Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:01600

Indholdsfortegnelse

Andefugle

Dværggås Anser erythropus eu01600

Status


2010 - 2019: Vinter: Tilfældig Forår: Tilfældig Sommer: - Efterår: -

Fotos


Dvaerggaas

Årsrapporter


2024:  Dværggås  Anser erythropus  

DOFBasen:2024


2023:  Dværggås  Anser erythropus  

DOFBasen:2023


2016:  Dværggås  Anser erythropus  (0, 3/7, 1/1)
4. fund. Vi skal helt tilbage til 2003 før vi sidst havde Dværggås indover Rørvighalvøen, men det er første gang i dette årtusinde, at en Dværggås har stoppet op og rastet her. Det var JHC, som fandt fuglen på Slettermosegård 29/2, hvor den rastede sammen med Grågæs. Den blev også set dagen efter i Hovvig og på Ringholm. I alt fik 12 ornitologer glæde af det fine fund over de to dage.
Fuglen var farvemærket og stammer fra det svenske jägerforbunds projekt. Den blev mærket som unge på yngleplads et hemmeligholdt sted i Norbotten 1/8 2014.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 29.. ..01

2003:  Dværggås  Anser erythropus  (0, 2/2, 1/5)
22/4 5 i flok trk NØ 10.45 Korshage (JHC, PCC, m.fl.), der eksponerede sig flot i aprilmedlys foran observatørerne. Arten er tidligere kun set et par gange før - i 1989 og 2000. Iøvrigt blev fuglen i 2000 også set 22/4, så det ser ud til at være en god dato for denne lille, akut truede, arktiske gås.

DOFBasen:2003


2000:  Dværggås  Anser erythropus  (0, 1, 1)
22/4 1 imm Ø 5.29 Korshage (EVR) - sås trækkende sammen med en flok Bramgæs tæt på kysten nær P-pladsen. Arten der for en årrække siden var en sjældenhed i Danmark, ses nu langt oftere. Hovedparten af fuglene antages at være udsatte fugle eller individer fra det svenske yngleprojekt. De i Nordskandinavien få ynglende Dværggæs overvintrer normalt omkring Sortehavet f.eks. Rumænien. Arten er tidligere set i Rørvig i 1989.

DOFBasen:2000


1997:  Dværggås  Anser erythropus (0, 1, 0)
Tilfældig gæst, 1 iagttagelse.
1989: 5/3 1 ad rast Hovvig, senere trækkende NØ over Brentebjerg og Nørrevang. 

DOFBasen:1997


Dværggås  Anser erythropus  

1989:
5/3 1 ad R-NØ (11:50) HV (EVR,HVR), over Brentebjerg (KB,JC) og Nørrevang (11:53) (PEL).
Opholdt sig i flok med 11 Sædgæs, var ikke ringmærket. Et af årets ornitologiske „highligths“.

DOFBasen:<1995art/01600.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1