Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:04960

Vadefugle

Islandsk Ryle Calidris canutus eu04960

Status


2010 - 2019: Vinter: Meget sjælden Forår: Meget sjælden Sommer: Ret almindelig Efterår: Fåtallig

Fotos


Islandsk Ryle

Diagrammer


* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 25

2023:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 31 20 36 87
Total 35 25 38 3 101
MaxRst 2 3 3 3 3
Nobs 14 13 16 3 46
Ndag 10 11 12 2 35
Fænologi 05·· ···· ···· ··09

2022:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 4 2 27
Total 33 4 2 39
MaxRst 12 9 8 12
Nobs 18 20 26 64
Ndag 13 19 19 51
Fænologi 14·· ···· ··24

2021:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 83 211 3 297
Total 83 246 5 334
MaxRst 3 18 2 18
Nobs 12 43 16 71
Ndag 5 18 13 36
Fænologi 18.. …. ..27

2020:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 110 133 18 264
Total 3 6 112 204 18 343
MaxRst 1 6 7 58 1 58
Nobs 3 2 27 43 8 83
Ndag 2 2 14 22 4 44
Fænologi 02.. …. …. …. ..28

2019:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  

Efterårstræk: 11/8 - 21/9 i alt 138, flest 21/9 23. - I alt 22 observationsdage.

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 64 74 138
Total 3 85 83 171
MaxRst 10 12 7 12
Nobs 11 38 26 75
Ndag 9 21 13 43
Fænologi 20.. …. ..21

2018:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  
Årets første 20/6 1 S Korshage var en tidlig efterårsgæst. Næste iagttagelse blev 29/7 2 V Korshage. I alt trak 53, med største dage 5/8 15, 21/8 6 og 23/9 8. Rastende fugle blev set i Hovvig i perioden 1/8 – 22/9 med flest fugle ultimo august med max 27/8 38. Enkelte fugle på Korshage spredt i hele perioden med max 10/9 5. Årets sidste 13/10 1 S Korshage.
DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 28 21 1 53
Total 1 2 329 159 2 493
MaxRst 38 15 1 38
Nobs 1 1 36 32 2 72
Ndag 1 1 27 22 2 53
Fænologi 20.. …. …. …. ..13

2017:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  
23/2 12 rast Skansehage. En af de pludselige vinterflokke. Et bud er, at det er vinterfugle fra den svenske vestkyst, der er brudt op og på transit mod f.eks. Vadehavet. Arten dukkede op igen på nedtrækket 29/7 med 2 rast Hovvig. Et meget lille efterår. Trækket i alt 31, alle fra august og båret af 7/8 25 V Korshage. Minimale rast, der ikke oversteg de 3 i Hovvig 30/7 – 31/7. Kun 4 - 6 1k (sep. – okt.) med sidste 28/10 Hovvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 31 31
Total 12 17 38 4 2 73
MaxRst 12 3 1 2 1 12
Nobs 1 8 13 3 2 27
Ndag 1 3 11 3 2 20
Fænologi 23 29.. …. …. ..28

2016:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  
En enlig vinterfugl rastede på Skansehage 18/1. Herefter eneste forårsregistrering 19/5 1 Korshage. Efterårstrækket startede 14/7 og kørte frem til 2/9 med i alt 133 fugle. Største dage 20/7 16, 11/8 16, 29/8 29 og 30/8 46 alle V Korshage. I juli til september måned rastede følgende: 1 – 7 fugle på Korshage med et stort rykind 6/8 35 og 30/8 15. 3 – 5 Skansehage og 1 - 3 fugle i Hovvig. Året sluttede tidligt med 3 rast 16/9 i Hovvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 115 1 133
Total 1 1 27 218 13 260
MaxRst 1 1 6 35 3 35
Nobs 1 1 7 44 7 60
Ndag 1 1 7 21 6 36
Fænologi 18 19 14.. …. ..16

