Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:03070

Rovfugle

Aftenfalk Falco vespertinus eu03070

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Sjælden Sommer: Meget sjælden Efterår: Tilfældig

Fotos


Aftenfalk

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Aftenfalk  Falco vespertinus  

DOFBasen:2024


2023:  Aftenfalk  Falco vespertinus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 1 1
Fænologi 09

2022:  Aftenfalk  Falco vespertinus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 7
Total 7 2 9
MaxRst 1 1
Nobs 5 24 29
Ndag 4 21 25
Fænologi 09··23 07··29

2021:  Aftenfalk  Falco vespertinus  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 2 1 3
MaxRst
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 16.. ..03

2020:  Aftenfalk  Falco vespertinus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 22

2019:  Aftenfalk  Falco vespertinus  (1, 412, 10)  

Rørvig havde i alt 10 fugle alle trækkende med en noget usædvanlig fordeling: 24/4 2, 25/4 4, 9/5 1, 15/5 1 og 16/5 1 samt en efterårsfugl 30/8 1 Ø Korshage.
En fugl fra 19/5, der hverken er køns- eller aldersbestemt kan desværre ikke tælle med i statistikken.

9/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 3 1 10
Total 6 3 1 10
MaxRst
Nobs 3 3 1 7
Ndag 2 3 1 6
Fænologi 24.. ..16 30

2018:  Aftenfalk  Falco vespertinus  (1, 406, 6)
4 trækkende i foråret er under gennemsnittet for de seneste 10 år.
8/5 1 han ad Ø 17:22 (JB, JRi),
21/5 1 hun 2k Ø 17:41 – 17:48 Nørrevang (LB, JB),
27/5 1 hun 2k Ø 11:50 Nørrevang (MoM),
30/5 1 hun 2k Ø 16:12 (JB, PEL).
Der ud over 2 rastobservationer: 9/5 1 hun ad Hovvig (EVR) og 13/5 1 hun ad Højsandet (KB).
Ingen fra efteråret.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 6 6
MaxRst 1 1
Nobs 6 6
Ndag 6 6
Fænologi 08..30

2017:  Aftenfalk  Falco vespertinus (1, 401, 5)
4 på forårstræk er under gennemsnitsniveau. Arten dukkede trods et ret køligt forår op medio maj.
14/5 1 tf Brentebjerg uden angivelse af køn eller alder (PEL) og 18/5 3 trækkende hanner - 08:55 og 2 sammen ca. 14:00 (mange observatører). Desuden 24/5 1 rastende hun Rørvig Lyng (BV).
Ingen fra efteråret.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 5 5
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 3 3
Fænologi 14..24

2016:  Aftenfalk  Falco vespertinus (1, 379, 22)
Invasionsår. Kort og heftigt influx primo - medio maj gav tredje bedste forår siden rapportstart i 1973.
Et intenst falketræk udløst af en meget fin vejrsituation primo - medio maj indeholdt en invasion af denne blandt ornitologer højt rangerende lille smukke falk, men det var hurtigt overstået. Arten blev set på blot 5 dage som følger: 7/5 7, 8/5 5, 9/5 5, 10/5 4 og 12/5 1 i alt 22 trækkende Korshage - Nørrevang. Køns/aldersfordeling: 6 ad han, 5 2k han, 3 han usp., 1 ad hun, 1 2k hun, 5 hun usp. og 1 uden køn/alder. Her bemærkes især en ret stor andel udfarvede adulte hanner. Ud over de trækkende var der blot én observation af en adult han, der rastede i Hovvig 8/5 om aftenen, hvor den blev set på insektfangst over Skarvkolonien. Den regnes her som genganger og tælles ikke med i årsummen i parentesen ovenfor.
Det er 23 år siden vi sidst har haft et større inflow af Aftenfalk. Kun forårene 1992 og 1993 var bedre. Her blev set henholdsvis 43 og 45 fugle. Dagstotalen 7/5 er tredje højeste forårstal i de år der har været lavet rapport. 

