Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:02380

Rovfugle

Sort Glente Milvus migrans eu02380

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Sjælden Sommer: Tilfældig Efterår: -

Fotos


Sort Glente

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Sort Glente  Milvus migrans  (3, 174, )

6/4 4 ad Ø (14:33, 16:15, 16:25, 17:26) Nørrevang

DOFBasen:2024


2023:  Sort Glente  Milvus migrans  (3, 174, )

6/4 4 ad Ø (14:33, 16:15, 16:25, 17:26) Nørrevang

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 2 12
Total 12 2 14
MaxRst 1 1
Nobs 7 2 9
Ndag 5 2 7
Fænologi 06·· ··07

2022:  Sort Glente  Milvus migrans  (3, 158, 16)

Gevaldigt ryk i forhold til sidste års enelige fugl - ny rekord med 16 fugle! Bunden blev langt med et pænt ryk 12/4 - 16/4 på 8 fugle.

22/3 11:45 1 Ø Nørrevang, 12/4 2 Ø (14:46 17:07), 13/4 3 ad Ø (11:10 15:16, 17:28) alle Nørrevang (13/4 også Korshage), 14/4 11.00 N Nakke → 11:04 1 NØ Søndervang → 12:10 NØ Korshage, 16/4 12:07 1 NØ Nakke Nord + 15:40 1 NØ Nakke By, 25/4 14:20 1 V Nørrevang, 28/4 15:15 1 NØ Nakke Skov, 17/5 11:58 1 Ø Korshage, 18/5 14:10/14:15 1 Ø Nørrevang/Korshage, 19/5 09::05 - 10:05 Nørrevang må være samme som 10:25 1 Ø Korshage - havde åbentbart ikke travlt, 1/6 11:20 1 NØ Sandflugtplantagen. 6/4 4 ad Ø (14:33, 16:15, 16:25, 17:26) Nørrevang

29/10-2023 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 10 4 1 16
Total 1 10 4 1 16
MaxRst
Nobs 1 7 4 1 13
Ndag 1 6 4 1 12
Fænologi 22·· ···· ···· ··01

2021:  Sort Glente  Milvus migrans  (3, 157, 1)

Blot en enkelt: 1/5 10:05 1 Ø Korshage (LA, SA). Vi skal helt tilbage til 2006 for at finde et tilsvarende bundbid.

29/10-2023 LB

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 01

2020:  Sort Glente  Milvus migrans  (3, 152, 5)

Fire forårsfugle: 12/4 11:00 1 ad Ø Nakke Nord, 26/4 12:00 1 N Nakkehage → 12:05 NØ Hovvig, 7/5 11:26 1 rast → Ø Korshage, 21/5 10:53 1 Ø Nørrevang samt en enlig efterårs: 11/8 1 trk Nykøbing By (VRN).

29/10-2023 LB

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 4
Total 2 2 4
MaxRst 1 1
Nobs 2 2 1 5
Ndag 2 2 1 5
Fænologi 12.. ..21 11

2019:  Sort Glente  Milvus migrans  (2, 143, 9)

2/4 11:15 1 Ø Rørvig By, 17/4 17:33 1 tf Nørrevang, 22/4 14:21 Ø Nørrevang, 25/4 3 Ø Nørrevang (10:57 2 og 1 15:43 - samme 15:46 Ø Rørvig Lyng), 25/4 10:57 1 Ø Korshage og 15:40 1 NØ Hovvig/Nakke Nord, 28/4 1 NØ Hovvig, 3/6 11:03 1 SØ Flyndersø og 18/6 12:11 1 NØ Hovvig.