2015:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  
En vinterfugl 7/3 1, der rundede spidsen af Korshage mod sydøst. Arten dukkede op igen 21/7.
Trækket 22/7 – 8/11 i alt 44 var markant under gennemsnit. Adulte fugle klarede sig nogenlunde med 18 i juli og 12 august, vestgående set fra Korshage, Skansehage og Rørvig Bugt. 4/9 2 V Korshage, men så gik det helt i stå indtil nogle sene fugle 25/10 11 V og 8/11 1 V Korshage.
Rasttallene fra Hovvig helt parallelt hermed: 22/7 11 og 23/7 – 24/7 17. Siden 1 – 5 indtil 5/8. Der kom kun yderligere 5/9 1 og 19/9 1. Tilsvarende Skansehage og Korshage i alt 11 + 9 rastende i juli og senere blot 2/9 1 og 7/9 1 rast Korshage.
Året således domineret af adulte fugle og få 1k.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 18 12 2 11 1 45
Total 1 104 16 7 11 1 140
MaxRst 17 2 2 17
Nobs 1 24 6 5 1 1 38
Ndag 1 11 6 5 1 1 25
Fænologi 07 21.. …. …. …. ..08

2014:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  
Vinterfund: 12/1 1 rast Skansehage.
Forår blot 25/5 2 rast Korshage.
Efterårstræk set 31/7 – 23/9 + 25/11 med totalt 109 fugle. Største antal var sene 25/11 52 i flok V Korshage, der vel må betegnes som vintertræk.
Mellem 20/7 og 23/9 var der rastende fugle især i Hovvig med største antal 20/8 22.
Der var også vinterfugle i andet halvår: 19/12 2 rast Korshage.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 39 52 109
Total 1 2 23 156 29 52 2 265
MaxRst 1 2 2 22 4 2 22
Nobs 1 1 6 34 14 1 1 58
Ndag 1 1 4 21 12 1 1 41
Fænologi 12 25 20.. …. ..23 25.. ..19

2013:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  
Ingen fra 1. halvår.
91 trækkende efterårsfugle fordelt på 7 obsdage domineret af 3 dage: 14/8 40 V, 1/9 27 V og 23/9 17 V Korshage.
Rastende fugle: Korshage 3/8 - 24/9 (11 obsdage, maks 1/9 11), Hovvig 30/7 - 16/9 (9 obsdage, maks 1/8 4), Skansehage 18/7 - 3/9 (7 obsdage, maks 12/8 4), Rørvig Bugt 24/8 3 og Plantage Kysten 1/9 - 21/9 (2 obsdage med årets flok 21/9 31).

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 42 47 91
Total 9 75 103 187
MaxRst 2 7 31 31
N 5 18 17 40
Fænologi 18.. …. ..24

2012:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  
Optrådte lidt usædvanligt i en fin vinter-diversitet af Ryler sammen med Almindelig Ryle og Sandløber.
14/1 2 rast Korshage. Igen i februar 24/2 – 26/2 og 29/2 1 rast Korshage. 3 vinterfugle.
29/5 1 rast Hovvig eneste forårsfugl – er yderst fåtallig på optrækket.
Fra 20/7 – 13/9 havde arten sin hovedperiode med 222 fugle, heraf 126 trækkende og 96 rastende.
Sammenlignet med flere andre arter, der havde et tyndt efterår, klarede Islandsk Ryle (og også Sandløber) sig ganske godt. Trækket præget af 2 større dage, den ene under adulttrækket, den næste under 1k-trækket: 20/7 38 V (CG) og 23/8 45 V (EVR).
Hovedaktivitet var som vanligt omkring Korshage og fordelte sig:

J u l A u g S e p
Korshage, træk 38 2 8 53 20 = 121 V
Korshage, rast 1 3 8 5 26 23 11 = 77 R

Skansehage havde 4/8 3 og 7/8 1 rast, samt 10/8 5 trak SV.
I Hovvig 26/7 2, 28/8 8, 10/9 3, 11/9 1 og 13/9 1 rast.

DOFBasen:2012


2011:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  
Forårets Islandske Ryle blev set på Korshage 25/5, hvor den stak mod NØ.
Efterårstræk 18/7 - 5/10 (10 observationsdage):

J u l A u g S e p O k t i alt
- 1 - 26 7 - 2 14 - 2 - - 52

Flest 6/8 14, 10/8 11, 20/8 6 og 15/9 11.
Rigtig pæne rasttal fra Korshage, maxtal vises i tabellen.

A u g S e p O k t
0 12 46 36 28 1 9 0 0

12/8 og 18/8 1 Skansehage samt 13/8 1 Plantagekysten er eneste øvrige fund af rastende fugle.
De sidste fugle blev set på Korshage 7/10 9 og 8/10 4.

