Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:01660

Andefugle

Canadagås Branta canadensis eu01660

Status


2010 - 2019: Vinter: Almindelig Forår: Ret almindelig Sommer: Ret almindelig Efterår: Ret almindelig

Fotos


Canadagaas

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Canadagås  Branta canadensis  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 15 1 16
MaxRst 10 1 10
Nobs 3 1 4
Ndag 3 1 4
Fænologi 06··10 20

2023:  Canadagås  Branta canadensis  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 42 26 1 7 2 8 28 62 43 13 232
Total 45 30 1 7 9 75 241 83 97 67 655
MaxRst 2 3 11 32 39 42 150 19 36 29 150
Nobs 3 3 1 5 30 28 27 24 6 9 13 149
Ndag 3 3 1 5 28 28 19 20 4 8 11 130
Fænologi 03·· ··28 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2022:  Canadagås  Branta canadensis  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 23 14 23 15 2 2 35 114
Total 31 29 1 49 15 49 2 2 71 249
MaxRst 8 15 1 21 9 14 49 14 17 36 49
Nobs 3 3 1 26 20 21 9 2 15 17 117
Ndag 2 3 1 23 20 17 8 2 13 15 104
Fænologi 10·· ··27 07·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2021:  Canadagås  Branta canadensis  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 42 45 4 24 192 75 107 58 6 553
Total 56 46 5 24 192 75 347 58 53 856
MaxRst 14 1 1 2 23 10 168 240 13 38 47 240
Nobs 8 5 3 3 40 24 21 17 9 11 8 149
Ndag 7 3 3 3 26 24 18 12 7 9 7 119
Fænologi 01.. ..21 20.. …. …. …. …. …. …. …. ..21

2020:  Canadagås  Branta canadensis  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 45 53 17 68 93 55 17 348
Total 1 45 59 17 126 93 17 167 17 542
MaxRst 1 1 23 17 8 46 3 9 112 80 112
Nobs 2 2 2 13 16 17 32 6 5 16 14 125
Ndag 2 2 2 11 15 17 28 5 5 10 13 110
Fænologi 13.. ..25 14.. …. …. …. …. …. …. …. ..26

2019:  Canadagås  Branta canadensis 

Kun træk på 4 dage i første halvår: 18/2 6, 11/3 13, 24/5 17 og 1/6 25 - I alt 61.
Træk andet halvår: 14/9 - 31/12 i alt 101, flest 14/9 57. - I alt 9 observationsdage. 

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
1 1 19 1 22 2 10 10 10 12 10 38 10 15 21 24 60 9 1

15/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 13 17 25 59 26 15 41 202
Total 35 74 18 1 22 25 38 80 26 75 217 611
MaxRst 31 28 5 1 22 10 12 38 21 60 175 175
Nobs 10 4 3 1 5 19 28 10 12 3 10 8 113
Ndag 10 4 3 1 5 19 28 10 12 3 9 8 112
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..21

2018:  Canadagås  Branta canadensis  
Tendensen fra de senere år holder. Stadigt færre vinterfugle, men faste sommerobservationer i Hovvig.
Træk første halvår: 18/2 - 28/5 i alt 89, flest 18/2 40.
Træk andet halvår: 7/8 – 19/12 i alt 168, flest 24/9 78 Korshage. Månedsfordelingen var noget bizar med aug 57, sep 86, okt 4, nov 5 og dec 16.
Højeste antal rastende blev 22/8 48 Hovvig og 1/9 72 Nykøbing Bugt.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 40 48 1 57 86 4 5 16 257
Total 42 69 6 100 44 393 176 7 127 57 1021
MaxRst 2 12 5 19 21 48 72 2 40 25 72
Nobs 2 15 2 19 24 18 4 3 7 6 100
Ndag 2 12 2 18 23 18 3 3 6 6 93
Fænologi 18.. ..29 28.. …. …. …. …. …. …. ..30

2017:  Canadagås  Branta canadensis  
Forårstræk: 14/1 - 8/6 i alt 266, flest 25/2 105 og 3/3 59.
Efterårstræk: 18/9 – 29/12 i alt 143, flest 18/9 53.
Højeste antal rastende blev 9/1 75 i Ringholm.
Mest bemærkelsesværdigt er det, at Canadagås i de seneste par år (siden 2012) har været næsten fast gæst i Hovvig i juni og juli. I 2017 flest 13/6 21, mens den i 00’erne kun blev set kortvarigt i 2001 og 2005 og da højst 2 individer.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 126 95 3 24 53 32 24 34 409
Total 607 170 95 1 96 134 40 143 228 57 172 61 1804
MaxRst 75 23 1 64 21 4 18 67 12 18 8 75
Nobs 35 10 4 1 7 31 12 26 9 9 22 12 178
Ndag 18 8 3 1 6 19 9 12 5 7 11 7 106
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2016:  Canadagås  Branta canadensis  
Niveauet for observationer af Canadagås ligger igen i år markant under den opblomstring vi så i nullerne og frem til 2011. Det gælder både forårs- og efterårstrækkene, samt antallet af rastende individer.

