Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:01820

Andefugle

Knarand Mareca strepera eu01820

Status


2010 - 2019: Vinter: Ret almindelig Forår: Meget almindelig Sommer: Meget almindelig Efterår: Almindelig

Fotos


Knarand

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Knarand  Mareca strepera  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 11 18
MaxRst 4 7 7
Nobs 11 15 26
Ndag 11 14 25
Fænologi 01·· ··28

2023:  Knarand  Mareca strepera  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 4 36 1 44
Total 14 7 15 12 2 154 51 4 3 262
MaxRst 42 12 23 34 60 130 150 134 137 30 63 7 150
Nobs 19 14 26 31 31 28 20 26 21 18 14 6 254
Ndag 17 14 21 24 25 25 18 26 15 17 13 6 221
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2022:  Knarand  Mareca strepera  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 18 11 12 44 147 585 177 2 1 997
MaxRst 10 3 4 15 69 283 154 177 125 104 26 31 283
Nobs 9 6 12 22 20 26 13 17 21 18 16 13 193
Ndag 7 5 10 20 20 26 13 17 21 16 12 11 178
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Knarand  Mareca strepera  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 6 10 10 11 2 176 8 2 40 265
MaxRst 18 6 12 24 62 59 61 174 122 167 62 30 174
Nobs 17 11 30 29 34 31 17 28 23 22 18 10 270
Ndag 15 9 21 23 26 25 16 27 22 21 16 9 230
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..24

2020:  Knarand  Mareca strepera  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 7 9
Total 4 5 12 2 22 230 7 2 284
MaxRst 31 16 42 85 47 157 99 228 195 61 38 22 228
Nobs 22 30 29 32 38 27 18 22 11 15 19 23 286
Ndag 20 21 24 23 27 24 17 20 11 15 19 22 243
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Knarand  Mareca strepera  

Træk: 20/3 2 og 6/4 samt 3/7 1 og 6/11 4.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
21 1 2 6 6 9 11 9 8 9 16 17 13 21 57 132 83 11 20 18 13 14 29 23 28 43 45 33 36 49 67 73 34 39 22

15/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 4 8
Total 25 21 5 2 132 1 4 190
MaxRst 21 6 11 16 21 132 20 29 43 45 73 39 132
Nobs 10 13 36 33 24 22 23 27 20 15 26 10 259
Ndag 10 12 25 24 21 22 22 27 20 15 25 10 233
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2018:  Knarand  Anas strepera  
Meget fåtallig i efteråret på grund af tørken. Helt væk fra Hovvig i oktober – november.
Forårstræk: 30/3 2, 16/4 2 og 1/6 2 - i alt 6 Korshage. Det tangerer rekorden fra 2010.
Efterårstræk: 16/7 4 Korshage.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 20/6 64):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
9 2 12 32 40 64 8 11 9 14

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 4 8
Total 56 13 58 293 393 567 23 58 40 47 1548
MaxRst 9 2 12 32 40 64 8 11 9 14 64
Nobs 17 7 16 34 28 28 7 14 9 7 167
Ndag 15 7 14 27 28 26 7 14 9 7 154
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. ..26 07..29

2017:  Knarand  Anas strepera  
Kun én trækdag: 20/10 6 S Korshage (JS) – det er til gengæld det største antal trækkende Knarænder, som er set ved Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 11/9 128):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
251371186347412827104

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6
Total 16 25 156 108 191 1107 210 1013 2733 170 37 15 5781
MaxRst 2 5 13 7 11 86 34 74 128 27 10 4 128
Nobs 11 10 40 33 47 41 25 64 50 19 11 6 357
Ndag 8 6 20 20 27 25 16 28 28 16 9 6 209
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Knarand  Anas strepera  
Man ser ikke mange Knarænder på træk, som kun i ganske sjældne tilfælde registrerer mere end 3 trækkende på et år. 2016 var ingen undtagelse. Vi havde to trækdage: 21/11 2 Korshage og 28/12 1 V Korshage.

