Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:04930

Vadefugle

Vibe Vanellus vanellus eu04930

Status


2010 - 2019: Vinter: Ret almindelig Forår: Meget almindelig Sommer: Meget almindelig Efterår: Meget almindelig

Fotos


Vibe

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Vibe  Vanellus vanellus  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 87 99 3 2 191
Total 105 590 7 13 715
MaxRst 200 300 150 15 300
Nobs 29 76 76 76 257
Ndag 17 28 28 29 102
Fænologi 02·· ···· ···· ··31

2023:  Vibe  Vanellus vanellus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 53 89 23 10 10 34 25 41 285
Total 16 96 300 39 14 23 52 176 470 244 28 20 1478
MaxRst 15 109 62 16 15 88 160 310 340 280 190 19 340
Nobs 12 22 82 74 71 65 50 46 59 50 22 3 556
Ndag 11 12 26 29 30 29 30 28 29 27 15 3 269
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2022:  Vibe  Vanellus vanellus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 166 5 30 30 10 389 30 684
Total 30 364 7 5 130 30 1200 10 389 30 2195
MaxRst 20 81 20 20 80 105 1200 770 525 260 1 1200
Nobs 18 57 53 61 62 60 44 36 33 25 3 452
Ndag 11 30 24 30 30 28 28 28 29 20 2 260
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··06

2021:  Vibe  Vanellus vanellus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 56 55 13 10 8 85 1 228
Total 4 56 207 44 10 20 41 181 131 1434 1 2129
MaxRst 7 45 124 18 20 82 240 250 420 1000 300 17 1000
Nobs 22 26 112 132 101 75 37 43 39 28 19 4 638
Ndag 19 13 30 30 31 29 29 30 29 22 17 4 283
Fænologi 05.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..05

2020:  Vibe  Vanellus vanellus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 11 35 12 4 16 35 35 240 482 873
Total 3 22 64 18 19 43 50 99 36 1005 633 76 2068
MaxRst 4 44 40 25 16 130 225 370 480 690 450 390 690
Nobs 5 28 88 67 66 59 28 42 29 27 30 20 489
Ndag 4 20 31 29 30 29 21 28 24 24 25 18 283
Fænologi 08.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2019:  Vibe  Vanellus vanellus

Forårstræk: 16/2 - 24/5 i alt 138, flest 16/2 64 – I alt 16 observationsdage.
Efterårstræk: 2/7 - 1/11 i alt 302, flest 13/8 230. - I alt 6 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
4 70 130 225 49 20 25 15 15 20 20 25 45 48 220 105 297 490 610 337 340 390 550 560 250 280 228 60 95

18/8-2020 LB

  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 84 30 21 3 2 272 12 16 440
Total 1 129 181 50 13 90 10 893 95 7 16 1485
MaxRst 1 130 225 25 25 220 490 610 560 280 95 610
Nobs 1 27 60 74 61 61 55 49 34 23 13 458
Ndag 1 13 30 29 28 28 31 30 26 20 13 249
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..19

2018:  Vibe  Vanellus vanellus  
Årets første 3/1 6 rast Hovvig, som må være nytilkomne, idet der kun var 2 i en meget kort periode i december 2017. Herefter rastende fugle på adskillige lokaliteter vinteren igennem med op til 8 fugle i Hovvig frem til medio februar. Forårstrækket nåede en pæn total på 983, hvoraf 889 trak i marts måned med følgende store dage: 14/3 166, 15/3 168, 24/3 181 og 27/3 120. Vi skal helt tilbage til 1984 med 1410 for at finde en større total. Som vanligt et begrænset efterårstræk som sneg sig op på 67 med to største dage i september: 8/9 22 og 10/9 29. Rastende fugle på en række lokaliteter sommeren igennem. Efterårets antal af rastende fugle gav store tal i Hovvig, med følgende dage med over 500: 2/9 540, 6/9 580, 9/9 710, 10/9 700, 3/11 800 og 6/11 630. Årets yngleudbytte blev begrænset til Flyndersø 4 par, hvor der kun blev konstateret 3 pull for det ene par, og i Hovvig mindst 2 par med succes, henholdsvis 3 og 4 pull. På øvrige lokaliteter blev det kun til yngleadfærd Ringholm. Årets sidste 22/12 15 rast Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 879 85 3 7 52 6 2 1040
Total 17 50 1363 320 346 1249 3382 5747 8679 2493 4052 314 28012
MaxRst 6 8 110 30 20 120 330 500 710 410 800 80 800
Nobs 7 12 80 44 57 44 35 32 35 25 20 10 401
Ndag 7 10 23 29 31 28 27 30 28 21 19 10 263
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..22

2017:  Vibe  Vanellus vanellus  
Vinter 1/1 1 Skansehage og 2/1 1 Hovvig. Herefter ikke før ankomst 17/2 3 V Nørrevang. Trak igennem i 2. halvdel af februar – 1. halvdel af marts. Forårstræk i alt 235, heraf 131 i februar og 86 i marts og i samme periode en enkelt større, kortvarigt rast 7/3 - 8/3 380 Hovvig. Optræder stort set ikke på efterårstræk, men det er her de større flokke bygger op primært i Hovvig med månedsmaksimum juni: 110, juli: 232, aug: 345, sep: 930 (set 18/9), okt: 510 og nov: 200. Den 26/11 var 149 i behold i Hovvig, men siden var alle væk fraset 22/12 – 27/12 2 Hovvig.
Arten har jo på nogle årtier mistet 4/5 af sin bestand i landet. Lige til rødlistning! Status for ynglefugle: Langesø Mose 2 par. Flyndersø 2 par (rugende). Hovvig måske 6 par (her er set 1k fugle medio juni). Nakke Skov: 1 par m 3 store pull, foldene syd for skoven. Slettemose 2 – 3 par. Nørrevang: nogle par indtil markerne lukkede. Ringholm 1 par med pull.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 131 86 1 17 7 2 244
Total 3 386 1907 345 411 1525 2232 7120 13628 5701 2758 5 36021
MaxRst 2 58 380 18 20 110 232 345 930 510 200 2 930
Nobs 2 21 91 67 74 64 57 87 67 43 41 3 617
Ndag 2 10 30 27 29 28 24 29 29 22 17 2 249
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..27