Træk første halvår: 13/1 - 5/4 i alt 264, flest 13/1 47, 1/3 68 og 4/3 45.
Træk andet halvår: 10/8 – 28/12 i alt 266, flest 21/11 110.
Højeste antal rastende var 8/1 210 i Ringholm.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 88 39 136 1 9 9 31 175 42 530
Total 1909 789 206 8 6 140 37 1061 37 55 725 346 5319
MaxRst 210 105 14 2 2 33 2 115 16 16 80 78 210
Nobs 42 37 27 7 3 28 24 21 4 4 17 18 232
Ndag 23 21 17 6 3 26 24 21 4 4 15 15 179
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Canadagås  Branta canadensis  
Igen i år et relativt dårligt år for Canadagås både, hvad angår træk og rasttal.
Forårstræk: 18/1 - 7/6 i alt 177, flest 17/2 og 22/2 begge dage 40.
Efterårstræk: 7/9 – 13/12 i alt 157, flest 7/9 60.
Højeste antal rastende var 1/1 570 i Ringholm.
Tendensen fra de senere år med fund uden for vintersæsonen fortsætter. Sidste vinterfugl 27/3. Fugle i perioden 5/5 – 28/9 må komme fra lokale sjællandske bestande, hvilket antagelig også gjaldt for de 5, der rastede 19/10. Fra 9/11 igen ”normale” vintergæster.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 113 24 16 21 60 81 16 334
Total 1063 191 51 29 26 56 74 5 590 189 2274
MaxRst 570 15 6 8 3 18 9 5 225 45 570
Nobs 15 24 14 5 3 10 3 1 19 14 108
Ndag 13 18 11 5 3 10 3 1 14 12 90
Fænologi 01.. …. ..27 05.. ..11 09.. …. …. …. ..29

2014:  Canadagås  Branta canadensis  

Et relativt dårligt år for Canadagås både, hvad angår træk og rasttal.
Forårstræk: 11/1 - 12/6 i alt 184, flest 11/1 63.
Efterårstræk: 14/10 – 31/12 i alt 279, flest 31/12 80.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 26/11 215):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
63 4 26 1 9 16 33 32 215 35

Andre bemærkelsesværdige observationer af rastende fugle 14/1 120 Nykøbing Bugt og 6/2 235 Ringholm

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 55 22 42 2 60 121 333 635
Total 579 535 83 3 53 11 17 34 128 580 573 2596
MaxRst 120 235 26 1 4 9 16 33 32 215 81 235
Nobs 16 17 15 3 8 2 2 2 14 26 17 122
Ndag 14 12 10 3 6 2 2 2 8 17 13 89
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. ..27 06.. …. ..31

2013:  Canadagås  Branta canadensis  
Forekomsten meget lig det vi så i 2012.
Forårstrækket omfattede 530 fugle, hvoraf 348 passerede mellem 26/2 og 5/3. De første østtrækkende sås allerede 21/1. Efterårstrækket omfattede 325 fugle, tidligst 24/9 og med kulmination primo/medio november.
Ligsom sidste år overraskende med mange observationer i sommerhalvåret, hvilket bevirkede nye rastrekorder både i august og september.
Største rasttal pr. måned i Hovvig

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
525 76 16 16 45 52 2 210

Store rasttal blev set 19/1 630 Ringholm, 24/1 530 Nykøbing Bugt og 26/2 215 Rørvig Bugt. Det største fourageringstræk blev noteret 17/12, hvor 1000 blev set overflyvende Nykøbing omkring daggry.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 145 195 179 1 10 4 40 280 1 855
Total 3340 680 567 2 33 187 120 46 635 2684 8294
MaxRst 630 215 175 1 16 45 52 2 210 1000 1000
N 34 27 37 2 5 11 4 4 16 18 158
Fænologi 01.. …. …. ..26 02..20 10.. …. …. …. ..30

2012:  Canadagås  Branta canadensis  
Det er de rastende fugle i Hovvigområdet, som på linie med de foregående år prægede vintermånederne. Fra maj til juli rastede helt usædvanligt et par i Hovvig, som man kunne have forhåbninger til, men det blev dog ikke til noget. Derimod fik vi en sommerrekord med 36 rastende en enkelt dag i juni. Tallene fra januar – marts ligger under niveauet for de nærmest foregående år.
Max rast pr. måned i Hovvig/Ringholm/Nykøbing Bugt.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
230 86 22 1 3 36 2 34 0 9 185 299

Forårstrækket var koncentreret til perioden 24/2 – 3/3 med 383 ud af de i alt 427 trækkende, som ikke er helt dårligt, men langt fra de 1811 vi så sidste år. Bedste dag 29/2 med 175. Herefter sås kun encifrede dagstotaler et par gange i marts og 8/5 kom 2 trækkende ved Korshage.
Medio - ultimo august havde vi en periode på 10 dage med mellem 22 og 34 rastende i Hovvig. Det er første gang, at et større antal har rastet her i august. September og oktober var helt normale uden de store forekomster. Canadagæssene indfandt sig igen i november og december om end ikke i et bemærkelsesværdigt stort antal.
Det samlede efterårstræk var på 391 og begyndte 27/10 19. Den bedste trækdag 4/12 298 og eneste dag med over hundrede trækkende.

