Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:01590

Andefugle

Blisgås Anser albifrons eu01590

Status


2010 - 2019: Vinter: Ret almindelig Forår: Ret almindelig Sommer: Tilfældig Efterår: Fåtallig

Fotos


Blisgaas

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Blisgås  Anser albifrons  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 229 768 1217 2214
Total 367 981 2573 3921
MaxRst 40 160 299 299
Nobs 29 66 80 175
Ndag 19 20 24 63
Fænologi 01·· ···· ··26

2023:  Blisgås  Anser albifrons  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 155 256 554 145 10 60 78 1258
Total 187 531 1511 240 35 136 220 2860
MaxRst 24 150 156 120 26 62 72 156
Nobs 27 58 103 8 11 7 19 233
Ndag 19 22 26 6 8 5 10 96
Fænologi 01·· ···· ···· ··21 10·· ···· ··31

2022:  Blisgås  Anser albifrons  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 136 266 372 27 7 3 59 870
Total 214 1512 2833 30 7 12 60 4668
MaxRst 21 180 340 3 8 9 1 340
Nobs 21 58 64 2 4 13 3 165
Ndag 14 21 25 2 4 10 2 78
Fænologi 01·· ···· ···· ··14 04·· ···· ··31

2021:  Blisgås  Anser albifrons  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 544 288 1 18 56 5 932
Total 20 544 570 1 1 18 56 40 4 1254
MaxRst 30 102 170 4 1 21 8 35 4 170
Nobs 32 91 98 11 1 2 7 9 4 6 261
Ndag 21 21 27 10 1 2 6 9 4 6 107
Fænologi 01.. …. …. …. …. ..06 19.. …. …. ..19

2020:  Blisgås  Anser albifrons  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 171 318 863 27 59 1444
Total 6 171 445 878 27 89 1616
MaxRst 26 79 112 1 15 30 112
Nobs 16 57 91 1 13 2 15 195
Ndag 11 23 29 1 6 2 12 84
Fænologi 01.. …. …. ..01 05.. …. ..31

2019:  Blisgås  Anser albifrons  

Forårstræk: 9/2 - 12/4 i alt 969, flest 19/3 315 – I alt 20 observationsdage.
Efterårstræk: 15/10 - 18/12 i alt 47, flest 15/10 25. - I alt 5 observationsdage.

15/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 407 497 65 44 2 1 1016
Total 33 888 1444 65 44 5 9 2488
MaxRst 12 150 310 3 5 310
Nobs 5 59 76 1 3 2 4 150
Ndag 5 20 27 1 3 2 4 62
Fænologi 02.. …. …. ..12 15.. …. ..31

2018:  Blisgås  Anser albifrons  
Der var også i 2018 mange Blisgæs om end det ikke blev et rekordår som i 2017.
I januar – februar sås mindre rastflokke på flere lokaliteter, og fra midten af marts i lidt større antal med som mest 20/3 82 Søndervang.
Træk første halvår: 7/1 – 16/4, i alt 471 med kulmination medio – ultimo marts. Bedste dag: 19/3 195.
Træk andet halvår: 12/10 3, 14/10 7, 7/11 1 og 18/11 40 - i alt 51.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 27 11 431 2 10 41 522
Total 55 49 735 2 78 47 20 986
MaxRst 11 9 82 29 6 20 82
Nobs 10 10 39 1 6 3 1 70
Ndag 7 9 19 1 6 2 1 45
Fænologi 01.. …. …. ..16 12.. …. ..29

2017:  Blisgås  Anser albifrons  
Blisgåsen fortsætter fremgangen fra de forrige år. Mange rastende i vinterhalvåret og et rekordtræk i foråret.
Træk første halvår: 23/2 – 16/4 med en enkelt efternøler 18/5, i alt 747 (ny rekord). De bedste dage: 28/2 220 (ny dagsrekord), 10/3 81 og 1/4 80.
I foråret var der op til 157 rastende (14/3) i Hovvig. Enkelte fugle hang ud længe i på lokaliteten og sidste forårsobs blev 29/5 1 2k.
Efterårstrækket var derimod ret beskedent. Bedste trækdage 28/9 15 og 21/10 31 - i alt 65.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 267 399 80 1 15 36 14 812
Total 57 1138 2425 88 5 1 20 36 36 3806
MaxRst 17 100 157 2 1 1 2 18 157
Nobs 9 38 59 8 5 1 4 5 6 135
Ndag 9 19 26 8 5 1 3 3 5 79
Fænologi 05.. …. …. …. ..29 14.. …. ..21 01..29

