Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:03670

Hønsefugle

Agerhøne Perdix perdix eu03670

Status


2010 - 2019: Vinter: Sjælden Forår: Fåtallig Sommer: Sjælden Efterår: Sjælden

Fotos


Agerhoene

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Agerhøne  Perdix perdix  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 20

2023:  Agerhøne  Perdix perdix  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 12

2022:  Agerhøne  Perdix perdix  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 1 4 3 10 7 7 35
MaxRst 3 1 2 2 2 10 7 7 10
Nobs 1 1 2 4 3 1 2 1 15
Ndag 1 1 2 4 3 1 2 1 15
Fænologi 11·· ···· ···· ··09 24·· ···· ··30 08

2021:  Agerhøne  Perdix perdix  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 4 3 6 2 16
MaxRst 1 2 2 3 6 2 6
Nobs 1 4 8 4 3 1 21
Ndag 1 4 8 4 3 1 21
Fænologi 16.. …. …. …. …. ..01

2020:  Agerhøne  Perdix perdix  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 8 1 4 14
MaxRst 2 6 2 2 2 5 4 6
Nobs 6 10 6 2 1 3 1 29
Ndag 5 8 6 2 1 2 1 25
Fænologi 11.. …. …. …. …. ..26 25

2019:  Agerhøne  Perdix perdix 

Kun 5 observationer: 30/3 1 Slettermose, 7/4 2 ovf Korshage, 4/5 2 ved omfartsvejen Nykøbing, 22/8 16 Nørrevang og 24/10 17 Korshage. De to sidstnævnte obs er godt nok fra mindre velbesøgte hjørner af lokaliteterne, men det kan alligevel undre, at de ikke har sat sig større spor i vores materiale. Det er nærliggende at gætte på nyligt udsatte fugle, der hurtigt har fundet andre græsgange.

9/8-2020 LB  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 2 16 17 38
MaxRst 1 2 2 16 17 17
Nobs 1 1 1 1 1 5
Ndag 1 1 1 1 1 5
Fænologi 30.. …. ..04 22 24

2018:  Agerhøne  Perdix perdix  
En enkeltstående observation af en flok på 8 25/1 på en kornmark på Nørrevang (SSW) var alt, hvad året bød på. Selv om observationsstedet var hyppigt besøgt (på grund af en stationær Storpiber), blev de ikke bemærket senere. Kan være udsatte fugle, der er gået til. De foregående års tendens til etablering af en ynglebestand er således brudt.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 8
MaxRst 8 8
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 25

2017:  Agerhøne  Perdix perdix  
Parret på Korshage blev set fra nytår og frem til 22/3, hvorefter de forsvandt. Dermed sluttede en ubrudt forekomst af Agerhøne på Korshage siden 2013.
Til gengæld dukkede der herefter iagttagelser op andre steder på halvøen for første gang siden 2012! En meget aparte observation 3/4 af 2 (par) gående rundt i en villahave i Nykøbing, 11/5 2 Søndervang og 21/6 2 syng Nakke kær. Mere stedfaste og mulige ynglefugle 29/5 2 + 27/6 1 syng Ringholm. Det er et område, som kun sjældent hjemsøges af fuglekiggere, med mindre der er rapporteret Hærfugl på lokaliteten (!), så en eventuel ynglesucces kan sagtens være gået ubemærket hen. Efter 27/6 var der imidlertid ingen observationer af Agerhøns året ud. 10 fugle på ét år er ikke set siden begyndelsen af 90erne. Er det fugle spredt fra Korshage, der er ophav til det hele? I hvert fald intet kendskab til lokale udsætninger.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 9 2 3 2 4 3 23
MaxRst 2 2 2 2 2 2 2
Nobs 5 1 2 1 2 2 13
Ndag 4 1 2 1 2 2 12
Fænologi 02.. …. …. …. …. ..27