DOFBasen:2012


2011:  Canadagås  Branta canadensis  
To observationer af kuldeflugt fra januar og februar, den ene fra årets første dag: 1/1 206 SV og 21/2 80 V begge Rørvig Bugt. 3/1 475 overflyvende Nykøbing var største januartal, og ellers var det som sædvanligt de rastende fugle i Hovvigområdet, som prægede billedet. Se tabellen nedenfor. Tallene fra januar – marts ligger lidt under niveauet for de nærmest foregående år.
Max rast pr. måned i Hovvig/Ringholm/Nykøbing Bugt.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
430 830 760 0 0 2 0 5 4 80 220 20

Der blev stadig set mange rastende frem til primo marts, men godt gåsetrækvejr satte et gevaldigt nordøsttræk af arten i gang. På et par af dagene væltede det af sted med Candagæs i hidtil uset antal og efter 5/3 var stort set alle de rastende fugle væk. Forårstrækket var koncentreret til perioden 6/3 – 21/3 og i alt blev der i denne periode set 1811 trækkende, hvilket er det højeste antal forårstrækkende, der er set i området. De største dagstotaler blev 7/3 772, 8/3 822 og 9/3 127 og de udgjorde tilsammen ca. 96 % af forårstræktotalen. Med andre ord et meget koncentreret træk. Ingen trækkende blev set i april og maj, men en enkelt flok på 6 blev set trækkende (ingen trækretning angivet) 6/6 på Korshage. Sidstnævnte obs er formodentlig omstrejfende ikke ynglende fugle.
Nogle få fugle blev set med jævne mellemrum i Hovvig i juni – august – med.okt, men første tendens til reel ankomst til overvintring var 22/10 80 rastende Hovvig. Alt så normalt ud midt i november, men i december var der kun ganske få rapporter, hvilket er usædvanligt nu om dage. Årsagen kan være, at de fleste Canadagæs er blevet i Sverige på grund af det milde vejr. Kun 38 blev set på træk i andet halvår mellem 12/11 og 31/12, hvilket også er klart under gennemsnittet.

DOFBasen:2011


2010:  Canadagås  Branta canadensis  
Året gav lejlighed til at se, hvorledes de store tunge gæs håndterede den første is- og snevinter i årtier. Ultimo december 2009 var 860 gæs på plads i Hovvig/Ringholm, men året startede med et større inflow og antallet kulminerede allerede 3/1 1400 på isen ud for Hovvig dæmning (velforeneligt med 6/1 1350 Ringholm). Herefter forsvinder en del af fuglene. 31/1 var der 580 Rørvig Bugt. I februar 12/2 550 på Isefjorden (400 ud for Nakke Hage, 150 i Rørvig Bugt). I marts ikke over 14/3 136 rast Hovvig.
Isvinteren gav sig også udslag i et uhørt stort returtræk med i alt 18 trækdage 20/2 - 1/4 og en sen kulmination medio marts. I alt 1367 trækkende NØ overvejende set fra Korshage. De 5 største dage: 14/3 157 Ø Korshage, 16/3 459 Ø Korshage (fordelt på 12 flokke), 17/3 238 NØ Korshage, 18/3 103 NØ Korshage og 19/3 125 NØ Korshage. Altså en meget koncentreret hovedpassage. Enkelte efternølere i april, sidste 25/4.
Dukkede op igen 6/9 2, siden 28/9 15 og 26/10 21 rast Hovvig. Egentlige indryk af vinterfugle i november. 7/11 118, 9/11 415 og 20/11 615 Hovvig. Allerede da hærgede vinteren igen, men først ultimo december var der bevægelser i gæssene: 21/12 18 SV Rørvig Bugt + 38 V Plantagen, 29/12 600 SV Hovvig og 31/12 360 SV Rørvig Bugt. 31/12 var 560 på plads ved Hovvig.
I alt er 1203 registreret V-trækkende. Hovedparten er formodentligt reelt trækkende, selvom det kan være svært at skelne fra fourageringsbevægelser hos de faste fugle. Kun to dage er meldt om overflyvende fugle Nykøbing (17/11 400 og 20/11 550) på den klassiske transit fra Klint Sø til Hovvig.
En månedsoversigt for Hovvig/Ringholm/Nykøbing Bugt ser således ud (maksimale rast):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1400 400 136 1 0 0 0 0 15 21 615 950

Canadagås/Grågås hybrid
7/1 1 af disse ikke helt ualmindelige hybrider blandt Canadagæs på Ringholm.

DOFBasen:2010


2009:  Canadagås  Branta canadensis  
Arten pendler stadig fra Hovvig – Ringholms marker til diverse fouragerings områder, ikke i stigende antal, men dog stabilt i vintermånederne. Maksimum tallene for Hovvig og Ringholm fremgår af tabellen.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
750 293 2 0 0 0 0 0 2 7 46 860

Ligesom som for Grågås må menukortet på Søndervang have været tillokkende, idet der ses 275 10/2 og 600 11/2.
Forårstræk ses 28/2 – 14/3 i alt 160 Ø-NØ Korshage, flest 28/2 64 og 3/3 70.
29/9 8 og 1/12 39 alle SV Korshage er eneste indsendte, der kan betragtes som trækfugle.
Ingen nævneværdige tal fra efterår/vinter udover de i tabellen nævnte.

