Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:03940

Hønsefugle

Fasan Phasianus colchicus eu03940

Status


2010 - 2019: Vinter: Ret almindelig Forår: Almindelig Sommer: Ret almindelig Efterår: Ret almindelig

Fotos


Fasan

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Fasan  Phasianus colchicus  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 14 10 9 18 51
MaxRst 3 4 3 3 4
Nobs 20 13 31 66 130
Ndag 16 12 22 29 79
Fænologi 01·· ···· ···· ··30

2023:  Fasan  Phasianus colchicus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 17 3 16 12 17 10 3 17 12 6 14 12 139
MaxRst 3 2 9 3 3 2 3 8 6 2 4 4 9
Nobs 36 21 54 76 82 62 40 29 15 21 30 15 481
Ndag 21 14 27 30 28 28 21 25 14 15 18 12 253
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2022:  Fasan  Phasianus colchicus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 10 6 3 15 5 2 15 56
MaxRst 3 5 4 5 4 4 1 6 7 6 8 15 15
Nobs 24 16 31 39 35 44 27 17 12 26 19 25 315
Ndag 20 14 22 23 27 27 17 14 11 19 15 20 229
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Fasan  Phasianus colchicus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 12 3 10 16 12 5 23 1 5 7 18 4 116
MaxRst 3 3 2 5 5 2 9 3 4 5 9 5 9
Nobs 16 19 75 107 77 68 43 24 26 32 35 27 549
Ndag 11 13 28 30 30 27 22 17 21 19 20 18 256
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2020:  Fasan  Phasianus colchicus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 4 6 20 10 13 2 2 1 16 1 4 85
MaxRst 3 3 3 4 4 5 3 3 2 8 3 5 8
Nobs 20 24 68 59 51 37 21 27 13 29 25 15 389
Ndag 14 17 30 30 31 25 18 20 10 20 16 13 244
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..27

2019:  Fasan  Phasianus colchicus  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 17 4 11 6 8 11 8 13 17 18 24 4 141
MaxRst 3 1 2 2 3 5 5 7 8 8 6 4 8
Nobs 33 25 32 34 39 45 30 31 13 22 37 12 353
Ndag 19 18 21 26 21 26 20 19 10 15 24 10 229
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2018:  Fasan  Phasianus colchicus  
Antallet af indtastede observationer er fortsat stigende (383 mod 334 og 302 de foregående 2 år), ligeledes antallet af lokaliteter (24) og af rapportører (29).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 38 20 38 66 62 23 24 21 41 13 31 29 406
MaxRst 4 2 3 3 3 2 15 5 7 2 8 6 15
Nobs 22 17 30 38 48 19 9 9 19 11 18 16 256
Ndag 19 16 29 29 29 17 8 8 17 9 17 15 213
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2017:  Fasan  Phasianus colchicus  
Yderligere kraftig stigning i antallet af indtastede observationer (334 mod sidste år 302 og tidligere års <180), øget antal lokaliteter (22) og antal af rapportører (20).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 41 20 71 81 72 18 9 21 32 34 48 26 473
MaxRst 3 2 2 5 5 2 3 5 3 3 4 3 5
Nobs 31 17 54 45 47 16 7 14 24 24 32 22 333
Ndag 21 13 27 27 26 14 6 13 16 18 22 15 218
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Fasan  Phasianus colchicus  
Kraftig stigning i antallet af indtastede observationer (264 mod tidligere års <150), uændret antal lokaliteter og lille nedgang i antallet af rapportører.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 25 11 26 37 61 34 18 51 63 39 45 24 434
MaxRst 3 2 2 4 3 4 3 11 26 5 7 2 26
Nobs 21 9 25 24 45 23 15 17 19 24 23 19 264
Ndag 17 8 15 18 24 19 11 15 17 18 18 16 196
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Fasan  Phasianus colchicus  
Stadig stigning i antallet af rapportører (15) og lokaliteter (18). Derimod let fald i antallet af indrapporteringer (149), hvilket næppe bør give anledning til bekymring.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 9 25 28 58 52 6 3 2 13 23 27 15 261
MaxRst 2 11 2 8 5 2 1 1 5 3 6 3 11
Nobs 7 9 24 35 35 5 3 2 4 16 19 10 169
Ndag 5 8 18 20 15 5 3 2 4 13 12 10 115
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..27

