DOFBasen:2000


1999:  Pibesvane  Cygnus columbianus  
Forårstrækket på Korshage var meget traditionelt - dermed meget sparsom forekomst: 5/4 2 ad + 8 imm trk.
Der var til gengæld langt mere „drive“ over efteråret, herunder flere relativt pæne rasttal.
Hovvig: 6/10 9, 14/10 4, 16/10 4, 17/10 5 ad SV og 6 ad + 5 juv rst, heraf 1 med gult halsbånd, 18/10 3 ad + 3 juv, 19/10 17 ad + 5 juv, 20/10 3 ad + 2 juv, 21/10 2 ad + 2 juv, 22/10 6 ad + 5 juv, 23/10 31 ad + 9 juv, 24/10 19 ad + 2 juv, 30/10 5 ad + 2 juv, 6/11 2, 13/11 2, 21/11 2 ad og et af de ret sjældne vinterfund 31/12 5 ad + 2 juv.
Dertil kommer 12/10 4 ad V Korshage.
Et af de bedre år sammenlignet med de øvrige år i 90´erne, men langt fra niveauet i 70´erne. På trods af det spinkle materiale indikerer optællingerne, en rimelig ynglesæson oppe på tundraen. På de to optællingensdage 19/10 og 23/10 udgjorde ungfugleandelen 23 %.

DOFBasen:1999


1998:  Pibesvane  Cygnus columbianus  
Forårstræk: 22/3 10, 30/3 1 og 13/4 2, i alt 13. Af rastende fugle blot 22/3 11 Nykøbing Bugt, hvilket dokumenterer et slapt halvår.
Traditionelt efterårsrastende fugle i Hovvig: 24/10 1 ad og 25/10 3 ad. Træk 24/10 13, 1/11 25 ad og 18/11 4 ad, i alt 42. Ikke én 1K eller 2K fugl er meddelt - materialet er for spinkelt til de store konklusioner, men kan indikere en ringe ynglesæson oppe på tundraen.

DOFBasen:1998


1997:  Pibesvane  Cygnus columbianus  
Fænologi: (29/9) 11/10 - 31/3 (12/5)
Sjælden/fåtallig forårstrækgæst, sjælden efterårstrækgæst og uregelmæssig vintergæst.
Forårstræk fra primo marts til primo maj. Flest fugle (76 %) er set ultimo marts - primo april. De største dagstotaler 4/4 1992 63, 26/3 1977 47, 5/4 1981 42 og 6/4 1996 42. Efterårstræk fra ultimo september til medio november. Flest fugle (78 %) medio - ultimo oktober. De højeste dagstotaler: 16/10 1977 50, 10/11 1984 49 og 23/10 1992 49. Tidligere tilfældig, i de senere år uregelmæssig som rastende om vinteren (december - februar) og sjælden til fåtallig om foråret (marts - april) primært omkring Hovvig. Var tidligere almindelig som rastende om efteråret med et gennemsnitligt maksimum på 67 fugle i 1974 - 1979 og 63 fugle i 1980 - 1989. I de senere år fåtallig med et gennemsnit i 1990 - 1996 på 13 fugle. Set tilfældigt som rastende i Dybesø om efteråret. Halsbåndsmærkede Pibesvaner er aflæst ved to lejligheder i Hovvigområdet om efteråret. Begge var mærket på ynglepladserne på tundraen ved Barentshavet i det nordlige Rusland.
Største rasttal per måned i Hovvig fra perioden 1974 - 1997:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
5 15 37 33 1 2 106 188 75

1997: Ingen vinterfugle. Forårstræk: 5/3 25, 10/3 5 og 22/4 3, i alt 33 alle Korshage. Rast blot 9/3 2 Hovvig.
Efterårstræk: 1/10 3 og 28/10 6, i alt 9. Set rastende i Hovvig mellem 29/9 (hidtil tidligste) og 24/11 med følgende maksimums tal pr. 1/3 måned: september (0, 0, 2), oktober (10, 21, 46) og november (8, 6, 2).

DOFBasen:1997


1996:  Pibesvane  Cygnus columbianus
Forår rast: 1/4 1, 3/4 1 ad og 3/5 2 2k alle Hovvig/Ringholm.
Træk: 5/4 25, 6/4 42, 7/4 12, 8/4 3, 14/4 11 og 15/4 7, i alt 100. Hidtil bedste forårstræk.
Efterår rast: 5/10 18, 19/10 2 og 26 - 27/10 1 alle Hovvig/Ringholm. I øvrigt set 26/10 1 Dybesø.
Træk: 18/10 3, 19/10 2, 20/10 2, 23/10 7, 24/10 1, 25/10 17 og 13/11 1, i alt 33.

DOFBasen:1996


1995:  Pibesvane  Cygnus columbianus  
Vinter: 4/1 1 ad Nykøbing Bugt.
Forårstræk: 4/3 7 Ø (12:15) Dybesø og 5/3 7 trk (08:36).
Efterårtræk: 22/10 5 SV (10:42) Hovvig og 2/11 9 V (08:00) Nykøbing.
Rasttallene fra Hovvig er helt i bund, kun disse obs: 19/10 1, 19/11 - 20/11 1 og 2/12 2.
Årets total begrænses hermed til 33 fugle.

