Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:03700

Hønsefugle

Vagtel Coturnix coturnix eu03700

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Meget sjælden Sommer: Sjælden Efterår: Tilfældig

Diagrammer


* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Vagtel  Coturnix coturnix  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 08·· ··19

2023:  Vagtel  Coturnix coturnix  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 06··23

2022:  Vagtel  Coturnix coturnix  (0, 69/72, 1/1)

17/5 1 syng Nakke Nord (EVR, JR)

16/2-23 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 17

2021:  Vagtel  Coturnix coturnix  (0, 67/70, 2/2)

28/5 10:50 1 syngende Søndervang (LB) og 5/8 00:15 1 syngende Korshage (JPS).

13-10-2023 LB

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 28 05

2020:  Vagtel  Coturnix coturnix  (0, 64/67, 3/3)

Tre obs af syngende fugle Søndervang, mindst 2 forskellige: 3/6 1 mellem Friskolen og Nakke By (HVR* EVR), 7/6 23:58 1 måske trækkende S for Rørvig By (LB) og 18/6 1 V for Rørvig By (CG). Endvidere en efterårs obs 19/7 01:12 1 NØ Rørvig By (LB).

13-10-2023 LB

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 3 1 4
Ndag 3 1 4
Fænologi 03.. ..19

2019:  Vagtel  Coturnix coturnix  (0, 61/64, 3/3)
3/6 - 5/6 2 - 3 syng Nakke Nord (EVR m.fl) og 13/8 1 Søndervang (CG) - den sidste lettet fra en langhåret græsplæne i haven, hvorfra den fløj ud til det sædvanlige område.

10/8-20 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 1 4
MaxRst 2 1 2
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 03..04 13

2018:  Vagtel  Coturnix coturnix  (0, 57/60, 4/4)
4 fugle er over de senere års gennemsnit. 20/5 1 syng Skredbjerg, 23/5 1 syng Søndervang (den klassiske lokalitet for arten i vores område), 3/6 - 8/6 1 syng Ringholm og 19/6 1 syng Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 3 5
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 3 5
Ndag 2 3 5
Fænologi 20.. ..19

2017:  Vagtel  Coturnix coturnix  (0, 52/55, 5/5)
5 fugle fordelt på 4 observationer hørt på et år er langt over de senere års gennemsnit. Ingen hørtes mere end en enkelt dag: 20/5 1 hørt trække over Rørvig omkring midnat (JSp), 18/6 2 Nakke Syd (EVR), 12/7 1 Nørrevang (PEL, KES) og 24/8 1 Hovvig (EVR).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 2 1 1 5
MaxRst 2 1 1 2
Nobs 1 1 1 1 4
Ndag 1 1 1 1 4
Fænologi 20.. …. …. ..24

2016:  Vagtel  Coturnix coturnix (0, 51/54, 1/1)
Tilbage på årslisten 20/6 1 syngende 20/6 Søndervang (CG) på halvøens suverænt bedste vagtellokalitet (hvad der desværre ikke siger så meget).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 20

2014:  Vagtel  Coturnix coturnix  (0, 49/52, 2/2)
2 observationer i 2014, så vi landede præcist på medianværdien for de sidste 13 år. Søndervang og Nakke Nord, henholdsvis 22/5. og 3/6, og begge kun hørt (om eftermiddagen).

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 22.. ..03

2013:  Vagtel  Coturnix coturnix   (0, 46/49, 3/3)
3 observationer, hvilket er 1 over medianværdien gennem de seneste 12 år, kort sagt et helt normalt år.
27/5 og 1/6 hørt henholdsvis Nakke Nord (EVR) og Søndervang (CG), de mest pålidelige lokaliteter i Rørvig for denne art. Desuden 1 hørt overflyvende (trækkende?) Rørvig 11/6 (LB).