DOFBasen:2011


2010:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  
25/5 1 Korshage i sommerdragt på vej nordpå var forårets eneste.
Efterårstræk: 18/7 - 21/9 i alt 155, flest 18/7 40, 25/8 38 og 26/8 30.
Trækkende Islandske Ryler efterår 2010 fordelt på 10-dagesperioder:

J u l A u g S e p I alt
0 40 4 2 8 97 0 1 3 155

25/8 25 Skansehage og 26/8 20 Korshage er største rasttal.
De sidste Islændere ses 10/9 5 og 24/9 10 V begge Korshage samt 26/10 1 Plantagekysten.

DOFBasen:2010


2009:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  
På vej nordpå ses en enkelt fugl 13/6 på Korshage.
Efterårstræk: 21/7 - 24/9 i alt 210, flest 21/7 17, 26/7 84 og 27/7 73.
Trækkende Islandsk Ryle efterår 2009 fordelt på 10 dages perioder:

J u l A u g S e p I alt
- - 177 1 14 8 - - 10 210

Som det fremgår af tabellen - også her en stor overvægt af adulte fugle – se bemærkning under Strandhjejle.
25/6 6 Flyndersø, 6/9 9 og 7/9 - 8/9 6 Korshage, er største rasttal.
De sidste Islændere ses 10/9 5, 24/9 10 V begge Korshage og 26/10 1 Plantagekysten.

DOFBasen:2009


2008:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  
En enkelt fugl i sommerdragt på vej nordpå ses 29/5 i Hovvig. De næste islændere er adulte fugle på vej retur som ses fra 17/7.
Efterårstræk 19/7 - 29/8 i alt beskedne 42, flest 28/8 16.
Trækkende Islandsk Ryle efterår 2008 fordelt på 10 dages perioder (N = 42):

J u l A u g
- 7 - 10 1 24

Rastende fugle ses i Hovvig 17/7 - 1/10.
De store tal ultimo august er formentlig første front af ungfugle på vej sydover.
Udenfor vigen blot disse fugle:
Korshage: 30/8 3 og 4/10 2.
Skansehage: 19/7 2 og 4/10 2.

DOFBasen:2008


2007:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  
Et ganske flot år for denne art. Der ses Islandske Ryler i perioden 29/7 - 18/9 og en enkelt vinterfugl 10/12.
Efterårstræk 29/7 - 18/9 i alt 445, flest 31/7 66, 28/8 51, 29/8 141, 3/9 80 og 15/9 40.
Trækkende Islandsk Ryle efterår 2007 fordelt på 10 dages perioder (N = 445):

JUL AUG SEP
pri med ult pri med ult pri med ult
- - 103 1 1 212 81 47 -

Største antal rastende fugle fordelt på lokaliteter:
Korshage: 15/9 12 og16/9 11.
Skansehage: 27/7 96 er den største flok på Skansehage i rapportens historie, 28/7 21 og 29/7-30/7 33.
Sidste fugle ses: 16/9 12 og 18/9 7 V alle Korshage og endelig vores vintergæst 10/12 1 på Skansehage.

DOFBasen:2007


2006:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  
Vi starter med et ægte vinterfund: 31/1 2 V Korshage (JHC) og derefter et forårsfund 17/5 1 i sommerdragt Ø Korshage (EVR).
Efterårets obs fordelt på lokaliteter:
Hovvig: 25/7 1, 28/7 1 og 19/8 8 S.
Skansehage: 26/7 1.
Korshage: 22/8 3, 23/8 4, 3/9 8 V og 1 rast, 4/9 10 V, 5/9 6 V og 2 rast, 6/9 3, 8/9 5, 9/9 4 V og 4 rast, 10/9 1, 13/9 1 og 24/9 2.

DOFBasen:2006


2005:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  
En enkelt forårsfugl: 5/6 1 i sommerdragt Korshage (EVR).
Efterårstræk set 12/7 - 23/10. 31/7 11 SV og 6/8 2 SV Skansehage, 31/7 1 V, 20/8 1 SV og 23/10 2 SV Korshage er eneste indsendte
Alle fund med 5 rastende fugle og derover listet på lokaliteter:
Hovvig: 19/7 7, 5/8 5, 6/8 7, 7/8 5 og 29/9 12.
Korshage: 27/8 20.
Vi slutter med et gedigent vinterfund 15/12, hvor 27 Islandske Ryler rundede Korshage på vej mod vest. Er blot andet decemberfund (JHC).