2016:  Vibe  Vanellus vanellus  
Årets første 2 fugle var på plads i Hovvig den første dag i det nye år, herefter i januar 2/1 37 Hovvig og 3/1 15 Ringholm. Set i alle årets måneder. Højeste rasttal frem til ultimo juni 25/2 51 Hovvig, 29/2 46 Nykøbing Bugt, 7/3 106 og 14/3 52 begge Søndervang. Forårstræk i alt 167, helt domineret af marts 147. Forskellige trækretninger med bedste dage 4/3 37 Korshage og 15/3 38 NØ Hovvig. Ynglefugle: Særdeles dårligt år. 3 par i Hovvig, 1 – 2 par Slettermosegård og 2 par i Nakke Skov er eneste registrerede med unger. Yngleaktivitet uden registrering af unger på følgende lokaliteter: Flyndersø, Nørrevang, Rørvig Bugt, Søndervang og Slettermosegård. Et virkeligt tyndt år for arten i Rørvig! Fra juni byggede rastende flokke sig op i Hovvig. Månedernes højeste antal 23/6 300, 7/7 600, 25/8 775, 22/9 870, 2/10 520, 24/11 194 og 6/12 30. Rastende fugle udenfor Hovvig begrænsede sig til flokke på op til 30 fugle set på følgende lokaliteter Slettermosegård, Nørrevang, Søndervang og Korshage. Endnu en mild vinter med fugle året ud 30/12 10 rast Hovvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 10 147 6 1 16 18 107 308
Total 90 302 820 204 379 1549 5084 8213 8506 4011 1321 112 30591
MaxRst 37 51 106 15 20 300 600 775 870 520 194 30 870
Nobs 8 26 68 51 82 44 45 32 31 26 22 9 444
Ndag 5 17 26 27 31 29 31 29 25 23 19 9 271
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2015:  Vibe  Vanellus vanellus  
18/1 1 Hovvig må være en vintervibe. Indryk fra 13/2 2 Hovvig der var steget til 23/2 75. I marts max 12/3 52 Hovvig. Forårstræk 149 i alt, helt domineret af marts (131). Trækretninger varierer – bedste østgående dage var 17/3 24 Ø og 25/3 13 Ø Korshage.
Ynglefugle: I Hovvig ca. 10 par og en dårlig sæson med få unger (PG oplyst). 29/5 5 par med pull Ringholm. Fra Flyndersø vurderet 5 par og 2 par set med pull medio maj. 2 par aktive på marker ved nærliggende Nørrevang i april. Ellers syntes der ikke at være Viber tilbage i landbruget.
Rastflokkene i Hovvig byggede op fra juni. Månedernes højeste antal: 27/6 250, 5/7 260, 13/8 og 31/8 550, 6/9 430, 11/10 600, 15/11 209 og 15/12 78. 28/12 endnu 53 i Hovvig. Flest uden for Hovvig var 31/7 116 Flyndersø og 4/9 130 Slettermosegård.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 131 9 6 1 17 42 12 13 45 279
Total 1 255 671 203 342 1714 2472 5815 5287 3132 1360 288 21540
MaxRst 1 75 52 16 20 250 260 550 430 350 209 78 550
Nobs 1 16 64 50 53 45 42 33 38 34 23 12 411
Ndag 1 11 29 22 26 25 26 28 25 26 21 10 250
Fænologi 18.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2014:  Vibe  Vanellus vanellus  
Registreret alle årets måneder.
Forårstræk 5/2 - 4/6 i alt 379, flest i februar (210). Største dagstotal 26/2 75 Ø Korshage.
Største rastflok i foråret var 6/3 40 Slettermosegård.
Ynglefugle: Hovvigområdet (oplyst af PG) - omkring 10 - 14 par på engene, 1 par på det store græsningsareal på sydsiden af Nakke Skov, 1 par Nakke Kær og 4 - 5 par på Slettermosegård. Rimeligt med unger, der tilsyneladende blev flyvefærdige (stort set ingen ræve!), men stadig generelt ikke imponerende ynglesucces.
Ved Flyndersø var der ængstelige og urolige fugle (10) og fugle på rede, men kun 1 par med unger observeret.
Efterårstræk 2/7 - 2/11 i alt 155.
Pæne rastflokke med største antal 2/9 740 og 1/11 615 Hovvig. Sidste 13/12 1 Hovvig.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 210 148 18 2 1 30 65 60 534
Total 2 602 797 299 315 661 4480 5358 7562 5597 1742 4 27419
MaxRst 1 81 40 21 25 120 480 510 740 700 615 1 740
Nobs 2 37 65 42 40 28 37 36 23 35 13 4 362
Ndag 2 16 28 22 22 19 28 29 20 25 12 4 227
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..13