DOFBasen:2009


2008:  Canadagås  Branta canadensis  
Fast vinterinventar og lydkulisse over Nykøbing når fugle flyver fra og til overnatning i Hovvig/Ringholm til især Klintsøs vintersæd. Velnærede på vinterraps, store og tunge. Steg meget i 90'erne, senere år stationært niveau.
Hovvigtallene:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
310 48 13 2 0 0 0 1 3 33 505 750

21/12 750 til natrast Hovvig (PG) dermed største notering.
Egentlig sikre trækobservationer få og usikre.
En tidlig flok er 28/8 32 rastende Nykøbingbugten. 11/12 435 rastende på havet ud for Plantagen tilskrives lokale fugle på escape.

DOFBasen:2008


2007:  Canadagås  Branta canadensis  
Der lægges fortsat store kræfter i at optælle og indberette arten, og datamængder i år er på 14530 Canadiere.
Forårstræk: 25/1 7/1 – 20/4 15/4 i alt 209 211, hvor den største dag blev 4/3 med 81 100 fugle. Ikke imponerende når man tager de store lokale vinterflokke i betragtning.
Antallet af rastende fugle i Hovvig og på Ringholms marker:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1396 460 320 4 0 0 1 0 0 4 640 1200

Det går godt for Canadagåsen, og det stigende antal rastende fugle i vintermånederne, som vi har set det i de senere år, fortsætter. Noteringerne i januar og december, er de største vi endnu har set. Max blev 13/1 1396 (PG).
Sommerfund: 28/7 1 rast Hovvig – en enlig svale gør som bekendt ingen sommer, men det er altså 6. år i træk med fugle set i yngletiden. Og det er en klar tendens, jfr. også Sangsvane.
De fleste af årets noteringer går dog stadigvæk på de overflyvende flokke, der tager til Klintsø´s jorder for at fouragere om dagen, hvorefter de tager retur for at overnatte i Hovvig. De største tællinger blev følgende: 3/1 125, 17/1 200 og om efteråret 8/11 330, 14/11 610 (EVR) og 27/11 330.

DOFBasen:2007


2006:  Canadagås  Branta canadensis  
Forårstræk 19/3 - 28/3 i alt 282, hvoraf den største trækdag blev 19/3 159.
Antallet af rastende fugle i Hovvig og på Ringholms marker:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
610 228 61 2 0 0 1 1 1 8 589 1000

De fleste noteringer, er dog fortsat de flokke, der dagligt passerer mellem Hovvig, Ringholm og Klintsøs jorder, maks. 8/1 670, 21/2 200 og igen hen på efteråret 2/11 110, 9/11 440, 29/11 460 samt 6/12 480.
Sommerfund: 22/7 - 31/7 1. I de senere år har der været flere, omend uregelmæssige sommerfund, men det tyder på en tendens jfr. Sangsvane.
Fra og med 1/1 2006 udgår parantestallene for denne art, idet det nu er umuligt at afgøre antallet af fugle og ikke mindst udskiftningen i de flokke, der dagligt passere frem og tilbage over området i vintermånederne.

DOFBasen:2006


2005:  Canadagås  Branta canadensis  (3, 15928, 1319)
Som sidste år, er det imponerende, hvor mange canadiere der ses i området efterhånden. Men der spores en vis ”mæthed” hos observatørerne – det er ikke længere alle fugle, der noteres – og rapporteres. Grundmaterialet omfatter 7353 fugle, der dog kan reduceres til 1319 individer.
Forårstræk 19/3 8 Korshage – udgør den lidet prangende total.
Sommerfund: I perioden 8/5 – 19/6 rastede 1 fugl i Hovvig, men der var ingen juli fund i år.
Antallet af rastende fugle i Hovvig og på Ringholms marker:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
54 350 340 1 1 1 0 0 0 2 6 620

Årets største noteringer er optælling af de fugle, der flyver fra natterast i Hovvig til fourageringsområderne ved Klintsø´s jorder. De største tal i år blev følgende: 23/11 460, 24/11 320, 2/12 770 og 5/12 960 (EVR).