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 3
MaxRst 1 1 1
N 1 2 3
Fænologi 27.. ..11

2012:  Vagtel  Coturnix coturnix  (0, 45/48, 1/1)
Blot en enkelt registrering i 2012: 29/5 1 syng Søndervang (CG). Har været årlig siden 2006.
I tabellen herunder kan årets resultat sammenlignes med årstotalerne fra perioden 2000 – 2011.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
3 2 0 2 0 0 2 3 3 2 3 11

DOFBasen:2012


2011:  Vagtel  Coturnix coturnix  (0, 34/37, 11/11)
Et rigtigt fint år med 23 rapporteringer fordelt på hele 5 lokaliteter. Årets første fugl lod sig høre 24/5 på en brakmark på Søndervang. Denne har mark har i de senere år vist sig at være vores suverænt bedste Vagtel lokalitet. Dækning her er fin, idet CG er nabo, men først de øvrige lokaliteter:
Nakke Nord: 26/5 og 2/6,
Nakke Syd: 1/6, 21/6 2 og 25/6 – 26/6,
Slettermosegård: 1/6 – 2/6,
Nørrevang: 5/6 1 overflyvende (syngende)
og til sidst Søndervang: 24/5, 4/6, 30/6, 6/7 – 7/7 og 9/7, 14/7, 16/7 samt 11/10.
Det skulle så give mindst 6 fugle – og dog der er lange intervaller imellem nogle af observationerne, og de fleste steder er besøgt i mellemliggende perioder uden at der er hørt Vagtel, så vurderingen lyder Nakke Nord 1 – 2, Nakke Syd 3 – 4, Slettermosegård 1, Nørrevang 1 og Søndervang 5 – 8, altså 11 – 16 fugle!

DOFBasen:2011


2010:  Vagtel  Coturnix coturnix  (0, 32/34, 2/3)
Holder lige akkurat skansen: 4/6 2 syngende Nakke Syd (EVR) og 23/6 1 syngende Søndervang (CG, KES). I alt fald Søndervangsfuglen var helt sikkert en endagsfornøjelse. Siden 2006 har vi haft 2 - 3 fugle om året - og kun i 2008 var der tale om flerdages fugle. Spørgsmålet er, om vi nogensinde får flere. Det virker som om, det muligvis er slut med fremgangen på landsplan. 2010 var i alt fald ikke et specielt godt år. Kun 1 observation med mere end 2 fugle i Østdanmark (Amager) og i alt kun 8 iagttagelser i Vestsjælland.

DOFBasen:2010


2009:  Vagtel  Coturnix coturnix  (0, 30/32, 2/2)
29/5 23:25 1 (KES) og 21/6 22:50 1 (CG) begge spillende Søndervang. Bedømt som to korttidsrastere – en stationær fugl burde være hørt en gang imellem af de omkringboende.
Vel som forventet. Vagtlen må stadig anses som en subhit i det Vestsjællandske, der kun bød 2 stationære fugle i år, heraf 1 i Odsherred (ved Veddinge Bakker).

DOFBasen:2009


2008:  Vagtel  Coturnix coturnix  (0, 27/29, 3/3)
I alt 14 rapporteringer af 3 fugle: 25/5, 29/5 - 31/5 1 Nakke Nord (JHC, LB, EVR*, KES), 31/5 1 Nakke Syd (JHC) og 1/6 - 2/6 1 Nørrevang (JS) – ikke prangende, men et af de bedste år hidtil og ikke kun endags fugle.

DOFBasen:2008


2007:  Vagtel  Coturnix coturnix  (0, 24/26, 3/3)
29/5 (16:15 – 17:45) 1 syngende Nakke Nord (EVR), 10/6 (22:30 - 23:00) 1 syngende Nakke Øst (LB, KES) – ikke hørt næste aften, der dog gav 11/6 (23:05) 1 hørt Ringholm (PG). Bedømmelsen på 3 fugle baseres på, at der rimeligvis har været influks i disse dage, således også 2 syng Klint Sø 10/6 (Gert Green).
En anelse bedre end sidste år, men langt fra stabilt – og ingen langtidsstationære fugle. I betragtning af, hvor populært natlyt er blandt de lokale ornitter, er det langt fra imponerende.
Her skal det endvidere bemærkes, at den lidt større fætter, Agerhønen, igen mangler. Sidste gang, vi have 0 Agerhøns, var i 2003. Hvis vi udvider horisonten til hele Odsherred, ser det heller ikke lovende ud. Eneste Agerhøne obs her er: 9/1 4 Ordrup Næs (DOFbasen).
De to andre morsomme hønsefugle, Plettet Rørvagtel og Engsnarre mangler ligeledes. Engsnarren er dog registreret syngende lige indenfor kommunegrænsen ved Lammefjorden 1/6 (LB).