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 2 9
Total 7 2 9
MaxRst
Nobs 6 2 8
Ndag 5 2 7
Fænologi 02..28 03..18

2018:  Sort Glente  Milvus migrans   (2, 139, 4)
Et år lidt under de senere års niveau. Kun 4 trækkende set mod et tiårs gennemsnit på 6.
8/4 2 Ø (11:03 og 14:22) Nørrevang/Korshage,
8/5 1 Ø 12:35 - 13:08 Nørrevang,
31/5 1 NØ 11:43 Rørvig By.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 4
Total 2 2 4
MaxRst
Nobs 2 2 4
Ndag 1 2 3
Fænologi 08.. ..31

2017:  Sort Glente  Milvus migrans (2, 134, 5) 
Et år lige under de seneste ti års gennemsnit, men over gennemsnittet for alle årene.
2/4 1 Ø 11:01 Nørrevang (EVR), næst tidligste forårsobs ved Rørvig.
30/4 2 Ø 10:37 - 10:45 og 16:20 - 16:28 Nørrevang/Korshage (8 observatører).
14/5 2 Ø hhv 08:33 Korshage (KES) og 10:06 Nørrevang (PEL).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 5
Total 3 2 5
MaxRst
Nobs 3 2 5
Ndag 2 1 3
Fænologi 02.. ..14

2016:  Sort Glente  Milvus migrans (2, 125, 9) 
9 fugle set mellem 10/4 og 22/5 er næstbedste år nogen sinde.
Arten ekspanderer. Er etableret som ynglefugl i Sverige og Finland. Desuden er antallet af strøfund i kraftig stigning i Sverige, og det samlede antal fund er her så stort, at man i Fågelåret 2015 ikke længere forsøger, at beregne det samlede antal fugle. Ved Rørvig har vi mærket et stigende antal på forårstræk især inden for de sidste ti år. Årets fund var som følger:
10/4 1 NØ 14:18 Brentebjerg og senere Ø 14:29 Nørrevang,
15/4 1Ø 10:58 Korshage,
16/4 1 SØ 14:05 Korshage,
29/4 1 ad tf - S Korshage 18:03 - 18:05 sandsynligvis samme fugl set 16:20 over Hovvig,
30/4 1 Ø 07:57 - 08:00 Korshage regnes for samme fugl som 29/4,
7/5 1 Ø 08:12 Korshage,
8/5 1 Ø 10:39 Flyndersø og Ø 10:40 Korshage,
22/5 1 Ø 12:07 og 2 Ø 13:37 Nørrevang - en af disse SV 14:05.
DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 5 1 10
Total 4 5 1 10
MaxRst
Nobs 4 4 1 9
Ndag 4 3 1 8
Fænologi 10.. ..22 08

2015:  Sort Glente  Milvus migrans (2, 121, 4) 
3 blev set på forårstræk. Et resultat under niveauet for de seneste fine forårssæsoner.
10/4 2 – 1 Ø 10:20 Korshage (EVR) og 1 Ø 18:02 Nørrevang (KES) samt 11/5 1 Ø 13:01 Nørrevang (EVR). Ud over disse trækkende var der en obs, der vel bedst kan rubriceres som sommerstrejf. 15/6 1 overflyvende kl 20:25 Hovvig (Yvonne Graubæk). Tidligere på dagen blev en Sort Glente set fouragerende ved Audebo omkring kl 17. Det er oplagt, at det er samme fugl, der er sivet til Hovvig sent på dagen / om aftenen.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 2 1 1 4
MaxRst 1 1
Nobs 2 1 1 4
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 10.. …. ..15

2014:  Sort Glente  Milvus migrans (2, 111, 10) 
Et begivenhedsrigt år for Sort Glente.
Artens fremgang de senere år er uomtvistelig. Ny fænologirekord, ny sæson og årsrekord, ny dagsrekord og hidtil største trækflok set i Østdanmark. 27/3 1 trækforsøgende Hovvig er første martsfund fra området. Herefter blev følgende set i april 17/4 1, 19/4 1, 27/4 4 i flok og 28/4 1 - alle var trækkende. Flokken på 4 Sorte Glenter 27/4 var et af de mere bemærkelsesværdige ornitologiske indslag under forårstrækket ved Rørvig i 2014.
I maj blev to set på de gode Hvepsevågedage 21/5 1 og 22/5 1. Sæson og årstotal 10.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 2 10
Total 1 7 2 10
MaxRst
Nobs 1 4 2 7
Ndag 1 4 2 7
Fænologi 27.. …. ..22