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 24
Total 25 25
MaxRst 1 1
Nobs 10 10
Ndag 5 5
Fænologi 07..12

2015:  Aftenfalk  Falco vespertinus (1, 378, 1) 
Et generelt sløjt falkeforår gav kun en enkelt Aftenfalk. Den blev set på forårets sidste trækdag. 5/6 1 2k hun Ø 15:40 – 15:41 Nørrevang (JB, JHC, EVR, JS).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 05

2014:  Aftenfalk  Falco vespertinus (1, 367, 11) 
Ny forårsfænologirekord, og bedste forårstræk siden 1997.
Hidtil tidligste Rørvigfund indledte et godt Aftenfalkeforår. Tre tidlige aprilfugle er usædvanligt. Arten er kun set i april to år i rapportens 42 årige historie, og der er før årets observationer blot fire aprilfugle i arkivet. I alt 9 trækkende blev set som følger:
22/4 1 ad ♀, 27/4 1 ♀, 28/4 1 ad ♂, 21/5 4 (2 ♂, 2 ♀) og 22/5 2 (1 ♂, 1 ♀).
I efteråret blev en 1k set rastende på Korshage 31/8 – 2/9, og yderligere en 1k rastede ved Hovvig 1/9 for derefter at trække sydvest. Årstotalen blev dermed 11.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 6 9
Total 3 6 1 3 13
MaxRst 1 1 1
Nobs 3 3 1 3 10
Ndag 3 2 1 2 8
Fænologi 22.. ..22 31.. ..02

2013:  Aftenfalk  Falco vespertinus  (1, 358, 9)  
7 østtrækkende fugle set i foråret er bedre end tiårsgennemsnittet.
8/5 1 ad ♂ 15:35 Korshage (AF, EVR).
10/5 1 2k ♂ efter rast 13:45 Flyndersø/Korshage (AF, CG, PHJ, EVR, US),
15/5 1 2k ♂ 17:04 Nørrevang (JB).
17/5 2 – 1 ad ♂ 13:03 – 13:13 Nørrevang/Korshage (AF, TPA, EVR) og 1 ♀ 14:51 Korshage (AF).
18/5 1 ♂ uden aldersangivelse 12:42 Korshage (CG, JS).
19/6 1 ♀ 10:21 Korshage (EVR). Hidtil seneste forårsobs.
Man bemærker især en meget sen fugl. Ellers et ret normalt forekomstmønster.
Efterår: 13/9 2 1k S efter rast 13:00 – 13:05 Hovvig (EVR).

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 1 2 9
Total 6 1 2 9
MaxRst 1
N 5 1 1 8
Fænologi 08.. ..19 13

2012:  Aftenfalk  Falco vespertinus  (1, 351, 7)
7 Aftenfalke blev set i foråret heraf 6 på direkte træk. Man bemærker især en ret sen adult han primo juni.
2/5 1 2k ♀ NØ 17:07 Brentebjerg og 17:10 Rørvig By (LB, CG, AF), 1 2k ♀ NØ 17:26 Brentebjerg (CG, AF),
15/5 1 ad ♂ Ø 13:15 Korshage (AF, EVR, KBR),
19/5 1 2k+ ♀ NØ 16:09 Brentebjerg (AF),
20/5 1 hun rastende Brentebjerg (AF),
23/5 1 2k ♀ NØ 09:29 Nørrevang (JS),
7/6 1 ad ♂ 16:50 NØ Nørrevang (JS).
I tabel 1 ses, at vi sammenlignet med årene før 1997 i de senere år gennemsnitlig har set færre Aftenfalke på forlænget forårstræk. Dette kan måske bero på tilfældigheder, men kan også være et udslag af artens generelt negative bestandsudvikling. Den tidsmæssige fordeling af forårstrækkende Aftenfalke efter 1997 er vist nedenfor. Den er meget tæt på at være identisk med fordelingen vist i jubilæumsrapporten fra 1997 og viser to toppe hhv primo og ultimo maj.
Procentvis fordeling af trækkende Aftenfalke set ved Rørvig i forårene 1998 - 2012. 100 % = 55. Yderdatoer 23/4 – 7/6.

A p r M a j J u n
- - 2 31 16 36 15 - -

DOFBasen:2012


2011:  Aftenfalk  Falco vespertinus  (1, 340, 7)
8/5 1 2k han Ø 10:09 Korshage (JB, AF), 9/5 1 2k han NØ 17:01 Korshage (JB), 10/5 1 ad hun Ø 15:14 Korshage (JB, AF, EVR), 22/5 2 2k hunner NØ hhv 14:15 og 14:43 Hovvig (AF), 23/5 1 2k han rastende omkring Skarvkolonien (EVR) og 26/5 1 2k hun NØ 14:40 Nørrevang (AF).
Et forår af de bedre over gennemsnittet. Flere af fuglene blev genfundet indtrækkende på Hundested-siden. Herunder Aftenfalken 10.5., der havde lagt sig systematisk på hjul efter en Lærkefalk, der måtte finde sig i at have den mere sociale art på slæb. Bemærk at det er de samme tre
observatører, der står for samtlige observationer. Antallet af forårsfugle siden jubilæumsrapporten i 1997 tager sig ud som nedenfor vist. Rastende fugle er medregnet. Oplagte gengangere er dog udelukket.
Aftenfalk forår 1997 – 2010

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
11 1 5 6 2 9 3 4 1 2 1 8 3 1

Ingen fra efteråret.