2016:  Agerhøne  Perdix perdix  
Op til 5 fugle set regelmæssigt på Korshage året igennem, men tilsyneladende uden ynglesucces.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 14 17 9 4 11 7 3 13 17 16 7 7 125
MaxRst 5 4 4 1 3 2 2 3 3 4 3 3 5
Nobs 3 5 5 4 6 4 2 5 6 5 3 3 51
Ndag 3 5 5 4 6 4 2 5 6 5 3 3 51
Fænologi 25.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..20

2015:  Agerhøne  Perdix perdix  
Fortsat stabilt til stede på Korshage med sandsynligvis 2 ynglepar, dog desværre tilsyneladende med begrænset succes. De maximalt 13 fugle, der blev set i januar, blev reduceret de følgende måneder til mellem 2 og 5 fugle, en enkelt gang 6, og holdt sig på dette niveau resten af året. Seneste observation var ultimo november. Ikke observeret uden for Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 34 71 55 63 36 11 7 3 48 38 15 381
MaxRst 13 11 7 6 4 2 3 3 5 5 5 13
Nobs 3 7 18 24 18 8 4 1 11 8 3 105
Ndag 3 7 18 24 18 8 4 1 11 8 3 105
Fænologi 22.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..27

2014:  Agerhøne  Perdix perdix  
For andet år i træk tilsyneladende ynglesucces på Korshage. Flokken, der langsomt mindskedes henover over efteråret 2013 blev set gentagne gange frem til primo marts, hvorefter der stadig oftere kun blev set 2 - 3 fugle. Seneste observation af et større antal (5) var 28/3. Formentlig skilte yngleparret (parrene?) sig ud på dette tidspunkt. Fra 17/8 blev der igen regelmæssigt set en flok på op til 16 fugle, og så sent som 30/12 var flokken på 11. Der er mulighed for, at der kan have været 2 ynglepar med succes. Alternativt og mindre attraktivt, kan der være tale om udsættelse. Det lange interval fra medio marts til medio august, hvor der kun blev set 2 - 3 fugle, kunne måske tale for dette, men vi har ikke kendskab til, at der skulle være foretaget udsætning. En enkelt observation uden for Korshage blev det også til, nemlig en overflyvende Hovvig 12/6.
DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 12 24 49 31 19 4 2 64 168 57 24 22 476
MaxRst 6 6 6 3 3 2 2 16 14 12 13 11 16
Nobs 2 5 15 17 10 3 1 7 14 6 2 2 84
Ndag 2 5 15 17 10 3 1 7 14 6 2 2 84
Fænologi 06.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2013:  Agerhøne  Perdix perdix  
I år dukkede pludseligt et par op på Korshage, som blev set regelmæssigt fra 22/4 og frem til 14/7, hvor der pludselig var en flok på 11. Denne flok blev så set regelmæssigt frem til 30/12, idet antallet dog langsomt blev reduceret til 6. Desuden observationer fra Flyndersø og Langesø Mose af flokke af samme størrelse, som dem set i tilsvarende periode på Korshage, hvorfor det sikkert drejer sig om den samme flok. Til gengæld ingen observationer fra Søndervang og Nakke Nord, hvor arten blev set sidste år.
Vi har ingen viden om, hvem der måtte have udsat fuglene eller om de er kommet tilflyvende, men i hvert fald har vi registreret det første ynglefund i dette årtusind.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 9 3 11 2 65 110 8 18 234
MaxRst 2 2 2 11 1 11 9 8 6 11
N 4 5 2 1 2 7 13 1 3 38
Fænologi 22.. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2012:  Agerhøne  Perdix perdix  
Efter to år med totalt fravær pludselig to observationer. Man kan undre sig over, hvor fuglene kommer fra. Den første fra Brentebjerg 23/3 (AF) og den anden på Slettermosegård 16/6 (PG). Der er formodentlig ikke udsætning i større stil i Rørvigområdet, hvis det var tilfældet, ville det uden tvivl have resulteret i langt flere iagttagelser.