2013:  Sort Glente  Milvus migrans  (2, 103, 8)  
Mange for andet år i træk. Tangering af sæsonmax. med 8 fugle. Alle blev set på forårstræk:
14/4 2, 15/4 2, 8/5 1, 16/5 1 og 17/5 2. Helt klassisk med ryk medio april og medio maj.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4 8
Total 4 4 8
MaxRst
N 3 3 6
Fænologi 14.. ..17

2012:  Sort Glente  Milvus migrans  (2, 97, 6)
Godt år. I alt 6 trækkende er over middel.
12/4 1 tf 15:55 Brentebjerg (AF),
23/4 1 Ø 10:35 Bakken, Nørrevang (JB, LB, PEL, US, NHV) og 10:40 Korshage (EVR),
24/4 1 ad Ø 09:13 Korshage (JB, TPA, EVR, KBR, KR),
29/4 1 N 14:11 Hovvig (AF),
21/5 1 ad NØ 12:47 Gravhøjen, Nørrevang (LB, AF),
24/5 1 NØ 13:16 Brentebjerg (AF).
Hvis man ser på udviklingen i femårsgennemsnittene i tabel 1 var arten nærmest forbløffende stabil i en lang årrække, medens gennemsnittet for de sidste 5 år viser en pæn stigning. Sidstnævnte stemmer, selv om vi ved Rørvig snakker små tal, fint overens med, at arten de senere år er blevet betydeligt mere talrig på efterårstrækket ved Falsterbo/Stevns, og at ynglebestanden i Sverige stiger år for år. I 2011 regner man med 3 – 5 par i Norbotten, og der er sikre ynglefund i Närke, Sörmland og Skåne. Endvidere er antallet af fund af Sort Glente i Sverige mere end fordoblet de sidste 10 år (”SOF 2012. Fågelåret 2011. Halmstad”).

DOFBasen:2012


2011:  Sort Glente  Milvus migrans  (2, 95, 2)
Et gennemsnitsår. 18/4 1 NØ 16:22 (AF), 30/4 1 NØ 13:45 (AF, EVR) begge Nakke Nord.

DOFBasen:2011


2010:  Sort Glente  Milvus migrans  (2, 93, 2)
To observationeri et generelt dårligt rovfugle forår, må betegnes som godt. 29/4 1 NØ 12:33 Rørvig (LB) og 18/5 1 NØ 07:33 Korshage (EVR). Tidsmæssigt helt traditionelt.

DOFBasen:2010


2009:  Sort Glente  Milvus migrans  (2, 85, 8)
Hidtil højeste årstotal. De sidste 2 år har været gode og skal ses i sammenhæng med artens generelle fremgang de seneste år, hvor arten bl.a. har etableret sig som ynglefugl i Norbotten, Sverige (3 ynglepar i 2008). Ved Falsterbo er Sort Glente nu også blandt de arter, der viser signifikant fremgang og antallet af 1k fugle er stigende, hvilket tolkes der hen, at Sort Glente sandsynligvis også yngler i Sydsverige (Niels Kjellén, Fåglar i Skåne 2008). Udover dette er der stadig også de formodede sydlige overshuters midt i maj, som bidrager til de seneste års fine årstotaler. Samtlige årets obs ses nedenfor.
3/4 1 Ø Korshage (TPA)
5/4 1 Ø 8:35 Nørrevang (NHV) + 1 NØ Hovvig (AF) og senere Ø Nørrevang 14:29 (JS)
8/4 1 Ø 17:13 Korshage (AF)
9/4 1 rast – SV 15:40 Hovvig (AF)
21/4 1 ad Ø 12:14 Korshage (AF, JB, JHC)
2/5 1 Ø 7:50 Korshage (LB, EVR, AT, BV)
13/5 1 NØ 10:40 Hovvig (AT).

