Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:02690

Rovfugle

Spurvehøg Accipiter nisus eu02690

Status


2010 - 2019: Vinter: Fåtallig Forår: Meget almindelig Sommer: Ret almindelig Efterår: Almindelig

Fotos


Spurvehoeg

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Spurvehøg  Accipiter nisus  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 404 276 681
Total 10 5 419 282 716
MaxRst 1 1 3 2 3
Nobs 13 12 45 44 114
Ndag 9 10 24 24 67
Fænologi 01·· ···· ···· ··30

2023:  Spurvehøg  Accipiter nisus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 29 1262 215 7 26 30 3 1572
Total 13 4 35 1285 218 4 5 10 31 35 7 4 1651
MaxRst 1 1 2 6 2 1 1 1 2 2 1 1 6
Nobs 14 10 37 73 79 8 10 26 35 28 14 5 339
Ndag 10 8 18 29 21 7 10 19 17 19 10 5 173
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2022:  Spurvehøg  Accipiter nisus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 176 780 117 6 16 60 1 1157
Total 5 4 178 781 122 4 6 16 64 1 2 1183
MaxRst 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 1 1 3
Nobs 10 9 73 82 35 10 19 29 35 34 8 15 359
Ndag 10 8 21 24 19 9 15 18 21 20 6 14 185
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Spurvehøg  Accipiter nisus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 80 229 213 2 40 111 4 681
Total 2 5 82 244 217 3 11 3 47 115 7 4 740
MaxRst 1 1 1 4 2 1 4 2 5 2 2 1 5
Nobs 18 21 67 148 74 15 28 34 34 38 22 12 511
Ndag 14 15 20 28 24 11 18 22 17 20 15 9 213
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..26

2020:  Spurvehøg  Accipiter nisus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 67 590 36 1 9 19 45 6 774
Total 1 67 590 36 1 9 22 45 6 777
MaxRst 1 1 3 8 2 1 1 2 3 2 3 2 8
Nobs 10 9 44 77 34 2 6 45 34 31 24 23 339
Ndag 8 6 19 25 20 2 6 25 23 18 16 18 186
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Spurvehøg  Accipiter nisus  (54966 / 8703)

Forårstræk: 24/2 - 8/6 i alt 1698, flest 3/4 228 – I alt 48 observationsdage.
Efterårstræk: 11/8 - 1/11 i alt 59, flest 1/11 7. - I alt 31 observationsdage.

17/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 14 1596 21 2 12 17 22 7 1692
Total 8 9 18 1608 24 3 2 20 23 26 15 6 1762
MaxRst 1 2 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 3
Nobs 16 13 27 156 22 13 19 36 27 24 17 7 377
Ndag 11 9 17 29 16 11 14 18 19 14 14 6 178
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..27

2018:  Spurvehøg  Accipiter nisus  (54213 / 8555)
For andet år i træk et forårstræk under de seneste ti års gennemsnit og ingen sikre ynglefund.
På forårstræk blev i alt set 753 fordelt på 52 obsdage med yderdatoerne 6/3 – 31/5. Langt den overvejende del 563 svarende til knapt 75 % blev set primo – medio april, hvilket for en stor del skyldtes to rimelige trækdage 7/4 – 8/4 med hhv 128 og 205 trækkende. Eneste øvrige dag med over 50 var 16/4 58.
I 2018 var der ingen rapporter om ynglefugle. I juni – juli kun set på Nørrevang og i Hovvig. Der ligger helt klart en opgave for de fastboende og de sommerhusgæstende fugleinteresserede med at finde ynglende Spurvehøge.
Efterårstrækket lå også klart under gennemsnittet både for de seneste ti år og for alle årene. På 30 obsdage mellem 24/8 og 6/11 sås beskedne 148 trækkende. Eneste nævneværdige dage var 18/9 26 og 11/10 48.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 45 587 121 6 62 79 1 901
Total 18 5 64 593 134 1 2 19 78 84 6 6 1010
MaxRst 2 1 2 1 1 1 1 2 4 1 2 1 4
Nobs 16 5 41 81 50 1 2 17 33 19 5 6 276
Ndag 16 5 22 25 26 1 2 15 22 12 5 6 157
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..26