2014:  Fasan  Phasianus colchicus  
De senere års fremgang fortsatte i 2014, i hvert fald hvad angår antallet af indrapporteringer (159), rapportører (13) og lokaliteter (17).

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 25 24 31 56 32 27 2 14 7 30 31 8 287
MaxRst 4 7 5 5 7 2 1 5 4 6 6 3 7
Nobs 13 13 19 39 15 20 2 6 3 12 11 5 158
Ndag 11 10 16 15 12 5 2 6 3 11 9 4 104
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..27

2013:  Fasan  Phasianus colchicus  
Fremgangen i indrapporteringer fortsætter støt. I år nåede vi 98, fordelt på 9 observatører og 15 lokaliteter, en tilbagegang på 2 observatører og 1 lokalitet.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 7 11 19 42 3 12 19 13 29 26 40 226
MaxRst 1 2 2 3 8 1 3 10 4 5 8 13 13
N 5 5 9 11 12 3 8 6 5 14 7 13 98
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2012:  Fasan  Phasianus colchicus  
En uafbrudt fremgang i antallet af rapporteringer siden 2005 afspejler næppe, at arten er blevet mere almindelig. I 2012 har 11 observatører indtastet 81 observationer fra 16 forskellige lokaliteter.
Den eneste iagttagelse der skiller sig lidt ud, er en observation af 5 stakkels forvirrede jagtobjekter, der løb rundt helt nede i strandkanten ved Nakke Hage 15/12.

DOFBasen:2012


2011:  Fasan  Phasianus colchicus  
Findes vel på alle steder – så 51 observationer fordelt på 13 lokaliteter rapporteret af 12 observatører er ikke meget, men dog en fremgang i forhold til sidste år, hvor tilsvarende tal var 11 hhv. 12. Har ikke lige styr på, hvor mange lokaliteter vi har, men det ligner en fuld dækning omkring 60 års jubilæet.
En fugl fra Nykøbing Bugt 15/2 udnævnes til årets observation – har måske været ude og soppe?

DOFBasen:2011


2010:  Fasan  Phasianus colchicus  
Årets hovedbrud. De 37 obs hjælper ikke meget. Rapporteret fra 11 områder. Tolv observatører har orket at gribe kuglepennen. Årets topscorer blev SAL med 5 Korshage 22/4.

DOFBasen:2010


2009:  Fasan  Phasianus colchicus  
Årets hastighedsrekord blev ifølge observatøren sat af en Fasan ved Flyndersø 27/3: ” Jeg har aldrig set en Fasan flyve så langt - og så hurtigt - men den havde også en fed Duehøg lige i rumpetten som pacer”.
Ses ellers som vanligt spredt over det hele – årets 36 obs fordelt på 9 lokaliteter - siger ikke meget,  en målsætning kunne være mindst 1 Fasan rapporteret pr lokalitet. Fuglene fra f.eks. Skansehage og Nørrevang nåede ikke bøgerne i 2009.

DOFBasen:2009


2008:  Fasan  Phasianus colchicus  
I alt 35 observation rapporteret.
En art der virkelig forstår at sætte sig i centrum: 26/4 1 lige på Danmarks midtpunkt, hvorvidt dette har nogen større betydning, overlades helt og aldeles til læseren at vurdere.
Arten ses stort set overalt – af mere ”spøjse” steder: 25/9 3 ude på Skansehage tangen – og så kom arten på listen på tårnenes dag.
Ellers må bemærkninger begrænses til største tal fra veldefinerede lokaliteter: 9/2 11 Hovvig og 27/4 8 Korshage.