2016:  Blisgås  Anser albifrons  
Blisgåsen er i stor fremgang i disse år. Mange rastende i vinterhalvåret, pænt forårstræk og rekordtræk i efteråret.
Træk første halvår: 31/1 - 7/5 i alt 316. De bedste dage: 7/2 68, 4/3 53 og 16/3 88. I foråret var der op til 190 rastende 3/3 på Ringholm.
Efterårstrækket var enestående med ny rekord på 782 10/10 - 28/12 mod den tidligere på 278, heraf tre trækdage med over 100: 10/10 120, 15/10 170 og 16/10 247. I efteråret op til 124 rastende 19/10 på Søndervang.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 113 195 3 756 18 8 1098
Total 35 638 1779 3 1469 109 68 4101
MaxRst 7 147 190 124 32 33 190
Nobs 9 28 52 1 35 8 6 139
Ndag 8 14 18 1 21 7 6 75
Fænologi 02.. …. ..28 07 08.. …. ..31

2015:  Blisgås  Anser albifrons  
Hovvig slog igen i år ny rekord med antallet af rastende Blisgås med 260 18/3. I perioden 9/3 til 24/3 blev der på alle observationsdage noteret over 100 og tre dage over 200.
Forårstrækket var godt - næstbedste nogensinde. En art i fremgang, og som også hos os er blevet et fast indslag i vinterhalvåret.
Forårstræk: 22/2 - 17/4 i alt 334. Knapt 59 % af forårstotalen blev set mellem 22/2 og 5/3 og de bedste dage var 24/2 26, 26/2 61, 5/3 78 og 4/4 100.
Efterårstrækket var selvom det nummerisk ikke var specielt stort over gennemsnittet lokalt set.
Efterårstræk: 7/10 - 27/12 i alt 79. De bedste dage: 26/10 32, 27/10 19 og 31/10 21.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 114 115 105 74 5 413
Total 28 153 2735 133 226 80 43 3398
MaxRst 7 11 260 23 26 39 10 260
Nobs 7 13 28 6 21 8 12 95
Ndag 6 7 21 5 17 7 10 73
Fænologi 02.. …. …. ..17 01.. …. ..27

2014:  Blisgås  Anser albifrons  
Fortsat fremgang for denne art og for nu fjerde år i træk rekord på forårstrækket.
Forårstræk: 5/2 - 17/5 i alt 386. 86 % trak ultimo februar - primo marts. Dage med over 30: 25/2 32, 27/2 169, 3/3 42 og 7/3 47.
Hovvig havde især i marts mange rastende Blisgæs. Ny absolut rastrekord blev noteret 11/3 med 127.
Efterårstræk: 6/10 – 9/11 i alt 45, flest 9/11 27. Efterårstrækket var i den bløde ende.

Største rasttal pr. måned i Hovvig: Sidste forår 18/5 og første efterår 6/10.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1 46 127 2 1 10 3 1

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 275 105 5 1 18 27 431
Total 3 462 1715 12 2 46 31 12 2283
MaxRst 1 46 127 2 1 10 3 5 127
Nobs 3 26 41 6 2 10 3 4 95
Ndag 3 14 23 5 2 9 2 4 62
Fænologi 21.. …. …. …. ..18 06.. …. ..27