DOFBasen:2005


2004:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  
31/5 1 Ø Korshage er forårets fund af denne dejlige ryleart (EVR).
Efterårets fund sker 23/7 - 29/9.
23/7 1 Rørvig og resten af observationerne skete på Korshage: 15/8 6 rast og 2 V, 21/8 7 V, 22/8 12 V og 1 rast, 28/8 4 V, 15/9 1 V, 16/3 3 V, 18/9 1 rast, 22/9 4 V, 27/9 1 rast og 29/9 1 rast.
Træktotalen bliver således 33.

DOFBasen:2004


2003:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  
Der ses Islandsk Ryle allerede i januar idet op til 5 fugle opholdt sig på Skansehage mellem 2/1 - 4/1.
Det blev også til en enkelt registrering på optrækket: 5/5 12 trk Korshage.
Efterårstræk 21/6 - 21/9 i alt beskedne 43. Flest 15/8 8, 16/8 8, 23/8 9 og 26/8 8 alle V Korshage.
Der er en enkelt fugl udenfor skemaet: 21/6 1 V Korshage
Trækkende Islandsk Ryle efterår 2003 fordelt på 10 dages perioder N = 42:

JUL AUG SEP
pri med ult pri med ult pri med ult
- - - 8 16 18 - - -

Rastende fugle set i Hovvig 15/8 - 8/9 se tabel.
Uden for Hovvig: 11/9 10 og 24/9 2 alle rastende Korshage, er dagene med mere end en.
Sidste fund blev 8/9 2 Hovvig, 11/9 10 og 24/9 2 alle Korshage.

DOFBasen:2003


2002:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  
En enkelt forårsfugl på optrækket: 15/5 1 ad rast Korshage (EVR).
Efterårstræk 3/8 - 21/9 i alt beskedne 43, hvoraf de 29 stak V Korshage 3/8
Trækkende Islandsk Ryle efterår 2002 fordelt på 10 dages perioder N = 43:

JUL AUG SEP
pri med ult pri med ult pri med ult
- - - 29 - - 14 - -

Rastende fugle set i Hovvig 18/8 - 14/9 se tabel XX.
Uden for Hovvig ingen dage med mere end 1 fugl på Korshage og Skansehage
Sidste fund blev 7/9 1 Skansehage, 14/9 3 Hovvig og 21/9 1 Korshage.

DOFBasen:2002


2001:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  
Efterårstræk 15/7 - 9/9 i alt 238, hvoraf de 190 stak V Korshage 12/8
Trækkende Islandsk Ryle efterår 2001 fordelt på 10 dages perioder N = 238:

JUL AUG SEP
pri med ult pri med ult pri med ult
- 7 19 3 195 3 11 - -

Rastende fugle set i Hovvig 17/7 - 9/9 se tabel.
Uden for Hovvig følgende set rastende:
Skansehage: 14/7 4 og 4/8 - 5/8 2.
Korshage: 11/8 2, 18/8 - 19/8 3, 21/8 6, 22/8 4, 24/8 5, 27/8 13 og 2/9 6
Skredbjerg: 23/7 4.
Sidste fund blev 9/9 6 V Korshage, 9/9 3 Hovvig og 10/11 1 Korshage.

DOFBasen:2001


2000:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  
Efterårstræk 5/8 - 9/9, i alt sølle 11 fugle: 5/8 1, 19/8 2, 31/8 6 og 9/9 2 alle V Korshage.
Rastende fugle set i Hovvig 6/8 - 11/9, disse yderdatoer var der også flest fugle nemlig 4 og 11. Se tabel 1.
Uden for Hovvig set rastende på Korshage fra 29/7 - 10/9 i alt 5 dage med totalt 10 fugle, flest 10/9 5 derudover 12/8 3 rast Søndervang. Til sidst en ægte vinterobs: 31/12 12 kortvarigt rastende på Korshagespidsen - derefter trækkende vest.

DOFBasen:2000


1999:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  
Fuglen der trak Ø Korshage 13/5 blev det 8. Forårsfund på Rørvighalvøen.
Efterårstrækket faldt på tre dage: 18/7 10 SV Rørvig, 24/7 2 V Korshage og 21/8 13 SV Hovvig efter rast - i alt 25.
Rastende fugle set 24/7 - 11/9. Uden for Hovvig kun set 25/7 2 Korshage og 27/7 1 Rørvig Bugt. Maxtal for Hovvig fremgår af tabel 4. Så atter et år, hvor kun ca. 50 Islændere lod sig se på halvøen.