2013:  Vibe  Vanellus vanellus  
Vinterpåvirket sæsonstart. 1/1 1 Hovvig forsvandt skyndsomt. Arten dukkede op igen 27/2 3 Ø Nakke Nord. Trækket kom i gang primo marts især 5/3 49 Ø og 6/3 57 Ø Korshage, men gik så næsten helt i stå i den iskolde marts. Primo april blev derfor hovedperioden fra 3/4 53 Ø Korshage og med den største dag 8/4 348 Ø Korshage.
Forårets træktotal blev 693.
Ynglefugle: Hovvig: 16 – 20 par, halvdelen med succes (PG oplyst). Slettermosegård: 2 – 3 par uden pull. Flyndersø: 2 - 3 par involveret, usikkert resultat, lokaliteten blev hurtigt for tør. Langesø Mose: 2 – 3 par. Og som vanligt deltager landbruget med 0 par.
Fra højsommer og i efteråret markante flokdannelser i Hovvig: 25/6 68, 30/7 430, 28/8 850, 3/9 640, 24/10 470. Næsten alle var væk fra 2. halvdel af november, dog enkelte frem til 30/12 2.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 110 575 5 11 9 3 1 717
Total 1 6 164 893 208 386 2299 7667 6437 3423 206 3 21693
MaxRst 1 3 14 24 30 68 430 850 640 470 140 2 850
N 1 2 35 79 34 24 30 30 22 23 8 2 290
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2012:  Vibe  Vanellus vanellus  
Et enkelt ægte vinterfund: 14/1 – 15/1 1 Hovvig.
17/2 1 Rørvig Bugt blev den egentlige ankomst. 23/2 var trækket i gang, og 2/3 30 rast Hovvig var første mere fyldige forårsrast.
Forårstræk 23/2 – 16/5: I alt 252, fordelt februar 8, marts 230, april 9 og maj 5. De 193 trak Ø, 37 trak V – helt sædvanligt. Flest primo marts med 2/3 21 Ø og 3/3 25 Ø Korshage, samt 8/3 120 trækkende over Hovvig.
Ynglefugle:
Hovvig: 12 – 15 par i alt (oplyst af PG, optællinger også inde på området). Fra Nordtårnet 3 par (set på rede). Fra Sydtårnet min 4 par og god ynglesucces. Således 23/5 par med pulli og 14/6 sås 3 par med 2 + 2 + 3 små (ret nyklækkede) pulli, altså 4 ungeførende par.
Flyndersø: 3 – 4 par kunne følges løbende. 24/6 sås 3 par med 2 + 1 + 2 pulli (forskellig aldre, nogle små pulli kan let have gemt sig), og et fjerde par advarede. Der var 2 par på hver side af grusvejen.
Slettermose: 7 – 8 par (oplyst af PG, adskillige reder og kuld set). 13/6 noteret 1 par med større pulli.
Landbruget producerede som vanligt (og uændret skandaløst) ingen, men på engene et fint år med mange par og vellykket reproduktion. 22 – 27 par på de 3 lokaliteter og ganske mange unger. En effekt af habitatpleje og lav rævebestand (skab).
Efterårstræk 1/8 – 27/11 i alt 129. Småt, spredt og 0 i september.
Rast: Til gengæld de større flokkes tid. Hovvig havde måneds-maksimum som: 18/6 40, 29/7 125, 13/8 600, 28/9 430, 2/10 og 5/10 320 samt 4/11 170. Sidste 30 stod 30/11. Præcist 1/12 kom sneen og det lignede en Vibe-fri december. Indtil 28/12 1 rastende en enkelt dag i Hovvig.

DOFBasen:2012


2011:  Vibe  Vanellus vanellus  
Vinteren lettede i februar og Viberne reagerede straks: 8/2 6 Søndervang, 2 trækforsøgende Korshage og 1 Hovvig, 9/2 9 Søndervang og 26/2 1 NØ Hovvig.
Forårstræk: 8/2 – 5/6 (30 observationsdage):

F e b M a r A p r M a j I alt
2 - 1 278 273 121 10 15 3 6 - 6 721

Største dage 7/3 76, 8/3 191, 13/3 88 og 19/3 58.
Rastende småflokke under trækket, flest 11- 13/3 21 Søndervang, 13/3 25 Flyndersø og 23/3 30 Korshage.
Set i Hovvig 8/2 - 29/6 (37 observationsdage):

F e B M a r A p r M a j J u n
1 - - 1 25 25 20 2 - 25 260 25 30 78 90

Ynglefund er registret med minimum 3 par Flyndersøområdet, 3 par Søndervang, 4 par Slettermosegård og 10-15 par Hovvig - igen i 2011 med betydeligt tab til Ræv (PG oplyst).
Efterårstræk 18/7 - 29/10 (6 observationsdage):

J u l A u g S e p O k t I alt
- 72 - - - - - 1 - 60 2 60 195

Flest 18/7 72, 2/10 60 og 22/10 31.
Fra ultimo juni rastende flokke også uden for Hovvig fra flere lokaliteter - største flok nævnt: Nørrevang 14/10 82, Flyndersø 10/10 65, Søndervang 3/7100, Rørvig Bugt 17/10 79,Søndervang 3/7 100, Rørvig Bugt 13/7 80, Nakke Skov 3/7 35, Nykøbing Bugt 3/8 190.
Hovvig 2/7 - 30/12 (61 observationsdage):

J u l A u g S e p O k t N o v D e c
270 480 135 190 340 330 500 320 188 150 290 315 5 6 1 2 2 1

Desuden 9/10 200 trækkende til overnatning Hovvig. Sidste således 30/12.

