Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:01670

Andefugle

Bramgås Branta leucopsis eu01670

Status


2010 - 2019: Vinter: Almindelig Forår: Almindelig Sommer: Fåtallig Efterår: Almindelig

Fotos


Bramgaas

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Bramgås  Branta leucopsis  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 555 1526 2792 8207 27796 40876
Total 6734 16830 10206 8288 28248 70306
MaxRst 3000 3500 3000 900 450 3500
Nobs 69 77 88 36 27 297
Ndag 28 27 31 24 19 129
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··31

2023:  Bramgås  Branta leucopsis  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 321 546 1597 1587 15188 1 2010 2019 1231 24500
Total 6936 11043 10193 2903 15588 4 1 7502 9958 14564 78692
MaxRst 3100 3000 4500 700 400 3 1 4300 3290 3000 4500
Nobs 69 65 80 47 18 3 1 55 82 90 510
Ndag 26 24 27 23 15 3 1 17 27 30 193
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ··01 08·· ···· ··31

2022:  Bramgås  Branta leucopsis  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 32 807 2238 1178 10172 14 4 434 3855 3908 1146 23788
Total 16733 19038 11774 1954 10173 18 4 438 3855 3908 4646 72541
MaxRst 2500 3000 3500 260 1 2 1 46 2200 2500 3500 3500
Nobs 32 39 60 30 24 5 1 7 20 82 58 39 397
Ndag 21 23 25 17 15 5 1 7 8 30 23 20 195
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Bramgås  Branta leucopsis  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 615 1480 2119 1204 8183 19 726 10191 3031 860 28428
Total 616 4480 2119 1204 8183 19 1 726 15191 3031 860 36430
MaxRst 3000 3000 2000 1201 90 2 1 183 5000 2000 2400 5000
Nobs 58 73 123 55 54 4 3 21 114 55 45 605
Ndag 30 22 29 25 16 4 3 10 26 24 20 209
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. ..25 06.. …. …. ..30

2020:  Bramgås  Branta leucopsis  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 51 776 368 3713 5318 62 5 3196 3603 223 17315
Total 51 776 368 3713 5318 62 5 3196 3603 223 17315
MaxRst 2100 1600 2500 1500 6 5 1 1 60 1900 3000 3500 3500
Nobs 39 64 63 37 27 7 4 11 4 76 70 43 445
Ndag 23 23 28 17 16 6 4 11 3 28 27 24 210
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Bramgås  Branta leucopsis  

Træk første halvår: 4/1 - 22/5 i alt 16112, flest 15/5 7343 – I alt 43 observationsdage.
Træk andet halvår: 22/9 - 26/11 i alt 8987, flest 15/10 2961. - I alt 32 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
4000 2100 1000 2050 1570 2450 2800 4000 2400 2200 500 65 15 7 1 2 160 800 1700 750 750 140 1500 850 1 2100

15/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 197 219 882 2756 12058 238 7752 997 25099
Total 16450 6469 14533 2973 12058 7 238 7842 3962 5200 69732
MaxRst 4000 3000 4000 2200 15 7 160 1700 1500 2100 4000
Nobs 45 60 89 61 20 4 9 58 44 13 403
Ndag 26 23 30 22 10 4 4 25 24 11 179
Fænologi 01.. …. …. …. …. ..30 22.. …. …. ..31

2018:  Bramgås  Branta leucopsis  
Er nu en af de rigtigt talrige arter en stor del af året.
Træk første halvår: 2/1 – 7/6 i alt 17618. Et pænt stykke over 10 års gennemsnittet (2008 - 2017) på 11780. Bedste dage: 7/5 2002, 12/5 2445, 15/5 3965 og 21/5 1682.
Træk andet halvår: 2/7 – 28/12 i alt 4109. Et godt stykke under 10 års gennemsnittet (2008 - 2017) på 6186. Bedste dage 11/10 686, 21/10 822 og 8/11 870.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 11/12 2700):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1600 1100 1000 2000 1 1 550 2200 2700

Årets største rasttal blev 27/1 3000 Ringholm.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 289 602 1199 1293 14155 20 22 30 2382 1225 450 21667
Total 14143 7765 6848 10480 14155 24 22 30 6626 23621 26587 110301
MaxRst 3000 1200 1000 2000 1 550 2200 2900 3000
Nobs 31 28 38 46 41 7 1 1 55 35 32 315
Ndag 22 15 15 19 19 7 1 1 21 22 24 166
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. ..02 04.. …. …. ..30

2017:  Bramgås  Branta leucopsis  
Træk første halvår: 28/1 – 22/6 i alt 12159. De bedste dage kom typisk i medio maj 14/5 4880, 17/5 1541 og 18/5 1641.
Træk andet halvår: 24/9 – 28/12 i alt 19156. Markant over de sidste 10 års gennemsnit på 4330 og bekræfter dermed den positive tendens. Bedste dage 19/10 9264, 20/10 2448 og 24/10 2541.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 8/3 3500)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1600 900 3500 1550 5 1 0 5 21 600 820 1470

Årets største rasttal blev 4/3 3700 Ringholm.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 130 509 1684 508 9311 17 244 16573 1699 640 31315
Total 23005 18830 45982 16692 9333 20 15 377 18549 19450 13932 166185
MaxRst 1600 1300 3700 1550 10 2 5 16 600 820 1470 3700
Nobs 50 40 97 37 27 5 3 27 160 87 42 575
Ndag 21 21 29 18 11 4 1 14 22 22 23 186
Fænologi 01.. …. …. …. …. ..22 28.. …. …. …. ..31

2016:  Bramgås  Branta leucopsis  
Antallet af rastende Bramgæs er stigende i de her år, og i 2016 var der igen mange dage med over 1.000 rastende Bramgæs.
Mens antallet af rastende individer i og omkring Hovvig stiger, så svinger træktallene mere fra år til år. Trækkene i 2016 var efter det dårlige 2015 tilbage på niveau med foregående gode år om end ikke et decideret top år.