DOFBasen:2009


2008:  Sort Glente  Milvus migrans  (2, 78, 6 - 8)
Hidtil bedste år med 6 – 8 fugle. Heraf 6 forår, hvilket set i relation til et 10 års  gennemsnit på 2 fugle må betragtes som særdeles fint. Blandt forårets iagttagelser springer især områdets første marts obs i øjnene.
30/3 1 ØNØ 15.40 Østerlyng (BH),
1/4 1 ad Ø 13.05 Korshage (JB, JHC, AF),
24/4 2 Ø 15.55 – 15.57 Nørrevang (PEL, LB m.fl.) og 1 en af disse Ø 16.00 Korshage (JB, JHC, AF),
2/5 1 tf 10.28 Flyndersø (EVR) og 1 NØ 17.33 Rørvig By (LB, PEL)
Lidt opsamling på den tidsmæssige fordeling af 81 forårs Sorte Glenter set ved Rørvig siden 1973 ses nedenfor.
Tidsmæssig fordeling af Sort Glente forår. Yderdatoer: 30/3 og 30/6. N = 82 (Rettet 23/8-14 LB)

M a r A p r M a j J u n
- - 1 2 15 14 18 21 7 2 1 1

Lidt overraskende er der i 2008 også et par obs fra ultimo juli. Det er ikke set tidligere. Muligvis drejer det sig om samme fugl.
23/7 1 tf Søndervang (AF) og 30/7 1 ad NNØ 9.20 Rørvig By (CG).

DOFBasen:2008


2007:  Sort Glente  Milvus migrans  (2, 73, 5)
Et godt år med 5 fugle. Alle obs nævnes:
12/4 1 tf 12:08 – 15:58 Brentebjerg (AF)
14/4 1 NØ 11:55 Nørrevang (LB)
26/4 1 tf 15:16 Nørrevang (LB) og her regnet som samme 27/4 1 NØ 6:15 Korshage (LB, KES)
3/5 1 ad Ø 15:28 Korshage (AF)
15/5 1 SØ 9:31 Nørrevang (BR, EVR).

DOFBasen:2007


2006:  Sort Glente  Milvus migrans  (2, 72, 1)
Årets iagtagelse blev 17/5 1 tf Korshage (AF,EVR). Stadig meget fåtallig. Den gennemsnitlige forårstotal varierer som vist nedenfor meget lidt gennem årene.

DOFBasen:2006


2005:  Sort Glente  Milvus migrans  (2, 68, 4)
Et år over middel med tre forårsfugle: 26/4 1 tf Korshage (14:27 – 14:29) (JHC, AF) og senere set rastende i Hovvig (KES), 5/5 1 NØ (8:02) Rørvig (KES) og 16/5 1 Ø (6:01) Korshage (EVR).
Desuden bød 2005 også på områdets blot andet efterårsfund: 19/8 1 SV (12:25) Hovvig (AF).

DOFBasen:2005


2004:  Sort Glente  Milvus migrans  (2, 67, 1)
Når lige netop at komme med i årets rapport. 5/5 1 Ø 8.15 Korshage (AF). Fortsætter med at optræde meget fåtalligt.

DOFBasen:2004


2003:  Sort Glente  Milvus migrans  (2, 65, 2)
14/4 1 tf 13.02 Korshage (AF), 20/5 1 NØ 13.14 Hovvig (EVR). To fugle på en forårssæson er ret normalt. Men i øvrigt er det påfaldende, at der ikke ses flere Sorte Glenter - arten er langt hyppigere på Østsjælland og endvidere også på Skagen.

DOFBasen:2003


2002:  Sort Glente  Milvus migrans  (2, 63, 2)
8/5 15:09 1 Ø Nørrevang (JHC) og 14/5 12:08 1 Ø Rørvig Lyng (AF). Utrolig at arten ikke bliver mere almindelig - jævnfør f.eks. med Skagen og vores stigende tal for mange andre rovfuglearter.