DOFBasen:2011


2010:  Aftenfalk  Falco vespertinus  (1, 338, 2)
Selv i et på landsplan meget dårligt forår for falketræk kunne det lade sig gøre at se Aftenfalk på forlænget forårstræk ved Rørvig i maj. 6/5 1 2k han NØ 16:05 Søndervang (AF). Samme individ blev set trække forbi Kikhavn 22 minutter senere 16:27 af Michael Trasborg.
For andet efterår i træk blev en ung Aftenfalk tiltrukket af de mange guldsmede i Hovvigområdet. I en periode på 11 dage 4/9 - 14/9 blev en 1k fugl set primært i området ved Slettermose, men af og til også over Hovvig. Ligesom i 2009 var den til stor opmuntring for de lokale fuglefolk, og den blev tillige ivrigt twitchet. Den blev rapporteret af 15 personer.

DOFBasen:2010


2009:  Aftenfalk  Falco vespertinus  (1, 335, 3)
Der var få Aftenfalke i landet i foråret 2009. Derfor var det glædeligt, at vi trods alt fik 2 obs af denne gode falkeart fra øst og sydøst. 15/5 1 2k+ hun rast – S 11:38 Korshage (AF) og 18/5 1 2k hun trækkende 18:30 Søndervang (CG).
I efteråret var der til gengæld 1k Aftenfalk til alle, der havde mulighed for at besøge Hovvig i dagene 14/9 til 20/9. Her blev der budt på meget fine obs på tæt hold af bl.a. artens fouragerings teknik. Ikke så underligt blev det lidt af et tilløbsstykke, og folk fra nært og fjernt valfartede til stedet for at opleve falken. I alt har 17 observatører rapporteret fuglen til dofbasen.
Det er i øvrigt ikke helt tilfældigt, at det netop var medio september den dukkede op. Denne periode har igennem årene ved flere tilfælde vist sig at kunne byde på rastende 1k Aftenfalk i området.
Alt i alt var det efterårets rovfugleoplevelse ved Rørvig.

DOFBasen:2009


2008:  Aftenfalk  Falco vespertinus  (1, 327, 8)
Efter to år hvor blot en enkelt observatør så Aftenfalk ved Rørvig, var der i 2008 5 personer, som fik glæde af denne dejlige art. 2008 gav 8 fugle. Det er den bedste årssum siden 2002. Observationerne ligger koncentreret til de allersidste dage i maj og den første dag i juni. Alle obs ses nedenfor.
29/5 1 2k han Ø 14.20 Korshage (AF og fotograferet af DO).
30/5 2 2k hun Ø hhv. 12.32 og 12.50 Korshage (AF, EVR) samt 1 ad hun Ø 15.30 Nykøbing (EVR).
31/5 1 hun NØ 10.53 Rørvig (LB), 1 2k han Ø 13.58 og 1 2k hun Ø 14.37 Korshage (AF, EVR).
1/6 1 2k hun Ø (10.25) Korshage (HBR).

DOFBasen:2008


2007:  Aftenfalk  Falco vespertinus  (1, 326, 1)
Aftenfalk er i tilbagegang i områderne øst og sydøst for os, og vi skal 10 år tilbage for at finde et godt Aftenfalke år med over 10 forårsfugle (1997). I 2007 var der kun 1 obs., hvilket er under middel: 28/5 1 2k han Ø 16.02 Nørrevang (AF).

DOFBasen:2007


2006:  Aftenfalk  Falco vespertinus  (1, 323, 3)
Det lykkedes kun for en! mand at se Aftenfalk ved Rørvig i 2006. 2 forårs obs. fra den gode falkeperiode pri. maj: 1/5 1 hun Ø 12.55 og 4/5 1 2k hun Ø 12.23 begge Korshage (AF).
En enkelt efterårs fugl blev også registreret. Den dukkede op på en sydøstvindsdag medio september, hvilket for en 1k fugl er lige efter bogen: 12/9 1 1k SV 10.55 Hovvig (AF).