DOFBasen:2011


2010:  Vibe  Vanellus vanellus  
Vi skulle helt frem til sidst i februar før de første Viber dukkede op: 27/2 11 Ø Nakke Nord og 3 Hovvig, 28/2 41 Ø Korshage og 14 Ø Rørvig.
Forårstræk: 27/2 - 23/5 i alt 407 - heraf 4 i maj , flest 17/3 120 og 22/3 65.
Trækkende Viber forår 2010 fordelt på 10-dagesperioder:

F e b M a r A p r I alt
- - 66 10 228 92 2 - 2 403

Der er ikke nogen nævneværdige rasttal fra første halvår - ingen dage med mere end 30 fugle.
Efterårstræk: 14/7 - 17/10 i alt beskedne 72, hvoraf de 57 stak vestover 17/10.
Set i Hovvig 11/7 - 11/11 maxtal pr. 10-dagesperiode:

J u l A u g S e p O k T N o v
60 98 46 460 610 81 32 150 280 320 150 400 260 28 -

Sidste fugle set 12/11 2 Søndervang, 18/11 44 Ringholm og 28/11 1 Rørvig.

DOFBasen:2010


2009:  Vibe  Vanellus vanellus  
Der er set rastende Viber i perioden 1/1 – 16/12 (132 obsdage). Tabellen viser maks. tal for Vibe på de enkelte lokaliteter.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Flyndersø 1 12 8 6 35 100 23
Hovvig 3 12 230 30 30 370 320 340 400 400 120
Nørrevang 32 45 75
Søndervang 2 14 88 190

Forårstræk: 28/2 – 22/4 i alt 394, flest 28/2 26, 3/3 188, 4/3 121 og 14/3 45.
Trækkende Vibe forår 2009 fordelt på 10 dages perioder:

F e b M a r A p r I alt
- - 26 318 46 1 2 - 1 394

Efterårstræk: 6/7 – 11/10 i alt beskedne 51, flest 6/7 15 og 11/10 11.

DOFBasen:2009


2008:  Vibe  Vanellus vanellus  
Lidt vinterfugle ses i Hovvig frem til trækket begynder: 4/1 – 3/2 op til 6 fugle.
Forårstræk 9/2 - 20/4 i alt 180, flest 8/3 41, 10/3 35, og 30/3 29.
Trækkende Vibe forår 2008 fordelt på 10 dages perioder (N = 180):

F e b M a r A p r
9 7 0 76 14 69 3 2 0

Rastende fugle set over hele halvøen flest, 8/3 24, 16/3 49 og 27/3 60 alle i Hovvig.
Ynglefund: 3 par Korshage/Flyndersøområdet, desværre ingen data modtaget fra Hovvig.
Rastende fugle set i Hovvig 5/6 - 20/12 se tabel.
6/7 28 SV Korshage og 27/9 6 SV Rørvig Bugt er alt hvad der er noteret som trækkende fugle dette efterår.
Ingen nævneværdige rasttal udenfor Hovvig frem til de sidste Viber ses i december: 6/12 8 Rørvig, 16/12 4 Rørvig Bugt og 28/12 - 31/12 op til 4 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2008


2007:  Vibe  Vanellus vanellus  
7/1 70 S Hovvig, 13/1 8 Hovvig, 3/2 5 Hovvig, 4/2 1 Flyndersø udgør samtlige obs frem til forårstrækket starter medio februar.
Forårstræk 16/2 - 25/5 i alt 439, flest 1/3 23, 4/3 33, 5/3 142 og 6/3 84.
Trækkende Vibe forår 2007 fordelt på 10 dages perioder (N = 439):

FEB MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
- 61 - 296 22 45 2 4 8 - - 1

Rastende fugle set over hele halvøen flest, 1/3 32, 30/3 35, 9/4 25 og 11/5 15 alle i Hovvig.
Ynglefund: 2 par Korshage/Flyndersøområdet og et enkelt par i Hovvig.
Rastende fugle set i Hovvig 5/6 - 24/12. For maks. tal se tabel.
179 Viber blev noteret på efterårstrækket: 1/9 140 SV Hovvig, 4/10 13 SV Hovvig og 10 SV Nørrevang, 6/10 1 SV Rørvig, 25/10 2 SV Korshage og 11/11 13 S Rørvig By.
Ingen nævneværdige rasttal uden for Hovvig, hvor årets sidste fugle også ses: 2/12 32, 4/12 68, 8/12 3 og 24/12 1.

DOFBasen:2007


2006:  Vibe  Vanellus vanellus  
Viben dukker i år op 18/2 10 Hovvig, 19/2 4 Hovvig, 26/2 2 V Korshage og 27/2 2 S Korshage
Forårstræk 14/3 - 17/5 i alt 227, flest 21/3 26, 24/3 56, 28/3 65 og 1/4 20.
Trækkende Vibe forår 2006 fordelt på 10 dages perioder (N = 227):

FEB MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
- - - - 3 185 24 - 9 2 4 -

Rastende fugle set over hele halvøen, dog kun over 10 fugle i Hovvig: 22/3 18, 25/3 15, 26/3 15, 30/3 10 og 15/5 15.
Ynglefund: Minimum 1 par (!?) Hovvig og 1 par Flyndersøengen.
Rastende fugle set i Hovvig 11/6 - 19/11. For maks. tal se tabel.
Eneste nævneværdige rasttal udenfor Hovvig er 19/10 120 Nakke.
De sidste Viber blev alle set i Hovvig: 19/11 3, 27/11 10 SV, 18/12 16, 24/12 4 og 26/12 8.