DOFBasen:1995


Pibesvane  Cygnus columbianus  

Max rast Hovvig:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1994: 3 14 10 5 1
1993: 1 33 9 4
1992: 19 1 10 5
1991: 9 6
1990: 4 7 2 4
1989: 4 2 10
1988: 88 22 3
1987: 42 188
1986: 76 47 10
1985: 2 40 19
1984: 3
1983: 1 2 3
1982: 57 12
1981: 42 32
1980: 60 91 31
1979: 16 92 9
1978: 20 21
1977: 7 7 42
1976: 106 37
1975: 15 37 13 103
1974: 20 33
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 23 3 33
Total 7 23 10 40
MaxRst 2 7 7
Nobs 2 8 2 12
Ndag 2 7 2 11
Fænologi 11··18 13·· ··02

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 18 27 126 174
Total 4 1 18 35 126 184
MaxRst 2 6 6
Nobs 4 1 3 4 7 19
Ndag 4 1 3 4 5 17
Fænologi 21·· ···· ··27 13·· ··17

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 42 42
Total 17 3 42 6 68
MaxRst 17 3 5 17
Nobs 1 1 4 3 9
Ndag 1 1 4 3 9
Fænologi 09 31·· ···· ··23

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 2 4 16
Total 10 2 4 16
MaxRst
Nobs 3 2 1 6
Ndag 2 1 1 4
Fænologi 10··16 06·· ··10

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 16 3 21
Total 2 16 5 23
MaxRst 2 2
Nobs 2 1 5 8
Ndag 2 1 5 8
Fænologi 26·· ··02 09··28

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 13 9 1 25
Total 2 1 13 17 1 34
MaxRst 1 5 1 5
Nobs 2 1 2 6 2 13
Ndag 2 1 2 5 2 12
Fænologi 14·· ··01 21·· ···· ··17

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 74 24 102
Total 8 85 35 128
MaxRst 2 7 11 11
Nobs 6 15 7 28
Ndag 4 11 5 20
Fænologi 08·· ··29 04··17

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 119 19 20 158
Total 167 67 20 1 255
MaxRst 48 48 41 1 48
Nobs 7 27 10 1 45
Ndag 5 23 9 1 38
Fænologi 03··20 08·· ···· ··10

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 4 136 1 1 151
Total 3 11 10 179 1 1 205
MaxRst 3 2 6 23 7 23
Nobs 1 3 2 9 2 1 18
Ndag 1 2 2 8 2 1 16
Fænologi 12·· ···· ··12 11·· ···· ··17

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 105 22 26 153
Total 130 22 31 183
MaxRst 23 5 5 23
Nobs 8 7 3 18
Ndag 6 6 2 14
Fænologi 05··17 02·· ··07

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 37 37 9 83
Total 37 54 9 1 101
MaxRst 16 6 1 16
Nobs 1 8 5 4 18
Ndag 1 6 5 4 16
Fænologi 23 13·· ···· ··14

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 7 10 22
Total 25 8 15 48
MaxRst 18 2 5 18
Nobs 8 9 3 20
Ndag 6 8 3 17
Fænologi 08··26 04·· ··15

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 14 19 40
Total 7 25 19 6 57
MaxRst 1 11 6 11
Nobs 2 2 12 3 2 21
Ndag 2 2 10 3 1 18
Fænologi 19··24 27·· ···· ···· ··10

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 34 35
Total 19 65 3 87
MaxRst 18 31 3 31
Nobs 3 17 1 21
Ndag 3 14 1 18
Fænologi 10··24 10·· ··13

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 36 17 25 78
Total 36 30 25 91
MaxRst 13 1 13
Nobs 2 4 3 9
Ndag 2 4 2 8
Fænologi 08··25 09·· ··08

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 39 16 6 61
Total 39 16 6 4 65
MaxRst 4 4
Nobs 6 4 1 1 12
Ndag 5 3 1 1 10
Fænologi 12··31 13·· ···· ··02

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 43 63
Total 20 56 56 4 136
MaxRst 2 13 56 25 56
Nobs 5 2 19 5 31
Ndag 4 2 12 5 23
Fænologi 21·· ··04 09·· ··06

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 322 3 325
Total 330 27 357
MaxRst 8 24 24
Nobs 8 12 20
Ndag 4 11 15
Fænologi 01··04 07··30

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 14 2 27
Total 11 37 2 50
MaxRst 23 23
Nobs 2 16 1 19
Ndag 2 14 1 17
Fænologi 06··14 04·· ··06

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 4 7
Total 3 29 32
MaxRst 25 25
Nobs 1 7 8
Ndag 1 6 7
Fænologi 15 16··25

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 41 44
Total 3 3 87 93
MaxRst 3 46 2 46
Nobs 1 1 15 3 20
Ndag 1 1 13 3 18
Fænologi 19·· ··19 05·· ··17

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 2 30 1 41
Total 6 10 2 59 1 78
MaxRst 6 2 1 29 7 29
Nobs 1 3 1 1 19 2 27
Ndag 1 3 1 1 13 2 21
Fænologi 29 17·· ··02 30·· ···· ··07

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 5 3 15
Total 7 5 68 3 83
MaxRst 34 68 2 68
Nobs 2 1 12 8 3 26
Ndag 2 1 12 8 3 26
Fænologi 06·· ··01 14·· ···· ··17art/01530.txt · Sidst ændret: 2023/10/21 20:59 af lb