DOFBasen:2005


2004:  Canadagås  Branta canadensis  (3, 13386, 2542)
Atter en vinter med store fourageringsbevægelser mellem Hovvig, Ringholms marker og Klintsø´s jorder, max 12/1 170, 20/11 420, 27/11 1070, 6/12 1010 og 17/12 1175 – tællinger, der helt læner sig op af resultaterne fra de seneste år. Fuglene er oftest talt ved Digterparken, Nykøbing, hvor de ofte meget koncentreret passerer forbi om morgenen mellem kl. 7.00 og 8.00. Når først den første flok er lettet i Hovvig, ser det nærmest ud som om, at det udløser resten af de rastende fugle, der nærmest passerer forbi i en lind strøm efterfølgende.
Antallet af rastende fugle i Hovvig:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
380 453 260 1 0 0 0 0 0 7 780 1175

En ganske imponerende række af observationer – ikke færre end 11006 canadiere er tilgået redaktionen, om end det reelle antal i alt blev 2542 fugle renset for gengangere. Det er ikke til at sige, hvornår denne udvikling stabiliserer sig, men det ser unægteligt ud til, at gåsen er gået gennem lydmuren. De 1175 fugle 17/12 ankom til natterast i 21 flokke mellem kl. 16.10 og 16.40 (PG) og er største noterede rasttal fra Hovvig gennem tiderne.
Forårstræk: 7/2 - 13/3 i alt 279 - ikke mange.
Sommerfund: Ingen i år.
Efterårstræk: 27/10 - 12/12 i alt 635, herunder en stor oktoberdag 27/10 320. Normalt ser vi ikke mange Canadiere i oktober måned.

DOFBasen:2004


2003:  Canadagås  Branta canadensis  (3, 10655, 2731)
Pænt med vinterfugle 2002/2003 og traditionen med fouragerende fugle, der flyver fra Hovvig til Ringholm eller Klintsø holdes stadig i hævd. Antallet af rastende fugle i Hovvig:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
447 740 189 7 0 0 0 0 0 12 32 78

December tallet viser ikke den fulde sandhed, idet de rastende fugle allerede ved det første lys bevæger sig mod fourageringsområderne, og de kan derfor ofte nemmere tælles når de passerer ind over Nykøbing Sj. om morgenen. Max over byen blev: 11/12 300 trk V, 14/12 450 trk V og 21/12 ikke færre end 1140 trk V (EVR) - alle optalt fra Digterparken omkring kl. 8.00-8.30. Fuglene flyver typisk tilbage til Hovvig efter mørkets frembrud. Tallet fra 21/12 er ny rekord.
Forårstræk registreret mellem 16/2 og 21/3 i alt 630 fugle. Ingen fund i sommerperioden.
Efterårstræk ses mellem 19/10 og 6/12 i alt 143 fugle.
Der er meget stor usikkerhed om årets samlede antal fugle, men det vurderes at minimum 2731 fugle har gæstet området i 2003.

DOFBasen:2003


2002:  Canadagås  Branta canadensis  (3, 9230, 1425)
Vinteren 2001/2002 gav kun moderate rasttal i området - fugle, der i de senere år har gjort det til en fast tradition at skifte mellem Hovvig / Ringholm og Klintsø´s jorder for at fouragere og overnatte. Max i år blev 8/1 200, 25/1 119, 4/3 105, 7/3 80, der alle er optalt mens de rastede på Ringholms marker eller i Hovvig. Herefter hurtig nedgang til et dusin, der holdt stand frem til de sidste dage af marts.
Forårstræk registreret mellem 3/2 og 25/3 i alt 39 fugle.
Sommerobs: 1 fugl holdt til i Hovvig fra 2/5, men 15/6 var der pludselig 2 fugle, der jævnligt ses frem til 30/8. Der kikkes forgæves efter gæslinger.
Efterårstræk ses mellem 28/10 og 29/12 i alt 346 fugle. Efter medio november er det svært at vurdere, hvor mange fugle der er nye. Den mest massive optræden af fouragerende fugle til dato i Rørvig er en konstatering med følgende max: 23/11 460, 27/11 510 og ikke mindst den nye rekord 7/12 840 rst (EVR).
Rørvig Bugt: 30/11 32 og 7/12 2.

DOFBasen:2002


2001:  Canadagås  Branta canadensis  (3, 8003, 1227)
Som i de foregående år er der set flest fugle på fourageringstogt mellem Hovvig / Ringholm og Klintsø´s jorder: 8/1 100, 14/1 750 (EVR), 28/1 250, 28/2 60, som de største forekomster.
Rastende flokke ses også midt på dagen enten i Hovvig eller på Ringholm´s marker, og max pr måned blev 22/1 339, 17/2 114, 4/3 420 - de sidste ses 18/3.
Forårstræk registreret mellem 7/2 og 10/3 i alt 176 fugle.
Sommer obs: 1/6 - 24/6 1 rst Hovvig.
De første efterårsfugle ses også i Hovvig - mellem 29/9 og 21/10 raster 2 fugle i vigen. Herefter ses mellem 11/11 og 22/12 - i alt 78 trk. Dertil kommer de fourageringsflyttende fugle morgen og aften over Nykøbing, hvilket nærmest er en daglig begivenhed og med max 11/11 119, 18/11 220, 18/12 200.