Som det ses tydeligt af ovenstående figur er Hovvig de senere år blevet et rigtig godt sted at observere rastende Knarand.
Ynglefugle: 2 par i Hovvig med hhv 6 og 7 pulli.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 30/9 334):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
3436 8 22 85 79 56 334 270 103 10

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 5 14 69 85 156 1090 480 458 1233 2780 657 102 7129
MaxRst 3 4 36 8 22 85 79 56 334 270 103 10 334
Nobs 3 6 6 21 31 31 25 24 20 18 19 20 224
Ndag 3 6 5 18 27 29 23 24 20 18 18 18 209
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2015:  Knarand  Anas strepera  
Efter at den har været set enkelte dage på træk hver af de seneste år, så var 2015 helt uden observationer af trækkende Knarand.
Fortsat meget høje efterårsrasttal fra Hovvig.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 12/11 310):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
3 2 10 8 49 70 77 154 157 302 310 33

Højeste antal rastende fugle uden for selve Hovvig: 4/3 34 Slettemosegård, hvor den i foråret gennemgående var mere talrig end i Hovvig. I øvrigt blot 1 par set ved fire tilfælde 7/3 - 31/5 Nakke Kær og 1 han set Ringholm 29/5.
Ynglefugle: 2 kuld set i Hovvig.
Fra efteråret var 3/10 2 Rørvig Bugt eneste obs uden for Hovvig.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 2 156 144 431 607 351 862 1307 2714 1635 267 8483
MaxRst 3 2 20 34 49 70 77 154 157 302 310 33 310
Nobs 3 1 23 20 29 23 16 22 15 16 22 17 207
Ndag 3 1 19 16 25 21 15 22 15 16 21 17 191
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2014:  Knarand  Anas strepera  
Forårstræk: Eneste trækkende var 25/4 2 V Korshage. Arten er set årligt, men fåtalligt på forårstræk siden 2010. Efterårstræk: 0
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 27/10 137):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
6 4 11 12 32 32 33 81 76 137 81 15

Andre bemærkelsesværdige observationer af rastende fugle 4/1 8, 23/3 46 og 9/4 42 Slettemosegård, 12/7 1 Dybesø (langt fra årlig her) samt 27/10 41 Nykøbing Bugt.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 26 8 263 267 175 166 88 383 191 1252 724 124 3667
MaxRst 8 4 46 42 32 32 33 81 76 137 81 15 137
Nobs 4 5 24 28 22 17 9 17 7 18 20 16 187
Ndag 4 5 19 20 19 15 9 17 7 18 20 16 169
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..25

2013:  Knarand  Anas strepera  
Forårstræk: Eneste trækdag blev 14/4 2 SØ Korshage. Arten er set årligt, men fåtalligt på forårstræk siden 2010.
Efterårstræk: 0
Største rasttal pr. måned i Hovvig: (højeste antal 27/10 446)

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
8 - 33 26 9 54 20 99 98 446 321 38

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 16 217 139 95 214 120 420 414 1937 988 68 4628
MaxRst 8 33 26 9 54 20 99 98 446 321 38 446
N 3 13 14 18 14 9 17 7 12 10 7 124
Fænologi 01..10 06.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2012:  Knarand  Anas strepera  
Årets højdespringer!
Forårstræk: 19/4 2 trk, 20/4 2 trk og 21/4 2 rastende, så måske er det de samme 2. Det er 3. år i træk med forårsobservationer. Artens fine talmæssige gennembrud i Hovvig, kan nu også mærkes på Korshage.
Iagttaget i Hovvig 2/1 – 27/12, men arten er ikke set i februar på grund af isdække. Arten blev desuden ikke optalt i juli.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2012, gennemsnit 2007 – 2011, absolut maximum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
92 is 12 22 18 43 - 53 109 303 491 8
27 14 8 11 17 39 17 41 87 92 126 56
77 46 17 23 26 56 20 67 108 166 172 121

Stort antal fugle det meste af året, især var det efterårsmånederne august – november, der imponerede. Vi har ikke været i nærheden af så høje tal tidligere. Arten er ganske enkelt ”gået gennem lydmuren” i 2012. Ynglefugle: 6/8 1 hun med 2 juv Hovvig (EVR), antages at være lokale, men ungfuglene kunne godt være flyvefærdige - svært at se, svømmede i rumpen på hunnen hele tiden. Sidst arten ynglede med sikkerhed i Hovvig var i 2003 og 2006. Rørvig Bugt: 15/1 – 31/3 og 5/12 - 11/12 regelmæssigt 1 fugl. Slettermosegaard: max 11/3 7. Nakke Skov: max 19/3 2. Dybesø: 9/4 1. Flyndersø: 2/5 1. Arten ses meget sjældent i Flyndersø og Dybesø.