2017:  Spurvehøg  Accipiter nisus (53650 / 8410) 
Få trækkende både forår og efterår. Ingen sikre ynglefund!
Med blot 563 trækkende på 36 obsdage mellem 15/2 og 6/6 blev forårstrækket et af de dårligste, vi har oplevet, og det udgjorde under 50 % af både gennemsnittet for de ti seneste foregående år og af gennemsnittet for alle årene siden 1973. Kun tre dagstotaler over 50: 31/3 66, 30/4 61 og 12/5 76.
Eneste tilgængelige oplysning om ynglefugle handler om territoriehævdende fugle på Korshage ultimo marts - primo april.
Efterårstrækket gav 145 trækkende, hvilket som forårstrækket er langt under gennemsnitsniveauet for de senere år. De blev set på 38 obsdage mellem 15/8 og 8/11. Kun to dage med over 10: 26/9 19 og 19/10 28.
Herudover blev der året igennem set rastende Spurvehøge på de gængse lokaliteter med op til 2 fugle pr dag i Hovvig som max.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 95 210 253 3 14 64 56 11 708
Total 7 5 110 230 272 9 13 60 82 70 42 18 918
MaxRst 1 1 2 2 2 1 1 4 2 2 2 2 4
Nobs 7 5 40 61 45 8 13 45 30 33 35 16 338
Ndag 7 5 17 20 16 7 8 22 22 18 14 13 169
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2016:  Spurvehøg  Accipiter nisus (52407 / 8324)  
Godt forårstræk i alt 1243 er over nivauet fra de seneste 10 år og tæt på gennemsnittet for alle årene siden 1973.
I januar - februar blev overvintrende Spurvehøge set på 8 lokaliteter. Alle steder kun 1 fugl. Senere i forårstrækperioden fra marts til maj sås op til 2 fugle rastende i Hovvig og ved Flyndersø. En enkelt fugl sås på yderligere 5 lokaliteter.
Forårstrækkende fugle blev set på 51 obsdage mellem 3/3 og 6/6. Bedste periode var ultimo marts til medio april, hvor ca 71 % af forårets trækkende røg igennem. Der var ingen rigtigt store dage, men dog disse med over 50 fugle: 27/3 70, 28/3 192, 3/4 164, 4/4 80, 10/4 60, 11/4 84, 15/4 86, 16/4 56 og 7/5 52. Man bemærker, at årets bedste trækdag indfandt sig ret tidligt allerede ultimo marts. De 192 er i øvrigt ny dagsrekord for marts måned.
Ynglepar blev registreret både på Korshage og i Hovvig. I juli er der desuden iagttagelser fra den sydlige del af Nakkehalvøen.
I efterårsmånederne august til november er arten set rastende på 12 lokaliteter. I Hovvig op til 3 fugle pr. dag i perioden ultimo august - primo september. Der ud over er 11/11 2 Flyndersø eneste obs uden for Hovvig af mere end 1 rastende.
Trækket i efteråret var klart under middel. 86 fugle blev set på 31 dage mellem 21/8 og 8/11 med en enkelt sen efternøler 4/12. 53 fugle svarende til ca 61% trak i september, som også bød på efterårets eneste dag med over 10 trækkende: 25/9 15.
I december sås 2 rastende i Hovvig og ellers blot 1 på 5 andre lokaliteter.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 318 680 246 5 17 53 13 3 1 1336
Total 12 10 329 689 260 10 21 34 82 32 18 12 1509
MaxRst 1 1 2 1 2 1 3 3 3 2 2 2 3
Nobs 12 10 78 90 50 7 16 22 37 27 16 11 376
Ndag 9 8 17 22 19 7 13 15 21 21 10 10 172
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2015:  Spurvehøg  Accipiter nisus (52011 / 8274) 
Yderst fåtallig på forårstrækket.
Vinter: I januar – februar set på 7 lokaliteter. 2 blev set i Hovvig ellers blot 1 på de øvrige lokaliteter.
Forårstrækket var det tredjedårligste siden rapportens start i 1973. Kun i 1976 og 1977 var totalen lavere. 396 blev set på 44 obsdage mellem 26/2 og 5/6. Det overvejende dårlige trækvejr i april – maj må være forklaringen. Det er nu sjette år i træk, at forårstotalen ligger under tiårsgennemsnittet. Det kan godt undre, når Falsterbo materialet viser fremgang også i de senere år. Forklaringen er ikke let at gennemskue og kan ikke alene forklares ud fra vejrfaktorer. Den eneste dag i foråret med over 100 trækkende var 11/4 med 133. Den dag reddede året fra at blive et regulært bundår. Eneste øvrige dag med over 25 var 10/4 30.
Ynglefugle. Et sikkert par i Hovvig og tydelig yngleadfærd blev set både ved Slettermosegård, Plantagen og i Nykøbing. Arten blev desuden set i yngletiden i Rørvig og på Nørrevang. Har arten ikke ynglet på Korshage i 2015?
Efterårstrækket lå også klart under de senere års standard. Blot 50 trækkende blev set på 20 obsdage mellem 6/8 og 29/10. Flest trak sidst i oktober. Eneste dag med over 10 var 27/10 19.
I december set på 5 lokaliteter alle steder blot 1 fugl.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 71 282 39 3 4 19 40 459
Total 8 12 84 293 48 12 7 25 33 61 19 7 609
MaxRst 2 1 3 2 1 2 1 2 2 4 2 1 4
Nobs 7 12 39 78 29 10 7 23 20 27 16 7 275
Ndag 6 11 19 25 12 7 7 21 14 19 15 5 161
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2014:  Spurvehøg  Accipiter nisus (50286 / 8199) 
Vinter: Overvintrende fugle blev set på 8 lokaliteter i januar – februar. Alle observationer vedrører 1 fugl.
Forårstrækket under middel for femte år i træk. Det løb af stablen mellem 24/2 og 22/5. Totalen kom til at lyde på 1185 fugle, hvilket kan sammenlignes med de foregående ti års gennemsnit, som er 1404. Tendensen har de senere år været svagt nedadgående, hvilket er lidt uforståeligt med tanke på den ret markante stigning, der har været i antallet af efterårstrækkende ved Falsterbo i de senere år. En forklaring ligger ikke umiddelbart lige for. De bedste perioder var primo og ultimo april, hvor hhv 34 % og 37 % af forårets trækkende røg forbi. Hver af de to perioder havde deres trecifrede dagstotal: 4/4 207 og 26/4 131. Øvrige dage med over 50: 28/3 66, 3/4 92, 22/4 56, 25/4 97 og 27/4 62. Forårets sidste trækdag 22/5 gav 32, hvorefter det var helt slut.
Ynglefugle: Der er ikke rapporteret sikre ynglefund, men som sædvanligt var der par, der hævdede territorie på både Korshage og i Hovvig. Øvrige lokaliteter med observationer i sommerperioden var Nørrevang, Skansehage, Rørvig og Vesterlyng.
Mellem 28/8 og 24/11 blev blot 75 Spurvehøge set på efterårstræk. Det er den laveste efterårstotal siden 1997 og kan sammenlignes med gennemsnitstotalen for de foregående ti efterår, som er 498. Den lave efterårstotal er til en hvis grad et udslag af manglende dækning af landtrækket fra Hovvig, hvor vi i en årrække har haft fast observatør. Eneste dag med over 10 trækkende var 28/10 17. I årets sidste måned i december blev Spurvehøg set på 4 lokaliteter.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 176 919 86 2 20 49 4 1260
Total 9 20 197 931 93 7 9 5 30 73 15 10 1399
MaxRst 1 1 3 2 1 1 1 1 1 3 2 2 3
Nobs 9 17 103 226 16 7 9 5 20 45 13 9 479
Ndag 7 12 23 24 13 6 8 3 15 21 12 8 152
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2013:  Spurvehøg  Accipiter nisus  [49324 / 7690]
Set rastende på 11 lokaliteter i januar/februar. Bortset fra 2 ved Slettermosegård kun 1 fugl pr dag.
I marts – maj er enlige fugle set rastende på 9 lokaliteter.
Forårstræk blev set på 46 dage mellem 27/2 og 31/5. Totalen endte på 962, hvilket er et pænt stykke under gennemsnittet for de seneste 10 år. Trækket kulminerede primo – medio april, hvor ca. 82 % af forårets trækkende blev set. Kun på to dage nåede totalen over 100: 14/4 334 og 15/4 187.
Ynglefugle: 1 par fik 2 unger på vingerne ved Slettermosegård og 1 par blev set revirmarkerende på Korshage i foråret. Desuden set i juli ved Rørvig, Nørrevang og Hovvig, hvilket tyder på flere ynglepar.
I løbet af efteråret blev 509 trækkende fugle set på 34 dage mellem 23/8 og 17/11. Flest ca. 55 % primo september. To dage var der over 100 trækkende: 7/9 167 og 25/10 103.
I december kun observeret på Korshage og i Rørvig By.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 33 828 98 5 299 199 6 1471
Total 12 10 49 852 108 16 12 316 210 18 2 1605
MaxRst 1 2 2 4 1 4 1 2 2 2 1 4
N 12 8 27 81 39 12 11 40 34 16 2 282
Fænologi 04.. …. …. …. ..31 03.. …. …. …. …. ..15