Træk første halvår: 28/1 – 2/6 (25/6) i alt 16474. Bedste dage 29/4 1153 og 13/5 10900.
Træk andet halvår: 17/9 – 28/12 i alt 3644. Bedste dage 17/9 328 og 24/10 2064. 26/10 2060 overflyvende Hovvig burde måske have været noteret som trækkende.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 13/3 1325)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2401100132528 15801200800900

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 32 1100 818 1829 12688 7 371 2723 373 177 20118
Total 2111 16510 13908 1876 12690 7 5 9 732 11682 4311 8128 71969
MaxRst 240 1282 1325 28 2 1 5 80 2060 800 900 2060
Nobs 26 41 71 29 22 2 5 5 24 48 25 28 326
Ndag 19 20 25 14 16 2 5 5 13 26 22 19 186
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Bramgås  Branta leucopsis  
Et rigtigt skidt trækår for Bramgås, som lå langt under forrige års rekord. Meget typisk for den megen vestenvind, som 2015 var præget af.
Forårstræk: (4/1) 26/2 – 22/5 (29/6) i alt 4615, som nærmer sig halvdelen af de sidste 10 års gennemsnit. Kun én enkelt firecifret dagstotal: 15/5 1000.
Efterårstræk: (5/6)18/8 – 23/12 i alt 2666, lidt under 10% af sidste års rekord! Bedste dage 7/10 307 og 23/12 250.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 18/10 693)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1 4 37 28 1 3 2 96 91 693 400 320

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 38 36 249 916 3371 9 138 199 1420 570 330 7276
Total 41 85 481 955 3374 16 7 738 1260 8405 3299 2422 21083
MaxRst 1 35 37 28 1 3 2 96 91 693 400 320 693
Nobs 4 8 29 23 21 7 5 16 22 54 25 18 232
Ndag 4 4 17 14 14 7 5 14 21 30 21 17 168
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2014:  Bramgås  Branta leucopsis  
Endnu et stort Bramgåseår. Østenvindsefterår med rekordstort træk og nye rastrekorder både forår og efterår i Hovvig.
Forårstræk: 6/2 - 2/6 i alt 8902, hvilket ligger på niveau med de seneste 10 års gennemsnit (8516). Det er dog klart over gennemsnittet for alle årene. Vanlig kulmination i maj. Firecifrede dagstotaler: 6/4 1011, 16/5 2262 og 21/5 1112.
Efterårstræk: 18/9 – 29/12 i alt 27562, En massiv forbedring af den 21 år gamle rekord på 8646. En enkelt dag skiller sig markant ud 15/10 20000 (noget usikkerhed på tallet). Ellers var der kun en dag med over 1000 trækkende 1/10 2964.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 24/10 600): Sidste forår 30/5 - første efterår 18/9

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
62 42 70 70 1 80 600 150 180

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 228 303 2212 6127 32 127 26415 943 80 36467
Total 468 400 857 2514 6131 32 408 30888 1491 726 43915
MaxRst 62 42 70 70 1 80 600 150 180 600
Nobs 14 20 38 36 26 1 7 108 14 10 274
Ndag 14 10 22 14 15 1 7 26 11 9 129
Fænologi 03.. …. …. …. …. ..02 18.. …. …. ..29

2013:  Bramgås  Branta leucopsis  
Bortset fra en tidlig trækobservation 5/3 forløb forårstrækket mellem 28/3 og 2/6 med 15/4 1013 og 13/5 1380 som de største dage. I alt blev der set 3117, hvilket er noget lavere end de senere år. Rørvig ligger jo nord for hovedtrækruten, så betydelig variation i antal fra år til år er forventeligt.
Efterårstrækket var større end sædvanligt med 2405 fugle mellem 25/9 og 10/11 med de største dage 11/10 380 og 12/10 953.
En enkelt fugl rastede i Hovvig i foråret, mens der konstant var rastende Bramgæs i Hovvig fra 16/9 og året ud, flest 29/10 155.
Et par enkelte vinterobservationer blev det også til. 12/1 60 overflyvende Vesterlyng, og 27/2 21 rastende Nykøbing.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1141 1972 1 147 1979 279 5522
Total 60 21 6 1143 1975 1 246 3165 737 166 7520
MaxRst 60 21 1 1 1 53 155 150 39 155
N 1 1 5 37 20 1 9 48 9 7 138
Fænologi 12.. …. …. …. …. ..02 07.. …. …. ..30

2012:  Bramgås  Branta leucopsis  (0, 130047, 16526)
Den første Bramgås blev set trække øst 3/3 på Korshage, og herefter var der lidt spredte observationer i resten af marts og april. Langt hovedparten passerede 4/5 - 18/5, samt 24/5 2110. Bedste dag var 4/5 3200, men den ligger langt fra de rigtigt gode dage på over 20.000 trækkende, som vi har oplevet flere af i de senere år.
Tidsmæssig fordeling af 11.378 trækkende Bramgæs mellem 3/3 og 26/5 2012.