DOFBasen:2012


2011:  Knarand  Anas strepera  
For andet år i træk ses Knarand på forårstræk ved Korshage 2/4 2 Ø. Det er kun femte år med trækkende Knarænder på Korshage siden rapportens start og de 4 ud af de 5 år med trækobs fra Korshage er fra perioden 2004 - 2011. Det ser ud som om, at den generelle fremgang arten har vist i snart en årrække nu også slår igennem på trækket.
Iagttaget i Hovvig 4/2 – 30/12 (112 observationsdage)
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 – 2010, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 2 10 8 21 33 20 47 108 166 172 121
27 14 9 10 14 35 14 45 84 79 104 46
77 46 17 23 26 56 16 67 107 99 127 120

Læg mærke til de 5 nye månedsrekorder, heraf 4 på stribe - september til december.
Rørvig Bugt:1/1 – 31/3 (7 observationsdage) ingen dage mere end 2 fugle samt 1 enkelt efterårsobservation 13/11 1.
Derudover 30/3 2 Søndervang og 9/4 16, 16/4 2 samt 17/4 3 Slettermosegård.

DOFBasen:2011


2010:  Knarand  Anas strepera  
Forårstræk på Korshage er yderst sjældent for denne art, da 6 fugle stak Ø 25/3 var det kun 4 år i rapportens historie med trækkende Knarænder. Sidst set i 2004 og 2008.
Iagttaget i Hovvig 21/3 - 26/11 (75 observationsdage).
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2010, gennemsnit 2005 - 2009, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 2 4 9 37 27 41 96 86 164 0
32 16 10 14 15 32 10 48 78 78 87 48
77 46 17 23 26 56 16 67 107 99 127 120

Læg mærke til det pæne antal fugle i juni - november, herunder to nye månedsrekorder.
Rørvig Bugt: 14/1 – 7/3 (6 observationsdage) ingen dage med mere end to fugle.
Derudover 7/9 7 Nykøbing Bugt.

DOFBasen:2010


2009:  Knarand  Anas strepera  
Iagttaget i Hovvig 24/1 – 13/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2009, gennemsnit 2004 – 2008, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
11 19 16 13 9 32 13 41 67 79 87 7
30 12 10 14 14 28 8 46 79 82 90 50
77 46 17 23 26 56 16 67 107 99 127 120

Rørvig Bugt: 1/1 – 1/3 (19 obsdage), flest 17/1 8.
Derudover 13/2 11 Nykøbing Bugt, 18/2 7 Nykøbing Havn og 12/4 1 par Nakke Skov.

DOFBasen:2009


2008:  Knarand  Anas strepera  
Forårstræk: 27/4 1 V og 5/5 2 Ø alle på Korshage.
Iagttaget i Hovvig 1/1 – 30/12. Og igen i år flere månedsrekorder – dog ikke så prangende optræden som de forrige år.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2008, gennemsnit 2003 – 2007, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
77 46 5 14 26 38 16 41 56 46 79 32
15 3 12 16 10 21 5 40 76 82 89 48
49 10 17 23 18 56 9 67 107 99 127 120

Spredte fund uden for vigen: 16/3 – 20/4 op til 4 Slettermosegård, 30/4 4 og 25/5 15 Nykøbing Bugt samt 30/12 3 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2008


2007:  Knarand  Anas strepera  
Iagttaget i Hovvig 4/1 – 30/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2007, gennemsnit 2002 – 2006, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
49 3 7 14 18 56 9 36 107 84 127 120
5 3 12 13 6 10 4 40 61 71 77 24
22 10 17 23 12 23 7 67 92 99 101 72