DOFBasen:2008


2007:  Fasan  Phasianus colchicus  
Man bliver næsten forpustet – 26 obs indkommet!
Forekommer almindeligt i hele området – lige bortset fra bykernerne i Rørvig og Nykøbing – således også i villahaverne, selv om disse ligger et godt stykke inde i byen.
Den ”ultimative” obs i Rørvig by, må vel være på taget af Superbest – vi mangler stadig 200 m for at opnå denne målsætning.
I Nykøbing by er forholdene mere dunkle – en udfordring for de lokale?
Største tal: 5/11 14 Søndervang.
I øvrigt afspejler materialet nok mere hvilke lokaliteter, der er populære blandt fuglefolket, frem for Fasanernes præference.

DOFBasen:2007


2006:  Fasan  Phasianus colchicus  
Lidt bedre repræsenteret end sidste år, idet vi selv står for 50% af det indkomne materiale - sidste år var det 0%!
22/6 2 helt ude i havstokken på spidsen (EVR) og 7/4 2 Hovvig (SKR). Førstnævnte observation højst usædvanlig, medens den anden må siges at ligge indenfor normen.

DOFBasen:2006


2005:  Fasan  Phasianus colchicus  
Også her er indkommet én obs: 4/6 1 Flyndersø (KEN) – forfatteren mener dog at kunne erindre, at arten også er set af andre.

DOFBasen:2005


2004:  Fasan  Phasianus colchicus  
Rapportens hjernegymnastiks art par excellence får i år følgende ord med på vejen af forfatteren:
Godt at ”gæster” kan glædes over én fugl i Hovvig. De få trofaste lokale reagerer kun på havebesøg eller en fugl, der nyder den smukke udsigt på toppen af den yderste klit på Korshage. Kan sidstnævnte tolkes som, at alle ynglepladser er ved at være besat? Hvis ja, bør udsætning af Fasaner i vores område snart være et historisk fænomen – fremtidsdrømme er vel ikke forbudt?
Udtænkt på grundlag af hele 5 rapporterede fugle.

DOFBasen:2004


2003:  Fasan  Phasianus colchicus  
Ifølge forfatterens desperate notater er arten bemærket fem gange mellem 12/1 og 22/11 - årets ”første” og to forskellige haveobs. Mere interessant er dog, hvad der har lokket rapportøren til at notere disse: 13/3 1 r HV og 2/4 2 r Ringholm Skov?

DOFBasen:2003


2002:  Fasan  Phasianus colchicus  
Tre personer har oppet sig og afleveret 11 notater, bl.a. 10/8 nyklækkede kyllinger Skansehage - vel ret sent eller?
Årets største tal blev: 5/3 5 Hovvig (JS).

DOFBasen:2002


2001:  Fasan  Phasianus colchicus  
Forfatteren kæmper for at holde liv i arten - om ikke andet så i rapporten - med 10 af årets 13 obs - også tak til JS.
I modsætning til Agerhønen, trives Fasanen godt i vores kommune. Bestanden er antagelig selvreproducerende, men dette afholder ikke jægerne fra storstilet opdræt, bl.a. med „bure“ i et fredet område. Det er rart med lidt respekt for vores alle sammens natur.

DOFBasen:2001


2000:  Fasan  Phasianus colchicus  
Ni obs uden nogen signifikans indrapporteret af tre bidragydere.

DOFBasen:2000


1999:  Fasan  Phasianus colchicus  
Der er tilsyneladende kun tre bidragydere (LB, EVR, JW), der har været i stand til at få denne art på Rørviglisten. Årets obs blev 2 hanner, der præsterede „tf“ helt ude på spidsen af Korshage. De passerede sågar vandkanten, inden de fik kolde fødder og vendte (EVR). En en flok på 23 16/3 Nakke Syd (JW) fortjener dog også at blive nævnt - nyudsatte fugle?

