Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:03219

Indholdsfortegnelse

Rovfugle

Falk sp Falco non det eu03219

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Falk sp.  Falco sp.  

DOFBasen:2024


2023:  Falk sp.  Falco sp.  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 2 3
MaxRst
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 08·· ··20

2021:  Falk sp.  Falco sp.  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 01..14

2019:  Falk sp.  Falco sp.  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 1 3
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 25 22 05

2018:  Falk sp  Falco non det 
30/5 2 trækkende Nørrevang (Lærkefalk/Aftenfalk).

Lærke-/Aftenfalk. DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 30

2017:  Falk sp  Falco non det 
2 observationer af ubestemte falke. 10/9 1 Lærke/Aftenfalk rastende herefter SV i Hovvig og en større kontrastløs Storfalk sås 17/12 flyve mod sydøst fra Skansehage. Den gav ifølge observatøren ikke associationer til Vandrefalk.

Lærke-/Aftenfalk. DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 1 1
Fænologi 10

 
Storfalk sp. DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 17

2016:  Falk sp  Falco non det 
11/4 1 og 26/5 1 (Dværg eller Vandre). Der ud over 8/5 1 og 11/5 2 begge dage Lærke/Aftenfalk.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 11.. ..26

2014:  Falk sp  Falco non det
Vinter: 22/1 1 rast Hovvig (Dværg/Vandrefalk).I foråret 3 ubestemte lærke/aftenfalke: 22/4, 28/4 og 21/5 alle Nørrevang/Korshage. I efteråret blev 1 storfalk set trække sydvest over Rørvig Bugt 22/10.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 4
Total 2 1 1 4
MaxRst
N
Fænologi 22.. ..21 22

2013:  Falk sp  Falco non det
26/4 1 overflyvende Dybesø (Tårn/Lærkefalk) og 17/5 1 trækkende Rørvig Lyng (Lærkefalk?)

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
N 1 1 2
Fænologi 26.. ..17

2012:  Falk sp  Falco non det  (?, 145, 3)
3/5 1 NØ 14:30 Brentebjerg (hunfarvet Tårnfalke type), 10/5 1 Ø 14:13 Nørrevang (Aftenfalk?) og 19/5 1 Ø 15:46 Dybesø (sandsynligvis Lærkefalk).

DOFBasen:2012


2011:  Falk sp  Falco non det  (?, 142, 3)
8/5 1 Ø Korshage (Lærke/Aftenfalk), 10/5 1 Ø Nørrevang (Lærke/Aftenfalk) og 27/5 1 rastende Nakke Nord (Aftenfalk han ?)

DOFBasen:2011


2010:  Falk sp  Falco non det  (?, 141, 1)
7/9 1 SV Hovvig (Lærke/Aften).

DOFBasen:2010


2008:  Falk sp  Falco non det  (?, 141, 3)
18/4 1 Ø Korshage, 30/5 1 tf Korshage og 25/10 1 storfalk rastende i Hovvig. Sidstnævnte blev ud fra billeder af flere bestemt til en stor Vandrefalk 2k hun. Men observatøren, som også er fotografen, vil ikke udelukke, at der kan have været tale om en hybrid.

DOFBasen:2008


2007:  Falk sp  Falco non det  (?, 134, 7)
26/4 1 Ø Nørrevang, 5/5 1 storfalk (formodentlig Jagtfalk) NØ Hovvig og senere set trækkende øst ved Nørrevang og Korshage, 25/5 1 Ø Korshage (lærke/aften), 29/5 2 NØ Hovvig (lærke/aften) og 2 Ø Nørrevang. Bemærk at det midterste af parentes tallene er opjusteret, og det dækker nu alle ubestemte falke inclusive lærke/aftenfalk.

DOFBasen:2007


2006:  Falk sp  Falco non det  (?, 11, 1)
2/5 1 ø Korshage (lærke/aftenfalk).

DOFBasen:2006


2005:  Falk sp  Falco non det  (?, 10, 1)
1/4 sås en „storfalk“ trække mod vest (11:35) på Korshage. Det var en eller anden hybrid falk/falkonerfugl med bl.a. nogle Vandrefalke gener. (JHC, AF).

DOFBasen:2005


2004:  Falk sp  Falco non det  (?, 9, 1)
24/9 1 S 13.39 Korshage, var den eneste ubestemte falk i 2004.