DOFBasen:2001


2000:  Canadagås  Branta canadensis  (3, 6766, 1237)
Canadagåsen må i dag betragtes som karakterfugl i Rørvig´s vinterlandskab. De største flokke ses typisk på fourageringstogt over Nykøbing, når de forlader overnatningsområderne ved Hovvig for at fouragere på bl.a. Klintsøgårds jorder. Max i år 5/1 670, 9/1 500, 16/1 200, 19/1 ikke færre end 770 (EVR) og 27/1 110. Rastende vinterflokke ses også midt på dagen i Hovvig og max pr måned blev 24/1 450 (HVR), 20/2 17 og 9/3 27. Vinterflugt: 2/1 30 V Korshage.
Forårstræk registreret mellem 6/2 - 27/2 i alt 61 fugle. Som kuriosum kan nævnes en fugl 18/3, der havde hvidt hoved (se Gås sp 17/3).
De første fugle kom retur 28/10 4 rst Hovvig. Der ses rastende flokke i Hovvig og på Ringholms jorde året ud, og med følgende max noteringer: 19/11 47, 2/12 80, 25/12 308. Den 26/12 110 trk for-vinterens største flok på „fourageringstogt“.
Reelt efterårstræk bemærket 26/11 - 29/11 i alt 68.

DOFBasen:2000


1999:  Canadagås  Branta canadensis  (3, 5483, 1283)
Kanadagåsen er ved at være et fast indslag i vinterbilledet. Store flokke holder oftest til på Ringholms eller Klintsøs jorder og overnatter som regel i Hovvig. Derfor ses fuglene om morgenen ved daggry eller efter solnedgang passere retur hen over Nykøbing Sjælland. De største noteringer i år pr måned: 30/1 228, 20/2 35, 7/3 13 og de sidste rastende i Hovvig blev set 20/3.
„Forårstræk“ blev indledt med en januarflok 16/1 40 NØ, og mere reelt forårstræk bemærket mellem 20/2 - 13/3 med i alt 334 fugle, max 1/3 78 og 13/3 90 alle Korshage. Hidtil flotteste forårstræk.
Ingen sommerobs.
Efteråret startede med at „fortroppen“ ankom 14/11 med 62 rst, men allerede 20/11 var en flok på 190 på plads. Ankomsttidspunktet er meget normalt, men det er usædvanligt med så mange canadiere i november.
Reelt efterårstræk mellem 21/11 og 26/12 i alt 143 fugle. December var påvirket af „megen flytten frem og tilbage“ mellem fouragerinsområderne, men max noteringerne på morgen- og aftentrækket blev 9/12 165 V, 19/12 100 V, 26/12 200 og 29/12 300 V.

DOFBasen:1999


1998:  Canadagås  Branta canadensis  (3, 4384, 1099)
Traditionen tro startede året med større vinterrastende flokke, der typisk overnatter i Hovvig og fouragerer i området eller ved Klintsø. De største noteringer pr måned blev 11/1 123, 22/2 63 og 8/3 75, og de sidste rastende i HV blev set 15/3.
Forårstræk blev noteret mellem 21/2 - 22/3 med i alt 196 fugle, max 21/2 150 Ø, i øvrigt hidtil højeste forårstotal.
Fra 18/11 småflokke rastende i Hovvigområdet og året ud, nov max 22/11 42 og dec 5/12 105.
Hidtil højeste årstotal, som er svært at angive nøjagtigt idet der er forsøgt at luge ud i rastende flokke for gengangere. Det beror altid på et skøn. Højeste rasttal pr måned er brugt.

DOFBasen:1998


1997:  Canadagås  Branta canadensis  (3, 3750, 634)
Fænologi: 15/11 – 5/4
Almindelig vintergæst, sjælden/fåtallig forårs- og efterårstrækgæst samt tilfældig sommergæst.
Tidligere tilfældig. I dag almindelig i som rastende i området omkring Hovvig i vintermånederne. Trækiagttagelser varierer en del fra år til år, afhængig af dækningen og til dels også vinterens strenghed. De senere år lige akkurat regelmæssig, men sjælden - fåtallig forårs og „efterårs“ trækgæst. Flest fugle i marts og november - december, sammenfaldende med ankomst og afrejse af de overvintrende fugle. De 3 største tal forår: 19/2 1995 73, 8/3 1992 67 og 20/3 + 23/3 1996 60 henholdsvis efterår: 15/12 1996 161, 17/11 1991 50 og 30/12 1984 50.
Årstotaler 1973 - 1998. Femårsgennemsnit og højeste årstotal i hver femårsperiode.

Periode 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
Gennemsnit 8 90 90 82 394
Maksimum 35 154 163 282 731

1997: Eneste registrering af forårstræk: 24/3 3. De overvintrende fugle begynder at ankomme for alvor sidst i november som vanligt. Efterårstræk: 19/11 18, 22/11 4, 21/11 94 og 5/12 50, hvilket giver i alt 166.
Største rasttal per måned i Hovvig:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
240 115 32 2 1 0 0 0 0 2 46 225

Set i Hovvig frem til 13/5 og igen fra 27/10.