2013:  Blisgås  Anser albifrons  
Årets indledtes med lidt vinterflugt: 22/1 3 og 22/2 8 SV Hovvig.
Fortsat fremgang for denne art og for 3. år i træk årsrekord nu på 237 forårstrækkende fugle, mens forårets 2 topdage 5/3 60 og 3/4 57 indtager top 2 og 3 i historien. Trækket forløb mellem 27/2 og 9/4.
Efterårstrækket nåede 70, her iblandt dog 55 trækkende NØ, hvad de så ellers skulle der for, over Rørvig 9/10.
Rastende fugle blev set i Hovvig mellem 1/3 og 2/4 med flest 11/3 14. Igen fra 27/9 – 14/10 med maksimum på 6/10 15 og fra 2/12 – 30/12 med maksimum 17/12 20. Endelig kom der en sommerobservation 1/6 1 rastende Hovvig.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 34 149 62 56 1 7 312
Total 3 34 210 74 1 2 95 1 72 492
MaxRst 14 8 1 2 15 20 20
N 1 2 24 12 1 1 8 1 8 58
Fænologi 22.. …. …. ..09 01 27.. …. …. ..31

2012:  Blisgås  Anser albifrons  (0, 1460, 398)
Den store fremgang for Blisgås fortsætter og rekorderne fra 2011 blev overgået i år. Dagsrekorden på forårstrækket kom op på 79 (3/3) ud af et samlet rekordforårstræk på 194 i perioden 6/2 til 19/5.
Ud over de trækkende blev en flok på op til 26 set rastende ved Hovvig 16/1 - 18/1 og medio marts rastede en større flok i området Slettermosegaard, Nakke Skov og Hovvig med følgende maksimums tal 9/3 51, 16/3 25, 18/3 25 og 21/3 16. Flokken er også noteret som tf i Hovvig ved et par lejligheder. Disse er ikke talt med i træktotalen, idet redaktionen har tolket dem som overflyvende.
Efterår: Efterårstrækket fra 3/10 til 30/11 producerede 3 store dage 5/10 23, 22/10 52 og 20/11 25 – samlet 124. 2/10 sås 3 rastende i Hovvig.

DOFBasen:2012


2011:  Blisgås  Anser albifrons  (0, 1182, 278)
De stigende antal af Blisgæs i Danmark bemærkes også hos os. I 2011 blev det til både ny forårsdags- og sæsonrekord. 7/3 – 23/3 i alt 143 trækkende.
Alle observationer nævnes: 7/3 34, 8/3 47, 9/3 2, 12/3 8, 13/3 37, 15/3 5 og 23/3 10.
Ud over de trækkende blev en flok på 6 set rastende ved Hovvig/Nakke 11/3.
Efterår: 2/10 blev en meget stor flok på 110 fugle set trække mod sydvest først fra Rørvig Lyng 15:05 (BV) og 3 minutter senere 15:08 fra Hovvig (AF). Det er usædvanligt med så store trækflokke så langt mod nordvest som ved Rørvig. En enkelt 2k fugl blev samme dag set rastende i Hovvig.
Fra efteråret i øvrigt kun denne obs: 14/10 18 SV Hovvig. Efterårstræktotalen blev dermed 128.

DOFBasen:2011


2010:  Blisgås  Anser albifrons  (0, 1032, 150)
Ganske som Sædgæssene blev forårstrækket af denne art skubbet ca. 2 uger og næsten alle observationer lå i 2. halvdel af marts, som så til gengæld præsterede en forårstræk-rekord!
Efter tidlige 26/2 4 Ø Nørrevang kom hovedtrækket ret koncentreret 17/3 - 26/3 med følgende trækdage: 17/3 26 NØ Korshage, 18/3 10 NØ Korshage, 21/3 10 NØ Rørvig, 22/3 8 Ø Nykøbing, 24/3 15 Ø Korshage og 26/3 2 Ø Korshage. Siden lidt ”løse” 1/ 4 3 V Korshage og 11/5 1 ad og 17/5 1 2k Ø Korshage. I alt 80 på forårstræk.
Rastende: 14/3 - 16/3 1 og 21/3 3 omkring Nakke.
Efterår: Ialt 46 trækkende som 3/10 8 SV Korshage og 11 SV Hovvig, 9/10 11 SV og 8/11 16 SV
Hovvig. Rastende fugle var 4/10 17 og 7/10 - 9/10 3 Hovvig.
Stort forår og pænt efterår for denne art, hvor vi ligger med små tal i den nordlige udkant af trækruterne.