DOFBasen:2007


2006:  Vagtel  Coturnix coturnix  (0, 22/24, 2/2)
5/6 15:45 1 Nørrevang (MHE) og 17/6 6:45 1 Flyndersøengen (JB) - ikke et af de traditionelle steder. Begge kun hørt meget kortvarigt.
I 2003-rapporten klagede vi over den manglende eksplosive fremgang i Rørvig. Disse de første obs siden, kan vel kun understøtte klagen - er vi igen på vej mod raritetsstatus?

DOFBasen:2006


2003:  Vagtel  Coturnix coturnix  (0, 20/22, 2/2)
Den eksplosive fremgang slår ikke igennem på vore breddegradder:
4/6 15:00 - 16:00 1 hørt spillende fra marken lige vest for obspladsen på Nørrevang (AF, JHC) - stadig tilstede 19:50 - 20:38 (EVR, KES).
Endvidere 13/6 7:30 1 syngende Søndervang (JS) og 1 Fjordstien, Rørvig Bugt (PEL), der formodes at være endnu en dobbelt registrering.
Antal fugle i de seneste år (1998 - 2003): 5, 2, 3, 2, 0 og 2.
Vurderingen af tallene skal tages med en vis varsomhed. Hvor stor er eftersøgningsaktiviteten på optimale tidspunkter? Selv om vores materiale er meget lille tyder det på, at det optimale tidspunkt er omkring kl. 2:00 - hvilket ikke just er det tidspunkt, hvor vor aktivitet er størst.

DOFBasen:2003


2001:  Vagtel  Coturnix coturnix  (0, 18/20, 2/2)
Holder skansen som årlig gæst. Har efter den enlige obs i 1982 optrådt hvert år siden 1995. I modsætning til den større fætter - Engsnarren, der ikke er set i år - er Vagtelens fremgang antagelig betinget af positive faktorer. Jagttrykket i Nordafrika skulle være blevet formindsket betragteligt. Tidligere udspændtes kilometervis af net til Vagtelfangst.
Hos Engsnarren er de senere års forekomst antagelig af mere traumatisk oprindelse. Det er sandsynligvis fugle af østligt oprindelse på jagt efter nye levesteder, fordi deres oprindelige opholdsted er blevet ødelagt. Efter kommunismens fald er mange af de store kooperative landbrug opgivet, og tilgroning har betydet meget store nedgange i bestanden mange steder. Hovedparten af Engsnarrerne her i landet er i de senere år blevet registreret spredt i agerlandet. Ikke just et optimalt sted for denne art. Vores 1999 forekomst er symptomatisk, den endte om ikke sine dage, s† i alt fald vores eventyr i en grønthøster. Hvis denne teori er korrekt, så skulle Engsnarren indenfor en overskuelig årrække blive endnu sjældnere end den var tidligere (suk) - hvis du ikke har den på diverse artslister, så er det ved at være nu du skal finde den!
Årets Vagtler: 11/5 1 spillende Ringholm (EVR) og 23/5 1 spillende 5.05 - 5.45 i det høje græs ved obs-pladsen på spidsen af Korshage (EVR) - ikke tidligere set her.

DOFBasen:2001


2000:  Vagtel  Coturnix coturnix  (0, 15/17, 3/3)
6/5 1 spillende hørt Vangen (LB), 13/5 1 spillende Nakke Skov plukket under hejreobs (JB, LB) og 20/5 1 spillende Hovvig (JW).

DOFBasen:2000


1999:  Vagtel  Coturnix coturnix  (0, 13/15, 2/2)
18/5 og 21/5 - 23/5 hørtes flere fugle ved Brentebjerg, dog højst 2 samtidigt (22/5). Positionerne varierede noget fra dag til dag, men det kan godt være de samme fugle, der har flyttet noget rundt. Spilleaktiviteten var ikke særlig intens. Det lykkedes kun fem observatører (AF, PEL, EVR, HVR, JW) af få hørt arten. Forfatteren lyttede forgæves sammen med mange andre to aftener i den aktuelle periode. Stedet var flittigt besøgt på grund af tilstedeværelse af en lidt større fætter (ryk fire arter frem), der til tider helt overdøvede Vagtlerne.
Med femte år på stribe (se tabel 2), kan vi vel nu tillade os at betragte arten som årlig. Et af de mest bemærkelsesværdige statusskift vi har registreret, idet der kun foreligger én observation før 1995 (25/5 1982). Braklægning, mindre sprøjtning, naturgenopretning mv bidrager givetvis til fremgangen, men er næppe hele forklaringen. Forlyderner om mindre fangstindsat blandt fuglekræmmere på sydligere himmelstrøg kan være den væsentligste parameter.
Da fuglene dukkede op en ad gangen regnes det som 2 fund (21/3-2018 LB).