M a r A p r M a j
90 0 0 3 315 161 3741 5081 1987

Endvidere sås 2/7 33 trækkende NØ, som et meget forsinket forårstræk.
Ud over de trækkende havde vi et vinterophold 10/1 38, samt flere forårsgæster 8/3 - 9/3 8, 17/4 6, 25/4 16 og 17/5 -30/5 1 - 2 alle i Hovvig.
Efterårstræk var overstået på godt en måned mellem 25/9 og 28/10 med et meget flot efterårstræk på 3808. Bedste 3 dage var 18/10 497, 19/10 270 og 22/10 1293,
Tidsmæssig fordeling af 3808 trækkende Bramgæs mellem 25/9 og 28/10 2012.

S e p O k t N o v
295 261 1477 1775

Der var forholdsvis mange rastende efterårsfugle i Hovvig samlet i perioden 28/9 – 29/11. Fra 29/9 blev der med en enkelt undtagelse set over 30 rastende. På to dage over 100: 14/10 148 og 22/10 290.

DOFBasen:2012


2011:  Bramgås  Branta leucopsis  (0, 116804, 13243)
Den første Bramgås blev set trække øst 7/3 på Korshage, og herefter var der lidt spredte trækobs i resten af marts og april. Den rette vejrsituation indfandt sig primo maj, hvilket betød, at de rfobservatører, som var på plads i denne periode fik andel i de mange Bramgæs, som nu om stunder rykker mod nordøst til arktis i første del af maj. Trækket var, som det ofte er, koncentreret til nogle få dage, og startede så småt med en flok på 230 7/5. Den egentlige ”wave” kom så 9/5 – 10/5, hvor henholdsvis ca. 2400 – 3000 og 10000 trak mod nordøst. Der er en hvis usikkerhed på tallene, og det fremgår tydeligt af materialet, at folk vurderer flokstørrelserne meget forskelligt.
Herefter var løbet stort set kørt, og sæsonen afsluttedes med en enkelt afslået, som trak 6/6 på Korshage. Forårstræktotalen kom til at lyde på minimum 12828, hvilket er ganske pænt og et godt stykke over de seneste 10 års gennemsnit (7738). Den tidsmæssige fordeling kan ses i tabellen her under.
Tidsmæssig fordeling af 12828 trækkende Bramgæs mellem 7/3 og 6/6 2011.

M a r A p r M a j J u n
3 6 0 21 28 63 12631 70 5 1 0 0

Ud over de trækkende var der en enkelt rastende fugl, som holdt til i området Hovvig – Nakke Skov – Slettermose i perioden 20/3 – 17/4 samt 24/5 1 og 5/6 2 Hovvig.
Ingen decideret oversomring konstateret. En enkelt obs af 1 rastende 11/8 fra Hovvig startede andet halvårs observationer. Det egentlige efterårstræk forløb ganske udramatisk mellem 17/9 og 29/11 med en total lydende på beskedne 383. Blot en enkelt dag kom totalen over 100: 9/10 130 SV. Den tidsmæssige fordeling kan ses i tabelform nedenfor.
Tidsmæssig fordeling af 383 trækkende Bramgæs mellem 17/9 og 29/11 2011.

S e p O k t N o v
0 12 11 130 0 101 95 1 33

Rastende fugle blev i efteråret ud over august fuglen, set i perioden 26/9 – 26/11 i Hovvig. 2 dage var der mere end 10 fugle: 4/10 17 og 23/10 12.

DOFBasen:2011


2010:  Bramgås  Branta leucopsis  (0, 111265, 5539)
Et afdæmpet år.
Første dukkede op 18/3 1 som passager i lille flok Blisgæs. Resten af marts meldte 19, og der var 34 i april med de 32 som vesttrækkende. 28/4 - 17/5 4432 Ø, vores lille del (knapt 1 %) af det store arktiske træk: 28/4 180, 10/5 2250, 11/5 1426, 14/5 200, 16/5 30 og 17/5 338 alle Ø Korshage. Foreneligt med at hele trækperioden var plaget af vinde fra vestlig/nordlig sektor. Foråstræk i alt 4487.
Sommerfund: 5/6 2 Flyndersø og 2/7 10 Hovvig.
Efterårstræk: 764 SV på 10 trækdage 26/9 - 6/11, flest 27/9 110 SV Hovvig, 11/10 160 V Hovvig og 6/11 200 V Korshage. Rastede regelmæssigt 28/9 - 10/10 i Hovvig, i alt omkring 268 og flest 4/10 112. 9/11 4 og 19/12 2 blev sidste.