DOFBasen:1999


1998:  Fasan  Phasianus colchicus  
En rapportør har været flink og sendt de 4 observationer, der åbenbart skal til for at beskrive en hønsearts forekomst.

DOFBasen:1998


1997:  Fasan  Phasianus colchicus  
Almindelig ynglestandfugl. Bestanden skønnes at ligge på 200 - 500 par.
Diverse forfattere har ofte haft svært ved at skrive noget fornuftigt om denne art. Blandt guldkornene fra tidligere rapporter skal følgende fremhæves: Ja (1975). Denne fauna forfalskning ses stadig (1976). Almindelig asiatisk gæstearbejder (1982). Mangelfuldt materiale. Kan tyde på at observatørerne ikke tager denne art alvorligt (1986). Har størst interesse på tallerkenen (1989). Der er indkommet hele 13 obs, heraf 1 med tid på!!!! (1991). Efter at det i januar i forfatterens have konstateredes, at den endnu ikke var uddød, tabte alle interessen for arten (1992).

1997: Årets genistreg må være denne konklusion - materialet viser ikke nogen entydige tendenser.

DOFBasen:1997


1996:  Fasan  Phasianus colchicus  
Ved punkttællingerne i 40 atlaskvadrater registreredes der Fasaner i de 16. Klart hyppigst i den østlige del af kommunen. I øvrigt er der kun indkommet en enkelt observation: 19/10 12 Hovvig.

DOFBasen:1996


1995:  Fasan  Phasianus colchicus  
Årets fire modtagne obs inspirerer ikke til nogen kommentar.

DOFBasen:1995


Fasan  Phasianus colchicus  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 10 1 3 11 2 2 2 11 11 12 15 19 99
MaxRst 3 5 4 5 4 4 1 6 7 6 8 15 15
Nobs 24 16 31 39 35 44 27 17 12 26 19 25 315
Ndag 20 14 22 23 27 27 17 14 11 19 15 20 229
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 12 3 10 12 8 5 19 1 5 7 18 4 104
MaxRst 3 3 2 5 5 2 9 3 4 5 9 5 9
Nobs 16 19 75 107 76 69 43 24 26 32 35 27 549
Ndag 11 13 28 30 30 27 22 17 21 19 20 18 256
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 9 5 7 20 13 16 5 5 1 20 1 6 108
MaxRst 3 3 4 5 4 5 3 3 2 8 3 5 8
Nobs 20 24 68 59 51 37 21 27 13 29 25 15 389
Ndag 14 17 30 30 31 25 18 20 10 20 16 13 244
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 13 3 2 3 9 10 13 4 15 12 13 6 103
MaxRst 3 1 2 2 3 5 5 7 8 8 6 4 8
Nobs 33 25 32 34 39 45 30 31 13 22 37 12 353
Ndag 19 18 21 26 21 26 20 19 10 15 24 10 229
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4 4 14 24 5 17 4 10 1 17 2 106
MaxRst 4 2 3 3 17 3 15 5 7 2 8 6 17
Nobs 27 20 49 60 64 22 9 10 24 11 23 18 337
Ndag 19 16 29 29 29 17 8 8 17 9 17 15 213
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 11 2 3 7 14 6 9 7 6 6 1 72
MaxRst 3 2 2 5 10 2 3 5 3 3 4 3 10
Nobs 30 17 44 36 44 16 6 14 21 24 32 18 302
Ndag 21 14 27 27 26 14 6 13 16 18 22 15 219
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 9 4 6 6 13 3 11 29 2 15 6 104
MaxRst 3 2 2 4 9 4 3 11 26 5 7 2 26
Nobs 21 9 25 24 45 23 15 17 19 24 23 19 264
Ndag 17 8 15 18 24 19 11 15 17 18 18 16 196
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 15 2 21 23 5 3 13 3 90
MaxRst 2 11 2 8 13 2 1 1 5 3 6 3 13
Nobs 7 9 24 36 35 5 3 2 4 16 19 10 170
Ndag 5 8 18 20 15 5 3 2 4 13 12 10 115
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 13 1 26 15 3 2 11 4 81
MaxRst 4 7 5 21 7 19 1 5 4 6 6 3 21
Nobs 13 13 19 39 15 20 2 6 3 12 11 5 158
Ndag 11 10 16 15 12 5 2 6 3 11 9 4 104
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 4 2 7 24 5 13 17 6 22 103
MaxRst 1 2 2 3 8 1 3 10 4 5 8 13 13
Nobs 5 5 9 12 12 3 8 6 5 14 7 12 98
Ndag 5 4 8 9 8 3 6 6 4 12 6 10 81
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 4 4 8 11 1 4 2 2 13 57
MaxRst 6 4 3 4 11 1 3 2 2 2 7 11
Nobs 6 11 14 12 16 1 5 3 4 5 4 81
Ndag 4 9 11 8 6 1 4 3 4 3 4 57
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ··13 06·· ···· ···· ···· ··27