DOFBasen:2002


2001:  Sort Glente  Milvus migrans  (2, 61, 2)
29/4 15:05 1 Ø Nørrevang (JS) - se ovenfor og 10/5 13:02 1 NØ Hovvig (AF).

DOFBasen:2001


2000:  Sort Glente  Milvus migrans  (2, 56, 5)
Flot forår med 5 fugle overgåes kun af 1985 og 1994 med 6.
Årets fugle: 18/4 14.21 1 ad Ø (JHC, AF, HVR, KES, JS), 22/4 16.45 1 ad Ø (PCC, JHC, HVR, JS), 23/4 12.15 2k Ø (JHC, AF, HVR, KES, JS), 16/5 15.05 1 Ø (AF, JS) og 17/5 11.44 1 Ø (AF, EVR) alle Nørrevang.

DOFBasen:2000


1999:  Sort Glente  Milvus migrans  (2, 54, 2)
Vækker altid begejstring blandt observatørerne, da arten har en hitaura - på trods af sin ret kedelige fremtoning.
13/5 1 2K Ø 13.25 KH (HVR) var hvad det kunne blive til i foråret.
Men efteråret gemte på en overraskelse:
11/9 1 rst-SV 13.00 Hovvig (BR) og dermed 1. efterårsiagttagelse i RF´s levetid!
Et år med 2 fugle er helt normalt - når der ses bort fra iagttagelsen i september.

DOFBasen:1999


1998:  Sort Glente  Milvus migrans  (2, 52, 2)
Årets 2 fugle er lig med gennemsnittet for de sidste 5 år, til gengæld kom begge to i juni måned og fordoblede dermed totalen for denne måned. Hovedforekomsten ved Rørvig ligger medio april - medio maj.
7/6 1 SØ 9.18 KH (EVR) og 30/6 1 SV 10.40 HV (HVR, KES).

DOFBasen:1998


1997:  Sort Glente  Milvus migrans  (2, 51, 1)
Meget sjælden forårstrækgæst.
Forekommer mellem primo april og medio juni, hovedsagelig fugle på forlænget træk. Har optrådt yderst stabilt. Arten har kun undgået registrering to år, mens hele otte år har 3 eller flere fugle. Er overraskende nok en af de rovfuglearter, der viser mindst variation antalsmæssigt igennem de 25 år. Ingen dage med mere end to fugle.

Periodemæssig fordeling for forekomst af Sort Glente 1973 - 1996.

N = 51 Primo Medio Ultimo
April 1 11 6
Maj 11 13 7
Juni 1 1

Summerede forårstotaler og højeste forårstotal i hver femårsperiode.

Periode 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Samlet total 7 10 11 13 11
Største total 3 3 6 5 6

Tillæg 1996: 18/4 1 ad Ø 10:33 Vester Lyng (LGN).

1997: Årets eneste Sorte Glente var en adult fugl 27/4. Først set østgående 11:35 ved Vester Lyng (LGN), 11:55 ved Dybesø (BV), 11:57 ved Nørrevang (LB) og endelig udtrækkende mod øst 12:01 ved Korshage (JB, JHC, PCC, AF, EVR, HVR, JS). Alt i alt en dag med en ret effektiv dækning.

DOFBasen:1997


1995:  Sort Glente  Milvus migrans  (2, 49, 1)
Tillæg 1994: 26/5 1 NØ 10:10 Hovvig. Årstotalen herefter 6 og dermed en tangering af årsmax fra 1985.

Årets enlige fugl kom glidende i stor højde og passerede Hovvig NØ 29/4 (10:19) (HVR).

DOFBasen:1995


Sort Glente  Milvus migrans  

1994: 6
Flot år for denne art: 6/5 1 Ø (15.56) Dybesø (BBP,PR),
7/5 2 imm. Ø (17.55) HV (EVR),
9/5 1 Ø (12.47) Nørrevang (TMA, LB, HVR,JS),
23/5 1 R til Ø (9.15) Skansehage (ET).
26/5 1 NØ (10:10) HV. (Tilføjet 1995).
De to fugle 7/5 er tangering af dagsmax fra 1975 og fuglene kom kort inden en returtrækkende Havørn.
Årets forekomst passer pænt med tidligere iagttagelser, idet arten primært optræder i maj.