DOFBasen:2010


2009:  Bramgås  Branta leucopsis  (0, 97280, 13985)
En vinterfugl i Hovvig 24/1 1 og usædvanlig mange i februar: 17/2 30, 22/2 30 rastende efter trækforsøg og 48 Ø alle Hovvig samt 22/2 1 SØ Korshage.
Forårstræk 22/2 – 19/5, i alt 12945, flest 3/5 1495, 9/5 750, 18/5 8525 og 19/5 1165.
Forårstræk Bramgås 2009 fordelt på 10 dages perioder:

F e b M a r A p r M a j I alt
- - 49 - 10 7 217 30 262 2625 9745 - 12945

En enkelt afslået fugl ses 12/7 ved Korshage.
Efterårstræk 11/10 – 11/11 i alt 821, flest 11/10 170, 23/10 530 og 9/11 48.
Efterårstræk Bramgås 2009 fordelt på 10 dages perioder:

O k t N o v I alt
- 170 546 48 57 - 821

Kun få rastende fugle – alle nævnes: 11/10 3, 24/10 35, 30/10 16, 31/10 17, 8/11 12, 12/11 11, 14/11 50 og 15/11 20 alle i Hovvig.
Årets sidste Bramgås ses 7/12 1 Hovvig.

DOFBasen:2009


2008:  Bramgås  Branta leucopsis  (0, 65680, 31600)
Alle tiders registrering af Bramgæs i området blev i 2008 forøget med 50 %! Primært på grund af 2 mega-trækdage 10/5 og 11/5. Arten er gået eksplosivt frem og hovedtrækket fra vadehavet til russisk Ishavskyst har derfor stor dimension. En samlet bestand på omkring 1/2 million fugle skal igennem. 10/5 og 11/5 var præget af stor-træk over hele Sjælland og en del af trækket forskubbede sig passende mod nord og kom til at berøre Sjællands nordkyst og dermed Rørvig:
10/5 17540 NØ Korshage mellem 5.00 og 8.45 på 37 flokke (LB, PEL, EVR),
11/5 9710 NØ Korshage/Nørrevang mellem 5.20 og 7.55 på 35 flokke (LB, PEL, EVR).
Man skal jo ikke gå hjem før ballet er forbi, begge dage var LB mest ihærdig og hentede dermed totaltallene. Trækket er velforeneligt med tal fra Gilleleje (der har 17000 og 11000) de 2 dage, og der var tale om bredfrontstræk over Sjælland i klart, stille vejr begge dage.
Forinden en enkelt vinterfugl 7/1 Hovvig og forårstræk fra 30/3 - 23/4 med i alt 468 fugle, siden varmer det op til stordagene med 2/5 1220 og 9/5 1700 NØ Korshage. Slutter på nær enkeltfugle 12/5 145 NØ Korshage. Samlet forårstræk: 30780!
Efterårstrækket beskedent – 8/10 - 3/11 635 SV Hovvig. Rastende fugle i Hovvig 1/11 - 20/12 med maksimum 7/11 - 8/11 249.

DOFBasen:2008


2007:  Bramgås  Branta leucopsis  (0, 60408, 5272)
Forårstræk: 4/3 7, 8/3 15, 27/3 2, 28/3 101, 29/3 45, 30/3 10, 9/4 15, 12/4 18, 14/4 75, 16/4 26, 1/5 1600, 4/5 1650 (PEL, EVR, HVR, KES, HBR), 5/5 150, 6/5 2, 11/5 150, 13/5 60, 14/5 26, 25/5 250, 28/5 2, 5/6 2, 9/6 1 og en usædvanligt sen flok 29/6 14 (PEL), i alt 4221. Dermed en fin og godkendt forårsforekomst. Flest fugle noteredes primo maj, hvor 81 % af fuglene passerede.
Efterårstræk: 4/10 1, 13/10 29, 19/10 130, 22/10 256, 27/10 1, 11/11 175 og 24/12 1 i alt 593.
Rastende fugle er set i Hovvig, som i de tidligere år. Fra 8/1 til 21/5 oftest 1, men dog op til 9 fugle og igen 9/9 til 17/11 op til 19 rast..

DOFBasen:2007


2006:  Bramgås  Branta leucopsis  (0, 59327, 1081)
Forårstræk: 1/4 38, 2/4 110, 13/4 1, 15/4 30, 16/4 2, 22/4 3, 2/5 39, 9/5 15, 10/5 160 og 12/5 275 i alt 673. En lidet prangende forårstotal, men dog lidt bedre end sidste år. Flest fugle blev set de første 10 dage af maj (73 %).
Sommerfund: I de senere år har der været flere observationer af enkelte fugle i yngletiden. I år er der følgende rastende fugle i Hovvig: 25/5 - 28/5 2. Det er nu 5. år i træk med rastende fugle i Hovvig i yngletiden. En klar tendens, som også er bemærket for Sangsvane og til dels for Canadagås. Se bemærkninger under Sangsvane. Arten har i en årrække ynglet på Saltholm, og er i klar fremgang her.
Efterårstræk: 13/9 8, 11/10 55, 12/10 63, 15/10 45, 19/10 53 og 26/10 99 i alt 323.
Rastende fugle ses det meste af efteråret i Hovvig: 14/9 - 17/9 8, 26/9 16, 11/10 26, 13/10 9, 14/10 3, 15/10 5, 17/10 55, 18/10 73, 19/10 75, 20/10 56, 21/10 55, 23/10 72, 26/10 32 samt et par efternølere: 7/12 - 9/12 8.