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 1 12 19 1 2 1 3 42
MaxRst 1 1 1 4 14 1 2 1 1 2 14
Nobs 3 1 8 10 15 8 3 1 1 2 52
Ndag 3 1 6 5 6 7 2 1 1 2 34
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ···· ···· ··14 26·· ···· ··30

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 1 3 9 1 1 1 2 4 29
MaxRst 2 1 2 5 2 1 1 1 2 5
Nobs 4 1 12 9 5 1 1 3 3 39
Ndag 4 1 10 9 5 1 1 3 3 37
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ···· ··23 24·· ···· ··18

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2 3 9 2 1 6 1 1 1 28
MaxRst 2 2 1 3 2 1 3 2 1 1 3
Nobs 5 2 10 10 3 1 3 2 2 1 39
Ndag 4 2 9 8 3 1 3 2 2 1 35
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ··24 09·· ···· ··13 28

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 11 4 13 6 1 3 6 46
MaxRst 1 11 2 7 3 1 3 4 1 11
Nobs 4 2 7 10 7 1 1 2 1 35
Ndag 3 2 5 7 6 1 1 2 1 28
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··28 17·· ··25 04·· ··01

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 5 11 1 2 1 2 18 7 48
MaxRst 1 3 4 1 2 1 2 14 4 14
Nobs 1 7 11 1 1 1 1 3 5 31
Ndag 1 5 10 1 1 1 1 3 5 28
Fænologi 07 01·· ··28 06·· ···· ···· ··30 04·· ··19

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 4 1 1 8
MaxRst 2 2 1 1 2
Nobs 1 4 1 1 7
Ndag 1 3 1 1 6
Fænologi 22·· ··07 18·· ··17

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 04

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 3 5
MaxRst 1 1 2 2
Nobs 1 1 5 7
Ndag 1 1 4 6
Fænologi 11 28·· ··25

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 2 2 4 1 14
MaxRst 5 1 2 4 1 5
Nobs 1 2 1 1 1 6
Ndag 1 2 1 1 1 6
Fænologi 12 13·· ··02 30·· ··22

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 5 1 3 12
MaxRst 2 5 1 2 5
Nobs 3 4 3 2 12
Ndag 3 4 3 2 12
Fænologi 06··18 05·· ···· ··12

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 3 6 1 1 13
MaxRst 1 1 1 3 1 6 1 1 6
Nobs 2 2 1 5 1 1 1 1 14
Ndag 2 2 1 5 1 1 1 1 14
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··17 26 07·· ··13

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 3 1 6
MaxRst 1 1 1 2 1 1 2
Nobs 2 1 1 4 2 1 11
Ndag 2 1 1 4 2 1 11
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ··22 08art/03940.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1