DOFBasen:2012


2009:  Agerhøne  Perdix perdix  (?, fra og med 1997: 35, 2)
3/5 2 på engene på SV-siden Hovvig (AT).
Første obs siden 2006 – og første indenfor Hovvigområdet (se venligst kortet på hjemmesiden) siden 1997. Hvis derouten forsætter kan næste forventes i 2012 og i Hovvigområdet 2021!
Hvis det ikke havde været for udsætning, var arten antagelig uddød for adskillige år siden. Den forekommer stadig spredt i det øvrige Odsherred, og det kan derfor undre, at den har det så skidt hos os. Er det naturen, der er noget galt med? Vi har jo ikke specielt meget intensivt landbrug. Er det manglen på fred og ro? Flere af de egnede biotoper er populære friluftsarealer med megen færdsel, herunder ikke altid lovligt løsgående hunde. Manglende interesse (udsætning) fra lokale jægere?  De egnede arealer er simpelthen for små til at oppebære en bestand?
Der kan kun gættes, men først i 70’erne trivedes Agerhønen rimeligt i området med faste bestande på Korshage, Skansehage og Nakkehalvøen.

DOFBasen:2009


2006:  Agerhøne  Perdix perdix  (?, fra og med 1997: 34, 1)
Ligner efterhånden en opgave for en statistiker. Årets obs: 17/9 1 Nakke By (JW).
„Totalerne“ i dette årti lyder nu: 2, 1, 0, 1, 1 og 1 (2001 - 2006).

DOFBasen:2006


2005:  Agerhøne  Perdix perdix  (?, fra og med 1997: 33, 1)
Arten blev årets ”hit” blandt ”hønsene”, idet 2005 tillod sig ved at være første år siden 1994 uden observationer af hverken Vagtel, Plettet Rørvagtel eller Engsnarre. I sandhed en bundskraber!
Årets ”hønseobs”: 9/3 1 Ringholm (AF).

DOFBasen:2005


2004:  Agerhøne  Perdix perdix  (?, fra og med 1997: 32, 1)
Efter sidste års totale mangel - hvilket var første gang i rapportens historie - blev det til en enkelt i 2004: 11/4 1 rast Nakke Nord (KES). Reddes antagelig som fremtidig kommune art af den forestående sammenlægning, men den vedbliver formodentlig med at have trange kår øst for Nykøbing.

DOFBasen:2004


2002:  Agerhøne  Perdix perdix  (?, fra og med 1997: 31, 1)
Kører vist på det, der hedder “on the edge”:
31/3 1 spillende Nakke (LB)
- men overgår stadig Vagtlen (0 i år).
En sådanne enlig registrering kan undre. Hvor lang tid har fuglen egentlig været der, og hvorfor er den ikke blevet set af andre? En omstrejfer eller hvad? Uden at fornærme nogen, så må det siges, at Nakke ikke er det mest frekventerede sted blandt ornitologer - og når man skal finde en enkelt Agerhøne, så er det faktisk et ret stort område.
Vores bestand - eller hvad vi nu skal kalde de sørgelige rester - savner et naturligt tilskud. Hvor langt ned i Trundholm skal man, førend der er en levedygtig bestand af Agerhøns? Kan det lade sig gøre, at score arten på landbrugsområderne sydvest for Nykøbing?

DOFBasen:2002


2001:  Agerhøne  Perdix perdix  (?, fra og med 1997: 29, 2)
Det går jævnt ned af bakke - kun to observationer: 10/6 (KES) og 20/8 (LB) begge gange 1 par Nakke Skov, antagelig de samme fugle. Med mindre de lokale jægere giver bestanden en saltvandsindsprøjtning i form af udsætninger, rykker arten definitivt over i gruppen subhits - hvis der kun have været spontane forekomster, var den blevet en egentlig lokal raritet for adskillige år siden. Utrolig så stor forskel der kan være på rigtig natur og den manipulerede, der desværre ikke siger meget om naturens sande tilstand.