Arten kender tilsyneladende ikke til beskedenhed, og blærer sig atter i vigen med rekordnoteringer i syv af årets tolv måneder. De største noteringer blev – altså kun tal med over 100 fugle involveret:
30/9 107 (EVR), 4/11 111 (EVR), 5/11 127 (AF) og 10/12 120 (JS). Det er første år med fire dage over 100 fugle!
Ynglefugle: Ingen sikre i år. Ynglede dog senest i 2006.
Kønsfordelingen blandt de rastende fugle i Hovvig er optalt ved flere lejligheder i løbet af året: 7/1 andelen af hanner var 55 % (N: 49), 30/9 60 % hanner (N: 107), 26/10 67 % hanner (N: 73) og 2/12 58 % hanner (N: 67) (EVR).
Nakke Skov: 6/4 1, 7/4 5 og 9/4 3 (LB, PG).
Rørvig Bugt: 11/2 1 og 18/2 2 (JS).
Nakke Syd: 30/3 2 (JHC).
Nykøbing Bugt: 16/12 31 (EVR).

DOFBasen:2007


2006:  Knarand  Anas strepera  
Iagttaget i Hovvig 28/3 - 26/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 17 7 10 12 5 67 92 99 61 72
6 3 10 13 7 8 4 30 53 60 72 10
22 10 15 23 12 23 7 56 72 96 101 21

Generelt mange fugle gennem hele året. Efteråret var det mest interessante, idet der blev lavet tre månedsrekorder på stribe - august, september og oktober - sådan! Men der var også andre lyspunkter, idet det meget varme efterår gav fine tal fra december, der samtidig var ny vinterrekord.
Ynglefugle: 14/7 1 hun med 4 1k (EVR). Sidste gang arten ynglede med sikkerhed var i 2003.
De fleste fugle om efteråret er hanner - her et par eksempler: 2/9 andelen af hanner var 60 % (N= 92), 7/10 64 % hanner (N=99), 19/11 74 % hanner (N=61) (EVR). Dette svarer til resultaterne for 2005.
Nykøbing Havn: 24/3 2 (LB).
Nykøbing Bugt: 8/1 2 (EVR).
Rørvig Bugt: 18/2 1 (JS).
Ringholm: 24/3 2 (LB).

DOFBasen:2006


2005:  Knarand  Anas strepera  (9, 541 t.o.m. 2004, -)
Iagttaget i Hovvig 1/1 – 25/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2005, gennemsnit 2000 – 2004 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
22 10 6 20 10 23 5 56 67 83 82 10
1 + 9 9 5 5 4 22 45 54 63 13
4 3 15 23 12 12 7 36 72 96 101 21

Igen flotte tal over hele linien, både forår og efterår.
Ynglefugle: Ingen sikre ynglefund i år, og seneste ynglebevis er fra 2003.
Hannerne dominer i tallene fra efterårsmånederne, således var der den 9/10 en andel af hanner på 59 % (N=69), 22/10 64 % hanner (N=83) og 6/11 81 % hanner (N=57) (EVR).
Rørvig Bugt: 19/2 1 og 23/1 1 (JS, KES).
Fra og med 1/1 2005 udgår parantestallet for denne art, idet der nu er umuligt at afgøre antallet af fugle og udskiftning blandt de rastende ænder.

DOFBasen:2005


2004:  Knarand  Anas strepera  (9, 541, 123)
Reelt forårstræk på Korshage ses uhyre sjældent og er kun bemærket et par gange før, men et par opmærksomme observatører nappede lige et par, da de passerede forbi: 18/4 2 NV Korshage (JHC, EVR).
Iagttaget i Hovvig 15/2 - 31/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003, abs. max til 2003).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 1 15 14 6 12 6 31 72 96 101 18
1 1 7 8 4 3 3 18 34 41 47 9
4 3 15 23 12 8 7 36 54 53 73 21