DOFBasen:2006


2005:  Vibe  Vanellus vanellus  
4/2 14 Hovvig, 5/2 7 Rørvig Bugt og 9/3 2 Hovvig var det første vi så til Viben i 2005.
Forårstrækket blot beskedne 62! i perioden 9/3 - 21/5. Flest 19/3 45.
Trækkende Vibe forår 2005 fordelt på 10 dages perioder (N = 62):

FEB MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
- - - 1 50 2 - - 2 - - 7

Rastende fugle set over hele halvøen, her nævnes alle fund med 10 eller flere fugle: 17/3 18, 19/3 44, og 8/5 30 alle obs. fra Hovvig.
Ynglefund: Minimum 2 par Hovvig og 2 par Flyndersøengen.
Rastende fugle set i Hovvig 15/6 - 27/11. For maks. tal se tabel.
Øvrige rasttal fordelt på lokaliteter:
Nørrevang: 31/7 60, 13/8 80 og 15/10 50.
Søndervang: 3/7 48.
De sidste Viber blev alle set i Hovvig: 6/11 220, 12/11 140, 13/11 250, 20/11 150 og 27/11 50.

DOFBasen:2005


2003:  Vibe  Vanellus vanellus  
25/1 1 Hovvig, 24/2 1 trk Nykøbing, 1/3 1 Rørvig Bugt og 1 Nykøbing blev de første fund i 2003.
Forårstræk 8/3 - 24/4 i alt 237, flest 8/3 216, 19/3 14 og 29/3 3.
Trækkende Vibe forår 2003 fordelt på 10 dages perioder N = 237:

MAR APR MAJ JUN
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
216 14 4 - - 3 - - - - - -

Rastende fugle set over hele halvøen, alle fund med 10 eller flere fugle:
16/3 30, 11/4 30 alle Hovvig.
Ynglefund: minimum 2 par Hovvig
Efterårstræk: 14/9 - 21/9 i alt 116. Flest 14/9 52 og 21/9 63.
Rastende fugle set i Hovvig 23/6 - 16/11. For maxtal se tabel.
Uden for Hovvig blot disse tal: 19/9 170, 17/10 40 og 25/10 40 alle Nørrevang.
Sidste fund i 2003 blev: 2/11 14, 9/11 100, 16/11 35 alle Hovvig, og 6/12 1 Korshage.

DOFBasen:2003


2002:  Vibe  Vanellus vanellus  
31/1 5 Hovvig, 2/2 6 Hovvig og 3/2 11 Hovvig er de første fund af Vibe i 2002.
Forårstræk 5/3 - 8/6 i alt 88, flest 5/3 13, 19/3 25 og 25/3 40.
Trækkende Vibe forår 2002 fordelt på 10 dages perioder N = 88:

MAR APR MAJ JUN
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
14 26 44 2 - - - - 2 - -

Rastende fugle set over hele halvøen, alle fund med 20 eller flere fugle:
13/3 20, 14/3 31, 15/3 20, 16/3 25, 24/3 25, 25/4 36, 7/4 35 og 4/5 25 alle Hovvig.
Ynglefund: ??
Efterårstræk: 5/8 - 19/10 i alt 155. Flest 5/8 46, 12/10 27 og 18/10 60. Rastende fugle set i Hovvig 7/7 - 27/11. For max tal se tabel XX.
Uden for Hovvig blot disse tal: 28/7 60 Søndervang, 25/8 65 Nørrevang og 5/10 178 Rørvig Bugt.
Sidste fund i 2002 blev: 13/11 7, 17/11 30 og 27/11 1 alle Hovvig.

DOFBasen:2002


2001:  Vibe  Vanellus vanellus  
28/1 2 Hovvig, 13/2 3 Nørrevang og 24/2 3 Ø Korshage er de første fund af Vibe i 2001.
Forårstræk 24/2 - 9/5 i alt 143, flest 18/3 40, 30/3 15, 31/3 26 og 1/4 46
Trækkende Vibe forår 2001 fordelt på 10 dages perioder N = 143:

FEB MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
- - 3 2 41 43 50 - 3 1 - -

Rastende fugle set over hele halvøen, alle fund med mere end 10 fugle:
10/3 60 Hovvig, 11/3 105 Hovvig, 17/3 20 Hovvig, 18/3 25 Nørrevang, 18/3 110 Hovvig og 45 Ringholm, 7/4 30 Hovvig og 22/5 - 23/5 30 Hovvig.
Ynglefund: 2 par Langesømosen, 2-3 par Hovvig og 1 par Nakke er hvad der er indsendt.
Efterårstræk: 22/9 - 13/10 i alt 152 fordelt på kun tre dage: 22/9 13, 23/9 56 og 13/10 83.
Rastende fugle set i Hovvig 2/7 - 11/11. For maxtal se tabel.
Uden for Hovvig blot disse tal: 14/7 70 Søndervang, 16/10 45 og 27/10 83 Nørrevang.
Sidste fund i 2001 blev: 27/10 83 Nørrevang og 130 Hovvig samt 4/11 140 Hovvig.

DOFBasen:2001


2000:  Vibe  Vanellus vanellus  
En enkelt observation blev det da til i januar: 16/1 1 Hovvig. De næste Viber blev set: 6/2 26 SV Hovvig, 13/2 56 rast Hovvig 15/2 43 Hovvig og 17/2 65 Hovvig. Første obs uden for vigen 27/2 9 Korshage.
Forårstræk: 27/2 - 27/4 i alt 154. Flest 18/3 14, 19/3 42, 20/3 58 og 24/3 18.
Trækkende Vibe forår 2000 fordelt på 10 dages perioder N = 154

FEB MAR APR
pri med ult pri med ult pri med ult
- - 2 3 117 21 8 - 3

Rastende fugle set 27/2 - 28/5. Dage med mere end 10 Viber: 2/3 85 Hovvig, 4/3 67 Hovvig, 9/3 25 Hovvig, 10/3 75 Hovvig, 16/3 65 Hovvig, 18/3 40 Hovvig, 12/5 12 Korshage og 25/5 25 Hovvig.
Ynglefugle: Redaktøren er ikke blevet forsynet med oplysninger om ynglepar.
Efterårstræk: 30/9 - 23/10 i alt 242. Flest 16/10 125 SV Hovvig, 22/10 45 V Brentebjerg og 23/10 60 SV Skansehage.
Trækkende Vibe efterår 2000 fordelt på 10 dages perioder N = 242

SEP OKT NOV
pri med ult pri med ult pri med ult
- - 9 - 125 108 - - -

Rastende fugle set i Hovvig 2/7 - 24/12. Udover tallene i tabel 1, følgende decemberobs: 5/12 310, 9/12 190, 10/12 185, 17/12 75, 23/12 95 og 24/12 70.
Eneste store rasttal udenfor vigen er ultimo november op til 200 Ringholm. December fuglene i Hovvig var også dem der lukkede og slukkede for 2000.