DOFBasen:2001


2000:  Agerhøne  Perdix perdix  (0, 0, 6)
De vanlig sørgeligt få observationer: 8/3 2 Korshage (EVR), 7/4 og 5/5 1 spillende samt 15/5 og 1/6 1 par alle Søndervang (LB, EVR) og endelig 25/8 2 Hovvig (EVR). Kan det virkelig passe, at der ikke er andre, der har set arten, eller er det kun de gamle ørkenrotter, der kan støve den op nu om dage?

DOFBasen:2000


1999:  Agerhøne  Perdix perdix  (0, 0, 5)
Årets høst indskrænker sig til seks observationer: 25/3 1 Søndervang, 4/4 1 Brentebjerg, 20/4 20.35 3 syng Brentebjerg, 13/5 1 Slettermose, 27/5 1 Brentebjerg og 18/7 1 Korshage. I alt mindst 5 fugle. Obsen fra 20/4 indicerer kraftigt, at arten er overset. Hele fem observatører (LB, AF, HVR, JS, KES) fik den på årslisten. Sammenholdt med sidste års tre observationer af 4 fugle fordelt på to observatører, må konklusionen blive et lille skridt fremad.

DOFBasen:1999


1998:  Agerhøne  Perdix perdix  
Aspirerer alt kraftigere til at blive en „parentes-art“. Kun tre observationer: 14/5 1 par Nakke Skov (LB), 18/5 1 syng Mårbjerg (LB) og 24/10 1 Korshage (HVR). Med lidt god vilje en total på hele 4 fugle.

DOFBasen:1998


1997:  Agerhøne  Perdix perdix  
Sjælden ynglestandfugl.
Har været i tilbagegang igennem hele perioden, men der er desværre kun få tal, der belyser dette. Eneste sted, hvor vi har haft nogenlunde styr på bestanden er Korsha­geområdet, hvor det er gået meget hurtigt ned af bakke fra 4 - 6 par i 1973 til dagens 0 -1 par. Mere end 1 par er kun registreret i 1974 (1-2), 1975 (3), 1978 (2-3) og 1991 (1-3).
Eneste samlede vurdering fra et større landbrugsområde er fra 1995, hvor der registreredes 5 ynglepar på Nakkehalvøen.
Især i vinterhalvåret ses af og til større flokke, de 5 største flokke: 8/9 1994 32 Brentebjerg, 17/2 1979 23 Hovvig, 10/2 1979 22 Hovvig, 24/7 1976 16 Korshage og 4/2 1979 12 Hovvig.

1997: Blot 7 iagttagelser. Årets vinteriagttagelse 11/1 7 Nakkehage er eneste obs med flere fugle. Set fire steder i yngletiden: 26/4 1 Nørrevang, 4/5 1 par Nakke Nord, 12/5 og 14/5 1 par Korshage samt 31/5 1 Hovvig. En sensommerobservation 5/8 1 Nakke Skov afsluttede årets lidet imponerende serie, der mindst omfattede 12 forskellige fugle.

DOFBasen:1997


1996:  Agerhøne  Perdix perdix  
I alt er der indrapporteret 27 iagttagelser.
To vinterobs: 3/1 7 og 6/1 5 begge Nakke peger på, at dette er det eneste område, der p.t. oppebærer en “naturlig” bestand. I perioden 16/5 - 8/8 er der 4 obs fra Nakke. Desværre er lokalitetsangivelserne ikke altid lige præcise, men det tyder på, at arten yngler ved Brentebjerg, i Nakke Skov området og på østkysten ved Rørvig Bugt.
Fra Korshage er der 17 obs. Første set 30/4, herefter ret stabil i maj med 10 iagttagelser. Overraskende få obs her resten af året. Set 1/6, 2/6, 3/8, 28/9, 3/10 og 4/10, som mest 2 fugle. Kan tolkes som et udsat ynglepar uden succes.
Øvrige observationer: 16/4 1 Nørrevang, 19/4 1 han Dybesø! (BBP), 2/5 2 Skansehage og 15/10 2 Flyndersø.