DOFBasen:2010


2009:  Blisgås  Anser albifrons  (0, 672, 360)
Rekordernes år for denne art - både forår og efterår.
Ses i Hovvig/Ringholm 5/1 – 10/2 (10 obsdage) med flest 24/1 10.
Derudover 9/2 3 Nakke og 10/2 2 Søndervang.
Forårstræk 24/2 – 4/4 (6 obsdage) i alt 46 fordelt som følger 24/2 11, 28/2 8, 3/3 4, 4/3 2, 14/3 11 og 4/4 10 alle Ø-NØ Korshage.
Enkelte rastende fugle noteres i trækperioden:
Hovvig: 3/3 2 og 10/3 9.
Slettermosegård: 7/3 6 og 15/3 2.
Noget så sjældent som sommerfund kan vi også præstere: 19/6 2 ad og 25/6 - 28/6 1 2k i Hovvig.
Efterårstrækket blev markant bemærket 23/10, da 275 Blisgæs lagde vejen forbi Hovvig på deres vej mod vinterkvarterene. Disse gæs, langt fra deres normale trækrute syd om Østersøen, blev talt i tre flokke 180 SV (12:19) og 55 + 40 SV (12:55)
Vi slutter året med 9/11 1 SV Hovvig og 1/12 1 V Nykøbing.

DOFBasen:2009


2008:  Blisgås  Anser albifrons  (0, 610, 62)
Optræder 5/2 - 10/2, hvor en mindre flok fører sig frem: 5/2 - 9/2 25 rastende Hovvig, 10/2 8 NØ Hovvig, 13 rastende Hovvig og 7 SV Søndervang som meget vel er fraktioner af de samme 25 rodende rundt. Og som derefter forsvandt. Forårstræk er: 18/3 11 NØ (senere også 11 Hovvig, samme flok returneret?), 20/3 4 Ø og 21/5 1 Ø Korshage.
I efteråret lykkes det lige at finde en enkelt flok: 8/11 21 Ø Skredbjerg.
Normalt år – Blisgås er udpræget Østersø-trækker.

DOFBasen:2008


2007:  Blisgås  Anser albifrons  (0, 566, 44)
7/1 2 ad Hovvig (EVR), 18/2 5 ad Hovvig (EVR), 16/3 3 Slettemosegaard (PG), 24/3 3 Slettemosegaard (AT), 25/3 1 trk Korshage (AF), 26/3 2 ad trk Korshage (PEL, EVR), 29/3 30 trk i én flok Korshage (LB, JHC) og 6/5 1 ad trk Flyndersø (BR, EVR), hvilket giver i alt 44 fugle i første halvår og dermed en rigtig pæn forårstotal.
Til gengæld brillierer arten med sit fravær i efteråret.

DOFBasen:2007


2006:  Blisgås  Anser albifrons  (0, 535, 31)
13/3 2 trk Nørrevang (AF), 22/3 3 ad trk Korshage (EVR), 24/3 1 ad trk Korshage (LB, JHC, AF), 25/3 1 trk Korshage (AF), 28/3 1 2k trk Korshage og 7 rast Hovvig (JHC), 24/4 2 trk Korshage (AF) og 26/4 4 trk Korshage (AF), hvilket giver i alt 21 fugle i første halvår.
Efteråret gav ligeledes et par dage med trækkende og rastende fugle: 15/10 1 ad trk Hovvig (LB, PEL), 17/10 2 rast Hovvig (KES), 18/10 - 28/10 5 ad rast Hovvig (JHC, KES, JS) og endelig 3/12 4 trk Hovvig (HVR) i alt mindst 10 i efteråret. Men generelt ret få fugle og iøvrigt som normalt.