2012:  Spurvehøg  Accipiter nisus  (47965 / 7336)
I januar og februar blev der set overvintrende Spurvehøge på 7 forskellige lokaliteter. Bortset fra 18/1 2 Dybesø kun en fugl pr. lokalitet pr. dag. Resten af første halvår blev arten set rastende eller overflyvende på i alt 8 lokaliteter og alle observationerne drejede sig om 1 fugl. De første på forårstræk blev set primo marts og trækket kulminerede medio – ultimo april, hvor 70 % af forårets trækkende blev set. Totalen blev arbejdet hjem på hele 57 dage i perioden 2/3 – 25/5 og endte på 1359 (2 V). Det er lidt under tiårsgennemsnittet. Dagstotaler på mindst 75: 13/4 82, 18/4 159, 19/4 176, 21/4 86, 23/4 75 og 24/4 78.
Hvis man kigger på det samlede trækmateriale i tabel 1, aner man kun en lille stigning i antallet på langt sigt. Her er der ikke overensstemmelse med tallene fra Falsterbo, hvor arten er gået frem igennem hele perioden og oven i købet med en ret markant fremgang i de seneste år. Spurvehøgen har også for flere års siden overhalet Musvåge, som den mest talrige rovfugleart i trækprotokollen ved Falsterbo. Dette skal ikke tages som et udtryk for, at Spurvehøgen generelt er ved at overhale Musvåge, som den talrigeste rovfugleart på trækstederne. Det er bl.a. et udtryk for forskellige geografiske forhold og de to arters forskellige trækstrategi. Hovedtrækket af Musvåge går både forår og efterår over Nordsjælland og her er Spurvehøgen betydeligt mere fåtallig end Musvåge. F.eks. trak der ved Hellebæk i foråret 2012 10231 Musvåger og kun 1246 Spurvehøge (Steen Søgård).
Ynglefugle: Glædeligt med mange oplysninger. Sikre yngle fund på Korshage, Slettermose og Hovvig og endvidere var der rapporter, der tydede på et ynglepar på sydlige del af Nørrevang og Rørvig By. Arten kan sagtens have ynglet flere steder f.eks. i området Plantagen – Dybesø.
En meget tidlig fugl blev set trække mod sydvest på Nørrevang 14/7, men det reelle efterårstræk startede først medio august. Mellem 12/8 og 19/11 blev registreret i alt 354 trækkende, hvilket svarer til 81,3 % af 10 årsgennemsnittet. Antallet af dage med trækkende Spurvehøge i efteråret var det højeste siden 2005 i alt 45, men tallene var generelt små, og der var kun fem dagstotaler over 20: 10/9 36, 24/9 46, 11/10 23, 12/10 44 og 18/10 21.
I træktiden blev arten set rastende og overflyvende på 8 lokaliteter. Ved Hovvig blev max set 3 og ved Korshage og Nakke Hage max 2 pr. dag. Siden blot enkelt fugle på 4 lokaliteter.

DOFBasen:2012


2011:  Spurvehøg  Accipiter nisus  (48134 / 6212)
Overvintrende Spurvehøge på havebesøg blev set både i Rørvig by og i Nykøbing. Også obs i januar – februar fra Korshage og Hovvig og enkelte fugle ved Rørvig Bugt og Nykøbing Bugt. Fra forårstrækperioden var der kun ganske få obs af rastende fugle.
Spurvehøg var for andet år i træk fåtallig på forårstrækket. Mellem den første meget tidlige 30/1 og de sidste 2 trækkende 30/5 blev det kun til 835. Det er et resultat, der svarer til blot 58,7 % af de sidste ti års gennemsnit. Den væsentligste faktor til dette er givet, at vinden i aprils første to tredjedele ikke var i det rigtige hjørne. Det underbygges af, at en anden apriltrækker Fiskeørn ligeledes var fåtallig på forårstrækket (se under denne art). Der var mange dage med trækkende fugle - i alt 55 hvilket er det højeste antal i hvert fald siden 2005. Oftest dog kun få fugle og et gennemsnit/dag på blot ca.15 Spurvehøge. Trækket forløb nogenlunde jævnt i perioden primo april – primo maj med daglige trækkende fugle mellem 14/4 og 11/5.
Dage med over 25: 3/4 45, 10/4 27, 19/4 99, 20/4 44, 22/4 64, 23/4 35 og 7/5 45.
Konkret ynglebevis foreligger kun fra Korshage, hvor et par med unger blev set i starten af august. Fra sommerperioden endvidere regelmæssig Hovvig, hvor arten også må yngle. Mon ikke der gemmer sig flere par på halvøen.
Efterårstrækket satte ind ultimo august med de første trækkende 21/8, og det blev ved indtil den sidste sene trækobs 4/12. I alt blev 489 set på træk fordelt på 39 dage. Det er ca. 23 % over 10 årsgennemsnittet. Antallet af dage med efterårstrækkende Spurvehøg var ligesom for forårets vedkommende højt (det næst højeste siden 2005). Måske er det både for forårets og efterårets vedkommende blot et udtryk for, at folk har fået mere tid til at være i felten i forbindelse med afslutning af arbejdslivet (pension, efterløn mm). Det må de kommende år vise.
De bedste perioder var ultimo september og ultimo oktober, hvor henholdsvis knapt 42 % og ca. 21 % trak igennem. Dage med over 25: 25/9 136, 26/9 37, 16/10 38 og 23/10 60.
I december var der rastende fugle i Hovvig og ved Nakke Hage. Desuden var der et eksempel på, at haveobs kan have sine gode stunder. I en have på Nørrevang blev der 3 - 4/12 set Spurvehøge i en avanceret form for hækkeløb udført af en hun og en han på jagt efter Skovspurve.