Generelt pænt med fugle i forårs- og sommermånederne, men arten går helt amok i september, oktober og november med flere rekordoptællinger, bl.a. 28/9 72 (PG), 2/10 96 (EVR) og den nye dagsrekord 6/11 101 (67 hanner, 34 hunner) (EVR) - det er første gang, at der ses et trecifret antal fugle i vigen. Det er svært at afgøre, hvor mange fugle der reelt har været i Hovvig, da tallene viser meget store udsving, især i efterårsmånederne - udskiftningen kan ganske enkelt ikke vurderes. Det er også et åbent spørgsmål, om der er nogen ide i at fortsætte med parentestallene for denne art, og det er ikke utænkeligt, at parentestallene udgår til næste år.
Ynglefugle: Ingen - krise igen - eller blot ustabil og uregelmæssig? Sikre ynglefund foreligger dog fra bl.a. 1997 - 2000 og igen i 2003.
Dybesø: 16/4 2.
Rørvig Bugt: en række vinterfund 1/1 1, 15/1 1, 21/2 1, 22/2 1 og 29/2 1 (PEL).
Nykøbing Bugt: 24/1 2 (LB) - vinterobservationer er sjældne.
Arten brager frem i disse år - ikke kun i Rørvig, men i hele landet. Hvis vi kikker nærmere på forekomsten i Hovvig bemærkes, at arten var ret sjælden i 70 - 80'erne, med ganske få fund om året. Udviklingen begynder at ske i 90'erne, og af figuren fremgår det, at der har været tale om en jævn og glidende fremgang op gennem 90'erne. Indtil videre en rigtig succeshistorie - det bliver spændende i de kommende år at følge udviklingen, ikke kun med hensyn til rastende fugle i vigen, men også den lokale ynglebestand.

DOFBasen:2004


2003:  Knarand  Anas strepera  (9, 440, 101)
Iagttaget i Hovvig 1/1 - 21/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2003, gennemsnit 1998 - 2002, abs max til 2002):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
4 0 15 23 5 3 1 11 42 47 73 19
1 1 5 4 4 4 4 18 27 34 34 6
2 3 7 9 12 8 7 36 54 53 70 21

Atter ny max forekomst - 15/11 73, der fordeler sig på 52 hanner + 21 hunner (EVR).
Ynglefugle: To-årskrisen er heldigvis afblæst. Igen i år ynglefund i Hovvig - 9/7 1 hun med 5 pull (PG) og 2/8 1 hun med 4 juv (EVR) - dermed 1 kuld i 2003. Arten ynglede hvert år i perioden 1997-2000, men ikke i 2001 og 2002.
Rørvig Bugt: 3/1 1, 5/1 1, 7/2 3 og 23/2 1.
Konklusion: Fremgangen fortsætter. Ynglefugle atter på ret kurs. Flot.

DOFBasen:2003


2002:  Knarand  Anas strepera  (9, 361, 79)
Iagttaget i Hovvig 21/2 - 1/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2002, gennemsnit 1997-2001, abs. max - 2001):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 3 6 2 0 0 2 36 31 30 70 3
1 1 4 4 4 5 5 11 21 29 20 5
2 2 7 9 12 8 7 18 54 53 36 21

Af en eller anden årsag svigtede arten fælt i april og maj måned, men arten tog revanche med ny rastrekord 10/11 70, der blev fordelt på 54 hanner + 16 hunner (EVR).
Ynglefugle: Ingen fund meddelt - krise?, nu to år i træk uden konstaterede kuld. Arten ynglede stabilt hvert år fra 1997 - 2000.
Rørvig Bugt: 27/1 1 (AT), 26/2 1 (JS), 5/10 1 (JHC), 19/12 1 (PEL) og 23/12 1 (PEL).

DOFBasen:2002


2001:  Knarand  Anas strepera  (9, 293, 68)
Iagttaget i Hovvig 6/1 - 29/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, abs. max - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 0 7 6 12 3 4 16 54 44 33 3
+ 1 3 4 3 5 5 9 12 22 14 5
2 2 4 9 4 8 7 18 25 53 36 21

Knaranden stabiliserer sig fortsat, herunder tre nye månedsmax for marts, maj og september. Hidtil højeste dagstotal 30/9 54 (LB), som er én fugl mere end tallet fra 14/10 2000.
Ynglefugle: Ingen i år. Men sikre ynglefund foreligger fra de fire foregående år fra 1997 - 2000.
Observationer uden for Hovvig hører absolut til undtagelserne - ikke desto mindre, er der to af slagsen i år: 10/2 2 Rørvig Bugt (PEL), 13/5 1 par Slettermosegaard (LB).