DOFBasen:1999


1998:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  
Ingen af de sjældne forårsobs.
Efterårstræk 18/7 - 26/8, i alt 125. Kun en større dag: 22/8 98 KH.
Rastende fugle set i Hovvig fra 4/8 til 6/9, se tabel 2.
Udenfor Hovvig følgende rasttal: 18/7 2 KH og 2 Skansehage, 19/7 1 Skansehage, 25/7 2 KH, 26/7 1 Skansehage, 2/8 1 Skansehage og 23/8 2 KH.
Ovennævnte udgør sammen med 6/9 1 HV også de sidste obs i 1998.

DOFBasen:1998


1997:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  
Fænologi: (22/1) - (31/5) og (10/7) 21/7 - 22/9 (18/10)
Fåtallig efterårstrækgæst og tilfældig forårstrækgæst og vintergæst.
Der foreligger følgende af de sjældne vinterobservationer: 22/1 - 22/2 1987 1 Korshage, 21/3 1987 1 Korshage og
25/2 1996 2 Korshage.
Forårstrækket strejfer kun Rørvighalvøen - alle observationer nævnes: 31/5 1975 2 SØ Korshage, 27/5 1982 1 Korshage, 16/5 1985 2 Rørvig Bugt og 12/5 1992 1 NV Korshage.
Efterårstræktotalerne for denne art viser en klart nedadgående tendens - der er dog ikke observeret med samme flid i halvfemserne som i halvfjerserne. Dage med over 100 fugle var ikke usædvanligt i den første tiårsperiode. Den magiske grænse blev overskredet ni gange med 14/8 1978 762, 19/7 1976 401 og 22/7 1975 337 som de absolutte topdage. I de følgende år er vi kun nået over 100 en gang: 15/7 1996 125. Totalerne for de enkelte år fremgår af diagrammet.
Arten kan ses rastende i Hovvig og langs hele kysten. Større rasttal optræder yderst sjældent. Topnoteringer fra udvalgte lokaliteter: 26/8 1995 42 Hovvig, 2/8 1989 37 Skansehage, 2/8 1989 35 Korshage og 26/7 1982 33 Rørvig Bugt.

1997: Vi starter med endnu et vinterhit: 1/2 - 2/2 1 rast Korshage.
Efterårtræk mellem 26/7 - 23/9 i alt 40, flest 26/7 22 SV Skansehage og 23/9 7 NV Korshage.
Rastende fugle set 27/7 - 19/9, flest 29/8 2 Hovvig og 15/9 5 Korshage.

DOFBasen:1997


1996:  Islandsk Ryle  Calidris canutus
Først et vaskeægte hit: 25/2 2 KH (LB), vinterobservationer er meget usædvanlige på disse kanter.
Herefter skal vi som sædvanligt frem til andet halvår før de næste dukker op.
Træk: 15/7 125 SV KH, 3/8 1 SV KH og 23/8 1 V KH.
Rastende fugle set i Hovvig fra 22/7 til 22/9, se tabel 4. Udenfor Hovvig blot 28/7 4 Skansehage.

DOFBasen:1996


1995:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  
Stadig lave tal for denne art. Efterårstræk 21/7 - 29/9, i alt 80. Flest 22/7 12 V Korshage, 24/7 6 V Korshage og 27/8 46 V Korshage.
Rastende fugle uden for Hovvig: Syv obs af i alt 11 fugle fra 22/7 til 29/9, flest 26/8 4 Korshage.
Rastende fugle i Hovvig - se tabel 3 og 4. Bemærk de 42 26/8. Dette er ny rekord for halvøen.

DOFBasen:1995


Islandsk Ryle  Calidris canutus  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 4 2 27
Total 43 4 9 56
MaxRst 12 9 8 12
Nobs 18 20 26 64
Ndag 13 19 19 51
Fænologi 14·· ···· ··24

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 83 211 3 297
Total 83 254 7 344
MaxRst 3 18 2 18
Nobs 12 43 16 71
Ndag 5 18 13 36
Fænologi 18·· ···· ··27

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 110 133 18 264
Total 3 6 113 232 18 372
MaxRst 1 6 7 58 1 58
Nobs 3 2 27 43 8 83
Ndag 2 2 14 22 4 44
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··28

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 64 74 138
Total 90 83 173
MaxRst 10 12 7 12
Nobs 11 38 26 75
Ndag 9 21 13 43
Fænologi 20·· ···· ··21