DOFBasen:2011


2010:  Spurvehøg  Accipiter nisus  (47249 / 5989)
Overvintrende fugle blev i januar - februar set ved Korshage 2, Nørrevang 2, Rørvig By 2, Hovvig 2 og Nakke Lyng 1. I træktiden marts - maj var der regelmæssige observationer fra Korshage og Hovvig med henholdsvis 2 og 1 rastende. Derudover 1 ved Dybesø og 1 ved Nakke Lyng.
Forårstrækkende blev set på 45 dage mellem 27/2 og 21/5 og totalen stoppede ved beskedne 885. Hovedparten (73 %) trak igennem i perioden ultimo marts - primo april. Kun 5 dage opnåedes en dagstotal med over 50 trækkende: 25/3 105, 3/4 81, 7/4 160, 8/4 80, 25/4 71 og 26/4 83.
Ingen sikre ynglefund, men observationer i yngletiden tyder på et par på henholdsvis Korshage og i nærheden af Rørvig By. Der må helt klart være flere ynglende Spurvehøge på halvøen.
I efteråret blev der set i alt 223 trækkende Spurvehøge fordelt på 32 dage mellem 10/8 og 11/11. Det er noget under de senere års niveau. Trækket foregik nogenlunde jævnt over hele perioden med små dagstotaler, dog med to mindre toppe henholdsvis ultimo september med 35,8 % og medio oktober med 36,3 % af totalen. Dage med over 20 trækkende: 22/9 31, 23/9 29 og 13/10 22.
I perioden august til november blev der ved et par tilfælde set op til 3 rastende i Hovvig. Endvidere blev enkelte set rastende/overflyvende ved Korshage, Skansehage, Nakke Hage og Rørvig By i denne periode. I december blev enlige rastende fugle set ved Hovvig, Nakke Lyng og Rørvig By.

DOFBasen:2010


2009:  Spurvehøg  Accipiter nisus  (45690 / 5571)
Vinterrastende i januar/februar er kun set på 2 lokaliteter. I Hovvig som havde op til 2 fugle på en dag og Rørvig By som havde en enkelt obs af 1 fugl. Senere i træktiden marts/april er arten set rastende på 6 lokaliteter og bortset fra denne ret specielle rastobs af en lille trækkoncentration 12/4 5 Langesø Mosen, er der kun set en fugl pr. dag pr. lokalitet.
Forårstræk blev set fra 8/3 til 26/5. 49 obsdage gav i alt 1559, hvilket er over 10 års gennemsnittet. Hovedparten af fuglene (67 %) trak primo – medio april og i øvrigt foregik et pænt jævnt træk i april med daglige rapporter om trækkende fugle bortset fra en enkelt dag (28/4). Dette fremgår ret tydeligt, hvis man ser på samtlige dage med over 50 trækkende: 4/4 201, 7/4 64, 8/4 69, 10/4 99, 11/4 82, 12/4 65, 13/4 127, 15/4 55, 19/4 77, 21/4 97 og 29/4 56.
Et sikkert ynglefund på Korshage. Derudover er der ultimo juni set 1 adult han med bytte ved Rørvig By. Den var formodentlig på vej til en rede i nærheden. Medio juli ses en 1 1k i Hovvig og en ikke aldersbestemt fugl på Skansehage. Det tyder på mindst 3 ynglepar. Der gemmer sig nok flere på halvøen.
På 31 obsdage i efteråret mellem 19/8 g 30/10 blev i alt 418 trækkende Spurvehøge set. Det er en smule over gennemsnittet for de seneste 10 år. Det var i allerhøjeste grad en enkelt dag der bar læsset 6/10 220 SV. Øvrige dage når dagstotalen max. 30 fugle.
Sidst på året i november/december er arten set rastende i Hovvig - max. 2 fugle pr. dag og på Nørrevang samt i Rørvig By med max. 1 fugl pr. dag begge steder.

DOFBasen:2009


2008:  Spurvehøg  Accipiter nisus  (44291 / 5795)
Overvintrende Spurvehøge i januar/februar meldes fra 5 forskellige lokaliteter. I Hovvig blev ved tre tilfælde set 2 fugle. På de øvrige lokaliteter blot 1 fugl pr. dag.
Forårstrækkende fugle blev set på 51 obsdage mellem 8/3 og 1/6, og totalen kom til at lyde på 1399.
Det er lidt under 10 års gennemsnittet. Bedste perioder var ultimo marts med 24 % og ultimo april med 44 % af totalen. Trecifrede dagstotaler: 30/3 141, 31/3 118 og 24/4 206.
Ynglefugle: Kun indrapporteret 1 par Korshage. Arten må dog yngle andre steder på halvøen. Mest oplagt i Hovvigområdet, hvor der er en del obs fra juni/juli.
Mellem 23/8 og 1/11 blev der på 22 obsdage set i alt 776 efterårstrækkende fugle. Det er dobbelt så mange som gennemsnittet for de sidste 10 år. Især bemærkedes en god slutspurt sidst i trækperioden, hvor ultimo oktober leverede ca. 52 % af efterårstotalen. To dage røg dagstotalen op på over 100: 7/10 120 og 23/10 186. Efter trækperioden, fra medio november og til årsskiftet, blev der set op til 3 rastende i Hovvig samt 1 rastende ved Rørvig By og Flyndersø.