DOFBasen:2006


2005:  Aftenfalk  Falco vespertinus  (1, 321, 2)
Med 1 forårsobs 13/5 1 2k hun Ø (13:42) Hovvig (AF, PEL) og 1 efterårsobs 22/8 1 1k rast Hovvig (AF) var årets kvote brugt op. Et år under middel.

DOFBasen:2005


2004:  Aftenfalk  Falco vespertinus  (1, 317, 4)
Selv i en vestenvinds domineret maj dukker der Aftenfalke op. 9/5 1 ad han NØ 12.08 Hovvig (EVR), 24/5 1 2k hun Ø 15.20 Korshage (AF), 30/5 1 2k han NØ 16.37 Brentebjerg (JB, AF) og endelig en, hvor hverken køn eller alder er angivet 5/6 1 rast Hovvig (PG). 4 fugle er lige på de sidste 10 års gennemsnit.

DOFBasen:2004


2003:  Aftenfalk  Falco vespertinus  (1, 313, 4)
Massiv vestenvind næsten hele maj måned gjorde sit til, at kun ganske få Aftenfalke blev noteret i år: 23/4 1 2k han NØ Hovvig (LB, JHC, JS, KES), 3/5 1 Ø 14.49 Korshage (JS), 5/5 1 2k han Ø Korshage (AF) og det blev også til en enkelt efterårsfugl på en lun augustdag: 28/8 1 1k rst 11.25 - 13.25, senere SV 13.25 Hovvig (AF, EVR).

DOFBasen:2003


2002:  Aftenfalk  Falco vespertinus  (1, 304, 9)
Tre obsdage: 22/5 2 2k hunner (AF, m.fl.), 3/6 1 2k hun (AF) og 5/6 4 (3 han og 1 hun - alle 2k) bragte træktotalen op på 7. Efter trækobsen afslutning 5/6 yderligere 2 2k hunner rast Korshage (JB).
Statistik er en dejlig ting. Selv om karakteristikken lyder på under middel, så er det faktisk den 9. bedste forårtræktotal vi har haft - se figuren (første søjle trækkende, anden søjle rastende fugle).

DOFBasen:2002


2001:  Aftenfalk  Falco vespertinus  (1, 302, 2)
9/5 1 rast Hovvig (AF) og 15.08 ad han trk. Nørrevang (JS) - kan godt være den samme - samt 22/5 12.40 1 hun NØ Hovvig (AF, EVR).

DOFBasen:2001


2000:  Aftenfalk  Falco vespertinus  (1, 296, 6)
Seks forårstrækkere er vel hvad vi kan forvente i et ikke invasionsår: 7/5 2 (9.55 imm hun, 17.15 2k han), 9/5 1 ad hun 14.21, 16/5 2 (13.31 2k hun, 17.10 ad han) alle Korshage/Nørrevang samt 1/6 1 ad han Nykøbing.
(JB, LB, PCC, AF, EVR, HVR, KES).

DOFBasen:2000


1999:  Aftenfalk  Falco vespertinus  (1, 288, 8)
Maj måned kunne byde på 5 fugle: 7/5 2K han, 20/5 2K og 2 - 3K, 21/5 1 og 28/5 2K han. Glædeligt at kun 1 fugl ikke er aldersbestemt. Arten forekommer ofte ved varmebølger, hvorfor forekomsterne tidsmæssigt kan variere, men maj er generelt måneden for arten.
Efteråret havde også Aftenfalke i posen i form af 3 stk. juvenile fugle: 25/8, 12/9 og 19/9. Eneste konstateret rastende var fuglen 12/9 som rastede i over 4 timer fra den tidlige morgenstund.

DOFBasen:1999


1998:  Aftenfalk  Falco vespertinus  (1, 287, 1)
1/5 1 Ø 10.38 KH er eneste obs i år af denne dejlige falkeart (JHC, PCC, HVR).

DOFBasen:1998


1997:  Aftenfalk  Falco vespertinus (1, 276, 11)
Sjælden forårstrækgæst og meget sjælden efterårstrækgæst.
De tidligste forårstrækkere er registreret ultimo april og de seneste medio juni. Aftenfalken kan optræde invasionsagtigt visse år i forbindelse med varmebølge fra sydøst. Sidste store invasionsår var 1993 med 45 fugle primært i første halvdel af maj. Invasionen var østligt orienteret i forhold til året inden, hvor bl.a. Skagen havde 450 fugle og England 150. 1992 invasionen gav flest fugle i anden halvdel af maj. De fem største trækdage: 10/5 1993 11, 8/5 1992 8, 9/5 1993 9, 28/5 1988 8 og 29/5 1988 7 (+ 2 rast).