DOFBasen:2006


2005:  Bramgås  Branta leucopsis  (0, 57576, 1751)
Forårstræk: 4/4 72, 2/5 13, 7/5 71, 14/5 114 og 15/5 210 i alt 480. En ret dårlig forårstotal sammenlignet med de seneste års træktal. Hovedparten af fuglene kom i maj (85 %).
Rastende fugle set nu og da i Hovvig: 22/1 4, 27/4 – 8/5 1 og 27/5 – 19/6 2.
Sommerobs: 19/8 6 trk Hovvig (AF).
Fra begyndelsen af oktober sås de første efterårsrastende fugle i Hovvig: 7/10 10. 9/10 2, 16/10 1, 25/10 109 og 31/12 1.
Efterårstræk: 7/10 10, 8/10 44, 9/10 546, 10/10 224, 11/10 120, 12/10 67, 13/10 85, 17/10 17, 24/10 36 og 5/12 1 i alt 1150, og dermed blev efterårssæsonen betydeligt bedre end både 2003 og 2004.

DOFBasen:2005


2004:  Bramgås  Branta leucopsis  (0, 52569, 5007)
Forårstræk: 3/4 6, 14/4 65, 18/4 250, 19/4 31, 20/4 26, 2/5 35, 3/5 2120, 5/5 650, 7/5 2 og 14/5 1070 i alt 4255 fugle, hvilket må betragtes som en pæn forårstotal. Igen i år passerede hovedparten af fuglene i maj måned (91 %).
Sommerfund af 1 rastende fugl 7/7 – 8/7 Hovvig.
Efterårstræk: 2/10 125, 3/10 13, 4/10 40, 16/10 100, 20/10 187, 28/10 120 og 31/10 48 i alt 633 - dermed næsten samme resultat som i 2003.
Rastende fugle i Hovvig ses allerede fra primo september - det er tidligt og kan næppe være trækgæster nordfra, men snarere fugle fra den lille danske bestand: 6/9 - 7/9 2 derefter mere normale 2/10 29, 4/10 21, 6/10 62, 7/10 116, 10/10 1, 27/10 3 og 19/11 3.
Bramgåsen yngler nu på Saltholm, og det er et åbent spørgsmål om vores uregelmæssige maj - september rastende individer relaterer sig til bestanden på Saltholm, hvor der yngler 500 par.

DOFBasen:2004


2003:  Bramgås  Branta leucopsis  (0, 49196, 3373)
Forårstræk: 8/3 4, 8/4 9, 30/4 150, 3/5 550, 4/5 80, 5/5 900, 10/5 570, 11/5 390, 18/5 450, 19/5 120, 22/5 32 i alt 3255 - ganske pænt, men dog laveste forårstotal siden 1999.
Enkelte rastende fugle ses i Hovvig: 15/3 6, 20/5 1 og 22/5 1.
Efteråret var en vaskeægte fuser - træk registreret mellem 8/9 og 19/10 i alt kun 111 fugle.

DOFBasen:2003


2002:  Bramgås  Branta leucopsis  (0, 37433, 11763)
Godt nok har Bramgås haft en forrygende fremgang de sidste mange år, men resultatet for 2002 er så flot, at mange af de faste tællere var ganske imponerede.
Forårstræk: 30/3 70, 7/4 14, 19/4 5, 22/4 140, 11/5 1002, 13/5 18, og så indfandt megatrækket sig endelig 14/5 9830 (LB,AF), 20/5 340 og 23/5 5 - i alt 11424. Hidtil bedste forår.
Fuglene 14/5 kom mellem 6:44 og 15:00, og de var fordelt på i alt 25 flokke, hvoraf største flok var på 1700 individer - hvis de kom tæt på må det have været et syn for guder. I sandhed en mindeværdig dag og næststørste Brantatræk i Rørvig, kun overgået af efterårsdagen 28/9 1993 med henved 20000 Brantaer.
Derudover ses 1 rastende fugl i Hovvig 14/5 - 27/8.
Efterårstræk: 22/9 203, 26/9 70 og 20/10 65 - i alt 338, som må betragtes som ret skuffende - artens generelle fremgang taget i betragtning.

DOFBasen:2002


2001:  Bramgås  Branta leucopsis  (0, 30747, 6686)
Forårstræk: 30/4 2, 8/5 755, 10/5 132, 12/5 3332 (LB,PCC,EVR - på godt 3 morgentimer), 13/5 220, 18/5 210, 24/5 210 - i alt 4861. Tallet fra 12/5 er atter ny dagsrekord og arten havde generelt et meget flot forårstræk. Det bliver spændende at se om udviklingen fortsætter.
Derudover ses 5/4 - 8/4 1 rst Hovvig.
Efterårstræk: 24/9 676, 30/9 150, 1/10 77, 5/10 89, 16/10 31, 20/10 120, 21/10 240, 22/10 122, 23/10 260, 24/10 14 - i alt 1779.
Rastende fugle bemærkes igen i år i Hovvig i efterårsmånederne: 30/9 19, 1/10 18, 6/10 28, 7/10 5, 16/10 14, 19/10 3, 21/10 6.
Der er indsendt en usædvanlig obs fra Nørrevang, hvor der 30/9 noteredes 17 rastende fugle. Her plejer vi ikke at se rastende Bramgæs.