DOFBasen:2008


2007:  Spurvehøg  Accipiter nisus  (42686 / 5246)
Vinterrast set Hovvig, Ringholm og Skansehage. Ved Hovvig op til 2 pr. dag på de to andre lokaliter blot 1 fugl pr. dag. I forårstrækperioden blev rastende fugle foruden ved Hovvig også set på Korshage og ved Dybesø. På Korshage blev der set 2 fugle pr. dag ellers drejer rastobsene sig om enlig fugle.
1605 trækkende blev set på 47 obsdage mellem 24/2 og 28/5, og den gode tendens med forårssæsontotaler over de sidste 10 års gennemsnit (se tabel ?) holder stadig. Bedste periode var allerede ultimo marts, hvilket er tidligere end normalt. 48,7 % af totalen trak igennem i denne periode. Næst bedste periode indtraf medio april hvor 36,5 % af totalen blev noteret. Årets topdag indtraf 15/4 med 263 trækkende, og i øvrigt var der disse tretrecifrede dagstotaler: 27/3 128, 28/3 135, 29/3 163, 31/3 107 og 14/4 176.
Fra 2 lokaliteter er der indsendt oplysninger om yngefuglfund: 1 par Hovvig og 1 par Søndervang. Der er desuden obs fra Korshage i juli, der kunne måske også være et par i dette område.
De første trækkende efterårsfugle blev set 1/8 og på 33 obsdage frem til 10/12 noteredes 548 trækkende. Ligesom for foråret er også dette over gennemsnitsniveau. Kulminationen indtraf ultimo september - primo oktober, hvor 77 % blev set. De 3 højeste dagstotaler blev som følger: 24/9 202, 26/9 32 og 4/10 110.
Rastende fugle blev i efterårstrækperioden set følgende steder Korshage, Nørrevang, Skansehage, Rørvig By, Hovvig og Nakke syd. Bortset fra op til 3 fugle i Hovvig, kun enlige fugle. Decemberobs er kun gjort i Hovvig og på Nørrevang med max. 1 fugl pr. dag hvert af disse steder.

DOFBasen:2007


2006:  Spurvehøg  Accipiter nisus  (41122 / 1975-: 4194)
Vinterrast (januar - februar) blev set i Hovvig, ved Nakkehage og i Nykøbing. Fra træktiden kun rastobs indsendt fra Korshage.
Forårstrækket løb af stabelen fra 13/3 til 19/5 og totalen sluttede på 1564 fugle, som blev set på i alt 35 dage. Dette er for tredie år i træk over gennemsnittet for de seneste 10 år. Trækket startede lidt svagt, men i den vejrmæssigt gode periode ult. arpil - pri. maj trak også pænt med spurvehøge. Nærmere bestemt 85 % af sæsontotalen. 6 gange røg dagstotalen over 100: 22/4 171, 25/4 177, 26/4 110, 1/5 301, 2/5 176 og 3/5 104.
Ingen ynglefund indsendt i 2006.
På 40 dage mellem 17/8 og 16/11 blev i alt set 1052 trækkende, hvilket er over en fordobling af den hidtidige efterårssæsonrekord. Bedste periode var med. september, hvor 73 % trak igennem. Dagsrekorden fik også et ordenligt skub op ad og på 4 dage kunne tælles mere end 50 trækkende: 11/9 241, 12/9 319, 13/9 136 og 11/10 83.
Rastende fugle er i andet halvår meldt fra Korshage, Nørrevang, Nakke By, Hovvig og endelig fra Søndervang, hvorfra årets eneste december spurvehøg er meldt 19/12.

DOFBasen:2006


2005:  Spurvehøg  Accipiter nisus  (39376 / 1975- : 3796)
Fra januar - februar meldes kun om en enkelt rastende fugl set ved 2 tilfælde i Hovvig.
Forårstræk registreres mellem 19/2 og 23/5 (41 obsdage) med en total lydende på 1746, hvilket for andet år i træk er et stykke over de senere års gennemsnit.
Perioden ultimo marts til ultimo april var helt traditionelt mest givende og 96 % af fuglene trak igennem i denne periode. Primo april var bedste 10 dages periode med 47 % af sæsontotalen og her indtraf også årets to eneste dage med over 100 trækkende: 3/4 373 og 4/4 190.
Fra 2 steder meldes om ynglefugle: Hovvigområdet (17/7 ad fugl med bytte på vej til rede?) og Korshage (24/7 4 1k skrigende)
Ny efterårssæsontrækrekord med 398 fugle set på 22 dage mellem 18/8 og 30/10. Dage med over 20: 19/8 87, 20/8 34, 23/9 44, 7/10 31, 13/10 27, 18/10 23 og 19/10 35. Der er ingen meldinger om Spurvehøge fra december. Sidste indsendte er fra 6/11, hvor en rastende fugl sås i Hovvig.

DOFBasen:2005


2004:  Spurvehøg  Accipiter nisus  (37150 / 1975- : 3592)
Vinterrast er kun meldt i Hovvig/Nakkeområdet med 2 fugle. Forårets træktotal på 2122 mellem 5/3 og 1/6 hører til i den pæne ende. Ikke uventet står april for ca. 82 % af totalen. På 9 dage kom dagstotalen over 100: 31/3 103, 3/4 124, 15/4 153, 16/4 117, 17/4 188, 18/4 227, 19/4 202, 22/4 114 og 4/5 120.
1 sikkert ynglepar meldt. 2 juv set 23/7 i Ringholm skov. Formodentlig gemmer der sig flere par på halvøen.
Trækkende fugle meldes igen 3/9 - 9/11. I alt 204, flest med. - ult. oktober. Dagscifre over 20: 20/10 62, 27/10 21 og 2/11 37.

DOFBasen:2004


2003:  Spurvehøg  Accipiter nisus  (35989 / 1975-: 3459)
Et normalt forår for Spurvehøgen, hvor der i perioden 8/3 - 4/6 nåede i alt 1161 individer i notesbøgerne. Dage med over 50: 14/4 77, 15/4 81, 16/4 91, 21/4 149, 22/4 120, 23/4 135, 24/4 154 og 24/4 228. Pæn april måned, men meget skuffende træk og nærmest fæl maj med vestenvind.
Ynglefund: 1 sikkert ynglefund fra Ringholm Skov.
Efteråret gav 133 fugle i perioden 25/8 - 16/10, hvilket bestemt ikke er prangende og klart under et normalår.