DOFBasen:2001


2000:  Knarand  Anas strepera  (9, 223, 70)
Iagttaget i Hovvig 19/3 - 25/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 4 2 3 5 7 18 25 53 36 21
+ 1 2 5 2 4 3 5 7 12 7 1
2 2 4 9 4 8 7 11 16 32 25 2

En and i rivende fremgang. I alt er meddelt 1227 Knarænder fordelt på i alt 195 noteringer af feltfolket i løbet af år 2000! Hvem havde troet det for bare 10 år siden. Renset for gengangere giver anslået min 70 fugle. Ny rekordoptælling blev foretaget 14/10 53 fordelt på 40 hanner og 13 hunner (EVR, HVR). Rekordoptællinger i årets 5 sidste måneder. Atter et kanonår for arten, der generelt brager frem i Danmark. Der er også meldt om flotte optællinger fra andre sjællandske lokaliteter.
Ynglefugle: 3/6 1 hun m/2 pull (HVR), 17/6 1 hun m/2 juv - ret store (EVR), og dermed antages 2 kuld i 2000. Har tidligere ynglet i 1997, 1998 og 1999, dermed fast ynglefugl seneste fire år.

DOFBasen:2000


1999:  Knarand  Anas strepera  (9, 173, 50)
Iagttaget i Hovvig 6/2 - 21/11.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1999, gennemsnit 1994 - 1998, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 2 4 9 2 5 3 11 16 32 25 0
+ + 1 4 3 4 3 4 7 8 3 1
2 2 3 7 4 8 7 8 12 12 6 2

Fremgangen fortsætter med uformindsket styrke, som i resten af Danmark. Der er mange rekord-optællinger i 6 af årets 12 måneder, heraf hidtil største optælling i Hovvig 24/10 med 32 fugle. Det er svært at afgøre, hvor mange fugle der reelt har været involveret, da udskiftningen ikke kan vurderes. Efter redigering af umiddelbare gengangere, der er luget ud på den enkelte observations- dag, er der 699 fugle tilbage. Nogen udskiftning er der jo nok tale om, men mange fugle er sikkert stationære mange dage i træk. Det reelle antal ligger nok omkring 50 fugle i 1999 som minimum.
Ynglefugle: Første sikre ynglefund blev gjort i 1997, igen i 1998, men i år hele to observationer: 19/8 2 hunner m/6 juv næsten flyvefærdige (EVR), 21/8 4 hunner m/2 juv (EVR) og dermed 1 - 2 kuld i 1999.
Slutteligt 25/4 1 par Søndervang, hvor den sjældent ses.

DOFBasen:1999


1998:  Knarand  Anas strepera  (9, 159, 14)
Iagttaget i Hovvig 1/1 - 20/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1998, gennemsnit 1993 - 1997 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 2 2 2 2 5 4 7 7 9 6 2
0 0 1 5 2 3 3 3 6 7 2 1
0 0 3 7 4 8 7 8 12 12 6 1

Det går godt for Knaranden, og der er dømt klar fremgang. Første sikre ynglefund var i 1997, men der er ingen meldinger om sikker yngel i år.

DOFBasen:1998


1997:  Knarand  Anas strepera  (9, 139, 20)
Sjælden/fåtallig trækgæst både for- og efteråret, meget sjælden/sjælden vintergæst og sjælden sommergæst samt tilfældig ynglefugl.
Er næsten udelukkende set i Hovvig. Forårskulmination medio - ultimo april med højeste dagstotal 7 flere år.
Efterårskulmination fra medio september til medio oktober med højeste dagstotal 12 ved et par tilfælde. Er tiltaget især i de senere år (se tabel). Udenfor Hovvig tilfældig. Set rastende i Dybesø ved 2 tilfælde om foråret.
Desuden 1 forårs- og 2 efterårstrækiagttagelser af enkelt fugle fra Korshage. Tilfældig ynglefugl i Hovvig. Skov- og Naturstyrelsen skønner 0 - 2 par i de senere år.
Årstotaler 1973 - 1998. Femårsgennemsnit og højeste årstotal i hver femårsperiode.