DOFBasen:2001


2000:  Bramgås  Branta leucopsis  (0, 24665, 6082)
Det er en fornøjelse at beskæftige sig med Bramgåsen i disse år, ikke kun fordi denne art får megen opmærksomhed af observatørerne, men også fordi arten tordner fremad.
Forårstræk: 18/4 15, 20/4 311, 22/4 135, 6/5 500 + 1 tf, 9/5 2270 fordelt på 14 flokke (AF), 14/5 1740 fordelt på 9 flokke (EVR, HVR, KES) og 15/5 470 - i alt 5441 trk. Dermed to nye rekorder, forårs- og dagstotal.
Derudover ses 5/5 - 8/5 1 rst og igen 14/7 1 rst Hovvig.
Efteråret kunne som i de foregående år ikke følge den meget positive trend, som forårssæsonerne har kunnet dokumentere, men følgende er dog meddelt: 8/10 30, 10/10 55, 11/10 38, 13/10 29, 15/10 5, 16/10 199, 17/10 30, 28/10 37, 29/10 8 og 4/11 120 - i alt 551. Ganske pænt trods alt.
Efterhånden også en fin tradition med rastende småflokke i Hovvig / Ringholm området: 27/10 2, 29/10 10, 18/11 48, 19/11 41, 25/11 50, 26/11 75 og 2/12 76.
Endvidere 18/11 1 rst ud for Dybesø - i strandkanten og sandsynligvis skamskudt af strandjægere.
Et godt år for Bramgåsen - yderligere konsolidering.

DOFBasen:2000


1999:  Bramgås  Branta leucopsis  (0, 22711, 1954)
Generelt pæn forekomst af Rørvigs mest populære gås - populær både i felten og i notesbogen. Flot forår med flere gode trækdage i april og især maj: 29/3 13, 23/4 220, 9/5 290, 12/5 150, 13/5 395, 14/5 15, 18/5 64, 19/5 103 og 21/5 640 alle Ø Korshage, i alt 1890 under forårstrækket, den bedste notering hidtil.
Efteråret kunne numerisk ikke følge med forårstrækkets gode trend, og kun følgende trækkende er kommet redaktionen i hænde:13/9 1, 23/9 2, 19/10 3, 6/11 25 og 4/12 24, i alt 55. Hertil kommer nogle få rastende 25/9 - 26/9 1, 19/10 3 og 21/10 5 alle Hovvig.
Arten får det stadigt bedre, og Bramgåsen er nu begyndt at yngle i Danmark. Der var omkring 26 - 27 par på Saltholm i 1998. Udviklingen bliver spændende at følge i de kommende år. Vore forårstotaler i perioden 1990 - 1999 fremgår af Figur 1, og selvom vort materiale er lille i forhold til resten af landet, er det tydeligt, at arten er slået igennem i 90´erne under forårstrækket.
Figur 2 viser dels højeste årstotal i hver femårsperiode fra 1973 til 1998, dels et femårsgennemsnit, der på smukkeste vis illustrerer Bramgåsens succes de seneste år.

DOFBasen:1999


1998:  Bramgås  Branta leucopsis  (0, 21529, 1182)
Pænt forår med flere gode trækdage i april og maj - efterhånden en årlig begivenhed: 12/4 150, 20/4 13, 22/4 60, 27/4 18, 29/4 18, 9/5 660, 10/5 105 og 29/5 1 trk + 1 rst HV, i alt 1026 under forårstrækket.
Efteråret gav også flere gode dage med østenvindstryk på rette tidspunkt primo oktober: 3/10 9 rst HV, 6/10 19, 7/10 89, 8/10 19 rst HV, 9/10 24 rst HV, 25/10 15, ialt 156, idet de rastende fugle i HV 8-9/10 er de samme. Hvor intet er nævnt da trækkende Korshage.

DOFBasen:1998


1997:  Bramgås  Branta leucopsis (0, 20731, 798)
Fænologi: 9/4 – 17/4 og 9/10 - 26/10
Almindelig trækgæst forår og efterår samt tilfældig vinter- og sommergæst.
1 fugl overvintrede i Hovvig vinteren 1991 - 1992 og 5 fugle forsøgte overvintring 1994 - 1995, men forsvandt kort efter nytår. Tidligere meget sjælden, visse år fåtallig, men siden 1987 årlig forårstrækgæst. Flest fugle i perioden medio april til primo maj (83%). Gennemsnitlig forårstotal 1987 - 1996 508 fugle. De 3 største dagstotaler: 19/4 1987 1111, 6/5 1994 900 og 12/4 1989 800.
Tilfældig sommergæst i Hovvig. Enten afslåede eller escape.
Siden 1987 årlig efterårsgæst, som er set trækkende i stærkt varierende antal fra år til år. Arten har det med at trække igennem på få dage, og det kræver specielle vejrforhold (bl.a. kraftig østenvind) for at en del af hovedparten bringes ud af kurs og ryger over Rørvighalvøen. Sådanne forhold gjorde sig gældende 16/10 1988 og 28/9 1993. Hvis disse 2 topdage trækkes ud af materialet ses flest fugle medio oktober (75 %).
De 3 største dagstotaler: 28/9 1993 8646, 16/10 1988 3130 og 20/10 1994 766.
Siden 1992 er Bramgåsen set rastende i Hovvig hvert efterår. De 3 største tal 21/10 - 22/10 1994 150,15/10 1995 80 og 6/10 1993 40.
Årstotaler 1973 - 1998. Femårsgennemsnit og højeste årstotal i hver femårsperiode.