DOFBasen:2003


2002:  Spurvehøg  Accipiter nisus  (34457 / 1975- : 3354)
Et ganske pænt forår for denne basis art med 1532 fugle i perioden 8/3 - 23/5. Første større dag 29/3 24. Dage med over 50 i april: 2/4 190, 3/4 132, 4/4 77, 7/4 58, 8/4 239, 9/4 67, 10/4 66, 20/4 110 og 21/4 132. Følgende maj dage med over 20: 10/5 22, 11/5 70, 14/5 40 og 20/5 21 fortjener også at blive nævnt.
Ifølge hjemmesiden skulle der endvidere have været følgende: 5/4 22 og 22/4 45. Burde have forøget forårstotalen med mindst 10.
Efteråret knapt så prangende mellem 30/8 2 og 2/11 22 nåedes i alt 105. Kun 2 yderligere dage med over 20: 25/10 21 og 30/10 23.
Ifølge hjemmesiden skulle der endvidere have været følgende: 28/10 2. Burde have forøget efterårstotalen med mindst 1.
Udsvingene på basis arterne er betydeligt mindre end på de mere spektakulære. Dette skyldes, at hovedparten blot sender et tal ind per dag for disse arter. Hvis vi er heldige, er der måske en obsperiode på, så der kan suppleres lidt, ellers bliver dagstotalen blot lig med det tal, som den flittigste rapportør har nået. For de mere fåtallige andre ser man ofte kun en mindre del af det totale antal fugle. Illustreret ved tabellen nedenfor, der dels viser totalen, dels antal og procentandel, som den observatør, der har set flest, har set og endelig det antal en række andre observatører har set.

DOFBasen:2002


2001:  Spurvehøg  Accipiter nisus  (33818 / 1975- : 3267)
Forårskrise med kun 639 fugle 10/3 - 1/6. Dage med over 20: 31/3 39, 2/4 46, 3/4 77, 4/4 102, 10/4 50, 20/4 66, 21/4 34, 25/4 66, 28/4 21, 29/4 34, 8/5 22 og 9/5 23. Mange af tallene består af en enkelt rapportørs dagstotal, herved tabes adskillige fugle. Bedre koordinering i felten er i høj grad ønskelig. Dubletter (397 smidt i skraldespanden) udgør 62,1% af totalen. Tilsvarende tal for f.eks. Blå Kærhøg, der har nogenlunde samme træktid er 21 eller 38,2% af totalen.
Efteråret ligeledes meget tyndt med 87 fugle 16/9 - 24/10 - overraskende i betragtning af de mange gode Musvågedage, der plejer at give et rimelig afkast af Spurvehøge (Når det regner på præsten …). Dage med over 10: 13/10 23 og 24/10 26.

DOFBasen:2001


2000:  Spurvehøg  Accipiter nisus  (32128)
Vinterobs Korshage, Hovvig og Nykøbing.
De 1690 forårsfugle, som kom i løbet af perioden 13/2 - 18/5, må anses for lidt over middel. Dage med over tyve: 24/3 23, 29/3 71, 30/3 82, 2/4 36, 3/4 186, 4/4 40, 9/4 42, 11/4 80, 17/4 29, 18/4 56, 20/4 82, 21/4 173, 22/4 76, 26/4 66, 27/4 125, 28/4 86, 29/4 108, 30/4 63, 1/5 29, 2/5 24, 7/5 23, 16/5 30 og 17/5 26.
Efteråret gav ny rekord med 364 fugle set 14/8 - 18/11, dage med mindst 10: 14/9 10, 15/9 19, 16/9 41, 17/9 25, 18/9 11, 22/9 22, 12/10 27, 16/10 16, 17/10 39, 18/10 80 og 19/10 35.

DOFBasen:2000


1999:  Spurvehøg  Accipiter nisus  (31242)
Et par regulære vinterobs i Nykøbing 23/1 og 3/2.
Set rastende i Hovvig fra 21/3 og på Korshage fra 28/3 og frem til henholdsvis 30/5 og 17/5. Eneste større rasttal er fra Hovvig 4/5 med 4 fugle.
Regulært forårstræk mellem 13/3 og 28/5. Et halvsløvt træk gav samlet 886 på 41 obsdage og bedste perioder blev primo april med 42% og ultimo april med 23%. Største negative afvigelse fandt sted medio april med kun 5%, hvor gennemsnittet i årene 1982 - 96 lå på 28%. Dage med over 25 fugle: 30/3 54, 1/4 117, 2/4 139, 3/4 67, 5/4 51, 21/4 33, 23/4 55, 24/4 47, 25/4 33, 26/4 34, 5/5 38 og 7/5 28.
Forårstræk af Spurvehøg 1982 - 96, fordelt på 10-dages perioder, N = 19698.

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
+ + 6% 25% 28% 20% 17% 3% 1%

Efteråret gav et pænt antal på 176 mellem 25/8 og 1/11 på hele 25 obsdage. Dage med end 10: 25/8 11, 3/9 33, 4/9 13, 5/9 22, 11/9 11, 12/9 15, 14/9 11, 14/10 11 og 19/10 12. I perioden primo september blev 39% registreret og i medio oktober blev 22%. Begge perioder afviger fra gennemsnittet for årene 1982 - 96 som viser henholdsvis 5% og 30%.
Efterårstræk af Spurvehøg 1982 - 96 fordelt på 10-dages perioder.
N =1148 (81% af efterårstotalen.)

SEP OKT NOV
pri med ult pri med ult pri med ult
5% 18% 4% 15% 30% 26% 2% - -

Set rastende i Hovvig og Korshage hele sommeren og året ud.
Ingen sikre ynglebeviser, men eneste iagttagelse uden for de nævnte områder er 24/7 1 m/føde på Skansehage.

DOFBasen:1999


1998:  Spurvehøg  Accipiter nisus  (29697)
2/1 1 Nykøbing er eneste „vinterfund“ inden trækket går igang.
Forårstræk 10/3 - 31/5 i alt 1545, med følgende fordelingen:

MAR APR MAJ
p m u p m u p m u
1 0 120 441 433 363 167 11 9

Største dage: 9/4 248, 10/4 102, 12/4 192, 24/4 64, 30/4 264 og 1/5 88.
Ingen ynglefund indberettet, men territoriehævdende fugle set flere steder i Plantagen og i sommerhusområderne.
Efterårstræk: 9/8 - 31/10, i alt 134, hvoraf de 109 stak SV 24/10.