DOFBasen:1996


1995:  Agerhøne  Perdix perdix  
Tillæg 1994: Nakke: 25/1 7, 4/3 5 og 13/3 7.
Kun en enkelt iagttagelse fra Korshage: 10/4 1 hørt.
Set 4 steder på Nakkehalvøen, sandsynligvis 5 ynglepar:
Skredbjergområdet: 6/5 og 7/5 1 par.
Brentebjergområdet: 4/6 2 og 11/6 1 syng.
Skovrejsningsområdet: 6/5 1 par.
Nakkehageområdet: 30/1 5, 15/5 1 par, 21/8 2 kuld på 9 og 7 samt 11/10 2 ad + 3 juv.
Endvidere skulle der på Ringholm ifølge Vestrebladet 2/9 være blevet udsat 130 Agerfugle. Af det vedføjede foto at dømme, må det dreje sig om denne art. Denne begivenhed kan ikke just siges at afspejle sig i observationsmaterialet.
Fremover må du meget gerne tegne dine observationer af denne art ind på et kort.

DOFBasen:1995


Agerhøne  Perdix perdix  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 1 4 3 2 10 7 7 37
MaxRst 3 1 2 2 2 10 7 7 10
Nobs 1 1 2 4 3 1 2 1 15
Ndag 1 1 2 4 3 1 2 1 15
Fænologi 11·· ···· ···· ··09 24·· ···· ··30 08

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 3 6 13
MaxRst 1 2 2 3 6 2 6
Nobs 1 4 8 4 3 1 21
Ndag 1 4 8 4 3 1 21
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ··01

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 12 1 4 19
MaxRst 2 6 2 2 2 5 4 6
Nobs 6 10 6 2 1 3 1 29
Ndag 5 8 6 2 1 2 1 25
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ··26 25

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 2 16 17 38
MaxRst 1 2 2 16 17 17
Nobs 1 1 1 1 1 5
Ndag 1 1 1 1 1 5
Fænologi 30·· ···· ··04 22 24

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 8
MaxRst 8 8
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 25

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2 4 2 10
MaxRst 2 2 2 2 2 2 2
Nobs 4 1 2 1 2 2 12
Ndag 4 1 2 1 2 2 12
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ··27

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 5
MaxRst 5 4 4 1 3 2 2 3 3 4 3 3 5
Nobs 3 5 5 4 6 4 2 5 6 5 3 3 51
Ndag 3 5 5 4 6 4 2 5 6 5 3 3 51
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··20

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 13 13
MaxRst 13 11 7 6 4 2 3 3 5 5 5 13
Nobs 3 7 18 24 18 8 4 1 11 8 3 105
Ndag 3 7 18 24 18 8 4 1 11 8 3 105
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 16 19
MaxRst 6 6 6 3 3 2 2 16 14 12 13 11 16
Nobs 2 5 15 17 10 3 1 7 14 6 2 2 84
Ndag 2 5 15 17 10 3 1 7 14 6 2 2 84
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 11 8 21
MaxRst 2 2 2 11 1 11 9 8 6 11
Nobs 4 5 2 1 2 7 13 2 3 39
Ndag 4 5 2 1 2 7 13 1 3 38
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 23 16

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 2 2
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 03

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 17

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 2 2
Nobs 2 2
Ndag 1 1
Fænologi 09

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 11

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 31

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 2 2
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 10

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 2 2 7
MaxRst 2 1 1 2 2 2
Nobs 1 1 1 1 1 5
Ndag 1 1 1 1 1 5
Fænologi 08·· ···· ···· ··01 25art/03670.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1