1993: 2
Normalt år for arten med 2 iagttagelser.
16/4 1 Ø (12.58) Nørrevang (JB,LB,BBP,PR,KES).
2/5 1 Ø-SØ (8.54) Flyndersø (JB,JC,PCC,HVR).

1992: 2
For 6. år i træk blev der set Sort Glente ved Rørvig. Kun et år ud af de sidste 10 har arten svigtet.
24/4 1 Ø (9.48) KH (JC,JW),
14/5 1 S (20.05) KH (HVR).

Fordelingen af de sidste 10 års iagttagelser af Sort Glente.

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
3 1 3 6 0 1 2 2 2 5

Begge årets fugle falder fint ind i de sidste års mønster, hvor maj-fugle er langt de hyppigste (68%).

Tidsmæssig fordelingen af de sidste 10 års iagttagelser af Sort Glente.

A p r M a j J u n
- 3 3 5 6 6 1 1 -
24% 68% 8%

1991: 5
1/5 1 Ø (12.12) HV (JC),
9/5 1 Ø (6.30) KH (PEL,EVR,BV),
10/5 1 Ø (7.15) KH (LB,SP,BV) og 1 Ø (7.19) KH (PCC,SP),
17/6 1 SV (16.30) HV (TS).
Næsthøjeste forårstotal gennem tiderne.

1990: 2
15/4 1 ad Ø (14:28) Dybesø (JB,LB,JC,HJ,PEL,EVR,HVR,BV)
14/5 1 S (5:05) KH (PEL,BBP,PR,KES).
Igen et år med 2 fugle. Arten må betragtes som årlig - men sporadisk gæst. Vedholdende.

1989: 2
Igen et år med et par iagttagelser:
22/4 1 TF-SV (12.42) HV (EVR,HVR)
28/5 1 NØ (9.40) HV (EVR).
Har været så godt som årlig de sidste ti år. Kun udeblevet i 86.

1988: 2
Hele 2 observationer, 100% mere end i 87 - et gennemsnitsår.
5/5 1 R (7:50) KH (LB).
13/5 1 ad R (8:00) Nakke (JW).

1987: 1
Gensyn med denne art efter total udeblivelse sidste år. Dog på ingen måde samme markering som i 1985.
27/5 1 NØ (15:20) Rørvigvej (EVR).

1986: –

1985: 6
Med 6 fugle er det rekordnotering for denne art. Vejrbetingelsere var også til det.
13/4 9.05 1 SØ (EVR) og 15.03 1 tf (LL) KH,
11/5 12.15 1 Højsandet (KB),
18/5 15.38 1 SØ KH (JC, LL, PEL),
19/5 15.08-15.20 1 tf til rst KH/Højsandet (KB,JC,PEL,PC,HVR),
26/5 11.38 1 retur(UR) samt samme? 15.19 1 Ø (EVR,PR, BBP,HVR) KH.
Fra 26/5 er også modtaget en Glente sp 12.04 (LB,EVR,m.fl.), således at det ene eksemplar udgør en forsigtig vurdering.

1984: 3
28/4 1 NE (13:15) HV (KB,JC,SP),
11/5 1 E (13.18) KH (EVR),
31/5 1 E (09:25) Dybesø (EVR).

1983: 1
16/4 1 NE (16:26) HV (JC,PEL).

1982: 3
20/4 1 N (15:20) HV (JC) og 1 juv E (17:10) KH (EVR), givetvis samme fugl.
31/5 1 SW (13:55) HV (EVR),
1/6 1 E (17:55) KH (EVR).
Fuglen 20/4 viser at glenterne ikke altid har lige travlt.