Periode 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
Gennemsnit 106 119 243 1049 2788
Maksimum 424 301 1152 3280 9625

1997: Forårstræk: 18/4 23 NØ, 26/4 1 SV, 14/5 1 SØ, 19/5 770 Ø og 22/5 2 NØ, i alt 797.
Efterår: En enkelt set rastende 24/10 og 26/10 - 27/10.

 

DOFBasen:1997


1996:  Bramgås  Branta leucopsis  (0, 19840, 891)
Forår: 16/4 113 og 22/4 180 i alt 293 trækkende.
Efterår: 11/10 55, 15/10 126, 18/10 94, 22/10 90, 23/10 131, 24/10 38, 25/10 24 og 26/10 1, i alt 559. Klassisk år med forårstræk medio - ultimo april og efterårstræk medio - ultimo oktober.
Rast Hovvig/Nykøbing Bugt: 15/10 17, 19/10 38, 21/10 8, 25/10 2, 27/10 2 og 10/11 1.
Øvrige: 21/10 8 V - rast Rørvig Bugt . Formodentlig gengangere fra Hovvig samme dag.

DOFBasen:1996


1995:  Bramgås  Branta leucopsis  (0, 19191, 649)
De 5 fugle fra 1994 holdt kun til kort efter nytår - sidste obs 7/1 Hovvig.
Forårstræk: 11/3 4 sammen med Kanadagæs. Endvidere 11/4 10, 15/4 11, 23/4 170 og 4/5 75, i alt 270 Korshage.
Sommer: 21/6 - 10/7 1 Hovvig.
Efterår: 15/10 60 V Korshage (11:25) + 80 S - R (11:40) Hovvig + 150 SV (14:15) Korshage. 16/10 22 V (08:07) Korshage + 58 V (10:57) Østerlyng, 21/10 1 NV Korshage (07:31) og 25/10 - 26/10 2 rast Hovvig, i alt 373.

DOFBasen:1995


Bramgås  Branta leucopsis  

Max rast Hovvig:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1994: 140 5
1993: 4 40
1992: 1 1 1 2
1991: 1
1990:
1989:
1988: 1 1 1
1987:
1986:
1985: 21
1984: 15
1983:
1982:
1981:
1980:
1979: 1 1
1978:
1977: 1 1
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 32 807 2238 1178 10172 14 4 434 3855 3908 1228 23870
Total 16733 22038 11774 1954 10173 18 4 438 3855 3908 4728 75623
MaxRst 2500 3000 3500 260 1 2 1 46 2200 2500 3500 3500
Nobs 32 39 60 30 24 5 1 7 20 82 58 39 397
Ndag 21 23 25 17 15 5 1 7 8 30 23 20 195
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 615 1480 2119 1204 8183 19 726 10191 3031 860 28428
Total 3616 4480 2119 1204 8191 21 1 746 15841 3031 2860 42110
MaxRst 3000 3000 2000 1201 90 2 1 183 5000 2000 2400 5000
Nobs 58 73 124 55 54 4 3 21 114 55 45 606
Ndag 30 22 29 25 16 4 3 10 26 24 20 209
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ··25 06·· ···· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 51 776 368 3713 5318 62 5 3196 3603 223 17315
Total 51 776 2188 3713 5319 64 1 1 5 3612 5403 223 21356
MaxRst 2100 1600 2500 1500 6 5 1 1 60 1900 3000 3500 3500
Nobs 39 64 63 37 27 7 4 11 4 76 70 43 445
Ndag 23 23 28 17 16 6 4 11 3 28 27 24 210
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 197 219 882 2756 12058 238 7752 997 25099
Total 8697 219 882 2821 12073 7 238 7752 997 2100 35786
MaxRst 4000 3000 4000 2200 15 7 160 1700 1500 2100 4000
Nobs 45 60 89 61 20 4 9 58 44 13 403
Ndag 26 23 30 22 10 4 4 25 24 11 179
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··30 22·· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 289 565 978 1214 11393 20 22 30 1615 975 385 17486
Total 3289 565 978 1214 11743 21 22 30 1615 4395 385 24257
MaxRst 3000 1200 1000 2000 350 1 550 2200 2900 3000
Nobs 37 33 37 40 24 7 1 1 44 36 37 297
Ndag 22 15 15 19 19 7 1 1 21 22 24 166
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ··02 04·· ···· ···· ··30

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 130 509 1613 416 7880 17 222 10068 1482 640 22977
Total 130 509 5313 416 7890 17 222 10068 1482 2110 28157
MaxRst 1600 1305 3700 1550 10 2 5 16 600 820 1470 3700
Nobs 30 33 66 26 20 5 1 19 100 40 29 369
Ndag 21 21 29 18 11 4 1 14 22 22 23 186
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··22 28·· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 32 836 765 1655 12666 7 371 2593 373 177 19475
Total 32 3936 765 1655 12668 7 5 371 4653 373 177 24642
MaxRst 240 1282 1325 28 2 1 5 80 2060 800 900 2060
Nobs 27 37 67 24 19 2 5 5 24 43 27 28 308
Ndag 19 20 25 14 16 2 5 5 13 26 22 19 186
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 38 32 233 855 3335 5 138 282 3628 570 330 9446
Total 39 32 270 855 3336 9 138 282 4321 570 330 10182
MaxRst 1 35 37 28 1 4 2 96 91 693 400 320 693
Nobs 4 6 29 21 19 7 5 17 23 56 26 20 233
Ndag 4 4 17 14 14 7 5 14 21 30 21 17 168
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 221 298 1779 5609 32 127 13916 944 80 23006
Total 62 221 298 1849 5610 32 127 14516 944 80 23739
MaxRst 62 42 70 70 1 80 600 150 180 600
Nobs 14 18 35 30 20 1 7 63 15 10 213
Ndag 14 10 22 14 15 1 7 26 12 9 130
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ··02 18·· ···· ···· ··29