Periode 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
Gennemsnit 4 5 2 6 16
Maksimum 5 7 4 11 20

1997: Områdets første sikre ynglefund 29/6 1 hun med 7 1k Hovvig (EVR).
Iagttaget i Hovvig 22/3 – 9/11 med en efternøler 28/12. Største rasttal per måned:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
3 1 3 8 7 5 4 9 2 1

DOFBasen:1997


1996:  Knarand  Anas strepera  (9, 127, 12)
Iagttaget i Hovvig 18/4 - 23/11. Max-rast:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 6 4 3 3 2 6 6 2 0

Forårskulmination ultimo april: 26/4 - 30/4 6. Stemmer fint overens med tidligere års erfaringer.
Desuden fra Dybesø: 18/4 2 (LB). Arten er kun set her en gang tidligere.

DOFBasen:1996


1995:  Knarand  Anas strepera  (9, 114, 13)
Forår: 12/3 - 29/4, 16 obsdage. Max 20/4 7 ellers 1 - 4. Maj 0. Juni 5/6 og 9/6 1.
Ynglefugle Hovvig: 0 - 2 par, skønnet (S&N).
Efterår: 2/9 - 5/11, 24 obsdage. Max 11/10 6 ellers 1 - 4.
For andet år i træk mange iagttagelser. Tangering af forårsrekorden. Alle obs er fra Hovvig.

DOFBasen:1995


Knarand  Mareca strepera  

Max rast Hovvig:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1994: 2 4 2 1 8 12 12 6 1
1993: 7 2 2 1 3 1 1
1992: 2 2 4 4 1
1991: 1 1 1 4 1
1990: 1 1 3 2
1989: 2 2
1988: 2 2
1987:
1986: 2
1985: 1 1
1984: 1 1
1983: 2 1
1982: 1 1 2 2 1 1
1981: 5 2 1
1980: 1 1 1
1979: 3 2
1978:
1977: 1 1
1976: 1
1975: 2 1
1974: 2 1
1973: 2 1 1

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 18 11 12 44 147 585 177 2 17 32 1045
MaxRst 10 3 4 15 69 283 154 177 125 104 26 31 283
Nobs 9 6 12 22 20 26 13 17 21 18 16 13 193
Ndag 7 5 10 20 20 26 13 17 21 16 12 11 178
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 6 10 10 11 2 176 8 2 40 265
MaxRst 18 6 12 24 62 59 61 174 122 167 62 30 174
Nobs 17 11 30 29 34 31 17 28 23 22 18 10 270
Ndag 15 9 21 23 26 25 16 27 22 21 16 9 230
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 7 9
Total 6 10 2 12 2 22 230 195 7 2 488
MaxRst 31 16 42 85 47 157 99 228 195 61 38 22 228
Nobs 22 30 29 32 38 27 18 22 11 15 19 23 286
Ndag 20 21 24 23 27 24 17 20 11 15 19 22 243
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 4 8
Total 4 24 7 2 132 1 4 174
MaxRst 21 6 11 16 21 132 20 29 43 45 73 39 132
Nobs 10 13 36 33 24 22 23 27 20 15 26 10 259
Ndag 10 12 25 24 21 22 22 27 20 15 25 10 233
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 2 4 10
Total 2 2 9 69 4 14 100
MaxRst 9 2 12 32 40 64 8 11 9 14 64
Nobs 16 7 16 37 31 29 7 14 9 7 173
Ndag 15 7 14 27 29 26 7 14 9 7 155
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26 07··29

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6
Total 3 2 4 128 8 145
MaxRst 2 5 13 7 11 86 34 74 128 27 10 4 128
Nobs 9 7 27 24 30 25 16 28 28 17 9 6 226
Ndag 8 6 20 20 27 25 16 28 28 16 9 6 209
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 1 4 16 1 334 2 4 362
MaxRst 3 4 36 8 22 85 79 56 334 270 103 10 334
Nobs 3 6 6 21 30 31 25 24 20 18 19 21 224
Ndag 3 6 5 18 27 29 23 24 20 18 18 18 209
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 34 3 2 311 352
MaxRst 3 2 20 34 49 70 77 154 157 302 310 33 310
Nobs 3 1 23 20 29 24 16 22 15 16 22 17 208
Ndag 3 1 19 16 25 21 15 22 15 16 21 17 191
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 15 46 7 2 178 1 249
MaxRst 8 4 46 42 32 32 33 81 76 137 81 15 137
Nobs 4 5 24 29 23 18 9 16 7 19 20 16 190
Ndag 4 5 19 20 19 16 9 16 7 18 20 16 169
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··25