DOFBasen:1997


1996:  Canadagås  Branta canadensis  (3, 3019, 731)
Set rastende Hovvig/Ringholm med største dagstotal pr. måned: 27/1 78, 25/2 269 (ny rekord) og 9/3 86. Sidste her 16/3.
I januar også rast på andre lokaliteter: 5/1 43 Nakke, 6/1 47 Korshage og 49 Nakkehage, 9/1 60 „Nakkelandet“ og 21/1 5 Søndervang.
Forår træk: 3/3 4, 5/3 7, 19/3 52, 20/3 60, 23/3 60 og 6/4 6, i alt 189. Hidtil højeste forårstræktotal.
Efterår: 20/9 2 tidlige i Hovvig. De næste ses til normal tid midt i november 13/11 8 Korshage og 14/11 15 Hovvig. Da kulden for alvor satte ind midt i december registreredes ny trækrekord: 15/12 161 S/SV. Største rasttal fra december: 23/12 110 Nykøbing Bugt.

DOFBasen:1996


1995:  Canadagås  Branta canadensis  (3, 2732, 287)
I området Hovvig - Ringholm - Nykøbing Bugt max 39 rast i januar og op til 83 i februar. Sidste indsendte rastobs herfra 13/2, hvorefter der blev rykket: 19/2 73 N Korshage. Eneste øvrige var 11/3 4 Ø Korshage.
Efteråret indledtes traditionelt med begyndende tiltræk midt i november 17/11 5 rast Korshage, 18/11 11 SV Korshage og dagen efter 19/11 12 rast Hovvig. Maxrast 29/11 53 Hovvig/Nykøbing Bugt og 10/12 112 Hovvig/Ringholm.
Udenfor dette område blot set 26/12 4 Rørvig Bugt.

DOFBasen:1995


Canadagås  Branta canadensis  

Max rast Hovvig:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1994: 20 64 2 5 5 6 43
1993: 4 2
1992: 12 160 14
1991: 2 1
1990: 2 2 2 2 2 2 2 3
1989: 3 2 2 2 2 2
1988: 1
1987: 2
1986: 1 8
1985: 14 4 12 3
1984: 18 45
1983: 1
1982:
1981: 25 21 35
1980: 46 38 30
1979: 27 38
1978: 3 1
1977: 35
1976:
1975:
1974:
1973: 2

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 23 14 23 15 2 2 35 114
Total 31 29 1 49 15 49 2 2 71 249
MaxRst 8 15 1 21 9 14 49 14 17 36 49
Nobs 3 3 1 26 20 21 9 2 15 17 117
Ndag 2 3 1 23 20 17 8 2 13 15 104
Fænologi 10·· ··27 07·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 42 45 4 24 192 75 107 58 6 553
Total 56 46 5 24 192 75 571 58 53 1080
MaxRst 14 1 1 2 23 10 168 240 13 38 47 240
Nobs 8 5 3 3 40 24 21 17 9 11 8 149
Ndag 7 3 3 3 26 24 18 12 7 9 7 119
Fænologi 01·· ··21 20·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··21

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 45 53 17 68 93 55 17 348
Total 1 45 64 17 160 93 25 222 97 724
MaxRst 1 1 23 17 8 46 3 9 112 80 112
Nobs 2 2 2 13 16 17 32 6 5 16 14 125
Ndag 2 2 2 11 15 17 28 5 5 10 13 110
Fænologi 13·· ··25 14·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 13 17 25 59 26 15 41 202
Total 31 6 18 1 17 25 74 95 26 15 217 525
MaxRst 31 28 5 1 22 10 12 38 21 60 175 175
Nobs 10 4 3 1 5 19 28 10 12 3 10 8 113
Ndag 10 4 3 1 5 19 28 10 12 3 9 8 112
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··21

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 190 40 48 1 57 86 4 5 16 447
Total 190 40 60 1 57 158 6 45 16 573
MaxRst 2 12 5 19 21 48 72 2 40 25 72
Nobs 3 2 17 2 23 24 21 5 3 8 7 115
Ndag 3 2 12 2 18 23 18 3 3 6 6 96
Fænologi 03·· ···· ··29 28·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 96 86 3 24 53 32 24 169 505
Total 93 96 86 1 3 24 120 44 42 169 678
MaxRst 75 23 1 64 21 4 18 67 12 18 8 75
Nobs 22 9 3 1 6 21 9 12 6 8 13 12 122
Ndag 18 8 3 1 6 19 9 12 5 7 11 9 108
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 88 35 108 1 9 9 31 175 42 498
Total 308 35 108 2 124 9 31 255 42 914
MaxRst 210 105 14 2 2 33 2 115 16 16 80 78 210
Nobs 42 37 26 7 3 28 24 21 4 4 17 19 232
Ndag 23 21 17 6 3 26 24 21 4 4 15 15 179
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 53 113 20 16 21 60 81 16 380
Total 623 113 20 25 21 18 65 5 306 16 1212
MaxRst 570 15 6 8 3 18 9 5 225 45 570
Nobs 16 24 13 5 3 10 3 1 19 14 108
Ndag 13 18 11 5 3 10 3 1 14 12 90
Fænologi 01·· ···· ··27 05·· ··11 09·· ···· ···· ···· ··29

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 63 55 22 30 2 42 112 333 659
Total 63 290 22 1 30 11 17 33 42 327 333 1169
MaxRst 120 235 26 1 4 9 16 33 32 215 81 235
Nobs 16 17 15 3 7 2 2 2 11 26 17 118
Ndag 14 12 10 3 6 2 2 2 7 17 13 88
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27 06·· ···· ··31