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 28 19 1 51
Total 1 2 66 28 1 98
MaxRst 38 15 1 38
Nobs 1 1 43 35 2 82
Ndag 1 1 27 22 2 53
Fænologi 20·· ···· ···· ···· ··13

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 30 30
Total 12 3 32 47
MaxRst 12 3 1 2 1 12
Nobs 1 3 12 3 2 21
Ndag 1 3 11 3 2 20
Fænologi 23 29·· ···· ···· ··28

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 104 1 122
Total 1 1 17 144 4 167
MaxRst 1 1 6 35 3 35
Nobs 1 1 7 40 7 56
Ndag 1 1 7 21 6 36
Fænologi 18 19 14·· ···· ··16

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 17 12 2 11 1 44
Total 1 44 12 4 11 1 73
MaxRst 17 2 2 17
Nobs 1 22 6 5 1 1 36
Ndag 1 11 6 5 1 1 25
Fænologi 07 21·· ···· ···· ···· ··08

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 24 52 92
Total 1 2 16 51 52 2 124
MaxRst 1 2 2 23 4 2 23
Nobs 1 1 5 30 14 1 1 53
Ndag 1 1 4 21 12 1 1 41
Fænologi 12 25 20·· ···· ··23 25·· ··19

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 42 47 91
Total 2 51 96 149
MaxRst 2 7 31 31
Nobs 5 19 18 42
Ndag 4 14 11 29
Fænologi 18·· ···· ··24

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 40 66 20 127
Total 2 1 1 41 93 20 158
MaxRst 2 1 1 3 16 15 16
Nobs 1 5 1 6 16 17 46
Ndag 1 4 1 5 12 10 33
Fænologi 14·· ··29 29 20·· ···· ··13

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 29 16 2 49
Total 1 1 77 16 2 97
MaxRst 46 36 9 46
Nobs 1 1 25 19 4 50
Ndag 1 1 19 16 3 40
Fænologi 25 18·· ···· ···· ··08

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 44 90 4 139
Total 1 44 159 4 208
MaxRst 41 41
Nobs 1 4 23 2 30
Ndag 1 2 11 2 16
Fænologi 25 18·· ···· ··21

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 177 23 10 211
Total 1 183 26 20 1 231
MaxRst 6 2 9 1 9
Nobs 1 22 13 6 1 43
Ndag 1 7 8 6 1 23
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ··26

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 31 38
Total 1 9 101 4 115
MaxRst 1 18 67 16 2 67
Nobs 1 9 27 5 3 45
Ndag 1 6 18 4 2 31
Fænologi 29 17·· ···· ···· ··04

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 111 214 129 454
Total 207 239 143 1 590
MaxRst 96 14 14 1 96
Nobs 16 17 16 1 50
Ndag 7 10 9 1 27
Fænologi 21·· ···· ··18 10

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 8 29 42
Total 4 1 2 8 37 52
MaxRst 1 4 8 8
Nobs 2 1 3 3 14 23
Ndag 1 1 3 3 9 17
Fænologi 31 17 25·· ···· ··24

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 20 2 27 61
Total 12 25 12 2 27 78
MaxRst 1 7 7 12 2 12
Nobs 1 12 18 2 2 1 36
Ndag 1 8 10 2 2 1 24
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ··23 15

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 29 6 36
Total 1 1 35 6 43
MaxRst 1 6 1 6
Nobs 1 1 7 6 15
Ndag 1 1 4 6 12
Fænologi 31 23·· ···· ··29

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 1 37 50
Total 2 12 1 41 10 66
MaxRst 2 4 10 10
Nobs 2 1 1 22 5 31
Ndag 2 1 1 14 5 23
Fænologi 02··04 05·· ··21 02·· ··24

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 29 7 36
Total 1 30 16 47
MaxRst 1 4 8 8
Nobs 1 4 7 12
Ndag 1 4 5 10
Fænologi 15 02·· ··21

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 201 8 235
Total 34 245 8 1 288
MaxRst 4 31 6 1 31
Nobs 10 35 5 1 51
Ndag 9 20 3 1 33
Fænologi 14·· ···· ··09 10

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 2 12 29
Total 18 18 12 48
MaxRst 1 4 11 11
Nobs 1 10 6 1 18
Ndag 1 9 4 1 15
Fænologi 29·· ···· ··10 31art/04960.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 09:28 af lb