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 8 2 2 462 474
MaxRst 8 33 26 9 54 20 99 98 446 321 38 446
Nobs 3 13 14 18 14 9 17 7 12 10 7 124
Ndag 3 13 12 16 14 9 17 7 10 10 7 118
Fænologi 01··10 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 92 2 9 7 1 45 7 491 2 656
MaxRst 92 2 12 22 18 43 53 109 303 491 8 491
Nobs 10 5 22 14 24 13 12 6 10 14 5 135
Ndag 10 3 15 13 22 11 11 6 10 14 5 120
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ··23 06·· ···· ···· ···· ··27

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 6 8
Total 1 5 18 1 12 173 210
MaxRst 2 2 10 16 21 33 20 47 108 166 172 121 172
Nobs 3 4 16 12 14 16 10 14 12 16 10 7 134
Ndag 3 3 13 11 14 16 9 14 12 15 9 7 126
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6
Total 1 3 6 2 7 168 187
MaxRst 2 3 2 4 9 37 27 41 96 86 164 2 164
Nobs 5 3 7 6 11 13 4 11 16 8 14 4 102
Ndag 5 2 5 5 11 10 4 11 15 8 12 4 92
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··11

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 15 18 2 87 1 123
MaxRst 11 19 16 14 9 32 13 41 67 79 87 7 87
Nobs 23 18 13 10 14 9 7 17 5 8 6 4 134
Ndag 13 9 10 8 13 9 7 16 5 8 6 4 108
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··17

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 5 17 79 3 105
MaxRst 77 46 5 14 26 38 16 41 56 46 79 32 79
Nobs 12 9 8 17 20 7 5 9 6 4 5 12 114
Ndag 12 8 7 13 19 7 5 9 6 4 5 9 104
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2 14 5 127 31 181
MaxRst 49 3 7 14 18 56 9 36 107 104 127 120 127
Nobs 6 4 17 20 18 12 5 8 4 7 6 13 120
Ndag 6 3 14 14 15 12 5 8 4 6 6 12 105
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 4 99 106
MaxRst 2 1 18 12 10 12 2 67 92 99 61 72 99
Nobs 1 1 8 9 12 6 5 11 5 4 3 10 75
Ndag 1 1 5 7 12 6 4 11 5 4 3 10 69
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 83 84
MaxRst 22 10 6 20 13 23 5 70 67 83 82 10 83
Nobs 6 6 5 20 13 6 10 11 3 9 5 2 96
Ndag 6 5 5 18 11 6 9 10 3 9 5 2 89
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··25

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 4 4 101 109
MaxRst 2 1 15 14 12 12 6 31 72 96 101 18 101
Nobs 3 5 10 10 17 7 1 11 10 10 7 6 97
Ndag 2 4 10 8 14 7 1 11 10 10 7 6 90
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 9 3 73 85
MaxRst 4 3 13 15 5 3 1 11 42 52 73 19 73
Nobs 9 2 11 15 13 3 4 6 12 7 6 3 91
Ndag 8 2 10 13 12 3 4 6 12 7 6 3 86
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··21

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 7
Total 1 6 7 70 2 86
MaxRst 1 3 6 2 36 31 30 70 3 70
Nobs 1 2 4 4 21 15 9 8 3 67
Ndag 1 2 3 4 21 14 9 7 3 64
Fænologi 27·· ···· ··28 02·· ···· ···· ···· ···· ··23

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 2 2 3 54 61
MaxRst 2 2 7 4 12 3 4 20 54 44 33 3 54
Nobs 4 1 3 3 8 2 4 12 18 6 8 2 71
Ndag 4 1 3 3 8 2 4 12 18 6 8 2 71
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 53 53
MaxRst 3 2 4 5 7 18 25 53 36 21 53
Nobs 1 5 18 12 10 13 10 15 11 11 106
Ndag 1 4 14 10 10 13 10 13 7 8 90
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··25art/01820.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1