Periodemæssig fordeling forårstræk Aftenfalk 1973 - 1996.

100 % = 212 Primo Medio Ultimo
April 1 %
Maj 31 % 24 % 35 %
Juni 8 % 1 %

Aftenfalken optræder om efteråret fra primo august og helt hen til medio oktober (seneste 13/10 1978). Antallet af fugle er pænt fordelt gennem hele trækperioden, når der ses bort fra invasionen i 1975, som fandt sted på 2 dage: 31/8 30 Ø og 1/9 15 R. Dette er de eneste efterårsdage med mere end 3 fugle på en dag.

Gennemsnitlige sæsontotaler og højeste sæsontotal i hver femårsperiode for henholdsvis forår / efterår.

Periode 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Gennemsnit 1,2 / 11 5 / 1 4 / 0 21 / 0,4 13 / 0,6
Største total 2 / 49 8 / 2 13 / 0 43 / 1 45 / 3

1997: Årets varmebølge fandt sted medio maj og forårsagede pænt med observationer af Aftenfalk, i alt 11: 10/5 1 3k han 14:35 Nørrevang, 17/5 3 (1 han 12:37, 1 han 12:48 og 1 12:49) alle Nørrevang, 19/5 5 (1 2k han 12:14, 1 2k han 12:15, 1 hun 12:41, 1 2k han 13:06 og 1 2k han 15:20) - alle Nørrevang/Korshage, 3/6 1 hun rast Hovvig og 7/6 1 2k han 19:11 Nørrevang. Overvægt af unge hanner og kun en uspecificeret.
 

DOFBasen:1997


1996:  Aftenfalk  Falco vespertinus  (1, 275, 5)
Den begyndende tørke og varme fra SØ bevirkede følgende 2 obs:
1/6 1 han Ø (15:48) Korshage (EVR) og 5/6 1 2k han rast - S (16:00) Korshage (JB). Den varme sommer og følgende efterår gav også lidt guf: 26/8 1 1k rast Hovvig (EVR, HVR), 3/9 1 1k rast Hovvig (PKK) og 14/9 1 hun/1k rast Hovvig (EVR).

DOFBasen:1996


1995:  Aftenfalk  Falco vespertinus  (1, 274, 1)
Med en lang og klam vestenvindsmaj var det givet, at årets total ville blive minimal - selvom varmegennembruddet sidst i maj nok skulle have bragt nogle eksemplarer af arten til halvøen. Nu måtte vi så nøjes med dette ene: 16/5 1 hun rast (11:50) Hovvig (JS).

DOFBasen:1995


Aftenfalk  Falco vespertinus  

1994: 7
Årets 7 fugle er en hård mavelanding ovenpå de sidste par års rekordforekomster. Men alt i alt nok en tilbagevenden til mere normale tilstande.
Alle T:
3/5 1 2K han (16.12) KH,
6/5 1 ad. hun (11.39) KH,
7/5 1 (13.42) Dybesø + 1 2K han (15.04) KH,
12/5 1 TF (15.30) Nørrevang,
13/5 1 2K han (14.12) + 1 2K han (15.10) Nørrevang.
Arten har altid været fåtallig, men med en tendens til varmebølgeinvasioner

1993: 45
For andet år i træk stor forekomst. 45 ex. indsendt, overgår faktisk fjordårets 43. Forekomsten var meget forskellig fra 1992.
Aftenfalkene dukkede tidligt op (30/4) og 27 fugle noteres primo maj. Ikke uventet var der derfor relativt mange gamle fugle. Køns - aldersfordeling 24 % ad han, 20 % hun og 33 % imm han - hvilket efterlader 23 % uspecificerede.
Alle T:

30/4 1/5 2/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 18/5 21/5 23/5
3 3 4 9 11 7 1 1 1 3 1 1

Døgnrytme: Som for mange andre arter ses hovedtrækket efter kl. 12 (83%).
Generelt sås i Danmark moderat med Aftenfalke ovenpå 1992 invasionen, som kulminerede i sidste tredjedel af maj.
I forhold til andre lokaliteter, så vi mange Aftenfalke, hvilket kan skyldes at årets bevægelse var mere østlig.
Der er et ret højt antal ikke alder/køn - bestemte falke (23 %) og generelt skal opfordres til forsigtighed med den under ikke optimale betingelser vanskelige aften/lærke - diagnostik.