1981: 3
15/4 1 NE Rørvig (MS),
15/5 1 ad E (15:17) KH (JC,LL,KB,EVR,HVR),
18/5 1 NE Højsandet (JC).
Over middel.

1980: 3
15/4 1 NE (15:35) KH (EVR),
15/5 1 TF (11:25) KH (KB,EVR),
18/5 1 NE (10:05) HV (JC) og NE (10:55) KH (EVR,HVR).
I alt 3 fugle - over middel.

1979: 2 1
16/4 1 E (12:10) KH (JB,LB,JC,EVR).
Desuden et eksemplar 12/4 11:04 KH. Tre andre hold har på dette tidspunkt set (Rød) Glente, hvilket indebærer, at der på samme tid har været 3 Glenter, ingen har dog på noget tidspunkt set mere end 2 fugle.
Med årets observationer er totalen for Sort Glente 11 iagttagelser.

1978: –

1977: 1
15/5 1 NV/R (15:55) HV (KB,EVR).
6. år i træk at arten ses.

1976: 1
8/5 1 NØ (8:35) HV (JB,EVR) og samme Ø (8:50) KH (LB,SP).
Da der tilfældigvis var kædeobs denne dag, blev samme fugl også set Spodsbjerg (ÅM).

1975: 3
20/4 1 Ø KH (TMA,ÅM,EVR),
22/4 2 S (12:32) KH (LB),

1974: 1
16/5 1 SØ KH (LB).
5. iagttagelse fra området.

1973: 1
9/4 1 NØ HV (LB).
Tredje obs fra området (Tidligere 19/4-69 og 15/4-72).

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 10 4 1 16
Total 1 10 4 1 16
MaxRst
Nobs 1 7 4 1 13
Ndag 1 6 4 1 12
Fænologi 22·· ···· ···· ··01

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 01

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 4
Total 2 2 4
MaxRst 1 1
Nobs 2 2 1 5
Ndag 2 2 1 5
Fænologi 12·· ··21 11

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 2 9
Total 7 2 9
MaxRst
Nobs 6 2 8
Ndag 5 2 7
Fænologi 02··28 03··18

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 2 6
Total 4 2 6
MaxRst
Nobs 4 2 6
Ndag 1 2 3
Fænologi 08·· ··31

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 5
Total 3 2 5
MaxRst
Nobs 3 2 5
Ndag 2 1 3
Fænologi 02·· ··14

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 5 9
Total 4 5 9
MaxRst 1 1
Nobs 6 3 9
Ndag 5 3 8
Fænologi 10·· ··22

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 2 1 1 4
MaxRst 1 1
Nobs 2 1 1 4
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 10·· ···· ··15

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 2 10
Total 1 7 2 10
MaxRst
Nobs 1 4 2 7
Ndag 1 4 2 7
Fænologi 27·· ···· ··22

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4 8
Total 4 4 8
MaxRst
Nobs 3 3 6
Ndag 2 3 5
Fænologi 14·· ··17

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 2 6
Total 4 2 6
MaxRst
Nobs 4 2 6
Ndag 4 2 6
Fænologi 12·· ··24

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 18··30

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 29·· ··18

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 2 8
Total 6 2 8
MaxRst
Nobs 6 2 8
Ndag 5 2 7
Fænologi 03·· ··13

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 2 2 8
Total 1 3 2 2 8
MaxRst
Nobs 1 3 2 2 8
Ndag 1 2 1 2 6
Fænologi 30·· ···· ··02 23··30

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 5
Total 3 2 5
MaxRst
Nobs 4 2 6
Ndag 4 2 6
Fænologi 12·· ··15

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 17

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 1 4
Total 1 2 1 4
MaxRst
Nobs 1 2 1 4
Ndag 1 2 1 4
Fænologi 26·· ··16 19

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 05

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 14·· ··30

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 08··14

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 29·· ··10

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 5
Total 3 2 5
MaxRst
Nobs 3 2 5
Ndag 3 2 5
Fænologi 18·· ··17art/02380.txt · Sidst ændret: 2023/06/13 14:37 af lb