DOFBasen:2006


2005:  Blisgås  Anser albifrons  (0, 514, 21)
2/1 5 ad + 3 2k rast Hovvig (EVR), 6/1 12 rast Hovvig (PG, JS), 6/2 4 rast Hovvig (LB), 22/3 4 trk Korshage (RF) og 15/11 1 ad trk Korshage (JHC).

DOFBasen:2005


2004:  Blisgås  Anser albifrons  (0, 483, 31)
7/2 7 ad rast Hovvig (EVR), 10/3 3 trk Korshage (JHC), 14/3 3 trk Korshage (JHC, EVR) og 1 1k trk Hovvig (JHC), 18/3 4 trk Hovvig (JHC, AF), 15/4 11 trk Korshage (JHC, AF) og 12/10 2 ad trk Korshage (MD), som alt i alt må betragtes som et ret normalt år for arten.

DOFBasen:2004


2003:  Blisgås  Anser albifrons  (0, 482, 1)
30/11 1 ad rst Hovvig (JHC) - det er mange år siden, at Blisgåsen har optrådt så fåtalligt.

DOFBasen:2003


2002:  Blisgås  Anser albifrons  (0, 434, 48)
15/2 1 ad rst Hovvig (JS), 29/5 2 ad rst Hovvig (EVR), 5/10 ikke færre end 44 i flok trk Nykøbing (EVR) og 7/12 1 ad trk Hovvig (EVR).
Ret usædvanligt med to rastende adulte fugle ultimo maj. Forekomsten 5/10 er vor 3. største trækdag.

DOFBasen:2002


2001:  Blisgås  Anser albifrons  (0, 426, 8)
Milde vintre giver traditionen tro kun få Blisgæs på Sjælland, således også i 2001. 14/1 1 ad + 1 2k rst (LB,PCC,EVR), 7/4 1 2k (LB), 8/4 1 2k (LB), 15/4 1 ad (EVR), 30/4 1 2k (LB), 16/10 2 ad + 4 1k (LB), alle Hovvig.

DOFBasen:2001


2000:  Blisgås  Anser albifrons  (0, 401, 25)
Traditionen tro kun få observationer af denne art: 25/10 og 27/10 2 ad rst Hovvig (EVR), 4/11 - 5/11 1 ad rst Hovvig (EVR, HVR), 9/12 1 ad rst (EVR, HVR) og 10/12 21 i flok SV Hovvig (HVR). Dermed ingen forårsfund.

DOFBasen:2000


1999:  Blisgås  Anser albifrons  (0, 397, 4)
Ganske få observationer - et slapt år.
12/5 1 Ø KH (HVR), 18/9 1 V Nykøbing Sj. (EVR), 16/10 1 ad NV KH (LB) og 19/10 1 juv rst HV (AF, HVR).

DOFBasen:1999


1998:  Blisgås  Anser albifrons  (0, 381, 16)
Et meget traditionelt år, idet der foreligger de sædvanlige få observationer fra forår og efterår. 22/2 1 ad N HV (EVR), 11/4 2 ad Ø KH (PCC, PEL, EVR, HVR), 26/9 7 ad rst HV (EVR,HVR), 2/10 3 ad + 1 1K rst Rørvig Bugt (AT) samt 8/11 2 V KH (EVR).

DOFBasen:1998


1997:  Blisgås  Anser albifrons (0, 377, 4)
Fænologi: (4/9) 16/10 – 17/4 (4/6)
Meget sjælden/sjælden forårstrækgæst, sjælden/fåtallig efterårstrækgæst og uregelmæssig vintergæst.
Uregelmæsig som rastende fra december til februar. Bortset fra 6/2 1989 6 ikke over 2 pr. dag. Tidligere uregelmæssig, i dag regelmæssig meget sjælden - sjælden forårsgæst med flest fugle (88 %), primo marts - primo april. De 3 største træktal: 8/3 1992 22, 26/3 1992 9 og 2/4 1996 5. Flest rastende 30/3 1988 6 Hovvig.
Om efteråret flest fugle (98 %) ultimo september - medio november. De 3 største træktal: 11/11 1995 66, 3/10 1982 60 og 22/9 1978 22. Ved 2 tilfælde større rastflokke i Hovvig området: Ultimo oktober - ultimo november 1983 op til 82 rastende og 17/11 - 18/11 1990 20 - 95 rastende.
Månedsfordeling i procent af 532 Blisgæs set fra 1976 til 1996.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0,7 1,9 10,2 3,2 0,4 0,4 0 0 6 38,5 37,4 1,3

Årstotaler 1973 - 1998. Femårsgennemsnit og højeste årstotal i hver femårsperiode.