DOFBasen:1998


1997:  Spurvehøg  Accipiter nisus (29236 / 1975- : 2202)
Sjælden/fåtallig ynglefugl, almindelig forårstrækgæst, fåtallig efterårstrækgæst og sjælden/fåtallig vintergæst.
Ynglebestanden på 4 - 8 par er jævnt fordelt over hele halvøen. Vi ved intet om ynglefuglenes trækforhold. Forårstræk mellem ultimo februar og primo juni. Trækket kulminerer primo og medio april, men også primo maj kan enkelte år fremvise store dagstotaler. De fem største forårstrækdage: 6/5 1991 765, 4/5 1991 438, 8/4 1996 421, 17/4 1983 384 og 11/4 1979 346.
Efterårstræk ses fra primo august til primo november, med kulmination i medio oktober. De fem største efterårstrækdage: 11/10 1996 111, 15/10 1977 87, 18/10 1981 72, 29/9 1978 66 og 29/9 1975 64. Om vinteren kan Spurvehøgen ses diverse forskellige steder i kommunen, f.eks. i byernes villakvarterer. Antallet af fugle er størst i milde vintre, men vores viden om vinterforekomsten er meget sparsom.

Gennemsnitlige træktotaler og højeste træktotal i hver femårsperiode for henholdsvis forår / efterår.

Periode 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Gennemsnit 576 / 113 1284 / 100 1186 / 58 1496 / 80 1397 / 139
Største total 1110 / 204 2069 / 163 1645 / 96 3043 / 134 2135 / 266

Har bortset fra den første femårsperiode ligget på et stabilt niveau om foråret. Efterårsmaterialet udviser heller ikke nogen tendensen.

1997: Forårets antal af Spurvehøge illustrerer ganske godt rovfugleåret 1997. Kun 461 fugle (1/3 af et gennemsnitsforår) mellem 1/3 og 28/5. Det var specielt primo april og primo maj som skuffede fælt. Dage med mere end 10 fugle:

23/3 38 25/3 38 10/4 11 17/4 15 25/4 30 27/4 74 11/5 14
24/3 12 26/3 12 16/4 13 19/4 11 26/4 40 8/5 24 19/5 19

Sikre ynglefund i Plantagen og Hovvig. Op til 2 fugle set rastende på Korshage flere gange gennem sommeren kan indicere yderligere et par.
Efteråret helt på linie med foråret. Mellem 20/9 og 2/11 blev kun 27 noteret som trækkende og følgende dage havde mere end en fugl: 20/9 2, 27/9 3, 14/10 4, 16/10 2, 18/10 3 og 25/10 4.
Vinterobservationer kun rapporteret fra Nykøbing og Hovvig.

DOFBasen:1997


1996:  Spurvehøg  Accipiter nisus  (?, 29586, 1876)
Flere rastobs fra halvøen i starten af marts med op til 2 fugle.
Trækket startede 2/3 og sluttede 25/5 med en normal forekomst fraset maj måned som kun bød på 24 fugle! I alt 1610 på 47 dage, hvor følgende havde over 25:
2/4 30, 5/4 43, 6/4 153, 7/4 220, 8/4 421, 11/4 43, 14/4 38, 16/4 29, 17/4 275, 18/4 54, 21/4 28 og 23/4 60.
Alene 89% i perioderne primo og medio april.
Sandsynlige ynglepar på Korshage og Skansehage.
Efteråret langt mere spændende med både nyt dagsmax og sæsonmax!
22 obsdage gav 266 mellem 3/9 og 14/11 og 9 dage havde over 5:
5/10 7, 11/10 111, 13/10 5, 19/10 8, 21/10 6, 24/10 54, 25/10 42, 26/10 5 og 30/10 6.
Dagsmax 11/10 med 111 blev også dagen, hvor Musvåge fik nyt dagsmax på 1264.

DOFBasen:1996


1995:  Spurvehøg  Accipiter nisus (?, 28392, 1194)
Arten registreret rastende i det spirende forår. Forårstrækkets forløb meget lig fjordårets - bare med meget mindre antal. Kun 1029 med første 10/3 og sidste 29/5. Dage med over 30 fugle:

9/4 11/4 13/4 14/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 30/4 1/5 2/5 3/5
31 37 39 64 64 70 127 99 117 34 45 42 33 35 58

Alene 54% i dagene 21/4 - 27/4. Den klamme maj sørgede for at begrænse årstotalen.
Min. 2 ynglepar med unger på halvøen.
Pænt efterår med 165. Dage med over 10:
10/9 14, 11/9 44, 3/10 10, 9/10 12, 11/10 20, 12/10 13 og 22/10 12.
Herudover rast i hele området senefteråret samt vinter.

DOFBasen:1995


Spurvehøg  Accipiter nisus  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 176 780 117 6 16 60 1 1157
Total 5 4 178 781 122 2 6 8 23 63 2 4 1198
MaxRst 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 1 1 3
Nobs 10 9 73 82 35 10 19 29 35 34 8 15 359
Ndag 10 8 21 24 19 9 15 18 21 20 6 14 185
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 80 229 213 2 40 111 4 681
Total 3 6 82 245 218 3 9 3 48 115 9 4 745
MaxRst 1 1 1 4 2 1 4 2 5 2 2 1 5
Nobs 18 21 67 148 74 15 28 33 34 38 22 12 510
Ndag 14 15 20 28 24 11 18 22 17 20 15 9 213
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 67 590 36 1 9 19 45 6 774
Total 3 2 71 590 39 1 12 24 50 7 3 802
MaxRst 1 1 3 8 2 1 1 2 3 3 3 2 8
Nobs 10 9 44 78 34 2 6 45 34 31 24 23 340
Ndag 8 6 19 25 20 2 6 25 23 18 16 18 186
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 14 1588 21 2 12 17 22 7 1684
Total 6 7 18 1599 24 3 2 14 23 22 14 4 1736
MaxRst 1 2 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 3
Nobs 16 13 27 155 22 13 19 36 27 24 17 7 376
Ndag 11 9 17 29 16 11 14 18 19 14 14 6 178
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 45 588 121 6 62 79 1 902
Total 11 3 59 592 129 2 14 75 83 5 5 978
MaxRst 2 1 2 1 1 1 1 2 4 1 2 1 4
Nobs 16 5 41 82 50 1 2 17 33 19 5 6 277
Ndag 16 5 22 25 26 1 2 15 22 12 5 6 157
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 81 172 211 2 13 64 49 11 605
Total 4 2 85 178 212 3 2 22 64 52 13 5 642
MaxRst 1 1 2 3 2 1 1 4 2 2 2 2 4
Nobs 7 5 34 47 35 7 10 33 27 26 24 15 270
Ndag 7 5 17 20 16 7 8 22 22 18 14 13 169
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 286 631 214 5 16 51 13 3 1 1220
Total 2 3 288 633 216 5 5 21 53 15 7 2 1250
MaxRst 1 1 2 1 2 1 3 3 3 2 2 2 3
Nobs 12 10 64 82 47 7 16 22 36 28 17 11 352
Ndag 9 8 17 22 19 7 13 15 21 22 10 10 173
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 65 281 35 2 4 48 78 514
Total 3 4 66 285 36 6 5 50 86 1 3 545
MaxRst 2 1 3 2 1 2 1 2 2 4 2 1 4
Nobs 7 12 32 40 24 10 7 24 22 28 16 7 229
Ndag 6 11 19 25 12 7 7 22 16 20 15 5 165
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 150 766 82 2 20 44 4 1072
Total 3 6 154 766 84 2 1 2 22 49 7 1 1097
MaxRst 1 1 3 2 1 1 1 1 1 3 2 2 3
Nobs 9 17 82 194 14 7 9 5 20 38 14 9 418
Ndag 7 12 23 24 13 6 8 3 15 20 13 8 152
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 30 664 87 5 292 188 6 1275
Total 7 9 35 668 90 6 6 293 194 11 1319
MaxRst 1 2 2 4 1 4 1 2 2 2 1 4
Nobs 12 9 25 72 33 12 11 36 26 16 2 254
Ndag 8 7 18 23 19 11 10 20 15 11 2 144
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ··31 03·· ···· ···· ···· ···· ··15