DOFBasen:1999


1998:  Vagtel  Coturnix coturnix  (0, 8/10, 5/5)
Nu ligeså „almindelig“ som den forrige lidt større fætter. 1/5 - 2/5 1 Nørrevang (EVR m.fl), 10/5 1 Mårbjerg (LB), 15/5 1 Østerlyng (HVR) samt 31/5 (JW) og 22/7 1 Mårbjerg, Nakke Skov (LB, JW) alle spillende.

DOFBasen:1998


1997:  Vagtel  Coturnix coturnix  (0, 5/5, 3/5 - 6)
Tilfældig gæst, 5 forekomster:
1982: 25/5 1 hørt nær Nykøbing.
1995: 26/5 1 hørt trækkende NØ, 31/5, 11/6, 12/6 og 16/6 1 hørt samtlige Hovvig, i alt 3 - 5 fugle.
1996: 6/6 1 hørt trækkende Langesømosen.
Vagtelen kan optræde invasionsartet i varme tørre somre. Forekomsten på lands­plan i 1995 med 119 - 122 fugle var den største siden 1964.

1997: Vejret i 1997 var tilsyneladende også optimalt. For første gang registrerede vi mere end én fugl på en dag: 24/5 2 Nakke Nord og 1 Nørrevang (LB, JB), 25/5 1 Nakke Nord (PEL) og 31/5 2 set flyvende Nørrevang (KB).
Hvorvidt tredie år i træk med observationer udgør en tendens kan kun fremtiden vise. Det varer måske ikke længe inden Vagtelen er mere almindelig end Agerhø­nen på vore breddegrader!

DOFBasen:1997


1996:  Vagtel  Coturnix coturnix  (0, 4/4, 1/1)
En enkelt opfølger på sidste års “masseforekomst”: 6/6 1 hørt trækkende (22:35) Langesømose (HVR).

DOFBasen:1996


1995:  Vagtel  Coturnix coturnix  (0, 1/1, 3/3 - 5)
Der foreligger kun en tidligere observation: 25/5 1982 1 hørt nær Nykøbing. Årets invasion må derfor siges at have produceret en pæn buket: 26/5 1 NØ (20:57) (HVR), 31/5 hørt (EVR), 11/6 hørt 4 gange (HVR), 12/6 1 (22:00-22:20) (PKK) og kl. 02:00 1 hørt kortvarigt (PCC) samt 16/6 hørt (EVR) alle Hovvig. Jungletrommerne gik hurtigt ved flere af lejlighederne, men alle tilløbere kom altid forgæves, så man kan ikke just påstå, at der har været tale om særlig stationære snakkesalige fugle.

DOFBasen:1995


Vagtel  Coturnix coturnix  

1982: NY ART FOR OMRÅDET
25/5 1 han hørtes nær Nyk. Sj. (Eskild Jørgensen).
Endelig dumpede der en ned!

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 17

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 28 05

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 3 1 4
Ndag 3 1 4
Fænologi 03·· ··19

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3
MaxRst 2 1 2
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 03··04 13

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2 4
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 3 5
Ndag 2 3 5
Fænologi 20·· ··19

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 2 1 1 5
MaxRst 2 1 1 2
Nobs 1 1 1 1 4
Ndag 1 1 1 1 4
Fænologi 20·· ···· ···· ··24

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 20

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 22·· ··03

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 27·· ··11

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 29

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 8 1 11
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 2 10 5 1 18
Ndag 2 8 5 1 16
Fænologi 24·· ···· ··16 11

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 2 2
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 04··23

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 29·· ··21

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 6 2 8
Ndag 4 2 6
Fænologi 25·· ··02

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 29·· ··11

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 05··17

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 04··13

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 11··23

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 06··20art/03700.txt · Sidst ændret: 2023/05/10 10:12 af lb