DOFBasen:2000


1999:  Vibe  Vanellus vanellus  
Trods den milde vinter blot en enkelt januarobs: 10/1 3 Hovvig. De næste blev også de første på træk 5/2 27 N Søndervang, 6/2 37 rst Søndervang og 18/2 2 Hovvig.
Forårstræk: 5/2 - 1/4 i alt 169, flest 7/3 71 og 14/3 26. Ingen trækkende fugle i april tyder på manglende notativer hos observatørerne.
Trækkende Vibe forår 1999 fordelt på 10-dages perioder, N = 169.

FEB MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
28 5 - 86 40 8 2 - - - - -

Rastende fugle set spredt over halvøen: 6/2 37 Søndervang, 2/3 60 Hovvig, 7/3 60 Hovvig, 13/3 25 Myntestien og 20/3 18 Hovvig er eneste dage med over 10.
Ynglefugle: 2 par Langesømosen og 3 par Flyndersø er alt uden for Hovvig, hvorfra der ikke er indsendt tal.
Efterårstræk: 26/9 - 6/11 i alt 128, flest 26/9 70, 18/10 15 og 23/10 23.
Trækkende Vibe efterår 1999 fordelt på 10-dages perioder, N = 128.

AUG SEP OKT NOV
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
- - - - - 70 - 28 23 7 - -

Rastende fugle set i Hovvig 3/7 - 12/12. Udover maxtallene i tabel 4 et enkelt decemberfund 12/12 20.
Udenfor Hovvig kun indsendt 18/9 120 Brentebjerg og 20/11 25 Ringholm.
De sidste Viber i 1999 blev: 20/11 30, 21/11 21 og 12/12 20 alle Hovvig.

DOFBasen:1999


1998:  Vibe  Vanellus vanellus  
Tre januarfund: 1/1 1 nytårsfugl i Hovvig, 11/1 1 HV og 27/1 1 „returfugl“ SV Nykøbing.
De næste fugle ses medio februar - og er samtidig starten på forårstrækket. 15/2 8 SV HV, 21/2 3 Ø KH og 12 NØ Nykøbing og 22/2 200 rst HV.
Forårstræk mellem 21/2 - 9/5 i alt 212 „rene“ Ø/NØ-trækkere, flest 15/3 11 KH, 18/3 22 KH, 24/3 36 KH og 29/3 30 KH.
Største rasttal Hovvig: 22/2 200 og 15/3 440. Andre pæne tal blev 22/2 70 Ringholm og 14/3 75 Nakke Skov.
Ynglefund: Der er meldt min. 10 par i Hovvig, ingen oplysninger fra Langesømosen.
Efterårstræk mellem 26/8 og 10/10 i alt beskedne 31, flest 26/8 11 KH og 10/10 12 SV HV.
Rastende fugle i HV mellem 11/7 - 18/11, for max-tal se tabel 2.
Rastende fugle udenfor Hovvig: 12/7 Flyndersø, 14/8 Flyndersø, 26/8 Nørrevang og 1/9 Flyndersø, alle dage 30 (så mon ikke det er den samme flok der har holdt sommerferie i Rørvig), derudover kun 16/10 102 Ringholm.
De sidste Viber sås: 7/11 40, 15/11 60 og 18/11 22 alle Hovvig.

DOFBasen:1998


1997:  Vibe  Vanellus vanellus  
Fænologi: (1/1) 1/3 - 7/11 (31/12)
Fåtallig/almindelig yngletrækfugl, almindelig trækgæst for- og efterår samt sjælden vintergæst.
Er først begyndt at optræde som vintergæst i 90'erne, hvor der er januariagttagelser i fire ud af seks år.
Forårstræk fra primo marts til ultimo maj. De største trækdage: 27/3 1984 716, 16/3 1991 288, 15/3 1981 279, 22/3 1982 274 og 24/3 1978 273.
De største sæsontotaler: 1975 1500, 1984 1410, 1974 1115, 1982 944 og 1973 941.
Tallene giver et ganske godt billede af Vibens tilbagegang. Vi har ikke haft en forårstotal over 300 siden 1991.
Ikke de store mængder rastende fugle om foråret. 19/3 1983 300 Hovvig er eneste tal over 100.
Ynglebestanden er igennem årene blevet mere og mere koncentreret til Hovvig, hvor naturplejen af engene har haft en meget positiv effekt på bestanden. Vigen rummer nu over 25 par. Kommunens totale bestand vurderes til 45 - 60 par.
Efterårstræk fra medio juli til ultimo oktober. De største trækdage: 9/10 1976 460, 23/8 1973 330 og 15/10 1977 226. Ingen relevante oplysninger om sæsontotaler.
Vigtigste rastlokalitet er Hovvig. Tidligere forekom der kun store rasttal i sommermånederne. Efterhånden er kulminationstidspunktet rykket, og nu om dage ses der pænt med Viber det meste af efteråret.
De største rasttal i de enkelte måneder per femårsperiode:

Periode 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Juli 400 35 175 80 167
August 315 69 94 140 250
September 290 200 320 260 280
Oktober 200 130 500 160 260
November 0 5 150 87 270

Tendensen til større tal sidst på sæsonen bekræftes af decemberobservationer, der kun er forekommet i 1994 og 1995. Største dag 31/12 1994 57.