1992: 43
Invasionsagtig forekomst.
Også Rørvig fik glæde af det store højtryksinflux, som i sidste halvdel af maj berørte NV Europa, især nordsøregionen (rekordoptræden i Holland ca 800 og England ca 150) samt Skagen 450.
Årets rekordtal på 43 er langt under det Skagen var vidne til, men dog en fordobling af den tidligere forårstotal.
Alle T:

13/5 14/5 15/5 16/5 19/5 20/5 21/5 22/5 24/5 25/5 26/5 27/5 29/5 31/5 5/6 6/6 7/6
1 1 4 1 3 1 4 1 6 10 1 1 1 2 3 2 1

1991: 5
Forekomsten af denne art blev også modereret af den klamme vestenvind den sidste del af maj. Kun 4 på forlænget træk.
9/5 1 NØ (11.32) HV (JB,JC,PEL,HVR,JS),
14/5 1 han NØ (11.06) KH (JW),
19/5 1 2K han NØ efter R (13.00-13.10) HV (EVR),
28/5 1 hun Ø (14.20) Højsandet (BV).
En af de sjældne efterârsfugle: 31/8 1 han V (11.20) Plantagen (KB).

1990: 21
Forårets 20 fugle er stedets 2. højeste forårstotal og underbygger den pæne trend som de sidste par år har vist. Arten optræder typisk ved varmegennembrud fra SØ i maj.
6/5 3: 1 han 2K Ø (10.43) KH og Nørrevang, 1 hun Ø (11.02) KH og 1 han 2K R-Ø (19.00),
7/5 3: 1 hun Ø (16.14), 1 hun ad. Ø (17.05), 1 han 2K Ø (18.10) alle KH.
8/5 9: 1 hun Ø (11.38), 1 hun Ø (11.53), 1 hun/imm. Ø (11.55) Rørvig, 1 Ø (12.40), 1 han + hun Ø (13.20), 1 hun Ø (13.58), 1 hun Ø (14.37), 1 hun Ø (14.39), hvor intet nœvnt da KH.
13/5 3: 2 han 2K Ø (16.30) og 1 hun/imm. Ø (17.28) alle KH.
14/5 2: 1 Ø (13.58) og 1 Ø (14.03) begge KH.
1/6 1: 1 hun ad. indtrækkende (16.57) KH.
(JB,KB,LB,JC,PEL,EVR,HVR,KES,ET,MO).

1989: 16
For andet år i træk flot forekomst af arten, dog ikke ny rekord men tæt på (2.højeste forårstotal).
24/5 2: han (2K) R + han ad. Ø (15.55) KH,
26/5 7: hun (2K) (10.46), hun (2K) (11.00), han ad. og han (2K) (12.30),2 han ad.(12.45), han ad (13.10) og han ad (15.15) alle R-Ø Nakke,
28/5 2: han (2K) R (10.45) HV og hun R HV,
4/6 1: hun (2K) R HV,
5/6 1: hun (2K) R HV,
10/6 2: imm. R HV.
Ialt 15 ex. Idet en del er noteret som rastende, kan der være en vis usikkerhed om det reelle antal fugle.
Også en efterårsobs: 27/8 1 hun ad. V (10.05) Rørvig by.
(JB, KB, EH, BBP, EVR, HVR, PR, KES).

1988: 22
Rekordforår med 22 fugle.
Mdr-fordeling: prim. maj 1, med. maj 2, ult. maj 19.
1/5: 1 han Ø (13.48) KH,
14/5: 1 hun Ø (14.50) Brentebjerg,
15/5: 1 hun Ø (10.36) HV,
22/5: 1 ad han Ø (11.40) Nyk. Sj.,
23/5: 1 han 2K Ø (13.30) KH,
28/5: 1 ad han Ø (9.32), 1 ad han Ø (9:38), 1 hun Ø (12:22), 1 hun Ø (13.00), 1 ad hun Ø (13.05), 1 han 2K Ø (14.12), 1 han 2K Ø (14.47), 1 han 2K Ø (14.52) alle KH
29/5: 1 han 2K (6.47), 1 han 2K Ø (9.15), 1 han 2K Ø (9.17), 1 han 2K Ø (10.20), 1 han 2K Ø (11.31), 1 han 2K Ø (12.29) alle KH
samt 1 han 2K Ø (13.45) Dybesø. 1 hun R (8.40) KH og 1 hun R (12.23) Dybesø.
Klart varmebølge inflow af 2K hanner.
Mange af fuglene lavede ren opvisning i insektjagt med efterfølgende lagtidsrast på stolperne på KH.
(KB, LB, JC, PCC, PEL, BBP , EVR, HVR, PR, BV).

