Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:04870

Indholdsfortegnelse

Vadefugle

Sporevibe Vanellus spinosus eu04870 E art

Fotos


Strandhjejle

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Sporevibe  Vanellus spinosus  

DOFBasen:2024


2023:  Sporevibe  Vanellus spinosus  

DOFBasen:2023


2014:  Sporevibe  Vanellus spinosus (0, 0, 1/1)  E art
13/5 – 14/5 1 rastende Flyndersø (KBR + 42).
Denne iagttagelse er fortsat under behandling i SU og kan derfor ikke refereres. Iagttagelsen medtages, da observationen er velkendt, og det er helt evident, at der opholdt sig en Sporevibe på Flyndersø. Hvilken kategori fuglen tilhører venter på afgørelse i SU.
Det er første gang arten observeres i Danmark.
Blev opdaget 13/5 17:35 rastende på Flyndersøengen og sås også næste dag 14/5 frem til 21:12, der blev sidste observation. Fuglen var tydeligvis gået ned i det regnfulde vejr og viste på anden dagen en del uro med flyvninger. Var da også trukket videre så snart, der kom opklaring.
Fuglen bar ingen ringe og havde ingen påfaldende slitage (jævnfør talrige fotos). Adfærden var i overensstemmelse med, hvad man må forvente af en vild fugl. Var aktivt fouragerende og reagerede med opflyvning på linje med de lokale, ynglende Viber. Sidstnævnte mobbede jævnligt og provokerede Sporeviben til at gå i truepositur. Enkelte gange hørtes kort, skarpt kald.
Sporeviben er primært en afrikansk art, men yngler tillige på enkelte lokaliteter i SØ Europa, samt i Tyrkiet og Mellemøsten. Denne bestand er trækfugle. Arten er således potentiel for Nordeuropa på forlænget træk. Der er imidlertid ikke et mønster i fundene (som f.eks. hos Steppe- og Sumpvibe), der direkte understøtter forlænget træk – i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt. Arten holdes endvidere som fangenskabsfugl i dyreparker etc.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 13..14

Sporevibe  Vanellus spinosus  

Ingen fund før 1995.

DOFBasen:<1995art/04870.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1