DOFBasen:2004


2003:  Falk sp  Falco non det  (-, 6, 3)
En kategori med mange muligheder, se bare her: 2/6 1 trk Korshage (Lærke-/Aftenfalk), 13/10 1 rst Hovvig (ingen kommentarer, men i tårnet blev der snakket om Lannerfalk) og 23/10 1 rst 13.30 - 15.10 Hovvig (storfalk).

DOFBasen:2003


2002:  Falk sp  Falco non det  (?, ?, 6)
Det er rart med lidt ærlige folk. Seks ubestemte falke fordelt på fem dage: 9/5 (15:49, 16:28), 10/5 14:09 og 11/5 13:36 alle Dybesø samt et par Lærke/Aften: 21/5 12:40 Nørrevang og 4/6 13:30 Hovvig.
Bedømt ud fra det øvrige materiale er 11/5 fuglen en Vandrefalk og 21/5 en Lærke. På de resterende er der ingen „match“.

DOFBasen:2002


2001:  Falk sp  Falco non det  (?, ?, 3)
To af de tre har fået prædikatet storfalk: 9/4 12.03 1 meget stor og meget lys (Jagtfalk?) Nørrevang, dog indrapporteret som Vandrefalk af anden observatør, og 13/10 1 trækkende Hovvig. Den sidste 11/5 15.15 1 NØ Hovvig er havnet i rubrikken Lærke/Aftenfalk, fordi den er blevet indrapporteret som begge dele.

DOFBasen:2001


2000:  Falk sp  Falco non det  
Året 6 fugle fordeler sig med 3 Lærke/Aften (22/4, 30/4 og 9/5), 1 Storfalk (9/4) samt 2 helt uspecificeret (30/4 og 7/10).

DOFBasen:2000


1999:  Falk sp  Falco non det  
Det må vel snart være det mest hotte samtaleemne på obspladserne: Bestemmelse af svære falkeiagttagelser. Der vil altid være nogle ubestemmelige obs og året bød på 4, hvoraf 2 blev henført til Lærke-/Aftenfalk: 5/5 og 20/5. Storfalk blev det til 4/9 og fuglen 6/5 sendt ind uden kommentarer.

DOFBasen:1999


1997:  Falk sp  Falco non det  
I årenes løb er der indkommet 62 fugle, der har måttet placeres i denne gruppe. De er fordelt med 47 forår og 15 efterår, altså relativt flere ubestemte om efteråret. De “bedste” sæsoner har været efteråret 1975 med 6 fugle og forårene 1992 og 1994 med henholdsvis 8 og 14 fugle. To fugle har fået prædikatet Storfalk (forår 1989 og 1994).

1997: 16/4 1 11:41 Hovvig, 15/5 1 10:35 Nørrevang (Storfalk), 17/5 1 12:49 Dybesø og samme 12:55 Korshage (Lærke/Aftenfalk) og 19/5 1 14:50 Nørrevang.

DOFBasen:1997


1996:  Falk sp  Falco non det  
Få uundgåelige obs: 5/4 1 NØ, 16/4 1 NØ, 14/9 1 SV og 5/10 1.
Fuglen 14/9 indrapporteret som mulig Aftenfalk. Samme dag rastede en hun Aftenfalk i Hovvig.

DOFBasen:1996


1995:  Falk sp  Falco non det  
4 indsendte majiagttagelser, hvoraf 2 Lærke/Aftenfalk.

DOFBasen:1995


Falk sp.  Falco sp.  

DOFBasen:<1995


Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 01··14

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 1 3
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 25 22 05

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 2 3
MaxRst
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 11·· ··26

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 22

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 26·· ··17

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 3
MaxRst
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 03··19

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 27·· ··14

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 11

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 2 3
MaxRst 1 1
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 24 13··14

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 18·· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 2 3
MaxRst
Nobs 1 2 3
Ndag 1 1 2
Fænologi 26·· ··29

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 01

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 24

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 2 3
MaxRst 2 2
Nobs 1 2 3
Ndag 1 1 2
Fænologi 19 13

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 4 4
MaxRst
Nobs 4 4
Ndag 3 3
Fænologi 09··11

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 29

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 30 07


art/03219.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1