1987: 1
Det var anti-aftenfalksvejr hele maj - så kun grund til at glæde sig over at arten blev registreret:
16/5 1 hun ad NØ (11:31) Lyngkroen.

1986: 1
Et typisk „året derpå“. Opvågningen fra det „gyldne falkeår“ 1985 til de barske realiteter:
5/5 1 imm NØ (13:25) KH (JB).

1985: 13
Den lange østenvindspumpe havde effekt - hidtil bedste forår.
7/5 13.34 ad han NØ Dybesø og KH (JB, LB, HVR),
8/5 10.55 subad han Ø Skansehage (ET),
10/5 10.06 ad han Ø Skansehage (ET),
11/5 11.40 imm han Ø KH (JC, HVR),
15/5 12.30-13.00 hun rst HV (JW),
17/5 13.15 ad han + hun NØ KH (PCC),
19/5 15.43 hun NØ HV (LB),
20/5 11.10 han ad NØ KH (PEL, EVR, UR),
21/5 12.38 han ad NØ HV (LB),
26/5 12.58 ad hun N Nyk. (EVR og 14.07 ad hun NØ KH (EVR, m.fl.),
2/6 ad han rst til NØ HV (EVR).

1984: 5
16/5 1 han S (15:04) KH (LB,EVR),
1/6 1 hun E KH (LL).
Udover disse, er følgende modtaget:
20/5 1 hun juv E (14:22) KH, 26/5 1 E (09:30) KH, 5/6 1 juv E (10:14) KH,
som redaktionen i midlertid sætter et stort ? ved!

1983: 2
6/5 1 imm han E (10:37) KH (JC),
7/5 1 han NE Skansehage (ET).

1982: 4
I alt fire ligeligt fordelt på forår og efterår:
16/5 1 han R-W (17:45) (EVR),
31/5 1 hun R-N (15:50) HV (EVR)
3/8 1 juv E (10:14) (LL),
5/8 1 ad hun R (LL).

1981: 9 (?)
8/5 2-(3) 1 hun R-NE Dybesø (JB), (15.59 1 hun + 16.14 1 juv E KH) (LL).
14/5 18.00-18.45 1 hun ad. R Nørrevanq (JC),
15/5 4.00 1 hun ad. R Nørrevang og 9.50 1 hun E KH (JC,LL,EVR,HVR,KB), alle tre obs rimeligvis samme fugl,
16/5 12.41 1 hun juv E og 14.15 1 han juv E (JC,LL,KB), desuden juv han Rørvig (MWA) ny fugl??,
17/5 17.45 1 han ad. NE Rørvig By (PKK),
22/5 13.31 1 hun ad. E KH (JC),
24/5 12.45 1 juv. E Dybesø (J,KB).
Giver i alt 8 fugle.
Hidtil bedste forår.

RETTELSE 1980: Observationerne fra 3/6, 9/9 og 30/9 skal stryges (de er fra 1979!!!). Datoen 14/8 skal vere 14/6. Totalt dermed 8 alle fra foråret. (En har rigtig nok kludret i det !!.)

1980: 8
Inflations-art:
7/5 2 E (juv 12.55 og han ad. 14.20) begge KH (KB, JC),
8/5 2 hanner R HV (SM),
18/5 12.50 1 han ad NE HV(JC,EVR),
3/6 1 KH (SP),
8/6 1 hun ad. E KH (SP) ,
15/6 1 han juv R Nakke (EVR,HVR),
14/6 14/8 1 R KH (SP),
9/9 1K SW 14.30 KH (SP),
30/9 11.00 1 han ad. SW KH (JC) .
I alt 11, heraf 8 om foråret. Totalt dermed 8 alle fra foråret
Den indledende bemærkning vil nok få „gilbjerg-ornitter“ til at trække på smilebåndet her midt i juni 1981, men det må vi jo lære at leve med.