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 145 170 164 1 10 4 40 280 501 1315
Total 776 170 164 2 26 45 56 40 280 1501 3060
MaxRst 630 216 175 1 16 45 52 2 210 1000 1000
Nobs 34 24 35 2 5 11 4 4 17 20 156
Ndag 19 14 25 2 4 11 4 4 13 17 113
Fænologi 01·· ···· ···· ··26 02··20 10·· ···· ···· ···· ··30

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 34 236 155 2 19 58 295 799
Total 264 236 155 2 34 19 58 594 1362
MaxRst 230 86 22 1 3 36 2 34 9 185 299 299
Nobs 17 22 20 4 12 12 1 6 2 11 31 138
Ndag 13 16 12 4 11 12 1 6 2 9 22 108
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26 23·· ···· ··29

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 206 80 1583 6 10 28 1913
Total 206 910 1583 3 3 8 5 230 32 2980
MaxRst 475 830 760 3 2 2 5 4 80 220 20 830
Nobs 33 22 48 2 2 5 9 5 3 8 9 146
Ndag 15 16 14 2 2 5 9 5 3 8 9 88
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··16 12·· ···· ···· ···· ··31

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 27 1325 8 6 3 173 1036 2603
Total 1425 27 1325 9 6 20 173 2044 5029
MaxRst 1400 400 136 1 15 21 615 950 1400
Nobs 38 12 68 6 1 3 2 23 33 186
Ndag 20 9 19 6 1 3 2 16 20 96
Fænologi 02·· ···· ···· ··25 05 06·· ···· ···· ··31

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 140 54 112 1 12 743 1062
Total 890 54 114 2 1 14 1619 2694
MaxRst 750 600 2 1 1 2 7 46 860 860
Nobs 14 20 8 3 1 6 5 6 29 92
Ndag 10 11 5 2 1 6 5 6 22 68
Fænologi 01·· ···· ··20 13·· ··07 15·· ···· ···· ··31

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 28 16 43 19 106
Total 338 16 21 3 43 769 1190
MaxRst 310 66 21 2 2 3 33 505 750 750
Nobs 10 12 8 5 4 2 2 14 8 65
Ndag 10 8 8 4 4 2 2 10 8 56
Fænologi 01·· ···· ···· ··09 15·· ···· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 336 73 102 5 1436 275 2227
Total 1732 73 102 9 1 1436 1475 4828
MaxRst 1396 460 320 4 1 4 640 1200 1396
Nobs 20 10 18 5 1 4 19 10 87
Ndag 12 10 14 5 1 4 14 9 69
Fænologi 01·· ···· ···· ··20 28 24·· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 670 200 322 2038 1560 4790
Total 1280 428 322 2 1 2627 2560 7220
MaxRst 610 228 30 2 1 1 1 8 589 1000 1000
Nobs 9 3 18 3 4 3 6 3 16 9 74
Ndag 8 3 11 3 4 3 6 3 15 9 65
Fænologi 08·· ···· ···· ··30 22·· ···· ···· ···· ···· ··31

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 68 930 1898 2896
Total 350 68 2 930 2518 3868
MaxRst 54 350 340 3 1 1 2 620 620
Nobs 5 7 14 12 8 4 1 4 9 64
Ndag 5 7 9 11 8 4 1 4 8 57
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ··19 25·· ···· ··31

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 170 207 58 320 1990 1050 3795
Total 819 207 58 1 327 1990 2225 5627
MaxRst 380 224 260 1 7 780 1175 1175
Nobs 8 15 6 1 2 16 4 52
Ndag 6 10 5 1 2 13 3 40
Fænologi 01·· ···· ···· ··13 11·· ···· ··17

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 171 363 6 201 1959 2703
Total 3 911 363 18 231 2279 3805
MaxRst 447 740 189 5 12 30 200 740
Nobs 13 13 17 3 2 7 11 66
Ndag 7 9 13 3 1 6 6 45
Fænologi 01·· ···· ···· ··07 19·· ···· ··27

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 20 19 7 1349 355 1776
Total 226 20 19 1 2 2 3 7 1349 1195 2824
MaxRst 200 35 105 1 1 2 2 2 110 840 840
Nobs 9 10 23 6 5 1 1 5 1 15 9 85
Ndag 8 9 21 6 5 1 1 5 1 13 8 78
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30 28·· ···· ··31

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1105 76 92 2 368 361 2004
Total 1105 76 513 2 2 4 368 452 2522
MaxRst 339 114 420 1 2 2 9 91 420
Nobs 13 11 16 3 2 4 6 13 68
Ndag 11 9 9 3 2 4 5 11 54
Fænologi 01·· ···· ··18 01··24 29·· ···· ···· ··30

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2170 70 8 60 2308
Total 2620 70 8 368 3066
MaxRst 450 17 27 4 47 308 450
Nobs 18 9 5 2 7 15 56
Ndag 13 8 5 2 7 10 45
Fænologi 02·· ···· ··19 28·· ···· ··31art/01660.txt · Sidst ændret: 2023/10/21 17:43 af lb