Periode 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
Gennemsnit 5 20 18 19 29
Maksimum 11 66 82 39 83

1997: 15/4 - 9/5 2 ad Hovvig. Desuden fra samme periode 20/4 1 ad Ø 09:36 Korshage (EVR) og 26/4 1 Hyldegårdsvej (PEL). Ingen fra efteråret (manglende østenvindsperiode på rette tidspunkt).
 

DOFBasen:1997


1996:  Blisgås  Anser albifrons  (0, 356, 21)
Forår: 2/4 5 NØ (10:58) Hovvvig (LB, JW) og 7/4 1 Ø (15:09) Nørrevang - Korshage (LB, PCC, EVR, HVR).
Efterår: 23/10 4 SV (10:55) Korshage (EVR) og 14/11 11 trækkende (11:55) (HVR).

DOFBasen:1996


1995:  Blisgås  Anser albifrons  (0, 273, 83)
I Hovvig området sås 1 enkelt fugl på følgende datoer: 7/1, 21/1 - 22/1, 4/2, 15/3 - 16/3 og 21/4: Sidstnævnte dato flyvende NV 08:30.
Efterår: 4/9 - 18/9 1 og 24/10 - 29/10 1. I følge en af observatørerne 2 forskellige fugle.
Træk: 15/10 13 SV (13:51) Korshage, 22/10 1 SV (12:12) Korshage og 11/11 66 SV (12:45) Hovvig.

DOFBasen:1995


Blisgås  Anser albifrons  

1994:

1993:

1992:

1991:

1990:

1989:

1988:

1987:

1986:

1985:

1984:

1983:

1982:

1981:

1980:

1979:

1978:

1977:

1976:

1975:

1974:

1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 136 266 372 27 7 3 59 870
Total 214 1512 2833 30 7 12 60 4668
MaxRst 21 180 340 3 8 9 1 340
Nobs 21 58 64 2 4 13 3 165
Ndag 14 21 25 2 4 10 2 78
Fænologi 01·· ···· ···· ··14 04·· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 544 288 1 18 56 5 932
Total 20 544 570 1 1 18 56 40 4 1254
MaxRst 30 102 170 4 1 21 8 35 4 170
Nobs 32 90 98 11 1 2 7 9 4 6 260
Ndag 21 21 27 10 1 2 6 9 4 6 107
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··06 19·· ···· ···· ··19

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 219 318 863 27 59 1492
Total 32 219 689 882 27 89 1938
MaxRst 26 79 112 1 15 30 112
Nobs 16 58 92 1 13 2 15 197
Ndag 11 23 29 1 6 2 12 84
Fænologi 01·· ···· ···· ··01 05·· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 407 497 65 44 2 1 1016
Total 12 552 952 65 44 5 7 1637
MaxRst 12 150 310 3 5 310
Nobs 5 59 76 1 3 2 4 150
Ndag 5 20 27 1 3 2 4 62
Fænologi 02·· ···· ···· ··12 15·· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 11 323 2 10 41 409
Total 33 11 424 2 39 41 20 570
MaxRst 11 9 82 29 6 20 82
Nobs 10 11 36 1 6 3 1 68
Ndag 7 9 19 1 6 2 1 45
Fænologi 01·· ···· ···· ··16 12·· ···· ··29

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 259 374 80 1 15 35 14 778
Total 259 559 80 2 1 17 35 32 985
MaxRst 17 100 157 2 1 1 2 18 157
Nobs 9 37 57 8 5 1 4 4 6 131
Ndag 9 19 26 8 5 1 3 3 5 79
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ··29 14·· ···· ··21 01··29