1979: 4
3/6 1 E (SP),
4/6 1 R KH (LB,SP),
9/9 1 juv SW 14.30 KH (SP),
30/9 11.00 1 ad han SE KH (JC).

1978: 8
5/5 1 ad han Ø (11:39) KH (Kjeld Andersen),
7/5 2 ad han NØ HV (11:33,12:50) (JB,LB,NHV),
21/5 3 (12:01 1 hun Ø, 14:01 1 han, 16:02 1 hun ad) (JHC,SP),
25/5 1 hun Ø (13:54) KH (LB).
I alt 7 trk., hidtil største forårstotal.
Efterår: 13/10 1 hun/juv SW (13:30) Plantagen (EVR).

1977: 4
5/5 1 ad hun Ø (14:16) (LB,SP) + 1 ad han Ø (15:14) (SP).
27/5 1 subad R HV (KB).
Med andre ord: Lige så talrig som Dværgfalk.
25/8-18/9 1 2K hun R HV (LB,SP,EVR, m.fl.). Nok et af efterårets største tilløbsstykker.

1976: 6
10/5 1 hun ad Ø (14:32) KH (LB),
14/5-15/5 1 ad han R HV (JA,EVR),
19/9 1 ad hun V (6:45) KH (SP) + 2 R (1 2K han) Flyndersø (KB,SP) + 1 2K han R HV (SP).
Desuden et par Falk sp. fra foråret der troligvis har været denne art: 9/5 1 og 10/5 1 Plantagen (LB).

1975: 49 (?)
8/8-9/8 1 juv R HV (KB,LB,EVR),
31/8 ad han SØ KH (KB,EVR),
1/9 min. 15 R (samtidigt) Nakke (LB),
6/9 2 hun R HV (SP),
3/10 juv R HV (LB).
I alt 20. Lægges dertil de formodede efterårs-aftenfalke fås i alt 52.

1974: 1
19/5 1 ad han SØ (17:00-17:30) Plantagen D (LWK). Beskrivelse modtaget.

1973: –

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 7
Total 7 2 9
MaxRst 1 1
Nobs 5 24 29
Ndag 4 21 25
Fænologi 09··23 07··29

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 2 1 3
MaxRst
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 16·· ··03

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 22

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 3 1 10
Total 6 3 1 10
MaxRst
Nobs 3 3 1 7
Ndag 2 3 1 6
Fænologi 24·· ··16 30

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 6 6
MaxRst 1 1
Nobs 6 6
Ndag 6 6
Fænologi 08··30

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 5 5
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 3 3
Fænologi 14··24

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 21
Total 22 22
MaxRst 2 2
Nobs 8 8
Ndag 5 5
Fænologi 07··12

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 05

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 5 1 9
Total 3 6 2 11
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 3 3 1 3 10
Ndag 3 2 1 2 8
Fænologi 22·· ··22 31·· ··02

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 1 2 9
Total 7 1 2 10
MaxRst 1 1
Nobs 6 1 1 8
Ndag 6 1 1 8
Fænologi 08·· ··19 13

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 6
Total 6 1 7
MaxRst 1 1
Nobs 5 1 6
Ndag 5 1 6
Fænologi 02·· ··07

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6
Total 7 7
MaxRst 1 1
Nobs 6 6
Ndag 6 6
Fænologi 08··26

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 2 3
MaxRst 1 1
Nobs 1 17 18
Ndag 1 10 11
Fænologi 06 04··14

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 1 3
MaxRst 1 1
Nobs 2 7 9
Ndag 2 7 9
Fænologi 15··18 14··20

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 1 8
Total 7 1 8
MaxRst
Nobs 5 1 6
Ndag 3 1 4
Fænologi 29·· ··01

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 28

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 2 1 3
MaxRst
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 01··04 12

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 13 22

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 1 4
MaxRst 1 1
Nobs 3 1 4
Ndag 3 1 4
Fænologi 09·· ··05

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 2 1 4
MaxRst 1 1
Nobs 1 2 1 4
Ndag 1 2 1 4
Fænologi 23·· ··05 28

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 5 7
Total 2 7 9
MaxRst 2 2
Nobs 2 6 8
Ndag 1 2 3
Fænologi 22·· ··05

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 2 2
Fænologi 09··22

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 6
Total 5 1 6
MaxRst
Nobs 5 1 6
Ndag 3 1 4
Fænologi 07·· ··01art/03070.txt · Sidst ændret: 2023/06/11 07:34 af lb