1997: Ingen deciderede vinterobservationer, idet de første Viber blev set på træk 16/2 1 Ø Nykøbing, 22/2 6 SV Korshage og 23/2 18 SØ Korshage.
Forårstræk i alt 163 fugle mellem 16/2 og 4/5, flest set 10/3 52 Ø Korshage, 23/3 9 Ø Korshage og 27/4 14 Ø Korshage.
Største rasttal: 8/3 30 Hovvig, 30/3 29 Hovvig og 29/4 Hovvig.
Efterårstræk: 19/7 - 12/10 i alt 126. De største dage: 19/7 22 V Korshage, 20/9 43 V Korshage og 12/10 40 SV Korshage.
Rastende fugle set i Hovvig frem til 23/11. De største tal pr måned: 26/7 167, 2/8 186, 7/9 180 og 5/10 220.
Største rasttal uden for Hovvig blev 9/8 60 Flyndersøengen, 11/8 42 Flyndersøengen og 7/9 38 Nørrevang.
Sidste set 16/11 62, 22/11 11 og 23/11 11 alle Hovvig.

DOFBasen:1997


1996:  Vibe  Vanellus vanellus  
En enkelt fugl kiggede forbi på Korshage 14/1, ellers ingen vinterfund.
Første forårstræk blev 3/3 2 Ø Hovvig og 6 Ø Korshage samt 9/3 2 Ø Korshage.
Træk set mellem 3/3 til 25/5, i alt 502. Flest 20/3 67, 31/3 102 og 7/4 83 alle Ø Korshage.
Største rasttal blev: 31/3 20 Hovvig og 30/4 10 Hovvig.
Ynglefund: 22 - 25 par Hovvig, 2 par Langesømose og 1 par Nørrevang.
Efterårstræk: 4/7 - 23/11, i alt 161. Flest 6/10 56 S Hovvig og 24/10 45 SV Hovvig.
Rastende fugle set i Hovvig fra 7/7 til 17/11, se tabel 4.
Eneste større rasttal udenfor Hovvig blev 10/8 60 Nørrevang og 12/10 25 Nørrevang.

DOFBasen:1996


1995:  Vibe  Vanellus vanellus  
Den milde vinter gav overvintrende fugle: 1/1 9 Hovvig og 15/1 6 Hovvig.
Første forårstræk blev 13/2 4 NØ Hovvig og 18/2 9 Hovvig.
Træk set mellem 13/2 - 4/6 i alt 249 (179 Ø og 75 V). Flest 10/3 58 Ø Korshage og 13/3 23 V Korshage.
Eneste større rasttal blev 16/3 230 Hovvig.
Ynglefund: 25+ Hovvig, 3 Flyndersø, 1 Nørrevang, 1 Rørvig Bugt. I alt 30+ par.
Efterårstræk: 2/7 - 22/10 beskedne 43, flest 22/10 17 SV Korshage.
Ingen rasttal uden for Hovvig - se tabel 3 og 4. De sidste blev 3/12 32 Hovvig.

DOFBasen:1995


Vibe  Vanellus vanellus  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 166 5 30 30 10 389 30 684
Total 30 302 7 5 50 31 1341 166 389 157 2478
MaxRst 20 81 20 20 80 105 1200 770 525 260 1 1200
Nobs 18 57 53 61 62 60 44 35 33 25 3 451
Ndag 11 30 24 30 30 28 28 28 29 20 2 260
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··06

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 56 55 13 10 8 85 1 228
Total 4 56 220 42 10 26 39 181 131 1434 1 2144
MaxRst 7 45 124 18 20 82 240 250 420 1000 300 17 1000
Nobs 22 26 112 132 101 76 37 43 39 28 19 4 639
Ndag 19 13 30 30 31 29 29 30 29 22 17 4 283
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··05

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 11 35 12 4 16 35 35 240 482 873
Total 3 26 69 18 19 48 80 99 516 1005 633 76 2592
MaxRst 4 44 40 25 16 132 225 370 480 690 450 390 690
Nobs 5 28 88 68 66 59 28 42 29 27 30 20 490
Ndag 4 20 31 29 30 29 21 28 24 24 25 18 283
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 84 30 21 3 2 272 12 16 440
Total 1 124 182 31 4 38 8 1312 95 2 16 1813
MaxRst 1 130 225 25 25 220 490 610 560 280 95 610
Nobs 1 27 60 74 61 61 55 49 34 23 13 458
Ndag 1 13 30 29 28 28 31 30 26 20 13 249
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··19

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 711 80 3 7 52 6 2 867
Total 6 998 80 11 34 58 40 134 94 802 2257
MaxRst 6 8 110 30 20 120 340 500 710 410 800 80 800
Nobs 8 14 93 66 77 49 42 35 39 26 20 10 479
Ndag 7 10 23 29 31 28 27 30 28 21 19 10 263
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··22