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1138 1865 1 125 1432 279 4843
Total 60 21 3 1138 1866 1 125 1587 279 39 5119
MaxRst 60 21 1 1 1 53 155 150 39 155
Nobs 1 1 5 36 18 1 8 40 9 7 126
Ndag 1 1 5 10 13 1 7 22 7 7 74
Fænologi 12·· ···· ···· ···· ···· ··02 07·· ···· ···· ··30

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 90 436 9246 33 260 2185 9 12259
Total 38 98 452 9248 33 260 2475 9 12613
MaxRst 38 8 16 2 65 290 66 290
Nobs 1 5 12 23 1 6 41 7 96
Ndag 1 4 10 18 1 5 23 7 69
Fænologi 10 03·· ···· ··30 02 25·· ···· ··29

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 109 10814 1 23 186 92 11234
Total 9 112 10814 3 1 23 203 92 11257
MaxRst 1 3 1 2 1 7 17 12 17
Nobs 7 12 18 2 1 4 12 6 62
Ndag 6 11 7 2 1 3 7 6 43
Fænologi 07·· ···· ···· ··06 11·· ···· ···· ··29

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 210 4253 166 389 200 5240
Total 24 211 4253 2 10 166 501 204 2 5373
MaxRst 2 1 2 10 62 112 4 2 112
Nobs 8 8 7 1 1 5 13 2 1 46
Ndag 6 7 7 1 1 5 9 2 1 39
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ··02 26·· ···· ···· ··19

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 49 30 468 10720 462 105 11834
Total 1 79 30 468 11070 1 462 155 1 12267
MaxRst 1 30 6 6 350 1 35 50 1 350
Nobs 1 4 8 11 26 1 9 6 1 67
Ndag 1 3 8 10 9 1 5 6 1 44
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ··19 12 11·· ···· ··07

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 54 507 30322 2 470 171 31526
Total 1 54 547 30344 3 1 470 420 31840
MaxRst 1 3 40 20 1 1 6 249 64 249
Nobs 1 5 9 85 3 1 6 15 4 129
Ndag 1 3 7 10 3 1 6 12 4 47
Fænologi 27 15·· ···· ···· ··22 06·· ···· ···· ··20

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 430 139 134 3918 31 402 176 5230
Total 431 148 135 3920 31 1 420 195 5281
MaxRst 1 9 1 2 15 18 19 19
Nobs 5 8 6 14 4 2 14 6 59
Ndag 5 7 5 10 3 2 11 6 49
Fænologi 03··13 04·· ···· ···· ··29 09·· ···· ··24

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 127 789 8 377 1301
Total 127 791 24 450 8 1400
MaxRst 2 16 73 8 73
Nobs 8 7 7 20 2 44
Ndag 6 7 6 12 2 33
Fænologi 02·· ··28 13·· ··26 07··09

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 185 420 6 1184 1 1798
Total 4 2 185 423 1 6 1293 2 1916
MaxRst 4 1 2 1 109 1 109
Nobs 1 1 4 9 4 1 18 2 40
Ndag 1 1 3 8 4 1 12 2 32
Fænologi 22 23·· ···· ···· ··19 19 07··25 05··31

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 378 3397 636 4411
Total 378 4047 1 2 755 3 5186
MaxRst 650 1 2 116 3 650
Nobs 5 9 2 2 14 1 33
Ndag 5 6 2 2 11 1 27
Fænologi 03·· ··20 07··08 06·· ···· ··19

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 159 2812 1 110 11 3097
Total 10 159 2813 1 111 11 3105
MaxRst 6 1 1 6
Nobs 2 2 13 1 3 1 22
Ndag 2 2 10 1 2 1 18
Fænologi 08·· ···· ··22 08·· ···· ··12

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 70 159 18745 273 65 19312
Total 70 159 18747 1 273 65 19315
MaxRst 1 2 1 1 2
Nobs 1 15 38 5 8 4 1 72
Ndag 1 13 10 5 8 2 1 40
Fænologi 30·· ···· ··24 14·· ···· ···· ··20

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 4899 596 949 6446
Total 5 4899 596 977 6477
MaxRst 3 18 28 28
Nobs 4 21 5 16 46
Ndag 4 6 2 11 23
Fænologi 05·· ··24 29·· ··24

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 374 4730 347 120 5571
Total 375 4730 1 357 120 76 5659
MaxRst 1 1 1 10 75 76 76
Nobs 7 7 1 11 6 1 33
Ndag 4 6 1 10 5 1 27
Fænologi 18·· ··15 14 08·· ···· ··02art/01670.txt · Sidst ændret: 2023/10/21 17:22 af lb