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 80 965 188 1 22 124 189 7 1576
Total 6 3 83 968 191 5 26 124 197 11 1 1615
MaxRst 2 1 1 1 2 1 2 3 2 2 1 1 3
Nobs 7 13 30 103 51 1 9 17 21 47 15 3 317
Ndag 7 11 19 29 17 1 7 15 19 26 12 3 166
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 32 478 230 27 252 166 12 1 1199
Total 4 1 33 479 234 2 32 257 167 14 3 1226
MaxRst 1 1 1 1 3 1 4 2 2 1 1 4
Nobs 7 6 26 60 88 9 20 20 28 14 8 286
Ndag 7 6 19 26 17 7 13 17 17 12 6 147
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··30 03·· ···· ···· ···· ···· ··28

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 266 531 28 10 103 93 4 1037
Total 3 9 267 534 30 1 10 104 100 6 2 1066
MaxRst 2 4 1 2 2 1 1 2 3 4 3 1 4
Nobs 7 7 47 58 20 1 2 10 18 23 11 7 211
Ndag 7 4 22 23 13 1 2 10 15 17 8 6 128
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··21

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 162 1225 34 44 90 299 1854
Total 3 163 1247 34 1 2 47 92 305 2 1896
MaxRst 1 2 2 15 2 1 1 2 1 2 2 1 15
Nobs 3 5 43 206 10 2 4 17 16 21 4 1 332
Ndag 3 5 18 29 10 2 4 15 13 16 3 1 119
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 308 863 67 8 58 91 621 7 2024
Total 4 3 309 864 68 10 58 91 621 13 1 2042
MaxRst 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 3
Nobs 7 4 91 215 21 4 2 7 9 15 10 3 388
Ndag 6 4 12 26 15 3 2 7 9 12 9 3 108
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 627 665 39 1 5 269 261 1 2 1871
Total 2 3 628 669 40 3 2 6 269 267 4 2 1895
MaxRst 2 1 2 3 1 2 1 1 2 3 3 1 3
Nobs 2 3 186 94 15 2 2 8 11 28 7 4 362
Ndag 2 3 15 23 12 2 2 6 10 19 6 4 104
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 47 634 788 10 876 143 12 2510
Total 4 1 47 636 788 11 876 146 15 1 2525
MaxRst 2 1 1 2 1 1 3 1 3
Nobs 3 2 11 55 28 7 21 14 6 2 149
Ndag 3 2 8 18 12 7 18 12 6 2 88
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ··19 16·· ···· ···· ···· ··19

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 389 1327 74 143 65 198 2197
Total 1 1 390 1327 74 4 145 65 198 1 2206
MaxRst 1 1 1 4 2 1 4
Nobs 2 1 43 152 15 2 4 10 3 16 1 249
Ndag 2 1 14 18 11 2 3 6 3 15 1 76
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··06

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 131 1398 171 6 35 89 48 1878
Total 1 135 1404 171 6 3 36 89 50 1895
MaxRst 2 2 2 4 1 3 1 2 4
Nobs 3 4 28 402 16 1 1 11 5 5 476
Ndag 2 4 13 23 10 1 1 9 5 5 73
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ···· ··23 03·· ···· ··14

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 88 905 9 5 103 89 10 1209
Total 3 1 88 906 9 2 7 103 90 10 1219
MaxRst 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2
Nobs 7 1 20 286 6 1 4 14 8 3 350
Ndag 6 1 13 21 6 1 4 10 8 3 73
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ··04 12·· ···· ···· ··12

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 66 1033 221 2 5 76 22 1425
Total 2 1 67 1035 222 3 5 76 22 1 1434
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 3 2 17 42 30 1 2 8 11 2 1 119
Ndag 3 2 12 21 13 1 2 8 10 2 1 75
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ··23 13·· ···· ···· ···· ···· ··19

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 48 504 60 1 14 66 693
Total 1 50 505 62 1 2 14 68 703
MaxRst 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
Nobs 2 16 24 14 2 2 12 11 1 1 85
Ndag 2 7 19 13 2 2 8 8 1 1 63
Fænologi 01··28 08·· ···· ···· ··15 04·· ···· ···· ···· ··30

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 193 1239 164 23 140 205 2 1967
Total 4 1 193 1241 164 1 25 140 208 3 1 1981
MaxRst 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2
Nobs 7 4 13 68 38 3 16 11 14 7 5 186
Ndag 6 3 11 28 15 3 9 9 13 6 4 107
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ··27 22·· ···· ···· ···· ···· ··26art/02690.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 15:17 af lb