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 130 86 1 17 7 2 243
Total 1 130 426 2 18 2 57 117 936 2 134 1825
MaxRst 2 58 380 18 20 110 232 345 930 510 200 2 930
Nobs 2 18 77 55 57 42 34 42 32 24 18 2 403
Ndag 2 10 30 27 29 28 24 29 29 22 17 2 249
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 10 124 6 1 16 18 107 285
Total 28 66 312 6 12 17 25 60 918 107 73 1624
MaxRst 37 51 106 15 20 300 600 775 870 520 194 30 870
Nobs 8 26 63 53 85 47 45 32 31 27 22 9 448
Ndag 5 17 26 27 31 29 31 29 25 23 19 9 271
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 123 8 6 1 17 102 42 12 13 45 372
Total 38 180 13 6 18 133 102 324 792 14 46 1666
MaxRst 1 75 52 16 20 250 260 550 430 600 209 78 600
Nobs 1 16 58 46 54 46 45 36 38 35 23 12 410
Ndag 1 11 29 22 26 25 26 30 25 26 21 10 252
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 192 132 18 2 1 30 65 60 500
Total 246 196 18 11 22 50 24 820 779 440 1 2607
MaxRst 1 162 40 21 25 120 480 510 740 700 615 1 740
Nobs 2 35 59 42 39 34 36 35 23 37 14 4 360
Ndag 2 16 28 22 22 19 28 29 20 25 12 4 227
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··13

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 91 419 5 11 9 3 1 542
Total 3 101 458 8 11 107 1291 49 328 3 2359
MaxRst 1 3 14 24 30 68 430 850 640 470 140 2 850
Nobs 1 2 37 65 34 23 30 29 22 24 8 2 277
Ndag 1 2 16 27 22 18 17 22 19 15 7 2 168
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 222 9 5 27 78 24 373
Total 14 223 25 27 56 135 627 2 86 24 1219
MaxRst 1 6 60 30 25 40 125 600 430 320 170 1 600
Nobs 2 10 31 22 39 31 14 19 16 25 15 1 225
Ndag 2 7 18 18 22 22 12 19 14 19 13 1 167
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 556 25 12 6 72 1 322 997
Total 3 628 25 20 82 367 190 536 548 2399
MaxRst 9 30 20 260 90 480 340 500 315 9 2 500
Nobs 6 93 31 18 23 36 27 22 36 7 5 304
Ndag 4 22 19 14 17 22 21 19 20 7 5 170
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 52 272 7 4 15 57 407
Total 52 297 11 4 7 44 610 116 328 111 1580
MaxRst 3 27 30 17 25 98 610 280 400 260 610
Nobs 8 56 27 13 18 14 18 16 32 10 212
Ndag 2 22 21 10 11 11 14 13 20 8 132
Fænologi 27·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 360 2 3 23 2 11 17 444
Total 2 65 521 8 7 353 4 457 626 72 2115
MaxRst 3 32 230 30 30 126 370 320 340 420 400 120 420
Nobs 6 15 48 15 11 11 18 15 22 16 16 10 203
Ndag 5 8 20 11 11 7 13 13 16 12 12 10 138
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··16

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 40 211 8 28 6 298
Total 5 40 302 15 11 28 25 814 15 218 8 1481
MaxRst 4 68 160 18 20 92 470 705 795 286 340 53 795
Nobs 5 14 31 19 11 11 16 16 10 11 8 7 159
Ndag 5 8 16 13 8 7 15 15 7 9 8 7 118
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 70 37 236 14 8 10 140 26 13 554
Total 70 37 262 14 8 30 30 1 1140 27 16 1635
MaxRst 8 5 67 25 15 300 180 360 1000 500 150 68 1000
Nobs 2 9 32 19 11 15 15 16 10 15 6 4 154
Ndag 2 5 18 15 8 12 13 14 8 12 6 4 117
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 199 36 6 50 1 10 306
Total 4 200 45 10 51 1 1 370 120 75 877
MaxRst 10 18 8 15 27 205 337 370 300 65 16 370
Nobs 4 27 12 4 5 12 12 5 7 3 4 95
Ndag 4 12 7 3 5 11 11 5 7 3 4 72
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 60 2 7 60 68 80 277
Total 14 111 2 7 4 108 178 580 1004
MaxRst 14 50 30 15 180 340 305 450 250 450
Nobs 3 16 1 4 4 15 11 4 10 6 74
Ndag 2 9 1 3 4 12 9 4 9 6 59
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 33 123 5 4 5 13 50 8 241
Total 34 148 5 7 5 208 125 31 875 1438
MaxRst 4 80 43 16 60 200 160 475 650 2 650
Nobs 8 16 9 3 4 10 8 7 12 1 78
Ndag 6 9 7 3 4 10 7 6 9 1 62
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··07

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 235 3 115 1 356
Total 1 1 267 3 3 815 315 1 1406
MaxRst 30 30 3 30 30 220 530 420 120 2 530
Nobs 1 1 24 4 2 3 3 10 11 8 4 2 73
Ndag 1 1 11 3 2 2 3 10 11 7 4 2 57
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 39 2 2 46 109 198
Total 62 2 4 2 60 111 509 45 795
MaxRst 5 63 40 35 26 54 160 120 300 380 45 380
Nobs 1 8 23 8 4 4 8 10 6 9 5 86
Ndag 1 7 14 8 3 4 7 9 6 9 5 73
Fænologi 31·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 133 59 3 10 69 67 344
Total 2 3 203 64 3 10 73 69 495 922
MaxRst 2 3 110 30 31 40 200 200 220 270 140 270
Nobs 1 2 19 6 6 7 17 7 11 10 2 88
Ndag 1 2 9 4 5 6 11 7 8 7 2 62
Fænologi 28·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··11

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 35 196 13 7 9 233 493
Total 35 196 13 19 5 110 70 250 605 483 1786
MaxRst 1 90 85 15 25 15 55 230 290 240 405 475 475
Nobs 1 9 23 9 7 2 9 10 10 14 7 9 110
Ndag 1 8 17 8 6 2 8 10 8 9 6 7 90
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24art/04930.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 09:41 af lb