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 84 182 3 654 18 8 954
Total 5 84 417 3 778 18 41 1346
MaxRst 7 147 190 124 32 33 190
Nobs 9 23 50 1 30 9 6 128
Ndag 8 14 18 1 21 7 6 75
Fænologi 02·· ···· ··28 07 08·· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 98 115 105 74 5 397
Total 7 98 375 105 74 39 15 713
MaxRst 7 11 260 23 26 39 10 260
Nobs 7 10 28 6 21 8 12 92
Ndag 6 7 21 5 17 7 10 73
Fænologi 02·· ···· ···· ··17 01·· ···· ··27

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 273 76 5 1 18 27 400
Total 1 273 203 6 2 28 27 5 545
MaxRst 1 46 127 2 1 10 3 5 127
Nobs 3 26 39 7 2 10 3 4 94
Ndag 3 14 23 6 2 9 2 4 63
Fænologi 21·· ···· ···· ···· ··18 06·· ···· ··27

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 34 136 62 56 1 7 299
Total 3 34 150 62 1 71 1 27 349
MaxRst 14 8 1 2 15 20 20
Nobs 1 2 25 12 1 1 8 1 8 59
Ndag 1 2 15 4 1 1 7 1 8 40
Fænologi 22·· ···· ···· ··09 01 27·· ···· ···· ··31

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 46 174 1 91 28 340
Total 26 46 234 2 94 28 430
MaxRst 26 51 2 1 3 51
Nobs 4 1 22 5 2 9 2 45
Ndag 4 1 11 5 1 8 2 32
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ··19 02·· ··30

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 119 128 247
Total 125 129 254
MaxRst 6 1 6
Nobs 18 3 21
Ndag 8 2 10
Fænologi 07··23 02··14

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 66 3 2 19 16 110
Total 4 69 5 2 36 16 132
MaxRst 3 2 17 17
Nobs 1 11 3 2 6 1 24
Ndag 1 8 3 2 5 1 20
Fænologi 26·· ···· ···· ··17 03·· ··08

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 30 25 10 275 1 1 342
Total 10 30 34 10 2 275 1 1 363
MaxRst 10 3 9 2 10
Nobs 6 6 11 1 3 1 1 1 30
Ndag 6 5 8 1 3 1 1 1 26
Fænologi 05·· ···· ···· ··04 19··28 23·· ···· ··01

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 37 4 1 21 63
Total 63 4 1 21 89
MaxRst 26 26
Nobs 8 1 1 1 11
Ndag 5 1 1 1 8
Fænologi 05·· ··20 02 08

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 33 1 34
Total 2 5 36 1 44
MaxRst 2 5 3 5
Nobs 1 1 5 1 8
Ndag 1 1 5 1 8
Fænologi 07·· ···· ··29 06

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 6 1 4 20
Total 23 6 6 4 39
MaxRst 14 5 14
Nobs 8 2 5 1 16
Ndag 5 2 5 1 13
Fænologi 13·· ··26 15··28 03

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 5
Total 12 4 4 1 21
MaxRst 12 4 12
Nobs 3 1 1 1 6
Ndag 3 1 1 1 6
Fænologi 02·· ···· ··22 15

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 11 22
Total 7 11 11 29
MaxRst 7 7
Nobs 1 4 1 6
Ndag 1 3 1 5
Fænologi 07·· ···· ··15

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 30·· ··30

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 44 1 45
Total 1 2 44 1 48
MaxRst 1 2 2
Nobs 1 1 1 1 4
Ndag 1 1 1 1 4
Fænologi 15 29 05 07

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 6 7
MaxRst 1 6 6
Nobs 6 1 7
Ndag 5 1 6
Fænologi 01··30 16

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 21 23
MaxRst 2 1 21 21
Nobs 2 2 2 6
Ndag 2 2 2 6
Fænologi 25·· ···· ··10art/01590.txt · Sidst ændret: 2023/10/21 18:19 af lb